Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden

863 views

Published on

  • Be the first to comment

Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden

  1. 1. AdaptibilityWendbaarheid alssuccesfactor inonvoorspelbare tijden Amsterdam, juni 2007Amsterdam, 20 januari 2012 Titel Ondertitel Amsterdam, 10 november 2011 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de opdrachtgever is niet toegestaan zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming van Boer & Croon.
  2. 2. Roodborstjes vs Koolmeesjes Koolmeesjes leven in zwermen, maken gebruik van elkaars kennis en kunnendaarom beter onverwachte situaties aan 1
  3. 3. Samen leren De halfwaardetijd van kennis is tegenwoordig 3jaar. Je moet dus een leven lang blijven bijleren.Gezien de enorme snelheid van ontwikkelingen kun je dat niet allen. Je moet het samen doen. Als team. Tom van ‘t Hek 2
  4. 4. High Performance Organization Wat draagt bij aan succesAndré de Waal •  Coachend en besluitvaardig leiderschap •  Medewerkers met oog voor klant, kwaliteit en prestaties •  Een open en op dialoog gerichte interne cultuur •  Op lange termijn continuïteit gericht denken •  Onderscheidende strategie en continue prestatieverbetering •  Medewerkers werken samen, zijn divers en complementair …en wat niet •  Salarissen en bonussen •  Communicatief eenrichtingsverkeer •  Leiderschap in woorden •  Focus op korte termijn resultaten •  Continu reorganiseren •  Blijvend investeren in medewerkers die niet presteren 3
  5. 5. Adaptability: The New Competitive AdvantageMartin Reeves and Mike Deimler Traditionele strategietools zijn bot geworden•  Waarom je marktpositie berekenen als een leider in één jaar volger kan worden?•  Hoe bepaal je marktkansen als niet duidelijk is waar je markt begint en eindigt?•  Wat hebben we aan marktanalyses als markten zo snel veranderen?•  Hoe maakt je juiste keuzes op overvloedige, veranderlijke managementinformatie?•  Wat heb je aan een vijfjaren plancyclus als de wereld per jaar er anders uit ziet? Als schaalvoordelen, marktpositie Wat staat organisaties te doen om en capabilities minder relevant succesvol te blijven? worden, wat dan wel?•  Continu signalen uit de omgeving •  Leer van de ‘mavericks’ opvangen, decoderen, erop reageren •  Beyond SWOT: onrafel onzekerheden•  Ruimte om te experimenteren, te -  False knowns leren en fouten te maken -  underexploited knowns (megatrends)•  Organisaties runnen als een complex -  Unknown unknows ecosysteem met (externe) partners •  Neem initiatief op ieder risico•  Snel mobiliseren van kennis, creativiteit, capaciteiten, ideeën •  Gok op meerdere alternatieven •  Verhoog kloksnelheid 4
  6. 6. Boer & Croon helpt bedrijven om hun adaptability te vergroten Positionering Richting geven vanuit eigen drive en lange termijn perspectief Leiderschap Het nieuwe werkenCoachend en in dialoog met de Ruimte bieden aan organisatie medewerkers en teams Adaptability Succesfactor van de High Performing Organization Teambuilding Issues- en relatie- Samenwerken, samen experimenteren en leren management Continu in contact met Change en interne signalen uit de omgeving communicatie Interne beweging stimuleren en inspireren 5
  7. 7. Behoefte aan meer wendbaarheid?Ido VerhagenE i.verhagen@boercroon.nlT 06 215 77 261 6

×