SlideShare a Scribd company logo
Σούνη Αναστασία
Γ’4
Τι είναι το CERN;
Το CΕRΝ (αρχική ονομασία:Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) είναι το μεγαλύτερο
σε έκταση (πειραματικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής
στον τεράστιας επιτυχίας του βιβλίου του Νταν Μπράουν «Ιlluminati».Σε αυτό το CERN εμφανίζεται
ως ένα κέντρο ερευνών, οι επιστήμονες του οποίου είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα
προκειμένου να προστατεύσουν τα επιστημονικά επιτεύγματά τους. Στην πραγματικότητα, και
παρά την κατά καιρούς συνωμοσιολογία, το CERN είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν κρατά
μυστικά τα αποτελέσματα των ερευνών του και, μάλιστα, χάρισε στην παγκόσμια κοινότητα τη
σημαντικότερη ανακάλυψη των τελευταίων δεκαετιών, το Ιντερνετ.
Άγαλμα του Σίβα που
ασχολούνται με το
χορό Nataraja
Τι είναι το πείραμα του αιώνα;
Το πείραμα του αιώνα δεν είναι τίποτα άλλο παρα το σύνολο 4 πειραμάτατων
όπου στο καθένα απο αυτά επιστήμονες απο όλο τον κόσμο καταγράφουν τα
σωματίδια που παράγονται απο τις συγκρούσεις και κάνουν ‘ανάλυση
δεδομένων’ μέσα απο την οποία θα προκύψουν ή όχι τα νέα σωματίδια και θα
επαληθευτούν οι ιδιότητες των γνωστών μας σωματιδίων που είναι
καταγεγραμμενα στο ‘καθιερωμένο πρότυπο’
Τι είναι η Φυσική Στοιχειωδών
Σωματιδίων;
Η Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων
είναι ένας κλάδος της φυσικής που μελετά
τα στοιχειώδη σωματίδια που συγκροτούν
την ύλη καθώς και την συμπεριφορά , και
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Λέγεται
επίσης και φυσική υψηλών ενεργειών
καθώς πολλά στοιχειώδη σωματίδια δεν
υφίστανται υπό τις συμβατικές συνθήκες
που συναντάμε στη φύση όπως τη
γνωρίζουμε στον πλανήτη μας, αλλά
μπορούν να δημιουργηθούν και να
ανιχνευθούν μέσω ενεργειακών κρούσεων
(κρούση= η άσκηση μεγάλων δυνάμεων
μεταξύ δύο σωμάτων για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα) με άλλα σωματίδια,
Τι είναι το ‘Καθιερωμένο Πρότυπο’;
Το Καθιερωμένο Πρότυπο είναι μια φυσική θεωρία που περιγράφει τα δομικά συστατικά της ύλης και τις μεταξύ
τους ισχυρές, ασθενείς και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις.Πρόκειται για μια πολύ καλά θεμελιωμένη
θεωρία που έχει προβλέψει πολλά πειραματικά αποτελέσματα, όπως την ύπαρξη πολλών σωματιδίων και έχει
ανταπεξέλθει σε πάρα πολλούς πειραματικούς ελέγχους. Το βασικό κομμάτι που λείπει στη θεωρία αυτή για να
συμπληρωθεί είναι το μποζόνιο Χιγκς του οποίου η ύπαρξη, πιθανολογείται πλέον με αρκετή βεβαιότητα. Παρ'
όλες τις επιτυχίες της, η θεωρία αυτή δεν μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη σκοτεινής ύλης και την ύπαρξη
σωματιδίων με πολύ διαφορετικές μάζες.Η θεωρία είναι στην πραγματικότητα μια σύνθεση θεωριών που
βασίστηκε στις ανακαλύψεις νέων πειραμάτων και τις εξελίξεις της θεωρίας. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια
στην ευρύτερη έννοιά της, που γίνονταν από ερευνητές σε διαφορετικές ηπείρους επί δεκαετίες. Η σημερινή
σύνθεση ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 μετά από πειραματική επιβεβαίωση της ύπαρξης των
κουάρκ.
Τι είναι ο επιταχυντής LHC;
O LHC ,στα ελληνικά Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων, είναι ένας επιταχυντής στοιχειωδών σωματιδίων . LHC είναι ο
μεγαλύτερος με μέγιστη ενέργεια επιταχυντής στον κόσμο. Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του
καθώς και το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται από τα συμβαλλόμενα μέλη Χώρες και με τη συνεργασία περισσότερων
από έξι χιλιάδων φυσικών από τριάντα-τέσσερις χώρες, πανεπιστήμια και εργαστήρια. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής
του, που άρχισε το 1999, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται για πειράματα από περισσότερους από οκτώ χιλιάδες φυσικούς από
ογδόντα χώρες. Ο Μέγας Επιταχυντής Ανδρονίων, μετά την ανακοίνωση της 4ης Ιουλίου 2012[1] είναι πολύ κοντά στην
ταυτοποίηση, του σωματίδιο Χιγκς (Higgs Boson), η έως τώρα μη παρατήρηση του οποίου είναι ένας από τους 'χαμένους
κρίκους' του Καθιερωμένου Μοντέλου της σωματιδιακής φυσικής.
Η επιβεβαίωση της ύπαρξης του σωματιδίου Χιγκς θα ερμηνεύσει πώς τα
υπόλοιπα στοιχειώδη σωματίδια αποκτούν μάζα κατά το μοντέλο Χιγκς. Στις 30
Μαρτίου του 2010 σημειώθηκε το ιστορικό ρεκόρ της σύγκρουσης δεσμών με
συνδυασμένη ισχύ 7 TeV (= Τέρα-ηλεκτρονιοβόλτ). Μετά απ΄ αυτή την επιτυχία
έγινε η συνέχιση της λειτουργίας του Επιταχυντή για ενάμισι περίπου χρόνο όπου
ακολούθησε διακοπή, οπότε επανελέχθηκαν και επισκευάστηκαν ελαττωματικοί
μαγνήτες. Στη συνέχεια ετέθη και πάλι σε λειτουργία και πραγματοποιήθηκαν
συγκρούσεις ενέργειας 14 TeV.
Άρα ο επιταχυντής LHC:
1.Επιταχύνει πρωτόνια σε τεράστιες ταχύτητες
2. Τα συγκρούει
3. Σε κάποια απο τις συγκρούσεις αυτές
θα δηµιουργήθουν νέα σωµατίδια.
Τι είναι οι υπεραγώγιμοι μαγνήτες και σε τι
χρησιμεύουν αυτοί που τοποθετήθηκαν μέσα στο LHC;
Οι υπεραγώγιμοι μαγνήτες αποτελούν τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικές κατασκευές στον επιταχυντή LHC.
Υπεραγωγιμότητα είναι η ιδιότητα ορισμένων υλικών να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα με σχεδόν μηδενική
αντίσταση, όταν βρεθούν σε περιβάλλον πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, περίπου 1,9°Κ. Έτσι, γίνεται δυνατή
η διέλευση μεγάλης ποσότητας ρεύματος μέσα από υπεραγώγιμα καλώδια μικρής σχετικά
διαμέτρου.Ταυτόχρονα μπορούν να κατασκευαστούν συμπαγείς μαγνήτες, που λειτουργούν με πολύ
μικρότερο κόστος ηλεκτρικής ισχύος από ότι οι συμβατικοί μαγνήτες με αγωγούς χαλκού ή αλουμινίο.
Ισχυροί υπεραγώγιμοι μαγνήτες χρειάζονται για να συγκρατούν τις δέσμες πρωτονίων του LHC στις τροχιές
τους. Η ανάπτυξη αυτών των μαγνητών έχει αρκετά προχωρήσει. Ηδη, αρκετά πρότυπα που
κατασκευάστηκαν από τις βιομηχανίες έδειξαν ότι τα απαιτούμενα από το LHC ισχυρά μαγνητικά πεδία
μπορούν να επιτευχθούν, και η τελική παραγωγή τους δεν είναι μακρυά.
Πως επιταχύνονται τα πρωτόνια
μέσα στο LHC;
Το δεύτερο μέρος ενός επιταχυντή αποτελείται από τις δομές
επιτάχυνσης. Προτού εισαχθούν τα πρωτόνια (ή τα βαριά
ιόντα) στους δύο σωλήνες δεσμών του LHC, επιταχύνονται σε
μικρότερους επιταχυντές (οι οποίοι συνδέονται με τον LHC)
ως περίπου το 6% της τελικής ενέργειάς τους. Μέσα στον
LHC, τα σωματίδια αποκτούν την τελική ενέργειά τους από
οκτώ δομές επιτάχυνσης (κοιλότητες επιταχυντών).Κάθε
φορά που τα σωματίδια περνούν μέσα από αυτές τις
κοιλότητες, επιταχύνονται από ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο
έντασης περίπου 5 MV/m. Η λειτουργία των επιταχυντών
είναι συγκρίσιμη με τα κύματα στη θάλασσα (δείτε το
διάγραμμα): μια ομάδα πρωτονίων, περίπου 100
δισεκατομμύρια από αυτά -οι surfers- ταξιδεύει μαζί με ένα
τεράστιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα κερδίζοντας κινητική
ενέργεια. Κάθε κύμα επιταχύνει μια ομάδα πρωτονίων, και
κάθε μια από τις δύο δέσμες αποτελείται από 2.800 διακριτές
ομάδες, μια κάθε επτά μέτρα. Μετά από 20 λεπτά, αποκτούν
την τελική ενέργειά τους, έχοντας κάνει 11.245 φορές το
γύρο του LHC ανά δευτερόλεπτο. Σε αυτά τα 20 λεπτά, τα
πρωτόνια διανύουν μια απόσταση μεγαλύτερη από όση να
πάνε από τη Γη στον Ήλιο και να επιστρέψουν.
Σε πόσα σημεία του LHC συγκρούονται οι δύο δέσμες
προτωνίων και υπάρχουν καταγραφικά συστήματα
(ανιχνευτές) όπου πραγματοποιούνται τα 4 υποπειράματα;
Τα πρωτόνια συγκρούνται ματαξύ
τους σε τεσσερα σημεία του
επιταχυντή όπου υπάρχουν
τεράστιοι ανιχνευτές.Στους
υπεραγώγιμους δακτύλιους του
LHC τα πρωτόνια συγγρούονται σε
πυκνές δέσμες με σκοπό να
επιτυγχάνονται οσο το δυνατόν
περισσότερες συγγρούσεις . Τα
πρωτόνια πριν μπουν στον
επιταχυντή LHC δεν
προεπιταχύνονται από άλλους
επιταχυντές μικρότερης ενέργειας.
τι ειναι ο ανιχνευτης ATLAS;
Ο ανιχνευτής ΑTLAS , μήκους 46m και ύψους 25m, αποτελεί ένα τμήμα
απο το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο πείραμα φυσικής υψηλών
ενεργειών που έχει σχεδιαστεί ποτέ.
ΟΙ πετωπικές συγκρούσεις των πρωτονίων στο
κέντρο του αφήνουν ίχνη που θα αποκαλύψουν
καινούρια σωματίδια και νέες μεθόδους στην
εξερεύνηση του εσωτερικού της ύλης .
Οι 1900 επιστήμονες από τα 164
πανεπιστήμια και εργαστήρια που
συνεργάζονται στον ATLAS εκπροσωπούν
35 χώρες και όλες τις κατοικημένες
ηπείρους.
Το 2008, οι πρώτες δέσμες πρωτονίων θα
συγκρουστούν στο κέντρο του ATLAS και για τα
επόμενα 10-15 χρόνια μια τεράστια ποσότητα
δεδομένων θα συγκεντρωθεί και θα αναλυθεί
στα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Το φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα του ATLAS θα ρίξει φως σε πολλα
αναπάντητα ερωτήματα για την προέλευση της ύλης και των θεμελιωδών
δυνάμεων της φύσης.
Τι είναι ο ανιχνευτής CMS;
Ο ανιχνευτής CMS( Compact Muon Solenoid , Συμπαγές Μιονικό
Σωληνοειδές ) περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια ανιχνευτικά στοιχεία,
τα οποία αναζητούν σημάδια που μαρτυρούν την ύπαρξη νέων
σωματιδίων και φαινομένων, 40 εκατομμύρια φορές το
δευτερόλεπτο.
Το CMS αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα και
ακριβή επιστημονικά όργανα που έχουν ποτέ
κατασκευαστεί. Τοποθετημένο 100 μέτρα κάτω
από τη γή στο γαλλικό χωριό Cessy, κοντά στα
σύνορα με την Ελβετία στην περιοχή της
Γενεύης, θα λειτουργήσει για τουλάχιστον δέκα
χρόνια ξεκινώντας στο τέλος του 2007.
Ο Ανιχνευτής και οι “Ιχνηλάτες” To CMS είναι ένας
τεχνολογικά προηγμένος ανιχνευτής μεγάλου μεγέθους,
αποτελούμενος από πολλά στρώματα, σχεδιασμένα το
καθένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο συνδυασμός τους
επιτρέπει στους επιστήμονες την ταυτοποίηση και τη
μέτρηση της ενέργειας και της ορμής όλων των
σωματιδίων που παράγονται από τις συγκρούσεις στον
Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή LHC του CERN.
Τι είναι ο ανιχνευτής ALICE;
Ο ανιχνευτής ALICE (A Large Ion Collider Experiment) είναι ένας από τους επτά ανιχνευτές που μελετούν τις
συγκρούσεις μέσα στην υπόγεια κυκλική σήραγγα του CERN κάτω από τα γαλλο-ελβετικά σύνορα. το πείραμα
ALICE πέρασε σε νέα φάση με τις πρώτες συγκρούσεις ανάμεσα σε πρωτόνια και πυρήνες ατόμων μολύβδου.
Δεδομένου ότι κάθε ιόν μολύβδου περιέχει 82 πρωτόνια, οι συγκρούσεις απελευθερώνουν περισσότερα
υποατομικά συντρίμμια σε σχέση με τις συγκρούσεις ανάμεσα σε πρωτόνια.Οι φυσικοί ελπίζουν ότι ο LHC θα
παράξει έτσι σχετικά μεγάλες ποσότητες πλάσματος κουάρκ-γλουονίων, μια κατάσταση στην οποία παύουν να
ισχύουν οι δυνάμεις που συγκρατούν τους πυρήνες των ατόμων και η ύλη μετατρέπεται σε μια «αρχέγονη
σούπα» από κουάρκ και γλουόνια, θεμελιώδη σωματίδια που δεν διασπώνται περαιτέρω.Ολόκληρο το Σύμπαν
ήταν μια σούπα κουάρκ γλουονίων για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά το σχηματισμό του πριν από
13,7 δισεκατομμύρια χρόνια.
Τι είναι ο ανιχνευτής LHcb;
Ο ανιχνευτής LHCb θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί στο σύμπαν
υπάρχει ύλη κι όχι αντιύλη. Οι ειδικοί θα ανακαλύψουν τη λεπτή διαφορά
μεταξύ ύλης και αντιύλης μελετώντας ένα τύπο κουάρκ, που
λέγεται (beauty ή b κουάρκ). Θα δημιουργηθούν πολλοί τύποι κουάρκ
στον επιταχυντή LHC προτού αυτοί διασπαστούν γρήγορα σε άλλες
μορφές.
Τι είναι η ευρωπαικη ομαδα
εκλαικευσης;
Η Ελληνική Εταιρία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ) συμμετέχει
ενεργά στη προσπάθεια που ξεκίνησε από τις αρχές του 1998 το Ευρωπαϊκό
Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων, CERN, με στόχο τη διάδοση στο ευρύ κοινό της
έρευνας και των επιτεύξεων του τομέα των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Για το
σκοπό αυτό ιδρύθηκε στο CERN η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης
Φυσικής Σωματιδίων (European Particle Physics Outreach Group, EPPOG) με
αντίστοιχες εθνικές ομάδες σε κάθε κράτος-μέλος του Οργανισμού. Η Ελληνική
Ομάδα Εκλαΐκευσης αποτελεί το Ελληνικό τμήμα αυτής της προσπάθειας.
Cern σουνη

More Related Content

What's hot

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του SchrodingerΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
manuel chaniotakis
 
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο
manuel chaniotakis
 
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομήΝετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
manuel chaniotakis
 
στοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERN
στοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERNστοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERN
στοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERN
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΩΝΗ
 
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohrκβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
manuel chaniotakis
 
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των ΚβάνταΚβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
manuel chaniotakis
 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΩΝΗ
 
Short story of elementary particles
Short story of elementary particlesShort story of elementary particles
Short story of elementary particles
HIOTELIS IOANNIS
 
Ρίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή Ύλη
Ρίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή ΎληΡίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή Ύλη
Ρίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή Ύλη
Nefeli Zikou
 
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές τουΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
manuel chaniotakis
 
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη ΈκρηξηΑστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
4o Lykeio Alex/polis
 
Eπιστημη και Aστρολογια
Eπιστημη και Aστρολογια Eπιστημη και Aστρολογια
Eπιστημη και Aστρολογια
manuel chaniotakis
 
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο Σήραγγας
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο ΣήραγγαςΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο Σήραγγας
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο Σήραγγας
manuel chaniotakis
 
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά ΚύματαΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
manuel chaniotakis
 

What's hot (17)

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του SchrodingerΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
 
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 2ο
 
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομήΝετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
 
στοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERN
στοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERNστοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERN
στοιχειωδη σωματια - σωματιδιο higgs - LHC - CERN
 
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohrκβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
 
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των ΚβάνταΚβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
 
CERN
CERNCERN
CERN
 
Short story of elementary particles
Short story of elementary particlesShort story of elementary particles
Short story of elementary particles
 
Ρίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή Ύλη
Ρίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή ΎληΡίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή Ύλη
Ρίχνοντας φως στη ‘Σκοτεινή’ Πλευρά του Σύμπαντος: Σκοτεινή Ύλη
 
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές τουΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
 
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη ΈκρηξηΑστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
 
LHC
LHC LHC
LHC
 
Eπιστημη και Aστρολογια
Eπιστημη και Aστρολογια Eπιστημη και Aστρολογια
Eπιστημη και Aστρολογια
 
Netrina
NetrinaNetrina
Netrina
 
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο Σήραγγας
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο ΣήραγγαςΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο Σήραγγας
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VII: Tο φαινόμενο Σήραγγας
 
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά ΚύματαΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
 

Viewers also liked

Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!
Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!
Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!
asha chaudhry
 
26 през нач.шк
26 през нач.шк26 през нач.шк
26 през нач.шк
olga_ruo
 
The Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build Games
The Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build GamesThe Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build Games
The Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build Games
Mary-Margaret Walker
 
Chichen itza clasico
Chichen itza clasicoChichen itza clasico
Chichen itza clasico
Jose Ariel Mukul Herrera
 
An Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine Knowledge
An Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine KnowledgeAn Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine Knowledge
An Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine Knowledge
Jonna (Jodi) Lloyd
 
BPR Site Selection
BPR Site SelectionBPR Site Selection
BPR Site Selection
Patricia Cordeiro Cunha
 
презентація початкової школи
презентація початкової школипрезентація початкової школи
презентація початкової школи
olga_ruo
 
LGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New Jersey
LGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New JerseyLGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New Jersey
LGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New Jersey
Weinberger Divorce & Family Law Group
 
The Urban Grocery FMI E.sd 2015 conference
The Urban Grocery FMI E.sd 2015 conferenceThe Urban Grocery FMI E.sd 2015 conference
The Urban Grocery FMI E.sd 2015 conference
Steven M. Duffy, AIA GGP
 
Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016
Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016
Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016
IPAE
 
Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.
Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.
Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.
Luka Zagar
 
Grow aquaponics brief
Grow aquaponics briefGrow aquaponics brief
Grow aquaponics brief
Sathyanarayana A.N
 
Salarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.com
Salarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.comSalarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.com
Salarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.com
Zricks.com
 

Viewers also liked (14)

Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!
Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!
Building an online community: Hits & Misses while building TheRodinhoods!
 
26 през нач.шк
26 през нач.шк26 през нач.шк
26 през нач.шк
 
The Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build Games
The Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build GamesThe Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build Games
The Mena - Ecosystem Article - An Exciting Place to Build Games
 
Chichen itza clasico
Chichen itza clasicoChichen itza clasico
Chichen itza clasico
 
An Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine Knowledge
An Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine KnowledgeAn Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine Knowledge
An Assessment of Adult Perceptions of Flu Illness and Vaccine Knowledge
 
BPR Site Selection
BPR Site SelectionBPR Site Selection
BPR Site Selection
 
презентація початкової школи
презентація початкової школипрезентація початкової школи
презентація початкової школи
 
LGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New Jersey
LGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New JerseyLGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New Jersey
LGBT Adoption, Child Custody & Assisted Reproduction in New Jersey
 
The Urban Grocery FMI E.sd 2015 conference
The Urban Grocery FMI E.sd 2015 conferenceThe Urban Grocery FMI E.sd 2015 conference
The Urban Grocery FMI E.sd 2015 conference
 
Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016
Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016
Carlos Basombrío, Ministro del Interior - CADE Ejecutivos 2016
 
Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.
Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.
Laboratorijski pribor ivic, bogunovic.
 
Academic Evaluation Services doc
Academic Evaluation Services docAcademic Evaluation Services doc
Academic Evaluation Services doc
 
Grow aquaponics brief
Grow aquaponics briefGrow aquaponics brief
Grow aquaponics brief
 
Salarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.com
Salarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.comSalarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.com
Salarpuria Sattva Divinity Brochure - Zricks.com
 

Similar to Cern σουνη

Cern νικος κατσαούνος
Cern νικος κατσαούνοςCern νικος κατσαούνος
Cern νικος κατσαούνος
vasiliki123
 
CERN
CERNCERN
τελικη Parousiasi cern kalaitzis a
τελικη Parousiasi cern kalaitzis aτελικη Parousiasi cern kalaitzis a
τελικη Parousiasi cern kalaitzis a
Stauroula Kakaraki
 
κωνσταντίνος πρίγκιπας κώδικας γυναίκα
κωνσταντίνος πρίγκιπας  κώδικας γυναίκακωνσταντίνος πρίγκιπας  κώδικας γυναίκα
κωνσταντίνος πρίγκιπας κώδικας γυναίκα
Loanna Empiridou
 
Cern
CernCern
Dark matter
Dark matterDark matter
Dark matter
Melina Zikou
 
ieeesb patras - Cern LHC
ieeesb patras - Cern LHCieeesb patras - Cern LHC
ieeesb patras - Cern LHC
Manolis Viennas
 
η Κατάρρευση του σύμπαντος Final
η Κατάρρευση του σύμπαντος Finalη Κατάρρευση του σύμπαντος Final
η Κατάρρευση του σύμπαντος Final
Xenia Y
 
H Kατάρρευση του Σύμπαντος
H Kατάρρευση του Σύμπαντος H Kατάρρευση του Σύμπαντος
H Kατάρρευση του Σύμπαντος
Xenia Y
 
Cutting Edge Technologies in Cern
Cutting Edge Technologies in CernCutting Edge Technologies in Cern
Cutting Edge Technologies in Cern
lykvam
 
το ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστηματο ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστημα
raniad
 
Cern βασια 010214
Cern βασια 010214Cern βασια 010214
Cern βασια 010214
vasiliki123
 
η λειτουργια των επιταχυντων 2
η λειτουργια των επιταχυντων 2η λειτουργια των επιταχυντων 2
η λειτουργια των επιταχυντων 2
lykagtri
 
Cern
CernCern
Cern
gel zosim
 
Cern
CernCern
Cern
gel zosim
 

Similar to Cern σουνη (20)

Cern νικος κατσαούνος
Cern νικος κατσαούνοςCern νικος κατσαούνος
Cern νικος κατσαούνος
 
CERN
CERNCERN
CERN
 
τελικη Parousiasi cern kalaitzis a
τελικη Parousiasi cern kalaitzis aτελικη Parousiasi cern kalaitzis a
τελικη Parousiasi cern kalaitzis a
 
κωνσταντίνος πρίγκιπας κώδικας γυναίκα
κωνσταντίνος πρίγκιπας  κώδικας γυναίκακωνσταντίνος πρίγκιπας  κώδικας γυναίκα
κωνσταντίνος πρίγκιπας κώδικας γυναίκα
 
Cern
CernCern
Cern
 
CERN
CERNCERN
CERN
 
Final cern 2_ptuxo
Final cern 2_ptuxoFinal cern 2_ptuxo
Final cern 2_ptuxo
 
Dark matter
Dark matterDark matter
Dark matter
 
ieeesb patras - Cern LHC
ieeesb patras - Cern LHCieeesb patras - Cern LHC
ieeesb patras - Cern LHC
 
η Κατάρρευση του σύμπαντος Final
η Κατάρρευση του σύμπαντος Finalη Κατάρρευση του σύμπαντος Final
η Κατάρρευση του σύμπαντος Final
 
H Kατάρρευση του Σύμπαντος
H Kατάρρευση του Σύμπαντος H Kατάρρευση του Σύμπαντος
H Kατάρρευση του Σύμπαντος
 
Cutting Edge Technologies in Cern
Cutting Edge Technologies in CernCutting Edge Technologies in Cern
Cutting Edge Technologies in Cern
 
το ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστηματο ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστημα
 
2012 science
2012 science2012 science
2012 science
 
Cern βασια 010214
Cern βασια 010214Cern βασια 010214
Cern βασια 010214
 
η λειτουργια των επιταχυντων 2
η λειτουργια των επιταχυντων 2η λειτουργια των επιταχυντων 2
η λειτουργια των επιταχυντων 2
 
Cern
CernCern
Cern
 
Cern
CernCern
Cern
 
CERN Masterclasses
CERN MasterclassesCERN Masterclasses
CERN Masterclasses
 
πυρήνας ραδιενέργεια
πυρήνας ραδιενέργειαπυρήνας ραδιενέργεια
πυρήνας ραδιενέργεια
 

Cern σουνη

 • 2. Τι είναι το CERN; Το CΕRΝ (αρχική ονομασία:Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) είναι το μεγαλύτερο σε έκταση (πειραματικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής στον τεράστιας επιτυχίας του βιβλίου του Νταν Μπράουν «Ιlluminati».Σε αυτό το CERN εμφανίζεται ως ένα κέντρο ερευνών, οι επιστήμονες του οποίου είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα προκειμένου να προστατεύσουν τα επιστημονικά επιτεύγματά τους. Στην πραγματικότητα, και παρά την κατά καιρούς συνωμοσιολογία, το CERN είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν κρατά μυστικά τα αποτελέσματα των ερευνών του και, μάλιστα, χάρισε στην παγκόσμια κοινότητα τη σημαντικότερη ανακάλυψη των τελευταίων δεκαετιών, το Ιντερνετ. Άγαλμα του Σίβα που ασχολούνται με το χορό Nataraja
 • 3. Τι είναι το πείραμα του αιώνα; Το πείραμα του αιώνα δεν είναι τίποτα άλλο παρα το σύνολο 4 πειραμάτατων όπου στο καθένα απο αυτά επιστήμονες απο όλο τον κόσμο καταγράφουν τα σωματίδια που παράγονται απο τις συγκρούσεις και κάνουν ‘ανάλυση δεδομένων’ μέσα απο την οποία θα προκύψουν ή όχι τα νέα σωματίδια και θα επαληθευτούν οι ιδιότητες των γνωστών μας σωματιδίων που είναι καταγεγραμμενα στο ‘καθιερωμένο πρότυπο’
 • 4. Τι είναι η Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων; Η Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων είναι ένας κλάδος της φυσικής που μελετά τα στοιχειώδη σωματίδια που συγκροτούν την ύλη καθώς και την συμπεριφορά , και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Λέγεται επίσης και φυσική υψηλών ενεργειών καθώς πολλά στοιχειώδη σωματίδια δεν υφίστανται υπό τις συμβατικές συνθήκες που συναντάμε στη φύση όπως τη γνωρίζουμε στον πλανήτη μας, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν και να ανιχνευθούν μέσω ενεργειακών κρούσεων (κρούση= η άσκηση μεγάλων δυνάμεων μεταξύ δύο σωμάτων για πολύ μικρό χρονικό διάστημα) με άλλα σωματίδια,
 • 5. Τι είναι το ‘Καθιερωμένο Πρότυπο’; Το Καθιερωμένο Πρότυπο είναι μια φυσική θεωρία που περιγράφει τα δομικά συστατικά της ύλης και τις μεταξύ τους ισχυρές, ασθενείς και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις.Πρόκειται για μια πολύ καλά θεμελιωμένη θεωρία που έχει προβλέψει πολλά πειραματικά αποτελέσματα, όπως την ύπαρξη πολλών σωματιδίων και έχει ανταπεξέλθει σε πάρα πολλούς πειραματικούς ελέγχους. Το βασικό κομμάτι που λείπει στη θεωρία αυτή για να συμπληρωθεί είναι το μποζόνιο Χιγκς του οποίου η ύπαρξη, πιθανολογείται πλέον με αρκετή βεβαιότητα. Παρ' όλες τις επιτυχίες της, η θεωρία αυτή δεν μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη σκοτεινής ύλης και την ύπαρξη σωματιδίων με πολύ διαφορετικές μάζες.Η θεωρία είναι στην πραγματικότητα μια σύνθεση θεωριών που βασίστηκε στις ανακαλύψεις νέων πειραμάτων και τις εξελίξεις της θεωρίας. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια στην ευρύτερη έννοιά της, που γίνονταν από ερευνητές σε διαφορετικές ηπείρους επί δεκαετίες. Η σημερινή σύνθεση ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 μετά από πειραματική επιβεβαίωση της ύπαρξης των κουάρκ.
 • 6. Τι είναι ο επιταχυντής LHC; O LHC ,στα ελληνικά Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων, είναι ένας επιταχυντής στοιχειωδών σωματιδίων . LHC είναι ο μεγαλύτερος με μέγιστη ενέργεια επιταχυντής στον κόσμο. Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του καθώς και το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται από τα συμβαλλόμενα μέλη Χώρες και με τη συνεργασία περισσότερων από έξι χιλιάδων φυσικών από τριάντα-τέσσερις χώρες, πανεπιστήμια και εργαστήρια. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, που άρχισε το 1999, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται για πειράματα από περισσότερους από οκτώ χιλιάδες φυσικούς από ογδόντα χώρες. Ο Μέγας Επιταχυντής Ανδρονίων, μετά την ανακοίνωση της 4ης Ιουλίου 2012[1] είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση, του σωματίδιο Χιγκς (Higgs Boson), η έως τώρα μη παρατήρηση του οποίου είναι ένας από τους 'χαμένους κρίκους' του Καθιερωμένου Μοντέλου της σωματιδιακής φυσικής.
 • 7. Η επιβεβαίωση της ύπαρξης του σωματιδίου Χιγκς θα ερμηνεύσει πώς τα υπόλοιπα στοιχειώδη σωματίδια αποκτούν μάζα κατά το μοντέλο Χιγκς. Στις 30 Μαρτίου του 2010 σημειώθηκε το ιστορικό ρεκόρ της σύγκρουσης δεσμών με συνδυασμένη ισχύ 7 TeV (= Τέρα-ηλεκτρονιοβόλτ). Μετά απ΄ αυτή την επιτυχία έγινε η συνέχιση της λειτουργίας του Επιταχυντή για ενάμισι περίπου χρόνο όπου ακολούθησε διακοπή, οπότε επανελέχθηκαν και επισκευάστηκαν ελαττωματικοί μαγνήτες. Στη συνέχεια ετέθη και πάλι σε λειτουργία και πραγματοποιήθηκαν συγκρούσεις ενέργειας 14 TeV. Άρα ο επιταχυντής LHC: 1.Επιταχύνει πρωτόνια σε τεράστιες ταχύτητες 2. Τα συγκρούει 3. Σε κάποια απο τις συγκρούσεις αυτές θα δηµιουργήθουν νέα σωµατίδια.
 • 8. Τι είναι οι υπεραγώγιμοι μαγνήτες και σε τι χρησιμεύουν αυτοί που τοποθετήθηκαν μέσα στο LHC; Οι υπεραγώγιμοι μαγνήτες αποτελούν τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικές κατασκευές στον επιταχυντή LHC. Υπεραγωγιμότητα είναι η ιδιότητα ορισμένων υλικών να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα με σχεδόν μηδενική αντίσταση, όταν βρεθούν σε περιβάλλον πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, περίπου 1,9°Κ. Έτσι, γίνεται δυνατή η διέλευση μεγάλης ποσότητας ρεύματος μέσα από υπεραγώγιμα καλώδια μικρής σχετικά διαμέτρου.Ταυτόχρονα μπορούν να κατασκευαστούν συμπαγείς μαγνήτες, που λειτουργούν με πολύ μικρότερο κόστος ηλεκτρικής ισχύος από ότι οι συμβατικοί μαγνήτες με αγωγούς χαλκού ή αλουμινίο. Ισχυροί υπεραγώγιμοι μαγνήτες χρειάζονται για να συγκρατούν τις δέσμες πρωτονίων του LHC στις τροχιές τους. Η ανάπτυξη αυτών των μαγνητών έχει αρκετά προχωρήσει. Ηδη, αρκετά πρότυπα που κατασκευάστηκαν από τις βιομηχανίες έδειξαν ότι τα απαιτούμενα από το LHC ισχυρά μαγνητικά πεδία μπορούν να επιτευχθούν, και η τελική παραγωγή τους δεν είναι μακρυά.
 • 9. Πως επιταχύνονται τα πρωτόνια μέσα στο LHC; Το δεύτερο μέρος ενός επιταχυντή αποτελείται από τις δομές επιτάχυνσης. Προτού εισαχθούν τα πρωτόνια (ή τα βαριά ιόντα) στους δύο σωλήνες δεσμών του LHC, επιταχύνονται σε μικρότερους επιταχυντές (οι οποίοι συνδέονται με τον LHC) ως περίπου το 6% της τελικής ενέργειάς τους. Μέσα στον LHC, τα σωματίδια αποκτούν την τελική ενέργειά τους από οκτώ δομές επιτάχυνσης (κοιλότητες επιταχυντών).Κάθε φορά που τα σωματίδια περνούν μέσα από αυτές τις κοιλότητες, επιταχύνονται από ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο έντασης περίπου 5 MV/m. Η λειτουργία των επιταχυντών είναι συγκρίσιμη με τα κύματα στη θάλασσα (δείτε το διάγραμμα): μια ομάδα πρωτονίων, περίπου 100 δισεκατομμύρια από αυτά -οι surfers- ταξιδεύει μαζί με ένα τεράστιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα κερδίζοντας κινητική ενέργεια. Κάθε κύμα επιταχύνει μια ομάδα πρωτονίων, και κάθε μια από τις δύο δέσμες αποτελείται από 2.800 διακριτές ομάδες, μια κάθε επτά μέτρα. Μετά από 20 λεπτά, αποκτούν την τελική ενέργειά τους, έχοντας κάνει 11.245 φορές το γύρο του LHC ανά δευτερόλεπτο. Σε αυτά τα 20 λεπτά, τα πρωτόνια διανύουν μια απόσταση μεγαλύτερη από όση να πάνε από τη Γη στον Ήλιο και να επιστρέψουν.
 • 10. Σε πόσα σημεία του LHC συγκρούονται οι δύο δέσμες προτωνίων και υπάρχουν καταγραφικά συστήματα (ανιχνευτές) όπου πραγματοποιούνται τα 4 υποπειράματα; Τα πρωτόνια συγκρούνται ματαξύ τους σε τεσσερα σημεία του επιταχυντή όπου υπάρχουν τεράστιοι ανιχνευτές.Στους υπεραγώγιμους δακτύλιους του LHC τα πρωτόνια συγγρούονται σε πυκνές δέσμες με σκοπό να επιτυγχάνονται οσο το δυνατόν περισσότερες συγγρούσεις . Τα πρωτόνια πριν μπουν στον επιταχυντή LHC δεν προεπιταχύνονται από άλλους επιταχυντές μικρότερης ενέργειας.
 • 11. τι ειναι ο ανιχνευτης ATLAS; Ο ανιχνευτής ΑTLAS , μήκους 46m και ύψους 25m, αποτελεί ένα τμήμα απο το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο πείραμα φυσικής υψηλών ενεργειών που έχει σχεδιαστεί ποτέ. ΟΙ πετωπικές συγκρούσεις των πρωτονίων στο κέντρο του αφήνουν ίχνη που θα αποκαλύψουν καινούρια σωματίδια και νέες μεθόδους στην εξερεύνηση του εσωτερικού της ύλης . Οι 1900 επιστήμονες από τα 164 πανεπιστήμια και εργαστήρια που συνεργάζονται στον ATLAS εκπροσωπούν 35 χώρες και όλες τις κατοικημένες ηπείρους. Το 2008, οι πρώτες δέσμες πρωτονίων θα συγκρουστούν στο κέντρο του ATLAS και για τα επόμενα 10-15 χρόνια μια τεράστια ποσότητα δεδομένων θα συγκεντρωθεί και θα αναλυθεί στα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα του ATLAS θα ρίξει φως σε πολλα αναπάντητα ερωτήματα για την προέλευση της ύλης και των θεμελιωδών δυνάμεων της φύσης.
 • 12. Τι είναι ο ανιχνευτής CMS; Ο ανιχνευτής CMS( Compact Muon Solenoid , Συμπαγές Μιονικό Σωληνοειδές ) περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια ανιχνευτικά στοιχεία, τα οποία αναζητούν σημάδια που μαρτυρούν την ύπαρξη νέων σωματιδίων και φαινομένων, 40 εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Το CMS αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα και ακριβή επιστημονικά όργανα που έχουν ποτέ κατασκευαστεί. Τοποθετημένο 100 μέτρα κάτω από τη γή στο γαλλικό χωριό Cessy, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία στην περιοχή της Γενεύης, θα λειτουργήσει για τουλάχιστον δέκα χρόνια ξεκινώντας στο τέλος του 2007. Ο Ανιχνευτής και οι “Ιχνηλάτες” To CMS είναι ένας τεχνολογικά προηγμένος ανιχνευτής μεγάλου μεγέθους, αποτελούμενος από πολλά στρώματα, σχεδιασμένα το καθένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο συνδυασμός τους επιτρέπει στους επιστήμονες την ταυτοποίηση και τη μέτρηση της ενέργειας και της ορμής όλων των σωματιδίων που παράγονται από τις συγκρούσεις στον Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή LHC του CERN.
 • 13. Τι είναι ο ανιχνευτής ALICE; Ο ανιχνευτής ALICE (A Large Ion Collider Experiment) είναι ένας από τους επτά ανιχνευτές που μελετούν τις συγκρούσεις μέσα στην υπόγεια κυκλική σήραγγα του CERN κάτω από τα γαλλο-ελβετικά σύνορα. το πείραμα ALICE πέρασε σε νέα φάση με τις πρώτες συγκρούσεις ανάμεσα σε πρωτόνια και πυρήνες ατόμων μολύβδου. Δεδομένου ότι κάθε ιόν μολύβδου περιέχει 82 πρωτόνια, οι συγκρούσεις απελευθερώνουν περισσότερα υποατομικά συντρίμμια σε σχέση με τις συγκρούσεις ανάμεσα σε πρωτόνια.Οι φυσικοί ελπίζουν ότι ο LHC θα παράξει έτσι σχετικά μεγάλες ποσότητες πλάσματος κουάρκ-γλουονίων, μια κατάσταση στην οποία παύουν να ισχύουν οι δυνάμεις που συγκρατούν τους πυρήνες των ατόμων και η ύλη μετατρέπεται σε μια «αρχέγονη σούπα» από κουάρκ και γλουόνια, θεμελιώδη σωματίδια που δεν διασπώνται περαιτέρω.Ολόκληρο το Σύμπαν ήταν μια σούπα κουάρκ γλουονίων για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά το σχηματισμό του πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια.
 • 14. Τι είναι ο ανιχνευτής LHcb; Ο ανιχνευτής LHCb θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί στο σύμπαν υπάρχει ύλη κι όχι αντιύλη. Οι ειδικοί θα ανακαλύψουν τη λεπτή διαφορά μεταξύ ύλης και αντιύλης μελετώντας ένα τύπο κουάρκ, που λέγεται (beauty ή b κουάρκ). Θα δημιουργηθούν πολλοί τύποι κουάρκ στον επιταχυντή LHC προτού αυτοί διασπαστούν γρήγορα σε άλλες μορφές.
 • 15. Τι είναι η ευρωπαικη ομαδα εκλαικευσης; Η Ελληνική Εταιρία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ) συμμετέχει ενεργά στη προσπάθεια που ξεκίνησε από τις αρχές του 1998 το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων, CERN, με στόχο τη διάδοση στο ευρύ κοινό της έρευνας και των επιτεύξεων του τομέα των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε στο CERN η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (European Particle Physics Outreach Group, EPPOG) με αντίστοιχες εθνικές ομάδες σε κάθε κράτος-μέλος του Οργανισμού. Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης αποτελεί το Ελληνικό τμήμα αυτής της προσπάθειας.