SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
1. Sa iyong palagay, kahanga-hanga ba ang
katangiang ipinakita ni Jonas? Bakit?
2. Anong aral na maaaring mapulot mula sa
kuwento? Ipaliwanag
3. Kung ikaw si Jonas, saan mo gagamitin ang perang
naipon mong nang sampung (10) taon?
UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA,
PAGKONSUMO, AT PAG-IIMPOK
Nakahawak ka na ba ng malaking halaga ng pera? Sabihin na
nating isang libong piso o higit pa. Paano mo iyon pinamahalaan?
May mga tao na kapag nakakahawak ng pera ay mag-iisip kung
papaano ito palalaguin. Mayroon namang impulse buyer, basta may
pera bili lang nang bili hanggang sa maubos. At kung wala nang
pera, saka maaalala kung ano ang kaniyang pangangailangan.
Ikaw, isa ka ba sa kanila? Ano para sa iyo ang pera at paano ito
dapat gamitin?
PERA
• ay ginagamit sa pagbili ng mga bagay na
kinakailangan upang mapunan ang
pangangailangan at kagustuhan ng mga tao.
• Medium Of Exchange.
KITA
• ay halagang natatanggap ng tao kapalit ng
produkto o serbisyong kanilang ibinibigay.
IPON/SAVINGS
• ay paraan ng pagpapaliban ng paggastos
(“Macroeconomics” ni Roger E. A. Farmer, 2002).
• ay kitang hindi ginamit sa pagkonsumo, o hindi ginastos sa
pangangailangan (Meek, Morton at Schug, 2008).
Investment
• ang ipon na ginamit upang kumita.
Economic Investment
• ay paglalagak ng pera sa negosyo.
• Ang isang indibidwal ay maaari ring maglagay ng kanyang
ipon sa mga financial asset katulad ng stocks, bonds, o
mutual funds.
7 HABITS OF A WISE SAVER
1. KILALANIN ANG IYONG BANGKO.
Alamin kung sino ang may-ari ng iyong bangko – ang taong nasa
likod at mga taong namamamahala nito. Magsaliksik at magtanong
tungkol sa katayuang pinansiyal at ang kalakasan at kahinaan ng
bangko. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC),
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange
Commission (SEC), at ang website ng bangko, dyaryo, magasin,
telebisyon, at radyo ay makapagbibigay ng mga impormasyong
kailangan mong malaman.
2. ALAMIN ANG PRODUKTO NG IYONG BANGKO
Unawain kung saan mo inilalagay ang iyong
perang iniimpok. Huwag malito sa investment at
regular na deposito. Basahin at unawain ang kopya
ng term and conditions, huwag mag-atubiling
linawin sa mga tauhan ng bangko ang hindi
nauunawaan.
3. ALAMIN ANG SERBISYO AT MGA BAYARIN SA IYONG BANGKO
Piliin ang angkop na bangko para sa iyo sa
pamamagitan ng iyong pangangailangan at
itugma ito sa serbisyong iniaalok ng bangko.
Alamin ang sinisingil at bayarin sa iyong
bangko.
4. INGATAN ANG IYONG BANK RECORDS AT SIGURUHING UP-TO-
DATE.
Ingatan ang iyong passbook, automated teller machine
(ATM), certificate of time deposit (CTD), checkbook at iba
pang bank record sa lahat ng oras. Palaging i-update ang
iyong passbook at CTDs sa tuwing ikaw ay gagawa ng
transaksiyon sa bangko. Ipaalam sa bangko kung may
pagbabago sa iyong contact details upang maiwasang
maipadala ang sensitibong impormasyon sa iba.
5. MAKIPAGTRANSAKSIYON LAMANG SA LOOB NG BANGKO AT SA
AWTORISADONG TAUHAN NITO.
Huwag mag-alinlangang magtanong sa
tauhan ng bangko na magpakita ng
identification card at palaging humingi ng
katibayan ng iyong naging transaksiyon.
6. ALAMIN ANG TUNGKOL SA PDIC DEPOSIT INSURANCE.
Ang PDIC ay gumagarantiya ng hanggang
Php500,000 sa deposito ng bawat depositor. Ang
investment product, fraudulent account (dinayang
account), laundered money, at depositong produkto
na nagmula sa hindi ligtas at unsound banking
practices ay hindi kabilang sa segurong (insurance)
ibinibigay ng PDIC.
7. MAGING MAINGAT
Lumayo sa mga alok na masyadong maganda
para paniwalaan. Sa pangkalahatan, ang sobra-
sobrang interes ay maaaring mapanganib.
Basahin ang Circular 640 ng Bangko Sentral
para sa iba pang impormasyon tungkol dito.
Ang mga salaping inilalagak ng mga depositor sa bangko ay
lumalago dahil sa interes sa deposito. Ipinauutang naman ito ng
bangko sa mga namumuhunan na may dagdag na kaukulang tubo.
Ibig sabihin, habang lumalaki ang naidedeposito sa bangko, lumalaki
rin ang maaaring ipautang sa mga namumuhunan. Habang
dumarami ang namumuhunan, dumarami rin ang nabibigyan ng
empleyo. Ang ganitong sitwasyon ay indikasyon ng masiglang
gawaing pang-ekonomiya (economic activity) ng isang lipunan.
Ang matatag na sistema ng pagbabangko ay magdudulot ng
mataas na antas ng pag-iimpok (savings rate) at kapital
(capital formation). Ang ganitong pangyayari ay
nakapagpapasigla ng mga economic activities na indikasyon
naman ng pagsulong ng pambansang ekonomiya.
Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC)
• ay ang ahensiya ng pamahalaan ng nagbibigay ng
proteksyon sa mga depositor sa bangko sa
pamamagitan ng pagbibigay seguro (deposit insurance)
sa kanilang deposito hanggang sa halagang
Php500,000 bawat depositor.
SALN (STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND NET WORTH) - Ito ay
deklarasyon ng lahat ng pag-aari (assets), pagkakautang (liabilities), negosyo, at
iba pang financial interest ng isang empleyado ng gobyerno, kasama ang
kaniyang asawa at mga anak na wala pang 18 taong gulang.
Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for public
officials and Employees
Section 4 (h) Simple living. - Public officials and employees and their families
shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not
indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx

More Related Content

Similar to ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx

Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpokUgnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpokJhaysee-pearls Dalasdas
 
AP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptx
AP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptxAP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptx
AP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptxTomieLampitoc
 
ppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptxppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptxAceGarcia9
 
ppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptxppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptxAceGarcia9
 
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pagiimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at PagiimpokUgnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pagiimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at PagiimpokMarkvinson Olaer
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6TinCabanayan
 
pag-iimpok.pptx
pag-iimpok.pptxpag-iimpok.pptx
pag-iimpok.pptxwill318201
 
Gawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumo
Gawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumoGawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumo
Gawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumorayjel sabanal
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Homer Barrientos
 
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokCrystal Lynn Gonzaga
 
Patakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptx
Patakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptxPatakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptx
Patakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptxFrancineHerezo
 
patakarang pananalapi.pptx
patakarang pananalapi.pptxpatakarang pananalapi.pptx
patakarang pananalapi.pptxKtBoPRonabio
 
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.pptaralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.pptPantzPastor
 
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.pptaralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.pptPantzPastor
 
Patakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessons
Patakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessonsPatakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessons
Patakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessonsAisha Polestico
 
Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3
Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3
Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3rgerbese
 

Similar to ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx (20)

Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpokUgnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at pag-iimpok
 
monetary policy.pdf
monetary policy.pdfmonetary policy.pdf
monetary policy.pdf
 
AP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptx
AP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptxAP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptx
AP 9 Week 8 3rd qrt, pag-iimpok at pamumuhunan.pptx
 
COT1111.pptx
COT1111.pptxCOT1111.pptx
COT1111.pptx
 
COT1111.pptx
COT1111.pptxCOT1111.pptx
COT1111.pptx
 
COT1111.pptx
COT1111.pptxCOT1111.pptx
COT1111.pptx
 
ppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptxppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptx
 
ppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptxppt cot dcis.pptx
ppt cot dcis.pptx
 
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pagiimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at PagiimpokUgnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pagiimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pagiimpok
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 6
 
pag-iimpok.pptx
pag-iimpok.pptxpag-iimpok.pptx
pag-iimpok.pptx
 
Gawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumo
Gawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumoGawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumo
Gawain 3 ugnayan ng pangkalahatang kita, pag-iimpok at pagkonsumo
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
 
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
 
Patakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptx
Patakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptxPatakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptx
Patakarang_Pananalapi_Bangko_Sentral_Kre.pptx
 
patakarang pananalapi.pptx
patakarang pananalapi.pptxpatakarang pananalapi.pptx
patakarang pananalapi.pptx
 
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.pptaralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
 
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.pptaralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
aralin19-patakaranngpananalapi-180521230438.ppt
 
Patakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessons
Patakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessonsPatakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessons
Patakarang pananalapi, bangko, pagmomoneda lessons
 
Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3
Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3
Pag-iimpok at Pamumuhunan: Araling Panlipunan 9 Quarter 3
 

Recently uploaded

BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..junielleomblero
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxMartin M Flynn
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTrojelbartolome23
 
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfAizaStamaria3
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxDonnaMaeSuplagio
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxjohnarveedomingo278
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................ferdinandsanbuenaven
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptSJCOJohnMichaelDiez
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxPaulineMae5
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfAizaStamaria3
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapdhanjurrannsibayan2
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxJayliePea
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxLlemorSoledSeyer1
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasEamelRitual
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoMichelleAlonso14
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxDonnaMaeSuplagio
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfAizaStamaria3
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 

Recently uploaded (19)

BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
 
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
 

ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. 1. Sa iyong palagay, kahanga-hanga ba ang katangiang ipinakita ni Jonas? Bakit? 2. Anong aral na maaaring mapulot mula sa kuwento? Ipaliwanag 3. Kung ikaw si Jonas, saan mo gagamitin ang perang naipon mong nang sampung (10) taon?
 • 6. UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAGKONSUMO, AT PAG-IIMPOK
 • 7. Nakahawak ka na ba ng malaking halaga ng pera? Sabihin na nating isang libong piso o higit pa. Paano mo iyon pinamahalaan? May mga tao na kapag nakakahawak ng pera ay mag-iisip kung papaano ito palalaguin. Mayroon namang impulse buyer, basta may pera bili lang nang bili hanggang sa maubos. At kung wala nang pera, saka maaalala kung ano ang kaniyang pangangailangan. Ikaw, isa ka ba sa kanila? Ano para sa iyo ang pera at paano ito dapat gamitin?
 • 8. PERA • ay ginagamit sa pagbili ng mga bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. • Medium Of Exchange.
 • 9. KITA • ay halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanilang ibinibigay.
 • 10. IPON/SAVINGS • ay paraan ng pagpapaliban ng paggastos (“Macroeconomics” ni Roger E. A. Farmer, 2002). • ay kitang hindi ginamit sa pagkonsumo, o hindi ginastos sa pangangailangan (Meek, Morton at Schug, 2008).
 • 11. Investment • ang ipon na ginamit upang kumita. Economic Investment • ay paglalagak ng pera sa negosyo. • Ang isang indibidwal ay maaari ring maglagay ng kanyang ipon sa mga financial asset katulad ng stocks, bonds, o mutual funds.
 • 12.
 • 13. 7 HABITS OF A WISE SAVER
 • 14. 1. KILALANIN ANG IYONG BANGKO. Alamin kung sino ang may-ari ng iyong bangko – ang taong nasa likod at mga taong namamamahala nito. Magsaliksik at magtanong tungkol sa katayuang pinansiyal at ang kalakasan at kahinaan ng bangko. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange Commission (SEC), at ang website ng bangko, dyaryo, magasin, telebisyon, at radyo ay makapagbibigay ng mga impormasyong kailangan mong malaman.
 • 15. 2. ALAMIN ANG PRODUKTO NG IYONG BANGKO Unawain kung saan mo inilalagay ang iyong perang iniimpok. Huwag malito sa investment at regular na deposito. Basahin at unawain ang kopya ng term and conditions, huwag mag-atubiling linawin sa mga tauhan ng bangko ang hindi nauunawaan.
 • 16. 3. ALAMIN ANG SERBISYO AT MGA BAYARIN SA IYONG BANGKO Piliin ang angkop na bangko para sa iyo sa pamamagitan ng iyong pangangailangan at itugma ito sa serbisyong iniaalok ng bangko. Alamin ang sinisingil at bayarin sa iyong bangko.
 • 17. 4. INGATAN ANG IYONG BANK RECORDS AT SIGURUHING UP-TO- DATE. Ingatan ang iyong passbook, automated teller machine (ATM), certificate of time deposit (CTD), checkbook at iba pang bank record sa lahat ng oras. Palaging i-update ang iyong passbook at CTDs sa tuwing ikaw ay gagawa ng transaksiyon sa bangko. Ipaalam sa bangko kung may pagbabago sa iyong contact details upang maiwasang maipadala ang sensitibong impormasyon sa iba.
 • 18. 5. MAKIPAGTRANSAKSIYON LAMANG SA LOOB NG BANGKO AT SA AWTORISADONG TAUHAN NITO. Huwag mag-alinlangang magtanong sa tauhan ng bangko na magpakita ng identification card at palaging humingi ng katibayan ng iyong naging transaksiyon.
 • 19. 6. ALAMIN ANG TUNGKOL SA PDIC DEPOSIT INSURANCE. Ang PDIC ay gumagarantiya ng hanggang Php500,000 sa deposito ng bawat depositor. Ang investment product, fraudulent account (dinayang account), laundered money, at depositong produkto na nagmula sa hindi ligtas at unsound banking practices ay hindi kabilang sa segurong (insurance) ibinibigay ng PDIC.
 • 20. 7. MAGING MAINGAT Lumayo sa mga alok na masyadong maganda para paniwalaan. Sa pangkalahatan, ang sobra- sobrang interes ay maaaring mapanganib. Basahin ang Circular 640 ng Bangko Sentral para sa iba pang impormasyon tungkol dito.
 • 21. Ang mga salaping inilalagak ng mga depositor sa bangko ay lumalago dahil sa interes sa deposito. Ipinauutang naman ito ng bangko sa mga namumuhunan na may dagdag na kaukulang tubo. Ibig sabihin, habang lumalaki ang naidedeposito sa bangko, lumalaki rin ang maaaring ipautang sa mga namumuhunan. Habang dumarami ang namumuhunan, dumarami rin ang nabibigyan ng empleyo. Ang ganitong sitwasyon ay indikasyon ng masiglang gawaing pang-ekonomiya (economic activity) ng isang lipunan.
 • 22. Ang matatag na sistema ng pagbabangko ay magdudulot ng mataas na antas ng pag-iimpok (savings rate) at kapital (capital formation). Ang ganitong pangyayari ay nakapagpapasigla ng mga economic activities na indikasyon naman ng pagsulong ng pambansang ekonomiya.
 • 23. Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC) • ay ang ahensiya ng pamahalaan ng nagbibigay ng proteksyon sa mga depositor sa bangko sa pamamagitan ng pagbibigay seguro (deposit insurance) sa kanilang deposito hanggang sa halagang Php500,000 bawat depositor.
 • 24.
 • 25. SALN (STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES AND NET WORTH) - Ito ay deklarasyon ng lahat ng pag-aari (assets), pagkakautang (liabilities), negosyo, at iba pang financial interest ng isang empleyado ng gobyerno, kasama ang kaniyang asawa at mga anak na wala pang 18 taong gulang. Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and Employees Section 4 (h) Simple living. - Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.