SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Analiza opinii Polaków na temat inteligentnych
zegarków
Warszawa 2015-04-23
2
Podsumowanie
Kategoria na bardzo wczesnym etapie, problem z negatywnym nastawieniem
Dyskusja o inteligentnych zegarkach dopiero się rozpoczyna. Na tym etapie natężenie dyskusji internetowej jest na niskim
poziomie. Równocześnie żadna z marek nie uzyskuje wysokiego poziomu buzzu.
Opinie stanowią istotną część całego buzzu – to 20,1% wszystkich treści (jest to wysoki udział).
Kluczowa grupa docelowa – mężczyźni w wieku 19-34, mieszkający w miasta powyżej 50 tysięcy (szczególnie z największych
miast – powyżej 500 tysięcy mieszkańców). Ta grupa stanowi 68,8% autorów opinii.
Wysoki udział geeków (osoby interesujące się tematem nowych technologii i posiadające dużą wiedzę w tym temacie) – aż
21,2% autorów. Jest to jeden z czynników potwierdzających wstępną fazę rozwoju kategorii.
Udział opinii bazujących na własnych doświadczeniach to jedynie 21,5%. Zdecydowana większość opinii jest więc teoretyczną
oceną produktu (opinią „na sucho”), bazującą najczęściej na informacjach pochodzących od mediów.
t
3
Podsumowanie
Kategoria na bardzo wczesnym etapie, problem z negatywnym nastawieniem
40% opinii o zegarkach jest negatywnych, a 60% opinii pozytywnych. Wśród osób, które są posiadaczami inteligentnych
zegarków struktura sentymentu jest o wiele lepsza – udział pozytywnych opinii wyniósł 82,9%. Wśród osób oceniających
„teoretycznie” udział ocen pozytywnych wynosi 53,7%.
Równocześnie o wiele lepiej oceniane są poszczególne marki niż ogólnie smartwatche. Marki uzyskują 69% opinii pozytywnych,
natomiast opinie na temat kategorii uzyskują tylko 16,2% opinii pozytywnych. Można mówić więc o ogólnym hejcie na temat
smartwatchy ogólnie jako produkcie.
Najważniejsze kryteria oceny smartwatchy to: przydatność, wygląd, bateria oraz cena.
Przydatność to kryterium oceny najsilniej skorelowane z ostateczną oceną smartwatcha – jeżeli ktoś uznaje zegarek za
przydatny, wtedy też pozytywnie ocenia zegarek i odwrotnie.
Są duże różnice w ważności kryteriów dla osób posiadających smartwatche a pozostałymi osobami. W wypadku posiadaczy
smartwatchy najczęściej pojawiające się kryterium oceny to ocena pracy baterii. Osoby, które nie są posiadaczami
inteligentnych zegarków, najczęściej oceniały ich wygląd.
Wśród posiadaczy smartwatchy najlepiej oceniane są produkty marek Pebble, Sony i Samsung.
t
4
Liczba treści internetowych na poziomie kategorii
Średnia miesięczna liczba treści internetowych
Niski poziom buzzu w porównaniu do innych kategorii
Dyskusja o smartwatchach jest na niskim poziomie odnosząc do innych kategorii urządzeń mobilnych. O smartfonach
zamieszczanych jest w internecie 21,6 razy więcej treści niż o inteligentnych zegarkach, o tabletach – 5,5 raza więcej. Łączny
buzz na temat całej kategorii jest na niskim poziomie.
t
180 074
51 941
7 974
0
50 000
100 000
150 000
200 000
smartfony tablety inteligentne zegarki
Średnia
miesięczna
liczba treści
internetowych
w skali
miesiąca
5
Share of voice marek
Udział marki w całości buzzu
Apple Watch
24,3%
Samsung Gear
17,8%
ogólnie
14,6%
LG Watch
10,3%
Motorola Moto 360
8,1%
Pebble
6,5%
Sony Smartwatch
6,1%
Huawei Watch
3,5%
MyKronoz
3,0%
Manta
1,4%
inne
4,4%
Apple Watch i Samsung Gear jako najczęściej omawiane marki
Co nie jest zaskakujące najbardziej angażują w dyskusję marki największych producentów – Apple i Samsung. Do największych
marek należy też zaliczyć LG Watch, Motorola Moto 360 oraz Pebble. W sumie te 5 marek odpowiada za 67% całego buzzu. Buzz
o żadnej marce nie uzyskuje wysokiego poziomu (powyżej 2 tysięcy treści w okresie miesiąca).
Porównując produkty marki Apple – iPhone uzyskuje miesięczny średni poziom buzzu – 44,7 tysiąca treści, a iPad – 10,5 tysiąca
treści.
t
6
Kategorie mediów - udział
Udział kategorii mediów w całości buzzu
Blogi
4,2%
Facebook
25,9%
Filmy
2,1%
Forum
10,7%
Mikroblogi
29,6%
Pozostałe
12,9%
Wiadomości
11,5%
Zdjęcia
3,0%
7
Kategorie mediów
Średnia miesięczna liczba treści internetowych
892
5446
447
2240
6225
2700
2407
638
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Blogi Facebook Filmy Forum Mikroblogi Pozostałe Wiadomości Zdjęcia
liczba treści
8
Udział stron
Udział poszczególnych stron i domen w całości dyskusji
twitter.com
29,6%
facebook.com
25,9%
forum.android.com.pl
4,1%
instagram.com
3,0%
antyweb.pl
2,3%
youtube.com
2,1%
wykop.pl
1,5%
plus.google.com
1,0%
gsmmaniak.pl
0,9%
technowinki.onet.pl
0,8%
pozostałe
28,6%
9
Udział opinii internautów w całości buzzu
Jako procent całego buzzu
Wysoki udział opinii
Udział opinii w łącznym buzzie na poziomie 20,1% jest wysokim wskaźnikiem (benchmark dla wysokiego udziału – powyżej 20%).
To oznacza, że na tym etapie wymiana ocen na temat produktów (opinii) jest kluczowa dla wygenerowania wizerunku tej
kategorii produktowej, jak i poszczególnych marek. Największy udział w całości buzzu mają treści związane z informacjami
rynkowymi (np. o dacie premiery zegarka, nowościach na targach itd.)
t
20,1%
10
Płeć autora
Struktura całość opinii
Bardzo silna nadreprezentacja mężczyzn jako autorów opinii
Kategoria uzyskuje bardzo wysoki udział mężczyzn jako autorów treści. Dla przykładu udział mężczyzn jako autorów opinii o
smartfonach wynosi 84,3%, o tabletach – 68,2%.
t
5,7%
94,3%
Kobieta Mężczyzna
11
Wiek autora
Struktura całość opinii
Grupa 19-34 jako najczęściej zamieszczająca opinie – 76,9% autorówt
<18
10,0%
19-24
34,9%
25-34
42,0%
35+
13,1%
O ile podstawową grupą osób aktywnych w mediach społecznościowych jest grupa wiekowa od 13 do 34 lat, o tyle w wypadku
dyskusji o inteligentnych zegarkach mocno zyskują dwie grupy wiekowe: 19-24 oraz 25-34. W wypadku tych grup mamy do
czynienia z nadreprezentacją udziału, stąd jest to określenie grupy wiekowej dobrze opisuje profil osób najbardziej
zainteresowanych tym produktem. Jeżeli przeanalizujemy strukturę wiekową osób zamieszczających opinii i które są
posiadaczami smartwatchy, to grupa 19-34 pozostaje podstawową grupą wiekową, ale jej udział spadł do 73,1%. W wypadku
posiadaczy wzrasta udział grupy wiekowej 35+ - do 19,2%
12
Wielkość miejscowości
Struktura całość opinii
Kluczowe znaczenie osób ze średnich i największych miast – 85,1% autorówt
11,5%
37,3%
47,7%
wieś <50 tys. 50-500 tys. >500 tys.
Podobnie jak w wypadku grup wiekowych, również profil miejsca zamieszkania autorów jest bardzo wyraźny i obejmuje on
osoby ze średnich (od 50 do 500 tysięcy mieszkańców) oraz największych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców). Profil
pozostaje ten sam również w wypadku osób, które są posiadaczami inteligentnych zegarków (81,7% posiadaczy).
13
Udział geeków wśród autorów
Struktura całość opinii
Wysoki udział geeków wśród autorówt
21,2%
78,8%
geek inni autorzy
Wysoki udział tej grupy jest sygnałem pierwszej fazy w cyklu rozwoju produktu – w dyskusję silnie angażują się osoby mocno
zainteresowane tematem nowych technologii i posiadające wiedzę w tym obszarze. Również ta sama grupa uzyskuje bardzo
wysoki udział wśród posiadaczy inteligentnych zegarków (21,2%). To oznacza, że zbudowanie dobrego postrzegania marki w tej
grupie będzie jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na sukces kategorii, jak i poszczególnych marek, w kolejnych
fazach cyklu rozwoju produktu. Z perspektywy dyfuzji innowacji można powiedzieć, że mamy do czynienia z innowatorami
(pierwsza grupa).
14
Źródło opinii – udział własnych doświadczeń
Struktura całość opinii
Większość opinii jest „na sucho”t
21,5%
78,5%
opinia posiadacza inteligentnego zegarka inne opinie
Profil osób posiadających smartwatche jest bardzo zbliżony do ogólnej próby. 73,1% posiadaczy inteligentnych zegarków,
zamieszczających opinie to osoby w wieku 19-34, lekka nadreprezentacja jest w grupie 25-34. Podobniej jest w wypadku udziału
wśród autorów osób ze średnich i największych miast – wynosi ona 81,7%. To oznacza, że na tym etapie rozwoju kategorii jest to
kluczowa grupa do działań komunikacyjnych w internecie – w najbliższym okresie to z tej grupy będą pochodzili nabywcy
smartwatchy.
15
Sentyment opinii
Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych
Bardzo wysoki udział negatywnych opinii
Biorąc pod uwagę fakt, że analiza obejmuje tylko same opinie, powyższą strukturę należy uznać za złą (benchmark – negatywne
opinie powyżej 30%). Biorąc pod uwagę fakt, że kategoria jest na wczesnym etapie rozwoju, wysoki udział negatywnych opinii
może źle wpłynąć na szybkość popularyzacji kategorii i wzrost popytu na te produkty.
t
Negatywne
40,0%
Pozytywne
60,0%
16
Sentyment opinii – kategorie urządzeń mobilnych
Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych
Opinie o smartwatchach gorsza niż o smartfonach, zbliżona do opinii o tabletach
Porównując strukturę opinii z innymi kategoriami urządzeń mobilnych widać, że uzyskuje ona gorszą strukturę niż smartfony i
nieznacznie gorszą niż tablety. Jednocześnie należy też stwierdzić, że ogólnie kategorii urządzeń nowych technologii nie mają
zbyt dobrej struktury sentymentu.
t
30,4%
39,1% 40,0%
66,7%
58,7% 60,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
smartfony tablety inteligentne zegarki
pozytywne
neutralne
negatywne
17
Sentyment opinii – temat opinii
Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych
Ogólny hejt o kategorii
Kluczowym czynnikiem wpływającym na gorszą strukturę buzzu jest ogólny hejt na temat tej kategorii produktowej. 83,3% opinii
o ogólnie o produkcie (bez konkretnej marki) pochodzi od osób, które nie posiadają inteligentnego zegarka a mają negatywną
opinię o tej kategorii produktowej. To tworzy negatywną barierę dla postrzegania całej kategorii, która bazuje w zdecydowanej
większości na informacjach pochodzących z mediów (zarówno offline jak i online). Jednocześnie, w wypadku opinii na temat
produktów jest istotnie lepsza struktura sentymentu.
t
31,0%
83,8%
40,0%
69,0%
16,2%
60,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
marki kategoria produktowa średnio
pozytywne
neutralne
negatywne
18
Sentyment opinii – posiadacze vs pozostali
Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych
Zdecydowanie lepsza struktura sentymentu posiadaczy zegarków
Opinie posiadaczy inteligentnego zegarka bardzo mocno odbiegają od ogólnej struktury opinii i mają zdecydowanie wyższy
udział pozytywnych opinii. To pokazuje, że jest wyraźny rozdźwięk pomiędzy ogólnymi ocenami osób, które wypowiadają się
„teoretycznie” a osobami, które takowe posiadają. To też pokazuje, że wraz z rozwojem kategorii i wyższymi udziałem
posiadaczy inteligentnych zegarków struktura sentymentu opinii będzie ulegać poprawie. Jednocześnie samą strukturę
sentymentu opinii wśród posiadaczy smartwatchy należy uznać za przeciętną – udział negatywnych opinii jest na poziomie
średnim. Można zatem uznać, że aktualne wersje produktów nie do końca spełniają oczekiwania konsumentów.
t
17,1%
46,3%
40,0%
82,9%
53,7%
60,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
posiadacz smartwatcha opinie "teoretycze" średnia
pozytywne
neutralne
negatywne
19
Sentyment opinii – geek
Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych
Nieznacznie lepsza struktura opinii geeków
Rozkład sentymentu ma bardzo podobną strukturę jak w całej populacji.
t
38,6% 40,4% 40,0%
61,4% 59,6% 60,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
geek inne osoby średnia
pozytywne
neutralne
negatywne
20
Kryteria oceny
1,9%
2,2%
4,6%
6,8%
7,0%
8,1%
15,5%
15,8%
23,4%
40,3%
5,4%
5,4%
14,7%
21,7%
12,4%
20,9%
34,5%
25,6%
45,3%
36,4%
wsparcie w języku polskim
wygoda korzystania
aplikacje
jakość wykonania
specyfikacja
system operacyjny
przydatność
cena
bateria
wygląd
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
posiadacze wszystkie opinie
21
Kryteria oceny – sentyment wśród
wszystkich autorów opinii
23,2%
26,9%
29,1%
34,2%
36,6%
41,7%
45,5%
46,3%
61,9%
100,0%
40,4%
76,8%
73,1%
70,9%
65,8%
63,4%
58,3%
54,5%
53,7%
38,1%
0,0%
59,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
jakość wykonania
wygoda korzystania
aplikacje
wygląd
przydatność
specyfikacja
cena
bateria
system operacyjny
wsparcie w języku polskim
średnia
negatywne
neutralne
pozytywne
22
Kryteria oceny – sentyment wśród
osób posiadających smartwatche
14,3%
21,3%
21,4%
24,2%
24,8%
26,3%
30,0%
31,9%
40,6%
55,6%
100,0%
85,7%
78,7%
78,6%
75,8%
75,2%
73,7%
70,0%
68,1%
59,4%
44,4%
0,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
jakość wykonania
przydatność
wygoda korzystania
cena
bateria
aplikacje
średnia
wygląd
specyfikacja
system operacyjny
wsparcie w języku polskim
negatywne
neutralne
pozytywne
23
Kryteria oceny – korelacja liniowa
0,53
0,58
0,59
0,62
0,64
0,70
0,71
0,77
0,92
jakość wykonania
aplikacje
specyfikacja
cena
system operacyjny
wygoda noszenia/korzystania
bateria
wygląd
przydatność
- 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
24
Kryteria oceny
Wygląd, przydatność, cena oraz bateria jako najważniejsze kryteria oceny
Przydatność to jest kryterium silnie skorelowane z ostateczną oceną produktu – współczynnik korelacji liniowej wynosi aż 0,91
czyli sentyment 91,9% opinii o przydatności smartwatcha jest taka sama jak końcowa ocena (bez względu czy pozytywna czy
negatywna). Jest to bardzo silna korelacja. W całej próbie, 65,8% osób, które oceniały pod tym kątem, przyznały oceny
pozytywne, 36,6% osób negatywnie oceniło przydatność smartwatchy. Wśród osób, które są posiadaczami smartwatchy udział
negatywnych ocen przydatności spada do 21,3%, natomiast wśród osób oceniających „teoretycznie” negatywne oceny
przydatności stanowią 50,5% opinii. To wskazuje na istotną barierę popytową. Najczęściej oceniane pozytywnie smartwatche
pod względem przydatności to produktu Samsunga.
Wygląd – to najczęściej pojawiające się kryterium wśród wszystkich opinii, przy czym jest to najważniejsze kryterium wśród
osób, które wypowiadają się „teoretycznie”. Jednocześnie ocena wyglądu zegarka jest drugim kryterium pod względem poziom
korelacji ostateczną oceną zegarka (jest to silna korelacja). Wygląd jest przede wszystkim zdecydowanie lepiej oceniane przez
kobiety (78,6% ocen pozytywnych) niż mężczyzn (65,5%). Najwięcej pozytywnych ocen uzyskiwały inteligentne zegarki Huawei i
Motoroli.
t
25
Kryteria oceny
Wygląd, przydatność, cena oraz bateria jako najważniejsze kryteria oceny
Bateria – jest najczęściej pojawiającym się kryterium oceny wśród posiadaczy smartwatchy (45,3%), o wiele częściej niż opinii
teoretycznych (17,4%). Równocześnie użytkownicy lepiej oceniają baterie (75,2% ocen pozytywnych) niż pozostałych osób
(tylko 38,4% ocen pozytywnych). Ocena baterii zegarka jest silnie skorelowana z ostateczną oceną zegarka (wskaźnik korelacji na
poziomie 0,71). Najlepiej oceniane pod kątem baterii są produkty marek GoClever i Samsung.
Cena – jest kolejnym kryterium w którym są duże rozbieżności pomiędzy posiadaczami smartwatchy a pozostałymi osobami. I
tak kryterium ceny pojawia się w 25,6% osób posiadających smartwatch i 13,1% wśród osób wypowiadających się teoretycznie.
Jednocześnie posiadacze smartwatchy negatywnie oceniają cenę smartwachy w 24,2% opinii, w drugiej grupie – negatywne
oceny ceny stanowią aż 56,9% opinii. Jednocześnie cena uzyskuje średni poziom korelacji z ostateczną oceną smartwatcha.
Najwięcej pozytywnych ocen uzyskały smartwatche GoClever.
t
26
Producenci smartwatchy – sentyment
wszystkich opinii
4,9%
8,9%
19,8%
20,9%
23,5%
28,1%
30,5%
30,8%
31,1%
41,1%
78,3%
95,1%
91,1%
80,2%
79,1%
76,5%
71,9%
69,5%
69,2%
68,9%
58,9%
21,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alcatel
Sony
Huawei Watch
Samsung
LG
Pebble
inni producenci
Motorola
Kruger&Matz
GoClever
Apple Watch
negatywne
neutralne
pozytywne
27
Producenci smartwatchy – sentyment
opinii posiadaczy
5,6%
8,1%
12,5%
15,3%
20,0%
20,0%
23,1%
29,4%
94,4%
91,9%
87,5%
84,7%
80,0%
80,0%
76,9%
70,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Pebble
Sony
inni producenci
Samsung
LG
Motorola
Kruger&Matz
GoClever
negatywne
neutralne
pozytywne
28
Ocena poszczególnych marek
Smartwatche Pebble, Sony i Samsung najlepiej oceniane przez ich posiadaczy
Opinie o samych markach, pochodzące od ich użytkowników uzyskują 17,1% ocen negatywnych i 82,9% ocen pozytywnych.
Widać duże różnice w ocenach w porównaniu z osobami, które zamieszczają opinie „na sucho”.
3 marki uzyskują wśród ich użytkowników strukturę lepszą od średniej.
Zdecydowanie najlepszą strukturę opinii uzyskują inteligentne zegarki marki Pebble. Ich użytkownicy doceniają markę przede
wszystkim w wymiarze przydatności oraz oceny pracy baterii. O wiele gorzej oceniane są te produkty od strony estetycznej
(wygląd).
Równie dobrze oceniane są smartwatche Sony. W 3 najważniejszych kryteriach – bateria, wygląd oraz przydatność marka
uzyskuje zdecydowaną przewagę pozytywnych ocen. W odróżnieniu od Pebble wyższy jest jednak udział ocen negatywnych.
Trzecie miejsce zajmują produkty marki Samsung. Wśród najważniejszych kryteriów oceny marka wypada najlepiej pod kątem
przydatności (81% ocen pozytywnych). O wiele gorzej wypada marka pod kątem baterii (38,7% ocen negatywnych) i wyglądu
(42,1% ocen negatywnych).
t
Pełna wersja raportu
30
Pełna wersja raportu
1. Skala dyskusji o inteligentnych zegarkach – analiza ilościowa
Pierwsza część raportu obejmuje:
• Analiza skali buzzu na poziomie ogólnym (w porównaniu do innych kategorii urządzeń mobilnych)
• Buzz w podziale na kategorie mediów
• Najważniejsze serwisy wraz z analizą specyfiki treści w nich zamieszczanych
• Aktywność internautów ze względu na dzień tygodnia oraz porę
Ta część analizy pozwala zinterpretować fazę rozwoju kategorii. Najważniejszą wartością tej sekcji jest określenie kluczowych
obszarów mediów społecznościowych oraz najważniejszych serwisów. Informacje zebrane w tej części będą przydatne m.in.
przy określaniu strategii i taktyki social media. Sekcja dostarcza też praktyczne informacje dotyczące strategii czasowej w
działaniach marketingowych.
t
31
Pełna wersja raportu
2. Analiza jakościowa opinii internautów
Analiza obejmuje:
• Udział opinii w całości buzzu
• Analiza profilu demograficznego autorów opinii i identyfikację kluczowej grupy docelowej
• Analiza sentymentu na poziomie ogólnym oraz poszczególnych zmiennych, np. w poszczególnych grupach demograficznych
• Główne kryteria oceny produktów i ich rola przy wyborze inteligentnych zegarków - analiza na poziomie ogólnym i
poszczególnych grup
• Sentyment poszczególnych kryteriów oceny
Dzięki tej części analizy będzie można dogłębnie poznać konsumentów i ich ocenę inteligentnych zegarków. Sekcja analizy
pozwoli m.in. określić co dla internautów jest najważniejsze w wyborze inteligentnego zegarka. Wiedza zgromadzona w tej
sekcji będzie przydatna przede wszystkim w strategii komunikacji (np. przy określeniu pozycjonowania produktu).
t
32
Pełna wersja raportu
3. Analiza jakościowa opinii o najważniejszych markach, według producenta
Analiza obejmuje:
• Analiza profilu demograficznego
• Udział posiadaczy smartwatchy jako autorów opinii
• Analiza sentymentu
• Główne kryteria oceny marki i siła marki w tych obszarach
Marki producentów objęte analizą:
• Alcatel
• Apple Watch
• GoClever
• Huawei Watch
• Kruger&Matz
• LG
• Motorola
• Pebble
• Samsung
• Sony
Analiza pozwoli określić słabe i mocne strony poszczególnych marek, zdefiniować ich potencjał komunikacyjny. Materiały
będzie można wykorzystać m.in. w strategii promocyjnej danej marki.
t
33
Pełna wersja raportu
4. Rekomendacje strategii działań social media marketingu
W oparciu o wyniki analizy został przygotowany zestaw rekomendacji działań w obszarze mediów społecznościowych.
Rekomendacje obejmują zarówno określenie strategicznych celów dla działań marketingowych w mediach
społecznościowych, określenie kluczowych kierunków działań, jak i propozycje konkretnych rozwiązań.
Rekomendacje uwzględniają kryteria oceny produktów oraz są dostosowane do specyfiki poszczególnych grup docelowych.
t
34
Pełna wersja raportu
Jeżeli jesteś zainteresowany
pełną, płatną wersją raportu
– skontaktuj się ze mną:
• Jarek Roszkowski –
dyrektor działu analiz
• @: jarek@brand24.pl
• Tel: 501 71 90 91
O analizie
36
O analizie
O analizie
Analiza powstała w oparciu o wyniku monitoringu treści zawierających słowa kluczowe dotyczące ogólnie kategorii lub
poszczególnych marek inteligentnych zegarków.
Dane do analizy pochodzą z okresu: 01/01/2015 – 20/03/2015
Łączna próba w analizie – 1 200 treści, zawierających ocenę produktu (opinii)
t
Dziękuję za uwagę!
38
Adres
ul. Tamka 16 lok 6/7
00-349 Warszawa
fb /Brand24
Get Social
t @Brand24app
Strona internetowa
www.brand24.pl

More Related Content

Viewers also liked

marketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to Turkey
marketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to Turkeymarketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to Turkey
marketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to TurkeyBüşra Yılmaz
 
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...Sotrender
 
Lean Design Thinking Crash Course
Lean Design Thinking Crash CourseLean Design Thinking Crash Course
Lean Design Thinking Crash CourseReuven Cohen
 
Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...
Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...
Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...CallPage
 

Viewers also liked (6)

marketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to Turkey
marketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to Turkeymarketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to Turkey
marketing plan for Inglot Cosmetics- from Poland to Turkey
 
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...
Tego się nie da odzobaczyć - czego dowiedzieliśmy się o gustach Polaków przez...
 
Lean Design Thinking Crash Course
Lean Design Thinking Crash CourseLean Design Thinking Crash Course
Lean Design Thinking Crash Course
 
Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...
Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...
Dobre praktyki budowania relacji z klientami w sieci, czyli jak zdobyć i utrz...
 
Content marketing z sercem i rozumem
Content marketing z sercem i rozumemContent marketing z sercem i rozumem
Content marketing z sercem i rozumem
 
2017 Digital Yearbook
2017 Digital Yearbook2017 Digital Yearbook
2017 Digital Yearbook
 

Similar to Analiza opinii polaków na temat inteligentnych zegarków

Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodychRaport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodychdigitalyoung
 
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.Sławomir Stańczuk
 
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019Deloitte Polska
 
Total retail 2017 prezentacja
Total retail 2017 prezentacjaTotal retail 2017 prezentacja
Total retail 2017 prezentacjaPwC Polska
 
ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...
ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...
ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...ecommerce poland expo
 
Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24
Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24
Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24Brand24
 
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Polish Internet Research
 
[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z banerami
[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z banerami[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z banerami
[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z baneramiDmitrij Żatuchin
 
Raport androida w polsce 2015 podsumowanie
Raport androida w polsce 2015  podsumowanieRaport androida w polsce 2015  podsumowanie
Raport androida w polsce 2015 podsumowaniePiotr Biegun
 
Tajemnica sukcesu portali społecznościowych
Tajemnica sukcesu portali społecznościowychTajemnica sukcesu portali społecznościowych
Tajemnica sukcesu portali społecznościowychNetCenter Solution
 
XI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek Kinecki
XI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek KineckiXI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek Kinecki
XI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek Kineckiecommerce poland expo
 
Dawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentów
Dawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentówDawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentów
Dawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentówMilosz Wojcik
 
Dawid Trezciak - Social media czyli jak rozkochać konsumentów.
Dawid Trezciak - Social media  czyli jak rozkochać konsumentów.Dawid Trezciak - Social media  czyli jak rozkochać konsumentów.
Dawid Trezciak - Social media czyli jak rozkochać konsumentów.Milosz Wojcik
 
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?Jaki będzie rok 2014 w Social Media?
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?SentiOne
 
Consumer journey online - Poland - Telecoms
Consumer journey online - Poland - TelecomsConsumer journey online - Poland - Telecoms
Consumer journey online - Poland - TelecomsLukasz Szymula
 
Dlugiewicz 27 11 09
Dlugiewicz 27 11 09Dlugiewicz 27 11 09
Dlugiewicz 27 11 09Synkreo
 
Mobile w biznesie - raport Bluerank
Mobile w biznesie - raport BluerankMobile w biznesie - raport Bluerank
Mobile w biznesie - raport BluerankBluerank
 

Similar to Analiza opinii polaków na temat inteligentnych zegarków (20)

Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodychRaport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
 
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
 
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
 
Total retail 2017 prezentacja
Total retail 2017 prezentacjaTotal retail 2017 prezentacja
Total retail 2017 prezentacja
 
Badania on line w slużbie strategii marketingowej
Badania on line w slużbie strategii marketingowejBadania on line w slużbie strategii marketingowej
Badania on line w slużbie strategii marketingowej
 
ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...
ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...
ShopCamp Łódź/ Albert Hupa (IRC) - Jak sprzedać swoje ciuchy w internecie? A...
 
Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24
Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24
Frugo soft launch - analiza treści w internecie social24
 
Generation mobile 2014 - raport
Generation mobile 2014 - raportGeneration mobile 2014 - raport
Generation mobile 2014 - raport
 
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
 
[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z banerami
[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z banerami[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z banerami
[CW] Piotr Nogal - kiedy skończymy z banerami
 
Raport androida w polsce 2015 podsumowanie
Raport androida w polsce 2015  podsumowanieRaport androida w polsce 2015  podsumowanie
Raport androida w polsce 2015 podsumowanie
 
Tajemnica sukcesu portali społecznościowych
Tajemnica sukcesu portali społecznościowychTajemnica sukcesu portali społecznościowych
Tajemnica sukcesu portali społecznościowych
 
Social Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social mediaSocial Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social media
 
XI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek Kinecki
XI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek KineckiXI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek Kinecki
XI Targi eHandlu - Przelewy24 - Jacek Kinecki
 
Dawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentów
Dawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentówDawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentów
Dawid Trzeciak - Social media, czyli jak rozkochać konsumentów
 
Dawid Trezciak - Social media czyli jak rozkochać konsumentów.
Dawid Trezciak - Social media  czyli jak rozkochać konsumentów.Dawid Trezciak - Social media  czyli jak rozkochać konsumentów.
Dawid Trezciak - Social media czyli jak rozkochać konsumentów.
 
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?Jaki będzie rok 2014 w Social Media?
Jaki będzie rok 2014 w Social Media?
 
Consumer journey online - Poland - Telecoms
Consumer journey online - Poland - TelecomsConsumer journey online - Poland - Telecoms
Consumer journey online - Poland - Telecoms
 
Dlugiewicz 27 11 09
Dlugiewicz 27 11 09Dlugiewicz 27 11 09
Dlugiewicz 27 11 09
 
Mobile w biznesie - raport Bluerank
Mobile w biznesie - raport BluerankMobile w biznesie - raport Bluerank
Mobile w biznesie - raport Bluerank
 

More from Brand24

Analiza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonych
Analiza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonychAnaliza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonych
Analiza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonychBrand24
 
Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015
Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015
Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015Brand24
 
The Witcher - Social Media Buzz Analysis
The Witcher - Social Media Buzz AnalysisThe Witcher - Social Media Buzz Analysis
The Witcher - Social Media Buzz AnalysisBrand24
 
Star Wars - Social Media Buzz Analysis
Star Wars - Social Media Buzz AnalysisStar Wars - Social Media Buzz Analysis
Star Wars - Social Media Buzz AnalysisBrand24
 
Game of Thrones - Social Media Buzz Analysis
Game of Thrones - Social Media Buzz AnalysisGame of Thrones - Social Media Buzz Analysis
Game of Thrones - Social Media Buzz AnalysisBrand24
 
Social Media Discussion about The Oscars Based on Social Media Monitoring
Social Media Discussion about The Oscars Based on Social Media MonitoringSocial Media Discussion about The Oscars Based on Social Media Monitoring
Social Media Discussion about The Oscars Based on Social Media MonitoringBrand24
 
5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media Monitoring
5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media Monitoring5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media Monitoring
5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media MonitoringBrand24
 
Master Your Real-time Marketing with our 7 Golden Rules
Master Your Real-time Marketing with our 7 Golden RulesMaster Your Real-time Marketing with our 7 Golden Rules
Master Your Real-time Marketing with our 7 Golden RulesBrand24
 
An Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case Study
An Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case StudyAn Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case Study
An Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case StudyBrand24
 
Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014
Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014
Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014Brand24
 
GoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a Splash
GoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a SplashGoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a Splash
GoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a SplashBrand24
 
Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...
Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...
Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...Brand24
 
Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014
Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014
Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014Brand24
 
Slingshot App by Facebook - Reactions across Social Media
Slingshot App by Facebook - Reactions across Social MediaSlingshot App by Facebook - Reactions across Social Media
Slingshot App by Facebook - Reactions across Social MediaBrand24
 
Reactions to WWDC 2014 - Social Media Analysis
Reactions to WWDC 2014 - Social Media AnalysisReactions to WWDC 2014 - Social Media Analysis
Reactions to WWDC 2014 - Social Media AnalysisBrand24
 
Reactions to Snapchat update - social media analysis
Reactions to Snapchat update - social media analysisReactions to Snapchat update - social media analysis
Reactions to Snapchat update - social media analysisBrand24
 
Top 30 Most Interactive Tech Blogs
Top 30 Most Interactive Tech BlogsTop 30 Most Interactive Tech Blogs
Top 30 Most Interactive Tech BlogsBrand24
 
Seene iOS app - social media buzz analysis
Seene iOS app - social media buzz analysisSeene iOS app - social media buzz analysis
Seene iOS app - social media buzz analysisBrand24
 
[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji online
[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji online[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji online
[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji onlineBrand24
 
HTC Social Media Buzz
HTC Social Media BuzzHTC Social Media Buzz
HTC Social Media BuzzBrand24
 

More from Brand24 (20)

Analiza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonych
Analiza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonychAnaliza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonych
Analiza dyskusji internetowych na temat szczepień skojarzonych
 
Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015
Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015
Jak zwiększyć sprzedaż za pomocą monitoringu Internetu - Retail & Fashion 2015
 
The Witcher - Social Media Buzz Analysis
The Witcher - Social Media Buzz AnalysisThe Witcher - Social Media Buzz Analysis
The Witcher - Social Media Buzz Analysis
 
Star Wars - Social Media Buzz Analysis
Star Wars - Social Media Buzz AnalysisStar Wars - Social Media Buzz Analysis
Star Wars - Social Media Buzz Analysis
 
Game of Thrones - Social Media Buzz Analysis
Game of Thrones - Social Media Buzz AnalysisGame of Thrones - Social Media Buzz Analysis
Game of Thrones - Social Media Buzz Analysis
 
Social Media Discussion about The Oscars Based on Social Media Monitoring
Social Media Discussion about The Oscars Based on Social Media MonitoringSocial Media Discussion about The Oscars Based on Social Media Monitoring
Social Media Discussion about The Oscars Based on Social Media Monitoring
 
5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media Monitoring
5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media Monitoring5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media Monitoring
5 Lessons You Can Learn From PlayStation Social Media Monitoring
 
Master Your Real-time Marketing with our 7 Golden Rules
Master Your Real-time Marketing with our 7 Golden RulesMaster Your Real-time Marketing with our 7 Golden Rules
Master Your Real-time Marketing with our 7 Golden Rules
 
An Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case Study
An Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case StudyAn Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case Study
An Easy Way to Enhance Sales: Somersby's Cooperation with bloggers - Case Study
 
Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014
Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014
Social Media Workshop - Internet Monitoring - Jakarta 2014
 
GoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a Splash
GoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a SplashGoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a Splash
GoPro Hero4 Introduction - 4K Resolution and New Footage Make a Splash
 
Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...
Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...
Hyperlapse - the new app by Instagram for time-lapse videos shooting - social...
 
Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014
Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014
Most Popular Smartwatches on Social media - Report 2014
 
Slingshot App by Facebook - Reactions across Social Media
Slingshot App by Facebook - Reactions across Social MediaSlingshot App by Facebook - Reactions across Social Media
Slingshot App by Facebook - Reactions across Social Media
 
Reactions to WWDC 2014 - Social Media Analysis
Reactions to WWDC 2014 - Social Media AnalysisReactions to WWDC 2014 - Social Media Analysis
Reactions to WWDC 2014 - Social Media Analysis
 
Reactions to Snapchat update - social media analysis
Reactions to Snapchat update - social media analysisReactions to Snapchat update - social media analysis
Reactions to Snapchat update - social media analysis
 
Top 30 Most Interactive Tech Blogs
Top 30 Most Interactive Tech BlogsTop 30 Most Interactive Tech Blogs
Top 30 Most Interactive Tech Blogs
 
Seene iOS app - social media buzz analysis
Seene iOS app - social media buzz analysisSeene iOS app - social media buzz analysis
Seene iOS app - social media buzz analysis
 
[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji online
[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji online[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji online
[PL] Restauracja Blue Cactus - analiza dyskusji online
 
HTC Social Media Buzz
HTC Social Media BuzzHTC Social Media Buzz
HTC Social Media Buzz
 

Analiza opinii polaków na temat inteligentnych zegarków

 • 1. Analiza opinii Polaków na temat inteligentnych zegarków Warszawa 2015-04-23
 • 2. 2 Podsumowanie Kategoria na bardzo wczesnym etapie, problem z negatywnym nastawieniem Dyskusja o inteligentnych zegarkach dopiero się rozpoczyna. Na tym etapie natężenie dyskusji internetowej jest na niskim poziomie. Równocześnie żadna z marek nie uzyskuje wysokiego poziomu buzzu. Opinie stanowią istotną część całego buzzu – to 20,1% wszystkich treści (jest to wysoki udział). Kluczowa grupa docelowa – mężczyźni w wieku 19-34, mieszkający w miasta powyżej 50 tysięcy (szczególnie z największych miast – powyżej 500 tysięcy mieszkańców). Ta grupa stanowi 68,8% autorów opinii. Wysoki udział geeków (osoby interesujące się tematem nowych technologii i posiadające dużą wiedzę w tym temacie) – aż 21,2% autorów. Jest to jeden z czynników potwierdzających wstępną fazę rozwoju kategorii. Udział opinii bazujących na własnych doświadczeniach to jedynie 21,5%. Zdecydowana większość opinii jest więc teoretyczną oceną produktu (opinią „na sucho”), bazującą najczęściej na informacjach pochodzących od mediów. t
 • 3. 3 Podsumowanie Kategoria na bardzo wczesnym etapie, problem z negatywnym nastawieniem 40% opinii o zegarkach jest negatywnych, a 60% opinii pozytywnych. Wśród osób, które są posiadaczami inteligentnych zegarków struktura sentymentu jest o wiele lepsza – udział pozytywnych opinii wyniósł 82,9%. Wśród osób oceniających „teoretycznie” udział ocen pozytywnych wynosi 53,7%. Równocześnie o wiele lepiej oceniane są poszczególne marki niż ogólnie smartwatche. Marki uzyskują 69% opinii pozytywnych, natomiast opinie na temat kategorii uzyskują tylko 16,2% opinii pozytywnych. Można mówić więc o ogólnym hejcie na temat smartwatchy ogólnie jako produkcie. Najważniejsze kryteria oceny smartwatchy to: przydatność, wygląd, bateria oraz cena. Przydatność to kryterium oceny najsilniej skorelowane z ostateczną oceną smartwatcha – jeżeli ktoś uznaje zegarek za przydatny, wtedy też pozytywnie ocenia zegarek i odwrotnie. Są duże różnice w ważności kryteriów dla osób posiadających smartwatche a pozostałymi osobami. W wypadku posiadaczy smartwatchy najczęściej pojawiające się kryterium oceny to ocena pracy baterii. Osoby, które nie są posiadaczami inteligentnych zegarków, najczęściej oceniały ich wygląd. Wśród posiadaczy smartwatchy najlepiej oceniane są produkty marek Pebble, Sony i Samsung. t
 • 4. 4 Liczba treści internetowych na poziomie kategorii Średnia miesięczna liczba treści internetowych Niski poziom buzzu w porównaniu do innych kategorii Dyskusja o smartwatchach jest na niskim poziomie odnosząc do innych kategorii urządzeń mobilnych. O smartfonach zamieszczanych jest w internecie 21,6 razy więcej treści niż o inteligentnych zegarkach, o tabletach – 5,5 raza więcej. Łączny buzz na temat całej kategorii jest na niskim poziomie. t 180 074 51 941 7 974 0 50 000 100 000 150 000 200 000 smartfony tablety inteligentne zegarki Średnia miesięczna liczba treści internetowych w skali miesiąca
 • 5. 5 Share of voice marek Udział marki w całości buzzu Apple Watch 24,3% Samsung Gear 17,8% ogólnie 14,6% LG Watch 10,3% Motorola Moto 360 8,1% Pebble 6,5% Sony Smartwatch 6,1% Huawei Watch 3,5% MyKronoz 3,0% Manta 1,4% inne 4,4% Apple Watch i Samsung Gear jako najczęściej omawiane marki Co nie jest zaskakujące najbardziej angażują w dyskusję marki największych producentów – Apple i Samsung. Do największych marek należy też zaliczyć LG Watch, Motorola Moto 360 oraz Pebble. W sumie te 5 marek odpowiada za 67% całego buzzu. Buzz o żadnej marce nie uzyskuje wysokiego poziomu (powyżej 2 tysięcy treści w okresie miesiąca). Porównując produkty marki Apple – iPhone uzyskuje miesięczny średni poziom buzzu – 44,7 tysiąca treści, a iPad – 10,5 tysiąca treści. t
 • 6. 6 Kategorie mediów - udział Udział kategorii mediów w całości buzzu Blogi 4,2% Facebook 25,9% Filmy 2,1% Forum 10,7% Mikroblogi 29,6% Pozostałe 12,9% Wiadomości 11,5% Zdjęcia 3,0%
 • 7. 7 Kategorie mediów Średnia miesięczna liczba treści internetowych 892 5446 447 2240 6225 2700 2407 638 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Blogi Facebook Filmy Forum Mikroblogi Pozostałe Wiadomości Zdjęcia liczba treści
 • 8. 8 Udział stron Udział poszczególnych stron i domen w całości dyskusji twitter.com 29,6% facebook.com 25,9% forum.android.com.pl 4,1% instagram.com 3,0% antyweb.pl 2,3% youtube.com 2,1% wykop.pl 1,5% plus.google.com 1,0% gsmmaniak.pl 0,9% technowinki.onet.pl 0,8% pozostałe 28,6%
 • 9. 9 Udział opinii internautów w całości buzzu Jako procent całego buzzu Wysoki udział opinii Udział opinii w łącznym buzzie na poziomie 20,1% jest wysokim wskaźnikiem (benchmark dla wysokiego udziału – powyżej 20%). To oznacza, że na tym etapie wymiana ocen na temat produktów (opinii) jest kluczowa dla wygenerowania wizerunku tej kategorii produktowej, jak i poszczególnych marek. Największy udział w całości buzzu mają treści związane z informacjami rynkowymi (np. o dacie premiery zegarka, nowościach na targach itd.) t 20,1%
 • 10. 10 Płeć autora Struktura całość opinii Bardzo silna nadreprezentacja mężczyzn jako autorów opinii Kategoria uzyskuje bardzo wysoki udział mężczyzn jako autorów treści. Dla przykładu udział mężczyzn jako autorów opinii o smartfonach wynosi 84,3%, o tabletach – 68,2%. t 5,7% 94,3% Kobieta Mężczyzna
 • 11. 11 Wiek autora Struktura całość opinii Grupa 19-34 jako najczęściej zamieszczająca opinie – 76,9% autorówt <18 10,0% 19-24 34,9% 25-34 42,0% 35+ 13,1% O ile podstawową grupą osób aktywnych w mediach społecznościowych jest grupa wiekowa od 13 do 34 lat, o tyle w wypadku dyskusji o inteligentnych zegarkach mocno zyskują dwie grupy wiekowe: 19-24 oraz 25-34. W wypadku tych grup mamy do czynienia z nadreprezentacją udziału, stąd jest to określenie grupy wiekowej dobrze opisuje profil osób najbardziej zainteresowanych tym produktem. Jeżeli przeanalizujemy strukturę wiekową osób zamieszczających opinii i które są posiadaczami smartwatchy, to grupa 19-34 pozostaje podstawową grupą wiekową, ale jej udział spadł do 73,1%. W wypadku posiadaczy wzrasta udział grupy wiekowej 35+ - do 19,2%
 • 12. 12 Wielkość miejscowości Struktura całość opinii Kluczowe znaczenie osób ze średnich i największych miast – 85,1% autorówt 11,5% 37,3% 47,7% wieś <50 tys. 50-500 tys. >500 tys. Podobnie jak w wypadku grup wiekowych, również profil miejsca zamieszkania autorów jest bardzo wyraźny i obejmuje on osoby ze średnich (od 50 do 500 tysięcy mieszkańców) oraz największych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców). Profil pozostaje ten sam również w wypadku osób, które są posiadaczami inteligentnych zegarków (81,7% posiadaczy).
 • 13. 13 Udział geeków wśród autorów Struktura całość opinii Wysoki udział geeków wśród autorówt 21,2% 78,8% geek inni autorzy Wysoki udział tej grupy jest sygnałem pierwszej fazy w cyklu rozwoju produktu – w dyskusję silnie angażują się osoby mocno zainteresowane tematem nowych technologii i posiadające wiedzę w tym obszarze. Również ta sama grupa uzyskuje bardzo wysoki udział wśród posiadaczy inteligentnych zegarków (21,2%). To oznacza, że zbudowanie dobrego postrzegania marki w tej grupie będzie jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na sukces kategorii, jak i poszczególnych marek, w kolejnych fazach cyklu rozwoju produktu. Z perspektywy dyfuzji innowacji można powiedzieć, że mamy do czynienia z innowatorami (pierwsza grupa).
 • 14. 14 Źródło opinii – udział własnych doświadczeń Struktura całość opinii Większość opinii jest „na sucho”t 21,5% 78,5% opinia posiadacza inteligentnego zegarka inne opinie Profil osób posiadających smartwatche jest bardzo zbliżony do ogólnej próby. 73,1% posiadaczy inteligentnych zegarków, zamieszczających opinie to osoby w wieku 19-34, lekka nadreprezentacja jest w grupie 25-34. Podobniej jest w wypadku udziału wśród autorów osób ze średnich i największych miast – wynosi ona 81,7%. To oznacza, że na tym etapie rozwoju kategorii jest to kluczowa grupa do działań komunikacyjnych w internecie – w najbliższym okresie to z tej grupy będą pochodzili nabywcy smartwatchy.
 • 15. 15 Sentyment opinii Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Bardzo wysoki udział negatywnych opinii Biorąc pod uwagę fakt, że analiza obejmuje tylko same opinie, powyższą strukturę należy uznać za złą (benchmark – negatywne opinie powyżej 30%). Biorąc pod uwagę fakt, że kategoria jest na wczesnym etapie rozwoju, wysoki udział negatywnych opinii może źle wpłynąć na szybkość popularyzacji kategorii i wzrost popytu na te produkty. t Negatywne 40,0% Pozytywne 60,0%
 • 16. 16 Sentyment opinii – kategorie urządzeń mobilnych Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Opinie o smartwatchach gorsza niż o smartfonach, zbliżona do opinii o tabletach Porównując strukturę opinii z innymi kategoriami urządzeń mobilnych widać, że uzyskuje ona gorszą strukturę niż smartfony i nieznacznie gorszą niż tablety. Jednocześnie należy też stwierdzić, że ogólnie kategorii urządzeń nowych technologii nie mają zbyt dobrej struktury sentymentu. t 30,4% 39,1% 40,0% 66,7% 58,7% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% smartfony tablety inteligentne zegarki pozytywne neutralne negatywne
 • 17. 17 Sentyment opinii – temat opinii Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Ogólny hejt o kategorii Kluczowym czynnikiem wpływającym na gorszą strukturę buzzu jest ogólny hejt na temat tej kategorii produktowej. 83,3% opinii o ogólnie o produkcie (bez konkretnej marki) pochodzi od osób, które nie posiadają inteligentnego zegarka a mają negatywną opinię o tej kategorii produktowej. To tworzy negatywną barierę dla postrzegania całej kategorii, która bazuje w zdecydowanej większości na informacjach pochodzących z mediów (zarówno offline jak i online). Jednocześnie, w wypadku opinii na temat produktów jest istotnie lepsza struktura sentymentu. t 31,0% 83,8% 40,0% 69,0% 16,2% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% marki kategoria produktowa średnio pozytywne neutralne negatywne
 • 18. 18 Sentyment opinii – posiadacze vs pozostali Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Zdecydowanie lepsza struktura sentymentu posiadaczy zegarków Opinie posiadaczy inteligentnego zegarka bardzo mocno odbiegają od ogólnej struktury opinii i mają zdecydowanie wyższy udział pozytywnych opinii. To pokazuje, że jest wyraźny rozdźwięk pomiędzy ogólnymi ocenami osób, które wypowiadają się „teoretycznie” a osobami, które takowe posiadają. To też pokazuje, że wraz z rozwojem kategorii i wyższymi udziałem posiadaczy inteligentnych zegarków struktura sentymentu opinii będzie ulegać poprawie. Jednocześnie samą strukturę sentymentu opinii wśród posiadaczy smartwatchy należy uznać za przeciętną – udział negatywnych opinii jest na poziomie średnim. Można zatem uznać, że aktualne wersje produktów nie do końca spełniają oczekiwania konsumentów. t 17,1% 46,3% 40,0% 82,9% 53,7% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% posiadacz smartwatcha opinie "teoretycze" średnia pozytywne neutralne negatywne
 • 19. 19 Sentyment opinii – geek Udział opinii pozytywnych, neutralnych i negatywnych Nieznacznie lepsza struktura opinii geeków Rozkład sentymentu ma bardzo podobną strukturę jak w całej populacji. t 38,6% 40,4% 40,0% 61,4% 59,6% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% geek inne osoby średnia pozytywne neutralne negatywne
 • 20. 20 Kryteria oceny 1,9% 2,2% 4,6% 6,8% 7,0% 8,1% 15,5% 15,8% 23,4% 40,3% 5,4% 5,4% 14,7% 21,7% 12,4% 20,9% 34,5% 25,6% 45,3% 36,4% wsparcie w języku polskim wygoda korzystania aplikacje jakość wykonania specyfikacja system operacyjny przydatność cena bateria wygląd 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% posiadacze wszystkie opinie
 • 21. 21 Kryteria oceny – sentyment wśród wszystkich autorów opinii 23,2% 26,9% 29,1% 34,2% 36,6% 41,7% 45,5% 46,3% 61,9% 100,0% 40,4% 76,8% 73,1% 70,9% 65,8% 63,4% 58,3% 54,5% 53,7% 38,1% 0,0% 59,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jakość wykonania wygoda korzystania aplikacje wygląd przydatność specyfikacja cena bateria system operacyjny wsparcie w języku polskim średnia negatywne neutralne pozytywne
 • 22. 22 Kryteria oceny – sentyment wśród osób posiadających smartwatche 14,3% 21,3% 21,4% 24,2% 24,8% 26,3% 30,0% 31,9% 40,6% 55,6% 100,0% 85,7% 78,7% 78,6% 75,8% 75,2% 73,7% 70,0% 68,1% 59,4% 44,4% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jakość wykonania przydatność wygoda korzystania cena bateria aplikacje średnia wygląd specyfikacja system operacyjny wsparcie w języku polskim negatywne neutralne pozytywne
 • 23. 23 Kryteria oceny – korelacja liniowa 0,53 0,58 0,59 0,62 0,64 0,70 0,71 0,77 0,92 jakość wykonania aplikacje specyfikacja cena system operacyjny wygoda noszenia/korzystania bateria wygląd przydatność - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
 • 24. 24 Kryteria oceny Wygląd, przydatność, cena oraz bateria jako najważniejsze kryteria oceny Przydatność to jest kryterium silnie skorelowane z ostateczną oceną produktu – współczynnik korelacji liniowej wynosi aż 0,91 czyli sentyment 91,9% opinii o przydatności smartwatcha jest taka sama jak końcowa ocena (bez względu czy pozytywna czy negatywna). Jest to bardzo silna korelacja. W całej próbie, 65,8% osób, które oceniały pod tym kątem, przyznały oceny pozytywne, 36,6% osób negatywnie oceniło przydatność smartwatchy. Wśród osób, które są posiadaczami smartwatchy udział negatywnych ocen przydatności spada do 21,3%, natomiast wśród osób oceniających „teoretycznie” negatywne oceny przydatności stanowią 50,5% opinii. To wskazuje na istotną barierę popytową. Najczęściej oceniane pozytywnie smartwatche pod względem przydatności to produktu Samsunga. Wygląd – to najczęściej pojawiające się kryterium wśród wszystkich opinii, przy czym jest to najważniejsze kryterium wśród osób, które wypowiadają się „teoretycznie”. Jednocześnie ocena wyglądu zegarka jest drugim kryterium pod względem poziom korelacji ostateczną oceną zegarka (jest to silna korelacja). Wygląd jest przede wszystkim zdecydowanie lepiej oceniane przez kobiety (78,6% ocen pozytywnych) niż mężczyzn (65,5%). Najwięcej pozytywnych ocen uzyskiwały inteligentne zegarki Huawei i Motoroli. t
 • 25. 25 Kryteria oceny Wygląd, przydatność, cena oraz bateria jako najważniejsze kryteria oceny Bateria – jest najczęściej pojawiającym się kryterium oceny wśród posiadaczy smartwatchy (45,3%), o wiele częściej niż opinii teoretycznych (17,4%). Równocześnie użytkownicy lepiej oceniają baterie (75,2% ocen pozytywnych) niż pozostałych osób (tylko 38,4% ocen pozytywnych). Ocena baterii zegarka jest silnie skorelowana z ostateczną oceną zegarka (wskaźnik korelacji na poziomie 0,71). Najlepiej oceniane pod kątem baterii są produkty marek GoClever i Samsung. Cena – jest kolejnym kryterium w którym są duże rozbieżności pomiędzy posiadaczami smartwatchy a pozostałymi osobami. I tak kryterium ceny pojawia się w 25,6% osób posiadających smartwatch i 13,1% wśród osób wypowiadających się teoretycznie. Jednocześnie posiadacze smartwatchy negatywnie oceniają cenę smartwachy w 24,2% opinii, w drugiej grupie – negatywne oceny ceny stanowią aż 56,9% opinii. Jednocześnie cena uzyskuje średni poziom korelacji z ostateczną oceną smartwatcha. Najwięcej pozytywnych ocen uzyskały smartwatche GoClever. t
 • 26. 26 Producenci smartwatchy – sentyment wszystkich opinii 4,9% 8,9% 19,8% 20,9% 23,5% 28,1% 30,5% 30,8% 31,1% 41,1% 78,3% 95,1% 91,1% 80,2% 79,1% 76,5% 71,9% 69,5% 69,2% 68,9% 58,9% 21,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alcatel Sony Huawei Watch Samsung LG Pebble inni producenci Motorola Kruger&Matz GoClever Apple Watch negatywne neutralne pozytywne
 • 27. 27 Producenci smartwatchy – sentyment opinii posiadaczy 5,6% 8,1% 12,5% 15,3% 20,0% 20,0% 23,1% 29,4% 94,4% 91,9% 87,5% 84,7% 80,0% 80,0% 76,9% 70,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pebble Sony inni producenci Samsung LG Motorola Kruger&Matz GoClever negatywne neutralne pozytywne
 • 28. 28 Ocena poszczególnych marek Smartwatche Pebble, Sony i Samsung najlepiej oceniane przez ich posiadaczy Opinie o samych markach, pochodzące od ich użytkowników uzyskują 17,1% ocen negatywnych i 82,9% ocen pozytywnych. Widać duże różnice w ocenach w porównaniu z osobami, które zamieszczają opinie „na sucho”. 3 marki uzyskują wśród ich użytkowników strukturę lepszą od średniej. Zdecydowanie najlepszą strukturę opinii uzyskują inteligentne zegarki marki Pebble. Ich użytkownicy doceniają markę przede wszystkim w wymiarze przydatności oraz oceny pracy baterii. O wiele gorzej oceniane są te produkty od strony estetycznej (wygląd). Równie dobrze oceniane są smartwatche Sony. W 3 najważniejszych kryteriach – bateria, wygląd oraz przydatność marka uzyskuje zdecydowaną przewagę pozytywnych ocen. W odróżnieniu od Pebble wyższy jest jednak udział ocen negatywnych. Trzecie miejsce zajmują produkty marki Samsung. Wśród najważniejszych kryteriów oceny marka wypada najlepiej pod kątem przydatności (81% ocen pozytywnych). O wiele gorzej wypada marka pod kątem baterii (38,7% ocen negatywnych) i wyglądu (42,1% ocen negatywnych). t
 • 30. 30 Pełna wersja raportu 1. Skala dyskusji o inteligentnych zegarkach – analiza ilościowa Pierwsza część raportu obejmuje: • Analiza skali buzzu na poziomie ogólnym (w porównaniu do innych kategorii urządzeń mobilnych) • Buzz w podziale na kategorie mediów • Najważniejsze serwisy wraz z analizą specyfiki treści w nich zamieszczanych • Aktywność internautów ze względu na dzień tygodnia oraz porę Ta część analizy pozwala zinterpretować fazę rozwoju kategorii. Najważniejszą wartością tej sekcji jest określenie kluczowych obszarów mediów społecznościowych oraz najważniejszych serwisów. Informacje zebrane w tej części będą przydatne m.in. przy określaniu strategii i taktyki social media. Sekcja dostarcza też praktyczne informacje dotyczące strategii czasowej w działaniach marketingowych. t
 • 31. 31 Pełna wersja raportu 2. Analiza jakościowa opinii internautów Analiza obejmuje: • Udział opinii w całości buzzu • Analiza profilu demograficznego autorów opinii i identyfikację kluczowej grupy docelowej • Analiza sentymentu na poziomie ogólnym oraz poszczególnych zmiennych, np. w poszczególnych grupach demograficznych • Główne kryteria oceny produktów i ich rola przy wyborze inteligentnych zegarków - analiza na poziomie ogólnym i poszczególnych grup • Sentyment poszczególnych kryteriów oceny Dzięki tej części analizy będzie można dogłębnie poznać konsumentów i ich ocenę inteligentnych zegarków. Sekcja analizy pozwoli m.in. określić co dla internautów jest najważniejsze w wyborze inteligentnego zegarka. Wiedza zgromadzona w tej sekcji będzie przydatna przede wszystkim w strategii komunikacji (np. przy określeniu pozycjonowania produktu). t
 • 32. 32 Pełna wersja raportu 3. Analiza jakościowa opinii o najważniejszych markach, według producenta Analiza obejmuje: • Analiza profilu demograficznego • Udział posiadaczy smartwatchy jako autorów opinii • Analiza sentymentu • Główne kryteria oceny marki i siła marki w tych obszarach Marki producentów objęte analizą: • Alcatel • Apple Watch • GoClever • Huawei Watch • Kruger&Matz • LG • Motorola • Pebble • Samsung • Sony Analiza pozwoli określić słabe i mocne strony poszczególnych marek, zdefiniować ich potencjał komunikacyjny. Materiały będzie można wykorzystać m.in. w strategii promocyjnej danej marki. t
 • 33. 33 Pełna wersja raportu 4. Rekomendacje strategii działań social media marketingu W oparciu o wyniki analizy został przygotowany zestaw rekomendacji działań w obszarze mediów społecznościowych. Rekomendacje obejmują zarówno określenie strategicznych celów dla działań marketingowych w mediach społecznościowych, określenie kluczowych kierunków działań, jak i propozycje konkretnych rozwiązań. Rekomendacje uwzględniają kryteria oceny produktów oraz są dostosowane do specyfiki poszczególnych grup docelowych. t
 • 34. 34 Pełna wersja raportu Jeżeli jesteś zainteresowany pełną, płatną wersją raportu – skontaktuj się ze mną: • Jarek Roszkowski – dyrektor działu analiz • @: jarek@brand24.pl • Tel: 501 71 90 91
 • 36. 36 O analizie O analizie Analiza powstała w oparciu o wyniku monitoringu treści zawierających słowa kluczowe dotyczące ogólnie kategorii lub poszczególnych marek inteligentnych zegarków. Dane do analizy pochodzą z okresu: 01/01/2015 – 20/03/2015 Łączna próba w analizie – 1 200 treści, zawierających ocenę produktu (opinii) t
 • 37. Dziękuję za uwagę! 38 Adres ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa fb /Brand24 Get Social t @Brand24app Strona internetowa www.brand24.pl