Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Charlois Creatieve Cultuur

809 views

Published on

Master Thesis Urban Area Develeopment

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Charlois Creatieve Cultuur

 1. 1. CCC inc:Charlois Creatieve CultuurMUAD renekooyman 23 juni 2011<br />
 2. 2. Kernvraag<br />Op welke wijze en met welke gevolgen<br />heeft de Culturele en Creatieve Industrie<br />een positieve bijdrage kunnen leveren<br />aan het ruimtelijke, economische en sociaal-culturele proces <br />van lokale gebiedsontwikkeling in <br />Oud Charlois?<br />
 3. 3. Cultural and creative industries<br />‘Cultural industries’: goods or services that<br />embody cultural expressions, irrespective<br />commercial value: film, DVD, video, television<br />and radio, video games, new media, music, books<br />and press, performing arts, visual arts.<br />‘Creative industries’ : use culture as an input , whose outputs are mainly functional: architecture, advertising, gaming, design and fashion.’ <br />
 4. 4. Effect inzet CCIs: Drie dimensies<br />Het stimuleren CCI heeft invloed op:<br />De fysiek-ruimtelijke component: <br />Territoriale insteek: planologische traditie<br />Maakbaarheid via ruimtelijke ingrepen<br />De economische component:<br />Werkgelegenheid, productie en afzet creatieve producten en diensten, arbeidsparticipatie<br />Cultureel ondernemerschap<br />De sociaal-culturele component:<br />Sociaal: onderwijs, arbeid, wonen, vrije tijd<br />Cultuurgedrag: actieve / receptieve cultuurparticipatie<br />
 5. 5. Fysiek-ruimtelijke benadering<br />De economische <br />optiek<br />Het sociaal-cultureel perspectief<br />Planbaarheid ;<br />creatieve impulsen<br />Toename <br />bedrijvigheid<br />Sociale stijging d.m.v. onderwijs, arbeidsparticipatie<br />Verhoging gemiddeld inkomen via creatieve klasse<br />Missing middle<br />Wooncarrières: Gemêleerd woningaanbod<br />Stijging marktwaarde onroerend goed<br />Kleinschalige ondernemingen; soft locatie factoren Grootbedrijf; harde locatie factoren<br />Tegengaan selectieve migratie; aantrekken creatieve klasse<br />Gentrification<br />Cultuurbeleid<br />Ruimtegebruik: daling industrieel gebruik<br />Actieve cultuurparticipatie<br />Toename werkgelegenheid, inkomensvorming, arbeidsparticipatie<br />Bewoners ruimtelijk betrekken<br />Receptieve cultuurparticipatie<br />Verbetering leefbaarheid<br />
 6. 6. Beleid: Rotterdam Zuid<br />Pact op Zuid:<br />Gestart in 2006 voor 10 jaar<br />Doelen: zuid op gemiddeld niveau Rotterdam<br />Door tegengaan selectieve migratie<br />Corpo’s en gemeente investeren gezamenlijk 1 mrd.<br />Integraal programma (f,e,s,v,k&c)<br />Focussen, tempo maken, verbinden, spin off<br />Doel: selectieve migratie = 0 in 2016<br />
 7. 7. Oud-Charlois: uitgangssituatie 2006<br />Oud dorp met lang, arbeideristisch verleden<br />Eenzijdige woningvoorraad aan onderkant <br />Verloedering: bestaande woningvoorraad verslechtert<br />Eenzijdige bevolking: laag opleidingsniveau, exodus beter gesitueerden<br />Criminaliteit, drugsoverlast, etnische spanningen<br />Huisjesmelkers, matig winkelbestand<br />
 8. 8. CCI: Beleidsinitiatieven<br /><ul><li>Pact op Zuid + Krachtwijken
 9. 9. Ondernemersbalie; kansenzones, starterssubsidies
 10. 10. Woonstad: Leegstaande panden ten behoeve van creaeco
 11. 11. Streven naar integrale aanpak: Integratie van sociale/fysieke en economische investeringen</li></ul>CCI: Bewonersinitiatieven<br />Kunstenaars: van kraak naar bruikleen contracten<br />Lokale creatieve ondernemingen<br />Culturele Stichtingen: Hommes Foundation, Historisch Charlois, Charlois Kunstfestival , Stichting KICK: gevelmozaïeken, projectgroep K in panden, expositieruimtes, stadswandeling <br />
 12. 12. Succes of falen 1: ruimtelijk<br />Creatieven: leegstand omgezet in CCIs<br />Aantrekken creatieve klasse<br />(Beperkte) Stijging gemiddeld inkomen<br />Afremmen verloedering: stijging WOZ waarde houdt gemiddelde R’dam bij<br />Daling industrieel gebruik , groei onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en recreatie<br />Verbetering leefbaarheid in de wijk<br />
 13. 13. Succes of falen 2: economisch<br />Toename zakelijke dienstverlening + cultuur en recreatie ondernemingen<br />Kleinschalige initiatieven<br />Soft locatie factoren doorslaggevend voor vestiging<br />Toename werkgelegenheid, inkomensvorming en arbeidsparticipatie<br /><ul><li>Nauwelijks volledig </li></ul> inkomensvormende initiatieven<br />
 14. 14. Succes of falen 3: sociaal-cultureel<br />Voortgaande stijging opleidingsniveau (2008: > 55% MBO<br />Groei particulier woningbezit<br />Selectieve migratie: wijziging gezinssamenstelling, groei ongehuwde stellen met kinderen en ‘overige huishoudens’<br />Groei actieve en receptieve cultuurparticipatie<br />
 15. 15. Drie perspectieven gewogen<br />CCI positieve invloed op zowel fysiek-ruimtelijke, economische, als in sociaal-cultureel ontwikkeling maar….<br />Invloed vooral in fysiek-ruimtelijk opzicht<br />Economisch beperkt in omzet en inkomen; sterker in arbeidsparticipatie en micro-MKB<br />Sociaal-cultureel vooral in actieve en receptieve cultuurparticipatie<br />Causaliteit ??<br />
 16. 16. Casus Locus<br />Historische reconstructie leidt nooit tot duplicatie<br />Oud Charlois is uniek, oud dorp aan het water, groot water, met nieuwe ontwikkelingen in relatief oude sfeer en cultuur<br />
 17. 17. CCC inc:Charlois Creatieve CultuurMUAD Masterrenekooyman 23 juni 2011rkooyman@rkooyman.com<br />

×