Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 Velferdsteknologi og status i S&F. Corneliussen, Vestlandsforsking

2,099 views

Published on

Kva er velferdsteknologi og kva er status i Sogn og Fjordane? Hilde G. Corneliussen Forsker Vestlandsforsking Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane SKEI HOTELL, 10. desember 2014 kl. 10.00 – 16.10
Eit seminar om status for velferdsteknologi nasjonalt og i Sogn og Fjordane, og om framtidig satsing og samarbeid i fylket

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

2 Velferdsteknologi og status i S&F. Corneliussen, Vestlandsforsking

 1. 1. www.vestforsk.no Kva er velferdsteknologi og kva er status i Sogn og Fjordane? Hilde G. Corneliussen Forsker Vestlandsforsking Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane. Skei 10. desember 2014
 2. 2. www.vestforsk.no Oversikt Hvorfor skal vi engasjere oss i velferdsteknologi? Hva er velferdsteknologi? Nasjonalt velferdsteknologiprogram Status Sogn og Fjordane
 3. 3. www.vestforsk.no Hvorfor skal vi engasjere oss i velferdsteknologi Økning i antall brukere av helse- og omsorgstjenester For å opprettholde tjenestenivå i 2035: 1 av 3 må velge helse- og omsorgsutdanning! "Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag." Kåre Hagen, Innovasjon i omsorg
 4. 4. www.vestforsk.no
 5. 5. www.vestforsk.no Velferd + teknologi
 6. 6. www.vestforsk.no Med velferdsteknologi menes "først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg sjølv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon." (NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg")
 7. 7. www.vestforsk.no Andre begrep Omsorgsteknologi IKT i helse IKT i forvaltning IKT som forenkler ansattes sin hverdag Telemedisin
 8. 8. www.vestforsk.no ? Kjent teknologi Kjent situasjon
 9. 9. www.vestforsk.no Ulike typer velferdsteknologi Trygghets- og sikkerhetsteknologi Trygghetsalarm Kompensasjons- og velværeteknologi Styring av lys og varme Teknologi for sosial kontakt Videokommunikasjon Teknologi for behandling og pleie Automatiske målinger av blodtrykk
 10. 10. www.vestforsk.no Velferdsteknologi i fht. organisering og tjeneste Tjeneste Hjelpemiddel Hyllevare _______________________________________________________ Klarer seg selv i egen bolig – ingen behov for tjenester Lette hverdagen Behov for bistand Behov for mer enn hjelpemiddel
 11. 11. www.vestforsk.no "Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet. Velferdsteknologi kan imidlertid gi mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet, og til å klare seg på egenhånd i dagliglivet." (NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg")
 12. 12. www.vestforsk.no Link NVP
 13. 13. www.vestforsk.no Programkommuner Nasjonalt velferds- teknologiprogram http://helsedirektoratet.no/helse-og- omsorgstjenester/omsorgstjenester/velferdsteknologi/programkommunene/Sider/default.aspx
 14. 14. www.vestforsk.no Nasjonalt velferdsteknologiprogram •NVP utviklingskommuner og delprosjekt •Velferdsteknologi veiviser / Velferdsteknologiens ABC •SAMVEIS: Praktisk metodikk for tjenesteinnovasjon •SAVE: Standardisering og arkitektur •Forskningsnettverk: praksis-nær forskning i, med og for kommunene •Stille krav til leverandører
 15. 15. www.vestforsk.no Veikart for innovasjon av velferdsteknologi Forankring Involver alle interessenter tidlig Definer målet God kommunikasjon Oversikt over produkter, muligheter og begrensninger Brukernes behov i fokus
 16. 16. www.vestforsk.no Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet Lokal prosjektleder med tid Organiser i prosjekt, men .. .. tenk implementering Nettverk Veikart: prosess Ildsjeler Mye teknologi, men ikke tilpasset Leverandørene må med Innovasjonsarbeid
 17. 17. www.vestforsk.no "Alle svarene er ikke på plass. Det er bare å begynne!"
 18. 18. www.vestforsk.no "Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved å gjøre det" Aristoteles
 19. 19. www.vestforsk.no Helsedirektoratets mål "Målet er at 80% av befolkningen i 2020 bor i en kommune som tilbyr helse- og omsorgstjenester der velferdsteknologi inngår som en naturlig del av tjenestetilbudet"
 20. 20. www.vestforsk.no "Velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv, men kan være et virkemiddel i arbeidet med å gi gode pleie- og omsorgstjenester." KS http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/Om-velferdsteknologi/ Bilde: http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article6767393.ece
 21. 21. www.vestforsk.no Spørsmål om: •organisering av helse- og omsorgstjenester med hensyn til institusjonsplasser, omsorgs- boliger og antall brukere, •teknologiske løsninger, •kunnskap om velferdsteknologi, •informasjon om pågående og planlagte prosjekt. http://www.vestforsk.no/rapport/velferdsteknologi-status-i-kommunane-i- sogn-og-fjordane
 22. 22. www.vestforsk.no Organisering av helse- og omsorgstjenester
 23. 23. www.vestforsk.no Trygghets- og sikkerhetsteknologi
 24. 24. www.vestforsk.no Kunnskap
 25. 25. www.vestforsk.no Sogn og Fjordane i startgropa Hadde synes det var fint med en oversikt over hva andre kommuner bruker så en evt. kan kontakte dem og høre deres erfaringer hvis det er noe vår kommune ønsker å ta i bruk. Det vil vere særs nyttig om eit fylkesdekkjande prosjekt kan bidra til å strukturera, opprydding og rolleavklaring. Vi er overmodne for å kome i gang med konkret arbeid.
 26. 26. www.vestforsk.no «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi… men om mennesker» (NPN) Brukere Pårørende Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Tjenesteinnovasjon Teknologileverandører Etiske og juridiske rammer Næringsutvikling Boligpolitikk Forskning …
 27. 27. www.vestforsk.no Prosjektet er DERE!
 28. 28. www.vestforsk.no Kontakt: Hilde G. Corneliussen Forsker Vestlandsforsking hgc@vestforsk.no

×