SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр   / 3-р анги /<br /> Сэдэв: Мянгын дотор нэмэх,хасах                   Хугацаа: 7 цаг<br />Хамрах хүрээ:<br />,[object Object],Хэрэгцээ:<br />,[object Object],Зорилго:<br />,[object Object],Зорилт:<br />,[object Object]
Нэмэх хасах үйлдлийн учир шалтгааныг олж,үйлдлийг зөв гүйцэтгэж үр дүнг тооцоолох,орон зээлэх,санах,баганан бичиглэлээр үйлдлйиг гүйцэтгэх
Тоон илэрхийлэл,жишээ,тэгшитгэл,нийлмэл бодлого зэрэг янз бүрийн хэлбэрийн бодлого бодох,үйлдлийн дарааллыг зөв тогтоох
Аливаа бодлогыг оновчтой аргаар бодох,тооцоолох,зохиох,зураглал хийх
Багаар ажиллах,хамтран суралцах,бие биеэ хүндэтгэх,санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх,бие биедээ тайлбарлах
Агуулга
СудлагдахуунУр ухаанНэмэх үйлдэлХасах үйлдэл1000-ын дотор нэмэх,орон зөв санаж нэмэх,санасан тоогоо тэмдэглэхНэмэх үйлдлийн утгыг зөв олох,дүгнэлт гаргах1000-ын дотор хасах,орон зээлж хасах,зээлсэн тоогоо тэмдэглэхНэмэх хасах үйлдлийн дараалал ашиглан үйлдлийг зөв гүйцэтгэх,үйлдлийн тэмдгийг илэрхийллийн утгад тохируулан зөв байрлуулахҮйлдлийн дараалалд тохируулан тоонуудыг сонгон тавих
Арга зүй
№ЭэлжитхичээлЗорилтЦаг1Нэмэх үйлдэлНэмэх үйлдлийн гишүүдйиг зөв байрлуулан үйлдлийг зөв гүйцэтгэх12Орон санаж нэмэх үйлдэлНэмэх үйлдлийг гүйцэтгэхдээ ороон санаж,баганан бичиглэлээр гүйцэтгэх13БататгалНэмэх үйлдэл оролцсон бодлого,Илэрхийлэл,тэгшитгэл бодох14Хасах үйлдэлХасах үйлдлийн гишүүдийг зөв байрлуулан үйлдлийг зөв гүйцэтгэх15Орон зээлж хасах үйлдэлХасах үйлдлийг гүйцэтгэхдээ орон зээлж,багнан бичиглэлээр гүйцэтгэх16Илэрхийлэл зохиох,бодохНэмэх хасах үйлдэл хавсарсан бодлого,дасгал,илэрхийлэл бодох17Бататгах,дүгнэхМэдлэг чадварыг шалгасан даалгавар ажиллаж,алдаагаа засах1Багшийн үйл ажиллагааСурагчийн үйл ажиллагааӨмнөх мэдлэг дээр тулгуурлан тооны орон ангийн тухай ярилцаж загвар тоо бүтээнэ.Нэгжийн ангиЗуутАравтНэгж324324 гэсэн тоог хэлэхэд хэдэн зуут хэдэн аравт хэдэн нэгж байна вэ?-Аливаа тооны орон ангийг тодорхойлох,орны нэмэгдэхүүний нийлбэрээр задлах дасгал бодлогыг ажиллуулна.Багш сурагчдаар цээж бодлого хийлгэнэ.Өмнө үзсэн хоёр оронтой тооны нэмэх үйлдлйиг гүйцэтгэх аргачлалыг сэргээн санаж ярилцана. /үзүүлэн 1,1/ 23+16=    423+216=Эдгээр хоёр тоог харьцуулан нэмэх үйлдлийг гүйцэтгэн ярилцаж дүгнэлт гаргана.Дүгнэлтийг дэвтэрт нь цэвэр нямбай эмх цэгцтэй бичүүлнэ.  23+16=39     423+216=639Сурагчид 24 гэсэн хоёр оронтой тооны урд талд 3 гэсэн цифр нэмбэл ямар тоо үүсэхийг ярилцана.324=3 зуут 2 аравт 4 нэгж324=300+20+4324=гурван зуун хорин дөрөвДараах тоонуудыг цифрээр бичээд орны нэмэгдэхүүний нийлбэрээр задлаарай.-Долоон зуун арван хоёр-Хоёр зуун жаран нэг-Таван зуун зургааӨмнөх хоёр оронтой тооны нэмэх үйлдлийн мэдлэг дээр тулгуурлан илэрхийлэл,тэгшитгэл,янз бүрийн бодлого зохионо.23+16=    423+216=Нэгжийн ангиЗуутАравтНэгж231639423216639Өмнөх мэдлэг дээр тулгуурлан илэрхийлэл,тэгшитгэл,янз бүрийн бодлого зохиолгоно.Орон санаж нэмэх үйлдлийг багш үлгэрлэн дагуулж сурагчдаар гүйцэтгүүлнэ.Илэрхийллийг үгээр бичих,өгүүлбэрийг илэрхийлэл болгон бичих дасгал,нэмэх үйлдэлтэй тоонд цифр нөхөх дасгал ажиллулна.Багнан бичиглэлээр зөв бичүүлж бодуулж сургана.Үр дүнг тооцуулж шалгана.-Дасгал бодлогыг бие дааж зааврын дагуу ажлуулна.Сурагчид өмнө үзсэн сэдвийн дагуу ярилцаж,бодлого бодно.27+96=      427+296=27+96=123    427+296=723Орон санах бодлого дасгал олныг бодуулна.Илэрхийллийг үгээр бичих,өгүүлбэрийг илэрхийлэл болгон бичих дасгал,нэмэх,хасах үйлдэлтэй тоонд цифр нөхөх дасгал ажиллана.Багнан бичиглэлээр зөв бичиж бодно.Үр дүнг тооцож бодолтоо шалгана.Өгүүлбэртэй бодлого,дасгал жишээ,хүснэгт нөхөх,тоон илэрхийлэл бодох, жиших-Нэмэх үйлдлийн байр солих,бүлэглэх,гишүүнчлэн үржүүлэх чанаруудыг бодлогод ашиглах талаар харилцан ярилцаж бодлого бодуулна.-Мэдэгдэж байгаа гишүүдээр үл мэдэгдэх гишүүнийг олох дасгал даалгаврыг ажиллуулна.-Нэмэх үйлдлийн байр солих,бүлэглэх,гишүүнчлэн үржүүлэх чанаруудыг харилцан ярилцаж дэвтэртээ холбогдох бодлогууд бодно.-Үйлдлийн дарааллыг ярилцан 3-5 үйлдэлтэй хаалт хавсарсан илэрхийллүүд бодно.Багш сурагчдаар цээж бодолт хийлгэнэ.Өмнө үзсэн хоёр оронтой тооны хасах үйлдлийг гүйцэтгэх аргачлалыг сэргээн санаж ярилцана.Өмнөх мэдлэг дээр тулгуурлан илэрхийлэл,тэгшитгэл,янз бүрийн бодлого зохиолгоно.    68-25=      568-325=Эдгээр хоёр тоог харьцуулан хасах үйлдлийг гүйцэтгэн ярилцаж дүгнэлт гаргана.Дүгнэлтийг дэвтэрт нь цэвэр нямбай эмх цэгцтэй бичүүлнэ.   68-25= 43     568-325=243-Сурагчид хоёр оронтой тооны хасах үйлдлийн мэдлэг дээр тулгуурлан илэрхийлэл,тэгшитгэл,янз бүрийн бодлого зохионо.    68-25=    568-325=Нэгжийн ангиЗуутАравтНэгж682543568325243Орон зээлж хасах үйлдлийг багш үлгэрлэн дагуулж сурагчдаар гүйцэтгүүлнэ.-Хүснэгт бөглүүлнэ.Үйлдлийг зөв уншуулна.Хасах үйлдлийг зөв гүйцэтгэнэ.Баганан бичиглэлээр зөв бичүүлж бодуулна.Үр дүнг тооцуулж шалгуулна.-Нэмэх хасах үйлдлийг хүснэгтээр харуулж асуудал дэвшүүлэн харилцан ярилцана.Үзсэн мэдлэг дээрээ тулгуурлан бататгал дасгал ажиллуулна.   72-38=      812-538=   72-38=      812-538=274-Дасгал бодлогыг бие дааж зааврын дагуу ажиллана.Өгүүлбэртэй бодлого,дасгал жишээ,хүснэгт нөхөх,тоон илэрхийлэл бодох,жиших-Баганан бичиглэлээр зөв бичиж бодно.Үр дүнг тооцож бодолтоо шалгана.-Дэвтэртээ цэвэр нямбай цэгцтэй бичих-Орон зээлэх бодлого дасгал олныг бодно.Үр дүнг тооцоолж шалгана.-Үйлдлийн дарааллыг ярилцан 3-5 үйлдэлтэй хаалт хавсарсан илэрхийллүүд бодуулна.-Мэдэгдэж байгаа гишүүнээр үл мэдэгдэх гишүүнийг олох дасгал даалгаврыг ажиллуулна.-Зааврыг уншуулах,харилцан ярилцах-Жишээ бодлогод тохирох үйлдлийн тэмдэг ба тоог нөхөж бичих дасгал ажиллана.Илэрхийллийг үгээр бичих ,өгүүлбэрийг илэрхийлэл болгон бичих дасгал,нэмэх,хасах үйлдэлтэй тоонд цифр нөхөх дасгал ажиллана.А. вариантВ. вариант1.Дараах тоог цифрээр бичээрэй.  Нэгжийн ангийн 2 аравт 3 нэгж2.Тохирох тоог нөхөж бичээрэй.        213+37=37+*3. Дараах тоонуудаас тэгш тоог ялган бичээрэй.  36, 109,213, 48, 31, 572, 795,4. Илэрхийллийн утгыг олоорой.      126-9х8+88:8=5. Хоёр уутанд тус бүр 9 кг гурил,бас нэг уутанд 6 кг гурил байв. 3 уутанд бүгд хэдэн кг гурил байсан вэ?6. 3см урт 2см өргөнтэй тэгш өнцөгтийн талбай периметрийг олоорой.1. Дараах тоог цифрээр бичээрэй   Нэгжийн ангийн 3 зуут 2 нэгж2. Тохирох тоог нөхөж бич          * +45=45+1263. Дараах тоонуудаас сондгойг ялган бич  44, 633, 540, 165, 291, 79,368, 37,4. Илэрхийллийн утгыг ол    365-63 : 9 х 12+468=5. Ээж 32 настай,хүү нь 8 настай.Хүү ээжээсээ хэд дахин дүү вэ?Ээж нь хүүгээсээ хэдээр олон настай вэ?6. Урт нь 5см өргөн нь 2см тэгш өнцөгтийн периметрийг олооройСургалтын орчин<br />Ээлжит хичээл-1Ээлжит хичээл-2Ээлжит хичээл-3Ээлжит хичээл-4Ээлжит хичээл-5Ээлжит хичээл-6Ээлжит хичээл-7Сурах бичигҮзүүлэн1.2-1.52.1-2.3ТӨМ1.2-1.4тест2.1-2.23.14.15.1-5.26.1-6.4<br />Шалгуур үзүүлэлт<br />1.Гурван оронтой тооны бүтэц,задаргаа,орон ангийг нэрлэх,зөв бичих<br />2.Гурван оронтой тоог зөв нэмэх<br />3.Гурван оронтой тооноос тоог зөв хасах<br />4. Орон санаж зээлж үйлдэл гүйцэтгэх<br />5. Баганан бичиглэлээр үйлдлийг зөв гүйцэтгэх<br />6. Нэртэй тоон дээр нэмэх хасах үйлдлийг гүйцэтгэх<br />7.Өгүүлбэртэй бодлогыг унших,утгыг ойлгох,товч бичиглэл,зураглал хийх<br />8.Үл мэдэгдэх тоог олох<br />Даалгавар<br />,[object Object]

More Related Content

What's hot

математик 3 анги
математик 3 ангиматематик 3 анги
математик 3 анги
bachimeg0101
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
tsewegmed
 
математик 5
математик 5математик 5
математик 5
moogii102
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математик
gundegmaa_84
 
а үсэг
а үсэга үсэг
а үсэг
oontood
 
бутархай
бутархайбутархай
бутархай
munguu213
 
мат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгжмат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгж
Bama740517
 
ажлын бодлого
ажлын бодлогоажлын бодлого
ажлын бодлого
Kh Bilegee
 
гадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбай
OyuOyu-Erdene
 
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавармонгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
MunkhbayarBadamtsets
 

What's hot (20)

3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
математик 3 анги
математик 3 ангиматематик 3 анги
математик 3 анги
 
Уртын нэгж түүний үйлдэл
Уртын нэгж түүний үйлдэлУртын нэгж түүний үйлдэл
Уртын нэгж түүний үйлдэл
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
 
101 arga
101 arga101 arga
101 arga
 
математик 5
математик 5математик 5
математик 5
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математик
 
Magadlal магадлал
Magadlal магадлалMagadlal магадлал
Magadlal магадлал
 
а үсэг
а үсэга үсэг
а үсэг
 
бутархай
бутархайбутархай
бутархай
 
МАТЕМАТИК-7
МАТЕМАТИК-7МАТЕМАТИК-7
МАТЕМАТИК-7
 
мат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгжмат хэмжих нэгж
мат хэмжих нэгж
 
ажлын бодлого
ажлын бодлогоажлын бодлого
ажлын бодлого
 
хөдөлгөөний 15-бодлого мб
хөдөлгөөний 15-бодлого мбхөдөлгөөний 15-бодлого мб
хөдөлгөөний 15-бодлого мб
 
куб
кубкуб
куб
 
гадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбай
 
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавармонгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
монгол хэл-5-анги-жишиг-даалгавар
 
2 р анги жишиг даалгавар
2 р анги жишиг даалгавар2 р анги жишиг даалгавар
2 р анги жишиг даалгавар
 

Viewers also liked (7)

бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх аргабодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
 
Nuutsyg tailahad
Nuutsyg tailahadNuutsyg tailahad
Nuutsyg tailahad
 
мат 4 анги
мат 4 ангимат 4 анги
мат 4 анги
 
Bodlogo boduulj surgsh arga
Bodlogo boduulj surgsh argaBodlogo boduulj surgsh arga
Bodlogo boduulj surgsh arga
 
Диаграмм математик 3-р анги
Диаграмм математик 3-р анги Диаграмм математик 3-р анги
Диаграмм математик 3-р анги
 
хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулаххүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
 
өгөгдөл ажиллах технологи
өгөгдөл ажиллах технологиөгөгдөл ажиллах технологи
өгөгдөл ажиллах технологи
 

Similar to н.х математик 3 р анги

Olon orontoi toog urjuuleh 3vd
Olon orontoi toog urjuuleh 3vdOlon orontoi toog urjuuleh 3vd
Olon orontoi toog urjuuleh 3vd
shand1_doko
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
Urnaa_o_o
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
Urnaa_o_o
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
Dash Oogii
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
Burmaa Sanjmyatav
 
Toonii hubaagdah shinj yagaan nom
Toonii hubaagdah shinj yagaan nomToonii hubaagdah shinj yagaan nom
Toonii hubaagdah shinj yagaan nom
hvhv_huyagaa_hvhv
 
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууднатурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
Хөвсгөл Аймаг Боловсролын Газар
 
мат 4 byamba
мат 4 byambaмат 4 byamba
мат 4 byamba
shuree53
 
2 математик н.хонгорзул go go
2 математик н.хонгорзул go go2 математик н.хонгорзул go go
2 математик н.хонгорзул go go
Tand amjilt Husie
 
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Narantsatsralt Ganchimeg
 

Similar to н.х математик 3 р анги (20)

Olon orontoi toog urjuuleh 3vd
Olon orontoi toog urjuuleh 3vdOlon orontoi toog urjuuleh 3vd
Olon orontoi toog urjuuleh 3vd
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
Математикийн хичээлийн даалгавар 2
Математикийн хичээлийн даалгавар 2Математикийн хичээлийн даалгавар 2
Математикийн хичээлийн даалгавар 2
 
мат 3 харлыга
мат 3 харлыгамат 3 харлыга
мат 3 харлыга
 
122444455
122444455122444455
122444455
 
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогуудНатурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
Daalgavriin san
Daalgavriin sanDaalgavriin san
Daalgavriin san
 
Toonii hubaagdah shinj yagaan nom
Toonii hubaagdah shinj yagaan nomToonii hubaagdah shinj yagaan nom
Toonii hubaagdah shinj yagaan nom
 
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууднатурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
 
мат 4 byamba
мат 4 byambaмат 4 byamba
мат 4 byamba
 
__________ _________3-_ ____
 __________ _________3-_ ____ __________ _________3-_ ____
__________ _________3-_ ____
 
2 математик н.хонгорзул go go
2 математик н.хонгорзул go go2 математик н.хонгорзул go go
2 математик н.хонгорзул go go
 
Nemeh hasah
Nemeh hasahNemeh hasah
Nemeh hasah
 
Mat 7rangi
Mat 7rangi Mat 7rangi
Mat 7rangi
 
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
 
нэгж хичээл
нэгж хичээлнэгж хичээл
нэгж хичээл
 
ууууу
уууууууууу
ууууу
 

More from tsewegmed

Tsahim tesт111
Tsahim tesт111Tsahim tesт111
Tsahim tesт111
tsewegmed
 
хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3
tsewegmed
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
tsewegmed
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
tsewegmed
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р анги
tsewegmed
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
tsewegmed
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
tsewegmed
 
хүмүүжил
хүмүүжилхүмүүжил
хүмүүжил
tsewegmed
 

More from tsewegmed (10)

Tsahim tesт111
Tsahim tesт111Tsahim tesт111
Tsahim tesт111
 
хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р анги
 
6565
65656565
6565
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
хүмүүжил
хүмүүжилхүмүүжил
хүмүүжил
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 

н.х математик 3 р анги

 • 1.
 • 2. Нэмэх хасах үйлдлийн учир шалтгааныг олж,үйлдлийг зөв гүйцэтгэж үр дүнг тооцоолох,орон зээлэх,санах,баганан бичиглэлээр үйлдлйиг гүйцэтгэх
 • 3. Тоон илэрхийлэл,жишээ,тэгшитгэл,нийлмэл бодлого зэрэг янз бүрийн хэлбэрийн бодлого бодох,үйлдлийн дарааллыг зөв тогтоох
 • 4. Аливаа бодлогыг оновчтой аргаар бодох,тооцоолох,зохиох,зураглал хийх
 • 5. Багаар ажиллах,хамтран суралцах,бие биеэ хүндэтгэх,санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх,бие биедээ тайлбарлах
 • 7. СудлагдахуунУр ухаанНэмэх үйлдэлХасах үйлдэл1000-ын дотор нэмэх,орон зөв санаж нэмэх,санасан тоогоо тэмдэглэхНэмэх үйлдлийн утгыг зөв олох,дүгнэлт гаргах1000-ын дотор хасах,орон зээлж хасах,зээлсэн тоогоо тэмдэглэхНэмэх хасах үйлдлийн дараалал ашиглан үйлдлийг зөв гүйцэтгэх,үйлдлийн тэмдгийг илэрхийллийн утгад тохируулан зөв байрлуулахҮйлдлийн дараалалд тохируулан тоонуудыг сонгон тавих
 • 9.
 • 10. Нэг зуу ба хорин нэгж
 • 11. Долоон зуу ба гучин хоёр нэгж
 • 12. Зургаан зуу ба гурван нэгж
 • 13. 2.Дараах тоо тус бүрийн хөрш тоонуудыг цацраг дээр тэмдэглэ
 • 14.
 • 15.
 • 16. 628+327+(141-93)=
 • 17.
 • 18. 484 ба 346 – ийн ялгавар дээр 726 –г нэм.
 • 19.
 • 20.