Successfully reported this slideshow.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62        และการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC ...
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62        และการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

9,363 views

Published on

ไปแข่ง obec awards 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาผลปรากฏมาดังตารางครับผม

Published in: Education
 • Be the first to like this

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

 1. 1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 และการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ ผลการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หน่วยงาน/สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ1. นางรัชนี สุขสวัสดิ์ คาบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 89.00 12. นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) 88.00 23. นางสุรินทร์ แคนยา บ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฎร์บารุง) สพป.นครราชสีมา เขต 5 86.00 34. นายนฤพล จันทู ประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) 85.00 45. นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ ห้วยราชพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.00 46. นางชนานันท์ ทองแสง คอนสวรรค์ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.00 47. นายธีรพงษ์ แสนยศ คาป่าหลายสรรพวิทย์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) 85.00 48. นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์ บ้านเม็กดา สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.00 59. นางสาวเพ็ญประภา พวงศรี บ้านลาดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 84.00 510. นายไสว เกษกัน บ้านบ่อบึงโพนลาน สพป.ยโสธร เขต 1 83.00 611. นางสาวดวงจันทร์ ประเสริฐสา บ้านหว้าเหล่าโพนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1 83.00 612. นางกชพร มณีพงษ์ เชียงคาน สพม.เขต 19 (เลย,หนองบัวลาภู) 83.00 613. นางสุพิน เสนาพรหม บ้านโคกไทร สพป.สุรินทร์ เขต 3 82.00 714. นายสุวัฒน์ ภูพาที โคกคาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 81.00 815. นายราวีย์ วัฒนสินธุ์ บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 81.00 8
 2. 2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 และการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ ผลการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หน่วยงาน/สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ16. นางประดล คอมสูงเนิน บ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 81.00 817. นางประภัสสร รถา จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.00 818. นายนิพนธ์ ชานาญ บ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 80.00 919. นายขวัญชัย สมสุข ทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 79.00 1020. นางนันทิยา นนท์อาสา บ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น เขต 3 79.00 1021. นายประจบ สีลาสม บ้านห้วยขม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 79.00 10

×