ทาเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C)
ร...
ทาเนียบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 95...
วิทยากรให้การฝึกอบรม
นายวิเชียร จารุจิตร (L.T.)
ผู้ตรวจการลูกเสือ
นายสุเนต รักแก้ว (L.T.)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่...
นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ (A.L.T.)
ผู้อานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ (A.L.T.)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจ...
นายโชคชัย สุขหัส (A.L.T.)
ครูโรงเรียนอนุบาลตาก
นายปกรณ์ เกตนานนท์ (A.L.T.)
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาแพงเพชร
สพม.เขต 41
...
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวนฤนาถ นาคะสุนทร (W.B.)
ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา (W.B.)
ครูโรงเรียนบ...
นางสุภาภรณ์ ภูพานเพชร (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
นางสาวนันทรัตน์ เครือกลัด (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
นางสาวสร้อ...
นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ (W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
นายพิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง(W.B.)
ครูโรงเรียนบ้านแม่พลู
นายนิรุช ขอสุข...
นางสาวสุชาดา เทียนจันทร์ (B.T.C.)
พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
ประธานรุ่น
หมู่ศรีอินทราทิตย์
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่น 95/2556
หมู่ศรีอินทร...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางสาวสุธาสินี ร่อนทอง 5 ม.ค. 2530
-...
หมู่รามคาแหง
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 95/2556
หมู่รามคาแหง ...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางสาวอรทัย จิตรสมัคร 5 มิ.ย. 2526
-...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
13 นายชัยวุฒิ นามะกุณา 4 เม.ย. 2528
- ...
หมู่อู่ทอง
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 95/2556
หมู่อู่ทอง วิ...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นายกิตติพงษ์ ทองฟัก 21 ก.พ. 2519
- โ...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
13 นางสาวจารุวรรณ กันทะมูล 15 พ.ย. 252...
หมู่บรมไตรโลกนาถ
รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่น 95/2556
หมู่บรมไตรโล...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
7 นางสาวจารุวรรณ เตรียมแรง 22 เม.ย. 25...
ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์
13 นายชีวิน หน่อแก้ว 29 ม.ค. 2525
- โร...
ภาพกิจกรรม
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 95/2556 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 95/2556 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ
ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 95/2556 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 95/2556 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ

1,095 views

Published on

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 95/2556 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ (รร.บ้านป่าคาใหม่)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทำเนียบลูกเสือ S.S.A.T.C. รุ่น 95/2556 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอพบพระ

 1. 1. ทาเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่นที่ 95/2556 ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 ณ ค่ายลูกเสืออาเภอพบพระ (โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่) สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
 2. 2. ทาเนียบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 95/2556 ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 ณ ค่ายลูกเสืออาเภอพบพระ (โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่) สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 นายสุเทพ คาปาสังข์ (L.T) ผู้อานวยการฝึก (ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2) นายนพพร แก้วทอง (L.T.C) รองผู้อานวยการฝึก (ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย) นายฉัตรชัย แสงจันทร์ (L.T) รองผู้อานวยการฝึก (รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง)
 3. 3. วิทยากรให้การฝึกอบรม นายวิเชียร จารุจิตร (L.T.) ผู้ตรวจการลูกเสือ นายสุเนต รักแก้ว (L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นายสุทธิชัย บุญตาปวน (L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว(L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา1 ว่าที่ ร.อ.นิคม สิงทยม (L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ นางอุทัยวรรณ มรรคประเสริฐ (L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ (L.T.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ นายภิเษก ดอยแก้วขาว (L.T.) ครูโรงเรียนบ้านสลิดหลวงวิทยา นายมณี พัดขา (L.T.C.) ครูโรงเรียนบ้านแม่กาษา นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ (L.T.C.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 นายวิมุต จันเปียง (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะหละทะ นายวิเชษ เย็นฉ่า (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
 4. 4. นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ (A.L.T.) ผู้อานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ (A.L.T.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นางศศิประภา อินริราย (A.L.T.) รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นางประนอม แก้วมา (A.L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง (A.L.T.) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.ตาก เขต 2 นายธัญวุฒิ บัวหลวง (A.L.T.) ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยา นางพิกุล พระสิงห์ (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายชนมงคล นอนา (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล นางมาลินี ดอยสกุลไกร (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว นายบัญญัติ วันชัย (A.L.T.) ครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุ ว่าที่ ร.ต.เจนกวี ศรีเอี่ยม (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ (A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านยะพอ
 5. 5. นายโชคชัย สุขหัส (A.L.T.) ครูโรงเรียนอนุบาลตาก นายปกรณ์ เกตนานนท์ (A.L.T.) ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาแพงเพชร สพม.เขต 41 นางสาวสุดาวดี แพประเสริฐ(A.L.T.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายวิชิต อ่อนจันทร์ (A.L.T.C.) ครูโรงเรียนพรหมมาสามัคคี สพป.กาแพงเพชร เขต 2 นายนพพร ใจเที่ยง (A.L.T.) ครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นายนพรัตน์ เครือปัญญา (A.L.T.) ครูโรงเรียนแสลมวิทยา นายพงศกรณ์ ทองคา(W.B.) ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม(W.B.) นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวสุภัค วงค์ใหม่ (W.B.) นักวิชาการศึกษา ชานาญการ นายวุฒิชัย บารุงดิลก (W.B.) ครูโรงเรียนม่อนหินเหล็กไฟ นายอุทิศ สมอบ้าน (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านถ้าผาโด้ นางเบญญาภา อยู่ดี (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านปูเต้อ
 6. 6. สพป.ตาก เขต 2 นางสาวนฤนาถ นาคะสุนทร (W.B.) ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่ตื่น นายณัฐวุฒิ ขาวแสง (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายประภาส อินสา (W.B.) ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม นางสาวสุพัฒนา ทวีเดช (W.B.) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นางสาวภัทรานิษฐ์ พรรัฐภูรีนนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชร (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นางสาวนวรัตน์ กวางวิเศษ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 นางสาวกฤษณา อินตามูล (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 นายภคภูมิ บุศย์คา (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นางสาวสุวารี วงศ์คาจันทร์ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ (W.B.) ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
 7. 7. นางสุภาภรณ์ ภูพานเพชร (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวนันทรัตน์ เครือกลัด (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวสร้อยสุดา อินทนนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวปิยนุช อัฐนาค (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวเพียงจันทร์ อย่างคุณธรรม (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวอัญชลี เกตุนอก (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวธิดารัตน์ แก้วกลม (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 นายชินวัฒน์ แซ่วื่อ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นางจิราภรณ์ หรั่งมา (W.B.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นายนักรบ เดชเดชะ (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ นายอุทัย แก้วมาลัย (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ นายพรหมพิริยะ เครือใจ (W.B.) ครูโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือ
 8. 8. นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายพิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง(W.B.) ครูโรงเรียนบ้านแม่พลู นายนิรุช ขอสุข (W.B) ครูโรงเรียนอรุณเมธา นายวิโรจน์ ราชสุภา (W.B.) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการฯ นางสายฝน แสนฟอง (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ นางสาวศิริมา ศิริเวช (W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาวลักขณา ศรีสนธิ์(W.B.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์ (B.T.C.) อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี (B.T.C.) เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ตาก เขต 2 นางสาวอัจฉรา อุปการะ (B.T.C.) อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 นางสาวนันทรัตน์ เครือกลับ (B.T.C.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นางสาววิชุดา ไทยแท้ (B.T.C.) ครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
 9. 9. นางสาวสุชาดา เทียนจันทร์ (B.T.C.) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
 10. 10. นายสงกรานต์ ยืนยั่ง ประธานรุ่น
 11. 11. หมู่ศรีอินทราทิตย์
 12. 12. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่น 95/2556 หมู่ศรีอินทราทิตย์ วิทยากรประจาหมู่ นายนักรบ เดชเดชะ และ นางจิราภรณ์ หรั่งมา ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสาวจันทกานต์ เฉลิมพงษ์วรกิจ 12 ม.ค. 2531 - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ - ที่อยู่ปัจจุบัน23 หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ยวมน้อย อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน - คติท้อได้แต่อย่าถอย - เบอร์โทรศัพท์ 080-6734326 e-mail jantakan49@hotmail.com 2 นางวรัญญา ธรรมราช 9 มี.ค. 2514 - โรงเรียนท่าผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา - ที่อยู่ปัจจุบัน258/1 ถนนนิกรเกษม ตาบลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 086-9254787 e-mail waran2514@gmail.com 3 นางสาววรรณิภา นิ่มนวน 4 พ.ค. 2530 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ - ที่อยู่ปัจจุบัน48/5 หมู่ที่ 8 ตาบลตลุกกลางทุ่ง อาเภอเมือง จังหวัดตาก - คติอย่ากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 088-4226322 e-mail aomamp_04@hotmail.com 4 นายหฤษฎ รวมสุข 28 มิ.ย. 2525 - โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน165 หมู่ที่ 11 ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูชาง จังหวัดพะเยา - คติความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 080-0323564, 055560116e-mail psc.cr@hotmail.com 5 ว่าที่ ร.ต.มาโนชญ์ อุดจันทร์ 18 มิ.ย. 2524 - โรงเรียนบ้านแม่กาษา - ที่อยู่ปัจจุบัน54 หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น - เบอร์โทรศัพท์ 089-6760375 e-mail m431125018@hotmail.com 6 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์ 18 พ.ค. 2528 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน53 หมู่ที่ 2 ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติความอดทนอันขมขื่น ผลของมันหวานชื่นเสมอ - เบอร์โทรศัพท์ 081-9627577 e-mail sierrawhiskey@hotmail.com
 13. 13. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางสาวสุธาสินี ร่อนทอง 5 ม.ค. 2530 - โรงเรียนบ้านยะพอ - ที่อยู่ปัจจุบัน65 หมู่ที่ 6 ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน - คติความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 085-7174613 e-mail suthasinee_tae@hotmail.com 8 นางสาวบุญรัตน์ พันละดี 2 พ.ค. 2531 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน102 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านกลาง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - คติความสาเร็จอยู่ที่ความพยายาม ไม่ใช่อยู่ที่ความหวัง - เบอร์โทรศัพท์ 090-4614451 e-mail Bunrat574781@hotmail.com 9 นางอัมพร กลิ่นหอม 29 พ.ค. 2519 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน138 หมู่ที่ 5ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา - คติหากไม่มีการเริ่มต้น ก็ไม่มีการสิ้นสุด - เบอร์โทรศัพท์ 086-0486244 e-mail pareploypak@hotmail.com 10 นายอนุศาสน์ หงษ์แก้ว 27 ก.พ. 2522 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 - ที่อยู่ปัจจุบัน328/1 หมู่ที่ 6 ตาบลน้ารัด อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 086-1936625 e-mail - 11 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ เรืองโรจนชัย 10 เม.ย. 2528 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน11/335 หมู่ที่ 11 ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 084-4213920 e-mail worawit2004@hotmail.com 12 นายอนุวัฒิ ทะปาละ 26 พ.ย. 2529 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 - ที่อยู่ปัจจุบัน179/1 หมู่ที่ 7 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง - คติความขยัน อดทน เป็นสิ่งที่ขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ - เบอร์โทรศัพท์ 080-8591513 e-mail nont_mai26@hotmail.com
 14. 14. หมู่รามคาแหง
 15. 15. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 95/2556 หมู่รามคาแหง วิทยากรประจาหมู่ นายชินวัฒน์ แซ่วือ และนางสาวสร้อยสุดา อินทนนท์ ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นายศักดา พิมพ์บึง 1 มี.ค. 2530 - โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ - ที่อยู่ปัจจุบัน115 หมู่ที่ 2 ตาบลยางคา อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - คติชีวิตลิขิตสวรรค์ - เบอร์โทรศัพท์ 085-6089156 e-mail Sak_da_t@hotmail.com 2 นางสาวภารดี ครรไลรักษ์ 22 พ.ย. 2526 - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ - ที่อยู่ปัจจุบัน64/1 หมู่ที่ 6 ตาบลชอนไพร อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - คติความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 085-2521429 e-mail kanlairak.k1@hotmail.com 3 นางสาวภารดี น่วมทิม 15 ก.พ. 2526 - โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี - ที่อยู่ปัจจุบัน84/1 หมู่ที่ 9 ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติอยู่กับสิ่งที่มี แล้วค่อยก้าวไปสู่ฝัน - เบอร์โทรศัพท์ 084-4362298 e-mail paradee2011@hotmail.com 4 นายสงกรานต์ ยืนยั่ง 13 เม.ย. 2527 - โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน86 หมู่ที่ 10 ตาบลกุรุคุ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม - คติอย่ากลัวอนาคต อย่าโศกสลดกับความหลัง - เบอร์โทรศัพท์ 087-2377177 e-mail songkrany@gmail.com 5 นายกิตติพงษ์ ใจดี 22 ก.ย. 2529 - โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย - ที่อยู่ปัจจุบัน14/1 หมู่ที่ 3 ตาบลร่องฟอง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ - คติชีวิตต้องสู้ - เบอร์โทรศัพท์ 087-9298387 e-mail jo_josasuk@hotmail.com 6 นางสาวแสงจันทร์ มาหลวง 6 ก.พ. 2529 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน185/8 หมู่ที่ 4 ตาบลเวียงมอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง - คติเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ - เบอร์โทรศัพท์ 087-0822238 e-mail joy.sangchan@hotmail.com
 16. 16. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางสาวอรทัย จิตรสมัคร 5 มิ.ย. 2526 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน95 หมู่ที่ 4 ตาบลผาจุก อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ - คติพยายามทางานด้วยตัวเอง แล้วนาสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุง - เบอร์โทรศัพท์ 080-7898570 e-mail tongandoil@hotmail.com 8 นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์ 11 ธ.ค.2527 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 - ที่อยู่ปัจจุบัน194 หมู่ที่ 4 ตาบลบ่อทอง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี - คติไม่มีทางไหน ไม่มีอุปสรรค - เบอร์โทรศัพท์ 081-1821449 e-mail krutor_dontri@hotmail.com 9 นางเกศินี เรืองพิพัฒนพันธุ์ 7 ม.ค. 2525 - โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ - ที่อยู่ปัจจุบัน112 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสา อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 087-1879426 e-mail Keciaey@hotmail.com 10 นายวัชระ อินปิก 21 ส.ค. 2525 - โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย - ที่อยู่ปัจจุบัน107/1 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก - คติเส้นชัยไม่มาต้องไปหามัน - เบอร์โทรศัพท์ 086-2102551 e-mail watchara_inp@hotmail.com 11 นายเฉลิมชัย กลมกล่อม 12 ส.ค. 2529 - โรงเรียนแม่สอด - ที่อยู่ปัจจุบัน47/27 ถนนศรีพานิช ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ - เบอร์โทรศัพท์ 085-8884636 e-mail Temple-d@hotmail.com 12 นางสาวอัญชลี กาฝาก 24 มี.ค. 2530 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยู่ปัจจุบัน13/7 หมู่ที่ 3 ตาบลท่าทอง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - คติค่าของตนอยู่ที่ผลของงาน - เบอร์โทรศัพท์ 089-6448663 e-mail tomranbo1@hotmail.com
 17. 17. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 13 นายชัยวุฒิ นามะกุณา 4 เม.ย. 2528 - โรงเรียนบ้านหนองบัว - ที่อยู่ปัจจุบัน66 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่สัน อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 084-3743544 e-mail namakuna_wut@hotmail.com
 18. 18. หมู่อู่ทอง
 19. 19. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่น 95/2556 หมู่อู่ทอง วิทยากรประจาหมู่ นายอุทัย แก้วมาลัย และ นางสาวอัญชลี เกตุนอก ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นางพนารัตน์ จันทร์ธนารัตน์ 5 ม.ค. 2525 - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ - ที่อยู่ปัจจุบัน170/1 หมู่ที่ 7 ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติทาดีที่สุด ทาให้ถึงที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 082-2262309 e-mail - 2 นางอรทัย รักสีขาว 19 ม.ค. 2517 - โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี - ที่อยู่ปัจจุบัน15 หมู่ที่ 15 ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติอย่าท้อในการทาความดี - เบอร์โทรศัพท์ 089-0327511 e-mail orr2517@hotmail.com 3 นางสาวกันนิกา บัวแก้ว 28 พ.ย. 2528 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ - ที่อยู่ปัจจุบัน57/4 หมู่ที่ 14 ตาบลไกรใน อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย - คติคิดดี ทาดี - เบอร์โทรศัพท์ 082-1745465 e-mail kunnika_doy@hotmail.com 4 นายพิเชษฐ์ อินหมี 15 ก.พ. 2528 - โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน27 หมู่ที่ 6 ตาบลป่ามะม่วงอาเภอเมือง จังหวัดตาก - คติทาดีได้ดี - เบอร์โทรศัพท์ 080-6818081 e-mail tong_4538@hotmail.co.th 5 นางสาวศิริลักษณ์ อิ่มเอิบ 7 ต.ค. 2528 - โรงเรียนบ้านแม่พลู - ที่อยู่ปัจจุบัน15/1 หมู่ที่ 1 ตาบลไกรใน อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย - คติคนจริงชอบทา คนระยาชอบดูถูก - เบอร์โทรศัพท์ 084-3807532 e-mail tanasiri_noona@gmail.com 6 นางสาวอรสา ฟ้าอร่ามศรี 28 ม.ค. 2529 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน66 หมู่ที่ 5 ตาบลสบเมย อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 089-9530344 e-mail faaramsri_rung@hotmail.com
 20. 20. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นายกิตติพงษ์ ทองฟัก 21 ก.พ. 2519 - โรงเรียนบ้านยะพอ - ที่อยู่ปัจจุบัน93 หมู่ที่ 6 ตาบลนาบัว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 087-1988152 e-mail- 8 นางสาวพรรณนิภา กาแก้ว 28 ก.พ. 2529 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน71/1 หมู่ที่ 4 ตาบลเรือง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 085-2717209 e-mailtae_pannipa@hotmail.com 9 นายไมตรี จินะ 30 ธ.ค. 2526 - โรงเรียนบ้านห้วยนกกก - ที่อยู่ปัจจุบัน 333 หมู่ที่ 1 ตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก - คติเป้าหมาย มีไว้พุ่งชน - เบอร์โทรศัพท์ 086-1152301 e-mail maithree-jina@hotmail.com 10 นายสมจิต หล้าสอด 24 เม.ย. 2524 - โรงเรียนแม่สอด - ที่อยู่ปัจจุบัน307 หมู่ที่ 2 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติทาทุกอย่างเพื่อครอบครัว - เบอร์โทรศัพท์ 086-2095962 e-mail somjid_2524@hotmail.com 11 นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์ 30 ม.ค. 2529 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 - ที่อยู่ปัจจุบัน51 หมู่ที่ 1 ตาบลนาตาล อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - คติความขยันเป็นบ่อเกิดของความสาเร็จ - เบอร์โทรศัพท์ 080-1767771 e-mail aim-meepooh@hotmail.com 12 นางสาววันเพ็ญ ปันอิน 1 ต.ค. 2522 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน30หมู่ที่ 1 ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ จ.น่าน - คติความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 081-2809734 e-mail to_pen378@hotmail.com
 21. 21. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 13 นางสาวจารุวรรณ กันทะมูล 15 พ.ย. 2529 - โรงเรียนอรุณเมธา - ที่อยู่ปัจจุบัน131หมู่ที่ 4 ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติน้าพุ่งสูงใช้เวลาสั้น ต้นไม่สูงใช้เวลานาน ฝันสูงใช้ความอดทน - เบอร์โทรศัพท์ 084-8194800 e-mail nongbaipo@hotmail.com
 22. 22. หมู่บรมไตรโลกนาถ
 23. 23. รายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่น 95/2556 หมู่บรมไตรโลกนาถ วิทยากรประจาหมู่ นายพรหมพิริยะ เครือใจ และนางสาวสุวารี วงศ์คาจันทร์ ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 1 นายชัยเล็ก ใจวงค์ 26 เม.ย. 2511 - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ - ที่อยู่ปัจจุบัน114 หมู่ที่ 9 ตาบลแคมป์สน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ - คติทาดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 086-2091984 e-mail CHAILEK255@hotmail.com 2 นางสาวอาริษา เพ็งพี 9 มี.ค.. 2529 - โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา - ที่อยู่ปัจจุบัน100 หมู่ที่ 3 ตาบลลานหอย อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 086-7361664e-mail arisa_kae@hotmail.com 3 นายเอนก รอดสการ 6 พ.ย. 2524 - โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้คิดไปวันๆ - เบอร์โทรศัพท์ 084-8849846 e-mail anak1981@hotmail.com 4 นางสาวทิพวรรณ พุฒจาด 21 ส.ค. 2527 - โรงเรียนบ้านแม่ตาว - ที่อยู่ปัจจุบัน762/42 หมู่ที่ 9 ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติฝันให้ไกล ไปให้ถึง - เบอร์โทรศัพท์ 086-0538074 e-mail Tipawan_Daeaw@hotmail.com 5 นางสาวทิพวรรณ ประวัง 24 เม.ย. 2528 - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา - ที่อยู่ปัจจุบัน63 หมู่ที่ 11 ตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย - คติความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น - เบอร์โทรศัพท์ 0871917280 e-mail n_ai_9@hotmail.com 6 นางปราณี ใจคา 22 ต.ค. 2522 - โรงเรียนบ้านยะพอ - ที่อยู่ปัจจุบัน99 หมู่ที่ 11 ตาบลตากตก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก - คติคิดก่อนทา - เบอร์โทรศัพท์ 086-0723447 e-mail kanink@hotmail.com
 24. 24. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 7 นางสาวจารุวรรณ เตรียมแรง 22 เม.ย. 2529 - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน88 หมู่ที่ 7 ตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ๊ห่ม จังหวัดลาปาง - คติไม่มีชัยชนะใดได้มาโดยไม่ต้องสู้ ไม่มีความสุขใดได้มาโดยไม่ต้องลงเรี่ยวแรง - เบอร์โทรศัพท์ 089-8556538 e-mail jaru_mim99@hotmail.co.th 8 นางสาวอมรรัตน์ นิยม 13 ต.ค. 2525 - โรงเรียนบ้านร่มเกล่า 3 - ที่อยู่ปัจจุบัน192 หมู่ที่ 5 ตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง - คติการยิ้ม คือ กลอุบายในการสร้างมิตรภาพ - เบอร์โทรศัพท์ 081-9504133 e-mail pakkujung@hotmail.com 9 นายมานพ สมบูรณ์ 30 เม.ย. 2529 - โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย - ที่อยู่ปัจจุบัน55 หมู่ที่ 1 ตาบลริมปิง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน - คติถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้าผู้อื่นแล้วเมื่อไหร่จะมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง - เบอร์โทรศัพท์ 083-5852589e-mailthonmai_2529@hotmail.com 10 นางสาวสาวิตรา ชูแก้ว 28 มิ.ย. 2528 - โรงเรียนป่าไม่อุทิศ 4 - ที่อยู่ปัจจุบัน 91 หมู่ที่ 4 ตาบลจะโหนง อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - คติทาทุกวันให้มีความสุข - เบอร์โทรศัพท์ 089-5996491 e-mail yungyingzz@hotmail.com 11 นายเอกพงศ์ สันตะวัน 29 เม.ย. 2519 - โรงเรียนแม่สอด - ที่อยู่ปัจจุบัน59 หมู่ที่ 13 ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก - คติทาวันนี้ให้ดีที่สุด - เบอร์โทรศัพท์ 089-8576867 e-mail tommaesod@hotmail.com 12 นายจานงค์ เทพา 16 ม.ค. 2523 - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 - ที่อยู่ปัจจุบัน3 หมู่ที่ 3 ตาบลรวมไทยพัฒนา อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติปัญหาต่างๆจะทาให้เราเกิดปัญญา - เบอร์โทรศัพท์ 081-9714705 e-mail chamnong.2523@yahoo.com
 25. 25. ที่ ชื่อ - สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด สถานที่ทางาน / ที่อยู่ปัจจุบัน / เบอร์โทรศัพท์ 13 นายชีวิน หน่อแก้ว 29 ม.ค. 2525 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุ - ที่อยู่ปัจจุบัน54 หมู่ที่ 4 ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก - คติซื่อสัตย์ กตัญญู - เบอร์โทรศัพท์ 080-8439141 e-mail cheewin007@hotmail.com 14 นายพิชญุตม์ คงทอง - โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ - ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ หมู่ ๖ ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก - คติ ทาดีได้ดี - เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๖๐๑๑๖ e-mail pakamaischool @ gmail.com
 26. 26. ภาพกิจกรรม

×