Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT-forum 11.februar: Nasjonalt velferdsteknologiprogram. l.frantzen hdir.

1,033 views

Published on

Implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Ein konferanse om erfaringar med planlegging og implementering
av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Skei Hotell, 11. februar 2016
kl. 10.00 – 16.00

Published in: Healthcare
 • The essay is the most important part of a college application, so you need to focus and make a good essay to convince the university accept you. You even get help from essay writing expert to ensure you acceptance. Check out, please HelpWriting.net
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

IT-forum 11.februar: Nasjonalt velferdsteknologiprogram. l.frantzen hdir.

 1. 1. Nasjonalt velferdsteknologiprogram Status, anbefalinger og veien videre Lasse Frantzen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 2. 2. Nasjonalt velferdsteknologiprogram • Startet i 2013 og vil trolig gå frem til 2020 – Trygghetsskapende teknologier • Utviklingsfase ut 2016, spredningsfase fra 2017 – Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer • Utviklingsfase frem til medio 2018, spredning fra ultimo 2018? • Trondheim, Oslo (4 bydeler), Sarpsborg og Stavanger kommuner – Barn/unge: Fritidsaktiviteter. Utviklingsfase fra 2015 • Horten og Drammen kommuner – Digital kontakt for eldre – motvirke ensomhet • Senior Saken, Pensjonistforbundet, Hørselshemmedes landsforbund, Norges Røde Kors • Programmet ligger fra desember 2015 i Direktoratet for e-helse
 3. 3. Trolig mangel på helsepersonell Usikre økonomiske rammebetingelser Trolig mindre penger og økt behov for tjenester
 4. 4. Velferdsteknologi som en av flere viktige tiltak for å møte endrede rammebetingelser • Helse- og omsorgstjenester må ytes på nye måter • Forutsetter endring av kompetanse, holdninger og hvordan tjenestene organiseres • Tjenesteinnovasjon
 5. 5. Bør vi starte å undersøke – prøve ut – tenke? NEI !!! Start endringen NÅ!
 6. 6. Velferdsteknologi- programmet • Gir anbefalinger til hvilke typer teknologier helse- og omsorgstjenestene bør ta i bruk • Gir anbefalinger til kravspesifikasjoner ved anskaffelser av utstyr • Responssentertjenesten • MEN: Dekker ikke alt … • ANBEFALINGER – Okt 2014: Start overgangen til digitale trygghetsalarmer – Jan 2016: Elektronisk medisineringsstøtte, GPS lokalisering og elektroniske dørlåser – Nye anbefalinger kommer trolig mot slutten av 2016
 7. 7. GEVINST- REALISERING LYKKES MED OVERGANG TIL DRIFT HVERDAGS- REHA- BILITERING
 8. 8. Veikart for tjenesteinnovasjon Verktøykassen med det kommunene trenger !!! - Velferdsteknologiens ABC - Flere tilbud i spredningsfasen!!!
 9. 9. TEKNISK ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR • Sikre at informasjon kan utveksles på en trygg og effektiv måte – Trygghetsteknologi i 2017 – Medisinske data i 2018/2019 • «Plug&play» på grensesnitt
 10. 10. HVOR FINNER JEG INFORMASJON? • Veikartet for tjenesteinnovasjon: www.KS.no/samveis • Informasjon og anbefalinger til hele- og omsorgstjenestene og generelt om velferdsteknologiprogrammet: www.helsedirektoratet.no/velferdsteknologi • Teknisk informasjon og anbefalinger infrastruktur mv: www.ehelse.no/velferdsteknologi
 11. 11. Viktige publikasjoner ….
 12. 12. Nasjonalt velferdsteknologiprogram Når muligheter blir virkelighet!

×