SlideShare a Scribd company logo
ARALIN 21 MGA SALIK SA PAGLAKAS NG EUROPE
PAG-USBONG NG BOURGEOISIE
Ang terminong bourgeoisie ay iniuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval
france na binubuo ng mga artisano
at mangangalakal. Ang mga artisano ay ang mga mangagawang may kasanayan sa
paggawa ng mga kagamitang maaaring may partikular na gamit o pandekorasyon lamang.
Sa uring panlipunan, mas mataas sa kanila ang mga landlord o panginoong maylupa. Ang
terminong bourgeoisie ay ginamit upang tukuyin ang gitnang uri ng france at ng iba pa
pang mga bansa sa Europe.
Sa huling bahagi ng ika-17 siglo, naging isang makapangyarihang puwersa ang
bourgeoisie sa Europe. Binubuo sila ng mga mangangalakal, banker(nagmamay-ari o
namamahala ng bangko), mga shipowner(nagmamay-ari ng barko), mga pangunahing
mamumuhunan at mga negosyante.
Sa ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng bourgeoisie ang mga prinsipyo ng
konstitusyonalidad at likas na karapatan (natural right) laban sa banal na karapatan
(divine right). Ang likas na karapatan ay unibersal na karapatan gaya ng karapatang
mabuhay ng may kalayaan. Ang banal na karapatan ay nagtatakda na ang hari ay hindi
napapasailalim sa anumang kapangyarihan dahil ang kapangyarihan niya ay nanggagaling
sa diyos. Samantala, ang konstitusyonalidad ay isang kondisyon kung saan ang isang tao,
grupo ng tao o bansa ay kumikilos batay sa isinasaad ng konstitusyon o saligang batas.
Ang liberalismo ay paniniwalang nag-ugat sa Europe na binibigyang-diin ang karapatan
ng indibidwal.
PAG-IRAL NG MERKANTILISMO
Ang Merkatilismo ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin ang politikal. Ang
mga layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari
ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kanyang hukbo, at magkaroon ng
pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig.
Ang doktrina ng bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng
doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang
metal sa loob ng hangganan nito.
Isang elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nationstate ay ang tinatawag na nasyonalismong ekonomiko. Ibig sabihin nito, kayang tustusan
ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan. Kaakibat ng merkantilismo ang
konsepto ng paternalismo. Isa itong sistema ng pamamahala kung saan ang pamahalaan
ay namamahala naq parang ama sa kanyang mamamayan.
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
Malaki ang naitulong sa pagtatatag ng national monarchy o pambansang monarkiya sa
paglakas ng Europe. Matatandaan na sa panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong
pamahalaan. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang hari ay itinuturing lamang na
pangunahing panginoong maylupa.
Subalit nagbago ang katayuan ng monarkiya sa tulong na mga bourgeoisie. Ang hari na
dating mahina ang kapangyarihan ay unti-unting namayagpag. Bilang resulta, ang
katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong maylupa tungo sa pamahalaan
na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa
proteksiyong ito.
Sa pamamagitan ng buwis, nagkaroon ng pondo ang hari upang mag-bayad ng mga
sundalo. Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksiyon na dating ibinibigay ng mga
knight ng panginoong maylupa.
PAG USBONG NG NATION-STATE
Ang nation state ay isang estado na pinananahanan ng mga mamayan na may
magkakatulad na wika, kultura, relihiyon at kasaysayan dahil sa kanilang mga
pagkakatulad ay nagkaroon sila ng pagkakaisang lahi sila rin ay nakatira sa isang tiyak na
teritoryo at may pamahalaang kasarinlan. Sila’y mga nagkakaisang lahi at may katapatan
sa kanilang bansa.
Isa sa mga katangian ng nation state ay pagiging sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng
monarkiya may hukbo na umusbong sa nation state ito ay pagiging tapat ng mga sundalo
sa hari. Dahil sa nation state ay lalong lumakas ang Europe at nabuo ang mag bagong
institusyong pampulitika, panlipunan at pang ekonomiya. Nanghimasok at sinakop ng
Europeong nation state ang mga bansang America, Asya at maging ang Africa.
ENGLAND
Si william The conqueror ay duke ng normandy na sumakop sa England noong 1006.
Siya rin ang gumawa ng patakaran sa bagong nasasakupan. Inangkin din nya ang 1/6 na
lupain at ibinigay ang nalalabi sa Noble. Pinanatili din nya ang Shire , ang shire ay
pinamumunuan ng Sherrif o ahente. Nag utos si william na magsagawa ng “sensus” sa
mga tao at ang naging resulta ay inilagay sa Domesday Book.
Noong 1215 ay pinilit ng mga Landlord ang haring John na lagdaan ang Magna Carta
dito nakasaad ang mga batas na hindi maaaring Makulong ang isang taong nagkasala mna
hindi dumaraan sa paglilitis , hindi rin maaring itaas ng hari ng walang pahintulot ng
Great Council. Noong 1295 naitatag ang parlamento na House of Lords (obispo at
nobility) at House of Commons (kabalyero at bourgeoisie) ito ang mga sistemang pag
bubuwis sa England.
FRANCE
Napasakamay ni CharleMagne ang France simula 771 C.E ginawa nya ang lahat upang
mapanatili ang kasarinlan at mapalawak ang teritoryo ng France sa pamamagitan ng
hukbong militar , siay ang naglunsad ng unang kontra-atake laban sa mga muslim sa
spain.
Namatay sya noong 814 C.E at ipinamana ang imperyo sa kanyang anak na si Louis the
Pious. Sa pamamagitan ng Treaty of Verdun hinati ng mga apo ni Charlemagne ang
imperyo. Ngunit dahil sa di pag kakaunawaan tuluyang bumagsak ang imperyo dahil sa
mga bagong mananalakay sa Europe ito ay ang mga bansang Muslim , Magyar at Viking.
Ang capetian abg pumalit sa Carolingian at itinatag ang monarkiyang Frence sa
pamamagitan ng pagkamkam ng Teritoryo. Mula kay Louis VI hanggang kay Philip
Augustus ay lumawak ang teritoryo ng France . Lalo pa itong tumatag kay Louis IX sa
pamamagitan ng digmaan at pagpapakasal ay nadagdag ang lupain upang madagdagan
ang yaman ipinatupad ang pag bibigay ng buwis.
PAG USBONG NG SIMBAHAN AT PAPEL NITO SA PAG LAKAS NG EUROPE
Ang pang abuso ng mga hari ang naging dahilan upang lumakas ang simbahan. Noong
1073 , itinakda ni Papa Gregory VII na ang kaayusang banal ay napapasa ilalim sa batas
ng Diyos. Ang Papa ang pinakamataas at lahat ay napapasa ilalim sa kanya sa simbahan
gayundin ang Hari na di pwedeng ganitin ang kapangyarihan sa layuning kristiyano.
Maari din nyang tanggalin sa posisyon ang Hari kapag hindi sumunod sa obligasyonng
kristyano.
Ang Investure Controversy ay ideya ng Papa kung saan sumasailalim na tunggaliang
interest ngunit hindi ito nagustuhan ni Henry IV . Dahil para kay Henry ang panatisismo
ay nakaka apekto sa usaping politikal. Ngunit idineklara ng Papa na eksmulgado si Henry
sa simbahan.
Ang Concrad of Worms noong 1122 ang kumilala sa tungkulin ng Obispo bilang liderispiritwal at sa Landlord kung saan ang hari ay hindi napapasa ilalim sa Papa.
Ang simbahan ang pinaka makapang yarihan sa panahon ng Middle Ages , naitatag din
nila ang Republica Christiana na pinamumunuan ng hari sa patnubay ng Papa.
Ang Europe ay lalong lumakas mula 11-13 siglo nagkaroon din ng kasiglahan at mga
Nation State ang lapangyarihan ng simbahan. Ito ang mag nagging dahilan ng pag lakas
ng Europe.

More Related Content

What's hot

REBOLUSYONG AMERIKANO.pptx
REBOLUSYONG AMERIKANO.pptxREBOLUSYONG AMERIKANO.pptx
REBOLUSYONG AMERIKANO.pptx
JaniceBarnaha
 
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at ManoryalismoPyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
Joanna19
 
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
edmond84
 
ANG MGA KRUSADA
ANG MGA KRUSADAANG MGA KRUSADA
ANG MGA KRUSADA
vineloriecj
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
Krusada
KrusadaKrusada
Krusada
Jerlie
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
Mary Grace Ambrocio
 
Mga Kababaihan sa Panahon ng Enligthenment
Mga Kababaihan sa Panahon ng EnligthenmentMga Kababaihan sa Panahon ng Enligthenment
Mga Kababaihan sa Panahon ng Enligthenment
Genesis Ian Fernandez
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng Europe
Kevin Ticman
 
Repormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra RepormasyonRepormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra Repormasyon
Jelai Anger
 
Ang Holy Roman Empire
Ang Holy Roman EmpireAng Holy Roman Empire
Ang Holy Roman Empire
edmond84
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
edmond84
 
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
ria de los santos
 
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakasPaglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
jackelineballesterosii
 
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa SilanganAng Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Mavict Obar
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
edmond84
 
Banghay sa Araling Panlipunan 8
Banghay sa Araling Panlipunan 8Banghay sa Araling Panlipunan 8
Banghay sa Araling Panlipunan 8
Crystal Mae Salazar
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
SMAP Honesty
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
eliasjoy
 

What's hot (20)

REBOLUSYONG AMERIKANO.pptx
REBOLUSYONG AMERIKANO.pptxREBOLUSYONG AMERIKANO.pptx
REBOLUSYONG AMERIKANO.pptx
 
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at ManoryalismoPyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
 
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
Pagkamulat Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Am...
 
ANG MGA KRUSADA
ANG MGA KRUSADAANG MGA KRUSADA
ANG MGA KRUSADA
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Krusada
KrusadaKrusada
Krusada
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
Mga Kababaihan sa Panahon ng Enligthenment
Mga Kababaihan sa Panahon ng EnligthenmentMga Kababaihan sa Panahon ng Enligthenment
Mga Kababaihan sa Panahon ng Enligthenment
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng Europe
 
Repormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra RepormasyonRepormasyon at Kontra Repormasyon
Repormasyon at Kontra Repormasyon
 
Ang Holy Roman Empire
Ang Holy Roman EmpireAng Holy Roman Empire
Ang Holy Roman Empire
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
 
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
 
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakasPaglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
 
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa SilanganAng Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
Ang Paghahangad ng Espanya sa Kayamanan mula sa Silangan
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
 
Banghay sa Araling Panlipunan 8
Banghay sa Araling Panlipunan 8Banghay sa Araling Panlipunan 8
Banghay sa Araling Panlipunan 8
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 

Viewers also liked

Ekonomikslmyunit3
Ekonomikslmyunit3Ekonomikslmyunit3
Ekonomikslmyunit3
Dyan Enfal Hadap
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
edmond84
 
What is anthropology
What is anthropologyWhat is anthropology
What is anthropology
Lance Gerard G. Abalos LPT, MA
 
What is anthropology
What is anthropologyWhat is anthropology
What is anthropology
anthropologyinkemerburgaz
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Jared Ram Juezan
 
introduction-to-sociology-and-anthropology
 introduction-to-sociology-and-anthropology introduction-to-sociology-and-anthropology
introduction-to-sociology-and-anthropology
Joseph Salimbangon
 
Ang Merkantilismo
Ang MerkantilismoAng Merkantilismo
Ang Merkantilismo
maryannaureo23
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Avilei
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
Jared Ram Juezan
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Joanna19
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
D'Prophet Ayado
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Jhing Pantaleon
 
Shs core understanding culture, society and politics cg
Shs core understanding culture, society and politics cgShs core understanding culture, society and politics cg
Shs core understanding culture, society and politics cg
Carie Justine Estrellado
 

Viewers also liked (15)

Ekonomikslmyunit3
Ekonomikslmyunit3Ekonomikslmyunit3
Ekonomikslmyunit3
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
 
What is anthropology
What is anthropologyWhat is anthropology
What is anthropology
 
What is anthropology
What is anthropologyWhat is anthropology
What is anthropology
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
 
introduction-to-sociology-and-anthropology
 introduction-to-sociology-and-anthropology introduction-to-sociology-and-anthropology
introduction-to-sociology-and-anthropology
 
Ang Merkantilismo
Ang MerkantilismoAng Merkantilismo
Ang Merkantilismo
 
Pag usbong ng renaissance
Pag usbong ng renaissancePag usbong ng renaissance
Pag usbong ng renaissance
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
 
Ang Renaissance
Ang RenaissanceAng Renaissance
Ang Renaissance
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
 
Shs core understanding culture, society and politics cg
Shs core understanding culture, society and politics cgShs core understanding culture, society and politics cg
Shs core understanding culture, society and politics cg
 

Similar to Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe

Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
evannacua
 
AP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 SummaryAP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 Summary
Janna Naypes
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Jeremie Corto
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
MayDeGuzman9
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Angelyn Lingatong
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptxMga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
JULIUSLACSAM1
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptx
andrew699052
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
RosebelleDasco
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Julie Ann Bonita
 
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREEARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
AilynQuila
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
MiaGretchenLazarte1
 
rebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).pptrebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).ppt
PantzPastor
 
rebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).pptrebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).ppt
PantzPastor
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
etheljane0305
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
Mary Grace Ambrocio
 
kasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng Daigidigkasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng Daigidig
Thelai Andres
 
Rebolusyong pranses ppt week 6
Rebolusyong pranses ppt week 6Rebolusyong pranses ppt week 6
Rebolusyong pranses ppt week 6
CatherineTagorda2
 

Similar to Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe (20)

Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
 
AP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 SummaryAP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 Summary
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptxMga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptx
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
 
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREEARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
 
Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
 
rebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).pptrebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespptweek6-220310131453 (3).ppt
 
rebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).pptrebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).ppt
rebolusyongpransespkyjtahreEARSERUTIYOUDFGHJKptweek6-220310131453 (3).ppt
 
France
FranceFrance
France
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
kasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng Daigidigkasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng Daigidig
 
Rebolusyong pranses ppt week 6
Rebolusyong pranses ppt week 6Rebolusyong pranses ppt week 6
Rebolusyong pranses ppt week 6
 

Recently uploaded

ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 

Recently uploaded (12)

ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 

Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe

 • 1. ARALIN 21 MGA SALIK SA PAGLAKAS NG EUROPE PAG-USBONG NG BOURGEOISIE Ang terminong bourgeoisie ay iniuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval france na binubuo ng mga artisano at mangangalakal. Ang mga artisano ay ang mga mangagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may partikular na gamit o pandekorasyon lamang. Sa uring panlipunan, mas mataas sa kanila ang mga landlord o panginoong maylupa. Ang terminong bourgeoisie ay ginamit upang tukuyin ang gitnang uri ng france at ng iba pa pang mga bansa sa Europe. Sa huling bahagi ng ika-17 siglo, naging isang makapangyarihang puwersa ang bourgeoisie sa Europe. Binubuo sila ng mga mangangalakal, banker(nagmamay-ari o namamahala ng bangko), mga shipowner(nagmamay-ari ng barko), mga pangunahing mamumuhunan at mga negosyante. Sa ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng bourgeoisie ang mga prinsipyo ng konstitusyonalidad at likas na karapatan (natural right) laban sa banal na karapatan (divine right). Ang likas na karapatan ay unibersal na karapatan gaya ng karapatang mabuhay ng may kalayaan. Ang banal na karapatan ay nagtatakda na ang hari ay hindi napapasailalim sa anumang kapangyarihan dahil ang kapangyarihan niya ay nanggagaling sa diyos. Samantala, ang konstitusyonalidad ay isang kondisyon kung saan ang isang tao, grupo ng tao o bansa ay kumikilos batay sa isinasaad ng konstitusyon o saligang batas. Ang liberalismo ay paniniwalang nag-ugat sa Europe na binibigyang-diin ang karapatan ng indibidwal. PAG-IRAL NG MERKANTILISMO Ang Merkatilismo ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin ang politikal. Ang mga layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kanyang hukbo, at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig. Ang doktrina ng bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito. Isang elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nationstate ay ang tinatawag na nasyonalismong ekonomiko. Ibig sabihin nito, kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan. Kaakibat ng merkantilismo ang konsepto ng paternalismo. Isa itong sistema ng pamamahala kung saan ang pamahalaan ay namamahala naq parang ama sa kanyang mamamayan.
 • 2. PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY Malaki ang naitulong sa pagtatatag ng national monarchy o pambansang monarkiya sa paglakas ng Europe. Matatandaan na sa panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang hari ay itinuturing lamang na pangunahing panginoong maylupa. Subalit nagbago ang katayuan ng monarkiya sa tulong na mga bourgeoisie. Ang hari na dating mahina ang kapangyarihan ay unti-unting namayagpag. Bilang resulta, ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong maylupa tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito. Sa pamamagitan ng buwis, nagkaroon ng pondo ang hari upang mag-bayad ng mga sundalo. Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksiyon na dating ibinibigay ng mga knight ng panginoong maylupa. PAG USBONG NG NATION-STATE Ang nation state ay isang estado na pinananahanan ng mga mamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon at kasaysayan dahil sa kanilang mga pagkakatulad ay nagkaroon sila ng pagkakaisang lahi sila rin ay nakatira sa isang tiyak na teritoryo at may pamahalaang kasarinlan. Sila’y mga nagkakaisang lahi at may katapatan sa kanilang bansa. Isa sa mga katangian ng nation state ay pagiging sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng monarkiya may hukbo na umusbong sa nation state ito ay pagiging tapat ng mga sundalo sa hari. Dahil sa nation state ay lalong lumakas ang Europe at nabuo ang mag bagong institusyong pampulitika, panlipunan at pang ekonomiya. Nanghimasok at sinakop ng Europeong nation state ang mga bansang America, Asya at maging ang Africa. ENGLAND Si william The conqueror ay duke ng normandy na sumakop sa England noong 1006. Siya rin ang gumawa ng patakaran sa bagong nasasakupan. Inangkin din nya ang 1/6 na lupain at ibinigay ang nalalabi sa Noble. Pinanatili din nya ang Shire , ang shire ay pinamumunuan ng Sherrif o ahente. Nag utos si william na magsagawa ng “sensus” sa mga tao at ang naging resulta ay inilagay sa Domesday Book. Noong 1215 ay pinilit ng mga Landlord ang haring John na lagdaan ang Magna Carta dito nakasaad ang mga batas na hindi maaaring Makulong ang isang taong nagkasala mna hindi dumaraan sa paglilitis , hindi rin maaring itaas ng hari ng walang pahintulot ng Great Council. Noong 1295 naitatag ang parlamento na House of Lords (obispo at nobility) at House of Commons (kabalyero at bourgeoisie) ito ang mga sistemang pag bubuwis sa England.
 • 3. FRANCE Napasakamay ni CharleMagne ang France simula 771 C.E ginawa nya ang lahat upang mapanatili ang kasarinlan at mapalawak ang teritoryo ng France sa pamamagitan ng hukbong militar , siay ang naglunsad ng unang kontra-atake laban sa mga muslim sa spain. Namatay sya noong 814 C.E at ipinamana ang imperyo sa kanyang anak na si Louis the Pious. Sa pamamagitan ng Treaty of Verdun hinati ng mga apo ni Charlemagne ang imperyo. Ngunit dahil sa di pag kakaunawaan tuluyang bumagsak ang imperyo dahil sa mga bagong mananalakay sa Europe ito ay ang mga bansang Muslim , Magyar at Viking. Ang capetian abg pumalit sa Carolingian at itinatag ang monarkiyang Frence sa pamamagitan ng pagkamkam ng Teritoryo. Mula kay Louis VI hanggang kay Philip Augustus ay lumawak ang teritoryo ng France . Lalo pa itong tumatag kay Louis IX sa pamamagitan ng digmaan at pagpapakasal ay nadagdag ang lupain upang madagdagan ang yaman ipinatupad ang pag bibigay ng buwis. PAG USBONG NG SIMBAHAN AT PAPEL NITO SA PAG LAKAS NG EUROPE Ang pang abuso ng mga hari ang naging dahilan upang lumakas ang simbahan. Noong 1073 , itinakda ni Papa Gregory VII na ang kaayusang banal ay napapasa ilalim sa batas ng Diyos. Ang Papa ang pinakamataas at lahat ay napapasa ilalim sa kanya sa simbahan gayundin ang Hari na di pwedeng ganitin ang kapangyarihan sa layuning kristiyano. Maari din nyang tanggalin sa posisyon ang Hari kapag hindi sumunod sa obligasyonng kristyano. Ang Investure Controversy ay ideya ng Papa kung saan sumasailalim na tunggaliang interest ngunit hindi ito nagustuhan ni Henry IV . Dahil para kay Henry ang panatisismo ay nakaka apekto sa usaping politikal. Ngunit idineklara ng Papa na eksmulgado si Henry sa simbahan. Ang Concrad of Worms noong 1122 ang kumilala sa tungkulin ng Obispo bilang liderispiritwal at sa Landlord kung saan ang hari ay hindi napapasa ilalim sa Papa. Ang simbahan ang pinaka makapang yarihan sa panahon ng Middle Ages , naitatag din nila ang Republica Christiana na pinamumunuan ng hari sa patnubay ng Papa. Ang Europe ay lalong lumakas mula 11-13 siglo nagkaroon din ng kasiglahan at mga Nation State ang lapangyarihan ng simbahan. Ito ang mag nagging dahilan ng pag lakas ng Europe.