SlideShare a Scribd company logo
Nuorten työttömyyden
mittaaminen EU-maissa
Liisa Larja
Pertti Taskinen
pertti.taskinen@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimus jakaa väestön työmarkkina-
aseman mukaan
15 - 74-vuotias väestö
Työvoima
Työlliset Työttömät
Työvoimaan kuulumattomat
esim. eläkeläisiä, koululaisia, kotiäitejä,
työkyvyttömiä, asevelvollisuutta
suorittavia, …
 Onko OPISKELIJA työllinen vai ei-työllinen (=työtön tai
työvoimaan kuulumaton)?
 Opiskelija määrittyy työvoimatutkimuksessa
työmarkkina-asemaltaan niin kuin kaikki muutkin 15-
74-vuotiaat
 Miten TYÖTTÖMYYSASTE lasketaan?
 Työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta
(=työllisistä ja työttömistä)
 Työttömyysaste ei ole työttömien osuus koko
väestöstä
Kuukausijulkistus 24.4.2014
 ”Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli
työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 26,3
prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi
kuin vuotta aiemmin.”
 ”15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus
samanikäisestä väestöstä oli 12,1 prosenttia.”
 Työvoimaan kuuluvia nuoria on suhteellisesti vähän
opiskelujen vuoksi
Työvoimatutkimus (EU Labour Force Survey)
 Kansainväliset (ILO, Eurostat, OECD) määritelmät mahdollistavat
kansainvälisen vertailun
 Työllinen: tehnyt tutkimusviikolla vähintään yhden tunnin ansiotyötä
tai ollut tilapäisesti pois työstään
 Työtön: ei ole työpaikkaa, on etsinyt työtä ja voisi aloittaa työn
 Lisäksi kysytään myös vastaajan omaa näkemystä
pääasiallisesta toiminnastaan
 Työttömyyttä mitataan myös TE-toimistojen asiakasrekisteriin
perustuen. Nuorten kohdalla ei paras mittari: jos ei ole oikeutettu
työttömyyskorvaukseen, ei tarvetta rekisteröityä
4%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
7%
7%
8%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
11%
11%
12%
12%
12%
13%
14%
16%
18%
21%
8%
8%
19%
9%
8%
16%
20%
20%
9%
23%
21%
14%
28%
26%
28%
21%
26%
24%
14%
23%
23%
19%
35%
14%
34%
28%
28%
30%
24%
21%
43%
38%
55%
54%
53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Germany
Norway
Luxembourg
Austria
Switzerland
Turkey
Czech Republic
Belgium
Netherlands
Romania
Slovenia
Malta
Hungary
Lithuania
Bulgaria
Estonia
Poland
France
Denmark
Euro area (17 countries)
European Union (27 countries)
Finland
Italy
Iceland
Slovakia
Cyprus
Latvia
Ireland
Sweden
United Kingdom
Croatia
Portugal
Greece
Macedonia
Spain
15-24 vuotiaiden työttömyys vuonna 2012
Työttömien osuus
työvoimasta
(=työttömyysaste)
Työttömien osuus
ikäluokasta
Yli puolet Suomen nuorista työttömistä on
opiskelijoita (2011)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Alankomaat
Islanti
Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi
Sveitsi
Slovenia
Luxemburg
Viro
Puola
Kaikkimaat
Espanja
Itävalta
Portugali
Malta
Latvia
Iso-Britannia
Saksa
Liettua
Irlanti
Belgia
Ranska
Kreikka
Kypros
Italia
Tsekki
Bulgaria
Romania
Unkari
Slovakia
Opiskelijoidenosuustyöttömistä
Suomessa on vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Yli 12 kk työttömänä olleet (% kaikista 15-24 v. työttömistä)
Työttömyysaste ei kuvaa nuorten syrjäytymistä
 ei ota huomioon työvoiman ulkopuolella olevien suurta
määrää
 ei tee eroa sen suhteen opiskeleeko nuori vai ei
 ei kerro onko kyseessä lyhytaikainen kesätyön etsintä
vai vuosia kestävä työttömyys
  NEET-aste (Not in Employment, Education or
Training)
4,3
5,2
5,9
5,9
6,5
6,6
6,9
7,7
7,8
8,6
8,9
9,3
11,1
11,1
11,8
12,2
12,3
12,5
13,2
13,2
13,8
14,0
14,1
14,7
14,9
16,0
16,7
16,8
18,7
18,8
20,3
21,1
21,5
24,8
28,7
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Netherlands
Norway
Luxembourg
Iceland
Austria
Denmark
Switzerland
Germany
Sweden
Finland
Czech Republic
Slovenia
Lithuania
Malta
Poland
France
Belgium
Estonia
European Union (27 countries)
Euro area (17 countries)
Slovakia
United Kingdom
Portugal
Hungary
Latvia
Cyprus
Croatia
Romania
Ireland
Spain
Greece
Italy
Bulgaria
FYRM
Turkey
15-24 vuotias väestö työmarkkinastatuksen ja koulutukseen osallistumisen mukaan, 2012
Ei-työlliset Ei-koulutuksessa
(NEET)
Ei-työlliset Koulutuksessa
Työlliset Koulutuksessa
Työlliset Ei koulutuksessa
ansiotyössä
1 %
työtön tai
lomautettu
60 %
opiskelija
1 %
työkyvytön
11 %
hoitaa lapsia
17 %
hoitaa omaista
0 % muu
10 %
NEET-nuorten (55 000) itse määrittelemä pääasiallinen toiminta
Suomi, vuonna 2012, 15-24 v., varusmiehet rajattu pois
Haluavatko kaikki NEET-nuoret työtä?
(2012, % ikäluokasta)
2,7 3,6 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,3 5,3 5,6 6,0 6,3
7,3 7,5 7,7 7,9 8,7 9,0 9,2 9,6 9,6 9,8 9,9 10,5 11,0 11,0 11,1
12,2 12,2
13,3
14,5 15,0 15,6 16,3
19,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
NEET: Persons would like to work (seeking employment or not) NEET: Persons do not want to work
Missä maassa nuorten tilanne on vakavin? (2012)
2,7 3,6 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,3 5,3 5,6 6,0 6,3 7,3 7,5 7,7 7,9 8,7 9,0 9,2 9,6 9,6 9,8 9,9 10,5 11,0 11,0 11,1 12,2 12,2 13,3 14,5 15,0 15,6 16,3
19,49,5
8,5
14,1
18,8
13,5
8,1 8,7
23,6
19,0
8,4
19,5
20,6 19,8
26,4
14,2
15,7
20,9
26,5
23,8 23,0
28,1
22,8
21,0
34,0
27,8
22,7
28,4
37,7
30,4
28,1
43,0
55,3
53,2
35,3
53,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
NEET: Persons would like to work (seeking employment or not)
NEET: Persons do not want to work
Unemployment rate
Kiitos!
 Lisätietoja: Hyvinvointikatsaus 1/2013:
http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-03-11_002.html?s=0

More Related Content

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

Nuorten työttömyys EU-maissa, Taskinen Pertti

 • 1. Nuorten työttömyyden mittaaminen EU-maissa Liisa Larja Pertti Taskinen pertti.taskinen@tilastokeskus.fi
 • 2.
 • 3. Työvoimatutkimus jakaa väestön työmarkkina- aseman mukaan 15 - 74-vuotias väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoimaan kuulumattomat esim. eläkeläisiä, koululaisia, kotiäitejä, työkyvyttömiä, asevelvollisuutta suorittavia, …
 • 4.  Onko OPISKELIJA työllinen vai ei-työllinen (=työtön tai työvoimaan kuulumaton)?  Opiskelija määrittyy työvoimatutkimuksessa työmarkkina-asemaltaan niin kuin kaikki muutkin 15- 74-vuotiaat
 • 5.  Miten TYÖTTÖMYYSASTE lasketaan?  Työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta (=työllisistä ja työttömistä)  Työttömyysaste ei ole työttömien osuus koko väestöstä
 • 6. Kuukausijulkistus 24.4.2014  ”Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 26,3 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.”  ”15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,1 prosenttia.”  Työvoimaan kuuluvia nuoria on suhteellisesti vähän opiskelujen vuoksi
 • 7. Työvoimatutkimus (EU Labour Force Survey)  Kansainväliset (ILO, Eurostat, OECD) määritelmät mahdollistavat kansainvälisen vertailun  Työllinen: tehnyt tutkimusviikolla vähintään yhden tunnin ansiotyötä tai ollut tilapäisesti pois työstään  Työtön: ei ole työpaikkaa, on etsinyt työtä ja voisi aloittaa työn  Lisäksi kysytään myös vastaajan omaa näkemystä pääasiallisesta toiminnastaan  Työttömyyttä mitataan myös TE-toimistojen asiakasrekisteriin perustuen. Nuorten kohdalla ei paras mittari: jos ei ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen, ei tarvetta rekisteröityä
 • 8. 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 14% 16% 18% 21% 8% 8% 19% 9% 8% 16% 20% 20% 9% 23% 21% 14% 28% 26% 28% 21% 26% 24% 14% 23% 23% 19% 35% 14% 34% 28% 28% 30% 24% 21% 43% 38% 55% 54% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Germany Norway Luxembourg Austria Switzerland Turkey Czech Republic Belgium Netherlands Romania Slovenia Malta Hungary Lithuania Bulgaria Estonia Poland France Denmark Euro area (17 countries) European Union (27 countries) Finland Italy Iceland Slovakia Cyprus Latvia Ireland Sweden United Kingdom Croatia Portugal Greece Macedonia Spain 15-24 vuotiaiden työttömyys vuonna 2012 Työttömien osuus työvoimasta (=työttömyysaste) Työttömien osuus ikäluokasta
 • 9. Yli puolet Suomen nuorista työttömistä on opiskelijoita (2011) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Alankomaat Islanti Tanska Suomi Norja Ruotsi Sveitsi Slovenia Luxemburg Viro Puola Kaikkimaat Espanja Itävalta Portugali Malta Latvia Iso-Britannia Saksa Liettua Irlanti Belgia Ranska Kreikka Kypros Italia Tsekki Bulgaria Romania Unkari Slovakia Opiskelijoidenosuustyöttömistä
 • 10. Suomessa on vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Yli 12 kk työttömänä olleet (% kaikista 15-24 v. työttömistä)
 • 11. Työttömyysaste ei kuvaa nuorten syrjäytymistä  ei ota huomioon työvoiman ulkopuolella olevien suurta määrää  ei tee eroa sen suhteen opiskeleeko nuori vai ei  ei kerro onko kyseessä lyhytaikainen kesätyön etsintä vai vuosia kestävä työttömyys   NEET-aste (Not in Employment, Education or Training)
 • 12. 4,3 5,2 5,9 5,9 6,5 6,6 6,9 7,7 7,8 8,6 8,9 9,3 11,1 11,1 11,8 12,2 12,3 12,5 13,2 13,2 13,8 14,0 14,1 14,7 14,9 16,0 16,7 16,8 18,7 18,8 20,3 21,1 21,5 24,8 28,7 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Netherlands Norway Luxembourg Iceland Austria Denmark Switzerland Germany Sweden Finland Czech Republic Slovenia Lithuania Malta Poland France Belgium Estonia European Union (27 countries) Euro area (17 countries) Slovakia United Kingdom Portugal Hungary Latvia Cyprus Croatia Romania Ireland Spain Greece Italy Bulgaria FYRM Turkey 15-24 vuotias väestö työmarkkinastatuksen ja koulutukseen osallistumisen mukaan, 2012 Ei-työlliset Ei-koulutuksessa (NEET) Ei-työlliset Koulutuksessa Työlliset Koulutuksessa Työlliset Ei koulutuksessa
 • 13. ansiotyössä 1 % työtön tai lomautettu 60 % opiskelija 1 % työkyvytön 11 % hoitaa lapsia 17 % hoitaa omaista 0 % muu 10 % NEET-nuorten (55 000) itse määrittelemä pääasiallinen toiminta Suomi, vuonna 2012, 15-24 v., varusmiehet rajattu pois
 • 14. Haluavatko kaikki NEET-nuoret työtä? (2012, % ikäluokasta) 2,7 3,6 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,3 5,3 5,6 6,0 6,3 7,3 7,5 7,7 7,9 8,7 9,0 9,2 9,6 9,6 9,8 9,9 10,5 11,0 11,0 11,1 12,2 12,2 13,3 14,5 15,0 15,6 16,3 19,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 NEET: Persons would like to work (seeking employment or not) NEET: Persons do not want to work
 • 15. Missä maassa nuorten tilanne on vakavin? (2012) 2,7 3,6 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,3 5,3 5,6 6,0 6,3 7,3 7,5 7,7 7,9 8,7 9,0 9,2 9,6 9,6 9,8 9,9 10,5 11,0 11,0 11,1 12,2 12,2 13,3 14,5 15,0 15,6 16,3 19,49,5 8,5 14,1 18,8 13,5 8,1 8,7 23,6 19,0 8,4 19,5 20,6 19,8 26,4 14,2 15,7 20,9 26,5 23,8 23,0 28,1 22,8 21,0 34,0 27,8 22,7 28,4 37,7 30,4 28,1 43,0 55,3 53,2 35,3 53,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 NEET: Persons would like to work (seeking employment or not) NEET: Persons do not want to work Unemployment rate
 • 16. Kiitos!  Lisätietoja: Hyvinvointikatsaus 1/2013: http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-03-11_002.html?s=0