TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Demo Kandidaat 17 oktober 2011Stadionweg 37A3077 AR ...
Inhoudsopgave                      Inhoudsopgave:        Inleiding              ...
InleidingDe competentie ontwikkel rapportage is met name bedoeld voor de TMA adviseur die een kandidaat dient tebegeleiden...
TMA Competentie analyse   Competentie            Score  Ideaal  GAP  Mate van Belang  Functie:    ...
BesluitvaardigheidOmschrijvingOp het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren d...
BesluitvaardigheidOntwikkelactiviteitInventariseer (mogelijke) kritiek op de mate waarin u al dan niet besluitvaardig bent...
BesluitvaardigheidCoachingadviesZorg dat de kandidaat meerdere scenario’s maakt voor een besluit dat genomen moet worden e...
CoachenOmschrijvingMedewerkers begeleiden en motiveren teneinde hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzicht...
CoachenOntwikkelactiviteitStel veel vragen en geef hooguit suggesties voor oplossingen. Bespreek met anderen hoe zij uw st...
CoachenCoachingadviesKijk met de kandidaat wat de organisatiedoelen zijn en hoe deze vorm krijgen (invloed hebben) op zijn...
DisciplineOmschrijvingZich aanpassen aan de geldende regels, procedures en het organisatiebeleid. Bij verandering of twijf...
DisciplineOntwikkelactiviteitMaak een concreet plan van aanpak over de door u gewenste uitvoering van een project. Houd in...
DisciplineCoachingadviesZorg dat de kandidaat bij een gesprek dat hij heeft met een van de medewerkers of collega’s oefent...
Flexibel gedragOmschrijvingHet veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek teneinde een gesteld doel te bereiken.Ontwikke...
Flexibel gedragOntwikkelactiviteitKap nieuwe ideeën niet direct af, maar sta open voor ideeën van anderen. Bedenk wat u be...
Flexibel gedragCoachingadviesSchakel tijdens de coaching regelmatig om van stijl en bespreek de reactie van uw kandidaat h...
Groepsgericht leidinggevenOmschrijvingRichting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden tussen groepsleden s...
Groepsgericht leidinggevenOntwikkelactiviteitBesteed op gestructureerde wijze aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling va...
Groepsgericht leidinggevenCoachingadviesBespreek met de kandidaat de missie van de gehele organisatie en stel de bijdrage ...
KwaliteitsgerichtheidOmschrijvingHoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voordurende verbeteringen en borging van k...
KwaliteitsgerichtheidOntwikkelactiviteitLeg afspraken vast. Vraag uw klanten of ze tevreden zijn over de kwaliteit van uw ...
KwaliteitsgerichtheidCoachingadviesAdviseer de kandidaat gedurende een week een gedetailleerd logboek bij te houden van ui...
OrganisatiesensitiviteitOmschrijvingZich bewust tonen van de effecten van beslissingen en/of activiteiten op de gehele org...
OrganisatiesensitiviteitOntwikkelactiviteitPresenteer bevindingen met concrete aanbevelingen voor vertaling en toepassing....
OrganisatiesensitiviteitCoachingadviesLicht de kandidaat in over belangrijke bronnen die u gebruikt om voortdurend uw omge...
OvertuigingskrachtOmschrijvingGedrag dat erop gericht is anderen voor eigen standpunten en ideeën te winnen en draagvlak t...
OvertuigingskrachtOntwikkelactiviteitKijk naar uw luisterhouding. Probeer de kenmerken van een actieve luisterhouding (bij...
OvertuigingskrachtCoachingadviesZorg dat de kandidaat met zijn leidinggevende afspraken maakt over de manier waarop hij in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Competentie matchen obv TMA methode

824 views

Published on

Deze rapportage is het resultaat van een analyse van mevrouw Demo Kandidaat op het competentie profiel van een functie van projectleider. De resultaten van de TMA talentenanalyse zijn gematcht op de voor de functie van projectleider belangrijke competenties zoals in dit geval Besluitvaardigheid, Coachen, Discipline, Flexibel Gedrag, Overtuigingskracht, Groepsgericht Leidinggeven en Kwaliteitsgerichtheid. De keuze voor welek competenties van belang zijn en hoe noodzakelijk maken we altijd in nauwe interactie met de klant. Uniek is dat rapportage niet alleen een harde match op de softe criteria laat zien, maar ook aangeeft in hoeverre een bepaalde competentie ontwikkelbaar is en op welke wijze met coaching tips voor de manager en medewerker. Bij selectie assessments is deze rapportage de basis voor de conclusie betreffende de geschiktheid van de kandidaat, immers hoe kleiner de ‘gap’ hoe beter de persoonlijkheid van de kandidaat aansluit op het gewenste gedrag en hoe succesvoller de kandidaat presteren.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Competentie matchen obv TMA methode

 1. 1. TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Demo Kandidaat 17 oktober 2011Stadionweg 37A3077 AR RotterdamT 010-3409955I www.priman.nlE info@priman.nl
 2. 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie analyse 4 Besluitvaardigheid 5 Coachen 8 Discipline 11 Flexibel gedrag 14 Groepsgericht leidinggeven 17 Kwaliteitsgerichtheid 20 Organisatiesensitiviteit 23 Overtuigingskracht 26Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 2 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 3. 3. InleidingDe competentie ontwikkel rapportage is met name bedoeld voor de TMA adviseur die een kandidaat dient tebegeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Hieronder staan de belangrijkste componenten van de rapportage dieweergegeven worden indien de betreffende analyses door de kandidaat zijn afgerond.Ontwikkelbaarheid van competentiesDe competentie ontwikkel rapportage geeft inzicht in de ontwikkelbaarheid van de geselecteerde competentiesindien een Talenten Motivatie Analyse (TMA) is gedaan door de kandidaat. De ontwikkelbaarheid is afhankelijkvan de scores op een of meerdere talenten. Er wordt per competentie aangegeven of de betreffendecompetentie makkelijk, redelijk of moeilijk ontwikkelbaar is. Dit betekent dus niet of een competentiedaadwerkelijk wel of niet ontwikkeld is maar geeft alleen aan of de betreffende competentie wel of niet in lijn ligtmet de persoonlijkheid van de kandidaat. Het kan dus zijn dat er voor een bepaalde competentie wordtaangegeven dat deze moeilijk te ontwikkelen is maar door interventies of opgedane ervaring kan de betreffendecompetentie toch goed ontwikkeld zijn. Visa versa kan ook het geval zijn, makkelijk ontwikkelbaar maar matigontwikkeld. In dat laatste geval geeft het aan dat het vaak zin heeft om te investeren in ontwikkeling van debetreffende competentie. In de het volgende overzicht staat de betekenis van de indicatie scores.Indien indicatie score op de competentie: Dan is de ontwikkelbaarheid van de competentieGroter of gelijk dan 7 MakkelijkGroter of gelijk dan 4 maar kleiner dan 7 RedelijkKleiner dan 4 MoeilijkTen aanzien van een aantal competenties kan geen indicatie worden gegeven op basis van de TMA. In dat gevalwordt er vermeldt dat er geen indicatie voor de ontwikkelbaarheid van de betreffende competentie mogelijk is.Ontwikkelingsniveau competentiesDaarnaast geeft de competentie ontwikkel rapportage inzicht in hoeverre de omgeving, zoals leidinggevende,collegas, medewerkers en klanten de kandidaat vindt acteren op bepaalde competenties indien er eencompentie feedback analyse(360° feedback of 90°) of competentie beoordeling is uitgevoerd op eencompetentieprofiel. De omgeving geeft als ware het ontwikkelingsniveau van de gemeten competenties weer.Indien een competentieprofiel vaker in kaart is gebracht voor een kandidaat via verschillende metingen zullen degrafieken van de verschillende metingen (maximaal laatste 3) worden getoond. Hiermee kan gekeken worden ofer verschillen zijn tussen de metingen en kan er bepaald worden of in de ogen van de omgeving er groei ofstagnatie plaatsvindt bij de betreffende competentie.Ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezenPer competentie worden er vervolgens ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen gegeven die u kunt gebruikenof vermelden bij het ontwikkelgesprek met de kandidaat.Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 3 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 4. 4. TMA Competentie analyse Competentie Score Ideaal GAP Mate van Belang Functie: Demo Profiel - Project Manager 29/8/2011 Discipline 6.5 =7 -0.5 **** Groepsgericht leidinggeven 5.3 >7 -1.7 *** Kwaliteitsgerichtheid 4.5 >8 -3.5 *** Besluitvaardigheid 3.5 =6 -2.5 ** Flexibel gedrag 6 >6 0 ** Overtuigingskracht 4 >6 -2 ** Coachen 4.5 =4 0.5 *Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 4 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 5. 5. BesluitvaardigheidOmschrijvingOp het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit tespreken en/of ernaar te handelen.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: 3.5RedelijkTalenten Score Weging InverseBesluitvaardigheid 4 1 NeeOnafhankelijk denken 3 1 NeeGeen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 5 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 6. 6. BesluitvaardigheidOntwikkelactiviteitInventariseer (mogelijke) kritiek op de mate waarin u al dan niet besluitvaardig bent in verschillende opzichten(standpunt innemen, mening uitspreken, acties ondernemen, beslissingen nemen en consequent handelen). Ontdek met de TMA Talentenanalyse op welke wijze u besluiten neemt (bijvoorbeeld gemakkelijk standpunteninnemen, snel een mening hebben, vasthouden aan genomen besluiten). Achterhaal in welke situaties u gemakkelijker beslissingen neemt of juist eerder beslissingen uitstelt. Vraag een ander om met u mee te denken, misschien helpt het om de voors en tegens van een beslissing tedelen met een ander. Maak meerdere scenario’s voor uzelf: “als dit... dan dat, als zus... dan zo”. Kies daarna voor het beste scenario. Als u moeite heeft om een beslissing te nemen, vraagt u zich dan af wat de nadelen en de voordelen zouden zijnvan helemaal geen besluit nemen. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 6 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 7. 7. BesluitvaardigheidCoachingadviesZorg dat de kandidaat meerdere scenario’s maakt voor een besluit dat genomen moet worden en spreek die methem door. Vraag aan de kandidaat welke hij het beste vindt en waarom. Houd bij hoe het besluit uiteindelijkwordt genomen, hoe lang hij erover doet en waarom. Onderzoek samen met uw kandidaat wat hem tegenhoudt om over bepaalde zaken te beslissen. Liggen debelemmeringen in zijn persoonlijkheid of juist in het onderwerp besloten? Vraag uw kandidaat hoe hij te werk gaat bij het nemen van moeilijke besluiten. Wat zijn de overwegingen? Hoeis hij tot deze overwegingen gekomen? Kan hij zich verdedigen met overtuigende argumenten voor zijnbeslissingen? Probeer te achterhalen welke tegenwerkende ideeën uw kandidaat heeft. Kandidaat: Ik wil altijd op zeker spelen.Coach: Hoe weet je dat je op zeker speelt als je de beslissing uitstelt? Wat heb je nodig om meer zekerheid tekrijgen? Kandidaat: Ik ben bang om vergissingen te maken. Coach: Om welke reden ben je daar bang voor? Watzou er kunnen gebeuren? Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen over de manier waarop zij zijn besluitvaardigheid (ofgebrek daaraan) ervaren. Wat gaat goed en wat zou beter kunnen? Bespreek de resultaten met hem. Vraag uw kandidaat een bepaalde periode te beschrijven waarin hij beslissingen heeft genomen en beslissingenheeft uitgesteld. Bespreek de resultaten met hem om te reflecteren op het soort besluiten waar hij moeite meeheeft en te vragen waarom dit zo is en wat hieraan te doen is. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 7 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 8. 8. CoachenOmschrijvingMedewerkers begeleiden en motiveren teneinde hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzicht enprobleemoplossend vermogen te vergroten.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: 4.5RedelijkTalenten Score Weging InverseHulpvaardigheid 4 1 NeeSociale empathie 5 1 NeeGeen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 8 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 9. 9. CoachenOntwikkelactiviteitStel veel vragen en geef hooguit suggesties voor oplossingen. Bespreek met anderen hoe zij uw stijl van coachen ervaren. Komt dit overeen met uw eigen visie? Wat wilt enkunt u eenvoudig verbeteren? Geef anderen regelmatig feedback, zowel complimenten en waardering als positief geformuleerd commentaar. Wees u bewust van uw luisterhouding. Let vooral op een actieve, positieve luisterhouding (aankijken,samenvatten, knikken, rapport maken). Maak een overzicht van de talenten van uw medewerkers. Welke kwaliteiten hebben ze? Hoe zouden ze dezeverder kunnen ontwikkelen? Maak op basis hiervan concrete doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van uwmedewerkers. Maak u vertrouwd met de adviezen onder het coach- en ontwikkelgesprek onder hoofdstuk 1.4 Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 9 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 10. 10. CoachenCoachingadviesKijk met de kandidaat wat de organisatiedoelen zijn en hoe deze vorm krijgen (invloed hebben) op zijn dagelijkswerk. Bespreek ook of de kandidaat dingen kan leren of ontwikkelen die het bereiken van deze doelen kunnenbevorderen. Zorg dat de kandidaat nadenkt over wat hem tegenhoudt om te coachen. Ga samen met hem na waar hij bangvoor is. Laat hem in de praktijk eens mensen gaan coachen op een relatief eenvoudig onderwerp. Vraag naafloop hoe hij het ervaren heeft. Zorg dat er afspraken worden gemaakt over hoe en wanneer uw kandidaat het coachen gaat oefenen in depraktijk. Laat hem terugkoppelen hoe de praktijk is verlopen. Ga zo mogelijk een keer observeren bij de stijl vancoachen van uw kandidaat, zodat u feedback kunt geven. Probeer in een rollenspel een coachingsgesprek na te bootsen (u speelt de gecoachte), geef uw kandidaatfeedback en laat hem meteen de ontwikkelpunten oefenen. Onderzoek met uw kandidaat welke aspecten van het coachen hij bij zichzelf wil ontwikkelen. Stel samen met uwkandidaat een aantal leerdoelen en actiepunten op. Zorg dat uw kandidaat nadenkt over de vraag wat hem tegenhoudt om anderen te coachen. Ga samen met hemna waar de weerstand ligt. Laat hem eens mensen gaan coachen op een eenvoudig onderwerp en kijk waar hijtegenaan loopt. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 10 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 11. 11. DisciplineOmschrijvingZich aanpassen aan de geldende regels, procedures en het organisatiebeleid. Bij verandering of twijfelbevestiging zoeken bij de juiste persoon.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: 6.5RedelijkTalenten Score Weging InverseConformeren 5 1 NeeOrde en structuur 8 1 NeeGeen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 11 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 12. 12. DisciplineOntwikkelactiviteitMaak een concreet plan van aanpak over de door u gewenste uitvoering van een project. Houd in deze planning rekening met onvoorziene omstandigheden. Maak voor uzelf een duidelijk overzicht van acties én handel daarnaar. Werk gestructureerd volgens regels en procedures. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 12 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 13. 13. DisciplineCoachingadviesZorg dat de kandidaat bij een gesprek dat hij heeft met een van de medewerkers of collega’s oefent inresultaatgericht handelen. Laat hem de gesprekspartner achteraf om feedback vragen op het gebied van zijnresultaatgericht handelen. Ga samen met uw kandidaat oefenen om doelen in Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische enTijdgebonden doelen (zogenaamde SMART doelen) te vertalen. Zorg dat uw kandidaat zelf doelen maakt, die hij gaat oefenen in de praktijk. Laat hem terugkoppelen welkedoelen behaald werden en welke niet. Zorg dat uw kandidaat ten aanzien van een doelstelling een aantal motieven noteert die helpen en een aantalmotieven die tegenwerken. Laat hem een manier zoeken om constructief met de tegenwerkende motieven om tegaan. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 13 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 14. 14. Flexibel gedragOmschrijvingHet veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek teneinde een gesteld doel te bereiken.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: 6RedelijkTalenten Score Weging InverseDoelgerichtheid 8 1 NeePragmatisme 4 1 NeeGeen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 14 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 15. 15. Flexibel gedragOntwikkelactiviteitKap nieuwe ideeën niet direct af, maar sta open voor ideeën van anderen. Bedenk wat u belemmert om te schakelen. Houdt u graag vast aan het oude? Waar voelt u precies weerstandvoor? Wilt u vasthouden aan datgene wat u reeds van plan was? Houdt u erg van een oude aanpak in uw werk?Werkt dat ook nog in het heden voor u? Probeer meerdere alternatieven te bedenken voor uw probleem. Als uw omstandigheden veranderen, stel uzelf dan regelmatig de vraag of en hoe u uw doel op een anderemanier (beter) kunt bereiken. Sta bij tegenwerking of weerstand stil bij wat er precies gebeurt en laat eventueel uw bestaande plan deels los.Probeer het perspectief van de andere partij te begrijpen, stel vragen om erachter te komen welke bezwaren deander heeft zodat u daar op in kunt spelen. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 15 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 16. 16. Flexibel gedragCoachingadviesSchakel tijdens de coaching regelmatig om van stijl en bespreek de reactie van uw kandidaat hierop. Zorg dat uw kandidaat oefent met situaties die hij moeilijk vindt of nooit toepast door dit bijvoorbeeld in eenrollenspel te oefenen. Werp bij een rollenspel weerstand op (“dit kan echt niet, dit kan ik niet maken, dit werkt niet zelfs al zou ik hetwillen”) en laat uw kandidaat oefenen hiermee strategisch om gaan. Indien uw kandidaat een leidinggevende is, breng dan situationeel leiderschap ter sprake. Voor leidinggevendenzijn goede oefenmomenten: coachings- ,functionerings- en beoordelingsgesprekken, vooral als hierin weerstandverwacht wordt. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 16 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 17. 17. Groepsgericht leidinggevenOmschrijvingRichting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden tussen groepsleden stimuleren omdoelstellingen te bereiken.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: 5.33RedelijkTalenten Score Weging InverseEnergie 3 1 NeeSociabiliteit 7 1 NeeVerantwoording en leiderschap 6 1 NeeGeen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 17 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 18. 18. Groepsgericht leidinggevenOntwikkelactiviteitBesteed op gestructureerde wijze aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. Spreek medewerkers zoveel mogelijk aan op hun talenten. Ga samen met uw team een gezamenlijke doelstelling opstellen. Deze doelstelling geeft een motief waarbinnende afzonderlijke teamleden op hun eigen wijze aan het gemeenschappelijke doel kunnen bijdragen. Vraag aan uw medewerkers wat voor hen uitdagende taken zijn, opdat zij zich optimaal voor hun werk inzettenen zich persoonlijk zullen blijven ontwikkelen. Vraag 360° feedback aan een collega uit uw organisatie gericht op de vraag in welke mate hij vindt dat ugroepsgericht leiderschap vertoont. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 18 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 19. 19. Groepsgericht leidinggevenCoachingadviesBespreek met de kandidaat de missie van de gehele organisatie en stel de bijdrage van de eigen afdeling ofteam vast. Kijk vervolgens naar de samenwerkingsrelaties met andere afdelingen of teams. Bespreek de eisenen wensen die hij aan de andere afdelingen stelt en confronteer hem met de eisen die andere afdelingen aanzijn afdeling stellen. Ga na welke besluiten binnenkort genomen zullen gaan worden en bekijk de mogelijkheden tot het meerbetrekken van medewerkers daarbij. Onderzoek hoe de leidinggevende de samenwerking binnen het team stimuleert. Geef daar feedback op. Geef de leidinggevende het advies om aan het begin van een meeting te vragen wat de gewenste uitkomsthiervan is. Hij kan bijvoorbeeld vragen: ‘Wat zijn jullie verwachtingen van deze vergadering?’ Onderzoek hoe de leidinggevende aan zijn medewerkers ruimte denkt te geven voor twijfels, vragen enonzekerheden. Alert zijn op verbale signalen en lichaamstaal is een belangrijke kwaliteit voor leidinggevenden. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 19 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 20. 20. KwaliteitsgerichtheidOmschrijvingHoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voordurende verbeteringen en borging van kwaliteit.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: 4.5RedelijkTalenten Score Weging InverseAfwisseling 9 1 NeeOrde en structuur 8 1 NeeGeen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 20 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 21. 21. KwaliteitsgerichtheidOntwikkelactiviteitLeg afspraken vast. Vraag uw klanten of ze tevreden zijn over de kwaliteit van uw dienstverlening. Stel de kwaliteit van uw dienstverlening constant ter discussie voor uzelf. Laat een collega uw werkzaamheden op kwaliteit controleren. Laat u niet verleiden om iets snel af te maken. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 21 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 22. 22. KwaliteitsgerichtheidCoachingadviesAdviseer de kandidaat gedurende een week een gedetailleerd logboek bij te houden van uitgevoerdewerkzaamheden. Bespreek dit daarna met hem. Waaraan heeft hij te weinig tijd besteed en waaraan te veel? Ziter een patroon in wat hem afleidt van zijn doelen? Welke tijdverslinders zijn op te heffen of te verminderen enhoe? Ga samen met de kandidaat na wat hij te leren heeft (ook aan de hand van de ontwikkelactiviteiten) op hetgebied van plannen en organiseren van zijn eigen werk en, indien van toepassing het werk van anderen. Zorg dat de kandidaat zijn taken (of een omvangrijke taak) op papier zet en laat hem vertellen hoe hij dit allesgaat uitvoeren. Spreek dit met hem door. Vraag naar prioriteiten, ingeschatte tijd, kosten, te delegeren taken endergelijke. Kijk stelselmatig met uw kandidaat of hij zijn werk netjes uitvoert. Kijk met uw kandidaat of zijn werk zonder fouten is uitgevoerd en probeer de kandidaat zelf een oplossing telaten bedenken hoe het een volgende keer beter zou kunnen. Geef uw kandidaat de tijd om zorgvuldiger te werken, zorg dat hij geen druk voelt om het werk snel af te maken. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 22 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 23. 23. OrganisatiesensitiviteitOmschrijvingZich bewust tonen van de effecten van beslissingen en/of activiteiten op de gehele organisatie.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: -Talenten Score Weging InverseGeen koppeling met talenten - - -Geen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 23 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 24. 24. OrganisatiesensitiviteitOntwikkelactiviteitPresenteer bevindingen met concrete aanbevelingen voor vertaling en toepassing. Val uw organisatie nooit af in het bijzijn van buitenstaanders. Maak een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen en de consequenties voor uw organisatie en uwfunctie. Maak overzichten van trends en invloeden vanuit de omgeving die de komende periode gevolgen kunnenhebben voor de eigen organisatie. Maak een vergelijking tussen de kwaliteiten van het huidige personeel en de toekomstige behoefte van deorganisatie/afdeling. Maak een overzicht van de benodigde kennis en ervaring voor de afdeling in de komende jaren in het licht vanhet strategisch beleid. Maak tijd vrij om na te denken over de toekomstige ontwikkelingen in de markt en de implicaties voor uworganisatie of werk. Praat regelmatig met anderen over de langetermijnvisie van de organisatie. Probeer om activiteiten te ondernemen die bijdragen aan visie en strategieontwikkeling zoals netwerken of metcollega’s discussiëren over de laatste ontwikkelingen. Val uw organisatie nooit af in het bijzijn van buitenstaanders. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 24 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 25. 25. OrganisatiesensitiviteitCoachingadviesLicht de kandidaat in over belangrijke bronnen die u gebruikt om voortdurend uw omgeving te monitoren:artikelen, tijdschriften, internet enzovoort. Zorg dat de kandidaat de opdracht krijgt een belangrijke klant te bezoeken om te vragen wat er bij die klant aanontwikkelingen spelen en laat hem een stuk schrijven over de kansen die deze met zich meebrengen voor deorganisatie. Zorg dat de kandidaat feedback vraagt aan medewerkers of collega’s. Hoe ervaren zij zijnorganisatiesensitiviteit? Wat vinden zij goed en wat is voor verbetering vatbaar? Bespreek dit met hem. Zorg dat de kandidaat vertelt wat zijn meest voorkomende gesprekspartners of afdelingen zijn en vraag hemwelke aanpak verschillende partners volgens hem nodig hebben (fluwelen handschoenen, directe of indirectebenadering enzovoort). Vraag hem of hij deze aanpak ook toepast en of het denken erover hem op ideeënbrengt voor de benadering van de betrokkenen in de toekomst. Spoor de kandidaat aan om tijd vrij te maken om uit te zoeken wat er speelt op politiek, sociaal en economischvlak  in de organisatie en laat hem daarover een presentatie houden voor collega’s en vervolgens feedbackvragen. Zorg dat de kandidaat mensen interviewt die een goed zicht hebben op de trends en invloeden voor de komendetijd en geef feedback op zijn ervaringen en rapportage. Zorg dat uw kandidaat de opdracht krijgt een belangrijke klant te bezoeken om te vragen wat er bij deze klantaan ontwikkelingen spelen. Laat hem nadenken over de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengenvoor de eigen organisatie. Licht uw kandidaat in over belangrijke bronnen die u gebruikt om op de hoogte te blijven van uw omgeving:kranten, tijdschriften, internet enzovoort. Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen. Hoe ervaren zij zijn organisatiesensitiviteit? Watvinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek het rapport met hem. Spoor uw kandidaat aan uit te zoeken wat er speelt op politiek, sociaal en economisch vlak in de organisatie enwat dat direct of indirect voor hem betekent. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 25 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 26. 26. OvertuigingskrachtOmschrijvingGedrag dat erop gericht is anderen voor eigen standpunten en ideeën te winnen en draagvlak te creëren.Ontwikkelbaarheid van de competentieIndicatie score: 4RedelijkTalenten Score Weging InverseDominantie 5 1 NeeEnergie 3 1 NeeExtraversie 4 1 NeeGeen 360 gegevens beschikbaarPersoonlijk rapport van Demo Kandidaat 26 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 27. 27. OvertuigingskrachtOntwikkelactiviteitKijk naar uw luisterhouding. Probeer de kenmerken van een actieve luisterhouding (bijvoorbeeld samenvatten,knikken, hummen) uit. Wees u bewust van uw deskundigheid. Vraag u steeds af voor welke benadering de ander gevoelig zal zijn (houd hierbij wel uw doel duidelijk voorogen). Let op bij het gebruik van communicatieniveaus. Wees u bewust van de verschillen tussen inhoud en vorm. Wees niet bang voor stiltes. Kijk naar uw lichaamshouding: Wat doet u met uw handen? Hoe staan uw voeten? Staat u rechtop? Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 27 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden
 28. 28. OvertuigingskrachtCoachingadviesZorg dat de kandidaat met zijn leidinggevende afspraken maakt over de manier waarop hij in zijn werk meer durfzou kunnen vertonen. Onderzoek samen met de kandidaat of er situaties binnen of buiten het werk zijn waarin hij durf heeft getoond.Wat waren de overeenkomsten in deze situaties? Werp bij een rollenspel blokkades op (“dit kan echt niet , dit kan je niet maken, dit werkt niet”) en laat uwkandidaat proberen u van zijn argumenten te overtuigen. Onderzoek samen met uw kandidaat of er een situatie is binnen of buiten het werk zijn waarin hij anderen heeftovertuigd. Waarom lukt het in dit geval wel? Onderzoek samen met uw kandidaat of er situaties zijn geweest binnen of buiten het werk waarvan hij vindt datanderen wel konden overtuigen en hij niet? Wat denkt hij zelf te kunnen doen om anderen een volgende keerbeter te overtuigen? Indien het gebrek aan overtuigingskracht ligt aan persoonlijkheidsaspecten zoals een lage eigenwaarde of lageextraversie, dan is hier maar heel moeilijk iets aan te doen; veranderingen zullen in het algemeen lang durenomdat de persoonlijkheid moeilijk tot niet te veranderen is. Persoonlijk rapport van Demo Kandidaat 28 © EhrmVision 1999 - 2012 Alle rechten voorbehouden

×