Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 hku cultuurfabriek1 sessie 2

385 views

Published on

HKU propedeuse Cultuurfabriek 1 sessie 2

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 hku cultuurfabriek1 sessie 2

 1. 1. Rene Kooyman 11/09/2013 1 Cultuurfabriek II Rene Kooyman September 2013 Size of Enterprises By sector across CCIs eurokleis 2009 EDCCI: Page 64
 2. 2. Rene Kooyman 11/09/2013 2 Arbeidsmarkt karakteristieken • Arbeidsmarkt van de CCI is complex • Careerwise een hoge mate van onzekerheid • Niet-conventionele vormen van werkgelegenheid; deeltijdse, tijdelijke contracten, loondienst, freelancers • Meerdere banen tegelijk en parallel; additionele inkomens bronnen • Nieuw type van werkgever; het 'ondernemende individu‘ • Past niet in typische patronen van ‘full-time pro's’ • Uiteenlopende opleidingen; HBO, ambachtelijk, een andere categorie Product karakteristieken • Overproductie • Hypercompetitief milieu • Succes is onzeker: 'niemand weet' • Kennis- en arbeidsintensieve input • Niet 'gewoon een product', maar specifieke culturele uniciteit en identiteiten • Ervaringsgoederen; productie en consumptie 'ter plaatse' • Product levenscycli zijn vaak kort
 3. 3. Rene Kooyman 11/09/2013 3 Uitdagingen • CCI zijn anders dan andere ondernemingen; verschillen in grootte en kenmerken • Algemene beleid niet van toepassing • CCI zijn ofwel zeer klein (de bulk) of zeer groot (enkele) • De zeer kleine ondernemingen dragen de last van administratieve verplichtingen; boekhouding, juridische inschrijving en procedures, enz • Financiële middelen zijn moeilijk te vinden; banken/beleggers vertrouwen creatievelingen niet (met name in tijden van crises) • Creatieve bedrijven gaan door verschillende stadia; sommigen van hen willen groeien; anderen doen dat niet • Ondernemersvaardigheden ontbreken; loopbaanontwikkeling ontbreekt bijna altijd • LHC Film • ‘t Hoogt
 4. 4. Rene Kooyman 11/09/2013 4 Kytopia: Kyteman Utrecht Centraal Museum • Restaurant • Garden • Shop • New Media • Rietveld Schroderhouse • Dick Bruna house
 5. 5. Rene Kooyman 11/09/2013 5 Budget
 6. 6. Rene Kooyman 11/09/2013 6 Het Huis Utrecht Budget 400.000 Subsidie 100.000 Markt 300.000 Office space/flex Theatre accomodations Horeca Nicole Driessens / Ivo van den Baar Rotterdam DESIGNPRODUCTIES IN OPDRACHT
 7. 7. Rene Kooyman 11/09/2013 7 Business categorieën • Artisan – gedreven door artistieke motivatie • Solo – Individuele ondernemer, groei-gericht • Creative Partnership – Twee creatieve partners • Designer / Business Partner – een creatieve / een business partner • Designer / Licensing Partner – Designer onder royalty contract • Designer en Producent –contractual agreement Partnership met Investor –partnership met een formele investeerder NESTA 2008 Creativiteits domeinen Unctad 2010 Creativiteit/ doel- middelen rationaliteit: verbaal rationeel analytisch Procesmatige sturing
 8. 8. Rene Kooyman 11/09/2013 8
 9. 9. Rene Kooyman 11/09/2013 9 Cultural Business Modelling
 10. 10. Rene Kooyman 11/09/2013 10 Entrepreneurial lifecycle 1. Pre Positioning Phase: basic training in ondernemers- vaardigheden gedurende de laatste fase van de BA/MA fase. Binnen de school vaak Help Desk beschikbaar. 2. Pioneering Phase: ondernemers support, hulp bij zoeken financiele bronnen, training in ondernemerschap en business skills (om het ‘zwarte gat’ na afstuderen te voorkomen). Digital Help Desk als ndersteunende service. 3. Build-up Phase: business support op financiering, kennis over marktontwikkelingen, training in management issues (structureren van de organisatie, leiderschap). Opzetten van een expert pool voor creatieve ondernemers. 4. Build-out Phase: strategisch support om te innoveren, nieuwe Product/Markt Combinaties, Private financiering voor ‘the Next Step’ gericht op groei en ontwikkeling.
 11. 11. Rene Kooyman 11/09/2013 11 De opdracht • Kies een sector • Kies een organisatie • Maak SWOT analyse That’s the way it’s done! Rene Kooyman September 2013 http://cci.hku.nl/ http://cure-web.eu rene.kooyman@ke.hku.nl http://www.slideshare.net/rkooyman/2013-hku-cultuurfabriek1- 25981088 Culturele en Creatieve Industrie in vogelvlucht

×