Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Componentele imaginii, mijloacele de creare şi întreţinere a ei. Vera Osoianu, BNRM
Generali tăţi <ul><li>Scurt istoric </li></ul><ul><li>Literatura de specialitate </li></ul><ul><li>Literatura artistică, f...
Imaginea în trei ipostaze  <ul><li>Imaginea ideală – este imaginea spre care tinde instituţia. Oglindeşte scopurile fund...
I maginea ideală <ul><li>O bibliotecă care să ofere oricărui individ </li></ul><ul><li>acces la valorile acumulate </li>...
Sarcinile activităţii de promovare  <ul><li>formarea imaginii bibliotecii în conştiinţa populaţiei, organelor de decizie ...
Marketing <ul><li>informaţia despre bibliotecă, servicii oferite , producţi a intelectuală cu scopul de a le face cunos...
Funcţiile reclamei de bibliotecă includ:  <ul><li>formarea cererii la resurse, servicii şi producţia intelectuală a bibli...
Cerinţe de bază către activitatea de marketing <ul><li>diapazonul cât mai larg a utilizatorilor reali şi potenţiali; </li>...
Conţinutul materialelor promoţionale <ul><li>ce se propune utilizatorului; </li></ul><ul><li>care sunt beneficiile servici...
Aspectul exterior şi interio r a instituţiei ca factor de imagine <ul><li>firmă </li></ul><ul><li>condiţia fizică a clăd...
Producţia editorială ca factor de imagine <ul><li>ghiduri </li></ul><ul><li>buclete </li></ul><ul><li>foi volante </li></u...
Public relations  <ul><li>complex de eforturi bine gândite şi planificate pentru crearea unei atmosfere de înţelegere rec...
Diversificarea serviciilor ca vector de imagine <ul><li>Un impact deosebit asupra creării imaginii pozitive a bibliotecii ...
Pagina WEB ca vector de imagine <ul><li>Informaţii despre </li></ul><ul><li>Bibliotecă </li></ul><ul><li>Colecţii şi resur...
Bibliotecarul ca vector de imagine <ul><li>Utilizatorii solicită bibliotecari: </li></ul><ul><li>Instruiţi </li></ul><ul><...
Biblioteca - spaţiu fizic <ul><li>Utilizatorii vor biblioteci: </li></ul><ul><li>curate </li></ul><ul><li>încălzite </l...
Br a nd - ul  Bibliotecii <ul><li>Cartea! </li></ul><ul><li>Informaţia ? </li></ul><ul><li>Concluziile studiului OCLC “Pe...
LINIŞTE
 
MOTOR DE CĂUTARE
SUNT AICI PENTRU A TE AJUTA!!!
BIBLIOTECĂ MOBILĂ
Vă mulţumesc !!! Întrebări???
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Imaginea bibliotecii în comunitatea localăpp

1,902 views

Published on

imaginea bibliotecii

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Imaginea bibliotecii în comunitatea localăpp

 1. 1. Componentele imaginii, mijloacele de creare şi întreţinere a ei. Vera Osoianu, BNRM
 2. 2. Generali tăţi <ul><li>Scurt istoric </li></ul><ul><li>Literatura de specialitate </li></ul><ul><li>Literatura artistică, filme </li></ul><ul><li>Site-uri </li></ul><ul><li>Stereotipuri </li></ul><ul><li>Schimbări favorizate de TIC (Tehnologii de informare şi comunicare) </li></ul><ul><li>Lipsa consensului (imaginea bibliotecii,natura imaginii,conservatorism) </li></ul><ul><li>Probleme de nivel local </li></ul>
 3. 3. Imaginea în trei ipostaze <ul><li>Imaginea ideală – este imaginea spre care tinde instituţia. Oglindeşte scopurile fundamentale ale activităţii, direcţiile şi tendinţele de dezvoltare. </li></ul><ul><li>Imaginea de oglindă – reflectă părerile bibliotecarilor despre cât de atrăgătoare este biblioteca pentru utilizatori, reputaţia bibliotecii, atenţia de care se bucură din partea organelor de decizie şi a populaţiei. </li></ul><ul><li>Imaginea reală – oglindeşte atitudinea adevărată a diferitor categorii de cetăţeni faţă de bibliotecă, nivelul de corespundere a calităţii servirii aşteptărilor acestora, înţelegerea importanţei bibliotecii pentru comunitate. </li></ul>
 4. 4. I maginea ideală <ul><li>O bibliotecă care să ofere oricărui individ </li></ul><ul><li>acces la valorile acumulate </li></ul><ul><li>căi eficiente de regăsire a informaţiei căutate </li></ul><ul><li>educarea şi formarea abilităţilor de căutare în masivele informaţionale. </li></ul>
 5. 5. Sarcinile activităţii de promovare <ul><li>formarea imaginii bibliotecii în conştiinţa populaţiei, organelor de decizie şi finanţatoare, organizaţiilor non-guvernamentale, sponsorilor etc; </li></ul><ul><li>informarea despre serviciil e noi oferite de bibliotecă; </li></ul><ul><li>actualizarea şi modernizarea serviciilor existente, convingerea utilizatorilor de necesitatea utilizării acestora; </li></ul><ul><li>informarea utilizatorilor potenţiali despre timpul, locul, condiţiile serviciilor şi activităţilor noi, despre schimbările în activitatea bibliotecii, graficul de funcţionare etc. </li></ul><ul><li>atenţionarea utilizatorilor potenţiali despre importanţa şi accesibilitatea serviciilor oferite de bibliotecă, despre preţurile nesemnificative la serviciile oferite suplimentar contra-cost. </li></ul>
 6. 6. Marketing <ul><li>informaţia despre bibliotecă, servicii oferite , producţi a intelectuală cu scopul de a le face cunoscute utilizatorilor reali şi potenţiali şi a stimula cererea la aceste servicii şi produse. </li></ul>
 7. 7. Funcţiile reclamei de bibliotecă includ: <ul><li>formarea cererii la resurse, servicii şi producţia intelectuală a bibliotecii; </li></ul><ul><li>popularizarea serviciilor informaţionale. </li></ul>
 8. 8. Cerinţe de bază către activitatea de marketing <ul><li>diapazonul cât mai larg a utilizatorilor reali şi potenţiali; </li></ul><ul><li>corespunderea necesităţilor şi doleanţelor utilizatorilor; </li></ul><ul><li>actualizarea permanentă a informaţiei; </li></ul><ul><li>dinamism, laconism, operativitate; </li></ul><ul><li>corespunderea realităţii; </li></ul><ul><li>corespunderea necesităţilor pieţii şi intereselor diferitor grupuri de utilizatori. </li></ul>
 9. 9. Conţinutul materialelor promoţionale <ul><li>ce se propune utilizatorului; </li></ul><ul><li>care sunt beneficiile serviciului propus; </li></ul><ul><li>unde, când şi cum poate fi folosit serviciul propus </li></ul>
 10. 10. Aspectul exterior şi interio r a instituţiei ca factor de imagine <ul><li>firmă </li></ul><ul><li>condiţia fizică a clădirii </li></ul><ul><li>standuri publicitare </li></ul><ul><li>design interior </li></ul><ul><li>cultura vizuală </li></ul>
 11. 11. Producţia editorială ca factor de imagine <ul><li>ghiduri </li></ul><ul><li>buclete </li></ul><ul><li>foi volante </li></ul><ul><li>pliante </li></ul><ul><li>cărţi de vizită </li></ul><ul><li>c alendare </li></ul><ul><li>a fiş e </li></ul><ul><li>p lacard e </li></ul><ul><li>prospect e </li></ul><ul><li>lucrări metodologice, bibliografice etc </li></ul>
 12. 12. Public relations <ul><li>complex de eforturi bine gândite şi planificate pentru crearea unei atmosfere de înţelegere reciprocă între instituţie şi membrii comunităţii. </li></ul>
 13. 13. Diversificarea serviciilor ca vector de imagine <ul><li>Un impact deosebit asupra creării imaginii pozitive a bibliotecii are </li></ul><ul><li>- diversificarea şi modernizarea serviciilor, </li></ul><ul><li>- implementarea tehnologiilor de informare şi comunicare în servirea utilizatorilor, </li></ul><ul><li>- dezvoltarea calităţii serviciilor oferite etc </li></ul>
 14. 14. Pagina WEB ca vector de imagine <ul><li>Informaţii despre </li></ul><ul><li>Bibliotecă </li></ul><ul><li>Colecţii şi resurse informaţionale </li></ul><ul><li>Servicii oferite </li></ul><ul><li>Suport pentru </li></ul><ul><li>Reviste </li></ul><ul><li>Buletine informative </li></ul><ul><li>Materiale full-text </li></ul><ul><li>Feedback </li></ul>
 15. 15. Bibliotecarul ca vector de imagine <ul><li>Utilizatorii solicită bibliotecari: </li></ul><ul><li>Instruiţi </li></ul><ul><li>Erudiţi </li></ul><ul><li>Prietenoşi </li></ul><ul><li>Binevoitori </li></ul><ul><li>Gata de ajutor </li></ul><ul><li>C alităţi incompatibile cu profesia de bibliotecar: dezinteresul faţă de utilizator şi necesităţile lui de informare, incapacitatea de a comunica cu oamenii, încetineala, lipsa erudiţiei. </li></ul>
 16. 16. Biblioteca - spaţiu fizic <ul><li>Utilizatorii vor biblioteci: </li></ul><ul><li>curate </li></ul><ul><li>încălzite </li></ul><ul><li>luminate </li></ul><ul><li>unde să domnească liniştea </li></ul><ul><li>c onfort fizic şi psihic </li></ul><ul><li>program de activitate care să corespundă stilului lor de viaţă </li></ul>
 17. 17. Br a nd - ul Bibliotecii <ul><li>Cartea! </li></ul><ul><li>Informaţia ? </li></ul><ul><li>Concluziile studiului OCLC “Percep ţia bibliotecii şi a resurselor informaţionale” </li></ul>
 18. 18. LINIŞTE
 19. 20. MOTOR DE CĂUTARE
 20. 21. SUNT AICI PENTRU A TE AJUTA!!!
 21. 22. BIBLIOTECĂ MOBILĂ
 22. 23. Vă mulţumesc !!! Întrebări???

×