SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
1
97
COMPORTAMENTS
INTOLERABLES
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
2
97 INSUPORTABLE
Laura (43 anys, mare d'en Miquel, de 12 anys, i de la Jana, de 2)
—Estic amoïnada perquè penso que en Miquel està ficat en algun
embolic. Fa dues setmanes portava una gorra nova de trinca d'aquelles
que són tan cares. Li vaig demanar d'on havia sortit i em va contestar
que un company l'hi havia deixat; li vaig insistir perquè la tornés i sembla
que ho va fer perquè ja no l'he tornada a veure. La setmana passada li
vaig trobar tres euros a la butxaca dels pantalons i es va justificar dient
que se'ls havia trobat al carrer. Però és que aquest matí li he tornat a
trobar diners, aquesta vegada a la motxilla, i m'han trucat de l'escola
dient que volen parlar amb nosaltres. No sé què pensar perquè no li
donem cèntims, només pot ser que els hagi pres d'algun lloc o a algú, o
vés a saber què ha fet.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
3
97 INSUPORTABLE
Marta (49 anys, mare del Toni, de 13 anys, i d'en Pol, de 10)
—Em sap greu dir-t'ho, però el que m'estàs dient encaixa amb el que el meu fill
m'ha explicat. Un dia va veure en Miquel amb uns quants nens que estaven
insultant i cridant-ne un altre en un racó de la plaça, al costat del col·le. En
Miquel l'empenyia, l'insultava i va començar a donar-li cops mentre els
altres l'escridassaven. Al final el noi, mig plorant, va obrir la motxilla i li va
donar alguna cosa. Llavors tots el van deixar i van marxar.
Jo crec que el primer que hauries de fer és parlar seriosament amb ell per
intentar esbrinar si aquest és el motiu pel qual et truquen de l'escola i, si és cert,
què és el que li passa per tenir aquest comportament. Actuant conjuntament
amb l'escola podreu trobar recursos per ajudar-lo a ser conscient de la
gravetat dels seus actes i a canviar la seva conducta.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
4
97 INSUPORTABLE
Jaume (43 anys, pare d'en Roger, de 13 anys, i de la Laia, de 8)
—En Roger és una mica maldestre, trenca tot el que toca, es mostra molt
distret i no sap guardar secrets... El cas és que no és conscient del que
provoca amb la seva actuació. Últimament no vol anar a classe, cada dia
quan es lleva li venen tots els mals... Però no m'explica res de res.
L'altre dia vaig trobar-me amb la Montse. A primària eren bons amics i per això
he aprofitat per preguntar-l'hi. M'ha costat molt que m'ho expliqués perquè
m'ha dit que ella no volia ser una xivata, però finalment m'ha explicat que
a la classe els companys el deixen de costat, el culpen de tot el que
passa, li diuen malnoms que no li agraden i fins i tot li cau algun clatellot.
A ella li sembla que no fa res per merèixer aquest tracte, però tampoc
gosa fer-li costat per por de rebre. Estic molt amoïnada!
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
5
97 INSUPORTABLE
Ricard (46 anys, pare d'en Joan, de 15)
—Mira, jo crec que hauries de parlar primer amb el teu fill perquè t'expliqui ell què és
el que està passant i que si ho comparteix amb tu potser el podràs ajudar. Està clar
que heu d'ajudar a en Roger a entendre que els seus actes poden molestar i que ha
d'anar amb compte i a valorar les conseqüències del que fa i del que diu. Però també
penso que heu de deixar-li clar que malgrat que ell sigui poc hàbil, ningú no es mereix
que el tractin malament.
Està clar que val la pena que s'esforci una miqueta més en ser prudent en les seves
intervencions en converses o bé si no ha d'intervenir quan ningú no el convida, en no
escampar informacions d'altres sense demanar permís... Tot això l'ajudarà a millorar la
manera de relacionar-se amb els altres i el farà sentir millor. Però també s'ha de
tractar el tema amb els nois que el molesten. Jo penso que heu d'insistir perquè
parli amb el tutor sobre el que està passant, perquè s'aturin les agressions i el
centre prengui les mesures adients, però si veieu que no se'n surt, no espereu
gaire i acompanyeu-lo a veure el tutor i col·laboreu amb el centre per solucionar
el problema.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
6
97 Qüestions per al diàleg
• Com us heu sentit al llegir aquestes converses? Com actuaríeu si
fóssiu els pares del noi agressor o agredit?
• Som capaços com a pares i mares de fomentar des de casa que
els nostres fills/filles se sentin forts per denunciar assetjament a
un company/a de classe o assetjament a un mateix?
• Potenciem des de casa l’educació en el valor de l’assertivitat,
l’empatia i el pensament crític, així com aprendre a ser
conscients dels propis actes i valorar-ne les conseqüències?
• Com a pares i mares sentim que tenim mecanismes de denúncia i
d’ajuda de fàcil accés per tal de poder-los identificar clarament
dins l’escola?
• L'assetjament es dóna quan un infant o un
jove és agredit psicològicament, físicament
o moralment de manera continuada en el
temps per un o més companys.
• És important diferenciar l'assetjament escolar
d'altres actituds entre iguals, com una baralla
o una broma pesada aïllada. Per parlar
d'assetjament cal que les conductes
agressives es reprodueixin de manera
sistemàtica, que tinguin la intenció de fer
mal i que, com succeeix en la majoria dels
casos, la víctima no pugui o no sàpiga
defensar-se.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
7
97 QUÈ ÉS L’ASSETJAMENT?
• Les conductes d'abús solen donar-se en espais físics concrets, però
no sempre controlats pels adults (lavabos, passadissos, vestidors...),
i durant l'horari lectiu i/o a les sortides i entrades del centre escolar.
Darrerament, amb l'ús de mitjans tecnològics, com els mòbils o
Internet, han aparegut noves formes d'assetjament.
“JUDIT" - Un curtmetratge sobre el bullying.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
8
97 QUÈ ÉS L’ASSETJAMENT?
Quines conductes es consideren assetjament
Agressions físiques
Directes: pegar, donar empentes, amenaçar, intimidar...
Indirectes: amagar, trencar o robar objectes de la víctima...
Agressions verbals
Directes: escridassar, fer burla, insultar...
Indirectes: malparlar d'algú o difondre rumors falsos quan no hi
és, fer que ho senti per casualitat, enviar-li notes grolleres,
cartes, e-mails, fer pintades...
Agressions socials
Directes: rebutjar algú en els jocs al pati, en les activitats a la
classe…
Indirectes: ignorar algú com si no hi fos o com si fos
transparent...
Agressions digitals
(utilitzant tecnologies)
Directes: trucades i missatges de text (sms), e-mails, fotografies i
vídeos tramesos directament mitjançant el mòbil (mms) o el
correu electrònic...
Indirectes: comentaris, fotografies i vídeos penjats a les xarxes
socials de manera anònima, vídeos a YouTube, suplantació de
personalitat per enviar o publicar material comprometedor...
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
9
97 Quines conductes es
consideren assetjament?
La VÍCTIMA, repetidament és objecte de burles, insults,
humiliacions, etc., la qual cosa provoca una sèrie de
CONSEQÜÈNCIES que incideixen directament en el
correcte desenvolupament i maduració de la persona:
• Fracàs escolar, degut entre altres factors a les
dificultats de concentració que presenten.
• Fòbia a l'escola.
• Alt nivell d'ansietat, especialment de tipus anticipatori.
• Descens de l'autoestima.
• Quadres depressius.
• En els casos més greus, quan la victimització es
prolonga en el temps, intents de suïcidi.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
10
97 Quines conseqüències té
l’assetjament escolar?
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
11
97 Quines conseqüències té
l’assetjament escolar?
Per A L'AGRESSOR/A, aquesta sèrie d'accions també provoquen una sèrie
de CONSEQÜÈNCIES no desitjades, les quals estan directament relacionades
amb futures formes d'actuació amb la parella i possibles actes de delinqüència:
• Aprenentatge inadequat respecte a la consecució d'objectius.
• Reforç sobre l'acte agressiu i violent com alguna cosa bona i desitjable que
proporciona estatus i reconeixement entre el grup d'iguals.
Finalment, per ALS ESPECTADORS/ES, observar este tipus d'actes, també té
una sèrie de CONSEQÜÈNCIES negatives, perquè arriba un moment en què
es produeix una dessensibilització respecte a esta manera de violència. Això
és, en estar exposats repetidament a aquesta situació, la consideren normal:
• Aprenentatge respecte a la manera de comportar-se davant de situacions
injustes.
• Valoren l'acte violent com alguna cosa que proporciona estatus dins del grup.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
12
97 Quines conseqüències té
l’assetjament escolar?
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
13
97 CARACTERÍSTIQUES PSICOSOCIALS DELS
ALUMNES VÍCTIMES I AGRESSORS O BULLIES
AGRESSOR O BULLY
Característiques físiques:
• Solen ser en general barons, de complexió forta, l'edat del qual és superior a
la mitjana del grup. També hi ha altres perfils com ara noies o grup de noies.
Característiques acadèmiques:
• El seu rendiment escolar sol ser baix i presenten una actitud negativa cap a
l'escola i el/a mestre/a.
Característiques de personalitat:
• Solen ser agressius, extravertits, provocadors, ansiosos i poc inclinats a
l'acceptació de normes.
• Presenten baix autocontrol i alta autoestima.
Característiques del clima sociofamiliar:
• Solen ser ambients conflictius, on hi ha escàs control, per la qual cosa
normalment són subjectes amb alt grau d'autonomia.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
14
97 CARACTERÍSTIQUES PSICOSOCIALS DELS
ALUMNES VÍCTIMES I AGRESSORS O BULLIES
VÍCTIMA
Característiques físiques:
• Solen ser en general barons, de complexió dèbil, l'edat del qual entra en la mitjana del
grup.
• Existeixen menys víctimes que agressors o bullies.
Característiques acadèmiques:
• El seu rendiment escolar sol ser mig-baix, i presenten una actitud passiva cap a
l'escola i el/a mestre/a.
• A vegades hi ha altres perfils acadèmics.
Característiques de personalitat:
• Solen ser xics/es tímids/es, introvertits/es, amb poques relacions interpersonals,
retrets, amb baixa acceptació per part dels seus iguals, encara que de vegades poden
mostrar-se agressius.
• Acceptació de normes.
• L'ansietat es presenta de forma molt considerable.
• Presenten una baixa autoestima i un grau mitjà d'autocontrol.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
15
97 CARACTERÍSTIQUES PSICOSOCIALS DELS
ALUMNES VÍCTIMES I AGRESSORS O BULLIES
VÍCTIMA
Característiques del clima sociofamiliar:
• Solen ser ambients en què es presenta el
conflicte de forma moderada i on es
sobreprotegeix al subjecte, la qual cosa no
permet el desenvolupament de la seva
autonomia.
• L’assetjament escolar és afavorit i reforçat
gràcies a la "llei del silenci i de la por" que
s'imposa. Les víctimes per temor a les
represàlies, els companys per por a ser
agredits.
Els que presenciem un acte d'agressió i no
intervenim, ens convertim en CÒMPLICES
de l'agressor.
INTERVENCIÓ AMB LA VÍCTIMA.
• Ser cautelós en l'aplicació de mesures i en la realització d'algunes accions
per a no exposar-la a situacions de risc.
• Evitar tractar públicament a l'aula la situació d'assetjament, de manera que
pugui sentir-se al·ludida i experimentar vergonya i humiliació.
• Protegir a la víctima durant tot el procés d'intervenció:
- Augmentant la supervisió i vigilància del professorat durant els descansos, patis,
menjador, banys, vestidors, entrades i sortides del centre...
- Creant grups de companys solidaris (formats i determinats prèviament) per a
acompanyar la víctima, fonamentalment en els moments de major risc.
• Establir reunions individuals amb la víctima i amb altres companys/es que
afavoreixin la comunicació i la lliure expressió.
• Desenvolupar programes específics d'habilitats socials (defensa dels propis
punts de vista, assertivitat, defensa de drets, petició d'ajuda…).
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
16
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ AMB L’AGRESSOR.
• Assegurar-se que els/es agressors/es reben
també l'ajuda que necessiten. L'agressió pot
ser deguda a una falta d'habilitats socials
adequades per a interactuar amb els seus
iguals, han aprés que la relació interpersonal
es regeix per esquemes de domini-
submissió.
• Dissenyar i realitzar entrevistes individuals
on s'analitza la situació i les conseqüències
per a les persones afectades.
• Definir molt clarament els comportaments
que no es toleren, i s’establiran els límits del
que es permet.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
17
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ AMB L’AGRESSOR.
• Ajudar a entendre com se sent la persona
agredida (empatia).
• Desenvolupar programes d'entrenament intensiu
en habilitats socials (assertivitat, identificació i
resolució de conflictes…).
• Ajudar a vincular-se amb els altres sentint-se part
del grup i de l'entorn i assumint les responsabilitats
que li corresponguin.
• Aplicar programes de modificació de conducta:
conseqüències negatives, reparació i restauració
del dany, pèrdua de la possibilitat de realitzar
algunes activitats (excursions, colònies…).
• Aplicar tècniques cognitives (entrenament en
autocontrol…).
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
18
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ AMB ELS ESPECTADORS
• Definir clarament els comportaments d'intimidació i assetjament que han de ser
denunciats.
• Analitzar les conseqüències que estos comportaments tenen per a tot el grup.
• Definir clarament quins són els papers que els espectadors juguen en estes
situacions.
• Ensenyar-los la diferència entre ser solidari davant de la injustícia i ser xivato.
Família Escola Acció
Compartida 2022-2023
19
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ AMB ELS
ESPECTADORS
• Desenvolupar l'empatia emocional aprenent
a posar-se en el lloc d'altres.
• Ensenyar als alumnes a demanar ajuda, a
superar la por a ser qualificats de xivatos o,
fins i tot, a convertir-se ells mateix en
víctimes.
• Informar sobre la possibilitat i recursos
existents al centre, per a denunciar
situacions d'intimidació garantint la
confidencialitat (telèfon amic, bústia de
suggeriments, comissió de resolució de
conflictes.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
20
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ EN EL GRUP DE
CLASSE.
• Fer saber a l'alumnat que no es van a acceptar
agressions de cap tipus.
• Elaborar projectes antiviolència: campanyes,
concursos d'eslògan…
• Ensenyar a posar nom i expressar els
sentiments.
• Crear i afavorir un clima escolar de rebuig als
maltractaments (violència de gènere,
assetjament escolar…).
• Posar en marxa activitats de tutoria ja
dissenyades per altres autors.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
21
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ EN EL GRUP DE CLASSE.
• Crear grups d'ajuda: supervisors, tutors d'altres xiquets, ajudants de
classe, ajudants de pati…
• Afavorir l'establiment de vincles positius entre els alumnes i l'assumpció de
les responsabilitats personals i grupals.
• Fomentar la cohesió grupal amb activitats diverses (festes, projectes,
setmana cultural…).
• Potenciar en l'alumnat formes sanes de camaraderia i solidaritat.
• Afavorir la integració de tots l’alumnat en el grup i el desenvolupament
d’habilitats socials per reconduir aquestes situacions.
Trenquem el silenci. Assetjament a les escoles.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
22
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES.
• Comptar necessàriament amb totes les famílies afectades i sol·licitar la
seva col·laboració. Evitar que els pares se sentin poc abonats i
prenguin iniciatives individuals, que poden agreujar la situació del seu
fill/a.
• Mantenir reunions individuals amb cada una de les famílies dels
afectats/des per a informar-los sobre la situació i les mesures
adoptades pel centre. Evitar buscar culpables i tendir a obtenir
compromisos positius.
• No s'aconsella tractar aquests temes en reunions generals de pares i
mares.
• Ajudar les famílies a analitzar la situació de forma realista , sense
minimitzar els fets ni sobredimensionar les conseqüències.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
23
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES.
• Donar a les famílies espai i oportunitats per
a parlar dels seus sentiments.
• Orientar les famílies per a fomentar el diàleg
permanent entre pares i fills.
• Oferir pautes que ajuden a afrontar de forma
adequada la situació del fill/a.
• Ressaltar la importància de mantenir-se
alerta davant dels comportaments dels
fills/es.
• Mantenir una relació fluida i continuada entre
el centre escolar i les famílies amb l'objecte
de coordinar la intervenció.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
24
97 ACTUACIONS DAVANT
L'ASSETJAMENT ESCOLAR
(RACÓ DE L'ESPERT)
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
25
97 CITES...
•Entretenir-se en buscar defectes al proïsme és prova suficient de no ocupar-se dels
propis defectes. Sant Francesc d’Assis.
• No t'havies de compadir del teu company, com jo m'havia compadit de tu? Mt 18,33.
• Les crítiques no son una altra cosa que orgull dissimulat. Una ànima sincera per a si
mateix mai no es rebaixarà a la crítica. La crítica és el càncer del cor. Santa Madre
Teresa de Calcuta.
• La calumnia destrueix l’obra de Déu, perquè neix de l’odi. Papa Francesc.
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
26
97 Llibres i pel·lícules.
Padres brillantes, maestros fascinantes. CURY,
Augusto: Ed. Planeta.
SOS! bullying. per entendre l’assetjament
escolar. BARBA PLAZA, Joaquina: Edicions del
Bullent.
Terror en las aules. ROLDAN, Eduardo y
colaboradores: Editorial Altaria.
BULLYING. Jordi és un jove de 15 anys que canvia de ciutat
juntament amb la seua mare per a iniciar una nova vida, després
de la defunció del seu pare. Tanmateix, la destinació li reserva
una cruel sorpresa quan traspassa les portes del seu nou institut:
haurà d'enfrontar-se a persones que s'alimenten del dolor humà.
TRAILER PEL·LICULA BULLYING
Família Escola Acció Compartida
2022-2023
27
97 FEAC: Família, Escola,
acció compartida
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA
LA PROPERA TROBADA SERÀ EL
DIMARTS 14 DE MARÇ DEL 2023
US HI ESPEREM!
TOTA AQUESTA INFORMACIÓ ESTARÀ
PENJADA EN LA PÀGINA WEB DEL COLE.

More Related Content

Similar to BULLYING 97.ppt

Les mossegades
Les mossegadesLes mossegades
Les mossegades
Mroura29
 
ViolèNcia Envers Les Dones 1
ViolèNcia Envers Les Dones 1ViolèNcia Envers Les Dones 1
ViolèNcia Envers Les Dones 1
guestaca35d
 
Conclusions i reflexions causa desmotivació
Conclusions i reflexions causa desmotivacióConclusions i reflexions causa desmotivació
Conclusions i reflexions causa desmotivació
LaiaSevilla
 
Protocol d'actuació davant el maltractament infantil
Protocol d'actuació davant el maltractament infantilProtocol d'actuació davant el maltractament infantil
Protocol d'actuació davant el maltractament infantil
DaviniaJ
 
Informe bullying
Informe bullyingInforme bullying
Informe bullying
angels99
 

Similar to BULLYING 97.ppt (20)

Conflictes parella i conseqüencies en els fills
Conflictes parella i conseqüencies en els fillsConflictes parella i conseqüencies en els fills
Conflictes parella i conseqüencies en els fills
 
Bullying dance
Bullying danceBullying dance
Bullying dance
 
94 bully dance cicle mitjà i superior ep
94 bully dance cicle mitjà i superior ep94 bully dance cicle mitjà i superior ep
94 bully dance cicle mitjà i superior ep
 
GELOSIA ENTRE GERMANS
GELOSIA ENTRE GERMANSGELOSIA ENTRE GERMANS
GELOSIA ENTRE GERMANS
 
GERMANS, CONVIVÈNCIA IMPOSSIBLE?
GERMANS, CONVIVÈNCIA IMPOSSIBLE? GERMANS, CONVIVÈNCIA IMPOSSIBLE?
GERMANS, CONVIVÈNCIA IMPOSSIBLE?
 
Bullying alumnes 5è
Bullying alumnes 5è Bullying alumnes 5è
Bullying alumnes 5è
 
Les mossegades
Les mossegadesLes mossegades
Les mossegades
 
ViolèNcia Envers Les Dones 1
ViolèNcia Envers Les Dones 1ViolèNcia Envers Les Dones 1
ViolèNcia Envers Les Dones 1
 
Conclusions i reflexions causa desmotivació
Conclusions i reflexions causa desmotivacióConclusions i reflexions causa desmotivació
Conclusions i reflexions causa desmotivació
 
Dilema 4, el maltracte
Dilema 4, el maltracteDilema 4, el maltracte
Dilema 4, el maltracte
 
Protocol d'actuació davant el maltractament infantil
Protocol d'actuació davant el maltractament infantilProtocol d'actuació davant el maltractament infantil
Protocol d'actuació davant el maltractament infantil
 
QUI MANA? EDUCACIÓ INFANTIL
QUI MANA? EDUCACIÓ INFANTILQUI MANA? EDUCACIÓ INFANTIL
QUI MANA? EDUCACIÓ INFANTIL
 
Informe bullying
Informe bullyingInforme bullying
Informe bullying
 
Motxilla 1
Motxilla 1Motxilla 1
Motxilla 1
 
Problemes de conducta a l'edat pediàtrica. Intervenció des de l'Atenció Primà...
Problemes de conducta a l'edat pediàtrica. Intervenció des de l'Atenció Primà...Problemes de conducta a l'edat pediàtrica. Intervenció des de l'Atenció Primà...
Problemes de conducta a l'edat pediàtrica. Intervenció des de l'Atenció Primà...
 
Pwpt
PwptPwpt
Pwpt
 
Pwpt2
Pwpt2Pwpt2
Pwpt2
 
Projecte anti bullying cp vara de rey
Projecte anti bullying cp vara de reyProjecte anti bullying cp vara de rey
Projecte anti bullying cp vara de rey
 
Circular Cicle Superior
Circular Cicle SuperiorCircular Cicle Superior
Circular Cicle Superior
 
Motxilla 1
Motxilla 1Motxilla 1
Motxilla 1
 

More from JORDIMELE

More from JORDIMELE (20)

La frustració.ppt
La frustració.pptLa frustració.ppt
La frustració.ppt
 
VALOR ESFORÇ 103.ppt
VALOR ESFORÇ 103.pptVALOR ESFORÇ 103.ppt
VALOR ESFORÇ 103.ppt
 
AUTORITAT I LÍMITS DES DEL COR
AUTORITAT I LÍMITS DES DEL CORAUTORITAT I LÍMITS DES DEL COR
AUTORITAT I LÍMITS DES DEL COR
 
COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA
COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODACOMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA
COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA
 
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 
Dialeg i adolescencia
Dialeg i adolescencia Dialeg i adolescencia
Dialeg i adolescencia
 
Definitiuafrontar adolescencia 90
Definitiuafrontar adolescencia 90Definitiuafrontar adolescencia 90
Definitiuafrontar adolescencia 90
 
Primària temps en familia
Primària temps en familiaPrimària temps en familia
Primària temps en familia
 
Infantil temps lliure (inf)
Infantil temps lliure (inf)Infantil temps lliure (inf)
Infantil temps lliure (inf)
 
Comunicacio 89
Comunicacio 89Comunicacio 89
Comunicacio 89
 
Deures, notes i resultats acadèmics
Deures, notes i resultats acadèmicsDeures, notes i resultats acadèmics
Deures, notes i resultats acadèmics
 
La responsabilitat INFANTIL
La responsabilitat INFANTILLa responsabilitat INFANTIL
La responsabilitat INFANTIL
 
La responsabilitat
La responsabilitatLa responsabilitat
La responsabilitat
 
ÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERAT
ÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERATÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERAT
ÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERAT
 
ÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIA
ÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIAÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIA
ÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIA
 
LA POR EDUCACIÓ INFANTIL
LA POR EDUCACIÓ INFANTILLA POR EDUCACIÓ INFANTIL
LA POR EDUCACIÓ INFANTIL
 
INFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓINFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓ
 
Safa la frustracio
Safa la frustracioSafa la frustracio
Safa la frustracio
 
Saber escollir
Saber escollirSaber escollir
Saber escollir
 
Lasobreestimulació
LasobreestimulacióLasobreestimulació
Lasobreestimulació
 

Recently uploaded (6)

FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 

BULLYING 97.ppt

 • 1. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 1 97 COMPORTAMENTS INTOLERABLES
 • 2. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 2 97 INSUPORTABLE Laura (43 anys, mare d'en Miquel, de 12 anys, i de la Jana, de 2) —Estic amoïnada perquè penso que en Miquel està ficat en algun embolic. Fa dues setmanes portava una gorra nova de trinca d'aquelles que són tan cares. Li vaig demanar d'on havia sortit i em va contestar que un company l'hi havia deixat; li vaig insistir perquè la tornés i sembla que ho va fer perquè ja no l'he tornada a veure. La setmana passada li vaig trobar tres euros a la butxaca dels pantalons i es va justificar dient que se'ls havia trobat al carrer. Però és que aquest matí li he tornat a trobar diners, aquesta vegada a la motxilla, i m'han trucat de l'escola dient que volen parlar amb nosaltres. No sé què pensar perquè no li donem cèntims, només pot ser que els hagi pres d'algun lloc o a algú, o vés a saber què ha fet.
 • 3. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 3 97 INSUPORTABLE Marta (49 anys, mare del Toni, de 13 anys, i d'en Pol, de 10) —Em sap greu dir-t'ho, però el que m'estàs dient encaixa amb el que el meu fill m'ha explicat. Un dia va veure en Miquel amb uns quants nens que estaven insultant i cridant-ne un altre en un racó de la plaça, al costat del col·le. En Miquel l'empenyia, l'insultava i va començar a donar-li cops mentre els altres l'escridassaven. Al final el noi, mig plorant, va obrir la motxilla i li va donar alguna cosa. Llavors tots el van deixar i van marxar. Jo crec que el primer que hauries de fer és parlar seriosament amb ell per intentar esbrinar si aquest és el motiu pel qual et truquen de l'escola i, si és cert, què és el que li passa per tenir aquest comportament. Actuant conjuntament amb l'escola podreu trobar recursos per ajudar-lo a ser conscient de la gravetat dels seus actes i a canviar la seva conducta.
 • 4. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 4 97 INSUPORTABLE Jaume (43 anys, pare d'en Roger, de 13 anys, i de la Laia, de 8) —En Roger és una mica maldestre, trenca tot el que toca, es mostra molt distret i no sap guardar secrets... El cas és que no és conscient del que provoca amb la seva actuació. Últimament no vol anar a classe, cada dia quan es lleva li venen tots els mals... Però no m'explica res de res. L'altre dia vaig trobar-me amb la Montse. A primària eren bons amics i per això he aprofitat per preguntar-l'hi. M'ha costat molt que m'ho expliqués perquè m'ha dit que ella no volia ser una xivata, però finalment m'ha explicat que a la classe els companys el deixen de costat, el culpen de tot el que passa, li diuen malnoms que no li agraden i fins i tot li cau algun clatellot. A ella li sembla que no fa res per merèixer aquest tracte, però tampoc gosa fer-li costat per por de rebre. Estic molt amoïnada!
 • 5. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 5 97 INSUPORTABLE Ricard (46 anys, pare d'en Joan, de 15) —Mira, jo crec que hauries de parlar primer amb el teu fill perquè t'expliqui ell què és el que està passant i que si ho comparteix amb tu potser el podràs ajudar. Està clar que heu d'ajudar a en Roger a entendre que els seus actes poden molestar i que ha d'anar amb compte i a valorar les conseqüències del que fa i del que diu. Però també penso que heu de deixar-li clar que malgrat que ell sigui poc hàbil, ningú no es mereix que el tractin malament. Està clar que val la pena que s'esforci una miqueta més en ser prudent en les seves intervencions en converses o bé si no ha d'intervenir quan ningú no el convida, en no escampar informacions d'altres sense demanar permís... Tot això l'ajudarà a millorar la manera de relacionar-se amb els altres i el farà sentir millor. Però també s'ha de tractar el tema amb els nois que el molesten. Jo penso que heu d'insistir perquè parli amb el tutor sobre el que està passant, perquè s'aturin les agressions i el centre prengui les mesures adients, però si veieu que no se'n surt, no espereu gaire i acompanyeu-lo a veure el tutor i col·laboreu amb el centre per solucionar el problema.
 • 6. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 6 97 Qüestions per al diàleg • Com us heu sentit al llegir aquestes converses? Com actuaríeu si fóssiu els pares del noi agressor o agredit? • Som capaços com a pares i mares de fomentar des de casa que els nostres fills/filles se sentin forts per denunciar assetjament a un company/a de classe o assetjament a un mateix? • Potenciem des de casa l’educació en el valor de l’assertivitat, l’empatia i el pensament crític, així com aprendre a ser conscients dels propis actes i valorar-ne les conseqüències? • Com a pares i mares sentim que tenim mecanismes de denúncia i d’ajuda de fàcil accés per tal de poder-los identificar clarament dins l’escola?
 • 7. • L'assetjament es dóna quan un infant o un jove és agredit psicològicament, físicament o moralment de manera continuada en el temps per un o més companys. • És important diferenciar l'assetjament escolar d'altres actituds entre iguals, com una baralla o una broma pesada aïllada. Per parlar d'assetjament cal que les conductes agressives es reprodueixin de manera sistemàtica, que tinguin la intenció de fer mal i que, com succeeix en la majoria dels casos, la víctima no pugui o no sàpiga defensar-se. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 7 97 QUÈ ÉS L’ASSETJAMENT?
 • 8. • Les conductes d'abús solen donar-se en espais físics concrets, però no sempre controlats pels adults (lavabos, passadissos, vestidors...), i durant l'horari lectiu i/o a les sortides i entrades del centre escolar. Darrerament, amb l'ús de mitjans tecnològics, com els mòbils o Internet, han aparegut noves formes d'assetjament. “JUDIT" - Un curtmetratge sobre el bullying. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 8 97 QUÈ ÉS L’ASSETJAMENT?
 • 9. Quines conductes es consideren assetjament Agressions físiques Directes: pegar, donar empentes, amenaçar, intimidar... Indirectes: amagar, trencar o robar objectes de la víctima... Agressions verbals Directes: escridassar, fer burla, insultar... Indirectes: malparlar d'algú o difondre rumors falsos quan no hi és, fer que ho senti per casualitat, enviar-li notes grolleres, cartes, e-mails, fer pintades... Agressions socials Directes: rebutjar algú en els jocs al pati, en les activitats a la classe… Indirectes: ignorar algú com si no hi fos o com si fos transparent... Agressions digitals (utilitzant tecnologies) Directes: trucades i missatges de text (sms), e-mails, fotografies i vídeos tramesos directament mitjançant el mòbil (mms) o el correu electrònic... Indirectes: comentaris, fotografies i vídeos penjats a les xarxes socials de manera anònima, vídeos a YouTube, suplantació de personalitat per enviar o publicar material comprometedor... Família Escola Acció Compartida 2022-2023 9 97 Quines conductes es consideren assetjament?
 • 10. La VÍCTIMA, repetidament és objecte de burles, insults, humiliacions, etc., la qual cosa provoca una sèrie de CONSEQÜÈNCIES que incideixen directament en el correcte desenvolupament i maduració de la persona: • Fracàs escolar, degut entre altres factors a les dificultats de concentració que presenten. • Fòbia a l'escola. • Alt nivell d'ansietat, especialment de tipus anticipatori. • Descens de l'autoestima. • Quadres depressius. • En els casos més greus, quan la victimització es prolonga en el temps, intents de suïcidi. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 10 97 Quines conseqüències té l’assetjament escolar?
 • 11. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 11 97 Quines conseqüències té l’assetjament escolar? Per A L'AGRESSOR/A, aquesta sèrie d'accions també provoquen una sèrie de CONSEQÜÈNCIES no desitjades, les quals estan directament relacionades amb futures formes d'actuació amb la parella i possibles actes de delinqüència: • Aprenentatge inadequat respecte a la consecució d'objectius. • Reforç sobre l'acte agressiu i violent com alguna cosa bona i desitjable que proporciona estatus i reconeixement entre el grup d'iguals.
 • 12. Finalment, per ALS ESPECTADORS/ES, observar este tipus d'actes, també té una sèrie de CONSEQÜÈNCIES negatives, perquè arriba un moment en què es produeix una dessensibilització respecte a esta manera de violència. Això és, en estar exposats repetidament a aquesta situació, la consideren normal: • Aprenentatge respecte a la manera de comportar-se davant de situacions injustes. • Valoren l'acte violent com alguna cosa que proporciona estatus dins del grup. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 12 97 Quines conseqüències té l’assetjament escolar?
 • 13. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 13 97 CARACTERÍSTIQUES PSICOSOCIALS DELS ALUMNES VÍCTIMES I AGRESSORS O BULLIES AGRESSOR O BULLY Característiques físiques: • Solen ser en general barons, de complexió forta, l'edat del qual és superior a la mitjana del grup. També hi ha altres perfils com ara noies o grup de noies. Característiques acadèmiques: • El seu rendiment escolar sol ser baix i presenten una actitud negativa cap a l'escola i el/a mestre/a. Característiques de personalitat: • Solen ser agressius, extravertits, provocadors, ansiosos i poc inclinats a l'acceptació de normes. • Presenten baix autocontrol i alta autoestima. Característiques del clima sociofamiliar: • Solen ser ambients conflictius, on hi ha escàs control, per la qual cosa normalment són subjectes amb alt grau d'autonomia.
 • 14. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 14 97 CARACTERÍSTIQUES PSICOSOCIALS DELS ALUMNES VÍCTIMES I AGRESSORS O BULLIES VÍCTIMA Característiques físiques: • Solen ser en general barons, de complexió dèbil, l'edat del qual entra en la mitjana del grup. • Existeixen menys víctimes que agressors o bullies. Característiques acadèmiques: • El seu rendiment escolar sol ser mig-baix, i presenten una actitud passiva cap a l'escola i el/a mestre/a. • A vegades hi ha altres perfils acadèmics. Característiques de personalitat: • Solen ser xics/es tímids/es, introvertits/es, amb poques relacions interpersonals, retrets, amb baixa acceptació per part dels seus iguals, encara que de vegades poden mostrar-se agressius. • Acceptació de normes. • L'ansietat es presenta de forma molt considerable. • Presenten una baixa autoestima i un grau mitjà d'autocontrol.
 • 15. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 15 97 CARACTERÍSTIQUES PSICOSOCIALS DELS ALUMNES VÍCTIMES I AGRESSORS O BULLIES VÍCTIMA Característiques del clima sociofamiliar: • Solen ser ambients en què es presenta el conflicte de forma moderada i on es sobreprotegeix al subjecte, la qual cosa no permet el desenvolupament de la seva autonomia. • L’assetjament escolar és afavorit i reforçat gràcies a la "llei del silenci i de la por" que s'imposa. Les víctimes per temor a les represàlies, els companys per por a ser agredits. Els que presenciem un acte d'agressió i no intervenim, ens convertim en CÒMPLICES de l'agressor.
 • 16. INTERVENCIÓ AMB LA VÍCTIMA. • Ser cautelós en l'aplicació de mesures i en la realització d'algunes accions per a no exposar-la a situacions de risc. • Evitar tractar públicament a l'aula la situació d'assetjament, de manera que pugui sentir-se al·ludida i experimentar vergonya i humiliació. • Protegir a la víctima durant tot el procés d'intervenció: - Augmentant la supervisió i vigilància del professorat durant els descansos, patis, menjador, banys, vestidors, entrades i sortides del centre... - Creant grups de companys solidaris (formats i determinats prèviament) per a acompanyar la víctima, fonamentalment en els moments de major risc. • Establir reunions individuals amb la víctima i amb altres companys/es que afavoreixin la comunicació i la lliure expressió. • Desenvolupar programes específics d'habilitats socials (defensa dels propis punts de vista, assertivitat, defensa de drets, petició d'ajuda…). Família Escola Acció Compartida 2022-2023 16 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 17. INTERVENCIÓ AMB L’AGRESSOR. • Assegurar-se que els/es agressors/es reben també l'ajuda que necessiten. L'agressió pot ser deguda a una falta d'habilitats socials adequades per a interactuar amb els seus iguals, han aprés que la relació interpersonal es regeix per esquemes de domini- submissió. • Dissenyar i realitzar entrevistes individuals on s'analitza la situació i les conseqüències per a les persones afectades. • Definir molt clarament els comportaments que no es toleren, i s’establiran els límits del que es permet. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 17 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 18. INTERVENCIÓ AMB L’AGRESSOR. • Ajudar a entendre com se sent la persona agredida (empatia). • Desenvolupar programes d'entrenament intensiu en habilitats socials (assertivitat, identificació i resolució de conflictes…). • Ajudar a vincular-se amb els altres sentint-se part del grup i de l'entorn i assumint les responsabilitats que li corresponguin. • Aplicar programes de modificació de conducta: conseqüències negatives, reparació i restauració del dany, pèrdua de la possibilitat de realitzar algunes activitats (excursions, colònies…). • Aplicar tècniques cognitives (entrenament en autocontrol…). Família Escola Acció Compartida 2022-2023 18 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 19. INTERVENCIÓ AMB ELS ESPECTADORS • Definir clarament els comportaments d'intimidació i assetjament que han de ser denunciats. • Analitzar les conseqüències que estos comportaments tenen per a tot el grup. • Definir clarament quins són els papers que els espectadors juguen en estes situacions. • Ensenyar-los la diferència entre ser solidari davant de la injustícia i ser xivato. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 19 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 20. INTERVENCIÓ AMB ELS ESPECTADORS • Desenvolupar l'empatia emocional aprenent a posar-se en el lloc d'altres. • Ensenyar als alumnes a demanar ajuda, a superar la por a ser qualificats de xivatos o, fins i tot, a convertir-se ells mateix en víctimes. • Informar sobre la possibilitat i recursos existents al centre, per a denunciar situacions d'intimidació garantint la confidencialitat (telèfon amic, bústia de suggeriments, comissió de resolució de conflictes. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 20 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 21. INTERVENCIÓ EN EL GRUP DE CLASSE. • Fer saber a l'alumnat que no es van a acceptar agressions de cap tipus. • Elaborar projectes antiviolència: campanyes, concursos d'eslògan… • Ensenyar a posar nom i expressar els sentiments. • Crear i afavorir un clima escolar de rebuig als maltractaments (violència de gènere, assetjament escolar…). • Posar en marxa activitats de tutoria ja dissenyades per altres autors. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 21 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 22. INTERVENCIÓ EN EL GRUP DE CLASSE. • Crear grups d'ajuda: supervisors, tutors d'altres xiquets, ajudants de classe, ajudants de pati… • Afavorir l'establiment de vincles positius entre els alumnes i l'assumpció de les responsabilitats personals i grupals. • Fomentar la cohesió grupal amb activitats diverses (festes, projectes, setmana cultural…). • Potenciar en l'alumnat formes sanes de camaraderia i solidaritat. • Afavorir la integració de tots l’alumnat en el grup i el desenvolupament d’habilitats socials per reconduir aquestes situacions. Trenquem el silenci. Assetjament a les escoles. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 22 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 23. INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. • Comptar necessàriament amb totes les famílies afectades i sol·licitar la seva col·laboració. Evitar que els pares se sentin poc abonats i prenguin iniciatives individuals, que poden agreujar la situació del seu fill/a. • Mantenir reunions individuals amb cada una de les famílies dels afectats/des per a informar-los sobre la situació i les mesures adoptades pel centre. Evitar buscar culpables i tendir a obtenir compromisos positius. • No s'aconsella tractar aquests temes en reunions generals de pares i mares. • Ajudar les famílies a analitzar la situació de forma realista , sense minimitzar els fets ni sobredimensionar les conseqüències. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 23 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 24. INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. • Donar a les famílies espai i oportunitats per a parlar dels seus sentiments. • Orientar les famílies per a fomentar el diàleg permanent entre pares i fills. • Oferir pautes que ajuden a afrontar de forma adequada la situació del fill/a. • Ressaltar la importància de mantenir-se alerta davant dels comportaments dels fills/es. • Mantenir una relació fluida i continuada entre el centre escolar i les famílies amb l'objecte de coordinar la intervenció. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 24 97 ACTUACIONS DAVANT L'ASSETJAMENT ESCOLAR (RACÓ DE L'ESPERT)
 • 25. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 25 97 CITES... •Entretenir-se en buscar defectes al proïsme és prova suficient de no ocupar-se dels propis defectes. Sant Francesc d’Assis. • No t'havies de compadir del teu company, com jo m'havia compadit de tu? Mt 18,33. • Les crítiques no son una altra cosa que orgull dissimulat. Una ànima sincera per a si mateix mai no es rebaixarà a la crítica. La crítica és el càncer del cor. Santa Madre Teresa de Calcuta. • La calumnia destrueix l’obra de Déu, perquè neix de l’odi. Papa Francesc.
 • 26. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 26 97 Llibres i pel·lícules. Padres brillantes, maestros fascinantes. CURY, Augusto: Ed. Planeta. SOS! bullying. per entendre l’assetjament escolar. BARBA PLAZA, Joaquina: Edicions del Bullent. Terror en las aules. ROLDAN, Eduardo y colaboradores: Editorial Altaria. BULLYING. Jordi és un jove de 15 anys que canvia de ciutat juntament amb la seua mare per a iniciar una nova vida, després de la defunció del seu pare. Tanmateix, la destinació li reserva una cruel sorpresa quan traspassa les portes del seu nou institut: haurà d'enfrontar-se a persones que s'alimenten del dolor humà. TRAILER PEL·LICULA BULLYING
 • 27. Família Escola Acció Compartida 2022-2023 27 97 FEAC: Família, Escola, acció compartida MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA LA PROPERA TROBADA SERÀ EL DIMARTS 14 DE MARÇ DEL 2023 US HI ESPEREM! TOTA AQUESTA INFORMACIÓ ESTARÀ PENJADA EN LA PÀGINA WEB DEL COLE.