SlideShare a Scribd company logo
Улаангом сумын 4-р цэцэрлэгийн үйл
ажиллаагааны
онцлох ажлууд
Улаангом сумын 4-р цэцэрлэгийн үйл
ажиллаагааны онцлох ажлууд
2013-2014 оны хичээлийн жилд тус цэцэрлэгт 8
бүлэгт 328 хүүхэд суралцаж байна
Үүнд:
 2 настай бага бүлэг -1
 3 настай дунд бүлэг-2
 4 настай ахлах бүлэг-3
 5 настай бэлтгэл бүлэг -2
• Эдгээрт 34 ажилчид ажиллаж
байна.
• Суралцагчдын 90 хувь нь
Улаангом сумын 9, 10 багийн
хүүхэд байгаа ба 8 орчим хувь 6-р
багийн хүүхдүүд суралцаж байна.
Хамран сургах тойргийн 90
орчим хувийг цэцэрлэгт
хамруулан сургаад байна.
2 настай
бага бүлэг
3 настай
дунд бүлэг
4 настай
ахлах
бүлэг
5 настай
бэлтгэл
бүлэг
1 2 3 2
41
80
111
85
19
35
61
41
Нийт суралцагчид
бүлгийн тоо Суралцаж буй хүүхдийн тоо Үүнээс эмэгтэй
Нийт багш ажилчдын дунд
• Хөдөлмөрийн хүндэт
медальт 1
• АБТАжилтан 5
• БСШУЯ-ны жуух
бичигтэн 3
• Зөвлөх зэрэгтэй 1
• Тэргүүлэх зэрэгтэй 1
• Заах аргач зэрэгтэй
багш 4 нийт багш
нарын 46% нь
мэргэжлийн зэрэгтэй
багш нар ажиллаж
байна.
1
5
3
1
1
4
Нийт багш ажилагсад
Series1
Шинэчилж шийдье. 1/ үйл
ажиллагааны шинэчлэлийн хүрээнд
Хуучин
1.Сургалтын агуулга,
хөтөлбөр, ерөнхий,
бусдад үзүүлэх шалгуулах
байдлаар хийдэг байсан
2. Хичээл, хөгжүүлэх үйл
ажиллагаа төлөвлөн зохион
байгуулж байсан
3. эцэг эхтэй ажиллах
ажиллагаа / эцэг эхийн хурал,
хийх, бэлэг боох, мэдээлэл
өгөх/
Юуг шинэчилсэн
1.Сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг шинэчилсэн /
цэцэрлэгт явагдаж байгаа бүх үйл ажиллагааг
сургалтын цаг гэж үзэж байгаа ба хөтөлбөрийг
бүлэг бүрээр хүүхэд бүрийг хэрэгцээг хангасан
байхаар төлөвлөн хэрэгжүүлсэн
2.Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх зорилт
дэвшүүлэн хүүхэд бүрийг хоцрогдолгүй сургах,
хүүхэд бүртэй тулж ажиллах
3.Эцэг эх, багш түншлэгч байх шаардлага гарч
ирсэн
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн
оролцоо чухал болсон
2013-2014 оны хичээлийн жил гараад нийт эцэг
эхтэй 3 удаа сургалт, хэлэлцүүлэг хийсэн /
хүүхдийг хөгшжүүлэхэд эцэг эх юуг анхаарах,
хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах чиглэл өгсөн
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоо
хэлэлцүүлэгт 2 бэлтгэл бүлгийн 82 эцэг эх оролцоо.
Фото зургаар: Хэлэлцсэн асуудал:
• Хүүхэд бүр мөрөөдлөө эцэг эхдээ
гар зургаар илэрхийлсэн
• Багшийн эцэг эхэд хандсан чин
сэтгэлийн илгээмж захиа
• Хүүхэд өөрийн санааг эцэг эхдээ
захидал илгээмжээр хүргүүлсэн
• Хүүхэд бүрийн суурь түвшингийн
үнэлгээ
• 1-р улиралд үзэх сургалтын
агуулга
• Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг
үнэлэх шалгуур үзүүлэлт
• гараа угаах. шүдээ хэрхэн угаах
талаар өрхийн эмчийн мэдээлэл
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоо
хэлэлцүүлэгт 2 бэлтгэл бүлгийн 82 эцэг эх оролцоо.
Фото агшин Хэлэлцсэн асуудал:
• 5 настай хүүхдийн онцлог,
тэдгээртэй ажиллах арга
зүй илтгэл арга зүйч
Ц.Цэвэлмаа
• Бага насны хүүхдийн
суралцах үйлийн онцлог
илтгэл эрхлэгч Ц.Пагма
• Улаангом сумын НХХ
ахриуцсан ажилтан
Үенчимэг, өрхийн эмч
К.Оюунчимэг, 5-р
цэцэрлэгийн удирдлага,
багшийн төлөөлөл оролцов.
Эцэг эхийн сургалтанд 8 бүлгийн 319
эцэг эх хамрагдлаа
Фото агшин: Эцэг эхийн сургалтын агуулга
• тухайн насны хүүхдийн
онцлог, шинж, хүүхдийг
хөгжүүлэх арга зам
• 1-р улирлын сургалтын
агуулга
• Хүүхдийн суурь түвшин
тогтоолтын үнэлгээ
• Гар, шүдээ угаах
аргачлалыг эцэг эхэд
зааж сургав.
Шинэчилж шийдье.1. / үйл
ажиллагааны шинэчлэлийн хүрээнд:
4, багшийн ажлын үнэлгээ /
цэцэрлэгийн захиргаанаас дээрээс
үнэлдэг байсан ЗГ-тогтоолоор
үнэлдэг/ ерөнхий/
5. Хүүхдийн өсөлтийн судалгаа
гаргадаг байсан
6. Хоол үйлдвэрлэл / хүүхдийн
ходоодыг цатгах үйл ажиллагаа
иэхвчлэн хийгдэж ирсэн
4. Багшийн ажлын үнэлгээг багш
өөрөө, эцэг эх өөрөө үнэлдэг систумд
шилжсэнээр хүүхэд нэг бүрийг
хөгжүүлж буй багшид илүү нэмэгдэл
урамшуулал өгөх арга замд
шилжсэн
5. Хүүхэд бүрийн хөгжлийн суурь
түвшинг тогтоож, хүүхэд бүрийн
хөгжилд ямар ахиц гарснаар хүүхдийн
хөгжлийн үнэлгээнүүд
тодорхойлогдож байгаа
6. Хүүхдийг зөв зохистой хооллох арга
ажиллагаанд сургаж эхэлсэн,
хүүхдийн хоолны технологийн дагуу
хоол үйлдвэрлэлийн баг ажиллаж
байгаа / эмч, нярав, тогооч, үйлчлэгч
Боловсролын шинэчлэл багшийн
ажлын арга зүйгээс шууд хамаарна.
Багшийн ажлын
үнэлгээний
шинэчилсэн хувилбар
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ТӨЛӨВШИЛ / 20 ОНОО//бэлтгэл бүлэг/
ХҮҮХДИЙНХӨГЖИЛ,төлөвшил/20ОНОО/
ХҮҮХДИЙНЗАНЧАНАР
бусад хүний яриаг гүйцэд сонсож чаддаг уу?
Өөрийгөө танилцуулж чаддаг уу?
Буруу үйлдэлдээ гэмшиж уучлал гуйдаг уу?
хүмүүстэй мэндэлж, баярлаж талархсанаа илэрхийлдэг үү?
насанд хүрэгчидээс хүссэн зүйлээ асууж чаддаг уу?
ХҮҮХДИЙНДАДАЛХЭВШИЛ
бохир цэвэр зүйлийг ялгаж бохир зүйлийг хэрэглэхгүй байхыг мэддэг үү?
ширээний ард сууж зөв цэвэр хооллож чадддаг уу?
хогоо зориулалтын саванд хийдэг үү?
хувцасаа дараалллын дагуу тайлж, эвхэж, дарааллын дагуу өмсдөг уу?
гараа дарааллын дагуу угааж хэвшсэн үү?
хоол идэхийн өмнө, бие зассаны дараа угааж хэвшсэн үү?
өөрөө шүдээ угааж амаа зайлж чаддаг уу?
өөрөө бие даан бие засаж, ОО цаасыг зөв хэрэглэж чадах уу?
Тоглоом, эд зүйлээ хэрэглээд буцааж байранд нь хураадаг уу?
ам, хамарын алчуур зөв хэрэглэдэг үү?
ОРОЛЦОО
Бусдад саад учруулахгүйгээр хамтран тоглож чаддаг уу?
Тоглохдоо ээлж дараалал баримталдаг уу?
насанд хүрэгчийн өгсөн үүрэг даалгавар, зөвлөмжийн дагуу биелүүлж чаддаг уу?
өөрт бэрхшээл тулгарахад бусдаас дэмжлэг хүсдэг үү?
бусад хүний таатай таагүй байгааг мэдэрдэг үү?
ХҮҮХЭД БҮРИЙН ОНЦЛОГ, ИЛРҮҮЛЭЛТ /20 ОНОО/ХҮҮХЭДБҮРИЙНОНЦЛОГ,ИЛРҮҮЛЭЛТ/20ОНОО/
ХҮҮХЭДБҮРИЙНОНЦЛОГ,ИЛРҮҮЛЭЛТ бие дааж хувцасладаг уу?
товчоо өөрөө товчилдог уу?
үзэг харандаа зөв барьдаг уу?
гүйж тоглодог уу?
өлмий дээрээ үсэрдэг үү ?
бие дааж шат өөд өгсөж уруудаж чадах уу?
Тогтмол цагт унтдаг уу?
тоглох цагийг баримталдаг уу?
Бөмбөг шидэж барьж авч чадах уу?
Төрсөн жилээ мэдэх үү?
эд юмсын адил ба ялгаатай талыг хэлж чадах уу?
Хичээлийн хэрэглэл, нэрлэж үүрэг зориулалтыг хэлж чадах уу?
Юмсын хэмжээгээр дараалуулан байрлуулж чадах уу?
Дүрсээр амьтан эд юмсыг зохиомжлон бүтээж чадах уу?
Үндсэн өнгө /зүс/ нэрлэж чадах уу?
Бодит юмсыг хараад 10 хүртэл оноож тоолж чадах уу?
Хүнд ойлгогдохоор ярьж чадах уу?
Зураг гүйцээж зурж чадах уу?
Шүлэг хэлж чадах уу?
Хөгжмийн аянд бүжиглэж чадах уу?
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН АХИЦ / 20 ОНОО/
ХҮҮХДИЙНХӨГЖЛИЙНАХИЦ/20ОНОО/
ХАРИЛЦАА
өөрийгөө болон гэр бүлээ танилцуулах
өөрийн сэтгэл санааны байдлыг бусдад ойлгуулах
Найз нөхөдөө сонсох, хамтарч тоглох
тоглоомын дүрэм баримтлах
МАТЕМАТИК
10-ын доторхи тоог 2 болон хэд хэдэн бага тоо болгон задлах
20 хүртэл цээжээр тоолох
олон өнцөгт болон хавтгай эзэлхүүнт дүрсийг таних, ялгаж нэрлэх
Урт богино, нарийн өргөнийг хэмжих
Хуудас цаас дээр зүйг чигийг тодорхойлох
7 хоногийн гаригийг дэс дараагаар нэрлэх
ХЭЛ ЯРИА
Алдаатай хэлсэн үгийг ялгаж сонсох
үлгэрийг өөрийн ойлгосноор ярих
Оньсого, зүйр үг, шүлэг хэлэх
БИЕИЙН ТАМИР
Жагс, номхон команд, баруун зүүн тийш эргэ команд гүйцэтгэх
Хөлийн өлмий дээрээ байрандаа үсрэх
6-8см диаметртэй бөмбөг дээш шидээд барьж авах
Вандан сандал дээгүүр тэнцвэрээ хадгалан алхах
ДҮРСЛЭХ УРЛАГ
Барималын шавраар хүн, амьтан эд юмсыг барьж дүрслэх
цаасыг голоор нь нугалж тэгш хэмтэй зүйлийг зурж хайчлах
Зурсан зургаа өнгө ялган будах, зохиомжлон зурах
БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СЭТГЭЛ ХАНАМЖ / 20 ОНОО/
БОЛОВСРОЛЫНҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙСЭТГЭЛХАНАМЖ/20ОНОО/
ЭЦЭГЭХИЙНСЭТГЭЛХАНАМЖ
Багш хүүхдийг ялгаварлахгүйгээр харилцаж чаддаг уу?
Таны хүүхдийн хөгжлийн талаар зөвлөгөө өгч байна уу?
Цэцэрлэгээс зохион байгуулж байгаа ажилд оролцох бололцоо олгож байна уу?
Эцэг эхийн сургалт, хурал, зөвлөгөөг сар бүр өгч байна уу?
таны хүүхэд шинэ зүйл сурч байна уу?
багш таньтай харилцахдаа харилцааны доголдол гаргаж байна уу?
Багшийн хүүхэдтэй ажиллах арга барил танд таалагдаж байна уу?
багшийн биеэ авч яваа байдалд /хувцаслалт, харилцааны соел/ зөрчил гарч байна уу?
Таны хүүхэд цэцэрлэгт явахаас татгалзаж байна уу?
Багш хүүхдийг өглөөд өөрөө хүлээн авч, оройд хүлээлгэн өгч байна уу?
ХАМТОЛНЫСЭТГЭЛХАНАМЖ
багш өглөөд хүүхдээ мэндлэн хүлээн авч байна уу?
Багш таньтай харилцахдаа харилцааны зөрчил гаргаж байна уу?
Багш хамт олны дунд нэр хүнд ямар байна / сайн, тааруу/
Багшийн хүүхэдтэй ажиллах арга барил танд таалагдаж байна уу?
багш хүүхэдтэй ганцаарчилж ажиллаж байна уу?
Багш хүүхдийг удаан хугацаагаар суулгах зэргээр шийтгэл хэрэглэж байна уу?
Багш сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хүүхдэд хүртээмжтэй хийж хэрэглэж байна уу?
Хүүхдийг завгүй байхаар сургалтын ажлыг зохион байгуулж чадаж байна уу?
Хүүхдэд уриалхан эелдэг зөөлөн хандаж чадаж байна уу?
Хүүхдийн авьяасыг нээн түүнийг хөгжүүлэх чиглэлээр ажил хийж бай уу?
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /20 ОНОО/
ЭРҮҮЛМЭНДИЙНҮЙЛЧИЛГЭЭ/20ОНОО/
ХҮҮХДИЙНЭРҮҮЛМЭНДИЙНБАЙДАЛ/10ОНОО/
Өглөөний дасгал хийлгэж хэвшүүлсэн байдал
Экскурсс, зугаалгын хичээл зохион байгуулсан байдал
Хүүхдийн өсөлтийн судалгааг гаргасан байдал
Хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлийн судалгаа гаргасан байдал
Амны хөндийн өвчин бууруулах талаар авсан арга хэмжээ
Чийрэгжүүлэлтийн зам ашигладаг байдал
Өглөө бүр хүүхдийн ам зайлуулж хэвшсэн байдал
Өөрөө эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан байдал
эмчтэй хамтран эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулсан байдал
ЭРҮҮЛХАРИЛЦААГ
БҮРДҮҮЛЭХЭД
ОРУУЛСАНХУВЬ
НЭМЭР
Хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар эцэг эхэд мэдээллийн самбар гаргасан
байдал
Эцэг эхэд өгсөн зөвлөгөө, гарын авлагын тоо
таних тэмдэгийн давхар системийн хэрэгжилт
Хүүхдийн тоогоор ариун цэврийн хэрэглэл, ам зайлах аягатай эсэх
ЭРҮҮЛ
АЮУЛГҮЙ
ОРЧИН
БҮРДҮҮЛЭХЭД
ОРУУЛСАН
ХУВЬНЭМЭР
тоглоомын хүрэлцээ хангамж / 2 оноо/
Булангийн баяжилт /2 оноо/
сургалтын орчин бүрдүүлэхэд бүтээлчээр хийсэн ажил / 2 оноо/
Хүүхэд бүрийн хөгжлийн суурь
түвшинг тогтоосон
• 1-р улиралд 8 бүлгийн 320 хүүхдээс биеийн ерөнхий
үзлэг,шүдний эрүүл ахуй болон хүүхэд бүрийн өсөлт
хөгжлийн түвшинг тогтоож ажиллаа.
Өсөлтийн судалгаагаар:
• Бага бүлэг буюу 2 настай ангиас нийт -35 хүүхэд
хамрагдсанаас:
Өсөлт хөгжил нь хэвийн яваа-29
Хоцрогдолттой яваа -6 байна.
• Өсөлтийн түвшинг үнэлэхдээ тухайн хүүхдийн биеийн
жин, цээжний тойрог, биеийн өндөр 3-ын харьцуулж
үзэж үнэлсэн.
Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүдүүдэд
шүдний өвчлөлийн түвшин тогтоол хийлээ.
2настай 3настай 4настай 5настай Нийт
41
80
111
85
317
3
25
49 50
127
Шүдний өвчлөл
Нийт хүүхдийн тоо
Шүдний өвчлөл бууруулах
чиглээр авч буй арга хэмжээ
• Эцэг эхэд сургалт, мэдээлэл хийсэн.
• Шүдээ хэрхэн угаах, хүүхдийн сойз,
оо сонголтыг хэрхэн хийх талаар
мэргэжлийн эмчээр хичээл заалгасан
• Шүдний кабинетийн эмчээс
мэргэжлийн зөвлөгөө авч гарын
авлагаар хангасан
• Өдөр бүр хүүхдийн амыг зайлуулж
хэвшсэн
• Хүүхдийн хоолонд чихэрлэг хүнсний
бүтээгдэхүүн сонгохгүй байгаа арга
хэмжээнүүд авч ажиллаж байна.
• Өвчилсөн шүдтэй хүүхдийг
мэргэжлийн эмчид үзүүлж
эрүүлжүүлэх ажлууд хийгдэж байна.
Хүүхдийн зөв хоололтын үзэсгэлэн
гаргасан.2013 оны 10 сарын 28
• Хүүхдийн шүдний
өвчлөл их байгаа тул
хүүхдийг хэрхэн зөв
хооллох арга зүйд
сургах, хүүхдийн
хоолыг бэлтгэх талаар
эцэг эхэд сургалт
зохион байгуулж,
хүүхдийн хоолны
үзэсгэлэн гаргалаа.
Цэцэрлэгт өдөр бүр идэж байгаа
хоолоор нь үзэсгэлэн гаргасан.
• Хоолны үзэсгэлэнд 82
эцэг эх хамрагдаж
амталгаа хийж,
мэдээлэл авлаа.
• Энэ хичээлийн жилээс
хүүхдийн хоолонд
хэрэглэгдэх давсны
хэрэглээг 50 хувиар
бууруулав.
Шинэчилж шийдье 2. / хүний
нөөцийн асуудал/
ХУУЧИН
1. Багшийн хангамж / чанар/
2. Ажлын байрны сонгон
шалгаруулалт хийдэггүй, дээрээс
өгсөн хүнийг ихэвчлэн авдаг
байсан.
3. Ажилчдыг чадавхижуулах / орон
нутгийн сургалтанд хамруулах/
ЮУГ ШИНЭЧЛЭГДСЭН
1. Мэргэжлийн багшаар бүрэн хангагдсан
нийт багш нарын 55,5 хувь мэргэжлийн
зэрэгтэй , нийт багшийн 70 хувь
бакалврын дээд боловсролтой,
2. Шинээр ажлын байр гарахад ажлын
байрны сонгон шалгаруулатыг хийж авч
байгаа. Жнь: энэ жил ажлын байранд 22 хүн
сонгон шалгаруулалтанд орсноос эхний 5
байр эзэлсэн хүнийг ажлын байраар
хангасан.
3. Ажлын байранд нь ажилчдыг хөгжүүлэх
сургалтууд хийгдэж байгаа.Үүнд: Залуу багш
нарыг дагалдуулах, халамжлан сургах,
үзүүлэх ажлууд зохион байгуулах, сар бүр
мэргэжлийн байгууллатай хамтран сургалт
явуулах
Шинэчилж шийдье.3
/ санхүүгийн ил тод байдал /
Хуучин
1.Байгууллагын төсөв
санхүүгийн талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэл
хийдэггүй зөвхөн захиргаа аж
ахуйн хүмүүс мэдэж шийдвэр
гаргадаг байсан
2. Тендр зарласан ч
хязгаарлагдмал байсан
Юуг шинэчилсэн
1.Шилэн халаас хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлснээр байгууллагын төсвийг зүйл
ангийн дагуу юунд зарцуулахаа хамт
олноор хэлэлцэж шийдвэрлэдэг болсон. 7
хоногийн байгууллагын цуглаанаар
мэдээлэл хийдэг болсон, сар бүр санхүүгийн
мэдээлэл хамт олны хурлаар хэлэлцэхээс
гадна бараа үйлчиогээний гүйлгээг
мэдээллийн самбараар аж ахуйн нэгж, иргэн
нэрээр гаргаж ил тод мэдээлдэг болсон.
2. Хүүхдийн хоолонд жилд 2-оос доошгүй удаа
мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй тендр
зарлаж чанартай, эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан бүтээгдэхүүнийг сонгож гэрээ
байгуулсны үндсэн дээр нийлүүлэлт хийж
хэвшсэн.
Шилэн халаас хөтөлбөрийн
хэрэгжилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт/
Бага бүлэг
• 2013-2014 оны хичээлийн
жилд шинээр бага бүлэг
нээж эцэг эхтэй хамтран 13
нэр төрлийн 1011000
төгрөгийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүнээр
хангагдлаа.
Ангийн тохижилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт
Дунд 1 бүлэг: багш
Г.Мядагбадам
• 17 нэр төрлийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн авахад
1262 000 төгрөгийн
санхүүжилтийг эцэг эхтэй
хамтран хийж
тохижуулсан:
Ангийн тохижилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт
Дунд 2 бүлэг: багш Я.Оюун
• 21 нэр төрлийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн авахад 700
000 төгрөгийн
санхүүжилтийг эцэг эхтэй
хамтран хийж
тохижуулсан:
Ангийн тохижилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт
Ахлах 1 бүлэг: багш
Д.Цэрэннадмид
• 23 нэр төрлийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн авахад 858
000 төгрөгийн
санхүүжилтийг эцэг эхтэй
хамтран хийж
тохижуулсан:
Ангийн тохижилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт
Ахлах 2 бүлэг: багш
Ц.Ундрахбаяр
• 23 нэр төрлийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн авахад 973
000 төгрөгийн
санхүүжилтийг эцэг эхтэй
хамтран хийж
тохижуулсан:
Ангийн тохижилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт
Ахлах 3 бүлэг: багш
Н.Нарангэрэл
• 23 нэр төрлийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн авахад
1200 000 төгрөгийн
санхүүжилтийг эцэг эхтэй
хамтран хийж
тохижуулсан:
Ангийн тохижилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт
Бэлтгэл1 бүлэг: багш
Л.Баттөмөр
• 23 нэр төрлийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн авахад 840
000 төгрөгийн
санхүүжилтийг эцэг эхтэй
хамтран хийж
тохижуулсан:
Ангийн тохижилт
Шинэчилж шийдье.4
/ цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт
Бэлтгэл 2 бүлэг: багш
Т.Оюунчимэг
• 23 нэр төрлийн тоглоом
наадгай, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн авахад 985
000 төгрөгийн
санхүүжилтийг эцэг эхтэй
хамтран хийж
тохижуулсан:
Ангийн тохижилт
Улсын хөрөнгө оруулалтаар
шийдвэрлэсэн нь:
Хичээлийн шинэ жил, шинэ
байрны нээлт
•
Тус цэцэрлэг нь 2013-2014
оны шинэ хичээлийн жилд
678,0 сая төгрөгийн өртөгтэй
100 хүүхдийн өргөтгөлийн
барилга ашиглалтад орж
нээлтэй хийлээ. Шинэ
байрны нээлтэд аймгийн
удирдлагууд, ахмад багш,
эцэг эх, багш хүүхдийн
төлөөлөл үг хэлж баяр
хүргэн ёслолын тууз
хайчиллаа.
Шинэ байрны нээлт
• Хүүхдийн
ширээ, сандал
тус бүр-60
ширхэг
• Багш ширээ,
сандал тус
бүр-5 ширхэг
• Хувцасны
шкаф-10 ком
Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдсэн тоног
төхөөрөмж,тавилга
• Хүүхдийн хөнжил,
дэвсгэр, дэр тус
бүр-100ш
• Цагаан
хэрэглэлийн иж
бүрдэл -200ш
Эрхлэгчийн өрөөний
ширээ, сандал
тус бүр-1ш
• Уулзалтын ширээ
– 1 ширхэг
• Уулзалтын
ширээний сандал
-10 ширхэг
• Хөгжим -2 ширхэг
• Сургалтын
хэрэглэгдэхүүний
тавиур -2 ширхэг
Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдсэн тоног
төхөөрөмж,тавилга
• Цэцэрлэгийн тохижилт, хүүхдийн
сурч хөгжих таатай орчин
бүрдүүлэхэд БШУ-ны яаманд хүсэлт
тавьж 19 сая төгрөгийн хөрөнгө
оруулалтын ажлууд хийгдлээ.
Үүнд:
•
• Сургалтанд зориулж:
• Даралтат хөгжим-1
• СD-тоглуулагчтай хөгжим-1
• Ширээний компьютер -3 ш
• Проектор-1
• Хувилагч-1
• Гал тогоонд:
• Цахилгаан пийшин
• Хөргөгч
• Дээжийн хөргөгч
• 1,2-р хоолны тогоо
• Будаа агшаагч
• Цахилгаан махны машин
• Шарах шүүгээ
• Аяга ариутгагч хатаагч
• Хөлдөөгч
• Буузны жигнүүр
Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдсэн тоног
төхөөрөмж,тавилга
Урлаг заалны тохижилт
Коридорын тохижилт
Цэцэрлэгийн гадна дотно орчинг
камержуулав.
Иргэдэд мэдээлэл өгөх төв байгуулав.
Аргазүйн өрөөний тохижилт
Эрхлэгчийн өрөө
Чийрэгжүүлэлтийн танхим
Бидний амжилтууд
• Эрүүл зөв зохистой
хооллолт “аяны хүрээнд эцэг
эхийн дунд хоолны үзэсгэлэн
гаргаж, өрхийн эмчтэй
хамтран сургалт зохион
явуулж цэцэрлэгийн хүүхдийн
хоолны амталгаа хийлгэсэн
• Увс айммгийн эрүүл мэндийн
газраас “Эрүүл зөв
хооллолт” уралдаанд ахлах
тогооч Ц.Лхагвасүрэн
амжилттай оролцож 3-р
байранд шалгарч
“Өргөмжлөл” мөнгөн
шагналаар,
мөн БСГ-аас зохион
байгуулсан “Хоол үйлдвэрийн
технологи” сургалтанд
амжилттай оролцож
хоолны үзэсгэлэнд 1-р
байранд тус тус шалгарлаа.
Цэцэрлэгийн үндсэн бүлгийн хамран сургалт 61,8 хувиар ахисан.
.
160 171 180 180 197 200 203
328
Үндсэн бүлгийн хамран сургалт
• Сар бүр хичээл
суртачлах
сарын аян
зохион байгуулж
багш нар бие
биенээсээ
харилцан
суралцаж заах
арга зүйгээ
дээшлүүллээ.
Эдгээр үйл
ажиллагааг
бусдад
суртачлан орон
нутгийн “МВС”
телевизээр
нэвтрүүлэг
хийлгэлээ
Хичээл сурталчилгаа
Эцэг эхийн хяналт үнэлгээний өдөр
• Эцэг эхийн
хяналт
үнэлгээний
өдөр зохион
байгуулан 12
хүний
бүрэлдэхүүн
тэй баг
цэцэрлэгийн
үйл
ажиллагаанд
хяналт хийж,
дүгнэлт
ярилцлага
хийв.
Даам, бии биелгээний дугуйлан
хичээллэж байна.
Улирал бүр эцэг эхэд тайлан тавьж хэвшсэн.
Жилд 3 удаа өглөөлөг зохион байгуулдаг
Цэцэрлэгийн аварга шалгаруулах үндэсний бөхийн
барилдааныг 2 дахь жилдээ зохион байгуулав.2013 оны
аймгийн аваргаар Бэлтгэл ангийн сурагч Батбилэг шалгарлаа.
Цэцэрлэг өөрийн гэсэн “Солонго
цэцэрлэг”дуутай болж клип хийлгэлээ.
Ардын уламжлалт тоглоом наадгайг сургалтанд ашиглах
НЬ” уралдаанД Д.Цэрэннадмид багш аймагт 2-р
байр,цэцэрлэгийн ЗАН “Хөтөлбөр боловсруулах”
уралдаанд 3-р байранд тус тус шалгарлаа
Эко орчин бүрдүүлэлт
• Цэцэрлэгийн
гадна
тохижилтонд
зориулж
цэцэрлэгийн
гадна орчинд 2
хэсэг талбайг
зүлэгжүүлэн, нийт
48м2 газарт
цэцгийн мандал
шинээр хийж, 2
төрлийн цэцэг
тарилаа.Мөн анги
танхимаа
цэцэгжүүлэх
хөдөлгөөн
өрнүүлж бүлэг
бүр 20-30
цэцэгтэй боллоо.
Интернет тавиулж, сүлжээнд
холбогдсон
• цэцэрлэгтэй суурин утсаар
интэрнет тавиулсан ба
нэмж 128 ₮ өөр WIRELESS
тавиулснаар нябо, арга
зүйч, шинэ байрны нэг,
хоер давхарт интернетийг
ашиглах бүрэн боломжтой
боллоо.
• Багш нарын 60 хувийг
суурин шинэ
компьютерээр хангахаас
гадна 2 проектор, том
каноноор хангав.
Халаалт, цэвэр усны холболт
хийлгэсэн
• Аймгийн Засаг даргын
нөөцөөс 13 сая
төгрөгийн
санхүүжилтээр 2
уурын зуухны тогоо
нэгтгэх, цэвэр усны
шугам татах ажил
хийгдэв.
Ном хөтөлбөрийн хэрэгжилт
• “Ном хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх ажлын
төлөвлөгөөг гаргаж
түүний дагуу
бүлгүүдийн дунд 1-р
сард “Ном миний нөхөр”
сарын аян, 2-р сард
“Уран жиргээ” шүлгийн
уралдаан, 4 сард “Том
ном” хийх уралдаан
зарлаж “Удирдамж”
хүргүүлэн зохион
байгууллаа
Тус цэцэрлэг нь “Ном хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийсэн томоохон ажлын
нэг нь том ном хийх уралдаан байлаа. Үүнд:
• Аймгийн ном
хөтөлбөрийн
тайлангийн
“Номын
чуулган”-д
бүтээлээрээ
оролцож
“Бүтээлч
цэцэрлэг”
ээр
шалгарлаа
• 1-рт: Сонгосон зохиолоор ангиуд том ном хийж
хүүхдэд танилцуулах.
• 2-рт: Сонгосон зохиолоор бүлэг бүр жүжигчилсэн
тоглолт хийх чиглэлээр ажлыг зохион байгуулж
дүгнэлээ.Үүнд бүх бүлгүүд идэвхтэй сайн
оролцсоноос:
• Л:Баттөмөр багштай “Ахлах-1” бүлэг А.С.Пушкины
“Алтан загасны үлгэр”-ээр оролцож 1-р байр
• Г.Мядагбадам багштай Бэлтгэл-1бүлэг МАҮ
“Долоон бор оготно”
• Я.Оюун багштай “Бэлтгэл-3” бүлэг О.Сундуйн
“Бөөдий бөмбөрсөн нь” үлгэрээр оролцож 2-р байр,
• Т.Оюунчимэг багштай “Бэлтгэл-2” бүлэг
МАҮ”Могжоохон даагатай жогжоохон хүү”
үлгэрээр,
• Д.Цэрэннадмид багштай “Дунд-1” бүлэг О.Сундуйн
“Өглөөний нарны дуу” шүлгээр оролцож 3-р байр
• Ц.Ундрахбаяр багштай “Дунд-2” бүлэг О.Сундуйн
“Үнэг ээж” “Намар” шүлгээр оролцож 4-р байранд
тус тус шалгарлаа.
Эцэг эхчүүдийн дунд “Багачууддаа уншиж
өгөөрэй” номын өдөрлөг зохион явууллаа.
• Бүх бүлгийн багш нар , ахлах бүлгийн нийт эцэг
эхийг хамарсан өдөрлөгийг тусгай хөтөлбөрийн
дагуу зохион явууллаа.
• Хөтөлбөрт:
• Хүүхдийн урлагын номер
• Хүүхдийн дүрийн тоглолт
• “Ном” хөтөлбөрийн танилцуулга /эцэг эхчүүдэд/
арга зүйч/
• “Бага насны хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжил” сэдвээр
сургалт /эрхлэгч/
• Багш, эцэг эхчүүдийн хийсэн том ном, номын
богц, багш нарын хийсэн хүүхдийн авиан
дуудлага хөгжүүлэх тест, зурган өгүүлллэгүүд,
электрон хичээл, харж ярих зураг, сонсох үлгэр
зохиолоор үзэсгэлэн гаргаж нийт эцэг эхчүүдийн
дунд ярилцлага зохион явууллаа. Тус өдөрлөгийг
МВС-телевизээр гаргаж олон нийтэд суртачлав.
Номын өдөрлөгт 40 эцэг эх оролцов.
“Ном” хөтөлбөрийн танилцуулга,“Бага насны
хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжил” сэдвээр сургалтыг
эрхлэгч, арга зүйч нар явуулахаар гадна зөвлөмж,
гарын авлага материал бэлтгэн эцэг эхэд
хүргүүллээ. Тус өдөрлөгт 40-оод эцэг эх оролцов.
Эцэг эхчүүд хуучин номыг засварлах, ном дугаарлах,
үйл ажиллагаанд оролцож эцэг эхчүүд хамтран
хүүхдийн танилцах зохиолоор 3 баг болон 3ш “Том
ном“ хийхээс гадна багш нарын гаргасан
үзэсгэлэнтэй танилцаж санал бодлоо солилцлоо.
Мөн ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд аймгийн
Ойрод ХДТ-т А.С.Пушкины “Алтан загасны үлгэр”
УБ-хотоос хүүхэлдэйн театр ирж “Өнхрүүш”
хүүхэлдэйн жүжиг хүүхдүүдэд тоглож нийт хүүхдүүд
үзэж сонирхуулахаас гадна үлгэрийн талаар
бататган хүүхдүүдтэй ярилцлага зохион
байгууллаа.
Бүлгүүдийн номын баяжилтыг 4,2
сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэв.
• зурагТус цэцэрлэгт “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд БШУЯ-
наас 2 сая төгрөгний санхүүжилт хийгдсэнээс
“Мон судар-паблишн ХХК- тай гэрээ хийсэний
дагуу 1.670.000 төгрөгний ном, 330.000
төгрөгний сургалтын хэрэглэгдэхүүн,
байгууллагаас 115 төгрөгний ном, аймгийн Засаг
Даргын нөөцнөөс 2 сая төгрөний номтой болж
сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна .
Заах аргын кабинет ном, сургалтын
хэрэглэгдэхүүний булантай болж, бүлэг бүр
номын булангаа баяжуулан хүүхдийн насны
онцлогт тохирсон ном сурах бичгээр хангагдлаа.
Бүх бүлгүүдэд номын өргөө байгуулав. 4,2
сая төгрөгөөр номын баяжилт хийв.
АВЬЯАС ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН
• Насны онцлогооос шалтгаалан бүлэг бүрт
хөгжүүлэх чиглэл тодорхойлсон
• 3-4 насны хүүхдэд ардын аман наадам, ерөөл
магтаал, уран унших , дуулах бүжиглэх чадварыг
илүү хөгжүүлэхэд анхаарч ажилласан бол 4-5 насанд
сэтгэхүй хөгжүүлэх, урлан бүтээх, спортын, урлаг
уран сайхны чиглэлийн чадварыг хөгжүүлэхэд
илүүтэй анхааран сургалтын хөтөлбөрт тусган
хэрэгжүүлж ирлээ. Хүүхдүүдийн сурсан зүйлээр
улирал бүр эцэг эхчүүдэд тайлагнахаас гадна
байгууллага, аймаг орон нутгийн уралдаан
тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож ирлээ.
Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил үгийн
баялгыг нэмэгдүүлэх талаар:
Хүүхдийн хичээлээр олж авсан мэдлэгийг
бататгах,тэдний авъяасын нээн
илрүүлэх,хөгжүүлэх зорилгоор бүх
бүлгийн дунд “Үлгэрийн баатрууд
амилсан нь” дүрийн тоглолт зохион
явууллаа. Дүрийн тоглолтыг Үүнд:
Д.Цэрэннадмид багштай “Дунд 1”
бүлэг О.Сундуйн “Гэгээн өглөөний дуу”
шүлгээр, Ц.Ундрахбаяр багштай “Дунд-
2” бүлэг “Үнэг чоно, зараа 3” үлгэрээр,
Л.Батттөмөр багштай Ахлах бүлэг
А.С.Пушкин ”Алтан загасны үлгэр”-
ээр,Г.Мядагбадам багштай “Бэлтгэл-1”
бүлэг МАҮ “Долоон бор оготно”
үлгэрээр, Т.Оюунчимэг багштай
“Бэлтгэл-2” бүлэг МАҮ “Могжоохон
даагатай жогжоохон хүү” үлгэрээр тус
бүр амжилттай сайн бэлтгэн
оролцлоо.
Ардын аман наадам, ерөөл магтаал :
• Тус цэцэрлэгийн хөгжмийн багш Г.Батсүх аймгийн нийт
цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд заах магтаалын үгийг бичиж,
аймгийн нийт хөгжмийн багш нарын хамтран гаргасан
СD-ны дагуу ахлах, бэлтгэл бүлгийн нийт хүүхдүүдэд
магтаал зааж сургаж, 360 000 төгрөөгөөр 12 товшуур
хөгжим, үндэсний хувцсыг эцэг эхтэй хамтран хийж эцэг
эхчүүдэд сонирхуулахаас гадна цэцэрлэгийн нэгдсэн
тайлан тоглолтонд амжилттай оролцлоо.
Хүүхдийн сэтгэх чадварыг
хөгжүүлэх талаар
• Хүүхдийн анхаарал , ой
тогтоолт, төсөөлөн бодох,
дүрслэн бодох чадварыг
хөгжүүлэх талаар сургалтын
хөтөлбөрт тусган ажиллаж
ахлах, бэлтгэл бүлгүүдийн
хүүхдүүдийн, сэтгэх
чадварын “Танин мэдэхүйн
хөгжөөнт тэмцээн”-ийг сар
бүр зохион явууллаа. Багш
нар нийт хүүхдэд ажиллуулах
1500ш тест хийж хүүхдүүдэд
ажиллуулж ахицыг нь дүгнэж
ажиллахаас гадна эрхлэгч,
арга зүйч нарын нэрэмжит
олимпиадуудыг зохион
явуулаа.
Даамны сургалтанд 104 хүүхэд хамрагдав.
Тус цэцэрлэг нь “Эрдэм
боловсролтой монгол хүн”
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын
хүрээнд БСГ-аас гаргасан
хөтөлбөрийн дагуу “100 буудалт
даам”-ны сургалтыг 3 бэлтгэл
бүлгийн нийт 104 хүүхдийг
хамруулан зохион байгуулж
ирлээ.
Даамны сургалтыг зохион
байгуулахын тулд багш нар
хөтөлбөрийн дагуу эцэг эхчүүдэд
2 удаа сургалт явуулж дараа нь
эцэг эхтэйгээ хамтран бүх
хүүхдийг даамтай болгож,
сургалтай хөтөлбөрийн дагуу
зохион явуулж ирлээ
• Даамны сургалтанд бүлэг бүр 16-18
даамтай буюу нийт бэлтгэл
бүлгүүд 54 ш даамтай боллоо.
• Монголын багш нарын баярыг
тохиолдуулан 2-р сард Бэлтгэл
бүлгүүдийн дунд ”Багшдаа барих
миний бэлэг” даамны тэмцээн
зохион явууллаа. Тус тэмцээнд
хүүхдүүд идэвхтэй сайн оролцож
• Я.Оюун багштай Бэлтгэл-3 бүлгийн
Батбилэг 1-р байр эзлэн Өргөмжлөл
“Алтан” медаль
• Г.Мядагбадам багштай Бэлтгэл-1
бүлгийн Өсөх-Ирээдүй 2-р байр
эзлэн Өргөмжлөл “Мөнгөн” медаль
• Т.Оюунчимэг багштай Бэлтгэл-3
бүлгийн А.Анхцэцэг 3-р байр эзлэн
Өргөмжлөл “Хүрэл” медаль тус тус
хүртлээ.
Урлаг уран сайхны авъяасыг
хөгжүүлэх талаар:
•
Багш Т.Оюунчимэг дууны
дугуйлан хичээллүүлж урын
сандаа шинээр 8 дуу зааж
хамтлаг, гоцлол дуугаар
хүүхдүүдийг бэлтгэн
Аймгийн ЗД-ын нэрэмжит
“Авъяас -2013” тэмцээнд
амжилттай оролцож
гоцлол дуугаар Бэлтгэл-2
бүлгийн Б.Хасхүү 2-р байр
эзлэн “Мөнгөн” медаль, 12
хүүхдийн дууны “Цэцэгхэн”
хамтлаг оролцож 3-р байр
эзлэн “Хүрэл” медаль тус,
тус хүртлээ
Авьяас-2013 бүх төрлөөс мядаль хүртэв.
• хөгжмийн багш Г.Батсүх,
Г.Мядагбадам багш нар
хамтран гоцлол, хамтлаг
бүжгээр 8 хүүхэд бэлтгэн
Аймгийн ЗД-ын нэрэмжит
“Авъяас -2013” тэмцээнд
амжилттай оролцож
бүжгийн “Солонго”
хамтлаг 2-р байр эзлэн
“Мөнгөн” медаль, гоцлол
бүжгээр Х.Маралмаа
оролцож 3-р байр эзлэн
“Хүрэл” медаль тус, тус
хүртлээ.
Аймгийн ЗЦГ –аас зохион байгуулсан “Ногоон гэрэл-
цагаан шугам” тэмцээнд 12 хүүхдийг бэлтгэн оролцож
2-р байр эзлэн “Мөнгөн” медаль хүртэв
Аймгийн УЗХ-оос зохион байгууллсан
“Гимнатик”-ийн тэмцээнд 16 хүүхдийг бэлтгэн
оролцож тусгай байр эзэллээ
цэцэрлэгийн насанд М.Батбилэг аймагт
түрүүлэв.
• Аймгийн нийт
цэцэрлэгүүдийн дунд
2013 оны 6-р сарын 01
нд МВС-телевизийн
нэрэмжмит “Өсвөрийн
аварга” шалгаруулах
бөхийн барилдаанд
Бэлтгэл-3 бүлгийн
М:Батбилэг
амжилттай оролцон
түрүүлж “Алтан”
медаль үнэ бүхий
зүйлээр шагнууллаа.
Ирээдүйн хүчтэн клубыг сумын заан Ш.Бадамсамбуу,
багш Г.Батсүх нар хичээллүүлж байна.
Хөгжмийн багш Г.Батсүх бөх-д
сонирхолтой хүүхдүүдийг
сонгон авч хичээллүүлэн 11
сард МВС-телевизтэй
хамтран ” цэцэрлэгийн
аварга” шалгаруулах
тэмцээнийг амжилттай
зохион явууллаа. Ахлах ,
Бэлтгэл бүлгийн нийт 32
хүүхдийн бөх барилдуулснаас
шөвгийн найман бөхийг ивээн
тэтгэгч нар болон
цэцэрлэгийн мөнгөн
шагналаар, бүх хүүхдэд гарын
бэлэг гардуулав.
Гар зургийн уралдаан :
• Бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд
сонирхлын дагуу гар
зургийн дугуйлан
хичээллэдэг. Эдгээр хүүхдүүд
бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж
тайлагнасан.
• Бэлтгэл -3 бүлгийн сурагч
А.Буянтогтох аймгийн
цэцэрлэгийн насны
хүүхдүүдийн дунд зарласан
“ногоон төгөл ” гар зургийн
уралдаанд цэцэрлэгээсээ
аймагт оролцож 2-р
байранд шалгарч өргөмлөл,
дусгалын зүйлээр
шагнагдлаа.
Улаангом суманд тавих санал
2014 онд сумын ОНХ-ийн
сангаар гадна
тоглоомын талбай
тохижуулах ажил хийлгэх
Анхаарал хандуулсан баярлалаа.

More Related Content

What's hot

Бага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөмБага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөм
mecss
 
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ankhbileg Luvsan
 
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
chemistry teacher
 
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажилулаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
Battulga Damiran
 
илтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэилтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэ
anaranar
 
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлалЦэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Yondonsambuu Buyanbileg
 
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
New Mongol College of Technology
 
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъёэзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
bolormaa87
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИНБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загварОюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
MONKEY D
 
2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг
2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг
2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг
chimgee_s99
 
Bayaraa
BayaraaBayaraa
Суурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөмСуурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөм
mecss
 
Багш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцаа
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
хөгжмийн хичээлийн даалгавар
хөгжмийн хичээлийн даалгавархөгжмийн хичээлийн даалгавар
хөгжмийн хичээлийн даалгавар
delgermoron
 
боловсрол
боловсролболовсрол
боловсрол
Turu Turuu
 
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
илтгэл 2010
илтгэл 2010илтгэл 2010
илтгэл 2010
Horolsuren
 
3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual
otgonubuns
 

What's hot (20)

Бага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөмБага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөм
 
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
 
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажилулаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
 
илтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэилтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэ
 
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлалЦэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
 
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
 
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъёэзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИНБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
 
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загварОюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
 
2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг
2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг
2013 оны тайлан 71-р цэцэрлэг
 
темперамент
темпераменттемперамент
темперамент
 
Bayaraa
BayaraaBayaraa
Bayaraa
 
Суурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөмСуурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөм
 
Багш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцаа
 
хөгжмийн хичээлийн даалгавар
хөгжмийн хичээлийн даалгавархөгжмийн хичээлийн даалгавар
хөгжмийн хичээлийн даалгавар
 
боловсрол
боловсролболовсрол
боловсрол
 
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн "Толь бичиг ашиглах" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
илтгэл 2010
илтгэл 2010илтгэл 2010
илтгэл 2010
 
3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual
 

Viewers also liked

монгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар Copy
монгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар  Copyмонгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар  Copy
монгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар Copy
ch_undrahaa
 
хэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүнхэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүн
oyunaa79
 
цахим үзүүлэн
цахим үзүүлэнцахим үзүүлэн
цахим үзүүлэн
delgermoron
 
монгол хэл цахим хичээл
монгол хэл цахим хичээлмонгол хэл цахим хичээл
монгол хэл цахим хичээл
CHANTSAL
 
Үг бүтэх арга
Үг бүтэх аргаҮг бүтэх арга
Үг бүтэх арга
Otgontungalag Moodoi
 
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлтбагш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт
dajaaaaaa
 
Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014он
Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014онХүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014он
Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014он
chimgee_s99
 

Viewers also liked (8)

Batja1
Batja1Batja1
Batja1
 
монгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар Copy
монгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар  Copyмонгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар  Copy
монгол хэлний хичээлд хөдөлгөөнт үзүүлэнг ашиглан, сурагчдаар Copy
 
хэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүнхэрэглэгдэхүүн
хэрэглэгдэхүүн
 
цахим үзүүлэн
цахим үзүүлэнцахим үзүүлэн
цахим үзүүлэн
 
монгол хэл цахим хичээл
монгол хэл цахим хичээлмонгол хэл цахим хичээл
монгол хэл цахим хичээл
 
Үг бүтэх арга
Үг бүтэх аргаҮг бүтэх арга
Үг бүтэх арга
 
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлтбагш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт
 
Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014он
Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014онХүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014он
Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа 2014он
 

Similar to улаангом сумын 4 р цэцэрлэгийн онцлох ажил

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлагаЭцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага
Ministryof2
 
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlagaBvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
Enkhbaatar.Ch
 
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
Yondonsambuu Buyanbileg
 
Ugiin Utga
Ugiin UtgaUgiin Utga
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r hesegSurguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
oyuka_lun
 
Ажил мэргэжлийн сонголт.pptx
Ажил мэргэжлийн сонголт.pptxАжил мэргэжлийн сонголт.pptx
Ажил мэргэжлийн сонголт.pptx
Art Ochko
 
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
А. Ариунзаяа
 
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх ньУншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Davaa Batsuren
 
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r hesegSurguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
lun_oyuka
 
асуултыг оновчтой төлөвлөх технологи
асуултыг оновчтой төлөвлөх технологиасуултыг оновчтой төлөвлөх технологи
асуултыг оновчтой төлөвлөх технологи
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
arkhangai
arkhangaiarkhangai
илтгэл 2016
илтгэл 2016илтгэл 2016
илтгэл 2016
Abirmed Tumurchudur
 
Etseg ehchuuded ogoh zovlogoo
Etseg ehchuuded ogoh zovlogooEtseg ehchuuded ogoh zovlogoo
Etseg ehchuuded ogoh zovlogoo
momish_77
 
зулаа
зулаазулаа
зулаа
oyunzul
 
эсээ бичлэг
эсээ бичлэгэсээ бичлэг
эсээ бичлэг
baynaa82
 
шинэ сургууль
шинэ сургуульшинэ сургууль
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
dajaaaaaa
 

Similar to улаангом сумын 4 р цэцэрлэгийн онцлох ажил (20)

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлагаЭцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага
 
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlagaBvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
 
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
 
Ugiin Utga
Ugiin UtgaUgiin Utga
Ugiin Utga
 
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r hesegSurguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
 
Ажил мэргэжлийн сонголт.pptx
Ажил мэргэжлийн сонголт.pptxАжил мэргэжлийн сонголт.pptx
Ажил мэргэжлийн сонголт.pptx
 
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
 
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх ньУншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
 
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r hesegSurguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
 
асуултыг оновчтой төлөвлөх технологи
асуултыг оновчтой төлөвлөх технологиасуултыг оновчтой төлөвлөх технологи
асуултыг оновчтой төлөвлөх технологи
 
arkhangai
arkhangaiarkhangai
arkhangai
 
илтгэл 2016
илтгэл 2016илтгэл 2016
илтгэл 2016
 
Etseg ehchuuded ogoh zovlogoo
Etseg ehchuuded ogoh zovlogooEtseg ehchuuded ogoh zovlogoo
Etseg ehchuuded ogoh zovlogoo
 
зулаа
зулаазулаа
зулаа
 
зулаа
зулаазулаа
зулаа
 
зөвлөмж
зөвлөмжзөвлөмж
зөвлөмж
 
зөвлөмж
зөвлөмжзөвлөмж
зөвлөмж
 
эсээ бичлэг
эсээ бичлэгэсээ бичлэг
эсээ бичлэг
 
шинэ сургууль
шинэ сургуульшинэ сургууль
шинэ сургууль
 
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
 

улаангом сумын 4 р цэцэрлэгийн онцлох ажил

 • 1. Улаангом сумын 4-р цэцэрлэгийн үйл ажиллаагааны онцлох ажлууд Улаангом сумын 4-р цэцэрлэгийн үйл ажиллаагааны онцлох ажлууд
 • 2. 2013-2014 оны хичээлийн жилд тус цэцэрлэгт 8 бүлэгт 328 хүүхэд суралцаж байна Үүнд:  2 настай бага бүлэг -1  3 настай дунд бүлэг-2  4 настай ахлах бүлэг-3  5 настай бэлтгэл бүлэг -2 • Эдгээрт 34 ажилчид ажиллаж байна. • Суралцагчдын 90 хувь нь Улаангом сумын 9, 10 багийн хүүхэд байгаа ба 8 орчим хувь 6-р багийн хүүхдүүд суралцаж байна. Хамран сургах тойргийн 90 орчим хувийг цэцэрлэгт хамруулан сургаад байна. 2 настай бага бүлэг 3 настай дунд бүлэг 4 настай ахлах бүлэг 5 настай бэлтгэл бүлэг 1 2 3 2 41 80 111 85 19 35 61 41 Нийт суралцагчид бүлгийн тоо Суралцаж буй хүүхдийн тоо Үүнээс эмэгтэй
 • 3. Нийт багш ажилчдын дунд • Хөдөлмөрийн хүндэт медальт 1 • АБТАжилтан 5 • БСШУЯ-ны жуух бичигтэн 3 • Зөвлөх зэрэгтэй 1 • Тэргүүлэх зэрэгтэй 1 • Заах аргач зэрэгтэй багш 4 нийт багш нарын 46% нь мэргэжлийн зэрэгтэй багш нар ажиллаж байна. 1 5 3 1 1 4 Нийт багш ажилагсад Series1
 • 4. Шинэчилж шийдье. 1/ үйл ажиллагааны шинэчлэлийн хүрээнд Хуучин 1.Сургалтын агуулга, хөтөлбөр, ерөнхий, бусдад үзүүлэх шалгуулах байдлаар хийдэг байсан 2. Хичээл, хөгжүүлэх үйл ажиллагаа төлөвлөн зохион байгуулж байсан 3. эцэг эхтэй ажиллах ажиллагаа / эцэг эхийн хурал, хийх, бэлэг боох, мэдээлэл өгөх/ Юуг шинэчилсэн 1.Сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг шинэчилсэн / цэцэрлэгт явагдаж байгаа бүх үйл ажиллагааг сургалтын цаг гэж үзэж байгаа ба хөтөлбөрийг бүлэг бүрээр хүүхэд бүрийг хэрэгцээг хангасан байхаар төлөвлөн хэрэгжүүлсэн 2.Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх зорилт дэвшүүлэн хүүхэд бүрийг хоцрогдолгүй сургах, хүүхэд бүртэй тулж ажиллах 3.Эцэг эх, багш түншлэгч байх шаардлага гарч ирсэн Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоо чухал болсон 2013-2014 оны хичээлийн жил гараад нийт эцэг эхтэй 3 удаа сургалт, хэлэлцүүлэг хийсэн / хүүхдийг хөгшжүүлэхэд эцэг эх юуг анхаарах, хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах чиглэл өгсөн
 • 5. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоо хэлэлцүүлэгт 2 бэлтгэл бүлгийн 82 эцэг эх оролцоо. Фото зургаар: Хэлэлцсэн асуудал: • Хүүхэд бүр мөрөөдлөө эцэг эхдээ гар зургаар илэрхийлсэн • Багшийн эцэг эхэд хандсан чин сэтгэлийн илгээмж захиа • Хүүхэд өөрийн санааг эцэг эхдээ захидал илгээмжээр хүргүүлсэн • Хүүхэд бүрийн суурь түвшингийн үнэлгээ • 1-р улиралд үзэх сургалтын агуулга • Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт • гараа угаах. шүдээ хэрхэн угаах талаар өрхийн эмчийн мэдээлэл
 • 6. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоо хэлэлцүүлэгт 2 бэлтгэл бүлгийн 82 эцэг эх оролцоо. Фото агшин Хэлэлцсэн асуудал: • 5 настай хүүхдийн онцлог, тэдгээртэй ажиллах арга зүй илтгэл арга зүйч Ц.Цэвэлмаа • Бага насны хүүхдийн суралцах үйлийн онцлог илтгэл эрхлэгч Ц.Пагма • Улаангом сумын НХХ ахриуцсан ажилтан Үенчимэг, өрхийн эмч К.Оюунчимэг, 5-р цэцэрлэгийн удирдлага, багшийн төлөөлөл оролцов.
 • 7. Эцэг эхийн сургалтанд 8 бүлгийн 319 эцэг эх хамрагдлаа Фото агшин: Эцэг эхийн сургалтын агуулга • тухайн насны хүүхдийн онцлог, шинж, хүүхдийг хөгжүүлэх арга зам • 1-р улирлын сургалтын агуулга • Хүүхдийн суурь түвшин тогтоолтын үнэлгээ • Гар, шүдээ угаах аргачлалыг эцэг эхэд зааж сургав.
 • 8. Шинэчилж шийдье.1. / үйл ажиллагааны шинэчлэлийн хүрээнд: 4, багшийн ажлын үнэлгээ / цэцэрлэгийн захиргаанаас дээрээс үнэлдэг байсан ЗГ-тогтоолоор үнэлдэг/ ерөнхий/ 5. Хүүхдийн өсөлтийн судалгаа гаргадаг байсан 6. Хоол үйлдвэрлэл / хүүхдийн ходоодыг цатгах үйл ажиллагаа иэхвчлэн хийгдэж ирсэн 4. Багшийн ажлын үнэлгээг багш өөрөө, эцэг эх өөрөө үнэлдэг систумд шилжсэнээр хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж буй багшид илүү нэмэгдэл урамшуулал өгөх арга замд шилжсэн 5. Хүүхэд бүрийн хөгжлийн суурь түвшинг тогтоож, хүүхэд бүрийн хөгжилд ямар ахиц гарснаар хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээнүүд тодорхойлогдож байгаа 6. Хүүхдийг зөв зохистой хооллох арга ажиллагаанд сургаж эхэлсэн, хүүхдийн хоолны технологийн дагуу хоол үйлдвэрлэлийн баг ажиллаж байгаа / эмч, нярав, тогооч, үйлчлэгч
 • 9. Боловсролын шинэчлэл багшийн ажлын арга зүйгээс шууд хамаарна. Багшийн ажлын үнэлгээний шинэчилсэн хувилбар
 • 10. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ТӨЛӨВШИЛ / 20 ОНОО//бэлтгэл бүлэг/ ХҮҮХДИЙНХӨГЖИЛ,төлөвшил/20ОНОО/ ХҮҮХДИЙНЗАНЧАНАР бусад хүний яриаг гүйцэд сонсож чаддаг уу? Өөрийгөө танилцуулж чаддаг уу? Буруу үйлдэлдээ гэмшиж уучлал гуйдаг уу? хүмүүстэй мэндэлж, баярлаж талархсанаа илэрхийлдэг үү? насанд хүрэгчидээс хүссэн зүйлээ асууж чаддаг уу? ХҮҮХДИЙНДАДАЛХЭВШИЛ бохир цэвэр зүйлийг ялгаж бохир зүйлийг хэрэглэхгүй байхыг мэддэг үү? ширээний ард сууж зөв цэвэр хооллож чадддаг уу? хогоо зориулалтын саванд хийдэг үү? хувцасаа дараалллын дагуу тайлж, эвхэж, дарааллын дагуу өмсдөг уу? гараа дарааллын дагуу угааж хэвшсэн үү? хоол идэхийн өмнө, бие зассаны дараа угааж хэвшсэн үү? өөрөө шүдээ угааж амаа зайлж чаддаг уу? өөрөө бие даан бие засаж, ОО цаасыг зөв хэрэглэж чадах уу? Тоглоом, эд зүйлээ хэрэглээд буцааж байранд нь хураадаг уу? ам, хамарын алчуур зөв хэрэглэдэг үү? ОРОЛЦОО Бусдад саад учруулахгүйгээр хамтран тоглож чаддаг уу? Тоглохдоо ээлж дараалал баримталдаг уу? насанд хүрэгчийн өгсөн үүрэг даалгавар, зөвлөмжийн дагуу биелүүлж чаддаг уу? өөрт бэрхшээл тулгарахад бусдаас дэмжлэг хүсдэг үү? бусад хүний таатай таагүй байгааг мэдэрдэг үү?
 • 11. ХҮҮХЭД БҮРИЙН ОНЦЛОГ, ИЛРҮҮЛЭЛТ /20 ОНОО/ХҮҮХЭДБҮРИЙНОНЦЛОГ,ИЛРҮҮЛЭЛТ/20ОНОО/ ХҮҮХЭДБҮРИЙНОНЦЛОГ,ИЛРҮҮЛЭЛТ бие дааж хувцасладаг уу? товчоо өөрөө товчилдог уу? үзэг харандаа зөв барьдаг уу? гүйж тоглодог уу? өлмий дээрээ үсэрдэг үү ? бие дааж шат өөд өгсөж уруудаж чадах уу? Тогтмол цагт унтдаг уу? тоглох цагийг баримталдаг уу? Бөмбөг шидэж барьж авч чадах уу? Төрсөн жилээ мэдэх үү? эд юмсын адил ба ялгаатай талыг хэлж чадах уу? Хичээлийн хэрэглэл, нэрлэж үүрэг зориулалтыг хэлж чадах уу? Юмсын хэмжээгээр дараалуулан байрлуулж чадах уу? Дүрсээр амьтан эд юмсыг зохиомжлон бүтээж чадах уу? Үндсэн өнгө /зүс/ нэрлэж чадах уу? Бодит юмсыг хараад 10 хүртэл оноож тоолж чадах уу? Хүнд ойлгогдохоор ярьж чадах уу? Зураг гүйцээж зурж чадах уу? Шүлэг хэлж чадах уу? Хөгжмийн аянд бүжиглэж чадах уу?
 • 12. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН АХИЦ / 20 ОНОО/ ХҮҮХДИЙНХӨГЖЛИЙНАХИЦ/20ОНОО/ ХАРИЛЦАА өөрийгөө болон гэр бүлээ танилцуулах өөрийн сэтгэл санааны байдлыг бусдад ойлгуулах Найз нөхөдөө сонсох, хамтарч тоглох тоглоомын дүрэм баримтлах МАТЕМАТИК 10-ын доторхи тоог 2 болон хэд хэдэн бага тоо болгон задлах 20 хүртэл цээжээр тоолох олон өнцөгт болон хавтгай эзэлхүүнт дүрсийг таних, ялгаж нэрлэх Урт богино, нарийн өргөнийг хэмжих Хуудас цаас дээр зүйг чигийг тодорхойлох 7 хоногийн гаригийг дэс дараагаар нэрлэх ХЭЛ ЯРИА Алдаатай хэлсэн үгийг ялгаж сонсох үлгэрийг өөрийн ойлгосноор ярих Оньсого, зүйр үг, шүлэг хэлэх БИЕИЙН ТАМИР Жагс, номхон команд, баруун зүүн тийш эргэ команд гүйцэтгэх Хөлийн өлмий дээрээ байрандаа үсрэх 6-8см диаметртэй бөмбөг дээш шидээд барьж авах Вандан сандал дээгүүр тэнцвэрээ хадгалан алхах ДҮРСЛЭХ УРЛАГ Барималын шавраар хүн, амьтан эд юмсыг барьж дүрслэх цаасыг голоор нь нугалж тэгш хэмтэй зүйлийг зурж хайчлах Зурсан зургаа өнгө ялган будах, зохиомжлон зурах
 • 13. БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СЭТГЭЛ ХАНАМЖ / 20 ОНОО/ БОЛОВСРОЛЫНҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙСЭТГЭЛХАНАМЖ/20ОНОО/ ЭЦЭГЭХИЙНСЭТГЭЛХАНАМЖ Багш хүүхдийг ялгаварлахгүйгээр харилцаж чаддаг уу? Таны хүүхдийн хөгжлийн талаар зөвлөгөө өгч байна уу? Цэцэрлэгээс зохион байгуулж байгаа ажилд оролцох бололцоо олгож байна уу? Эцэг эхийн сургалт, хурал, зөвлөгөөг сар бүр өгч байна уу? таны хүүхэд шинэ зүйл сурч байна уу? багш таньтай харилцахдаа харилцааны доголдол гаргаж байна уу? Багшийн хүүхэдтэй ажиллах арга барил танд таалагдаж байна уу? багшийн биеэ авч яваа байдалд /хувцаслалт, харилцааны соел/ зөрчил гарч байна уу? Таны хүүхэд цэцэрлэгт явахаас татгалзаж байна уу? Багш хүүхдийг өглөөд өөрөө хүлээн авч, оройд хүлээлгэн өгч байна уу? ХАМТОЛНЫСЭТГЭЛХАНАМЖ багш өглөөд хүүхдээ мэндлэн хүлээн авч байна уу? Багш таньтай харилцахдаа харилцааны зөрчил гаргаж байна уу? Багш хамт олны дунд нэр хүнд ямар байна / сайн, тааруу/ Багшийн хүүхэдтэй ажиллах арга барил танд таалагдаж байна уу? багш хүүхэдтэй ганцаарчилж ажиллаж байна уу? Багш хүүхдийг удаан хугацаагаар суулгах зэргээр шийтгэл хэрэглэж байна уу? Багш сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хүүхдэд хүртээмжтэй хийж хэрэглэж байна уу? Хүүхдийг завгүй байхаар сургалтын ажлыг зохион байгуулж чадаж байна уу? Хүүхдэд уриалхан эелдэг зөөлөн хандаж чадаж байна уу? Хүүхдийн авьяасыг нээн түүнийг хөгжүүлэх чиглэлээр ажил хийж бай уу?
 • 14. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /20 ОНОО/ ЭРҮҮЛМЭНДИЙНҮЙЛЧИЛГЭЭ/20ОНОО/ ХҮҮХДИЙНЭРҮҮЛМЭНДИЙНБАЙДАЛ/10ОНОО/ Өглөөний дасгал хийлгэж хэвшүүлсэн байдал Экскурсс, зугаалгын хичээл зохион байгуулсан байдал Хүүхдийн өсөлтийн судалгааг гаргасан байдал Хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлийн судалгаа гаргасан байдал Амны хөндийн өвчин бууруулах талаар авсан арга хэмжээ Чийрэгжүүлэлтийн зам ашигладаг байдал Өглөө бүр хүүхдийн ам зайлуулж хэвшсэн байдал Өөрөө эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан байдал эмчтэй хамтран эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулсан байдал ЭРҮҮЛХАРИЛЦААГ БҮРДҮҮЛЭХЭД ОРУУЛСАНХУВЬ НЭМЭР Хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар эцэг эхэд мэдээллийн самбар гаргасан байдал Эцэг эхэд өгсөн зөвлөгөө, гарын авлагын тоо таних тэмдэгийн давхар системийн хэрэгжилт Хүүхдийн тоогоор ариун цэврийн хэрэглэл, ам зайлах аягатай эсэх ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХЭД ОРУУЛСАН ХУВЬНЭМЭР тоглоомын хүрэлцээ хангамж / 2 оноо/ Булангийн баяжилт /2 оноо/ сургалтын орчин бүрдүүлэхэд бүтээлчээр хийсэн ажил / 2 оноо/
 • 15. Хүүхэд бүрийн хөгжлийн суурь түвшинг тогтоосон • 1-р улиралд 8 бүлгийн 320 хүүхдээс биеийн ерөнхий үзлэг,шүдний эрүүл ахуй болон хүүхэд бүрийн өсөлт хөгжлийн түвшинг тогтоож ажиллаа. Өсөлтийн судалгаагаар: • Бага бүлэг буюу 2 настай ангиас нийт -35 хүүхэд хамрагдсанаас: Өсөлт хөгжил нь хэвийн яваа-29 Хоцрогдолттой яваа -6 байна. • Өсөлтийн түвшинг үнэлэхдээ тухайн хүүхдийн биеийн жин, цээжний тойрог, биеийн өндөр 3-ын харьцуулж үзэж үнэлсэн.
 • 16. Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүдүүдэд шүдний өвчлөлийн түвшин тогтоол хийлээ. 2настай 3настай 4настай 5настай Нийт 41 80 111 85 317 3 25 49 50 127 Шүдний өвчлөл Нийт хүүхдийн тоо Шүдний өвчлөл бууруулах чиглээр авч буй арга хэмжээ • Эцэг эхэд сургалт, мэдээлэл хийсэн. • Шүдээ хэрхэн угаах, хүүхдийн сойз, оо сонголтыг хэрхэн хийх талаар мэргэжлийн эмчээр хичээл заалгасан • Шүдний кабинетийн эмчээс мэргэжлийн зөвлөгөө авч гарын авлагаар хангасан • Өдөр бүр хүүхдийн амыг зайлуулж хэвшсэн • Хүүхдийн хоолонд чихэрлэг хүнсний бүтээгдэхүүн сонгохгүй байгаа арга хэмжээнүүд авч ажиллаж байна. • Өвчилсөн шүдтэй хүүхдийг мэргэжлийн эмчид үзүүлж эрүүлжүүлэх ажлууд хийгдэж байна.
 • 17. Хүүхдийн зөв хоололтын үзэсгэлэн гаргасан.2013 оны 10 сарын 28 • Хүүхдийн шүдний өвчлөл их байгаа тул хүүхдийг хэрхэн зөв хооллох арга зүйд сургах, хүүхдийн хоолыг бэлтгэх талаар эцэг эхэд сургалт зохион байгуулж, хүүхдийн хоолны үзэсгэлэн гаргалаа.
 • 18. Цэцэрлэгт өдөр бүр идэж байгаа хоолоор нь үзэсгэлэн гаргасан. • Хоолны үзэсгэлэнд 82 эцэг эх хамрагдаж амталгаа хийж, мэдээлэл авлаа. • Энэ хичээлийн жилээс хүүхдийн хоолонд хэрэглэгдэх давсны хэрэглээг 50 хувиар бууруулав.
 • 19. Шинэчилж шийдье 2. / хүний нөөцийн асуудал/ ХУУЧИН 1. Багшийн хангамж / чанар/ 2. Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт хийдэггүй, дээрээс өгсөн хүнийг ихэвчлэн авдаг байсан. 3. Ажилчдыг чадавхижуулах / орон нутгийн сургалтанд хамруулах/ ЮУГ ШИНЭЧЛЭГДСЭН 1. Мэргэжлийн багшаар бүрэн хангагдсан нийт багш нарын 55,5 хувь мэргэжлийн зэрэгтэй , нийт багшийн 70 хувь бакалврын дээд боловсролтой, 2. Шинээр ажлын байр гарахад ажлын байрны сонгон шалгаруулатыг хийж авч байгаа. Жнь: энэ жил ажлын байранд 22 хүн сонгон шалгаруулалтанд орсноос эхний 5 байр эзэлсэн хүнийг ажлын байраар хангасан. 3. Ажлын байранд нь ажилчдыг хөгжүүлэх сургалтууд хийгдэж байгаа.Үүнд: Залуу багш нарыг дагалдуулах, халамжлан сургах, үзүүлэх ажлууд зохион байгуулах, сар бүр мэргэжлийн байгууллатай хамтран сургалт явуулах
 • 20. Шинэчилж шийдье.3 / санхүүгийн ил тод байдал / Хуучин 1.Байгууллагын төсөв санхүүгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийдэггүй зөвхөн захиргаа аж ахуйн хүмүүс мэдэж шийдвэр гаргадаг байсан 2. Тендр зарласан ч хязгаарлагдмал байсан Юуг шинэчилсэн 1.Шилэн халаас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр байгууллагын төсвийг зүйл ангийн дагуу юунд зарцуулахаа хамт олноор хэлэлцэж шийдвэрлэдэг болсон. 7 хоногийн байгууллагын цуглаанаар мэдээлэл хийдэг болсон, сар бүр санхүүгийн мэдээлэл хамт олны хурлаар хэлэлцэхээс гадна бараа үйлчиогээний гүйлгээг мэдээллийн самбараар аж ахуйн нэгж, иргэн нэрээр гаргаж ил тод мэдээлдэг болсон. 2. Хүүхдийн хоолонд жилд 2-оос доошгүй удаа мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй тендр зарлаж чанартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг сонгож гэрээ байгуулсны үндсэн дээр нийлүүлэлт хийж хэвшсэн.
 • 22. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт/ Бага бүлэг • 2013-2014 оны хичээлийн жилд шинээр бага бүлэг нээж эцэг эхтэй хамтран 13 нэр төрлийн 1011000 төгрөгийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангагдлаа. Ангийн тохижилт
 • 23. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт Дунд 1 бүлэг: багш Г.Мядагбадам • 17 нэр төрлийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн авахад 1262 000 төгрөгийн санхүүжилтийг эцэг эхтэй хамтран хийж тохижуулсан: Ангийн тохижилт
 • 24. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт Дунд 2 бүлэг: багш Я.Оюун • 21 нэр төрлийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн авахад 700 000 төгрөгийн санхүүжилтийг эцэг эхтэй хамтран хийж тохижуулсан: Ангийн тохижилт
 • 25. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт Ахлах 1 бүлэг: багш Д.Цэрэннадмид • 23 нэр төрлийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн авахад 858 000 төгрөгийн санхүүжилтийг эцэг эхтэй хамтран хийж тохижуулсан: Ангийн тохижилт
 • 26. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт Ахлах 2 бүлэг: багш Ц.Ундрахбаяр • 23 нэр төрлийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн авахад 973 000 төгрөгийн санхүүжилтийг эцэг эхтэй хамтран хийж тохижуулсан: Ангийн тохижилт
 • 27. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт Ахлах 3 бүлэг: багш Н.Нарангэрэл • 23 нэр төрлийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн авахад 1200 000 төгрөгийн санхүүжилтийг эцэг эхтэй хамтран хийж тохижуулсан: Ангийн тохижилт
 • 28. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт Бэлтгэл1 бүлэг: багш Л.Баттөмөр • 23 нэр төрлийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн авахад 840 000 төгрөгийн санхүүжилтийг эцэг эхтэй хамтран хийж тохижуулсан: Ангийн тохижилт
 • 29. Шинэчилж шийдье.4 / цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэлт Бэлтгэл 2 бүлэг: багш Т.Оюунчимэг • 23 нэр төрлийн тоглоом наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүн авахад 985 000 төгрөгийн санхүүжилтийг эцэг эхтэй хамтран хийж тохижуулсан: Ангийн тохижилт
 • 30. Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэсэн нь: Хичээлийн шинэ жил, шинэ байрны нээлт • Тус цэцэрлэг нь 2013-2014 оны шинэ хичээлийн жилд 678,0 сая төгрөгийн өртөгтэй 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга ашиглалтад орж нээлтэй хийлээ. Шинэ байрны нээлтэд аймгийн удирдлагууд, ахмад багш, эцэг эх, багш хүүхдийн төлөөлөл үг хэлж баяр хүргэн ёслолын тууз хайчиллаа. Шинэ байрны нээлт
 • 31. • Хүүхдийн ширээ, сандал тус бүр-60 ширхэг • Багш ширээ, сандал тус бүр-5 ширхэг • Хувцасны шкаф-10 ком Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдсэн тоног төхөөрөмж,тавилга
 • 32. • Хүүхдийн хөнжил, дэвсгэр, дэр тус бүр-100ш • Цагаан хэрэглэлийн иж бүрдэл -200ш Эрхлэгчийн өрөөний ширээ, сандал тус бүр-1ш • Уулзалтын ширээ – 1 ширхэг • Уулзалтын ширээний сандал -10 ширхэг • Хөгжим -2 ширхэг • Сургалтын хэрэглэгдэхүүний тавиур -2 ширхэг Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдсэн тоног төхөөрөмж,тавилга
 • 33. • Цэцэрлэгийн тохижилт, хүүхдийн сурч хөгжих таатай орчин бүрдүүлэхэд БШУ-ны яаманд хүсэлт тавьж 19 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдлээ. Үүнд: • • Сургалтанд зориулж: • Даралтат хөгжим-1 • СD-тоглуулагчтай хөгжим-1 • Ширээний компьютер -3 ш • Проектор-1 • Хувилагч-1 • Гал тогоонд: • Цахилгаан пийшин • Хөргөгч • Дээжийн хөргөгч • 1,2-р хоолны тогоо • Будаа агшаагч • Цахилгаан махны машин • Шарах шүүгээ • Аяга ариутгагч хатаагч • Хөлдөөгч • Буузны жигнүүр Улсын хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэгдсэн тоног төхөөрөмж,тавилга
 • 36. Цэцэрлэгийн гадна дотно орчинг камержуулав.
 • 37. Иргэдэд мэдээлэл өгөх төв байгуулав.
 • 41. Бидний амжилтууд • Эрүүл зөв зохистой хооллолт “аяны хүрээнд эцэг эхийн дунд хоолны үзэсгэлэн гаргаж, өрхийн эмчтэй хамтран сургалт зохион явуулж цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны амталгаа хийлгэсэн • Увс айммгийн эрүүл мэндийн газраас “Эрүүл зөв хооллолт” уралдаанд ахлах тогооч Ц.Лхагвасүрэн амжилттай оролцож 3-р байранд шалгарч “Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар, мөн БСГ-аас зохион байгуулсан “Хоол үйлдвэрийн технологи” сургалтанд амжилттай оролцож хоолны үзэсгэлэнд 1-р байранд тус тус шалгарлаа.
 • 42. Цэцэрлэгийн үндсэн бүлгийн хамран сургалт 61,8 хувиар ахисан. . 160 171 180 180 197 200 203 328 Үндсэн бүлгийн хамран сургалт
 • 43. • Сар бүр хичээл суртачлах сарын аян зохион байгуулж багш нар бие биенээсээ харилцан суралцаж заах арга зүйгээ дээшлүүллээ. Эдгээр үйл ажиллагааг бусдад суртачлан орон нутгийн “МВС” телевизээр нэвтрүүлэг хийлгэлээ Хичээл сурталчилгаа
 • 44. Эцэг эхийн хяналт үнэлгээний өдөр • Эцэг эхийн хяналт үнэлгээний өдөр зохион байгуулан 12 хүний бүрэлдэхүүн тэй баг цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлт ярилцлага хийв.
 • 45. Даам, бии биелгээний дугуйлан хичээллэж байна.
 • 46. Улирал бүр эцэг эхэд тайлан тавьж хэвшсэн. Жилд 3 удаа өглөөлөг зохион байгуулдаг
 • 47. Цэцэрлэгийн аварга шалгаруулах үндэсний бөхийн барилдааныг 2 дахь жилдээ зохион байгуулав.2013 оны аймгийн аваргаар Бэлтгэл ангийн сурагч Батбилэг шалгарлаа.
 • 48. Цэцэрлэг өөрийн гэсэн “Солонго цэцэрлэг”дуутай болж клип хийлгэлээ.
 • 49. Ардын уламжлалт тоглоом наадгайг сургалтанд ашиглах НЬ” уралдаанД Д.Цэрэннадмид багш аймагт 2-р байр,цэцэрлэгийн ЗАН “Хөтөлбөр боловсруулах” уралдаанд 3-р байранд тус тус шалгарлаа
 • 50. Эко орчин бүрдүүлэлт • Цэцэрлэгийн гадна тохижилтонд зориулж цэцэрлэгийн гадна орчинд 2 хэсэг талбайг зүлэгжүүлэн, нийт 48м2 газарт цэцгийн мандал шинээр хийж, 2 төрлийн цэцэг тарилаа.Мөн анги танхимаа цэцэгжүүлэх хөдөлгөөн өрнүүлж бүлэг бүр 20-30 цэцэгтэй боллоо.
 • 51. Интернет тавиулж, сүлжээнд холбогдсон • цэцэрлэгтэй суурин утсаар интэрнет тавиулсан ба нэмж 128 ₮ өөр WIRELESS тавиулснаар нябо, арга зүйч, шинэ байрны нэг, хоер давхарт интернетийг ашиглах бүрэн боломжтой боллоо. • Багш нарын 60 хувийг суурин шинэ компьютерээр хангахаас гадна 2 проектор, том каноноор хангав.
 • 52. Халаалт, цэвэр усны холболт хийлгэсэн • Аймгийн Засаг даргын нөөцөөс 13 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 2 уурын зуухны тогоо нэгтгэх, цэвэр усны шугам татах ажил хийгдэв.
 • 53. Ном хөтөлбөрийн хэрэгжилт • “Ном хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж түүний дагуу бүлгүүдийн дунд 1-р сард “Ном миний нөхөр” сарын аян, 2-р сард “Уран жиргээ” шүлгийн уралдаан, 4 сард “Том ном” хийх уралдаан зарлаж “Удирдамж” хүргүүлэн зохион байгууллаа
 • 54. Тус цэцэрлэг нь “Ном хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийсэн томоохон ажлын нэг нь том ном хийх уралдаан байлаа. Үүнд: • Аймгийн ном хөтөлбөрийн тайлангийн “Номын чуулган”-д бүтээлээрээ оролцож “Бүтээлч цэцэрлэг” ээр шалгарлаа • 1-рт: Сонгосон зохиолоор ангиуд том ном хийж хүүхдэд танилцуулах. • 2-рт: Сонгосон зохиолоор бүлэг бүр жүжигчилсэн тоглолт хийх чиглэлээр ажлыг зохион байгуулж дүгнэлээ.Үүнд бүх бүлгүүд идэвхтэй сайн оролцсоноос: • Л:Баттөмөр багштай “Ахлах-1” бүлэг А.С.Пушкины “Алтан загасны үлгэр”-ээр оролцож 1-р байр • Г.Мядагбадам багштай Бэлтгэл-1бүлэг МАҮ “Долоон бор оготно” • Я.Оюун багштай “Бэлтгэл-3” бүлэг О.Сундуйн “Бөөдий бөмбөрсөн нь” үлгэрээр оролцож 2-р байр, • Т.Оюунчимэг багштай “Бэлтгэл-2” бүлэг МАҮ”Могжоохон даагатай жогжоохон хүү” үлгэрээр, • Д.Цэрэннадмид багштай “Дунд-1” бүлэг О.Сундуйн “Өглөөний нарны дуу” шүлгээр оролцож 3-р байр • Ц.Ундрахбаяр багштай “Дунд-2” бүлэг О.Сундуйн “Үнэг ээж” “Намар” шүлгээр оролцож 4-р байранд тус тус шалгарлаа.
 • 55. Эцэг эхчүүдийн дунд “Багачууддаа уншиж өгөөрэй” номын өдөрлөг зохион явууллаа. • Бүх бүлгийн багш нар , ахлах бүлгийн нийт эцэг эхийг хамарсан өдөрлөгийг тусгай хөтөлбөрийн дагуу зохион явууллаа. • Хөтөлбөрт: • Хүүхдийн урлагын номер • Хүүхдийн дүрийн тоглолт • “Ном” хөтөлбөрийн танилцуулга /эцэг эхчүүдэд/ арга зүйч/ • “Бага насны хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжил” сэдвээр сургалт /эрхлэгч/ • Багш, эцэг эхчүүдийн хийсэн том ном, номын богц, багш нарын хийсэн хүүхдийн авиан дуудлага хөгжүүлэх тест, зурган өгүүлллэгүүд, электрон хичээл, харж ярих зураг, сонсох үлгэр зохиолоор үзэсгэлэн гаргаж нийт эцэг эхчүүдийн дунд ярилцлага зохион явууллаа. Тус өдөрлөгийг МВС-телевизээр гаргаж олон нийтэд суртачлав.
 • 56. Номын өдөрлөгт 40 эцэг эх оролцов. “Ном” хөтөлбөрийн танилцуулга,“Бага насны хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжил” сэдвээр сургалтыг эрхлэгч, арга зүйч нар явуулахаар гадна зөвлөмж, гарын авлага материал бэлтгэн эцэг эхэд хүргүүллээ. Тус өдөрлөгт 40-оод эцэг эх оролцов. Эцэг эхчүүд хуучин номыг засварлах, ном дугаарлах, үйл ажиллагаанд оролцож эцэг эхчүүд хамтран хүүхдийн танилцах зохиолоор 3 баг болон 3ш “Том ном“ хийхээс гадна багш нарын гаргасан үзэсгэлэнтэй танилцаж санал бодлоо солилцлоо. Мөн ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд аймгийн Ойрод ХДТ-т А.С.Пушкины “Алтан загасны үлгэр” УБ-хотоос хүүхэлдэйн театр ирж “Өнхрүүш” хүүхэлдэйн жүжиг хүүхдүүдэд тоглож нийт хүүхдүүд үзэж сонирхуулахаас гадна үлгэрийн талаар бататган хүүхдүүдтэй ярилцлага зохион байгууллаа.
 • 57. Бүлгүүдийн номын баяжилтыг 4,2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэв. • зурагТус цэцэрлэгт “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд БШУЯ- наас 2 сая төгрөгний санхүүжилт хийгдсэнээс “Мон судар-паблишн ХХК- тай гэрээ хийсэний дагуу 1.670.000 төгрөгний ном, 330.000 төгрөгний сургалтын хэрэглэгдэхүүн, байгууллагаас 115 төгрөгний ном, аймгийн Засаг Даргын нөөцнөөс 2 сая төгрөний номтой болж сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна . Заах аргын кабинет ном, сургалтын хэрэглэгдэхүүний булантай болж, бүлэг бүр номын булангаа баяжуулан хүүхдийн насны онцлогт тохирсон ном сурах бичгээр хангагдлаа.
 • 58. Бүх бүлгүүдэд номын өргөө байгуулав. 4,2 сая төгрөгөөр номын баяжилт хийв.
 • 59. АВЬЯАС ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН • Насны онцлогооос шалтгаалан бүлэг бүрт хөгжүүлэх чиглэл тодорхойлсон • 3-4 насны хүүхдэд ардын аман наадам, ерөөл магтаал, уран унших , дуулах бүжиглэх чадварыг илүү хөгжүүлэхэд анхаарч ажилласан бол 4-5 насанд сэтгэхүй хөгжүүлэх, урлан бүтээх, спортын, урлаг уран сайхны чиглэлийн чадварыг хөгжүүлэхэд илүүтэй анхааран сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлж ирлээ. Хүүхдүүдийн сурсан зүйлээр улирал бүр эцэг эхчүүдэд тайлагнахаас гадна байгууллага, аймаг орон нутгийн уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож ирлээ.
 • 60. Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил үгийн баялгыг нэмэгдүүлэх талаар: Хүүхдийн хичээлээр олж авсан мэдлэгийг бататгах,тэдний авъяасын нээн илрүүлэх,хөгжүүлэх зорилгоор бүх бүлгийн дунд “Үлгэрийн баатрууд амилсан нь” дүрийн тоглолт зохион явууллаа. Дүрийн тоглолтыг Үүнд: Д.Цэрэннадмид багштай “Дунд 1” бүлэг О.Сундуйн “Гэгээн өглөөний дуу” шүлгээр, Ц.Ундрахбаяр багштай “Дунд- 2” бүлэг “Үнэг чоно, зараа 3” үлгэрээр, Л.Батттөмөр багштай Ахлах бүлэг А.С.Пушкин ”Алтан загасны үлгэр”- ээр,Г.Мядагбадам багштай “Бэлтгэл-1” бүлэг МАҮ “Долоон бор оготно” үлгэрээр, Т.Оюунчимэг багштай “Бэлтгэл-2” бүлэг МАҮ “Могжоохон даагатай жогжоохон хүү” үлгэрээр тус бүр амжилттай сайн бэлтгэн оролцлоо.
 • 61. Ардын аман наадам, ерөөл магтаал : • Тус цэцэрлэгийн хөгжмийн багш Г.Батсүх аймгийн нийт цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд заах магтаалын үгийг бичиж, аймгийн нийт хөгжмийн багш нарын хамтран гаргасан СD-ны дагуу ахлах, бэлтгэл бүлгийн нийт хүүхдүүдэд магтаал зааж сургаж, 360 000 төгрөөгөөр 12 товшуур хөгжим, үндэсний хувцсыг эцэг эхтэй хамтран хийж эцэг эхчүүдэд сонирхуулахаас гадна цэцэрлэгийн нэгдсэн тайлан тоглолтонд амжилттай оролцлоо.
 • 62. Хүүхдийн сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх талаар • Хүүхдийн анхаарал , ой тогтоолт, төсөөлөн бодох, дүрслэн бодох чадварыг хөгжүүлэх талаар сургалтын хөтөлбөрт тусган ажиллаж ахлах, бэлтгэл бүлгүүдийн хүүхдүүдийн, сэтгэх чадварын “Танин мэдэхүйн хөгжөөнт тэмцээн”-ийг сар бүр зохион явууллаа. Багш нар нийт хүүхдэд ажиллуулах 1500ш тест хийж хүүхдүүдэд ажиллуулж ахицыг нь дүгнэж ажиллахаас гадна эрхлэгч, арга зүйч нарын нэрэмжит олимпиадуудыг зохион явуулаа.
 • 63. Даамны сургалтанд 104 хүүхэд хамрагдав. Тус цэцэрлэг нь “Эрдэм боловсролтой монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд БСГ-аас гаргасан хөтөлбөрийн дагуу “100 буудалт даам”-ны сургалтыг 3 бэлтгэл бүлгийн нийт 104 хүүхдийг хамруулан зохион байгуулж ирлээ. Даамны сургалтыг зохион байгуулахын тулд багш нар хөтөлбөрийн дагуу эцэг эхчүүдэд 2 удаа сургалт явуулж дараа нь эцэг эхтэйгээ хамтран бүх хүүхдийг даамтай болгож, сургалтай хөтөлбөрийн дагуу зохион явуулж ирлээ
 • 64. • Даамны сургалтанд бүлэг бүр 16-18 даамтай буюу нийт бэлтгэл бүлгүүд 54 ш даамтай боллоо. • Монголын багш нарын баярыг тохиолдуулан 2-р сард Бэлтгэл бүлгүүдийн дунд ”Багшдаа барих миний бэлэг” даамны тэмцээн зохион явууллаа. Тус тэмцээнд хүүхдүүд идэвхтэй сайн оролцож • Я.Оюун багштай Бэлтгэл-3 бүлгийн Батбилэг 1-р байр эзлэн Өргөмжлөл “Алтан” медаль • Г.Мядагбадам багштай Бэлтгэл-1 бүлгийн Өсөх-Ирээдүй 2-р байр эзлэн Өргөмжлөл “Мөнгөн” медаль • Т.Оюунчимэг багштай Бэлтгэл-3 бүлгийн А.Анхцэцэг 3-р байр эзлэн Өргөмжлөл “Хүрэл” медаль тус тус хүртлээ.
 • 65. Урлаг уран сайхны авъяасыг хөгжүүлэх талаар: • Багш Т.Оюунчимэг дууны дугуйлан хичээллүүлж урын сандаа шинээр 8 дуу зааж хамтлаг, гоцлол дуугаар хүүхдүүдийг бэлтгэн Аймгийн ЗД-ын нэрэмжит “Авъяас -2013” тэмцээнд амжилттай оролцож гоцлол дуугаар Бэлтгэл-2 бүлгийн Б.Хасхүү 2-р байр эзлэн “Мөнгөн” медаль, 12 хүүхдийн дууны “Цэцэгхэн” хамтлаг оролцож 3-р байр эзлэн “Хүрэл” медаль тус, тус хүртлээ
 • 66. Авьяас-2013 бүх төрлөөс мядаль хүртэв. • хөгжмийн багш Г.Батсүх, Г.Мядагбадам багш нар хамтран гоцлол, хамтлаг бүжгээр 8 хүүхэд бэлтгэн Аймгийн ЗД-ын нэрэмжит “Авъяас -2013” тэмцээнд амжилттай оролцож бүжгийн “Солонго” хамтлаг 2-р байр эзлэн “Мөнгөн” медаль, гоцлол бүжгээр Х.Маралмаа оролцож 3-р байр эзлэн “Хүрэл” медаль тус, тус хүртлээ.
 • 67. Аймгийн ЗЦГ –аас зохион байгуулсан “Ногоон гэрэл- цагаан шугам” тэмцээнд 12 хүүхдийг бэлтгэн оролцож 2-р байр эзлэн “Мөнгөн” медаль хүртэв
 • 68. Аймгийн УЗХ-оос зохион байгууллсан “Гимнатик”-ийн тэмцээнд 16 хүүхдийг бэлтгэн оролцож тусгай байр эзэллээ
 • 69. цэцэрлэгийн насанд М.Батбилэг аймагт түрүүлэв. • Аймгийн нийт цэцэрлэгүүдийн дунд 2013 оны 6-р сарын 01 нд МВС-телевизийн нэрэмжмит “Өсвөрийн аварга” шалгаруулах бөхийн барилдаанд Бэлтгэл-3 бүлгийн М:Батбилэг амжилттай оролцон түрүүлж “Алтан” медаль үнэ бүхий зүйлээр шагнууллаа.
 • 70. Ирээдүйн хүчтэн клубыг сумын заан Ш.Бадамсамбуу, багш Г.Батсүх нар хичээллүүлж байна. Хөгжмийн багш Г.Батсүх бөх-д сонирхолтой хүүхдүүдийг сонгон авч хичээллүүлэн 11 сард МВС-телевизтэй хамтран ” цэцэрлэгийн аварга” шалгаруулах тэмцээнийг амжилттай зохион явууллаа. Ахлах , Бэлтгэл бүлгийн нийт 32 хүүхдийн бөх барилдуулснаас шөвгийн найман бөхийг ивээн тэтгэгч нар болон цэцэрлэгийн мөнгөн шагналаар, бүх хүүхдэд гарын бэлэг гардуулав.
 • 71. Гар зургийн уралдаан : • Бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд сонирхлын дагуу гар зургийн дугуйлан хичээллэдэг. Эдгээр хүүхдүүд бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж тайлагнасан. • Бэлтгэл -3 бүлгийн сурагч А.Буянтогтох аймгийн цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд зарласан “ногоон төгөл ” гар зургийн уралдаанд цэцэрлэгээсээ аймагт оролцож 2-р байранд шалгарч өргөмлөл, дусгалын зүйлээр шагнагдлаа.
 • 72. Улаангом суманд тавих санал 2014 онд сумын ОНХ-ийн сангаар гадна тоглоомын талбай тохижуулах ажил хийлгэх