Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RoRo Gemileri ve yükleme boşaltma

13,727 views

Published on

Tuğsan&Emre ÇOLAK

 • Be the first to comment

RoRo Gemileri ve yükleme boşaltma

 1. 1. Roll On – Roll Off Ro Ro
 2. 2. Dizayn yönünden roro gemilerini inceleyecekolursak, ki araba gemilerini bunun dışındatutmak gerekir, 2 ayrı sınıf görünür:1-bunlardan ilki sadece roro taşımacılığı yapanmaximum 12 yolcu taşıyan gemiler. 2-roro ve yolcu taşımacılığı yapan gemiler.( roropax) yani 12 den fazla yolcu taşıyan gemiler
 3. 3. RoroRo-Ro gemileri tekerlekli araçların kolaylıkla elleçlenebilmesi için indirme / bindirme rampaları ve geniş otopark sisteminli b o y u n a a m b a r l a r d a n o l uş m a k t a d ı r .
 4. 4. Ro-Ro gemileri sadece tekerlekli araç taşımazlar. Açık güvertelerine standart konteyner, klasik kargo gemilerinde taşınamayacak sandık yükler, helikopter, büyük yatlar vb. çok değişik yükleri de taşırlar.
 5. 5. ROPAXRopax gemileri Ro-Ro gemilerine göre daha hızlı olup , araç taşıma kapasiteleri Ro-Ro gemilerine göre daha düşüktür. Genellikle araba, kamyonet ve yolcu taşımacılığında kullanılır.
 6. 6. Ro-Ro Gemilerinin ÇeşitleriYakınyol Ro-Ro GemileriUzakyol Ro-Ro GemileriFeribotlarKonvansiyonel Ro-Ro GemileriKombine Ro-Ro GemileriAraba TaşıyıcılarıAraba – Yolcu Gemiler
 7. 7. Roro’larda Yük ÇeşitleriKOMPLE ARAÇ2. .€FT .EKERL€ KOMPLE3. KAMYON ROMORK4. EYTAN ROMORK5. ARABA TAIYICISI ROMORK6. YAT VE TEKNE TAIYICI ROMORK7. DORSE8. FRIGO DORSE9. CAM DORSE10. JUMBO DORSE11. PILOT DORSE12. M€D€LL€ DORSE13. BULKER DORSE14. TANKER DORSE15. SILO DORSE16. LOW BED17. MAF€18. .ZEL AMA.LI DORSELER19. D€.ER EXTRA ARA.LAR
 8. 8. YÜKLEME OPERASYONYÜk operasyonunu iki aşamalı. olarak elealmak gerekir.A) Yükleme operasyonu.B) Tahliye operasyonu.
 9. 9. Mafiler Yükleme Operasyonunda çok önemlidir.
 10. 10. Ro-Ro Gemilerinin Avantajları-- Tahliye ve yükleme çabukluğu ile limanlarda kalış süresinin azlığı nedeniyle liman giderlerinin azalması-- Süratlerinin yüksek oluşu ve limanlarda bekleme sürelerinin düşük olması nedeniyle daha çok sayıda sefer olanağı-- Gemi personel sayısının azlığı ve limanda işçilere az ihtiyaç duyulması nedeniyleinsan gücünden tasarruf olanağı-- Yüklerin yük sahiplerine daha kısa sürede ulaşabilmesi-- Genelde layner hatlar üzerinde çalışmaları
 11. 11. Ro-Ro Gemilerinin Dezavantajları-- Gemilerin özel maksatlı olarak dizayn edilmiş olmaları-- Gemi makinelerinin seri ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yakıt masraflarının artması-- Yüklerin özel taşıyıcılarda bulunması ve gemiye özel taşıma aygıtları ile yüklenip tahliye edilebilmesi-- Yüklerin belirli olması-- Yüklerin ağır olması nedeniyle yükleme ve boşaltma esnasında geminin kolayca yalpaya düşebilmesi, ayrıca seyir sırasında rüzgara karşı stabilitelerinin zayıf oluşu.-- Hangar içi kayıp hacmin diğer gemilere nazaran fazla olması
 12. 12. Roro gemilerinin diğer gemilerden farklı olan yapısal özellikleriKıç / Baş KapakKapak sayısı başta veya kıçta 1,2 ve hatta nadiren 3 adetolabilmektedir. Bu tamamen geminin çalıştığı limanlarındurumu göz önüne alınarak belirlenir. Günümüzde hemenhemen tüm büyük limanlarda uygun roro terminalleri verampaları inşa edildiğinden tek kapak tercih edilir halegelmiştir. Tek kapak daha geniş bir giriş imkanı sağladığındançok daha büyük ve ağır araçların taşınmasına imkanvermektedir.Eski gemilerde yani hidrolik telli sistemlerde değişen trim vemeyile göre kapak tellerinin ayarı tele boş koyarak yada tellinboşunu almak suretide yapılmakta olup yeni gemilerde buişlem hidrolik pistonlu sitemle beraber çalışan quay supportsistemi ile sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistem yük operasyonlarıve deniz durumu nedeniyle kapağın haraket etmesi ve salınımyapması ile pistonlar üzerine binen zararlı yükleri de dengeler.
 13. 13. BridgeStern Ramp Accomadation Ladder
 14. 14. Rampalar ve AsansörlerYüklenen araçların kapaktan girdikten sonrayüklenilmek istenilen güverteye (katlara) ulaşmalarınısağlamak üzere güverteler arasında sabit / hareketlirampalar ve asansörler kullanılır. Asansörler rampalarınyaratabileceği yer kayıplarını ortadan kaldırmaklaberaber operasyonların yavaşlamasına sebep olur.Ayrıca asansörlerde kullanılan hidrolik aksam zamanlabüyük problemler yaratmakta olup arızalar meydanagetirmektedir. Aynı arıza ve problemler hareketlihidrolik rampalarda da görülmektedir. Fakat yükoperasyonlarının sürati açısından rampaların avantajlıolduğu açıktır.
 15. 15. Yük GüverteleriKlasik yük gemilerinden farklı olmak üzereambarlar enine perdelerle birbirindenayrılmayıp gemi boyunca devam edip üst üstekatlar şeklinde yer alır. Bu durum rorogemilerini herhangi bir sebeple yaralanmalarıdurumunda yaralı stabilite yönünden diğergemilere nazaran daha duyarlı hale getirir. Üstüste yerleştirilen bu güvertelere dip ambar (lower hold), ana güverte (main deck), üstgüverte ( upper deck) ve açık güverte (topdeck)…..vb adlar verilir.
 16. 16. Loading Operation semi trailer s/t Lane
 17. 17. Perde Kapaklar ve Ambar Kapakları (Bulkhead Door- Hold Cover) Güverteleri birbirinden ayıran su geçirmez mukavim kapaklardır. Güverteler bahsinde anlatılıldığı üzere roro gemileri yaralı stabilite açısından çok duyarlı olduğundan bu kapakların su geçirmezliği ve bunun kontrölü çok önemlidir. Yeni gemilerde bu tür su geçirmez kapak ve kapartoların açık veya kapalı olduğunun kontrölü elektronik kontrol sistemleri ile köprüüstünden takip edilebilmektedir.
 18. 18. Upper Deck Main Deck
 19. 19. Gioutine Door Upper deck Ramp
 20. 20. Çift Cidar – Çift DipEski gemiler çift dipli inşa edilmiş olupyeni gemiler ilaveten çift cidarlı inşaedilmiştir. Çift cidarlı roro gemilerinde buboşluklar geminin bazı bölümlerinde tankolarak kullanılmış ( heeling tanks –topside tanks …vb) bazı bölümlerde debirbirlerinden ayrılmış boş bölmeler (voidspaces) olarak kullanılmıştır.
 21. 21. Tekne YapısıRoro gemileri tekne yapısı olarak kendileri gibisüratli olan yolcu gemileri ve containergemilerine benzerler. Blok katsayıları (Cb) küçük0.55 – 0.65 arası paralel gövde boyları kargogemilerine nispeten daha azdır. Kısacası rorogemileri daha narin hatlara sahip gemilerdir.Narin gemiler olmaları, süratli olmaları, yükseküst yapıları ve Gm’lerinin küçük olması rüzgarakarşı duyarlılıklarını artırmaktadır. Modern rorogemilerinde rüzgar faktörü stabilite hesaplarınadetaylı olarak dahil edilmiş olup,stabiliteaçısından rüzgar faktörünün önemi kaptanlarcada çok iyi
 22. 22. Sevk SistemleriGünümüzde çok çeşitli sevk sistemleriyledonatılmış roro gemileri inşa edilmekleberaber, en çok karşılaşılan sistemlerdizel sevk sistemleridir. Dizel sevksistemlerinin en çok tercih edilenkombinasyonları aşağıdaki gibidir. a- tek ana makina – baş ve kıç iterli b- çift ana makina – baş iterli c- çift ana makine – baş ve kıç iterli
 23. 23. Baş ve kıç iterlerin sayısı ihtiyaca görebelirlenmekte olup roro gemilerinde tercihenpitch kontrollu pervane sistemi kullanılmaktadır.Dümen ve pervane sayısı da dizayna ve ihtiyacagöre değişmektedir. Yüksek manevra kabiliyetineihtiyaç duyan roro gemilerinin çok sık manevrayaptıkları da göz önünde bulundurulmalıdır.Günümüz dizaynları liman manevralarınıminumum maliyetle ( römorkörsüz)gerçekleşecek şekilde yapılmaktadır.
 24. 24. Stabilty and Stress Requirments & LimitationsRoro StabilitesiRoro gemilerinde Gm diğer tip gemileregöre çok daha düşük olduğundan stabilitehesabı çok önemli olup ,bu hesaplar içineski yada yeni tüm roro gemilerindemodern ve gelişmiş bilgisayar programlarıkullanılmaktadır.
 25. 25. Eğilme Momentleri ve Kesme KuvvetleriÖzellikle modern ve hızlı limanlar gemilerin limanlardakalış sürelerini çok azaltmış ,gemi personelinin de görevve sorumluluklarını kısıtlı bir sürede yerine getirmelerinimecbur kılmıştır. Her ne kadar modern bilgisayaryazılımları yardımıyla stabilite hesaplarını yapmak dahakolaylaşmış olsa da,roro gemilerinde eğilme momenti vekesme kuvvetlerinin hesabı açısından problemlerlekarşılaşılmaktadır. Gemilere yüklenecek araçlarınağırlıklarından ziyade tipleri ve yüklenecekleri güvertelereuyumları, gemileri tam kapasite yer kaybı olmaksızınyüklemek açısından daha önemli görülmektedir.
 26. 26. Yükleme öncesi hangi güvertelere hangi araçların yükleneceğiiçlerinde ne kadar ağırlık taşıdıkları bilinmediğinden kaba önyük hesabı da yapılamamaktadır. Bunun neticesinde desağlıklı yükleme operasyonunun gereği olan gemiyi homojenolarak yükleyerek bending moment ve shearing forcedeğerlerini istenilen sınırlarda tutmak mümkün olmamaktadır.Bu problem günümüzde dizayn aşamasında çözülmeyeçalışılmakta olup , dizayn mühendislerince geminin hementüm yükleme durumlarında stress sınırları içerisinde kalmasınıtemin edecek şekilde dizayn edilmesiyle çözülmeyeçalışılmaktadır. Fakat sınırlar içerisinde kalınsa dahi uzun süreliservis ve hizmet ömrü içinde %70 ve % 80 gibi stressleremaruz kalarak yüklenen roro gemilerinde yapısaldeformasyonlar kaçınılmaz olmaktadır.
 27. 27. Basic Stabilty Figures
 28. 28. DECK LOADS TOP DECK 0.65 t/M2 UPPER DECK 1.25 t/M2 MAIN DECK 2.00 t/M2 TANK TOP 3.00 t/M2THE MAX. TRAILER AXLE LOAD IS 20 t/AXLE WITH 4 WHEELS/AXLE
 29. 29. Relation between draught and wind Area
 30. 30. Anti – Heeling Tanks
 31. 31. yükleme ve boşaltma işleminde geminin dengesindeki değişimleri algılayarak gemiyi dengeye getirir. Sistem:・ Sancak ve iskele tarafındaki tanklar・ Güverte kontrol ünitesi・ Çift yönlü santrifüj pompa・ Seviye kontrol elemanı・ Fitings ve vanalardan oluşmaktadır. Aşağıda sistemin şematik gösterimi ve seviye kontrol elemanı gösterilmiştir.
 32. 32. Flume Tanks COLOR CODEWATER BALLAT TANK LUBRICATION OIL TANKHFO TANK DIRT OIL T Y ANKMDO T ANK FRESH WAT ER TANK
 33. 33. SECURING CARGO LASHING GEAR & LOOSING GEAR
 34. 34. IMDG KODLARI VE SEMBOLLERI
 35. 35. 1- PATLAYICI MADDELER2.1- YANICI PARLAYICI GAZLAR2.2- SIKISTIRILMIS GAZLAR2.3- ZEHIRLEYICI GAZLAR3- YANICI SIVILAR4.1- YANICI KATI MADDELER4.2- KENDILIGINDEN TUTUSABILEN MADDELER4.3- ISLANDIGINDA TEHLIKE OLUSTURAN MADDELER5.1- OKSITLENDIRICI MADDELER5.2- ORGANIK OKSIDASYONLAR6.1- ZEHIRLI MADDELER6.2- ENFEKSIYON (BULASICI) MADDELER7- RADYOAKTIF (RADYASYON) MADDELER8- KOROZYON YAPICI MADDELER9- CESITLI TEHLIKELI MADDELER (1-8 DISINDAKI)
 36. 36. TEHLIKE KAYNAKLARININ SEBEBIRo Ro gemilerinde gemiyi ve personeli eetkileyen tehlike kaynaklari asagidadir.1. Dizayn olarak veya yetersiz durumda olan araclarin gemiye yuklenmesi Or: yetersiz sayida lashing baglama noktasi olan , lashing noktalarinin yanlis yerde olmasi, baglama noktalarinin yeterli kuvvetde olmamasi,yetersiz fren sistemi2. Araca kotu yuklenmis yuk, araca kotu istif edilmis yuk, aracta yeterli sekilde emniyete alinmamis ve saglam baglanmamis yuk
 37. 37. 1. tank araclarda serbest satih ( free surface) etkisive tank containerlarin gevsek baglantilarinin gevsek olmasi2. saglam ve emniyetli duzenegi olmayan rampa, asansor bas ve kic rampalar.3. Yetersiz guverte aydinlatmalari ve kotu bir sekilde planlanmis guverteler4. Islak guverteler5. Guvertelerde ve rampalarda bulunan arac harketlerinin denetlenmesinin yetersizligi
 38. 38. Guverte ve rampalardaki araclarin geri gericalistirilmasiFren sisteminini dogru kullanamamadan dolayiolusan hataAracin yanlis ve emniyetsiz sekilde baglanmasiYetersiz veya hatali uygulanan lashingler yadalashing ekipmanlarinin yanlis kullanilmasi yadaaracin agirlik merkezini ve agirliginihesaplamadan uygulanan yetersiz guc ve seferboyunca meydana gelebilecek kotu hava kosullariYuklerdeki bosluklar
 39. 39. Yukun dogru deklere edilmemesi, tehlikeli yuk tasirken afisleme etiketleme yukun ayrimi muhakkak yapilmalidir, Ozel araclar icin yetersiz baglama ekipmanlariOr: uzun ve duz araclari, yuksek araclar, toprak kaldirandozerleri,kraneleri, canli hayvan tasiyan araclari, agirlikmerkezi yuksek olan araclari, cok alcak araclar Ro ro yuklerininin emniyetli baglanmamasindan dolayi etrafindaki veya kic bas yada yan kaportalari hasarlamasi1.16 Kullanilmayan lashing malzemelerinin, eseklerin,tasinabilir merdivenlerin,iskelet koprulerin emniyetealinmamasi
 40. 40. RO-RO GEMILERINDE YUK ISTIFLEME LASHING ISLEMLERITanimlamalarYetkili Kisi Merchant Shipping Regulation`a gore gemi ellecleme techizatinin ve gereken bakimini ve performansini saglayabilecek tecrubeli ve bilgili kisidir.CTU( Yuk Tasima Unitesi) Yuk tasiyan arac manasina gelir. Container, tank, tren yolu ile tasinan tank vagonlar, arac uzerinde tasinabilen tanklarFlat-Bed Trailer Yanlari acik, kapali olmayan duz uzun yatakli olan komple veye dorselerdir.Navlun Tasit Araci arac tasiti olan duz yatakli treylar, trenler, eklentili tir yukleri, tank araclar, birlesmis yuklerMSL ( Maximum Securing Load) Araci gemiye baglarken kullanilan ekipmanlara binebilmesi musade edilen maximum kuvvetDorse Ancak bir cekici tarafindan cekilecek sekilde dizayn edilen araclardir. Ceken araca kendi yukunun bir kisim agirligini bindirir sadece.
 41. 41. Kuvvet lashing ve emniyete alma ekipmanlarinin dizayn edilirken dayanabilecegi maximum emniyet yukune kuvvet denir.Tank tankla sabitlestirilmis saglam ve guvenli araclara tank denir. Gemiye normal olarak yuklenir ve tahliye edilir,tasinabilir. Gemide tahliye edilemez ve arac kendi cekicisiyle gemiye yuklenir.Trained Person egitimli kisi Sorumlu gemi zabitinin yetkilendirmesiyle yapacagi gorevin egitimini almis kisi.Nb Egitimi egitim verilen personele yuku emniyete alma tasinabilir yada sabit baglama ekipmanlarini kullabilme seklinde teorik bilgileri icermelidir butun egitimini basariyla tamamlayan personele isveren sertifika verilir.Tasit tekerleri olan yada cekicye bagli olan tasitlara denir

×