SlideShare a Scribd company logo
‫ימי הערכות תשע"ג‬
‫מערכת החינוך באשדוד‬

‫דגשים במערכת החינוך באשדוד‬
  ‫לאור השינויים בשוק העבודה‬


    ‫יהודה פרנקל‬
             ‫21.8‬
‫המטרה: מהפך חברתי באשדוד‬
         ‫• שיתוף מירב האוכלוסייה בעבודה‬
      ‫• יצירת מקומות עבודה בעלי הכנסה גבוהה‬
    ‫• הגדלת משמעותית של אחוז האקדמאים בעיר‬
 ‫• הרחבת ההשכלה האקדמית בעיר במקצועות הומאניים‬
      ‫• הגדלת מספר הלומדים לתואר דוקטוראט‬
         ‫• הקמת פארק הייטק בדרום העיר‬

‫מדד ההצלחה: מעבר ממצב סוציו-אקונומי‬
   ‫5/4 למצב 7/6 תוך 5 שנים‬
‫סביבת העבודה החדשה‬
      ‫עובד מחליף מקום עבודה לעיתים קרובות.‬  ‫•‬
‫החברות המתקדמות בוחרות את המיקום לפי העובדים.‬    ‫•‬
         ‫התחרות גורמת לתחכום המערכות.‬   ‫•‬
           ‫מקצועות נעלמים אחרים נולדים.‬  ‫•‬
               ‫הארכת תקופת העבודה.‬  ‫•‬
            ‫המהפיכה הדיגיטלית בעיצומה‬  ‫•‬

  ‫העתיד מתאפיין בדינמיות ואי-ודאות‬
       ‫משמעותי‬
‫פילוג המגזרים בשוק העבודה‬
        ‫%02 - עסקים ומגזר פיננסי.‬  ‫•‬
     ‫%23 - מגזר ציבורי ומוסדות חינוך.‬  ‫•‬
              ‫%8 - תקשורת‬   ‫•‬
              ‫%02 - תעשייה‬  ‫•‬
              ‫%8 - תחבורה‬   ‫•‬
              ‫%3 - חקלאות‬   ‫•‬
                ‫%9 - שונות‬  ‫•‬

‫מעבר דרמטי מעיסוקי צווארון כחול‬
     ‫לצווארון לבן‬
‫חתך התלמידים באשדוד‬
            ‫• פעמון גאוסי טיפוסי‬
  ‫• מצב קיים: %04 של מחזור גיל ממשיך היום‬
                 ‫באקדמיה‬
        ‫יעד לעתיד:‬
 ‫%06 של מחזור גיל ימשיך באקדמיה‬
‫%04 של המחזור צריך להכין לחיי המעשה‬
‫מצוינות באשדוד‬
           ‫• בגרויות בתיכונים מעל %09.‬
 ‫אחוז המקצועות הקשים )מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית(:‬  ‫•‬
         ‫%61-7, כפול מהממוצע הארצי.‬
‫• אחוז המצטיינים במקצועות אילו %5-4, כמו הממוצע‬
                    ‫הארצי.‬
  ‫• גידול משמעותי כל שנה במספר הסטודנטים בעיר‬
 ‫)0065 לשנת תשע"ב(, פי שניים מהממוצע הארצי.‬
‫מצוינות באשדוד )המשך(‬
 ‫• שנה ראשונה בה יש שוויון בין מספר הסטודנטים‬
      ‫באוניברסיטאות לבין אילו שבמכללות.‬

  ‫• מקום ראשון בעתידים, %01 מכלל הסטודנטים.‬

   ‫• לא משמעותיים בתלפיות, חיל המודיעין, חיל‬
             ‫תקשוב ובאולימפיאדות.‬

‫יש להרחיב את אחוז הלומדים במקצועות הקשים.‬
  ‫כמו כן, יש לשים דגש על רמת הציונים.‬
‫מיומנויות נדרשות‬
     ‫חשיבה ביקורתית ויכולת שיפוט.‬  ‫•‬
        ‫חשיבה יצירתית ויזמית.‬  ‫•‬
          ‫תקשורת ושיתופיות.‬  ‫•‬
        ‫לקיחת אחריות ומנהיגות.‬  ‫•‬
              ‫ידע בכלכלה.‬  ‫•‬
‫היעד הוא לחנך לבוגרים מצטיינים‬
  ‫בעלי ידע ויכולת הסתגלות‬
‫המגזר הטכנולוגי‬
  ‫• %04 מהבוגרים לא ימשיכו ללימודים גבוהים,‬
     ‫ומערכת החינוך מחויבת להכנתם לחיים.‬
     ‫• בישראל חסרים אלפי עובדים מיומנים.‬
   ‫• בגרמניה התעשייה מתבססת על מייסטרים‬
                   ‫)מומחים(.‬

‫• בפינלנד, תלמידי תיכון בעלי יכולות למידה גבוהות‬
        ‫בוחרים מרצון מקצועות מעשיים.‬
‫המגזר הטכנולוגי)המשך(‬
  ‫• יש לבחון הכנסת מקצועות מעשיים לתיכונים‬
      ‫שיכינו את התלמידים לשוק העבודה.‬
‫• דוגמאות: מכונאות רכב, טכנאי סאונד, פרמדיקים,‬
   ‫טכנאי תאורה, טכנאי מעבדות רפואיות, וכו...‬
  ‫• אשכולות של מקצועות דומים בבית ספר אחד.‬
 ‫• יזמות לעסקים קטנים )ברים, שיפוצניקים וכו...(‬

More Related Content

Similar to ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל

קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
Eli Hurvitz
 
מאיה חושן רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12
מאיה חושן  רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12מאיה חושן  רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12
מאיה חושן רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12
The Jerusalem Institute for Israel Studies
 
הגבוהה לאן
הגבוהה לאןהגבוהה לאן
הגבוהה לאןthemarker
 
מצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריה
מצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריהמצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריה
מצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריה
sheatufim
 
J-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in Jerusalem
J-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in JerusalemJ-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in Jerusalem
J-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in Jerusalem
The Jerusalem Institute for Israel Studies
 
החינוך הטכנולוגי __דן_שרון
החינוך הטכנולוגי __דן_שרוןהחינוך הטכנולוגי __דן_שרון
החינוך הטכנולוגי __דן_שרון
Shaby Haim
 
מפגש קואליציית עסקים 16 11 14
מפגש קואליציית עסקים 16 11 14 מפגש קואליציית עסקים 16 11 14
מפגש קואליציית עסקים 16 11 14
sheatufim
 
מצגת חשיפה שנה ד
מצגת חשיפה  שנה דמצגת חשיפה  שנה ד
מצגת חשיפה שנה דNeta Project
 
Wize 20.2
Wize 20.2Wize 20.2
Wize 20.2
Noam Kaiser
 
מצגת חשיפה שנה ד
מצגת חשיפה  שנה דמצגת חשיפה  שנה ד
מצגת חשיפה שנה ד
Neta Project
 
בקצב הזמן הקצר - on Academic Education
בקצב הזמן הקצר - on Academic Educationבקצב הזמן הקצר - on Academic Education
בקצב הזמן הקצר - on Academic Education
Nir Caftori
 

Similar to ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל (11)

קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
 
מאיה חושן רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12
מאיה חושן  רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12מאיה חושן  רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12
מאיה חושן רשויות מקומיות מדד חברתי כלכלי 24.10.12
 
הגבוהה לאן
הגבוהה לאןהגבוהה לאן
הגבוהה לאן
 
מצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריה
מצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריהמצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריה
מצגת התמודדות עם אתגרי החינוך בפריפריה
 
J-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in Jerusalem
J-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in JerusalemJ-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in Jerusalem
J-RIS Regional Innovation Strategy to Promote Growth in Jerusalem
 
החינוך הטכנולוגי __דן_שרון
החינוך הטכנולוגי __דן_שרוןהחינוך הטכנולוגי __דן_שרון
החינוך הטכנולוגי __דן_שרון
 
מפגש קואליציית עסקים 16 11 14
מפגש קואליציית עסקים 16 11 14 מפגש קואליציית עסקים 16 11 14
מפגש קואליציית עסקים 16 11 14
 
מצגת חשיפה שנה ד
מצגת חשיפה  שנה דמצגת חשיפה  שנה ד
מצגת חשיפה שנה ד
 
Wize 20.2
Wize 20.2Wize 20.2
Wize 20.2
 
מצגת חשיפה שנה ד
מצגת חשיפה  שנה דמצגת חשיפה  שנה ד
מצגת חשיפה שנה ד
 
בקצב הזמן הקצר - on Academic Education
בקצב הזמן הקצר - on Academic Educationבקצב הזמן הקצר - on Academic Education
בקצב הזמן הקצר - on Academic Education
 

ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל

 • 1. ‫ימי הערכות תשע"ג‬ ‫מערכת החינוך באשדוד‬ ‫דגשים במערכת החינוך באשדוד‬ ‫לאור השינויים בשוק העבודה‬ ‫יהודה פרנקל‬ ‫21.8‬
 • 2. ‫המטרה: מהפך חברתי באשדוד‬ ‫• שיתוף מירב האוכלוסייה בעבודה‬ ‫• יצירת מקומות עבודה בעלי הכנסה גבוהה‬ ‫• הגדלת משמעותית של אחוז האקדמאים בעיר‬ ‫• הרחבת ההשכלה האקדמית בעיר במקצועות הומאניים‬ ‫• הגדלת מספר הלומדים לתואר דוקטוראט‬ ‫• הקמת פארק הייטק בדרום העיר‬ ‫מדד ההצלחה: מעבר ממצב סוציו-אקונומי‬ ‫5/4 למצב 7/6 תוך 5 שנים‬
 • 3. ‫סביבת העבודה החדשה‬ ‫עובד מחליף מקום עבודה לעיתים קרובות.‬ ‫•‬ ‫החברות המתקדמות בוחרות את המיקום לפי העובדים.‬ ‫•‬ ‫התחרות גורמת לתחכום המערכות.‬ ‫•‬ ‫מקצועות נעלמים אחרים נולדים.‬ ‫•‬ ‫הארכת תקופת העבודה.‬ ‫•‬ ‫המהפיכה הדיגיטלית בעיצומה‬ ‫•‬ ‫העתיד מתאפיין בדינמיות ואי-ודאות‬ ‫משמעותי‬
 • 4. ‫פילוג המגזרים בשוק העבודה‬ ‫%02 - עסקים ומגזר פיננסי.‬ ‫•‬ ‫%23 - מגזר ציבורי ומוסדות חינוך.‬ ‫•‬ ‫%8 - תקשורת‬ ‫•‬ ‫%02 - תעשייה‬ ‫•‬ ‫%8 - תחבורה‬ ‫•‬ ‫%3 - חקלאות‬ ‫•‬ ‫%9 - שונות‬ ‫•‬ ‫מעבר דרמטי מעיסוקי צווארון כחול‬ ‫לצווארון לבן‬
 • 5. ‫חתך התלמידים באשדוד‬ ‫• פעמון גאוסי טיפוסי‬ ‫• מצב קיים: %04 של מחזור גיל ממשיך היום‬ ‫באקדמיה‬ ‫יעד לעתיד:‬ ‫%06 של מחזור גיל ימשיך באקדמיה‬ ‫%04 של המחזור צריך להכין לחיי המעשה‬
 • 6. ‫מצוינות באשדוד‬ ‫• בגרויות בתיכונים מעל %09.‬ ‫אחוז המקצועות הקשים )מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית(:‬ ‫•‬ ‫%61-7, כפול מהממוצע הארצי.‬ ‫• אחוז המצטיינים במקצועות אילו %5-4, כמו הממוצע‬ ‫הארצי.‬ ‫• גידול משמעותי כל שנה במספר הסטודנטים בעיר‬ ‫)0065 לשנת תשע"ב(, פי שניים מהממוצע הארצי.‬
 • 7. ‫מצוינות באשדוד )המשך(‬ ‫• שנה ראשונה בה יש שוויון בין מספר הסטודנטים‬ ‫באוניברסיטאות לבין אילו שבמכללות.‬ ‫• מקום ראשון בעתידים, %01 מכלל הסטודנטים.‬ ‫• לא משמעותיים בתלפיות, חיל המודיעין, חיל‬ ‫תקשוב ובאולימפיאדות.‬ ‫יש להרחיב את אחוז הלומדים במקצועות הקשים.‬ ‫כמו כן, יש לשים דגש על רמת הציונים.‬
 • 8. ‫מיומנויות נדרשות‬ ‫חשיבה ביקורתית ויכולת שיפוט.‬ ‫•‬ ‫חשיבה יצירתית ויזמית.‬ ‫•‬ ‫תקשורת ושיתופיות.‬ ‫•‬ ‫לקיחת אחריות ומנהיגות.‬ ‫•‬ ‫ידע בכלכלה.‬ ‫•‬ ‫היעד הוא לחנך לבוגרים מצטיינים‬ ‫בעלי ידע ויכולת הסתגלות‬
 • 9. ‫המגזר הטכנולוגי‬ ‫• %04 מהבוגרים לא ימשיכו ללימודים גבוהים,‬ ‫ומערכת החינוך מחויבת להכנתם לחיים.‬ ‫• בישראל חסרים אלפי עובדים מיומנים.‬ ‫• בגרמניה התעשייה מתבססת על מייסטרים‬ ‫)מומחים(.‬ ‫• בפינלנד, תלמידי תיכון בעלי יכולות למידה גבוהות‬ ‫בוחרים מרצון מקצועות מעשיים.‬
 • 10. ‫המגזר הטכנולוגי)המשך(‬ ‫• יש לבחון הכנסת מקצועות מעשיים לתיכונים‬ ‫שיכינו את התלמידים לשוק העבודה.‬ ‫• דוגמאות: מכונאות רכב, טכנאי סאונד, פרמדיקים,‬ ‫טכנאי תאורה, טכנאי מעבדות רפואיות, וכו...‬ ‫• אשכולות של מקצועות דומים בבית ספר אחד.‬ ‫• יזמות לעסקים קטנים )ברים, שיפוצניקים וכו...(‬