Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lojistik Yonetimi

66,196 views

Published on

 • @0ttoman siteye üye ol ve sunumun üstündeki SAVE yazısına tıkla..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bunu nasıl indirebilirm acaba
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • indiremedim
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ya bu nasıl indiriliyor
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks, Wery Good...
  Teşekkürler, Çok güzel bir döküman. Görsel zenginliği çok iyi olmasa da içerik ve anlatım olarak çok başarılı. İnternet ortamında dağınık halde ki bilgiler burda oldukça derli toplu ve anlaşılır. İNDİRİLEBİLİYOR olması da çok iyi. (Ben indirdim. İndirmek için üye olmanız gerekiyor. )
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Lojistik Yonetimi

 1. 1. ÜRETİM PLANLAMASI VE LOJİSTİK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ
 2. 2. LOJİSTİK KAVRAMI <ul><li>Lojistik esas olarak askeri bir terimdir ve ilk kez 1905 yılında “ordulara ait malzeme ve personelin tedarik, taşınma, bakım ve yenilenmesi” şeklinde kullanılmıştır. Fakat esas önemi II. Dünya Savaşı sırasında anlaşılmış ve sonrasında lojistiğe bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya başlanılmıştır. </li></ul>
 3. 3. Dünyada lojistiğin gelişimini sıra ile açıklamak gerekirse, tarihteki aşamalarını şöyle sıralayabiliriz : <ul><li>1940-1960 yılları arası : Lojistik aşamasını kurma </li></ul><ul><li>1960-1970 yılları arası : Lojistik fikrinin yerleşmesi ve itibar kazanması </li></ul><ul><li>1970-1980 yılları arası : Önceliklerin ve modellerin değişme çağı </li></ul><ul><li>1980- günümüze kadar : Ekonomik ve teknik değişimin yeni çağı </li></ul>
 4. 4. LOJİSTİK YÖNETİMİ <ul><li>Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve onlarla ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkin ve verimli bir şekilde ileri ve ters yönlü akışının gerçekleştirilmesi, depolanması, denetlenmesi ve planlanmasıdır. </li></ul><ul><li>Lojistik Yönetimi; üretim prosesinde kullanılan madde, yarımamül, mamül ve hizmetlerin çıkış ve kullanış noktaları arasındaki akışının planlanması ile ilgilenir </li></ul>
 5. 5. LOJİSTİK YÖNETİMİ <ul><li>Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyoneller Konseyi Lojistik Yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır.” </li></ul>
 6. 7. Lojistik Yönetiminin Alt Sistemleri <ul><li>Tedarik Lojistiği </li></ul><ul><li>Üretim Lojistiği </li></ul><ul><li>Dağıtım Lojistiği </li></ul>
 7. 8. Tedarik Lojistiği <ul><li>İşletmeye hammadde yarı mamül ve hizmet sağlayan firmalarla ilişkilerin düzenlenmesi ve imalatı ihtiyacı olan girdilerin zamanında hazır bulundurulması bu sistemin görevidir. Aşağıda verilen sorunlara çözüm aranmaya çalışılır. </li></ul><ul><li>Hangi malzeme ne zaman ne kadar sipariş edilecek? </li></ul><ul><li>Hangi firmadan satın alınacak? </li></ul><ul><li>Hangi taşıma araçları kullanılacak? </li></ul><ul><li>Malzeme nasıl depo edilecek? </li></ul>
 8. 9. Üretim Lojistiği <ul><li>Gelen malzeme ve parçaların mamüle dönüştürülmesi sırasında yapılan taşımaları ve ara depolamaları içerir. Bu sistemdeki lojistik faaliyetler malzeme nakli adı altında değerlendirilir. </li></ul>
 9. 10. Dağıtım Lojistiği <ul><li>Tamamlanmış mamülün ambardan tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçteki depolama ve taşıma işlemlerinden oluşur. Fiziksel dağıtım olarakda adlandırılabilir.Dağıtım sistemi </li></ul><ul><li>Tüketicinin miktar, yer ve zaman olarak belirlediği hizmetler nelerdir </li></ul><ul><li>Tüketicinin belirlediği dağıtım hizmetleri en düşük maliyetle karşılanıyor mu </li></ul><ul><li>Hangi mamüller ne miktarda stoklanacak </li></ul><ul><li>Hangi taşıma araçları ve servisler kullanılacak sorularına cevap arar </li></ul>
 10. 12. LOJİSTİK FAALİYETLERİ <ul><li>Ülkemizde lojistik şirketlerin geçmişte taşımacılık sektöründe faaliyet göstermeleri ve insanların yeterli derecede bilgilendirilmemesin den dolayı lojistik, taşımacılık olarak değerlendirilmektedir. </li></ul>
 11. 13. LOJİSTİK FAALİYETLERİ <ul><li>Taşımacılık </li></ul><ul><li>Depolama </li></ul><ul><li>Envanter(Stok) Yönetimi </li></ul><ul><li>Elleçleme </li></ul><ul><li>Satınalma </li></ul><ul><li>Paketleme </li></ul><ul><li>Talep Yönetimi </li></ul><ul><li>Müşteri Hizmetleri </li></ul>
 12. 14. 1.Taşımacılık (Ulaştırma) <ul><li>En önemli taşımacılık faaliyetidir. Taşımacılık faaliyeti lojistiğin temelini oluşturur. </li></ul><ul><li>İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, ihtiyaç duyuldukları anda bulundukları yerden ihtiyaç duyuldukları yere fiziksel hareketini ifade eder. </li></ul>
 13. 15. 2.Depolama <ul><li>Depolama, ihtiyaçların gerektiğinde kullanılmak üzere, bulundurulması anlamına gelmektedir. </li></ul><ul><li>Üretim sektöründe depolama, ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan tüm faaliyetler için malzemelerin bekletilmesi olarak tanımlanabilir. </li></ul>
 14. 16. 3.Envanter (Stok) Yönetimi <ul><li>Envanter, üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek amacıyla malzeme, materyal, yarı işlenmiş ve tamamlanmış ürün mevcudunun elde bulundurulmasıdır. </li></ul><ul><li>Başarılı bir stok yönetiminin hedefi arzu edilen müşteri hizmet düzeyini sağlayacak ve bunu yaparken diğer lojistik hizmetlerin maliyetini dengeleyecek bir stok düzeyi belirlemektir. </li></ul>
 15. 17. 4.Elleçleme <ul><li>Geçici depolanan eşyanın görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere, gümrük idaresinin izni ve denetlenmesi altında bazı işlemlere tabi tutulabilir. Bu işlemlere elleçleme adı verilir. </li></ul><ul><li>Malzemenin depoya taşınması, istiflenmesi, oradan nakliye aracına taşınarak yüklenmesinin yapılması gibi işlerdir. </li></ul>
 16. 18. 5.Satın Alma <ul><li>İşletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde, hazır parça ve yarı mamüllerin uygun tedarikçiler arasında kaynak araştırması ve seçimi, pazarlık, tedarik ortaklığı programının yürürlüğe sokulması, satın alma faaliyetleri içinde yer almaktadır. </li></ul>
 17. 19. 6. Paketleme (Ambalajlama) <ul><li>Ambalaj, bir ürünün imalatçıdan nihai tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi ve bilgi iletişiminin kurulabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümü şeklinde tanımlanabilir. </li></ul><ul><li>Lojistik açısından ambalajlamanın birinci görevi, ürünün istenen yere taşınmasını sağlamak ikinci görevi ise ürünün korunmasıdır. </li></ul>
 18. 20. 7.Talep Yönetimi <ul><li>Müşterinin talep ettiği ürünü, istenen miktarda, istenen kalite ve çeşitlerde, doğru zamanda, doğru fiyatta ve doğru yerde karşılama gücü ve esnekliği etkin talep yönetimi ile sağlanabilmektedir. </li></ul><ul><li>Bu nedenle talep yönetimi, bilgiye bağlı olarak talebin maksimum düzeyde karşılanmasını, buna karşın gecikme süresinin, giderlerin, maliyet ve envanterin en küçüklenmesini amaçlar. </li></ul>
 19. 21. 8.Müşteri Hizmetleri <ul><li>Müşteri hizmeti yönetimi, optimal dengeli bir hizmet- maliyet birleşimi ikilemi içerisinde, müşteri ile olan ilişkilerin tüm boyutlarını birleştiren ve yöneten müşteri odaklı bir anlayıştır. </li></ul>
 20. 22. Lojistik Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri <ul><li>Maliyetlerin Düşürülmesi </li></ul><ul><li>Zamanında Teslim Oranının Maximize Edilmesi </li></ul><ul><li>Temin Süresinin Azaltılması </li></ul><ul><li>Esnekliğin Artırılması, Seçenek Çözüm Sayılarının Artırılması </li></ul><ul><li>Temel Yetkinliğe Odaklanmanın Sağlanması </li></ul><ul><li>Bozulma/Hasar/Kayıp Oranının Minimize Edilmesi </li></ul>
 21. 23. <ul><li>Tedarik Zinciri İçindeki Toplam Stokların </li></ul><ul><li>Minimize Edilmesi </li></ul><ul><li>Lojistik Faaliyetlerin Etkinlik ve </li></ul><ul><li>Verimlilik Oranlarının Artırılması </li></ul><ul><li>Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi, Müşteri Odaklılığın Artırılması </li></ul><ul><li>Riskin ve Kazancın Adil Paylaşımı </li></ul><ul><li>Sabit Maliyetlerin Değişken Maliyet Haline Dönüştürülmesi </li></ul><ul><li>Lojistik Yönetim Giderlerinin Azaltılması </li></ul>
 22. 24. TEDARİK ZİNCİRİ <ul><li>Tedarik zinciri, mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar </li></ul><ul><li>İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik zinciri;satış süreci, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, tedarik, ve müşteri hizmetleri gibi bir çok alanı içine alır. </li></ul>
 23. 25. <ul><li>Lojistik kavramı, uygulamada Tedarik Zinciri Yönetimi kavramıyla çok sık aynı anlamda kullanılmaktadır.Oysa iki kavram birbirinden farklıdır. </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri bir ürünün hammadde olarak varoluşundan malın tüketiciye ulaştırılmasından sonraki faaliyetlerine kadar hareket ettiği zincirdeki tedarikci, imalatçı,nakliye, depolama, satış, satış sonrası hizmet dahil tüm faaliyetleri kapsar. </li></ul><ul><li>Lojistik ise,ürünlerin bir tedarik zinciri boyunca hareket etmesi ya da durması için yapılması gerekli tüm işleri ve bu zincir boyunca ürünle birlikte akış halinde bulunan bilgi ve riskin yönetimini kapsamaktadır. </li></ul>
 24. 26. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) <ul><li>Dış kaynak kullanımı, işletmenin kendisine rekabet avantajı sağlayan temel yetkinliğe sahip olduğu faaliyetlere odaklanmasına, kendi uzmanlık ve temel yetenek alanına girmeyen faaliyetleri ise organizasyon dışındaki işletmeler aracılığıyla sağlamasına olanak veren yönetim stratejisine denir.Bir başka ifadeyle dış kaynak kullanımı, işletmenin en iyi yaptığı işe odaklanıp geri kalan faaliyetleri dış kaynaklardan sağlamasına denir. </li></ul>
 25. 27. <ul><li>Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerin etkisindeki şirketlerin, bu yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için üç temel özelliği sağlamaları gerekmektedir </li></ul><ul><li>Hız </li></ul><ul><li>Esneklik </li></ul><ul><li>Maliyet Avantajı </li></ul><ul><li>Tüm bu etkenlere bağlı olarak firmalar yönetim ve üretim yapılarında radikal değişimler yapmaya başlamışlardır. Değişim ve değişkenliğe uyum sağlayabilmek, dalgalanmalardan daha az etkilenmek, güncel ve en son teknolojilerden hızla yararlanabilmek amacıyla dış kaynak kullanımı daha yaygın uygulanmaktadır. </li></ul>
 26. 28. Dış Kaynak Kullanımının Sağladığı Başlıca Avantajlar <ul><li>Ana işe odaklanmak </li></ul><ul><li>Maliyetlerin azaltılması </li></ul><ul><li>Sabit maliyetlerin değişken maliyete dönüştürülmesi </li></ul><ul><li>Maliyetlerin önceden bilinmesi </li></ul><ul><li>Belirlenmiş hizmet düzeyi </li></ul><ul><li>Geniş ve esnek kaynak havuzu </li></ul><ul><li>Kaynak esnekliği </li></ul><ul><li>Maliyet ve teknoloji risklerinin azaltılması </li></ul>
 27. 29. Dış Kaynak Kullanımının Sakıncaları <ul><li>Dış kaynaklara bağımlı olma,denetimi kaybetme, </li></ul><ul><li>Çalışanların ve sendikaların gözünde güven ve prestij kaybetme, </li></ul><ul><li>Dış kaynak sağlayan firmanın performansının izlenilmesi ve değerlendirilmesindeki güçlükler, </li></ul><ul><li>Kısa dönemli tasarruf için uzun dönemli anlaşmalardan doğabilecek sakıncalar </li></ul>
 28. 30. 3.Parti Lojistik (3PL) <ul><li>Öncelikle neden 3.parti denildiğini açıklamak gerekirse; </li></ul><ul><li>1.parti : Üretici, imalatçı, gönderici, toptancı vb malın ve/veya hizmetin üreticisidir. </li></ul><ul><li>2.parti :Birinci partinin doğrudan müşterisi veya akışa göre tedarikçisi olan işletmedir. </li></ul><ul><li>3.parti :Dolayısıyla bu iki taraf arasındaki mal ve hizmet akışına giren şirkettir </li></ul>
 29. 31. 3.Parti Lojistik (3PL) <ul><li>Üçüncü parti lojistik, bir şirketin malzeme yönetiminin veya ürün dağıtımının kısmen veya bütünüyle başka bir şirkete verilmesidir. </li></ul><ul><li>Başka bir tanımla üçüncü parti lojistik, bir organizasyonda geleneksel olarak yürütülen lojistik faaliyetlerinin dış kaynak tarafından gerçekleştirilmesidir. Üçüncü taraf olarak gerçekleştirilen bu faaliyetler, süreçlerdeki tüm aktiviteleri kapsayabileceği gibi çoğunlukla seçilen belirli aktiviteleri de kapsayabilir. </li></ul>
 30. 33. 4.Parti Lojistik (4PL) <ul><li>Dördüncü parti lojistik, müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik(3PL) şirketleriyle bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir. </li></ul>
 31. 34. 4.Parti Lojistik (4PL) <ul><li>Dördüncü parti lojistik kavramı, üçüncü parti lojistik firmalarının yetersiz kalması nedeniyle1990’lardan sonra lojistik sektöründe görülmeye başlandı. Genelde taşıma ve depolama gibi belli alanlara yoğunlaşan üçüncü parti lojistikcilerin, işletme ve kurumların karmaşık lojistik gereksinimlerine cevap veremez oldular. </li></ul><ul><li>Bu açığı kapatmak maksadıyla 4PL, karmaşık lojistik zincirinin çözümleri üzerine uzmanlık seviyesinde hizmet verir. Esasen üçüncü parti lojistik uygulama ve yürütme bazlı konular üzerinde yoğunlaşırken 4PL yöneticileri ve danışmanları ise stratejik ve teknoloji destekli konulara yoğunlaşır. </li></ul>
 32. 35. 3PL ile 4PL’ nin Karşılaştırılması <ul><li>3.parti hizmet sağlayıcılar, riskleri ancak üstlendikleri hizmetlerin kalitesi ile doğru orantılı olarak kendi performanslarının iyiliği ve kötülüğü ölçüsünde bir ödül ceza sistemine göre alırlar. </li></ul><ul><li>Halbuki 4. parti’ deki risk; hizmet sağlayıcıyla hizmetten faydalananı eşit oranda etkileyen bir risktir. Aynı orantıda, hizmet sağlayıcının, dolayısıyla performanstan öte, direk verilen hizmetin, yapılan işin sonucuyla birebir orantılı bir risktir. </li></ul><ul><li>Dolayısıyla 4. parti’ deki risk, 3.parti hizmet sağlamadaki riskten çok çok farklı; direk yapılan işin daha iyi yapılması ve zincirin son derece organize bir şekilde koordine edilmesinden geçiyor. </li></ul>
 33. 36. 3PL ile 4PL’ nin Karşılaştırılması <ul><li>3. parti’nin sunduğu hizmetler, tedarik zincirinin sadece çok belli başlı, geleneksel halkaları içinde kalmakla sınırlıdır. Bunlar kısaca taşıma, depolama ve envanter yönetimi gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. </li></ul><ul><li>4PL ise bütün bu 3.partileri tedarik zincirinin tamamında koordineli bir şekilde kulanarak zincirin performansının artmasını sağlamaktadır. </li></ul><ul><li>Günümüz rekabet ortamında müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışan şirketlere hizmet kalitesi olarak 3PL şirketleri çözüm ortaklığı sunmaktadır bunun bir ileri aşaması olan 4PL şirketleri ise bir adım daha ileri gidip tedarik zincirindeki birden çok halkaya eş zamanlı olarak hizmet vererek tedarik zincirinin performansını arttırmayı hedeflemektedir. </li></ul>
 34. 37. Lojistik Sürecinde Kullanılan Yöntemler <ul><li>Malzeme İhtiyaç Planlaması(MRP) </li></ul><ul><li>Üretim Kaynakları Planlaması(MRP2) </li></ul><ul><li>Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) </li></ul><ul><li>Tam Zamanında Üretim(JIT) </li></ul>
 35. 38. Tam Zamanında Üretim (JIT) <ul><li>JIT; müşterinin istediği, ihtiyaç duyulan ürünü, en az miktarda malzeme, ekipman, işgücü ve alan kullanarak, ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan miktar kadar üretme tekniğidir. </li></ul><ul><li>Başka bir ifadeyle JIT, akış şeklinde üretim yapılmasının sağlanması, tam zaman uygulamasının yerleştirilmesi ve üretim temposunun talep hızına eşitlenmesi gibi prensipler üzerine kurulur. </li></ul>
 36. 39. Türkiye’de Lojistik Sektörü <ul><li>Dünyadaki benzer uygulamalara paralel biçimde hizmetlerini çeşitlendiren ve uzmanlaştıran Türkiye’de yerleşik lojistik sektörü 2000 yılının başına gelindiğinde, yerli ve uluslararası şirketlerle işbirliğine giden, yurtdışı bürolar açan hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör haline gelmiştir.  </li></ul><ul><li>Özellikle son 10 yıl içinde uluslararası pazarda çok ciddi bir gelişme gösteren lojistik sektörü ile ilgili yansımalar Türkiye ekonomisinde de görülmüş ve her geçen gün lojistik hizmetler daha fazla anılır bir hale gelmiştir. </li></ul>
 37. 40. Türkiye’de Lojistik Sektörü <ul><li>Büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu lojistik sektörünün önemi Türkiye’de giderek artmaktadır. Hizmet sektörlerinden biri olan lojistik sektörünün, ülkemizde turizmden sonra en fazla potansiyeli bünyesinde barındıran ikinci sektör olduğu ifade edilmektedir. </li></ul><ul><li>Türkiye ekonomisi için, lojistik faaliyetlerin gelişmiş düzeye ulaşması ve dünya standartlarına yaklaşmasının iki önemli yararı olacaktır. Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle yakın çevresinde lojistik hizmet verebilecek tek ülke olacaktır. Barındırdığı nüfus ve sahip olduğu büyük ekonomi nedeniyle, lojistik hizmetlerden yararlanacak olan milli üretici ve ihracatçı fayda sağlayacak, Türk ürünlerinin dış pazarlara erişim süre ve maliyeti azalacak, bu durum da talebi olumlu etkileyecektir. </li></ul>
 38. 41. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Lojistik Firmaları <ul><li>Türkiye’de gelişmekte olan sektörlerin başında gelen lojistiğin önemi, Türkiye’nin coğrafi konumu gözönünde bulundurulduğunda, uluslararası boyutta daha da artmaktadır. Türkiye’de dış ticaret yapan yaklaşık 50.000 şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin yaklaşık 5.000’i 1 milyon doların üzerinde dış ticaret hacmine sahiptir. Dış ticaret şirketlerine verilen lojistik hizmetleri sağlayan yaklaşık 2.000 gümrükleme şirketi, 1.200 uluslararası kara taşımacılık şirketi, 1.000 uluslararası denizcilik şirketi, 250 taşıma işleri organizatörü (freight-forwarder) şirket ve 250 civarında antrepo bulunmaktadır.Ayrıca nakliyat ambarı işletmecileri, taşıma işleri komisyoncuları, dağıtım şirketi, kargo ve kurye sektöründe çalışan şirketleri de sektör kapsamına dahil etmek mümkündür.  Bu firmalardan bazıları şu şekildedir; </li></ul>
 39. 42. <ul><li>Omsan Lojistik </li></ul><ul><li>Arkas Lojistik </li></ul><ul><li>Horoz Lojistik </li></ul><ul><li>DHL </li></ul><ul><li>Mars Lojistik </li></ul><ul><li>Doğan Lojistik </li></ul><ul><li>Exel Lojistik </li></ul><ul><li>TNT </li></ul><ul><li>Borusan Lojistik </li></ul><ul><li>Ekol Lojistik </li></ul>
 40. 43. E-TİCARET <ul><li>Dünya Ticaret Örgütünün yaptığı tanıma göre elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklâm, satış ve dağıtımlarının telekominikasyon ağı üzerinden yapılmasıdır. </li></ul><ul><li>Elektronik ticaret iş hayatına yeni bir yapılandırma getirmektedir. Klasik dağıtım kanalı elemanlarını giderek ortadan kaldırmakta, onun yerine müşteriyi üretici ve satıcı işletmeye daha da yakınlaştırmaktadır. </li></ul>
 41. 44. E-TİCARET <ul><li>Elektronik ticaret tüketicilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin; dünyanın neresinde olursa olsun talep edilen mal, 7 gün 24 saat internet aracılığı ile sipariş edilebilmektedir. Benzer farklı ürün seçenekleri hakkında bilgi toplamaya, karşılaştırma yapabilme ve ücretsiz danışmanlık alabilme gibi opsiyonel yeni fırsatları kendi içinde barındırması internetin tüketiciler için hızla kabul gören ortam haline getirmiştir. </li></ul><ul><li>Bu yönleriyle internet ekonomisi ve elektronik ticaret, lojistik hareketlerini hızlandırmaktadır. Klasik büyük hacimli malların ve kesikli siparişlerin yanında küçük hacimli ve sürekli taşıma hareketleri de yeni boyut getirmiştir. </li></ul>
 42. 45. E-Ticaretin uygulanması lojistikde şu yararları sağlayacaktır: <ul><li>Gerekli ürünlerin temini, </li></ul><ul><li>Ürünlerin koşullara uygun yerlere konumlandırılması, </li></ul><ul><li>Ürünlerin rekabet edilebilir fiyatla sunulması, </li></ul><ul><li>Ürünlerin ihtiyaçları olundukları sırada kullanılır halde bulundurulması, </li></ul><ul><li>Ürünlerin müşterilere doğru zamanda teslim edilmesi. </li></ul>
 43. 46. Üretim Planlaması ve Lojistik Yönetimi İlişkisi <ul><li>Rekabet koşullarının gitgide artmasıyla günümüz işletmeleri çağın gerisinde kalmamak ve yaşamını devam ettirebilmek için ayrıntılı olarak düşünülmüş,kapsamlı bir üretim planına ihtiyaç duyarlar. Lojistik yönetimi de üretim planlamasının en önemli fonksiyonlarından birini oluşturur . </li></ul><ul><li>Üretim planlaması ve lojistik yönetimi ilişkisine genel olarak baktığımızda; üretimin aksamaması ve müşteri taleplerinin zamanında karşılanması için sadece ana sanayinin (üretim işletmesi) üretim planı yeterli gibi görünebilir. Ancak hem ana sanayinin hem de tedarikçi firmanın üretim planlaması yapması ve planlamanın lojistik faaliyetlerini de kapsaması gerekmektedir.Burada her iki firmanın üretim planlamaları arasında bir eşgüdüm olmalıdır. </li></ul>
 44. 47. Üretim Planlaması ve Lojistik Yönetimi İlişkisi <ul><li>Tedarikçi ile ana sanayi arasındaki iletişim elektronik ortamda kurularak üretimin aksamadan seri bir şekilde devamı sağlanır. Üretici işletme üretime başladığı anda üretilecek olan bir sonraki mamul için gerekli hammaddenin siparişi tedarikçi firmaya iletilir. Yani üretici firmanın üretim emri, tedarikçi firmanın sipariş emri olur. </li></ul><ul><li>Sipariş emri kadar malzemenin doğru zamanda yüklenip, ihtiyaç duyulan yere ulaştırılması da başlıca bir lojistik problemidir. Özellikle lojistik faaliyetleri işletme dışındaki bir kaynakça yürütülüyorsa (3pl ve 4pl) tedarikçi ve ana sanayinin üretim planlarındaki uyumu bozabilir.Bu nedenle entegrasyon zincirine bir halka daha eklenmelidir.Böylece ana sanayinin üretim planlaması ve tedarikçinin üretim planlaması arasındaki uyum, lojistik servis sağlayan işletme tarafından bir nevi hizmet üretim planı ile koordine edilmelidir.Bu sayede üretim planlamasında etkin bir lojistik yönetiminden bahsedilebilir. </li></ul>
 45. 48. HAZIRLAYANLAR <ul><li>EMEL ÇAYLAN </li></ul><ul><li>ONUR SAYRAÇ </li></ul><ul><li>GAMZE AKÇAY </li></ul><ul><li>EMRAH YILDIRIM </li></ul><ul><li>BERNA ÇAKIR </li></ul>

×