SlideShare a Scribd company logo
урок
Разгледайте
внимателно
илюстрациите.
1. Очаквания и подготовка за този ден?
2. Кой ви придружи до училище?
3. Разкажете за празничната обстановка, облеклото на
децата, за пъстрите букети, за тържеството.
4. Какво най-много ви хареса и развълнува?
На илюстрацията виждате разрез на училищна
сграда. Тя ще ви помогне да разкажете какво има в
едно училище и кой как се труди в него.
КАКВО ИМА
В УЧИЛИЩЕ?
ДИРЕКЦИЯ
УЧИТЕЛСКА СТАЯ
КАНЦЕЛАРИИ
КЛАСНИ СТАИ
КАБИНЕТИ
ФИЗКУЛТУРЕН
САЛОН
КОМПЮТЪРЕН
КАБИНЕТ
ЛОГОПЕДИЧЕН
КАБИНЕТ
СТОЛ ЗА
ХРАНЕНЕ
МЕДИЦИНСКИ И
ЗЪБОЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТИ
Директорът управлява училището
с помощта на:
- ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР;
- УЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ /учителите/;
- ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК;
- ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ
ПЕРСОНАЛ.
Кой ръководи
нашето
училище?
ДИРЕКТОР
Как той управлява училището?
УЧИТЕЛИТЕ и ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ
Организират и провеждат
обучението и възпитанието
на учениците, проверяват и
оценяват знанията и
уменията им. Кои са те?
- проучва и подпомага психичното
развитие и здраве на учениците;
- помага им да направят избор
за професия и образование;
- диагностицира входното
равнище на постъпващите
ученици, както и затрудненията
в интелектуалната,
личностната и поведенческата
сфера на учениците…;
- работи с ученици и родители…
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Какво трябва да знаят
учениците за книгите,
които заемат от
библиотеката?
В училище има и ____________.БИБЛИОТЕКА
Училищната библиотека
се организира и управлява
от _______________.БИБЛИОТЕКАР
Дейностите по здравното
обслужване на учениците се
извършват в __________
кабинети. В тях работи
______________ специалист.
ЗДРАВНИ
МЕДИЦИНСКИ
В училище работи и
АДМИНИСТРАТИВЕН
ПЕРСОНАЛ. Това са:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
КАСИЕР ДОМАКИН
СЕКРЕТАР
В училище работи и
ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ
ПЕРСОНАЛ. Това са:
ХИГИЕНИСТИ /ЧИСТАЧИ/
МАЙСТОРИ ОХРАНА ОГНЯРИ
В училище учениците се хранят
в __________________.УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ
Разкажете:
1. Кой се грижи за вашето
здравословно хранене в
училище?
2. Как трябва да се държите
в стола?
3. Как е организирано храненето
в нашето училище?
Знаете ли къде можете да
намерите учителите, когато
нямат час или в междучасието?
УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ
Какво е изобразено на
илюстрацията?
КЛАСНИ СТАИ
Разкажете за вашата
класна стая:
- Къде се намира?
- Колко е голяма?
- Какво има в нея?
- Как е подредена?
- Как вие я пазите?
*****
Какво знаете за компютъра?
Знаете ли къде в училище
можете да използвате
компютри?
КОМПЮТЪРНИЯ КАБИНЕТ
С помощта на илюстрацията
разкажете:
Какво съдържа ученическата чанта?
Как трябва да се подрежда?
Кои учебници и учебни помагала ще
сложите в нея?
Как трябва да ги опазвате?
 В училище се СРЕЩАМЕ
и ОПОЗНАВАМЕ.
 Намираме НОВИ
ПРИЯТЕЛИ.
Какво правим в часовете
по български език?
 Учим се да разказваме,
да четем и пишем.
 Ставаме грамотни.
Какво правим в
часовете по
математика?
 Учим цифрите и числата.
 Събираме и изваждаме с тях.
 Решаваме различни задачи.
Какво правим в
часовете по
роден край?
Опознаваме света
около нас.
 Учим се да обичаме
природата и да я пазим.
Какво правим в
часовете по физическо
възпитание и спорт?
 Спортуваме.
 Развиваме тялото
си с упражнения и
игри.
Какво правим
в часовете
по музика?
 Пеем.
 Откриваме
чудния свят
на музиката.
Какво правим в часовете по изобразително изкуство?
 Рисуваме.
 Опознаваме
формите и
цветовете.
Какво правим в
часовете по домашен
бит и техника?
 Изработваме
полезни и забавни
изделия.
Основно задължение на всеки
ученик е да учи прилежно и да се
държи прилично както в учебните
часове, така и в междучасията.
В училище работят много хора и
всеки от тях има свои задължения.
Учениците също.
Наблюдавайте как се държат учениците в клас по
време на учебен час.
Правилното поведение означете със знак V, а неправилното – със знак Х.
V
V
X
Одобрявате ли поведението на тези ученици по
време на междучасие? Обосновете отговора си.
Наблюдавайте поведението на учениците.
На кои от тях искате да подражавате? Защо?
V
V
X
Посочете правила за правилно поведение в
учебните часове и в междучасията.
Постави в
раницата само
пособията, които
са необходими за
училище.
Какво ще сложиш
в раницата си за
часа по:
- роден край;
- математика;
- изобразително изкуство;
- физическо възпитание и спорт;
- домашен бит и техника;
- музика?
стр. 61
Нарисувай или залепи снимка:
- училището, в което учиш;
- от първия учебен ден;
- класната стая…
- или друго, свързано с темата.
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.

More Related Content

What's hot

18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есенElena Divizieva
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
Нашето здраве
Нашето здравеНашето здраве
Нашето здраве
Salzitza Dimitrova
 
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класVeska Petrova
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
Veska Petrova
 
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Veska Petrova
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Дарина Железова
 
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
да растем здрави и силни
да растем здрави и силнида растем здрави и силни
да растем здрави и силниМилена Фотева
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
Luiza Antova
 
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
Художественият текст
Художественият текстХудожественият текст
Художественият текстDimitrinka kostadinova
 
Хранене 1.клас
Хранене 1.класХранене 1.клас
Хранене 1.клас
Luiza Antova
 
доналд бисет
доналд бисетдоналд бисет
доналд бисетDany Vas
 

What's hot (20)

18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есен
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
 
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
 
Нашето здраве
Нашето здравеНашето здраве
Нашето здраве
 
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
 
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 клас
 
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
 
да растем здрави и силни
да растем здрави и силнида растем здрави и силни
да растем здрави и силни
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
 
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
 
Художественият текст
Художественият текстХудожественият текст
Художественият текст
 
Хранене 1.клас
Хранене 1.класХранене 1.клас
Хранене 1.клас
 
доналд бисет
доналд бисетдоналд бисет
доналд бисет
 
описание на пролетта
описание на пролеттаописание на пролетта
описание на пролетта
 

Viewers also liked

Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
Marusya Eneva
 
Ръкописна азбука в цветя
Ръкописна азбука в цветяРъкописна азбука в цветя
Ръкописна азбука в цветя
Marusya Eneva
 
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
ЦИФРИТЕ
ЦИФРИТЕЦИФРИТЕ
ЦИФРИТЕ
Marusya Eneva
 

Viewers also liked (6)

моето училище
моето училищемоето училище
моето училище
 
професии
професиипрофесии
професии
 
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
 
Ръкописна азбука в цветя
Ръкописна азбука в цветяРъкописна азбука в цветя
Ръкописна азбука в цветя
 
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
 
ЦИФРИТЕ
ЦИФРИТЕЦИФРИТЕ
ЦИФРИТЕ
 

Similar to 4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.

1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
арт терапия
арт терапияарт терапия
арт терапия
Cvetelina Ivanova
 
Първи брой
Първи бройПърви брой
Първи бройDiana Genova
 
Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
soukim
 
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Katya Dzhubelieva
 
ДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. СтамболовоДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. Стамболово
Tsvetan Georgiev
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
Dani Parvanova
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училищеmerrytasheva
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училищеmerrytasheva
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училищеmerrytasheva
 
Учебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играенеУчебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играене
bbontchev
 
PD metodology
PD metodologyPD metodology
PD metodology
Svetla Popova
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваСоня Колева
 
Newspaper December 2015
Newspaper December 2015Newspaper December 2015
Newspaper December 2015
Tsvetelena Taralova
 
Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"
ГРУПА ДЕЛФИНЧЕ
 
ПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИО
пепа чавдарова
 

Similar to 4. Моето училище - РК, Просвета, В. П. (16)

1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
 
арт терапия
арт терапияарт терапия
арт терапия
 
Първи брой
Първи бройПърви брой
Първи брой
 
Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
 
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
 
ДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. СтамболовоДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. Стамболово
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училище
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училище
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училище
 
Учебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играенеУчебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играене
 
PD metodology
PD metodologyPD metodology
PD metodology
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня Колева
 
Newspaper December 2015
Newspaper December 2015Newspaper December 2015
Newspaper December 2015
 
Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"
 
ПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИО
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
 

4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 6. 1. Очаквания и подготовка за този ден? 2. Кой ви придружи до училище? 3. Разкажете за празничната обстановка, облеклото на децата, за пъстрите букети, за тържеството. 4. Какво най-много ви хареса и развълнува?
 • 7. На илюстрацията виждате разрез на училищна сграда. Тя ще ви помогне да разкажете какво има в едно училище и кой как се труди в него.
 • 8. КАКВО ИМА В УЧИЛИЩЕ? ДИРЕКЦИЯ УЧИТЕЛСКА СТАЯ КАНЦЕЛАРИИ КЛАСНИ СТАИ КАБИНЕТИ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ МЕДИЦИНСКИ И ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
 • 9. Директорът управлява училището с помощта на: - ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР; - УЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ /учителите/; - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК; - ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ. Кой ръководи нашето училище? ДИРЕКТОР Как той управлява училището?
 • 10. УЧИТЕЛИТЕ и ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ Организират и провеждат обучението и възпитанието на учениците, проверяват и оценяват знанията и уменията им. Кои са те?
 • 11. - проучва и подпомага психичното развитие и здраве на учениците; - помага им да направят избор за професия и образование; - диагностицира входното равнище на постъпващите ученици, както и затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на учениците…; - работи с ученици и родители… ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
 • 12. Какво трябва да знаят учениците за книгите, които заемат от библиотеката? В училище има и ____________.БИБЛИОТЕКА Училищната библиотека се организира и управлява от _______________.БИБЛИОТЕКАР
 • 13. Дейностите по здравното обслужване на учениците се извършват в __________ кабинети. В тях работи ______________ специалист. ЗДРАВНИ МЕДИЦИНСКИ
 • 14. В училище работи и АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ. Това са: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР ДОМАКИН СЕКРЕТАР
 • 15. В училище работи и ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ. Това са: ХИГИЕНИСТИ /ЧИСТАЧИ/ МАЙСТОРИ ОХРАНА ОГНЯРИ
 • 16. В училище учениците се хранят в __________________.УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ Разкажете: 1. Кой се грижи за вашето здравословно хранене в училище? 2. Как трябва да се държите в стола? 3. Как е организирано храненето в нашето училище?
 • 17. Знаете ли къде можете да намерите учителите, когато нямат час или в междучасието? УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ
 • 18. Какво е изобразено на илюстрацията? КЛАСНИ СТАИ Разкажете за вашата класна стая: - Къде се намира? - Колко е голяма? - Какво има в нея? - Как е подредена? - Как вие я пазите? *****
 • 19. Какво знаете за компютъра? Знаете ли къде в училище можете да използвате компютри? КОМПЮТЪРНИЯ КАБИНЕТ
 • 20. С помощта на илюстрацията разкажете: Какво съдържа ученическата чанта? Как трябва да се подрежда? Кои учебници и учебни помагала ще сложите в нея? Как трябва да ги опазвате?
 • 21.  В училище се СРЕЩАМЕ и ОПОЗНАВАМЕ.  Намираме НОВИ ПРИЯТЕЛИ.
 • 22. Какво правим в часовете по български език?  Учим се да разказваме, да четем и пишем.  Ставаме грамотни.
 • 23. Какво правим в часовете по математика?  Учим цифрите и числата.  Събираме и изваждаме с тях.  Решаваме различни задачи.
 • 24. Какво правим в часовете по роден край? Опознаваме света около нас.  Учим се да обичаме природата и да я пазим.
 • 25. Какво правим в часовете по физическо възпитание и спорт?  Спортуваме.  Развиваме тялото си с упражнения и игри.
 • 26. Какво правим в часовете по музика?  Пеем.  Откриваме чудния свят на музиката.
 • 27. Какво правим в часовете по изобразително изкуство?  Рисуваме.  Опознаваме формите и цветовете.
 • 28. Какво правим в часовете по домашен бит и техника?  Изработваме полезни и забавни изделия.
 • 29. Основно задължение на всеки ученик е да учи прилежно и да се държи прилично както в учебните часове, така и в междучасията. В училище работят много хора и всеки от тях има свои задължения. Учениците също.
 • 30. Наблюдавайте как се държат учениците в клас по време на учебен час. Правилното поведение означете със знак V, а неправилното – със знак Х. V V X
 • 31. Одобрявате ли поведението на тези ученици по време на междучасие? Обосновете отговора си.
 • 32. Наблюдавайте поведението на учениците. На кои от тях искате да подражавате? Защо? V V X Посочете правила за правилно поведение в учебните часове и в междучасията.
 • 33. Постави в раницата само пособията, които са необходими за училище.
 • 34. Какво ще сложиш в раницата си за часа по: - роден край; - математика; - изобразително изкуство; - физическо възпитание и спорт; - домашен бит и техника; - музика?
 • 35.
 • 36. стр. 61 Нарисувай или залепи снимка: - училището, в което учиш; - от първия учебен ден; - класната стая… - или друго, свързано с темата.