SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
урок
Разгледайте
внимателно
илюстрациите.
1. Очаквания и подготовка за този ден?
2. Кой ви придружи до училище?
3. Разкажете за празничната обстановка, облеклото на
децата, за пъстрите букети, за тържеството.
4. Какво най-много ви хареса и развълнува?
На илюстрацията виждате разрез на училищна
сграда. Тя ще ви помогне да разкажете какво има в
едно училище и кой как се труди в него.
КАКВО ИМА
В УЧИЛИЩЕ?
ДИРЕКЦИЯ
УЧИТЕЛСКА СТАЯ
КАНЦЕЛАРИИ
КЛАСНИ СТАИ
КАБИНЕТИ
ФИЗКУЛТУРЕН
САЛОН
КОМПЮТЪРЕН
КАБИНЕТ
ЛОГОПЕДИЧЕН
КАБИНЕТ
СТОЛ ЗА
ХРАНЕНЕ
МЕДИЦИНСКИ И
ЗЪБОЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТИ
Директорът управлява училището
с помощта на:
- ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР;
- УЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ /учителите/;
- ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК;
- ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ
ПЕРСОНАЛ.
Кой ръководи
нашето
училище?
ДИРЕКТОР
Как той управлява училището?
УЧИТЕЛИТЕ и ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ
Организират и провеждат
обучението и възпитанието
на учениците, проверяват и
оценяват знанията и
уменията им. Кои са те?
- проучва и подпомага психичното
развитие и здраве на учениците;
- помага им да направят избор
за професия и образование;
- диагностицира входното
равнище на постъпващите
ученици, както и затрудненията
в интелектуалната,
личностната и поведенческата
сфера на учениците…;
- работи с ученици и родители…
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Какво трябва да знаят
учениците за книгите,
които заемат от
библиотеката?
В училище има и ____________.БИБЛИОТЕКА
Училищната библиотека
се организира и управлява
от _______________.БИБЛИОТЕКАР
Дейностите по здравното
обслужване на учениците се
извършват в __________
кабинети. В тях работи
______________ специалист.
ЗДРАВНИ
МЕДИЦИНСКИ
В училище работи и
АДМИНИСТРАТИВЕН
ПЕРСОНАЛ. Това са:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
КАСИЕР ДОМАКИН
СЕКРЕТАР
В училище работи и
ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ
ПЕРСОНАЛ. Това са:
ХИГИЕНИСТИ /ЧИСТАЧИ/
МАЙСТОРИ ОХРАНА ОГНЯРИ
В училище учениците се хранят
в __________________.УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ
Разкажете:
1. Кой се грижи за вашето
здравословно хранене в
училище?
2. Как трябва да се държите
в стола?
3. Как е организирано храненето
в нашето училище?
Знаете ли къде можете да
намерите учителите, когато
нямат час или в междучасието?
УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ
Какво е изобразено на
илюстрацията?
КЛАСНИ СТАИ
Разкажете за вашата
класна стая:
- Къде се намира?
- Колко е голяма?
- Какво има в нея?
- Как е подредена?
- Как вие я пазите?
*****
Какво знаете за компютъра?
Знаете ли къде в училище
можете да използвате
компютри?
КОМПЮТЪРНИЯ КАБИНЕТ
С помощта на илюстрацията
разкажете:
Какво съдържа ученическата чанта?
Как трябва да се подрежда?
Кои учебници и учебни помагала ще
сложите в нея?
Как трябва да ги опазвате?
 В училище се СРЕЩАМЕ
и ОПОЗНАВАМЕ.
 Намираме НОВИ
ПРИЯТЕЛИ.
Какво правим в часовете
по български език?
 Учим се да разказваме,
да четем и пишем.
 Ставаме грамотни.
Какво правим в
часовете по
математика?
 Учим цифрите и числата.
 Събираме и изваждаме с тях.
 Решаваме различни задачи.
Какво правим в
часовете по
роден край?
Опознаваме света
около нас.
 Учим се да обичаме
природата и да я пазим.
Какво правим в
часовете по физическо
възпитание и спорт?
 Спортуваме.
 Развиваме тялото
си с упражнения и
игри.
Какво правим
в часовете
по музика?
 Пеем.
 Откриваме
чудния свят
на музиката.
Какво правим в часовете по изобразително изкуство?
 Рисуваме.
 Опознаваме
формите и
цветовете.
Какво правим в
часовете по домашен
бит и техника?
 Изработваме
полезни и забавни
изделия.
Основно задължение на всеки
ученик е да учи прилежно и да се
държи прилично както в учебните
часове, така и в междучасията.
В училище работят много хора и
всеки от тях има свои задължения.
Учениците също.
Наблюдавайте как се държат учениците в клас по
време на учебен час.
Правилното поведение означете със знак V, а неправилното – със знак Х.
V
V
X
Одобрявате ли поведението на тези ученици по
време на междучасие? Обосновете отговора си.
Наблюдавайте поведението на учениците.
На кои от тях искате да подражавате? Защо?
V
V
X
Посочете правила за правилно поведение в
учебните часове и в междучасията.
Постави в
раницата само
пособията, които
са необходими за
училище.
Какво ще сложиш
в раницата си за
часа по:
- роден край;
- математика;
- изобразително изкуство;
- физическо възпитание и спорт;
- домашен бит и техника;
- музика?
стр. 61
Нарисувай или залепи снимка:
- училището, в което учиш;
- от първия учебен ден;
- класната стая…
- или друго, свързано с темата.
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.

More Related Content

What's hot

Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класVeska Petrova
 
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
 
моята родина българия
моята родина българиямоята родина българия
моята родина българияDani Parvanova
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петроваVeska Petrova
 
Mоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класLuiza Antova
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас Luiza Antova
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайDani Parvanova
 
моето семейство и род
моето семейство и родмоето семейство и род
моето семейство и родАни Петкова
 
работен лист
работен листработен лист
работен листPepi Nikova
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
как откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатаDani Parvanova
 
Правила на класа
Правила на класаПравила на класа
Правила на класаdanielaas
 
5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.
5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.
5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
 

What's hot (20)

Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
 
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
 
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
 
моята родина българия
моята родина българиямоята родина българия
моята родина българия
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
 
Mоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.клас
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
 
органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден край
 
моето семейство и род
моето семейство и родмоето семейство и род
моето семейство и род
 
какво научих по бе в 1 клас
какво научих по бе в 1 класкакво научих по бе в 1 клас
какво научих по бе в 1 клас
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
 
1.klas posre6tane
1.klas posre6tane1.klas posre6tane
1.klas posre6tane
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
как откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думата
 
Правила на класа
Правила на класаПравила на класа
Правила на класа
 
5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.
5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.
5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.
 
буквосъчетание дж
буквосъчетание джбуквосъчетание дж
буквосъчетание дж
 

Similar to 4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.

1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
Първи брой
Първи бройПърви брой
Първи бройDiana Genova
 
Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"soukim
 
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Katya Dzhubelieva
 
ДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. СтамболовоДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. СтамболовоTsvetan Georgiev
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училищеmerrytasheva
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училищеmerrytasheva
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училищеmerrytasheva
 
Учебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играенеУчебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играенеbbontchev
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваСоня Колева
 

Similar to 4. Моето училище - РК, Просвета, В. П. (17)

1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
 
арт терапия
арт терапияарт терапия
арт терапия
 
Първи брой
Първи бройПърви брой
Първи брой
 
Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
 
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
 
ДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. СтамболовоДГ "Буратино" - с. Стамболово
ДГ "Буратино" - с. Стамболово
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училище
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училище
 
отново на училище
отново на училищеотново на училище
отново на училище
 
Учебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играенеУчебни видео игри и стилове на учене и на играене
Учебни видео игри и стилове на учене и на играене
 
PD metodology
PD metodologyPD metodology
PD metodology
 
моето училище
моето училищемоето училище
моето училище
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня Колева
 
Newspaper December 2015
Newspaper December 2015Newspaper December 2015
Newspaper December 2015
 
Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"Портфолио 1б гр "Делфинче"
Портфолио 1б гр "Делфинче"
 
ПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИО
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
 

4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 6. 1. Очаквания и подготовка за този ден? 2. Кой ви придружи до училище? 3. Разкажете за празничната обстановка, облеклото на децата, за пъстрите букети, за тържеството. 4. Какво най-много ви хареса и развълнува?
 • 7. На илюстрацията виждате разрез на училищна сграда. Тя ще ви помогне да разкажете какво има в едно училище и кой как се труди в него.
 • 8. КАКВО ИМА В УЧИЛИЩЕ? ДИРЕКЦИЯ УЧИТЕЛСКА СТАЯ КАНЦЕЛАРИИ КЛАСНИ СТАИ КАБИНЕТИ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ МЕДИЦИНСКИ И ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
 • 9. Директорът управлява училището с помощта на: - ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР; - УЧИТЕЛСКИ СЪВЕТ /учителите/; - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК; - ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ. Кой ръководи нашето училище? ДИРЕКТОР Как той управлява училището?
 • 10. УЧИТЕЛИТЕ и ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ Организират и провеждат обучението и възпитанието на учениците, проверяват и оценяват знанията и уменията им. Кои са те?
 • 11. - проучва и подпомага психичното развитие и здраве на учениците; - помага им да направят избор за професия и образование; - диагностицира входното равнище на постъпващите ученици, както и затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на учениците…; - работи с ученици и родители… ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
 • 12. Какво трябва да знаят учениците за книгите, които заемат от библиотеката? В училище има и ____________.БИБЛИОТЕКА Училищната библиотека се организира и управлява от _______________.БИБЛИОТЕКАР
 • 13. Дейностите по здравното обслужване на учениците се извършват в __________ кабинети. В тях работи ______________ специалист. ЗДРАВНИ МЕДИЦИНСКИ
 • 14. В училище работи и АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ. Това са: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР ДОМАКИН СЕКРЕТАР
 • 15. В училище работи и ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ. Това са: ХИГИЕНИСТИ /ЧИСТАЧИ/ МАЙСТОРИ ОХРАНА ОГНЯРИ
 • 16. В училище учениците се хранят в __________________.УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ Разкажете: 1. Кой се грижи за вашето здравословно хранене в училище? 2. Как трябва да се държите в стола? 3. Как е организирано храненето в нашето училище?
 • 17. Знаете ли къде можете да намерите учителите, когато нямат час или в междучасието? УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ
 • 18. Какво е изобразено на илюстрацията? КЛАСНИ СТАИ Разкажете за вашата класна стая: - Къде се намира? - Колко е голяма? - Какво има в нея? - Как е подредена? - Как вие я пазите? *****
 • 19. Какво знаете за компютъра? Знаете ли къде в училище можете да използвате компютри? КОМПЮТЪРНИЯ КАБИНЕТ
 • 20. С помощта на илюстрацията разкажете: Какво съдържа ученическата чанта? Как трябва да се подрежда? Кои учебници и учебни помагала ще сложите в нея? Как трябва да ги опазвате?
 • 21.  В училище се СРЕЩАМЕ и ОПОЗНАВАМЕ.  Намираме НОВИ ПРИЯТЕЛИ.
 • 22. Какво правим в часовете по български език?  Учим се да разказваме, да четем и пишем.  Ставаме грамотни.
 • 23. Какво правим в часовете по математика?  Учим цифрите и числата.  Събираме и изваждаме с тях.  Решаваме различни задачи.
 • 24. Какво правим в часовете по роден край? Опознаваме света около нас.  Учим се да обичаме природата и да я пазим.
 • 25. Какво правим в часовете по физическо възпитание и спорт?  Спортуваме.  Развиваме тялото си с упражнения и игри.
 • 26. Какво правим в часовете по музика?  Пеем.  Откриваме чудния свят на музиката.
 • 27. Какво правим в часовете по изобразително изкуство?  Рисуваме.  Опознаваме формите и цветовете.
 • 28. Какво правим в часовете по домашен бит и техника?  Изработваме полезни и забавни изделия.
 • 29. Основно задължение на всеки ученик е да учи прилежно и да се държи прилично както в учебните часове, така и в междучасията. В училище работят много хора и всеки от тях има свои задължения. Учениците също.
 • 30. Наблюдавайте как се държат учениците в клас по време на учебен час. Правилното поведение означете със знак V, а неправилното – със знак Х. V V X
 • 31. Одобрявате ли поведението на тези ученици по време на междучасие? Обосновете отговора си.
 • 32. Наблюдавайте поведението на учениците. На кои от тях искате да подражавате? Защо? V V X Посочете правила за правилно поведение в учебните часове и в междучасията.
 • 33. Постави в раницата само пособията, които са необходими за училище.
 • 34. Какво ще сложиш в раницата си за часа по: - роден край; - математика; - изобразително изкуство; - физическо възпитание и спорт; - домашен бит и техника; - музика?
 • 35.
 • 36. стр. 61 Нарисувай или залепи снимка: - училището, в което учиш; - от първия учебен ден; - класната стая… - или друго, свързано с темата.