แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป...
วาง/บ้านทีซอแม)- โรงเรียนบ้านสามหมื่นและสาขา0 0 0 0รวม580,000325,000325,000325,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก...
นพะเด๊ะ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง(สาขาบ้านแม่จะวาง/บ้านทีซอแม)00100,0...
ของโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียน และการประกอบอาชีพค์ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาร...
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศั...
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป...
รวม1,000,000560,000560,000560,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเ...
รวม270,000140,000100,00090,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพร...
ต่อเพราะมีฐานะยากจนจำานวน 10 เดือนต่อปี วุฒิ ปวช. 2 คนเดือนละ 5,630)- การขยายช่วงชั้นที่4 (ปวช.)(ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิ ป...
โอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ช่วงชั้น...
รับผิดชอบ1. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยค...
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมู...
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป...
0แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
รวม126,900126,900126,900126,900แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ...
การศึกษาขั้นพื้นฐานฐานและหลักสูตรสถานศึกษาคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเ...
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูต...
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการ เสริมสร้างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุปร...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพท.ตาก เขต 2กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูแล...
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป...
ท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแมห้องเรียนสาขาบ้านแม่จะวาง50,00050,00050,00050,000050,00050,000050,00050,000รวม1,000,00070...
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันทางโรงเรียนมีอาคารเรียน จำานวน 22ห้องชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4และเป็นห...
2 3 4 ผิดชอบ1. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและชุมชน- โรงเรียนร้อยละ 100 มีแหล่งเ...
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป...
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป...
รวม800,000500,000300,000300,000800,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็...
ชุมชน ชุมชน และบุคคลในชุมชนห้องเรียน - โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

742 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

 1. 1. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2556 – 2559กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการวิถีธรรม วิถีไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ25562557255825591. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตอย่างพอเพียงร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงนักเรียนในสมัยปัจจุบันขาดความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และวิถีชีวิตที่พอเพียง- นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง1. กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่ลลิดหลวง- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง(สาขาบ้านแม่จะ100,000100,00050,00030,000100,000100,00030,00040,00030,0050,00050,00030,00030,00050,00050,00015,00030,00020,0050,00050,00030,00030,00050,00050,00015,00030,00020,0050,00050,00030,00030,00050,00050,00015,00030,00020,00สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียน
 2. 2. วาง/บ้านทีซอแม)- โรงเรียนบ้านสามหมื่นและสาขา0 0 0 0รวม580,000325,000325,000325,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2556 – 2559กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการวิถีธรรม วิถีไทยวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตอย่างพอเพียงร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงนักเรียนในสมัยปัจจุบันขาดความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และวิถีชีวิตที่พอเพียง- นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง2. กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้า100,000100,00050,00030,000100,050,00050,00030,00030,00050,0050,00050,00030,00030,00050,0050,00050,00030,00030,00050,00สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียน
 3. 3. นพะเด๊ะ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง(สาขาบ้านแม่จะวาง/บ้านทีซอแม)00100,00050,000050,00030,000050,00030,000050,00030,000รวม530,000290,000290,000290,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ เสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยสู่วิถีชีวิตพอเพียงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามวัตถุประสงค์- ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องการเกษตรเรื่องสหกรณ์- นักเรียนร้อยละ 80มีศักยภาพตามวัตถุประสง1. การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิด100,000100,000100,000100,00050,00050,00030,00030,000สพฐ,โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/
 4. 4. ของโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียน และการประกอบอาชีพค์ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริหลวง- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (สาขาบ้านแม่จะวาง/บ้านทีซอแม)- โรงเรียนบ้านสามหมื่นและสาขา100,000100,000250,000200,00050,000150,00050,000100,000100,000100,000100,00050,000100,00050,00050,00050,00050,00050,00020,00050,00030,00030,00030,00030,00030,00020,00030,00020,000โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม1,100,000800,000400,000250,0001,10000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ เสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยสู่วิถีชีวิตพอเพียง
 5. 5. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร- ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องการเกษตรเรื่องสหกรณ์และการประกอบอาชีพ- นักเรียนร้อยละ 80มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ2. งานสหกรณ์ในโรงเรียน- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (สาขาบ้านแม่จะวาง/บ้านทีซอแม)- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง50,00050,00050,00010,00050,00030,00010,00030,00030,00020,00010,00030,00020,00010,00030,00030,00020,00010,00030,00020,00010,00030,00030,00020,00010,00030,00020,00010,000สพฐ,โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม300,000150,000150,000150,000
 6. 6. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ เสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยสู่วิถีชีวิตพอเพียงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร- ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องการเกษตรเรื่องสหกรณ์และการประกอบอาชีพ- นักเรียนร้อยละ 80มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ3. การฝึกอาชีพนักเรียน- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (สาขาบ้านแม่จะวาง/บ้านทีซอแม)200,000150,000200,000150,000200,00050,00050,000100,000100,000100,000100,000100,00030,00030,000100,000100,000100,000100,000100,00030,00030,000100,000100,000100,000100,000100,00030,00030,000สพฐ,โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียน
 7. 7. รวม1,000,000560,000560,000560,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ เสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยสู่วิถีชีวิตพอเพียงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร- ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องการเกษตรเรื่องสหกรณ์และการประกอบอาชีพ- นักเรียนร้อยละ 80มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (สาขาบ้านแม่จะวาง/บ้านทีซอแม)- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ50,000100,00050,00050,00020,00030,00050,00030,00030,000-30,00030,00030,00010,000-20,00020,00020,00010,00020,000สพฐ,โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียน
 8. 8. รวม270,000140,000100,00090,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ช่วงชั้นที่ 3 และนักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 3 ไม่มีโอกาสได้เรียน-นักเรียนด้อยโอกาส ร้อยละ98 ของโรงเรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสาขา ช่วงชั้นที่ 1, 2(ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิป ตรี 7 คน จ้างเดือนละ 7,630646,300646,300646,300646,300สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรีย
 9. 9. ต่อเพราะมีฐานะยากจนจำานวน 10 เดือนต่อปี วุฒิ ปวช. 2 คนเดือนละ 5,630)- การขยายช่วงชั้นที่4 (ปวช.)(ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิ ป.ตรี 4 คน วุฒิปวช. 1 คน)361,300361,300361,300361,300นรวม1,007,6001,007,6001,007,6001,007,600แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ25512552 2553 25541. เพื่อให้นักเรียนด้อยร้อยละของนักเรียนด้อยทางโรงเรียนจัดการเรียนการ-นักเรียนด้อยโอกาส ร้อยละโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- 534,100534,100534,100สพฐ/โรงเรีย
 10. 10. โอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ช่วงชั้นที่ 3 และนักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 3 ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะมีฐานะยากจน98 ของโรงเรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม- การจัดการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ 4(ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิป ตรี 7 คน จ้างเดือนละ 7,630จำานวน 10 เดือนต่อ ปี)นสพฐ/โรงเรียนรวม- 534,100534,100534,100แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน2551 2552 2553 2554
 11. 11. รับผิดชอบ1. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ช่วงชั้นที่ 2-นักเรียนด้อยโอกาส ร้อยละ98 ของโรงเรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโรงเรียนบ้านบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแมและห้องเรียนสาขาบ้านแม่จะวาง- การจัดการเรียนการสอน ช่วงอนุบาล 1ถึงช่วงชั้นที่ 2 (ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิปตรี 4 คน จ้างเดือนละ7,630 จำานวน 10เดือนต่อ ปี )305,200305,200305,200305,200สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม305,200305,200305,200305,200แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554
 12. 12. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ25512552 2553 25541. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ช่วงชั้นที่ 3 และนักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 3 ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะมีฐานะยากจน-นักเรียนด้อยโอกาส ร้อยละ98 ของโรงเรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมตยกุล- การจัดการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ 4(ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิ ป ตรี 4 คน จ้างเดือนละ 7,630จำานวน 10 เดือนต่อ ปี)76,300152,600228,900305,200สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม76,300152,600228,900305,200
 13. 13. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ255125522553 25541. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 -ช่วงชั้นที่ 3และนักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 3ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะมีฐานะยากจน-นักเรียนด้อยโอกาส ร้อยละ98 ของโรงเรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา- การจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 1 ถึงช่วงชั้นที่ 3 (ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิป ตรี 2คน จ้างเดือนละ 7,630จำานวน 10 เดือนต่อ ปี )- การขยายช่วงชั้นที่ 4(ปวช.)(ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิ ป.ตรี 3 คนจ้างเดือนละ 7,630จำานวน 10 เดือนต่อ ปี )152,600228,900152,600228,900152,600228,900152,600228,900สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม 381,500381,50381,500381,500
 14. 14. 0แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กไทยวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 -ช่วงชั้นที่ 3-นักเรียนด้อยโอกาส ร้อยละ98 ของโรงเรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- การจัดการเรียนการสอน อนุบาล ถึงช่วงชั้นที่ 3 (ค่าจ้างครูอัตราจ้างวุฒิปตรี 1 คน จ้างเดือนละ 7,630จำานวน 10 เดือนต่อปี วุฒิ ปวช 1 คน)126,900126,900126,900126,900สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียน
 15. 15. รวม126,900126,900126,900126,900แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ ส่งเสริมการอ่านและการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนางานเพื่อพัฒนา- นักเรียนร้อยละ 90ของนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร1. ส่งเสริมรักการอ่าน- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง200,000150,000200,000100,000200,000100,000200,000100,000สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรีย
 16. 16. การศึกษาขั้นพื้นฐานฐานและหลักสูตรสถานศึกษาคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (สาขาบ้านแม่จะวาง/บ้านทีซอแม)100,000100,000150,000100,000100,000100,000100,000100,000100,00050,00050,00050,00050,000100,00050,00050,00050,00050,000100,00050,000นรวม900,000750,000600,000600,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน สพท.ตาก เขต 2โครงการ ส่งเสริมการอ่านและการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 2554
 17. 17. 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนางานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน- นักเรียน ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ300,000150,000200,000100,000100,000100,000100,000100,000สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม450,000300,000200,000200,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554สพท.ตาก เขต 2
 18. 18. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการ เสริมสร้างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541.. เพื่อให้โรงเรียนเป็นผู้นำาทางวิชาการตามแนวพระราชดำาริร้อยละของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำาริอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันทางโรงเรียนได้ดำาเนินงานด้านโครงการตามพระราชดำาริแต่ยังไม่สามารถส่งเสริมในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80ของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำาริอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- การพัฒนาโรงเรียนตามแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี100,000100,00050,00050,000สพฐ/โรงเรียนรวม100,000100,00050,00050,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริ
 19. 19. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพท.ตาก เขต 2กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการ ปรับหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำาริร้อยละของโรงเรียนดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชดำาริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันทางโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำาริ แต่ยังไม่ครอบคลุมงานตามแนวทางพระราชดำาริร้อยละ 100ของโรงเรียนดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชดำาริได้อย่างมีประสิทธิภาพ1. จัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแมห้องเรียนสาขาบ้านแม่จะวาง- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ50,00030,00050,00050,00030,00050,00020,00030,00030,00020,00020,00020,00020,00020,000-20,00020,00020,00020,000-สพฐ/โรงเรียนรวม210,000150,00080,00080,000
 20. 20. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพท.ตาก เขต 2กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการ พัฒนาสมรรถนะการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณหน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตามแนวพระราชดำาริร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแนวพระราชดำาริ- ครูยังขาดความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำาริ- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำาริ1. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำาริ- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนบ้านสามหมื่น- โรงเรียนชุมชนบ้าน150,000150,000150,000200,000150,00050,00050,000100,000100,000100,000100,000100,00050,00050,000100,000100,000100,000100,000100,00050,00050,00100,000100,000100,000100,000100,00050,00050,00สพฐ/โรงเรียน
 21. 21. ท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแมห้องเรียนสาขาบ้านแม่จะวาง50,00050,00050,00050,000050,00050,000050,00050,000รวม1,000,000700,000700,000700,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554กลยุทธ์ที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพท.ตาก เขต 2โครงการ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานทีวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตาม- ร้อยละ ของโรงเรียนที่ มีโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตามแนวทางพระราชดำาริโดยจากแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2551 ทางโรงเรียนจัดชั้นเรียน จำานวน 23ห้องเรียน ตามเกณฑ์ สพฐ. ทางโรงเรียนจะมีห้องพิเศษ 13 ห้อง แต่- สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วง1. สร้างอาคารเรียนแบบสปช 105/29 (พร้อมต่อเติม)2. สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 206/263. สร้างโรงฝึกงานแบบ 102/272,666,0003,935,0002,480,000--------242,0002,666,000---สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/
 22. 22. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันทางโรงเรียนมีอาคารเรียน จำานวน 22ห้องชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4และเป็นห้องพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้(ตอกเข็ม)4. สร้างห้องนำ้า-ห้องส้วมแบบ 604/45 (ส้วม)5. สร้างเรือนนอน6. สร้างบ้านพักครูแบบ 203/277. สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์8.ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน9. ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน242,000679,000---200,000522,000121,000200,000-679,000------121,000-200,000โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม10,202,000843,000921,0002,987,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554สพท.ตาก เขต 2กลยุทธ์ที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมในการจัดการศึกษาโครงการ จัดสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับ2551 255 255 255
 23. 23. 2 3 4 ผิดชอบ1. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและชุมชน- โรงเรียนร้อยละ 100 มีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและชุมชน- ในปัจจุบันทางโรงเรียนยังไม่มีห้องพิเศษ และยังขาดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชน- โรงเรียนจัดห้องพิเศษและจัดทำาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน1. จัดห้องเฉลิมพระเกียรติ- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนบ้านสามหมื่น- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแมห้องเรียนสาขาบ้านแม่จะวาง150,000150,000150,000150,000150,00050,00050,00050,00050,000----------สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม950,000
 24. 24. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพท.ตาก เขต 2กลยุทธ์ที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมในการจัดการศึกษาโครงการ จัดสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ25512552255325541. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและชุมชน- โรงเรียนร้อยละ 100 มีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและชุมชน- ในปัจจุบันทางโรงเรียนยังไม่มีห้องพิเศษ และยังขาดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชน- โรงเรียนจัดห้องพิเศษและจัดทำาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2. จัดห้องปฏิบัติการทางภาษา/ห้องคอมพิวเตอร์- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้านสามหมื่น500,000500,000500,000500,000100,000200,000100,000สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม2,100,000300,000
 25. 25. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพท.ตาก เขต 2กลยุทธ์ที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมในการจัดการศึกษาโครงการ จัดสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและชุมชน- โรงเรียนร้อยละ 100 มีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและชุมชน- ในปัจจุบันทางโรงเรียนยังไม่มีห้องพิเศษ และยังขาดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชน- โรงเรียนจัดห้องพิเศษและจัดทำาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน3. จัดห้องสมุดมีชีวิต- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง- โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง200,000100,000100,000100,000200,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียน
 26. 26. รวม800,000500,000300,000300,000800,000แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2551 – 2554โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพท.ตาก เขต 2กลยุทธ์ที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมในการจัดการศึกษาโครงการ จัดสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กิจกรรมงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ2551 2552 2553 25541. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและ- โรงเรียนร้อยละ 100 มีแหล่งเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและ- ในปัจจุบันทางโรงเรียนยังไม่มีห้องพิเศษ และยังขาดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน- โรงเรียนจัดห้องพิเศษและจัดทำาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก4. จัดแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง- โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง150,000150,000150,00100,000100,000100,100,000100,000100,050,00050,00050,0สพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/
 27. 27. ชุมชน ชุมชน และบุคคลในชุมชนห้องเรียน - โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ- โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯ- โรงเรียนบ้านแม่อมกิ- โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง- โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแมห้องเรียนสาขาบ้านแม่จะวาง0150,000100,000100,000100,000100,000000100,00050,00050,00050,00050,00000100,00050,00050,00050,00050,0000050,00025,00025,00025,00025,000โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนสพฐ/โรงเรียนรวม1,000,000600,000600,000300,000

×