SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Vasile
ALECSANDRI
  DESPOT-VOD{

S~NZIANA +I PEPELEA
APRECIERI CRITICE

   Cea mai original[ =i, deci, cea mai valoroas[ pies[ naional[ este Sânziana =i
Pepelea, feerie din care se trag viitoarele basme dramatizate din literatura român[...
   Ultimele lucr[ri dramatice ale poetului aduc un progres de adâncime nea=teptat.
Pe lâng[ maturitatea tehnic[, apare facultatea creaiei de oameni. Desigur c[Despot-Vod[
se nutre=te din teatrul lui Victor Hugo, cu toate acestea drama lui Alecsandri
e original[ =i, dac[ e vorba de vreo ]nr`urire, ea e din parte, mai degrab[, a piesei lui
Hasdeu R[zvan =i Vidra, pe care Alecsandri o numea, ]n deriziune, “dramul”, de=i
aceea deschidea seria dramelor istorice române. Marele patos, beia liric[ =i retoric[
din teatrul lui Hugo n-au trecut la Alecsandri, ]nlocuite prin dizertaii poetice de ton
minor, cu prea mult[ frunz[ de cuvinte =i prea puine mari imagini. }n schimb viziunea
lumii e mai pozitiv[. Se contureaz[ de la ]nceput conflictul fundamental =i tradiional
din teatrul istoric românesc, care este nu ]ntre inidivizi, ci ]ntre ambiia voievodului,
pe de o parte, =i rezistena obiceiurilor =i a corpurilor constituite, pe de alta...
  GEORGE C{LINESCU, Istoria literaturii române de la origini pân[ ]n prezent.
  Ediia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 313-314, 315.

   A=a cum ]n poezia liric[ apariia lui Eminescu a trecut ]n planul al doilea poezia
de iubire a lui Alecsandri, comediile de satir[ politic[ ale lui Caragiale au umbrit, cum
era =i firesc, teatrul comic al lui Alecsandri. Nu ]ns[ at`t de mult ]nc`t s[-l anuleze,
cum au socotit, ]ntr-o vreme, unii istoriografi. C[ci ]ncep`nd cu Iorgu de la Sadagura,
amuzanta satir[ la adresa intelectualilor dezr[d[cinai, =i cu c`ntecélele comice, ]n
care, al[turi de figuri pitore=ti ale trecutului, precum un l[utar ca Barbu L[utarul sau
un surugiu tonitruant al vechii po=te, ]=i iau loc =i tipuri politice, retrograde, ca Sandu
Napoil[, un fanfarone, ca Clevetici, ultrademagogul, =i p`n[ la o comedie ca Boieri
=i ciocoi sau S`nziana =i Pepelea, ]n care satira social[ alterneaz[ cu furia folcloric[,
— teatrul lui Alecsandri ]=i p[streaz[ intacte nu numai virtuile documentare, dar =i
pe cele de art[.
  PERPESSICIUS, Alte meniuni de istoriografie literar[ =i folclor (III). 1963-1967,
  Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967, p. 222.
252                                    Vasile Alecsandri

  Solid[ e drama istoric[ Despot-Vod[ (1879), reprezentat[ dup[ dou[ ]ncerc[ri
anterioare cu acela=i erou ale lui Bolintineanu =i Scurtescu =i cu doisprezece ani dup[
R[zvan =i Vidra a lui Hasdeu. Intenia lui Alecsandri a fost de a crea un erou
romantic din stirpea lui Ruy Blas, dotat cu reale ]nsu=iri =i ]nsufleit de ]nalte idealuri,
incapabil totu=i de a se realiza, fie din cauza lipsei de pondere, fie din cauza opoziiei
din jurul s[u. Conflictul ]i era sugerat de cronicile naionale. Prin Tom=a (care, dup[
Ureche, a ucis pe Despot) =i Ciub[r, Alecsandri a vrut s[ figureze rezistena tradiiei
locale ortodoxe, fa[ de Reform[. Orientarea legitimist[ a piesei, ]ndreptat[ ]mpotriva
domnitorului str[in, n-a sc[pat contemporanilor, cu toate acestea eroul tr[ie=te =i
sunt memorabile cuvintele adresate de el lui Tom=a =i boierilor, c`nd se d[ prins: “Mi-arunc
din cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... / Nu mai sunt domn!... acuma ucidei
pe Despot!”
   AL. PIRU, Istoria literaturii rom`ne, Editura “Grai =i suflet — Cultura Naional[”,
   Bucure=ti, 1994, p. 62-63.

  Cea mai original[ =i mai valoroas[ creaie a teatrului comic al lui Alecsandri este
feeria naional[ ]n cinci acte Sânziana =i Pepelea (1880). Personaje luate din lumea
basmelor simbolizeaz[ caractere omene=ti sau catastrofe naturale, =i piesa conine
aluzii fine la st[ri sociale contemporane...
   AL. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1973, p. 69.

   Scrierile lui Alecsandri din ultima parte a vieii sale — Despot-Vod[, Sânziana =i
Pepelea, Fântâna Blanduziei =i Ovidiu — ilustreaz[ cu prisosin[ tendina autorului
de a dep[=i genurile comice primare (farsa, vodevilul, cântecelul comic) =i de a-=i
aduce aportul la dezvoltarea =i consolidarea genurilor dramatice „serioase”. }n vederea
acestui scop Alecsandri purcede la explorarea unui material dramatic nou, ]mprumutat
din creaia popular[, din istoria naional[ sau din antichitatea roman[. Aceast[
abandonare a materialului de via[ curent nu avea, desigur, nimic comun cu evadarea
scriitorului din fr[mânt[rile vieii contemporane. Pe baza materialului folcloric sau
istoric dramaturgul rezolva probleme principiale, care st[teau pe ordinea de zi a
vremii sale...
   Sânziana =i Pepelea e o oper[ de dramatism, de mi=care. Senzaia mi=c[rii
ne]ntrerupte transpare din chiar subiectul piesei, ]ns[ilat ]n jurul r[pirii miresei de
c[tre zmeu =i al c[ut[rii ei de c[tre toi cei „interesai”. }mbinarea elementelor realiste
cu cele fantastice, transfigur[rile eroilor, contrastele izbitoare privind virtuile =i
metehnele fizice =i morale ale personajelor, schimb[rile succesive de decor =i deplas[rile
Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea                          253

neprev[zute ]n spaiu, amalgamul de mane =i culori imprim[ feeriei o not[ unic[ =i
irepetabil[.
  HARALAMBIE CORBU, Alecsandri =i teatrul, Ed. Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u,
  1973, p. 235, 241.

   Odat[ cu Alecsandri dramaturgia rom`neasc[ a c[p[tat con=tiina existenei sale
ca gen cu tr[s[turi specifice =i autonome. Odat[ cu Alecsandri teatrul rom`nesc =i-a
definit ]ns[=i raiunea existenei sale: repertoriul naional. Odat[ cu Alecsandri
dramaturgia =i teatrul nostru =i-au statornicit menirea, =i-au jalonat c[ile ce aveau s[
le urmeze. Odat[ cu Alecsandri, deci, dramaturgia =i teatrul rom`nesc au c`=tigat, ]n
ansamblul culturii rom`ne=ti moderne, pe atunci ]n epoca formaiei =i constituirii ei,
un rol proeminent. La izvoarele teatrului rom`nesc ]l afl[m deci pe Alecsandri =i,
oricare ar fi domeniul nostru de cercetare pe acest t[r`m, numele lui ]l cit[m ca pe
acela al marilor ctitori.
  VALERIU R~PEANU, Noi =i cei dinaintea noastr[, Editura pentru literatur[,
  Bucure=ti, 1966, p. 137.

More Related Content

What's hot

Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha23
 
00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale
guest4df906
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
Olesea_Moldovan
 
Arta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela
 
Expresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universalăExpresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universală
Ovidiu Moldovan
 
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
danababana
 

What's hot (20)

Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
Ala Mensicov
Ala MensicovAla Mensicov
Ala Mensicov
 
Dramaturgia națională în contexul postmodernismului
Dramaturgia națională în contexul postmodernismuluiDramaturgia națională în contexul postmodernismului
Dramaturgia națională în contexul postmodernismului
 
Ion Luca Caragiale
Ion Luca CaragialeIon Luca Caragiale
Ion Luca Caragiale
 
00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale
 
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
 
Mari scriitori romani
Mari scriitori romaniMari scriitori romani
Mari scriitori romani
 
Mara
MaraMara
Mara
 
Aleea Clasicilor
Aleea ClasicilorAleea Clasicilor
Aleea Clasicilor
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
Arta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
 
Marii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumăMarii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumă
 
Mihail grecu
Mihail grecuMihail grecu
Mihail grecu
 
Expresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universalăExpresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universală
 
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita StanescuIn dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
 
Expresionismul
ExpresionismulExpresionismul
Expresionismul
 
Mihail Sadoveanu
Mihail Sadoveanu Mihail Sadoveanu
Mihail Sadoveanu
 
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
 
Curenteliterare
CurenteliterareCurenteliterare
Curenteliterare
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 

Similar to Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)

Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Grama Violeta
 
Evoluţia poeziei
Evoluţia poezieiEvoluţia poeziei
Evoluţia poeziei
viviana
 
Comedia o scrisoare pierduta
Comedia o scrisoare pierdutaComedia o scrisoare pierduta
Comedia o scrisoare pierduta
Sorelitad
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Grama Violeta
 
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
escape719
 
Adrian paunescu câteva amintiri la moartea lui
Adrian paunescu  câteva amintiri la moartea lui Adrian paunescu  câteva amintiri la moartea lui
Adrian paunescu câteva amintiri la moartea lui
Biro Bela
 

Similar to Alecsandri vasile despot voda (aprecieri) (20)

Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
 
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
 
Evoluţia poeziei
Evoluţia poezieiEvoluţia poeziei
Evoluţia poeziei
 
Capitolul 1 femeia în literatura română
Capitolul 1 femeia în literatura românăCapitolul 1 femeia în literatura română
Capitolul 1 femeia în literatura română
 
Comedia o scrisoare pierduta
Comedia o scrisoare pierdutaComedia o scrisoare pierduta
Comedia o scrisoare pierduta
 
carag
caragcarag
carag
 
Alexandru bojin fenomenul arghezian
Alexandru bojin  fenomenul arghezianAlexandru bojin  fenomenul arghezian
Alexandru bojin fenomenul arghezian
 
Aleea clasicilor
Aleea clasicilorAleea clasicilor
Aleea clasicilor
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
 
fisa de lectura Malul Siretului.docx
fisa de lectura Malul Siretului.docxfisa de lectura Malul Siretului.docx
fisa de lectura Malul Siretului.docx
 
Mesterul Manole
Mesterul ManoleMesterul Manole
Mesterul Manole
 
Achiziţii noi din domeniul Artei
Achiziţii noi din domeniul ArteiAchiziţii noi din domeniul Artei
Achiziţii noi din domeniul Artei
 
Revista ''Teatrul'' Nr. 1 (anul I) aprilie 1956
Revista ''Teatrul'' Nr. 1 (anul I) aprilie 1956Revista ''Teatrul'' Nr. 1 (anul I) aprilie 1956
Revista ''Teatrul'' Nr. 1 (anul I) aprilie 1956
 
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
 
Adrian paunescu câteva amintiri la moartea lui
Adrian paunescu  câteva amintiri la moartea lui Adrian paunescu  câteva amintiri la moartea lui
Adrian paunescu câteva amintiri la moartea lui
 
Lena Constante
Lena ConstanteLena Constante
Lena Constante
 
Lena Constante
Lena ConstanteLena Constante
Lena Constante
 
Cărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția biblioteciiCărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția bibliotecii
 
Vasile alecsandri
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
 
Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020Carți jubiliare 2020
Carți jubiliare 2020
 

More from Grama Violeta

Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Grama Violeta
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Grama Violeta
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Grama Violeta
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
Grama Violeta
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
Grama Violeta
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
Grama Violeta
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Grama Violeta
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
Grama Violeta
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
Grama Violeta
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
Grama Violeta
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
Grama Violeta
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
Grama Violeta
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
Grama Violeta
 
Exercices le genre des noms
Exercices le genre des nomsExercices le genre des noms
Exercices le genre des noms
Grama Violeta
 
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuriSubstantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Grama Violeta
 
Lesvbdutroisiemegroupe
LesvbdutroisiemegroupeLesvbdutroisiemegroupe
Lesvbdutroisiemegroupe
Grama Violeta
 

More from Grama Violeta (20)

11865924.ppt
11865924.ppt11865924.ppt
11865924.ppt
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
 
Demander
DemanderDemander
Demander
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
 
Carte de voeux
Carte de voeuxCarte de voeux
Carte de voeux
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
 
Le genre des noms
Le genre des nomsLe genre des noms
Le genre des noms
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
 
Exercices le genre des noms
Exercices le genre des nomsExercices le genre des noms
Exercices le genre des noms
 
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuriSubstantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
 
Lesvbdutroisiemegroupe
LesvbdutroisiemegroupeLesvbdutroisiemegroupe
Lesvbdutroisiemegroupe
 

Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)

 • 1.
 • 2. Vasile ALECSANDRI DESPOT-VOD{ S~NZIANA +I PEPELEA
 • 3. APRECIERI CRITICE Cea mai original[ =i, deci, cea mai valoroas[ pies[ naional[ este Sânziana =i Pepelea, feerie din care se trag viitoarele basme dramatizate din literatura român[... Ultimele lucr[ri dramatice ale poetului aduc un progres de adâncime nea=teptat. Pe lâng[ maturitatea tehnic[, apare facultatea creaiei de oameni. Desigur c[Despot-Vod[ se nutre=te din teatrul lui Victor Hugo, cu toate acestea drama lui Alecsandri e original[ =i, dac[ e vorba de vreo ]nr`urire, ea e din parte, mai degrab[, a piesei lui Hasdeu R[zvan =i Vidra, pe care Alecsandri o numea, ]n deriziune, “dramul”, de=i aceea deschidea seria dramelor istorice române. Marele patos, beia liric[ =i retoric[ din teatrul lui Hugo n-au trecut la Alecsandri, ]nlocuite prin dizertaii poetice de ton minor, cu prea mult[ frunz[ de cuvinte =i prea puine mari imagini. }n schimb viziunea lumii e mai pozitiv[. Se contureaz[ de la ]nceput conflictul fundamental =i tradiional din teatrul istoric românesc, care este nu ]ntre inidivizi, ci ]ntre ambiia voievodului, pe de o parte, =i rezistena obiceiurilor =i a corpurilor constituite, pe de alta... GEORGE C{LINESCU, Istoria literaturii române de la origini pân[ ]n prezent. Ediia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 313-314, 315. A=a cum ]n poezia liric[ apariia lui Eminescu a trecut ]n planul al doilea poezia de iubire a lui Alecsandri, comediile de satir[ politic[ ale lui Caragiale au umbrit, cum era =i firesc, teatrul comic al lui Alecsandri. Nu ]ns[ at`t de mult ]nc`t s[-l anuleze, cum au socotit, ]ntr-o vreme, unii istoriografi. C[ci ]ncep`nd cu Iorgu de la Sadagura, amuzanta satir[ la adresa intelectualilor dezr[d[cinai, =i cu c`ntecélele comice, ]n care, al[turi de figuri pitore=ti ale trecutului, precum un l[utar ca Barbu L[utarul sau un surugiu tonitruant al vechii po=te, ]=i iau loc =i tipuri politice, retrograde, ca Sandu Napoil[, un fanfarone, ca Clevetici, ultrademagogul, =i p`n[ la o comedie ca Boieri =i ciocoi sau S`nziana =i Pepelea, ]n care satira social[ alterneaz[ cu furia folcloric[, — teatrul lui Alecsandri ]=i p[streaz[ intacte nu numai virtuile documentare, dar =i pe cele de art[. PERPESSICIUS, Alte meniuni de istoriografie literar[ =i folclor (III). 1963-1967, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967, p. 222.
 • 4. 252 Vasile Alecsandri Solid[ e drama istoric[ Despot-Vod[ (1879), reprezentat[ dup[ dou[ ]ncerc[ri anterioare cu acela=i erou ale lui Bolintineanu =i Scurtescu =i cu doisprezece ani dup[ R[zvan =i Vidra a lui Hasdeu. Intenia lui Alecsandri a fost de a crea un erou romantic din stirpea lui Ruy Blas, dotat cu reale ]nsu=iri =i ]nsufleit de ]nalte idealuri, incapabil totu=i de a se realiza, fie din cauza lipsei de pondere, fie din cauza opoziiei din jurul s[u. Conflictul ]i era sugerat de cronicile naionale. Prin Tom=a (care, dup[ Ureche, a ucis pe Despot) =i Ciub[r, Alecsandri a vrut s[ figureze rezistena tradiiei locale ortodoxe, fa[ de Reform[. Orientarea legitimist[ a piesei, ]ndreptat[ ]mpotriva domnitorului str[in, n-a sc[pat contemporanilor, cu toate acestea eroul tr[ie=te =i sunt memorabile cuvintele adresate de el lui Tom=a =i boierilor, c`nd se d[ prins: “Mi-arunc din cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... / Nu mai sunt domn!... acuma ucidei pe Despot!” AL. PIRU, Istoria literaturii rom`ne, Editura “Grai =i suflet — Cultura Naional[”, Bucure=ti, 1994, p. 62-63. Cea mai original[ =i mai valoroas[ creaie a teatrului comic al lui Alecsandri este feeria naional[ ]n cinci acte Sânziana =i Pepelea (1880). Personaje luate din lumea basmelor simbolizeaz[ caractere omene=ti sau catastrofe naturale, =i piesa conine aluzii fine la st[ri sociale contemporane... AL. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1973, p. 69. Scrierile lui Alecsandri din ultima parte a vieii sale — Despot-Vod[, Sânziana =i Pepelea, Fântâna Blanduziei =i Ovidiu — ilustreaz[ cu prisosin[ tendina autorului de a dep[=i genurile comice primare (farsa, vodevilul, cântecelul comic) =i de a-=i aduce aportul la dezvoltarea =i consolidarea genurilor dramatice „serioase”. }n vederea acestui scop Alecsandri purcede la explorarea unui material dramatic nou, ]mprumutat din creaia popular[, din istoria naional[ sau din antichitatea roman[. Aceast[ abandonare a materialului de via[ curent nu avea, desigur, nimic comun cu evadarea scriitorului din fr[mânt[rile vieii contemporane. Pe baza materialului folcloric sau istoric dramaturgul rezolva probleme principiale, care st[teau pe ordinea de zi a vremii sale... Sânziana =i Pepelea e o oper[ de dramatism, de mi=care. Senzaia mi=c[rii ne]ntrerupte transpare din chiar subiectul piesei, ]ns[ilat ]n jurul r[pirii miresei de c[tre zmeu =i al c[ut[rii ei de c[tre toi cei „interesai”. }mbinarea elementelor realiste cu cele fantastice, transfigur[rile eroilor, contrastele izbitoare privind virtuile =i metehnele fizice =i morale ale personajelor, schimb[rile succesive de decor =i deplas[rile
 • 5. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 253 neprev[zute ]n spaiu, amalgamul de mane =i culori imprim[ feeriei o not[ unic[ =i irepetabil[. HARALAMBIE CORBU, Alecsandri =i teatrul, Ed. Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u, 1973, p. 235, 241. Odat[ cu Alecsandri dramaturgia rom`neasc[ a c[p[tat con=tiina existenei sale ca gen cu tr[s[turi specifice =i autonome. Odat[ cu Alecsandri teatrul rom`nesc =i-a definit ]ns[=i raiunea existenei sale: repertoriul naional. Odat[ cu Alecsandri dramaturgia =i teatrul nostru =i-au statornicit menirea, =i-au jalonat c[ile ce aveau s[ le urmeze. Odat[ cu Alecsandri, deci, dramaturgia =i teatrul rom`nesc au c`=tigat, ]n ansamblul culturii rom`ne=ti moderne, pe atunci ]n epoca formaiei =i constituirii ei, un rol proeminent. La izvoarele teatrului rom`nesc ]l afl[m deci pe Alecsandri =i, oricare ar fi domeniul nostru de cercetare pe acest t[r`m, numele lui ]l cit[m ca pe acela al marilor ctitori. VALERIU R~PEANU, Noi =i cei dinaintea noastr[, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. 137.