SlideShare a Scribd company logo
‫המחלקה לחינוך‬
     ‫מינהל החינוך‬
‫טיפוח תרבות הקריאה באמצעות יוזמות עירוניות.‬
               ‫תשע"ב‬

                     ‫המחלקה לחינוך‬
‫טיפוח ועידוד תרבות הקריאה‬
 ‫‪ ‬קריאת ספרות יפה חשובה להענקת חוויות והתנסויות‬
 ‫אסתטיות, שבאמצעותן יבינו התלמידים טוב יותר את‬
   ‫עצמם ואת זולתם, יפתחו את הדמיון והאינטלקט ,‬
  ‫יעשירו את אוצר המלים ועולם הדימויים , את כושר‬
‫הביטוי ויפתחו אהבת קריאה ומודעות ספרותית ויכולת‬
               ‫להעריך יצירות ספרות.‬
    ‫אנו רואים חשיבות מרובה בפעילות אינטנסיבית‬
 ‫לטיפוח ולעידוד תרבות הקריאה בספרים שונים בכלל‬
‫ובספרות קלסית ואיכותית בפרט. אשר יביאו להעלאת‬
‫אחוז הקוראים בקרב תלמידינו ,מן הגיל הרך בדגש רב‬
   ‫בבתי הספר היסודיים,ואף בפעילות מגוונת בקרב‬
‫היעד- פיתוח הספריות הבית‬
‫ספריות ) 1(‬
                     ‫הפעולות :‬
              ‫א. הקמה ושדרוג ספריות .‬  ‫‪‬‬
  ‫ב. מחשוב הספריות והפיכתן כמרכז משאבי למידה .‬
 ‫ג. העשרת אוספים במגוון ספרי יען ויעץ וספרות יפה..‬  ‫‪‬‬
                     ‫שותפים:‬
     ‫א. מחלקת החינוך בראשות הגב' יהודית גרנות‬   ‫‪‬‬
  ‫ב. מנהלים,רכזות השפה בבתי הספר + מורות לעידוד‬   ‫‪‬‬
                       ‫הקריאה.‬
‫פיתוח הספריות הבית‬
‫ספריות) 2(‬
                  ‫מדדי הצלחה :‬
 ‫‪ ‬ביצוע מיטבי של תוכניות העבודה לפיתוח הספריה. ניצול‬
      ‫מקסימלי של המשאבים שהוקצו ע"י הרשות.‬
                  ‫‪ ‬יוקמו תשע ספריות.‬
               ‫‪ ‬ימוחשבו שמונה ספריות .‬
     ‫‪ ‬חמש עשרה ספריות תועשרנה באוספים חדשים.‬
                    ‫דרכי הערכה :‬
                ‫.סיורים וביקורים בספריות‬
                      ‫.דיווחי מנהלים‬
                  ‫.טקסי פתיחת ספריות‬
                  ‫מספר השאלות ספרים‬
‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה‬
‫בבתי הספר היסודיים‬
 ‫בית ספריות בנושאים הבאים:‬    ‫הובלת יוזמות‬
                    ‫הפעולות:‬
 ‫קביעת עיתים לביצוע קריאה מדגימה ,עצמית ומונחית‬   ‫‪‬‬
                       ‫בספריה‬
                    ‫שותפים:‬
   ‫פיקוח משה"ח, מדריכות ,מנהלים, מחנכי הכתות‬    ‫‪‬‬
               ‫ורכזות השפה הבי"ס‬    ‫‪‬‬
                  ‫מימדי הצלחה:‬
   ‫עליה של %01 בכמות החלפת ספרי הקריאה אצל‬     ‫‪‬‬
                      ‫התלמידים‬
                  ‫דרכי הערכה :‬
            ‫דיווחי מנהלים ,מורים והורים.‬  ‫‪‬‬
      ‫חלוקת תעודות הוקרה לתלמידים מצטיינים‬   ‫‪‬‬
‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬
‫היסודיים‬

                     ‫הפעולות:‬
      ‫1. ארגון " שבוע הספר" במהלך חודש‬
                      ‫ינואר.‬
      ‫בתי הספר יקיימו פעולות שונות לעידוד‬
                     ‫הקריאה,‬
  ‫ומפגשים יחודיים עם טקסטים ספרותיים . כגון:‬
     ‫תחרות הנואם הצעיר / הקורא הטוב , שעת‬
    ‫סיפור ,"מועדון קוראים" ועוד. במהלך השבוע‬
   ‫יפתחו בתי הספר את שעריהם לביקורי הורים‬
               ‫ואנשי מערכת החינוך .‬
                    ‫באחריות:‬
‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי‬
‫הספר היסודיים‬

  ‫" על יוצרים ויצירותיהם"- ערב ספרותי‬        ‫‪‬‬
     ‫לתלמידים והורים.‬  ‫רב תחומי‬
               ‫הפעולה:‬         ‫‪‬‬
 ‫מפגש רובעי של תלמידים והורים עם קבוצת יוצרים‬     ‫‪‬‬
 ‫מתחומי הספרות ,המוזיקה , הציור ועוד סביב יצירות‬
                ‫ספרותיות יחודייות .‬
                    ‫באחריות :‬   ‫‪‬‬
     ‫מחלקת החינוך בראשות הגב' יהודית גרנות .‬   ‫•‬
‫.מפקחי משה"ח , מנהלים,מורים ורכזות השפה הבי"ס.‬    ‫‪‬‬
‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬
‫היסודיים!‬
 ‫חידון מקוון בעקבות מצעד הספרים‬
                             ‫הפעולה‬
       ‫חידון מקוון ברשת סביב רשימה מובחרת של ספרות קלאסית‬   ‫‪‬‬
  ‫ואיכותית.החידות תהיינה קשורות לתוכן הספרים , לתקופה , לסופרים‬
  ‫ולעולם הספר. החידון מתקיים בו זמנית בכל בתי הספר נרשמו וקראו את‬
                            ‫ספרי המצעד.‬
             ‫מידע ושמות הזוכים יפורסמו בפורטל העירוני.‬  ‫‪‬‬

                          ‫באחריות:‬     ‫‪‬‬
         ‫המחלקה לחינוך בעיריה בראשות הגב' יהודית גרנות.‬
                     ‫נטע לב מהפורטל העירוני.‬
‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬
‫היסודיים‬
        ‫סדנת דרמה " ילדים משחקים ספרים"‬            ‫‪‬‬
                     ‫הפעולה:‬           ‫‪‬‬
‫סדנת דרמה לתלמידים מכתות ה-ו חובבי דרמה וקריאה . בחירת ספר וניתוחו‬  ‫‪‬‬
 ‫ולאחר מכן העלאת ההצגה ע"י תלמידים בפני תלמידי בתי הספר ביום השיא‬
                              ‫העירוני.‬
                           ‫באחריות:‬    ‫‪‬‬
               ‫מחלקת החינוך בראשות הגב' יהודית גרנות‬  ‫‪‬‬
                      ‫סדנת כתיבה יוצרת‬      ‫‪‬‬

                          ‫הפעולה:‬      ‫‪‬‬
 ‫תלמידים כותבים סיפורים ונכנסים לעולמו של היוצר .בהנחייתו של סופר‬  ‫‪‬‬
                               ‫ילדים‬
                           ‫באחריות :‬    ‫‪‬‬
‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬
‫היסודיים‬
 ‫יום שיא עירוני למשתתפי מצעד הספרים‬
                       ‫הפעולה:‬
‫‪ ‬תלמידים חובבי קריאה מכתות ה' מכל בתי הספר בעיר ישתתפו‬
    ‫ב- 3-2 סדנאות חוויתיות הנוגעות לספרי המצעד ולשפה‬
 ‫העברית , על מנת שיהוו שגרירים בכיתותיהם ויהיו גורם מדרבן‬
‫ומעודד קריאה בקרב חבריהם בביה"ס ,וכך יורחבו ויגדלו מעגלי‬
                         ‫ההשפעה.‬
     ‫‪ ‬במהלך היום תועלה הצגה ע"י משתתפי החוג לדרמה .‬
                        ‫‪ ‬באחריות:‬
      ‫‪ ‬המחלקה לחינוך בעיריה בראשות הגב' יהודית גרנות‬
           ‫‪ ‬בשיתוף משרד החינוך וקרן קרב העירונית‬
‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬
‫העל- יסודיים‬
                       ‫פעולות:‬  ‫‪‬‬
   ‫מפגשי ספרניות בתי -הספר עם צוות הדרכה משותף‬    ‫‪‬‬
               ‫למשרד החינוך והעירייה,‬
        ‫בניית מאגר יוזמות בי"ס לעידוד קריאה.‬  ‫‪‬‬
     ‫תלמידים וספרניות מנהלים "מועדון קוראים "‬   ‫‪‬‬
                   ‫מדדי הצלחה :‬
       ‫%09 מן הספרניות משתתפות במפגשים .‬
     ‫%05 מבתי הספר מקיימים "מועדוני קוראים".‬
‫ערב הוקרה למחנכי בתי הספר‬
‫היסודיים‬
‫ערב הצדעה למחנכי העיר אשדוד על פועלם הרב במהלך השנה .‬     ‫‪‬‬
   ‫בדגש מיוחד על העשייה החינוכית בתחום עידוד הקריאה‬
   ‫והכתיבה וטיפוח השפה העברית.מתוך כבוד למורים וכבוד‬
                           ‫לשפה.‬
                         ‫בתוכנית:‬
 ‫ברכות- ראש העיר ,ראשי מערכת החינוך בעיר ופיקוח משה"ח.‬    ‫‪‬‬
      ‫הרצאת מבוא –ביטויים תוצרת הארץ –רוביק רוזנטל .‬   ‫‪‬‬
    ‫פאנל מונחה-השפעת קיבוץ הגלויות על השפה העברית.‬    ‫‪‬‬
                         ‫מופע אומן‬  ‫‪‬‬
                          ‫אחריות :‬
              ‫יהודית גרנות מנהלת המחלקה לחינוך‬
‫אשדוד- תשע" בסימן‬
‫קריאה!!!‬
‫הספרים- ספינות המחשבה , השטות על‬
 ‫גלי הזמן והן נושאות את מטענן היקר מדור‬
          ‫לדור") פרנסיס בייקון(‬

More Related Content

Similar to אשדוד בסימן קריאה 3

מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
Irith Gross
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
Rima Pirotsky
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
Rima Pirotsky
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
carmitcohen
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
nati13my
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
keren
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
R&S
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
Dr. Peri Sinclair
 
כנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתכנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומית
Galit Zamler
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
קריאה משותפת
קריאה משותפתקריאה משותפת
קריאה משותפת
naha1
 
שלום כיתה א
שלום כיתה אשלום כיתה א
שלום כיתה א
doronnevegan
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
Dr. Peri Sinclair
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנות
tehilaperl
 
itamar 2014
itamar 2014itamar 2014
itamar 2014
Ariela Perez
 

Similar to אשדוד בסימן קריאה 3 (20)

מצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגתמצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגת
 
מצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקןמצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקן
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
כנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתכנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומית
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
קריאה משותפת
קריאה משותפתקריאה משותפת
קריאה משותפת
 
שלום כיתה א
שלום כיתה אשלום כיתה א
שלום כיתה א
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנות
 
itamar 2014
itamar 2014itamar 2014
itamar 2014
 

אשדוד בסימן קריאה 3

 • 1. ‫המחלקה לחינוך‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫טיפוח תרבות הקריאה באמצעות יוזמות עירוניות.‬ ‫תשע"ב‬ ‫המחלקה לחינוך‬
 • 2. ‫טיפוח ועידוד תרבות הקריאה‬ ‫‪ ‬קריאת ספרות יפה חשובה להענקת חוויות והתנסויות‬ ‫אסתטיות, שבאמצעותן יבינו התלמידים טוב יותר את‬ ‫עצמם ואת זולתם, יפתחו את הדמיון והאינטלקט ,‬ ‫יעשירו את אוצר המלים ועולם הדימויים , את כושר‬ ‫הביטוי ויפתחו אהבת קריאה ומודעות ספרותית ויכולת‬ ‫להעריך יצירות ספרות.‬ ‫אנו רואים חשיבות מרובה בפעילות אינטנסיבית‬ ‫לטיפוח ולעידוד תרבות הקריאה בספרים שונים בכלל‬ ‫ובספרות קלסית ואיכותית בפרט. אשר יביאו להעלאת‬ ‫אחוז הקוראים בקרב תלמידינו ,מן הגיל הרך בדגש רב‬ ‫בבתי הספר היסודיים,ואף בפעילות מגוונת בקרב‬
 • 3. ‫היעד- פיתוח הספריות הבית‬ ‫ספריות ) 1(‬ ‫הפעולות :‬ ‫א. הקמה ושדרוג ספריות .‬ ‫‪‬‬ ‫ב. מחשוב הספריות והפיכתן כמרכז משאבי למידה .‬ ‫ג. העשרת אוספים במגוון ספרי יען ויעץ וספרות יפה..‬ ‫‪‬‬ ‫שותפים:‬ ‫א. מחלקת החינוך בראשות הגב' יהודית גרנות‬ ‫‪‬‬ ‫ב. מנהלים,רכזות השפה בבתי הספר + מורות לעידוד‬ ‫‪‬‬ ‫הקריאה.‬
 • 4. ‫פיתוח הספריות הבית‬ ‫ספריות) 2(‬ ‫מדדי הצלחה :‬ ‫‪ ‬ביצוע מיטבי של תוכניות העבודה לפיתוח הספריה. ניצול‬ ‫מקסימלי של המשאבים שהוקצו ע"י הרשות.‬ ‫‪ ‬יוקמו תשע ספריות.‬ ‫‪ ‬ימוחשבו שמונה ספריות .‬ ‫‪ ‬חמש עשרה ספריות תועשרנה באוספים חדשים.‬ ‫דרכי הערכה :‬ ‫.סיורים וביקורים בספריות‬ ‫.דיווחי מנהלים‬ ‫.טקסי פתיחת ספריות‬ ‫מספר השאלות ספרים‬
 • 5. ‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫בית ספריות בנושאים הבאים:‬ ‫הובלת יוזמות‬ ‫הפעולות:‬ ‫קביעת עיתים לביצוע קריאה מדגימה ,עצמית ומונחית‬ ‫‪‬‬ ‫בספריה‬ ‫שותפים:‬ ‫פיקוח משה"ח, מדריכות ,מנהלים, מחנכי הכתות‬ ‫‪‬‬ ‫ורכזות השפה הבי"ס‬ ‫‪‬‬ ‫מימדי הצלחה:‬ ‫עליה של %01 בכמות החלפת ספרי הקריאה אצל‬ ‫‪‬‬ ‫התלמידים‬ ‫דרכי הערכה :‬ ‫דיווחי מנהלים ,מורים והורים.‬ ‫‪‬‬ ‫חלוקת תעודות הוקרה לתלמידים מצטיינים‬ ‫‪‬‬
 • 6. ‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬ ‫היסודיים‬ ‫הפעולות:‬ ‫1. ארגון " שבוע הספר" במהלך חודש‬ ‫ינואר.‬ ‫בתי הספר יקיימו פעולות שונות לעידוד‬ ‫הקריאה,‬ ‫ומפגשים יחודיים עם טקסטים ספרותיים . כגון:‬ ‫תחרות הנואם הצעיר / הקורא הטוב , שעת‬ ‫סיפור ,"מועדון קוראים" ועוד. במהלך השבוע‬ ‫יפתחו בתי הספר את שעריהם לביקורי הורים‬ ‫ואנשי מערכת החינוך .‬ ‫באחריות:‬
 • 7. ‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫" על יוצרים ויצירותיהם"- ערב ספרותי‬ ‫‪‬‬ ‫לתלמידים והורים.‬ ‫רב תחומי‬ ‫הפעולה:‬ ‫‪‬‬ ‫מפגש רובעי של תלמידים והורים עם קבוצת יוצרים‬ ‫‪‬‬ ‫מתחומי הספרות ,המוזיקה , הציור ועוד סביב יצירות‬ ‫ספרותיות יחודייות .‬ ‫באחריות :‬ ‫‪‬‬ ‫מחלקת החינוך בראשות הגב' יהודית גרנות .‬ ‫•‬ ‫.מפקחי משה"ח , מנהלים,מורים ורכזות השפה הבי"ס.‬ ‫‪‬‬
 • 8. ‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬ ‫היסודיים!‬ ‫חידון מקוון בעקבות מצעד הספרים‬ ‫הפעולה‬ ‫חידון מקוון ברשת סביב רשימה מובחרת של ספרות קלאסית‬ ‫‪‬‬ ‫ואיכותית.החידות תהיינה קשורות לתוכן הספרים , לתקופה , לסופרים‬ ‫ולעולם הספר. החידון מתקיים בו זמנית בכל בתי הספר נרשמו וקראו את‬ ‫ספרי המצעד.‬ ‫מידע ושמות הזוכים יפורסמו בפורטל העירוני.‬ ‫‪‬‬ ‫באחריות:‬ ‫‪‬‬ ‫המחלקה לחינוך בעיריה בראשות הגב' יהודית גרנות.‬ ‫נטע לב מהפורטל העירוני.‬
 • 9. ‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬ ‫היסודיים‬ ‫סדנת דרמה " ילדים משחקים ספרים"‬ ‫‪‬‬ ‫הפעולה:‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת דרמה לתלמידים מכתות ה-ו חובבי דרמה וקריאה . בחירת ספר וניתוחו‬ ‫‪‬‬ ‫ולאחר מכן העלאת ההצגה ע"י תלמידים בפני תלמידי בתי הספר ביום השיא‬ ‫העירוני.‬ ‫באחריות:‬ ‫‪‬‬ ‫מחלקת החינוך בראשות הגב' יהודית גרנות‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת כתיבה יוצרת‬ ‫‪‬‬ ‫הפעולה:‬ ‫‪‬‬ ‫תלמידים כותבים סיפורים ונכנסים לעולמו של היוצר .בהנחייתו של סופר‬ ‫‪‬‬ ‫ילדים‬ ‫באחריות :‬ ‫‪‬‬
 • 10. ‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬ ‫היסודיים‬ ‫יום שיא עירוני למשתתפי מצעד הספרים‬ ‫הפעולה:‬ ‫‪ ‬תלמידים חובבי קריאה מכתות ה' מכל בתי הספר בעיר ישתתפו‬ ‫ב- 3-2 סדנאות חוויתיות הנוגעות לספרי המצעד ולשפה‬ ‫העברית , על מנת שיהוו שגרירים בכיתותיהם ויהיו גורם מדרבן‬ ‫ומעודד קריאה בקרב חבריהם בביה"ס ,וכך יורחבו ויגדלו מעגלי‬ ‫ההשפעה.‬ ‫‪ ‬במהלך היום תועלה הצגה ע"י משתתפי החוג לדרמה .‬ ‫‪ ‬באחריות:‬ ‫‪ ‬המחלקה לחינוך בעיריה בראשות הגב' יהודית גרנות‬ ‫‪ ‬בשיתוף משרד החינוך וקרן קרב העירונית‬
 • 11. ‫היעד- טיפוח תלמידים חובבי קריאה בבתי הספר‬ ‫העל- יסודיים‬ ‫פעולות:‬ ‫‪‬‬ ‫מפגשי ספרניות בתי -הספר עם צוות הדרכה משותף‬ ‫‪‬‬ ‫למשרד החינוך והעירייה,‬ ‫בניית מאגר יוזמות בי"ס לעידוד קריאה.‬ ‫‪‬‬ ‫תלמידים וספרניות מנהלים "מועדון קוראים "‬ ‫‪‬‬ ‫מדדי הצלחה :‬ ‫%09 מן הספרניות משתתפות במפגשים .‬ ‫%05 מבתי הספר מקיימים "מועדוני קוראים".‬
 • 12. ‫ערב הוקרה למחנכי בתי הספר‬ ‫היסודיים‬ ‫ערב הצדעה למחנכי העיר אשדוד על פועלם הרב במהלך השנה .‬ ‫‪‬‬ ‫בדגש מיוחד על העשייה החינוכית בתחום עידוד הקריאה‬ ‫והכתיבה וטיפוח השפה העברית.מתוך כבוד למורים וכבוד‬ ‫לשפה.‬ ‫בתוכנית:‬ ‫ברכות- ראש העיר ,ראשי מערכת החינוך בעיר ופיקוח משה"ח.‬ ‫‪‬‬ ‫הרצאת מבוא –ביטויים תוצרת הארץ –רוביק רוזנטל .‬ ‫‪‬‬ ‫פאנל מונחה-השפעת קיבוץ הגלויות על השפה העברית.‬ ‫‪‬‬ ‫מופע אומן‬ ‫‪‬‬ ‫אחריות :‬ ‫יהודית גרנות מנהלת המחלקה לחינוך‬
 • 13. ‫אשדוד- תשע" בסימן‬ ‫קריאה!!!‬ ‫הספרים- ספינות המחשבה , השטות על‬ ‫גלי הזמן והן נושאות את מטענן היקר מדור‬ ‫לדור") פרנסיס בייקון(‬