Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conferințe Zonale - 2019. Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. Imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate - garantul supraviețuirii

479 views

Published on

Conferințe Zonale - 2019.
Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. Promovarea imaginii bibliotecii. Prezentarea a două experiențe inovative din partea rețelelor de biblioteci.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Conferințe Zonale - 2019. Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. Imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate - garantul supraviețuirii

  1. 1. Imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate – garantul supraviețuirii CONFERINȚE ZONALE – 2019 Bălți, Orhei, Călărași, Leova Prezintă: Vera OSOIANU, Ecaterina DMITRIC, experți BNRM
  2. 2. Componentele imaginii IDEALĂ DE OGLINDĂ Simple PowerPoint Presentation imaginea ideală este imaginea spre care tinde instituția și oglindește scopurile fundamentale ale activității Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. REALĂ imaginea reală – oglindește atitudinea adevărată a diferitor categorii de cetățeni față de bibliotecă, nivelul de corespundere a calității servirii așteptărilor acestora, înțelegerea importanței bibliotecii pentru comunitate imaginea de oglindă – reflectă părerile bibliotecarilor despre cât de atrăgătoare este biblioteca pentru utilizatori, reputația bibliotecii, atenția de care se bucură din partea organelor de decizie și a populației
  3. 3. Reflecții Instrumentele promoționale - medii digitale, cum ar fi site-ul bibliotecii, liste de e-mail, bloguri; pagini și conturi pe rețele sociale; materiale imprimate, cum ar fi postere, manuale; evenimente, precum tururi de orientare, ateliere de lucru; alte instrumente, cum ar fi publicațiile bibliotecilor, concursuri, broșuri . Pilonii principali pe care se sprijină biblioteca sunt: spațiile, resursele, serviciile, personalul, parteneriatele, deaceea efectul promovării imaginii bibliotecii în comunitate se axează pe acești piloni și imaginea reală este cea care poate apropia biblioteca și bibliotecarul de comunitate. Imaginea bibliotecii în comunitate este mult diferită de cea pe care o doresc bibliotecarii și respectiv decât cea necesară pentru a asigura rezistența în timp a bibliotecii Situația creată în jurul intrări în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Promovarea bibliotecii, a resurselor și a serviciilor oferite de bibliotecă este o problemă specifică comunității bibliotecare internaționale, fapt demonstrat de diverse studii Anul 2019 a fost declarat anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate. Această prioritate națională are menirea să dea o nouă dimensiune activităților de promovare a bibliotecii ca bază pentru știință, cultură, cunoaștere și valorilor de bază ale democrației
  4. 4. Conținut de calitate în activitățile pe promovare Conținutul înseamnă calitate, iar contextul se referă la potrivirea mesajului și a modului de comunicare Beneficii pentru bibliotecă: Crearea și consolidarea imaginii, îmbunătățirea reputației, contactele cu auditoriul, formarea cererii de servicii Trafic util: texte tematice, originalitate, tabele Beneficii pentru utilizatori: actualitate , credibilitate, diversitate, creativitate etc. Imagini de calitate, să corespundă unui stil, să respecte drepturile de autor etc. Un interes deosebit reprezintă fotografiile originale, unicat și nici de cum cele descărcate din diverse surse necunoscute
  5. 5. Prezentarea experiențelor reprezentative privind implementarea priorității profesionale „2019 – Anul Promovării Imaginii Bibliotecii” Simple PowerPoint Presentation Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Drochia Centrul de Documentare și Informare „Mihail Sadoveanu”, Soroca

×