SlideShare a Scribd company logo
ِ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫األ‬ ُ
‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬
Pembentukan Umat
ِ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫األ‬ ُ
‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬
ُ
‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬ ِ
‫ص‬ْ‫خ‬َّ‫الش‬
ُ
‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬
ِ
‫ح‬ْ‫و‬ُ‫ر‬
ِ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫ج‬
ْ
‫ال‬
ُ
‫ان‬َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫أل‬َ‫ا‬
‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫لت‬َ‫ا‬
ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ح‬
ْ
‫ال‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫ا‬
ُ‫ام‬َ‫ص‬ِ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫أل‬َ‫ا‬
ِ‫للا‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬
ِ‫ة‬َ‫ق‬ِ‫ر‬ْ‫ف‬َّ‫الت‬ ُ‫م‬ َ‫د‬َ‫ع‬
ِ‫ب‬ْ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬
ْ
‫ال‬ ُ
‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫ت‬
ُ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫خ‬ُ‫أل‬َ‫ا‬
ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬
ِ‫اذ‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ح‬
َ
‫ن‬ ْ‫و‬ ُ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬
ْ
‫ل‬َ‫ا‬
ُ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫األ‬ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬
ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬
ْ
‫ال‬‫ى‬
َ
‫ل‬ِ‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ع‬ َّ‫لد‬َ‫ا‬
ِ
‫ف‬ْ‫و‬ُ‫ر‬ ْ‫ع‬َ‫م‬
ْ
‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫األ‬
ِ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬ ِ
‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ي‬ْ‫ه‬َّ‫لن‬َ‫ا‬
ُ‫ح‬َ‫ال‬َ‫ف‬
ْ
‫ل‬َ‫ا‬
Perlu Ditata Kembali
• Umat Islam yang porak-poranda akibat GF dan serangan-
serangan Hizbusy-Syaithan harus dibentuk atau ditata
kembali
• Dengan demikian akan muncul kembali sebuah umat
Islam yang memiliki kekuatan dan kemuliaan (izzah)
• Sudah menjadi sunnatullah, suatu umat murtad pasti akan
datang umat lain yang tsiqah billah (5:54, 9:39, 47:38) 
ِ
‫ال‬ َ‫د‬ْ‫ب‬ِ‫ت‬ْ‫س‬ِ‫أل‬‫ا‬ ُ‫ة‬َّ‫ن‬ُ‫س‬ (hukum penggantian)
• Agar umat ini muncul kembali, maka pertama-tama harus
melakukan PEMBENTUKAN PRIBADI
RASM
Pembentukan Pribadi
( ِ‫ة‬َّ‫ي‬ ِ
‫ص‬ْ‫خ‬َّ‫الش‬ ُ
‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫)ت‬
• Rasulullah SAW ketika pertama-tama berdakwah fokus
pada pembentukan pribadi Muslim pada diri para sahabat
 CHARACTER BUILDING
• Dakwah memang perlu ORANG sebelum lainnya
• Dan orang itu harus memiliki KEPRIBADIAN tertentu
sesuai tuntutan tahapan dakwah
• Dalam hal ini kriteria utamanya adalah MAU
MENERIMA PERUBAHAN (ِ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ي‬ْ‫غ‬َّ‫الت‬ ُ
‫ل‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫)ق‬, meski dari
kalangan rakyat jelata (budak belian)
RASM
Keimanan ( ُ
‫ان‬َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫أل‬َ‫)ا‬
• Pertama-tama yang ditanamkan dalam pembentukan
pribadi itu adalah IMAN
• Ini paling inti dan paling awal, sehingga Rasulullah
menanamkannya selama 13 tahun di Mekkah
• Keimanan adalah dasar segala sesuatu: menjiwai semua
amal Islami
• Keimanan yang bagaimana yang diharapkan?
• Tentu, keimanan seperti keimanan sahabat atau generasi
pertama Islam (keimanan yang shohih): dasarnya adalah
kalimat syahadatain
RASM
Ketakwaan (‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬
• Ini berkaitan dengan kualitas iman
• Keimanan yang mencapai derajat takwa, sehingga
muncullah FURQON (mampu membedakan antara hak
dan batil 8:29)
• Tahu bejatnya produk-produk jahiliyah: sekularisme,
kapitalisme, sosialisme, dll
• Takwa adalah bekal terbaik (2:197)
• Takwa juga merupakan asas bangunan (9:109)
Sebenar-benar Takwa
• Ibnu Mas’ud:
• dengan taat kepada-Nya dan tidak maksiat terhadapnya,
• selalu mengingat-Nya dan tidak lupa kepada-Nya,
• selalu bersyukur kepada-Nya dan tidak ingkar terhadap nikmat-
Nya
• Anas bin Malik:
• seorang hamba masih belum dikatakan benar-benar bertakwa
kepada Allah sebelum mengekang (memelihara) lisannya
• Ibnu Abbas
• berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad demi
membela agama Allah, dan janganlah kalian enggan demi
membela Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela;
• tegakkanlah keadilan, sekalipun terhadap diri kalian dan orang-
orang tua kalian serta anak-anak kalian sendiri.
RASM
Islamisasi Hidup (
ْ
‫ال‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫ا‬
ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ح‬ )
• Islamisasi hidup yakni dengan menerapkan aturan Islam
dalam segala segi kehidupannya: dari bangun tidur
sampai tidur kembali
• 2:208 masuklah Islam secara total
• Dalam materi “Tabiat Agama Islam” telah diuraikan
tentang segala aspek Islam
• Kenapa kita harus mengislamisasi hidup kita?
• Agar setiap saat ketika ajal tiba, kita mati dalam keadaan
MUSLIM
Mati dan Kebangkitan
• “Barang siapa yang hidup menjalani suatu hal,
maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang
kepada hal itu; dan barang siapa yang mati dalam
keadaan berpegang kepada suatu hal, maka kelak
ia dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kami
berlindung kepada Allah dari kebalikan hal
tersebut.” (Ibnu Katsir)
Asas-asas Pribadi Muslim
• Tiga kriteria pribadi Muslim itu dinyatakan
dalam 3:102
1. ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬
َ
‫ا‬ َ
‫ين‬ ِ‫ذ‬
َّ
‫ال‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫ا‬‫ا‬َ‫ي‬  ُ
‫ان‬َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫أل‬َ‫ا‬
2. ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ق‬ُ‫ت‬ َّ
‫ق‬َ‫ح‬ َ َّ
‫اَّلل‬‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ات‬  ‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫لت‬َ‫ا‬
3. َ
‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫و‬
َّ
‫أل‬ِ‫ا‬ َّ
‫ن‬ُ‫وت‬ُ‫م‬َ‫ت‬
َ
‫أل‬َ‫و‬  ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ح‬
ْ
‫ال‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫ا‬
RASM
Pembentukan Semangat
Berjama’ah ( َ‫ج‬
ْ
‫ال‬ ِ
‫ح‬ْ‫و‬ُ‫ر‬ ُ
‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬
ِ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬ )
• Setelah terbentuk pribadi yang berkarakter (pribadi
Muslim), maka tidak boleh membiarkannya berserakan
• Mereka harus diikat dan ditata dalam Jama’ah
• Untuk itu perlu dibangkitkan kembali semangat
berjama’ah dalam diri kita semua
َ‫م‬ َ‫ألع‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِّ‫م‬َ‫ه‬َ‫أ‬
ِ‫ع‬َ‫م‬ََ
‫ج‬
‫أل‬‫ل‬
ِّ‫ي‬
َ‫م‬ َ‫ألع‬‫ع‬َ‫ن‬ُ‫م‬ِّ‫ل‬ َ‫ع‬ُ‫ي‬ ُ‫هللا‬
َّ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫م‬ََ‫أل‬ َ
‫ل‬
‫ب‬ ٌ‫د‬َّ‫ي‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬ ُ
‫ول‬ُ‫س‬َّ‫ألر‬
‫ة‬َ‫عب‬َ‫ح‬َّ‫علص‬
‫م‬
َ
‫عل‬ َ‫ألع‬ ُ‫ة‬ َ‫ع‬‫ج‬‫ي‬‫ب‬َ‫ط‬
‫ب‬ ٌ
‫يف‬‫ع‬َ‫ض‬ ُ
‫عن‬َ‫س‬‫ج‬‫ن‬‫أإل‬
‫ه‬‫س‬‫ج‬‫ف‬َ‫ن‬
‫أح‬َ‫ألو‬ َ
‫ع‬َ‫م‬ ُ
‫عن‬َ‫ط‬‫ج‬‫ي‬َّ‫ألش‬
‫د‬
َ‫د‬‫أح‬َ‫و‬ ٌ‫ة‬َّ‫ل‬‫م‬ ُ‫ر‬‫ج‬‫ف‬ُ‫ألك‬
ٌ‫ة‬
َّ‫وألت‬‫ة‬َِ‫ع‬َ‫م‬ََ‫أل‬ ُ
‫ب‬‫ج‬‫و‬ُ‫ج‬ ُ‫و‬
َ‫ألح‬‫ى‬َ‫ل‬َِ ‫ن‬ ُ‫عو‬ َ‫ع‬
ِّ
‫ق‬
32/11
8/62
4/28
8/73
3/103-104, 5/2
ََ‫أل‬ َ
‫ل‬َ‫م‬ َ‫ألع‬‫ع‬َ‫ن‬ُ‫م‬ِّ‫ل‬ َ‫ع‬ُ‫ي‬ ُ‫هللا‬
َّ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫م‬
• Allah SWT mengajari kita untuk beramal
jama’i
• Allah SWT memiliki malaikat yang memiliki
tugas masing-masing yang sangat spesifik
• Malaikat tidak pernah melanggar apa yang
diperintahkan Allah (66: 6)
َ‫ح‬َّ‫علص‬‫ب‬ ٌ‫د‬َّ‫ي‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬ ُ
‫ول‬ُ‫س‬َّ‫ألر‬
‫ة‬َ‫عب‬
• Rasulullah SAW didukung oleh para sahabat
• Allah menjamin dukungan orang-orang beriman (8: 62,
64)
• Kalau diseru mereka menjawab “sami’naa wa
ataha’naa” (24: 51)
• Bahkan Rasulullah memanfaatkan keahlian orang
musyrik untuk kepentingan dakwah (kisah hijrah)
‫م‬
َ
‫عل‬ َ‫ألع‬ ُ‫ة‬ َ‫ع‬‫ج‬‫ي‬‫ب‬َ‫ط‬
• Tabiat alam atau sunnah kauniyah
• Tidak ada yang mampu hidup sendirian, tanpa
bantuan pihak lain (rantai makanan)
• Bahkan benda mati seperti bumi, bulan,
matahari, dan benda-benda angkasa saling
mempengaruhi
‫س‬‫ج‬‫ف‬َ‫ن‬‫ب‬ ٌ
‫يف‬‫ع‬َ‫ض‬ ُ
‫عن‬َ‫س‬‫ج‬‫ن‬‫أإل‬
‫ه‬
• Manusia makhluk lemah
• Perlu bantuan orang lain untuk memenuhi
hajatnya
• Perlu bantuan binatang dan benda-benda mati
• Dalam bekerja di kantor atau perusahaan, juga
perlu team work agar sukses
‫د‬‫أح‬َ‫ألو‬ َ
‫ع‬َ‫م‬ ُ
‫عن‬َ‫ط‬‫ج‬‫ي‬َّ‫ألش‬
• Syaithan bersama yang sendirian
• Siapa yang maunya melakukan apapun sendirian
(infirodi), maka akan jadi mangsa syaithan yang paling
empuk
• Ibarat srigala, hanya menerkam kambing yang terpisah
dari kumpulannya
• Shalat sendirian juga mudah lupa; shalat berjama’ah
kalaupun lupa ada pengingatnya
ٌ‫ة‬ َ‫د‬‫أح‬َ‫و‬ ٌ‫ة‬َّ‫ل‬‫م‬ ُ‫ر‬‫ج‬‫ف‬ ُ‫ألك‬
• Kekafiran itu satu millah
• Mereka sendiri sebenarnya berpecah belah (59:
14), tapi ketika menghadapi umat Islam
mereka bersatu dan saling bekerja sama (8: 72)
• Jika umat Islam tidak bersatu dan saling
bekerja sama seperti mereka, maka akan terjadi
kerusakan yang dahsyat
ُ‫عو‬ َ‫ع‬َّ‫وألت‬‫ة‬َِ‫ع‬َ‫م‬ََ‫أل‬ ُ
‫ب‬‫ج‬‫و‬ُ‫ج‬ ُ‫و‬
ِّ
‫ق‬َ‫ألح‬‫ى‬َ‫ل‬َِ‫ن‬
• Wajibnya berjama’ah dan saling menolong dalam
kebenaran
• Bersatu dan berjama’ah adalah kewajiban (3: 103)
• Allah memerintahkan untuk saling menolong dalam
kebajikan dan kebenaran (5: 2)
• Allah SWT menyukai apabila umat Islam berjuang
dalam barisan yang rapi seperti bangunan yang kokoh
(61: 4)
Empat Kriteria Jamaah
1. ‫ا‬ ً‫يع‬ِ‫م‬َ‫ج‬ ِ َّ
‫اَّلل‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬‫وا‬ُ‫م‬ ِ
‫ص‬َ‫ت‬ْ‫اع‬َ‫و‬  ِ‫للا‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ُ‫ام‬َ‫ص‬ِ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫أل‬َ‫ا‬
2. ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬
َ
‫أل‬َ‫و‬  ِ‫ة‬َ‫ق‬ِ‫ر‬ْ‫ف‬َّ‫الت‬ ُ‫م‬ َ‫د‬َ‫ع‬
3. َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬
ْ
‫ذ‬ِ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ َّ
‫اَّلل‬ َ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫ع‬ِ‫ن‬‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬
ْ
‫اذ‬َ‫و‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ َ
‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ
‫ف‬
َّ
‫ل‬َ‫ا‬َ‫ف‬ ً‫اء‬ َ‫د‬ْ‫ع‬  ُ
‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫ت‬
ِ‫ب‬ْ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬
ْ
‫ال‬
4. ‫ا‬ً‫ان‬َ‫و‬ْ‫خ‬ِ‫ا‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ع‬ِ‫ن‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ب‬ْ‫ص‬َ‫ا‬َ‫ف‬  ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫خ‬ُ‫أل‬َ‫ا‬
RASM
Berpegang Teguh dengan
Tali Allah ( ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ُ‫ام‬َ‫ص‬ِ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫أل‬َ‫ا‬
ِ‫للا‬ ِ
‫ل‬ )
• Unsur pertama dalam berjamaah adalah berpegang teguh
kepada tali Allah
• Tali Allah = Al-Qur’an
َّ‫ات‬ ْ
‫ن‬َ‫م‬ ِ َّ
‫اَّلل‬ ُ
‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َّ
‫ل‬َ‫ج‬َ‫و‬ َّ‫ز‬َ‫ع‬ ِ َّ
‫اَّلل‬ ُ
‫اب‬َ‫ت‬ ِ‫ك‬
َ‫ر‬َ‫ت‬ ْ
‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫د‬ُ‫ه‬
ْ
‫ال‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ
‫ان‬َ‫ك‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬َ‫ب‬
َ
‫ان‬َ‫ك‬ ُ‫ه‬َ‫ك‬
ِ‫يه‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬
َ
‫ل‬
َ
‫ال‬َ‫ض‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬
“Kitab Allah ‘Azza wa Jalla adalah tali Allah;
barangsiapa mengikutinya maka ia berada dalam
petunjuk, dan barangsiapa meninggalkannya maka ia
akan tersesat.” (HR. Muslim)
Jalan Hidayah
• Pada ayat sebelumnya (3:101) ditegaskan:
ِ
‫ص‬‫ى‬
َ
‫ل‬ِ‫ا‬ َ‫ي‬ ِ‫د‬ُ‫ه‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ِ َّ
‫اَّلل‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ ِ
‫ص‬َ‫ت‬ ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ
‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬
ٍ
‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ٍ
ٍ‫ا‬َ‫ر‬
Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah
maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan
yang lurus.
• berpegang teguh kepada agama Allah dan bertawakal
kepada-Nya merupakan sumber hidayah dan sekaligus
sebagai penangkal dari kesesatan, sebagai sarana untuk
mendapat bimbingan, beroleh jalan yang lurus, dan
mencapai cita-cita yang didambakan
Dengan Kesungguhan
• Memegang agama ini di masa kemunduran Islam
adalah berat  perlu kesungguhan dan
perjuangan
• Allah SWT berpesan kepada Nabi Yahya AS agar
memegang Taurat dengan kekuatan atau
kesungguhan (19:12): ٍ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫ق‬ِ‫ب‬ َ
‫اب‬َ‫ت‬ ِ‫ك‬
ْ
‫ال‬ ِ‫ذ‬ُ‫خ‬‫ى‬ َ‫ي‬ْ‫ح‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ي‬
• Dengan kesungguhan dan ketekunan ( ٍ‫اد‬َ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫اج‬َ‫و‬ ٍ‫د‬ ِ
‫ج‬ِ‫ب‬)
• Dengan berilmu dengannya, menjaganya dan
beramal dengannya
Asas, Tujuan dan Program
• Jamaah yang berpegang teguh kepada tali Allah adalah
Jamaah yang asasnya, tujuannya dan program-
programnya sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah
• Langkah-langkah menuju kejayaan Islam:
1. Perbaikan pribadi
2. Pembentukan keluarga Muslim
3. Membimbing masyarakat
4. Memerdekakan negeri yang masih terjajah
5. Memperbaiki pemerintahan
6. Mengembalikan eksistensi negara umat Islam
7. Guru alam semesta
Amal TA’SIS (tarbawi)
Amal SIYASI
SELARAS
RASM
Tidak Pecah-Belah ( ِ‫ر‬ْ‫ف‬َّ‫الت‬ ُ‫م‬ َ‫د‬َ‫ع‬
ِ‫ة‬َ‫ق‬ )
• Ini tantangan yang sangat berat
• Dari luar dirongrong oleh hizbusy-syaitan karena lebih
menggoda yang sendirian, berjamaah lebih susah
• Dari dalam berhadapan dengan jiwa manusia beserta
kecenderungannya
• Maka harus meminimalisasi faktor-faktor penyebab
perpecahan: berbantah-bantahan (8:46) karena akan
menghilangkan kekuatan dan menjauhkan dari
kemenangan
Sabar Bersama Du’at
• Bersabar dalam menghadapi orang-orang yang
menentang dakwah sudah menjadi kesadaran dan
kewajaran
• Tapi bersabar dalam hidup bersama du’at di jalan Allah
barangkali terasa aneh
• Begitulah, Allah memerintahkan kita untuk bersabar
bersama du’at (8:28) yang siang-malam berdakwah
• Kenapa?
• Du’at juga manusia dengan beraneka kekurangan dan
kelebihannya  jangan menuntut serba sempurna
Meskipun Benar…
ِ
‫ض‬َ‫ب‬َ‫ر‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٍ
‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ِ‫ب‬ ٌ‫يم‬ِ‫ع‬َ‫ز‬‫ا‬َ‫ن‬‫ا‬
َ
‫ك‬َ‫ر‬َ‫ت‬ ْ
‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ِ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫الج‬ِِ
‫ا‬ًّ‫ق‬ ِ
‫ح‬ُ‫م‬ َ
‫ان‬َ‫ك‬ ْ
‫ن‬ِ‫ا‬َ‫و‬ َ‫اء‬َ‫ر‬ِ‫الم‬
“Aku menjamin rumah di sekitar surga bagi siapa
yang meninggalkan debat kusir meskipun ia
berada di pihak yang benar” (HR. Abu Dawud)
RASM
Ikatan Hati ( ُ‫ق‬
ْ
‫ال‬ ُ
‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫ت‬
ِ‫ب‬ْ‫و‬ُ‫ل‬ )
• Yang mesti dijaga dalam Jamaah adalah ikatan hati
• Tradisi yang baik pada generasi salaf adalah mendoakan
orang-orang beriman dan meminta jangan ada ghill
(perasaan tidak enak kalau orang mendapatkan kebaikan)
seperti pada 59:10
• Sesungguhnya masalah ikatan hati adalah hak istimewa
Allah SWT (8:63), maka kita harus serius dalam
memintanya
Wirid Rabithah (Ikatan)
• Tatacaranya:
• Membaca 3:26-27
• Berdoa menyambut pagi atau petang
• Doa rabithah
• Isi doa rabithah: bahwa hati ini
• berkumpul untuk mencurahkan mahabbah hanya kepada
Allah
• bertemu untuk taat kepada-Nya
• bersatu dalam rangka menyeru (di jalan)-Nya, dan
• berjanji setia untuk membela syariat-Nya
Permintaan dalam Doa
Rabithah
1. kuatkanlah ikatan pertaliannya
2. abadikanlah kasih sayangnya
3. tunjukkanlah jalannya dan penuhilah dengan cahaya-Mu
yang tidak pernah redup
4. lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan
keindahan tawakal kepada-Mu
5. hidupkanlah dengan ma'rifah-Mu, dan
6. matikanlah dalam keadaan syahid di jalan-Mu.
• Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-
baik penolong
RASM
Persaudaraan Islam
(ُ‫ة‬َّ‫ي‬‫م‬َ‫ال‬‫ج‬‫س‬‫أإل‬ ُ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫خ‬ُ‫أل‬َ‫)أ‬
• Ada tiga rukun ukhuwwah Islamiyah
1. Saling mengenal ( ُ
‫ف‬ُ‫ار‬ َ‫ع‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬
2. Saling memahami ( ُ‫م‬ُ‫اه‬َ‫ف‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬
3. Saling sepenanggungan ( ُ
‫ل‬ُ‫اف‬َ‫ك‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬
• Masing-masing memiliki tuntutannya sendiri-sendiri
• Ukhuwwah adalah aktif (memberi) bukan pasif (minta
dikenal, minta dipahami, minta ditanggung)
Renungkanlah Ayat dan
Hadits Berikut
ٌ‫ة‬َ‫و‬ْ‫خ‬ِ‫ا‬ َ
‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬
‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬‫أل‬َ‫و‬ ً‫يعا‬ِ‫م‬َ‫ج‬ ِ‫للا‬ ِ
‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬‫وا‬ُ‫م‬ ِ
‫ص‬َ‫ت‬ْ‫اع‬َ‫و‬
ُ‫ض‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ُّ‫د‬ُ‫ش‬َ‫ي‬ ِ
‫ان‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫ب‬
ْ
‫ال‬َ‫ك‬ ِ
‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬
ْ
‫ل‬ِ‫ل‬ ُ
‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬
‫ا‬ً‫ض‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ُ‫ه‬
Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat bangunan yang
sebagiannya mengokohkan yang lain
ُ‫ه‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫ي‬
َ
‫أل‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫م‬ِ‫ل‬
ْ
‫ظ‬َ‫ي‬
َ
‫أل‬ ِ
‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬‫و‬ُ‫خ‬َ‫ا‬ ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬
Seorang muslim itu saudara muslim Iainnya; tidak mendzaiimi dan tidak
menyerahkannya (kepada musuh).
َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫م‬ُ‫اح‬َ‫ر‬َ‫ت‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫اد‬َ‫و‬َ‫ت‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ
‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬ ُ
‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬
ِ‫د‬َ‫س‬َ‫ج‬
ْ
‫ال‬ ُ
‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬ُ‫اط‬ َ‫ع‬َ‫ت‬
Orang-orang yang beriman itu, dalam hal berkasih sayang dan berlemah
lembut, semisal jasad
Personal dan Jamaah
yang Kokoh
• Dengan ke-7 unsur-unsur tersebut, maka personal
dan Jamaah menjadi kokoh
• Ia seperti bangunan yang meskipun terdiri dari
beraneka bahan yang membangunnya, tapi kokoh
(61:4)
• Ia seperti pohon yang baik (14:24-25): mengakar
kokoh, tinggi-rindang, dan produktivitas tinggi
sepanjang masa
RASM
Gerakan Penyelamatan
( ِ‫اذ‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َ‫ك‬َ‫ر‬َ‫)ح‬
• Jamaah yang kokoh itulah yang akan melakukan GERAKAN
PENYELAMATAN terhadap umat yang telah porak-poranda
• 3:103 ِ‫ار‬َّ‫الن‬ َ
‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ح‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫ش‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫و‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ‫ذ‬َ‫ق‬ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫ف‬
‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ (dan kamu telah berada di
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu
daripadanya)
• Begitulah yang diingatkan oleh Allah terhadap orang-orang
Anshar yang dahulu terlibat dalam perang yang
berkepanjangan antar sesama mereka, termasuk Perang Bu’ats
yang berlangsung 40 tahun
• Kedatangan Islam-lah yang menyelamatkan mereka sehingga
menjadi umat yang bersatu padu
RASM
Umat yang Mendapat
Petunjuk ( َ
‫ن‬ْ‫و‬ ُ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬
ْ
‫ل‬َ‫)ا‬
• 3:103 َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬ َ‫ع‬
َ
‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬
َ
‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬
َ
‫ل‬ ُ َّ
‫اَّلل‬ ُ
‫ن‬ِ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ي‬ َ
‫ك‬ِ‫ل‬ َ‫ذ‬َ‫ك‬
َ
‫ون‬ ُ‫د‬  target dari gerakan
penyelamatan itu adalah mencapai umat yang kembali
mendapatkan petunjuk Allah SWT
• Bukan umat yang dilaknat (5:78-79) dan dimurkai (1:7)
seperti orang Yahudi
• Bukan pula umat yang tersesat (1:7) seperti orang
Nasrani
• Serta bukan pula umat yang terombang-ambing (4:143)
seperti orang munafik
RASM
Umat Islam (ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫)األ‬
• Siapa umat yang mendapatkan petunjuk?
• Itulah UMAT ISLAM
• Allah memerintahkan kita untuk konsentrasi membentuk
umat ini (3:104 ٌ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ
‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ت‬
ْ
‫ل‬َ‫و‬ Dan hendaklah ada di antara
kamu segolongan umat)
• Rasulullah SAW telah berhasil membentuk umat
terbaik dari seorang diri selama 23 tahun di bawah
bimbingan Wahyu Allah SWT
RASM
Tugas Umat Islam
• Tugas umat Islam yang utama ada tiga (3:104)
1. Berdakwah kepada kebaikan (ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬
ْ
‫ال‬‫ى‬
َ
‫ل‬ِ‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ع‬ َّ‫لد‬َ‫)ا‬
2. Memerintahkan yang ma’ruf ( ِ
‫ف‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ ْ‫ع‬َ‫م‬
ْ
‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫)األ‬
3. Melarang yang munkar (ِ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬ ِ
‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ي‬ْ‫ه‬َّ‫لن‬َ‫)ا‬
RASM
Sukses (ُ‫ح‬َ‫ال‬َ‫ف‬
ْ
‫ل‬َ‫)ا‬
• Jika umat Islam melaksanakan tiga misi ini, maka akan
menjadi umat yang sukses (3:104), tapi jika meninggalkannya
maka akan merugi, bahkan doanya pun tidak akan diterima
oleh Allah
َ‫و‬ ِ
‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬ ْ‫ع‬َ‫م‬
ْ
‫ال‬ِ‫ب‬ َّ
‫ن‬ُ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫ا‬َ‫ت‬
َ
‫ل‬ ِ‫ه‬ ِ‫د‬َ‫ي‬ِ‫ب‬‫ي‬ ِ
‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬‫ي‬ ِ‫ذ‬
َّ
‫ال‬َ‫و‬
ِ
‫وش‬ُ‫ي‬
َ
‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ا‬ ِ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬
ْ
‫ال‬ ْ
‫ن‬َ‫ع‬ َّ
‫ن‬ُ‫و‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ت‬
َ
‫ل‬
ْ
‫ن‬َ‫ا‬ ُ َّ
‫اَّلل‬ َّ
‫ن‬َ‫ك‬ َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ون‬ُ‫ع‬ ْ‫د‬َ‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬‫ا‬ً‫اب‬َ‫ق‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ
‫ث‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫ي‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬
َ
‫ل‬ ُ
‫اب‬َ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫ي‬
َ
‫ال‬
Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman
kekuasaan-Nya, kalian benar-benar harus memerintahkan
kepada kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, atau
hampir-hampir Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa
dari sisi-Nya, kemudian kalian benar-benar berdoa (meminta
pertolongan kepada-Nya), tetapi doa kalian tidak
diperkenankan. (HR. Tirmidzi)
RASM

More Related Content

Similar to 41-Takwinul-Ummah.pptx

Bab 4 perilaku terpuji
Bab 4 perilaku terpujiBab 4 perilaku terpuji
Bab 4 perilaku terpujiIsmail Zain
 
Mendidik pemimpin masa depan
Mendidik pemimpin masa depan Mendidik pemimpin masa depan
Mendidik pemimpin masa depan
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
2. akidah teras pembangunan muslim
2. akidah teras pembangunan muslim2. akidah teras pembangunan muslim
2. akidah teras pembangunan muslim
Shahirah Said
 
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashahRisalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
al-ikhwan
 
Bab 4 sem 1
Bab 4 sem 1Bab 4 sem 1
Bab 4 sem 1faizcol
 
Kewajiban Berdakwah.ppt
Kewajiban Berdakwah.pptKewajiban Berdakwah.ppt
Kewajiban Berdakwah.ppt
ssuser995052
 
18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now
18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now
18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now
andriaandrio
 
Materi Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.ppt
Materi Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.pptMateri Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.ppt
Materi Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.ppt
SDMuhammadiyahJonggo
 
Al ummah
Al ummahAl ummah
Al ummah
rohati83
 
Ulul albab (2) 1
Ulul albab (2) 1Ulul albab (2) 1
Ulul albab (2) 1
farhan207
 
Ramadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al Jawi
Ramadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al JawiRamadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al Jawi
Ramadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al Jawi
Ridwan Kurniawan
 
3.7 akhtharusy syirk
3.7 akhtharusy syirk3.7 akhtharusy syirk
3.7 akhtharusy syirk
Isalzone Faisal
 
Toleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptx
Toleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptxToleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptx
Toleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptx
Fuad Syukri Zaen
 
3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah
3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah
3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah
Isalzone Faisal
 
5.4.1 islam akhlaqan
5.4.1 islam akhlaqan5.4.1 islam akhlaqan
5.4.1 islam akhlaqan
Isalzone Faisal
 
ADIL TERHADAP ALLAH.pptx
ADIL TERHADAP ALLAH.pptxADIL TERHADAP ALLAH.pptx
ADIL TERHADAP ALLAH.pptx
Masrizal Masril
 
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok KeimananKuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Taofik Rusdiana
 
Melejitkan kepribadian Islam
Melejitkan kepribadian IslamMelejitkan kepribadian Islam
Melejitkan kepribadian Islam
Sefti Rinanda
 
Ramadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariahRamadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariah
AMIR HAMZAH
 
Bekal ruhiyah aktifis dakwah
Bekal ruhiyah aktifis dakwahBekal ruhiyah aktifis dakwah
Bekal ruhiyah aktifis dakwah
azzahwafa
 

Similar to 41-Takwinul-Ummah.pptx (20)

Bab 4 perilaku terpuji
Bab 4 perilaku terpujiBab 4 perilaku terpuji
Bab 4 perilaku terpuji
 
Mendidik pemimpin masa depan
Mendidik pemimpin masa depan Mendidik pemimpin masa depan
Mendidik pemimpin masa depan
 
2. akidah teras pembangunan muslim
2. akidah teras pembangunan muslim2. akidah teras pembangunan muslim
2. akidah teras pembangunan muslim
 
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashahRisalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
 
Bab 4 sem 1
Bab 4 sem 1Bab 4 sem 1
Bab 4 sem 1
 
Kewajiban Berdakwah.ppt
Kewajiban Berdakwah.pptKewajiban Berdakwah.ppt
Kewajiban Berdakwah.ppt
 
18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now
18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now
18 Urgensi Dakwah Islam Islam Pada Zaman Now
 
Materi Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.ppt
Materi Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.pptMateri Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.ppt
Materi Kuliah 8_ Sistem Akhlak Islam.ppt
 
Al ummah
Al ummahAl ummah
Al ummah
 
Ulul albab (2) 1
Ulul albab (2) 1Ulul albab (2) 1
Ulul albab (2) 1
 
Ramadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al Jawi
Ramadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al JawiRamadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al Jawi
Ramadhan dan Persatuan Umat - KH.M.Shiddiq Al Jawi
 
3.7 akhtharusy syirk
3.7 akhtharusy syirk3.7 akhtharusy syirk
3.7 akhtharusy syirk
 
Toleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptx
Toleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptxToleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptx
Toleransi_Kerukunan_dan_Menghindari_Tind (1).pptx
 
3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah
3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah
3.1 ahammiyyatu ma'rifatillah
 
5.4.1 islam akhlaqan
5.4.1 islam akhlaqan5.4.1 islam akhlaqan
5.4.1 islam akhlaqan
 
ADIL TERHADAP ALLAH.pptx
ADIL TERHADAP ALLAH.pptxADIL TERHADAP ALLAH.pptx
ADIL TERHADAP ALLAH.pptx
 
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok KeimananKuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
 
Melejitkan kepribadian Islam
Melejitkan kepribadian IslamMelejitkan kepribadian Islam
Melejitkan kepribadian Islam
 
Ramadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariahRamadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariah
 
Bekal ruhiyah aktifis dakwah
Bekal ruhiyah aktifis dakwahBekal ruhiyah aktifis dakwah
Bekal ruhiyah aktifis dakwah
 

More from Solin123

Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam IslamKepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Solin123
 
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptxSTRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
Solin123
 
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
Solin123
 
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
Solin123
 
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
Solin123
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
Solin123
 
ANGGARAN.ppt
ANGGARAN.pptANGGARAN.ppt
ANGGARAN.ppt
Solin123
 
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.pptDESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
Solin123
 
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
Solin123
 
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptxTeknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
Solin123
 
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptxMateri_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Solin123
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Solin123
 
1991311.ppt
1991311.ppt1991311.ppt
1991311.ppt
Solin123
 
2807931.ppt
2807931.ppt2807931.ppt
2807931.ppt
Solin123
 
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptxMUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
Solin123
 
11912624.ppt
11912624.ppt11912624.ppt
11912624.ppt
Solin123
 
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptxIslam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Solin123
 

More from Solin123 (17)

Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam IslamKepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
 
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptxSTRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
 
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
 
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
 
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
 
ANGGARAN.ppt
ANGGARAN.pptANGGARAN.ppt
ANGGARAN.ppt
 
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.pptDESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
 
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
 
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptxTeknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
 
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptxMateri_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 
1991311.ppt
1991311.ppt1991311.ppt
1991311.ppt
 
2807931.ppt
2807931.ppt2807931.ppt
2807931.ppt
 
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptxMUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
 
11912624.ppt
11912624.ppt11912624.ppt
11912624.ppt
 
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptxIslam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
 

Recently uploaded

refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
muhamadsufii48
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
PikeKusumaSantoso
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
KotogadangKependuduk
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
GuneriHollyIrda
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 

Recently uploaded (20)

refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 

41-Takwinul-Ummah.pptx

 • 2. ِ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫األ‬ ُ ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬ ُ ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬ ِ ‫ص‬ْ‫خ‬َّ‫الش‬ ُ ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬ ِ ‫ح‬ْ‫و‬ُ‫ر‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫ج‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ان‬َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫أل‬َ‫ا‬ ‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫لت‬َ‫ا‬ ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫ا‬ ُ‫ام‬َ‫ص‬ِ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫أل‬َ‫ا‬ ِ‫للا‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ِ‫ة‬َ‫ق‬ِ‫ر‬ْ‫ف‬َّ‫الت‬ ُ‫م‬ َ‫د‬َ‫ع‬ ِ‫ب‬ْ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫ت‬ ُ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫خ‬ُ‫أل‬َ‫ا‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬ ِ‫اذ‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ح‬ َ ‫ن‬ ْ‫و‬ ُ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬ ْ ‫ل‬َ‫ا‬ ُ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫األ‬ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ْ ‫ال‬‫ى‬ َ ‫ل‬ِ‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ع‬ َّ‫لد‬َ‫ا‬ ِ ‫ف‬ْ‫و‬ُ‫ر‬ ْ‫ع‬َ‫م‬ ْ ‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫األ‬ ِ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ي‬ْ‫ه‬َّ‫لن‬َ‫ا‬ ُ‫ح‬َ‫ال‬َ‫ف‬ ْ ‫ل‬َ‫ا‬
 • 3. Perlu Ditata Kembali • Umat Islam yang porak-poranda akibat GF dan serangan- serangan Hizbusy-Syaithan harus dibentuk atau ditata kembali • Dengan demikian akan muncul kembali sebuah umat Islam yang memiliki kekuatan dan kemuliaan (izzah) • Sudah menjadi sunnatullah, suatu umat murtad pasti akan datang umat lain yang tsiqah billah (5:54, 9:39, 47:38)  ِ ‫ال‬ َ‫د‬ْ‫ب‬ِ‫ت‬ْ‫س‬ِ‫أل‬‫ا‬ ُ‫ة‬َّ‫ن‬ُ‫س‬ (hukum penggantian) • Agar umat ini muncul kembali, maka pertama-tama harus melakukan PEMBENTUKAN PRIBADI RASM
 • 4. Pembentukan Pribadi ( ِ‫ة‬َّ‫ي‬ ِ ‫ص‬ْ‫خ‬َّ‫الش‬ ُ ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫)ت‬ • Rasulullah SAW ketika pertama-tama berdakwah fokus pada pembentukan pribadi Muslim pada diri para sahabat  CHARACTER BUILDING • Dakwah memang perlu ORANG sebelum lainnya • Dan orang itu harus memiliki KEPRIBADIAN tertentu sesuai tuntutan tahapan dakwah • Dalam hal ini kriteria utamanya adalah MAU MENERIMA PERUBAHAN (ِ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ي‬ْ‫غ‬َّ‫الت‬ ُ ‫ل‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫)ق‬, meski dari kalangan rakyat jelata (budak belian) RASM
 • 5. Keimanan ( ُ ‫ان‬َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫أل‬َ‫)ا‬ • Pertama-tama yang ditanamkan dalam pembentukan pribadi itu adalah IMAN • Ini paling inti dan paling awal, sehingga Rasulullah menanamkannya selama 13 tahun di Mekkah • Keimanan adalah dasar segala sesuatu: menjiwai semua amal Islami • Keimanan yang bagaimana yang diharapkan? • Tentu, keimanan seperti keimanan sahabat atau generasi pertama Islam (keimanan yang shohih): dasarnya adalah kalimat syahadatain RASM
 • 6. Ketakwaan (‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬ • Ini berkaitan dengan kualitas iman • Keimanan yang mencapai derajat takwa, sehingga muncullah FURQON (mampu membedakan antara hak dan batil 8:29) • Tahu bejatnya produk-produk jahiliyah: sekularisme, kapitalisme, sosialisme, dll • Takwa adalah bekal terbaik (2:197) • Takwa juga merupakan asas bangunan (9:109)
 • 7. Sebenar-benar Takwa • Ibnu Mas’ud: • dengan taat kepada-Nya dan tidak maksiat terhadapnya, • selalu mengingat-Nya dan tidak lupa kepada-Nya, • selalu bersyukur kepada-Nya dan tidak ingkar terhadap nikmat- Nya • Anas bin Malik: • seorang hamba masih belum dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah sebelum mengekang (memelihara) lisannya • Ibnu Abbas • berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad demi membela agama Allah, dan janganlah kalian enggan demi membela Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela; • tegakkanlah keadilan, sekalipun terhadap diri kalian dan orang- orang tua kalian serta anak-anak kalian sendiri. RASM
 • 8. Islamisasi Hidup ( ْ ‫ال‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫ا‬ ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ح‬ ) • Islamisasi hidup yakni dengan menerapkan aturan Islam dalam segala segi kehidupannya: dari bangun tidur sampai tidur kembali • 2:208 masuklah Islam secara total • Dalam materi “Tabiat Agama Islam” telah diuraikan tentang segala aspek Islam • Kenapa kita harus mengislamisasi hidup kita? • Agar setiap saat ketika ajal tiba, kita mati dalam keadaan MUSLIM
 • 9. Mati dan Kebangkitan • “Barang siapa yang hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang kepada hal itu; dan barang siapa yang mati dalam keadaan berpegang kepada suatu hal, maka kelak ia dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kami berlindung kepada Allah dari kebalikan hal tersebut.” (Ibnu Katsir)
 • 10. Asas-asas Pribadi Muslim • Tiga kriteria pribadi Muslim itu dinyatakan dalam 3:102 1. ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬ َ ‫ا‬ َ ‫ين‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫ا‬‫ا‬َ‫ي‬  ُ ‫ان‬َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫أل‬َ‫ا‬ 2. ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ق‬ُ‫ت‬ َّ ‫ق‬َ‫ح‬ َ َّ ‫اَّلل‬‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ات‬  ‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫لت‬َ‫ا‬ 3. َ ‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫و‬ َّ ‫أل‬ِ‫ا‬ َّ ‫ن‬ُ‫وت‬ُ‫م‬َ‫ت‬ َ ‫أل‬َ‫و‬  ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫ا‬ RASM
 • 11. Pembentukan Semangat Berjama’ah ( َ‫ج‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ح‬ْ‫و‬ُ‫ر‬ ُ ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫و‬ْ‫ك‬َ‫ت‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬ ) • Setelah terbentuk pribadi yang berkarakter (pribadi Muslim), maka tidak boleh membiarkannya berserakan • Mereka harus diikat dan ditata dalam Jama’ah • Untuk itu perlu dibangkitkan kembali semangat berjama’ah dalam diri kita semua
 • 12. َ‫م‬ َ‫ألع‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِّ‫م‬َ‫ه‬َ‫أ‬ ِ‫ع‬َ‫م‬ََ ‫ج‬ ‫أل‬‫ل‬ ِّ‫ي‬ َ‫م‬ َ‫ألع‬‫ع‬َ‫ن‬ُ‫م‬ِّ‫ل‬ َ‫ع‬ُ‫ي‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫م‬ََ‫أل‬ َ ‫ل‬ ‫ب‬ ٌ‫د‬َّ‫ي‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬ ُ ‫ول‬ُ‫س‬َّ‫ألر‬ ‫ة‬َ‫عب‬َ‫ح‬َّ‫علص‬ ‫م‬ َ ‫عل‬ َ‫ألع‬ ُ‫ة‬ َ‫ع‬‫ج‬‫ي‬‫ب‬َ‫ط‬ ‫ب‬ ٌ ‫يف‬‫ع‬َ‫ض‬ ُ ‫عن‬َ‫س‬‫ج‬‫ن‬‫أإل‬ ‫ه‬‫س‬‫ج‬‫ف‬َ‫ن‬ ‫أح‬َ‫ألو‬ َ ‫ع‬َ‫م‬ ُ ‫عن‬َ‫ط‬‫ج‬‫ي‬َّ‫ألش‬ ‫د‬ َ‫د‬‫أح‬َ‫و‬ ٌ‫ة‬َّ‫ل‬‫م‬ ُ‫ر‬‫ج‬‫ف‬ُ‫ألك‬ ٌ‫ة‬ َّ‫وألت‬‫ة‬َِ‫ع‬َ‫م‬ََ‫أل‬ ُ ‫ب‬‫ج‬‫و‬ُ‫ج‬ ُ‫و‬ َ‫ألح‬‫ى‬َ‫ل‬َِ ‫ن‬ ُ‫عو‬ َ‫ع‬ ِّ ‫ق‬ 32/11 8/62 4/28 8/73 3/103-104, 5/2
 • 13. ََ‫أل‬ َ ‫ل‬َ‫م‬ َ‫ألع‬‫ع‬َ‫ن‬ُ‫م‬ِّ‫ل‬ َ‫ع‬ُ‫ي‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫م‬ • Allah SWT mengajari kita untuk beramal jama’i • Allah SWT memiliki malaikat yang memiliki tugas masing-masing yang sangat spesifik • Malaikat tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah (66: 6)
 • 14. َ‫ح‬َّ‫علص‬‫ب‬ ٌ‫د‬َّ‫ي‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬ ُ ‫ول‬ُ‫س‬َّ‫ألر‬ ‫ة‬َ‫عب‬ • Rasulullah SAW didukung oleh para sahabat • Allah menjamin dukungan orang-orang beriman (8: 62, 64) • Kalau diseru mereka menjawab “sami’naa wa ataha’naa” (24: 51) • Bahkan Rasulullah memanfaatkan keahlian orang musyrik untuk kepentingan dakwah (kisah hijrah)
 • 15. ‫م‬ َ ‫عل‬ َ‫ألع‬ ُ‫ة‬ َ‫ع‬‫ج‬‫ي‬‫ب‬َ‫ط‬ • Tabiat alam atau sunnah kauniyah • Tidak ada yang mampu hidup sendirian, tanpa bantuan pihak lain (rantai makanan) • Bahkan benda mati seperti bumi, bulan, matahari, dan benda-benda angkasa saling mempengaruhi
 • 16. ‫س‬‫ج‬‫ف‬َ‫ن‬‫ب‬ ٌ ‫يف‬‫ع‬َ‫ض‬ ُ ‫عن‬َ‫س‬‫ج‬‫ن‬‫أإل‬ ‫ه‬ • Manusia makhluk lemah • Perlu bantuan orang lain untuk memenuhi hajatnya • Perlu bantuan binatang dan benda-benda mati • Dalam bekerja di kantor atau perusahaan, juga perlu team work agar sukses
 • 17. ‫د‬‫أح‬َ‫ألو‬ َ ‫ع‬َ‫م‬ ُ ‫عن‬َ‫ط‬‫ج‬‫ي‬َّ‫ألش‬ • Syaithan bersama yang sendirian • Siapa yang maunya melakukan apapun sendirian (infirodi), maka akan jadi mangsa syaithan yang paling empuk • Ibarat srigala, hanya menerkam kambing yang terpisah dari kumpulannya • Shalat sendirian juga mudah lupa; shalat berjama’ah kalaupun lupa ada pengingatnya
 • 18. ٌ‫ة‬ َ‫د‬‫أح‬َ‫و‬ ٌ‫ة‬َّ‫ل‬‫م‬ ُ‫ر‬‫ج‬‫ف‬ ُ‫ألك‬ • Kekafiran itu satu millah • Mereka sendiri sebenarnya berpecah belah (59: 14), tapi ketika menghadapi umat Islam mereka bersatu dan saling bekerja sama (8: 72) • Jika umat Islam tidak bersatu dan saling bekerja sama seperti mereka, maka akan terjadi kerusakan yang dahsyat
 • 19. ُ‫عو‬ َ‫ع‬َّ‫وألت‬‫ة‬َِ‫ع‬َ‫م‬ََ‫أل‬ ُ ‫ب‬‫ج‬‫و‬ُ‫ج‬ ُ‫و‬ ِّ ‫ق‬َ‫ألح‬‫ى‬َ‫ل‬َِ‫ن‬ • Wajibnya berjama’ah dan saling menolong dalam kebenaran • Bersatu dan berjama’ah adalah kewajiban (3: 103) • Allah memerintahkan untuk saling menolong dalam kebajikan dan kebenaran (5: 2) • Allah SWT menyukai apabila umat Islam berjuang dalam barisan yang rapi seperti bangunan yang kokoh (61: 4)
 • 20. Empat Kriteria Jamaah 1. ‫ا‬ ً‫يع‬ِ‫م‬َ‫ج‬ ِ َّ ‫اَّلل‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬‫وا‬ُ‫م‬ ِ ‫ص‬َ‫ت‬ْ‫اع‬َ‫و‬  ِ‫للا‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ُ‫ام‬َ‫ص‬ِ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫أل‬َ‫ا‬ 2. ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬ َ ‫أل‬َ‫و‬  ِ‫ة‬َ‫ق‬ِ‫ر‬ْ‫ف‬َّ‫الت‬ ُ‫م‬ َ‫د‬َ‫ع‬ 3. َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ ‫ذ‬ِ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ َّ ‫اَّلل‬ َ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫ع‬ِ‫ن‬‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬ ْ ‫اذ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ َ ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ ‫ف‬ َّ ‫ل‬َ‫ا‬َ‫ف‬ ً‫اء‬ َ‫د‬ْ‫ع‬  ُ ‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫ت‬ ِ‫ب‬ْ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ ‫ال‬ 4. ‫ا‬ً‫ان‬َ‫و‬ْ‫خ‬ِ‫ا‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ع‬ِ‫ن‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ب‬ْ‫ص‬َ‫ا‬َ‫ف‬  ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫خ‬ُ‫أل‬َ‫ا‬ RASM
 • 21. Berpegang Teguh dengan Tali Allah ( ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ُ‫ام‬َ‫ص‬ِ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫أل‬َ‫ا‬ ِ‫للا‬ ِ ‫ل‬ ) • Unsur pertama dalam berjamaah adalah berpegang teguh kepada tali Allah • Tali Allah = Al-Qur’an َّ‫ات‬ ْ ‫ن‬َ‫م‬ ِ َّ ‫اَّلل‬ ُ ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َّ ‫ل‬َ‫ج‬َ‫و‬ َّ‫ز‬َ‫ع‬ ِ َّ ‫اَّلل‬ ُ ‫اب‬َ‫ت‬ ِ‫ك‬ َ‫ر‬َ‫ت‬ ْ ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫د‬ُ‫ه‬ ْ ‫ال‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ ‫ان‬َ‫ك‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬َ‫ب‬ َ ‫ان‬َ‫ك‬ ُ‫ه‬َ‫ك‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬ َ ‫ل‬ َ ‫ال‬َ‫ض‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ “Kitab Allah ‘Azza wa Jalla adalah tali Allah; barangsiapa mengikutinya maka ia berada dalam petunjuk, dan barangsiapa meninggalkannya maka ia akan tersesat.” (HR. Muslim)
 • 22. Jalan Hidayah • Pada ayat sebelumnya (3:101) ditegaskan: ِ ‫ص‬‫ى‬ َ ‫ل‬ِ‫ا‬ َ‫ي‬ ِ‫د‬ُ‫ه‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ِ َّ ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ ِ ‫ص‬َ‫ت‬ ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ٍ ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ٍ ٍ‫ا‬َ‫ر‬ Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. • berpegang teguh kepada agama Allah dan bertawakal kepada-Nya merupakan sumber hidayah dan sekaligus sebagai penangkal dari kesesatan, sebagai sarana untuk mendapat bimbingan, beroleh jalan yang lurus, dan mencapai cita-cita yang didambakan
 • 23. Dengan Kesungguhan • Memegang agama ini di masa kemunduran Islam adalah berat  perlu kesungguhan dan perjuangan • Allah SWT berpesan kepada Nabi Yahya AS agar memegang Taurat dengan kekuatan atau kesungguhan (19:12): ٍ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫ق‬ِ‫ب‬ َ ‫اب‬َ‫ت‬ ِ‫ك‬ ْ ‫ال‬ ِ‫ذ‬ُ‫خ‬‫ى‬ َ‫ي‬ْ‫ح‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ي‬ • Dengan kesungguhan dan ketekunan ( ٍ‫اد‬َ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫اج‬َ‫و‬ ٍ‫د‬ ِ ‫ج‬ِ‫ب‬) • Dengan berilmu dengannya, menjaganya dan beramal dengannya
 • 24. Asas, Tujuan dan Program • Jamaah yang berpegang teguh kepada tali Allah adalah Jamaah yang asasnya, tujuannya dan program- programnya sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah • Langkah-langkah menuju kejayaan Islam: 1. Perbaikan pribadi 2. Pembentukan keluarga Muslim 3. Membimbing masyarakat 4. Memerdekakan negeri yang masih terjajah 5. Memperbaiki pemerintahan 6. Mengembalikan eksistensi negara umat Islam 7. Guru alam semesta Amal TA’SIS (tarbawi) Amal SIYASI SELARAS RASM
 • 25. Tidak Pecah-Belah ( ِ‫ر‬ْ‫ف‬َّ‫الت‬ ُ‫م‬ َ‫د‬َ‫ع‬ ِ‫ة‬َ‫ق‬ ) • Ini tantangan yang sangat berat • Dari luar dirongrong oleh hizbusy-syaitan karena lebih menggoda yang sendirian, berjamaah lebih susah • Dari dalam berhadapan dengan jiwa manusia beserta kecenderungannya • Maka harus meminimalisasi faktor-faktor penyebab perpecahan: berbantah-bantahan (8:46) karena akan menghilangkan kekuatan dan menjauhkan dari kemenangan
 • 26. Sabar Bersama Du’at • Bersabar dalam menghadapi orang-orang yang menentang dakwah sudah menjadi kesadaran dan kewajaran • Tapi bersabar dalam hidup bersama du’at di jalan Allah barangkali terasa aneh • Begitulah, Allah memerintahkan kita untuk bersabar bersama du’at (8:28) yang siang-malam berdakwah • Kenapa? • Du’at juga manusia dengan beraneka kekurangan dan kelebihannya  jangan menuntut serba sempurna
 • 27. Meskipun Benar… ِ ‫ض‬َ‫ب‬َ‫ر‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٍ ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ِ‫ب‬ ٌ‫يم‬ِ‫ع‬َ‫ز‬‫ا‬َ‫ن‬‫ا‬ َ ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ت‬ ْ ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ِ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫الج‬ِِ ‫ا‬ًّ‫ق‬ ِ ‫ح‬ُ‫م‬ َ ‫ان‬َ‫ك‬ ْ ‫ن‬ِ‫ا‬َ‫و‬ َ‫اء‬َ‫ر‬ِ‫الم‬ “Aku menjamin rumah di sekitar surga bagi siapa yang meninggalkan debat kusir meskipun ia berada di pihak yang benar” (HR. Abu Dawud) RASM
 • 28. Ikatan Hati ( ُ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫ت‬ ِ‫ب‬ْ‫و‬ُ‫ل‬ ) • Yang mesti dijaga dalam Jamaah adalah ikatan hati • Tradisi yang baik pada generasi salaf adalah mendoakan orang-orang beriman dan meminta jangan ada ghill (perasaan tidak enak kalau orang mendapatkan kebaikan) seperti pada 59:10 • Sesungguhnya masalah ikatan hati adalah hak istimewa Allah SWT (8:63), maka kita harus serius dalam memintanya
 • 29. Wirid Rabithah (Ikatan) • Tatacaranya: • Membaca 3:26-27 • Berdoa menyambut pagi atau petang • Doa rabithah • Isi doa rabithah: bahwa hati ini • berkumpul untuk mencurahkan mahabbah hanya kepada Allah • bertemu untuk taat kepada-Nya • bersatu dalam rangka menyeru (di jalan)-Nya, dan • berjanji setia untuk membela syariat-Nya
 • 30. Permintaan dalam Doa Rabithah 1. kuatkanlah ikatan pertaliannya 2. abadikanlah kasih sayangnya 3. tunjukkanlah jalannya dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup 4. lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada-Mu 5. hidupkanlah dengan ma'rifah-Mu, dan 6. matikanlah dalam keadaan syahid di jalan-Mu. • Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong RASM
 • 31. Persaudaraan Islam (ُ‫ة‬َّ‫ي‬‫م‬َ‫ال‬‫ج‬‫س‬‫أإل‬ ُ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫خ‬ُ‫أل‬َ‫)أ‬ • Ada tiga rukun ukhuwwah Islamiyah 1. Saling mengenal ( ُ ‫ف‬ُ‫ار‬ َ‫ع‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬ 2. Saling memahami ( ُ‫م‬ُ‫اه‬َ‫ف‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬ 3. Saling sepenanggungan ( ُ ‫ل‬ُ‫اف‬َ‫ك‬َّ‫لت‬َ‫)ا‬ • Masing-masing memiliki tuntutannya sendiri-sendiri • Ukhuwwah adalah aktif (memberi) bukan pasif (minta dikenal, minta dipahami, minta ditanggung)
 • 32. Renungkanlah Ayat dan Hadits Berikut ٌ‫ة‬َ‫و‬ْ‫خ‬ِ‫ا‬ َ ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬‫أل‬َ‫و‬ ً‫يعا‬ِ‫م‬َ‫ج‬ ِ‫للا‬ ِ ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ح‬ِ‫ب‬‫وا‬ُ‫م‬ ِ ‫ص‬َ‫ت‬ْ‫اع‬َ‫و‬ ُ‫ض‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ُّ‫د‬ُ‫ش‬َ‫ي‬ ِ ‫ان‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫ب‬ ْ ‫ال‬َ‫ك‬ ِ ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬ ُ ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ً‫ض‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ُ‫ه‬ Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat bangunan yang sebagiannya mengokohkan yang lain ُ‫ه‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫ي‬ َ ‫أل‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ ْ ‫ظ‬َ‫ي‬ َ ‫أل‬ ِ ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬‫و‬ُ‫خ‬َ‫ا‬ ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ Seorang muslim itu saudara muslim Iainnya; tidak mendzaiimi dan tidak menyerahkannya (kepada musuh). َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫م‬ُ‫اح‬َ‫ر‬َ‫ت‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫اد‬َ‫و‬َ‫ت‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬ ِ‫د‬َ‫س‬َ‫ج‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬ُ‫اط‬ َ‫ع‬َ‫ت‬ Orang-orang yang beriman itu, dalam hal berkasih sayang dan berlemah lembut, semisal jasad
 • 33. Personal dan Jamaah yang Kokoh • Dengan ke-7 unsur-unsur tersebut, maka personal dan Jamaah menjadi kokoh • Ia seperti bangunan yang meskipun terdiri dari beraneka bahan yang membangunnya, tapi kokoh (61:4) • Ia seperti pohon yang baik (14:24-25): mengakar kokoh, tinggi-rindang, dan produktivitas tinggi sepanjang masa RASM
 • 34. Gerakan Penyelamatan ( ِ‫اذ‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َ‫ك‬َ‫ر‬َ‫)ح‬ • Jamaah yang kokoh itulah yang akan melakukan GERAKAN PENYELAMATAN terhadap umat yang telah porak-poranda • 3:103 ِ‫ار‬َّ‫الن‬ َ ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ح‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫ش‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ‫ذ‬َ‫ق‬ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ (dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya) • Begitulah yang diingatkan oleh Allah terhadap orang-orang Anshar yang dahulu terlibat dalam perang yang berkepanjangan antar sesama mereka, termasuk Perang Bu’ats yang berlangsung 40 tahun • Kedatangan Islam-lah yang menyelamatkan mereka sehingga menjadi umat yang bersatu padu RASM
 • 35. Umat yang Mendapat Petunjuk ( َ ‫ن‬ْ‫و‬ ُ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬ ْ ‫ل‬َ‫)ا‬ • 3:103 َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬ َ ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ ‫ل‬ ُ َّ ‫اَّلل‬ ُ ‫ن‬ِ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ي‬ َ ‫ك‬ِ‫ل‬ َ‫ذ‬َ‫ك‬ َ ‫ون‬ ُ‫د‬  target dari gerakan penyelamatan itu adalah mencapai umat yang kembali mendapatkan petunjuk Allah SWT • Bukan umat yang dilaknat (5:78-79) dan dimurkai (1:7) seperti orang Yahudi • Bukan pula umat yang tersesat (1:7) seperti orang Nasrani • Serta bukan pula umat yang terombang-ambing (4:143) seperti orang munafik RASM
 • 36. Umat Islam (ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫األ‬ ُ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫)األ‬ • Siapa umat yang mendapatkan petunjuk? • Itulah UMAT ISLAM • Allah memerintahkan kita untuk konsentrasi membentuk umat ini (3:104 ٌ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ْ ‫ل‬َ‫و‬ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat) • Rasulullah SAW telah berhasil membentuk umat terbaik dari seorang diri selama 23 tahun di bawah bimbingan Wahyu Allah SWT RASM
 • 37. Tugas Umat Islam • Tugas umat Islam yang utama ada tiga (3:104) 1. Berdakwah kepada kebaikan (ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ْ ‫ال‬‫ى‬ َ ‫ل‬ِ‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ع‬ َّ‫لد‬َ‫)ا‬ 2. Memerintahkan yang ma’ruf ( ِ ‫ف‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ ْ‫ع‬َ‫م‬ ْ ‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫)األ‬ 3. Melarang yang munkar (ِ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ي‬ْ‫ه‬َّ‫لن‬َ‫)ا‬ RASM
 • 38. Sukses (ُ‫ح‬َ‫ال‬َ‫ف‬ ْ ‫ل‬َ‫)ا‬ • Jika umat Islam melaksanakan tiga misi ini, maka akan menjadi umat yang sukses (3:104), tapi jika meninggalkannya maka akan merugi, bahkan doanya pun tidak akan diterima oleh Allah َ‫و‬ ِ ‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬ ْ‫ع‬َ‫م‬ ْ ‫ال‬ِ‫ب‬ َّ ‫ن‬ُ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫ا‬َ‫ت‬ َ ‫ل‬ ِ‫ه‬ ِ‫د‬َ‫ي‬ِ‫ب‬‫ي‬ ِ ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬َ‫و‬ ِ ‫وش‬ُ‫ي‬ َ ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ا‬ ِ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ ْ ‫ن‬َ‫ع‬ َّ ‫ن‬ُ‫و‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ن‬َ‫ا‬ ُ َّ ‫اَّلل‬ َّ ‫ن‬َ‫ك‬ َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ون‬ُ‫ع‬ ْ‫د‬َ‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬‫ا‬ً‫اب‬َ‫ق‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ ‫ث‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ ‫ل‬ ُ ‫اب‬َ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫ي‬ َ ‫ال‬ Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, kalian benar-benar harus memerintahkan kepada kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, atau hampir-hampir Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa dari sisi-Nya, kemudian kalian benar-benar berdoa (meminta pertolongan kepada-Nya), tetapi doa kalian tidak diperkenankan. (HR. Tirmidzi) RASM

Editor's Notes

 1. ِ
 2. Lihat Tafsir Al-Qurthubi