Paglakas ng europe national monarchy

73,464 views

Published on

Paglakas ng europe national monarchy

 1. 1. GINAMPANAN NG HARI Kahariang Aleman ang natatag matapos bumagsak ang Rome
 2. 2. GINAMPANAN NG HARI Panahong Medieval, itinatag ni Charlemagne ang imperyo subalit nagkawatak-watak sa Kasunduan ng Verdun.
 3. 3. GINAMPANAN NG HARI Maraming hari sa Europe ang nasa trono subalit walang kapangyarihan. Sa panahon ng piyudalismo, mas makapangyarihan at mayaman ang mga maharlika
 4. 4. GINAMPANAN NG HARI Ginawa ng mga maharlika ang lahat ng paraan upang mabawasan ang lupain ng hari at kanilang kapangyarihan
 5. 5. GINAMPANAN NG HARI Maraming maharlika ang sumama sa Krusada ang hindi na nakabalik
 6. 6. GINAMPANAN NG HARI Nakatulong ang pagsibol ng mga bayan at lungsod sa paglawak ng kanilang kapangyarihan. Nakatulong ang buwis upang makapagtatag ng suwelduhang hukbo. Matapat sa hari ang mga empleyado ng pamahalaan at umaasa sa proteksyon ng hari
 7. 7. ANO ANG NATIONALMONARCHY? Uri ng pamahalaan sa Kanlurang Europe noong siglo 13 kung saan ito ay nasa pamumuno ng isang HARI
 8. 8. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Nagsimula sa England at France ang pagtatatag ng national monarchy
 9. 9. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Naging ganap ang kataas-taasang kapangyarihan ng mga hari ng mga Franks nang bigyan ng Simbahang Katoliko ng titulong emperador ang hari.
 10. 10. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Kinoroahan ni Pope Leo III si Charlemagne na Holy Roman Emperor
 11. 11. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Philip II o Philip Augustus– pinag- isa ang France noong 1202
 12. 12. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Siglo 16 at siglo 17, maraming hari ang naging makapangyarihan kaysa sa mga maharlika.
 13. 13. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Sa Spain, pinaalis nina King Ferdinand at Queen Isabella ang mga maharlika sa pamahalaan at sila ang humirang ng mga opisyal ng Simbahan
 14. 14. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Charles IV – lumawak ang teritoryo at kapangyarihan ng emperador
 15. 15. PAGSISIMULA NG NATIONALMONARCHY Philip II – lumakas ang kapangyarihan ng hari at ng Simbahan. Isinanib sa Spain ang Portugal.
 16. 16. MGA BAGONG ESTADO SAEUROPE Nagtatag ng maliliit na kaharian ang mga Slav, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Ruso, Serbian, Croatian at Bulgar.
 17. 17. MGA BAGONG ESTADO SAEUROPE Catherine I at Peter the Great – nagtayo ng kaharian sa Russia at nagdala ng kulturang Kanluranin sa Russia
 18. 18. KAHARIAN SA ENGLAND King Alfred of Wessex - pinagsama-sama ang mga kahariang malalapit at pinalakas ang hukbo matapos nitong talunin ang mga Dane
 19. 19. KAHARIAN SA ENGLAND William the Conqueror – naganap ang pagkakaisa ng England Nagtatag ng malakas na pamahalaang sentral at pinalakas ang kapangyarihan ng hari.
 20. 20. KAHARIAN SA ENGLAND William the Conqueror – nagpasimula ng sensus (Doomsday Book) bilang batayan ng pagbabayad ng buwis.
 21. 21. KAHARIAN SA ENGLAND William the Conqueror – pinatatag ang sistema ng batas at mga hukuman. Nakatulong ang common law sa pagkakaisa dahil sa makatarungang pamamahala.
 22. 22. MONARKIYA NG FRANCE Louis VI – pinalawak ang pamumuno ang papel ng hari sa mga monasteryo at diyosesis.
 23. 23. MONARKIYA NG FRANCE Louis VII – inayos ang alitan tungkol sa halalan sa Simbahan
 24. 24. MONARKIYA NG FRANCE Louis IX – napatigil ang rebelyon Natatag ang Parliament of Paris, institusyon ng monarkiya ng France.
 25. 25. MONARKIYA NG FRANCE Mahina ang mga sumunod na hari kay Louis IX, ang katapatan sa har ang siyang pinakamalakas na pwersang pulitikal sa France sa loob ng ilang siglo Ang hari ang simbolo ng pagkakaisa at mabuting pamahalaan
 26. 26. REFERENCEwww.wikipedia.orgwww.yahoo.com/imagesKasaysayan ng Daigdig, pp. 163 - 165
 27. 27. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com Facebook: Jared Ram Juezan Twitter: @jaredram55
 28. 28. all is well
 29. 29. all is well,all is well,
 30. 30. all is well,all is well,all is well
 31. 31. THANK YOU VERY MUCH!PREPARED:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIIOctober 27, 2012

×