Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop K8: Colin, kennisontwikkeling en kennisdeling

1,750 views

Published on

By Kristel Zegers, Simon de Wijs en Peter Horsten

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop K8: Colin, kennisontwikkeling en kennisdeling

 1. 1. Colin is een initiatief van Kristel Zegers Peter Horsten Simon de Wijs 22 januari 2008 Kennisontwikkeling en kennisdeling Studiedag Inspirerend Ontmoeten
 2. 2. Colin is een initiatief van <ul><li>Programma </li></ul><ul><li>Introductie Colin </li></ul><ul><ul><li>Historie </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteiten </li></ul></ul><ul><li>Voorbeeldtrajecten kennisontwikkeling en kennisdeling </li></ul><ul><ul><li>Creative Hotspots </li></ul></ul><ul><ul><li>Klantenloyaliteit in theaters </li></ul></ul><ul><ul><li>Learning by doing: marktplaats </li></ul></ul><ul><li>Discussie omtrent bredere benutting Colin binnen NHTV </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Leeronderneming Colin </li></ul><ul><li>Colin is een professionele leeronderneming van de NHTV. </li></ul><ul><li>Colin is gevestigd in het werkveld; het Blushuis in Breda en Villamedia in Tilburg </li></ul><ul><li>Colin wordt gedragen door enkele professionals vanuit de NHTV en studenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen. </li></ul>
 4. 4. Colin is een initiatief van <ul><li>Historie 1: algemeen debat </li></ul><ul><li>Intrede van begrip creatieve industrie </li></ul><ul><li>Cultuur en creativiteit vaak genoemd als motor voor </li></ul><ul><li>stedelijke ontwikkeling; economisch en sociaal-cultureel </li></ul><ul><li>(Groeiende) Werkgelegenheid: 10% beroepsbevolking in grote steden </li></ul><ul><li>Leefbaarheid stad vergroot door culturele activiteit </li></ul><ul><li>Onderscheidend vermogen tussen steden: authentiek verhaal en cultuur </li></ul><ul><li>Opwaardering stedelijke deelgebieden door invoegen culturele elementen </li></ul><ul><li>Trekt welgestelde en hoog opgeleide bevolking aan </li></ul><ul><li>Creativiteit in relatie tot innovatie mbt zowel bedrijfsmatige als maatschappelijke problemen </li></ul>
 5. 5. Colin is een initiatief van <ul><li>Historie 2: regionale knelpunten </li></ul><ul><li>Sectoroverstijgend netwerk CI Brabantstad ontbreekt </li></ul><ul><li>Onvoldoende ondernemersvaardigheden en –kennis bij creatieve starters </li></ul><ul><li>Veel investeringen gebiedsontwikkeling in gebouwen, “software” en netwerkontwikkeling blijft onderbelicht </li></ul><ul><li>Vanuit hoger onderwijs wens sterkere verbinding werkveld: inhoudelijk maar ook in vorm (leerbedrijven) </li></ul><ul><li>“ Taalprobleem” bestaande intermediairs en overheid met ondernemers: KvK, Syntens </li></ul><ul><li>Voorbeelden internationaal (CIDS, Concreas, Creative Launchpad, Artscape) </li></ul>
 6. 6. Colin is een initiatief van <ul><li>Opmerkelijke conclusie </li></ul><ul><li>Discussie vaak over sector ipv in gesprek mét sector </li></ul><ul><li>Colin als brug tussen Triple O: </li></ul><ul><li>Ondernemers </li></ul><ul><li>Overheid </li></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><li>Colin’s aanpak : Continue dialoog en activiteiten mét sector </li></ul><ul><li>Tweerichtingverkeer: halen en brengen </li></ul>
 7. 7. Colin is een initiatief van <ul><li>Rol Colin </li></ul><ul><li>Sectoroverstijgend netwerk voor creatieve industrie opbouwen </li></ul><ul><li>Portal regionale creatieve industrie </li></ul><ul><li>Organiseren virtuele en fysieke ontmoetingen </li></ul><ul><li>Stimuleren en ondersteunen (startend) ondernemersschap </li></ul><ul><li>Koppeling creativiteit – innovatie: verbreding naar creatieve economie </li></ul><ul><li>Kennisontwikkeling middels eigen onderzoek </li></ul><ul><li>Projectondersteuning en –uitvoering </li></ul><ul><li>Strategische samenwerking </li></ul>
 8. 8. Colin is een initiatief van Sectoroverstijgend netwerk Sectoren: architectuur, mode, film, design, gaming,… Schakels: creatie, productie, distributie,… 600 contacten in accountsysteem Diverse creatieve sectoren
 9. 9. Colin is een initiatief van Colin, de portal Website met nieuws en mogelijkheid tot contact en presentatie www.colin.nl wekelijks 5 nieuwe registraties wekelijks 25 nieuwe berichten per dag gemiddeld 150 gebruikers 250 geregistreerde contacten 100 portfolio’s
 10. 10. Colin is een initiatief van <ul><li>Ontmoetingen </li></ul><ul><li>Netwerken in de Creatieve Industrie. </li></ul><ul><li>Jaarlijks een 25-tal fysieke ontmoetingen middels n etwerkbijeenkomsten, workshops, inspiratie-events. </li></ul><ul><li>Opkomst 25-100 personen. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Stimuleren en ondersteunen ondernemerschap </li></ul><ul><li>Uitgave Colin Connect rond 6 thema’s </li></ul><ul><li>Workshops intellectueel eigendom </li></ul><ul><li>Workshops Creatieve Vermogens </li></ul><ul><li>Koppelen van creatieven aan ondernemers </li></ul>
 12. 12. Colin is een initiatief van <ul><li>Inspiratie-events </li></ul><ul><li>creativiteit-innovatie / creatieve economie </li></ul><ul><li>Communigaming </li></ul><ul><li>Groeten uit second life </li></ul><ul><li>Duurzaamheid en design </li></ul><ul><li>My ass </li></ul><ul><li>Creatieve marktplaats </li></ul>
 13. 13. Colin is een initiatief van <ul><li>Kennisontwikkeling middels eigen onderzoek </li></ul><ul><li>Internationaal onderzoek functioneren creatieve clusters </li></ul><ul><li>Sectoren: grafische vormgeving, textiel, audiovisueel </li></ul><ul><li>Financiering creatieve industrie </li></ul><ul><li>Productiviteit creatieve sector </li></ul><ul><li>Creatieve marktplaatsen </li></ul><ul><li>Themagroepen UvT </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Projectondersteuning en –uitvoering </li></ul><ul><li>Piushaven </li></ul><ul><li>Breda’s Cultuurdebat </li></ul><ul><li>Magazine Uncover </li></ul><ul><li>Nest: Tivoli Kunstshop </li></ul><ul><li>Sectoren: Grafische vormgeving, Textiel, Audiovisueel </li></ul><ul><li>Volgend jaar: focus op Creativiteit en cultuur in relatie tot sociaal maatschappelijke problematiek </li></ul>
 15. 15. Colin is een initiatief van <ul><li>Strategische samenwerking </li></ul><ul><li>Triple O / Red Concepts </li></ul><ul><li>Stichting KOP </li></ul><ul><li>Stichting Ateliers </li></ul><ul><li>Avans Breda - CMD </li></ul><ul><li>Universiteit van Tilburg </li></ul><ul><li>Stichting Veemarktkwartier </li></ul><ul><li>Starterslift </li></ul><ul><li>Kamers van Koophandel </li></ul><ul><li>Syntens </li></ul><ul><li>ABN AMRO </li></ul><ul><li>Stichting Alice / The Hub </li></ul><ul><li>Landelijk platform creatieve industrie </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Kansen </li></ul><ul><li>Er is veel werk verzet, er liggen veel mogelijkheden, maar hoe kunnen </li></ul><ul><li>deze benut worden voor en door medewerkers van de NHTV </li></ul><ul><li>Drie voorbeelden hoe Colin benut is voor kennisontwikkeling / kennisdeling: </li></ul><ul><li>Creative Hotspots </li></ul><ul><li>Klantenloyaliteit in theaters </li></ul><ul><li>Learning by doing: marktplaats </li></ul>
 17. 17. Colin is een initiatief van <ul><li>Creatieve Hotspots </li></ul><ul><li>Internationaal onderzoek succesfactoren creatieve clusters </li></ul><ul><li>Samenwerking docenten, projectstudenten, afstudeerders en externen </li></ul><ul><li>Magazine Uncover, oplage 1500 exemplaren </li></ul><ul><li>Content voor colleges en cursussen </li></ul><ul><li>Presentaties congressen en andere onderwijsinstellingen </li></ul><ul><li>Presentatie voor B&W Tilburg en stakeholders in WillemII stadion </li></ul><ul><li>Toolkit ism werkveld en overheid in Nederlandse en Engelstalige versie, verspreid onder Nederlandse stakeholders Veemarkkwartier en internationale contacten </li></ul>
 18. 18. <ul><li>2. Klantloyaliteit in theaters </li></ul><ul><li>Onderzoek medewerker NHTV </li></ul><ul><li>Zocht platform via Colin-netwerk </li></ul><ul><li>Colin organiseerde mini-symposium </li></ul><ul><li>Nieuwe respondenten onderzoek </li></ul><ul><li>Uitbreiding professioneel netwerk docent </li></ul><ul><li>Colin biedt een expertmeeting aan rond dit thema </li></ul>
 19. 19. Colin is een initiatief van <ul><li>3. Learning by doing: Creative marktplaatsen </li></ul><ul><li>Vaag type ontmoet sneue pakkendrager </li></ul><ul><li>Nieuw: Verbinding creatieven met overige economie </li></ul><ul><li>Leren omtrent innovatiekracht </li></ul><ul><li>Ontmoeting werkveld </li></ul><ul><li>CMD: virtuele marktplaats </li></ul><ul><li>Colin: fysieke marktplaats </li></ul><ul><li>Evaluatie </li></ul><ul><li>Levert data over complexe materie: wat werkt wel en wat werkt niet </li></ul><ul><li>Nieuwe projecten en thema’s </li></ul>
 20. 20. Colin is een initiatief van <ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>Hoe zetten we pilotvoorbeelden om naar </li></ul><ul><li>structurele modellen? </li></ul><ul><li>Hoe voeden we Colin breed en mobiliseren we </li></ul><ul><li>docenten en studenten? </li></ul><ul><li>Hoe krijgen we een pro-actieve houding vanuit medewerkers voor het leveren van of inspringen op thema’s? </li></ul><ul><li>Hoe ontwikkelen we Colin als leerbedrijf waarbij studenten het management vormen? </li></ul>
 21. 21. Colin is een initiatief van Dank voor de aandacht, maar vergeet niet: met passief toekijken komen we niet verder! Kristel Zegers [email_address] Peter Horsten [email_address] Simon de Wijs [email_address]

×