Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laporan Linus Tahun 2011

30,359 views

Published on

PROGRAM LITERASI & NUMERASI (LINUS) Laporan Analisis Keputusan Saringan Saringan 6 (Kohort 1) Dan Saringan 3 (Kohort 2) Serta Isu-Isu Pelaksanaan Program LINUS

Published in: Education
 • tq..dapat menjadi sumber rujukan yang cantik dan. menarik.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • satu perkongsian ilmu yang menarik
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Laporan Linus Tahun 2011

 1. 1. TUMPAT KOTA BHARULITERASI 97.08% LITERASI 97.23%NUMERASI 98.89% NUMERASI 99.31% PASIR MAS BACHOKLITERASI 97.29% LITERASI 97.39%NUMERASI 98.34% NUMERASI 98.31% TANAH MERAH PASIR PUTEHLITERASI 97.00% LITERASI 96.37%NUMERASI 97.55% NUMERASI 98.31% JELI MACHANGLITERASI 95.41% LITERASI 96.88%NUMERASI 97.49% NUMERASI 97.43% GUA MUSANG KELANTAN KUALA KRAILITERASI 81.48% LITERASI 93.98%NUMERASI 86.00% LITERASI 95.86% NUMERASI 93.43% NUMERASI 97.42%
 2. 2. PENINGKATAN/ SARINGAN 5 SARINGAN 6 +/- PENURUNAN TARGETBil PPD PENCAPAIAN STATUS (%) DAN TARGET Bil. % Bil. % Bil. %1 PPD KOTA BHARU 8,734 95.55 8,868 97.23 134 1.68 97.00 0.23 CAPAI2 PPD PASIR MAS 3,442 94.64 3,522 97.29 80 2.65 97.00 0.29 CAPAI3 PPD PASIR PUTIH 2,174 91.50 2,281 96.37 107 4.87 97.00 -0.63 BELUM4 PPD TANAH MERAH 2,154 90.77 2,296 97.00 142 6.23 97.00 0.00 CAPAI5 PPD KUALA KRAI 1,944 88.77 2,044 93.98 100 5.21 97.00 -3.02 BELUM6 PPD GUA MUSANG 1,414 75.05 1,513 81.48 99 6.43 97.00 -15.52 BELUM7 PPD BACHOK 2,450 93.58 2,541 97.39 91 3.81 97.00 0.39 CAPAI8 PPD TUMPAT 2,843 93.00 2,962 97.08 119 4.08 97.00 0.08 CAPAI9 PPD MACHANG 1,629 90.40 1,736 96.88 107 6.48 97.00 -0.12 BELUM10 PPD JELI 809 87.84 874 95.41 65 7.57 97.00 -1.59 BELUM JPN KELANTAN 27,593 91.98 28,637 95.86 1,044 3.88 97.00 -1.14 BELUM
 3. 3. PENINGKATAN/ SARINGAN 5 SARINGAN 6 +/- PENURUNAN TARGETBil PPD PENCAPAIAN STATUS (%) DAN TARGET Bil. % Bil. % Bil. %1 PPD KOTA BHARU 8,371 93.46 9,058 99.31 687 5.85 97.00 2.31 CAPAI2 PPD PASIR MAS 3,148 87.52 3,560 98.34 412 10.82 97.00 1.34 CAPAI3 PPD PASIR PUTIH 2,049 83.77 2,327 98.31 278 14.54 97.00 1.31 CAPAI4 PPD TANAH MERAH 1,885 82.39 2,309 97.55 424 15.16 97.00 0.55 CAPAI5 PPD KUALA KRAI 1,585 74.31 2,032 93.43 447 19.12 97.00 -3.57 BELUM6 PPD GUA MUSANG 1,289 70.71 1,597 86.00 308 15.29 97.00 -11.00 BELUM7 PPD BACHOK 2,070 82.9 2,565 98.31 495 15.41 97.00 1.31 CAPAI8 PPD TUMPAT 2,462 84.75 3,017 98.89 555 14.14 97.00 1.89 CAPAI9 PPD MACHANG 1,393 80.24 1,746 97.43 353 17.19 97.00 0.43 CAPAI10 PPD JELI 655 75.99 893 97.49 238 21.50 97.00 0.49 CAPAI JPN KELANTAN 24,907 85.17 29,104 97.42 4,197 12.25 97.00 0.42 CAPAI
 4. 4. Rank Rank PPD Hadir Perdana % CapaiNeg Keb 1 69 PPD BACHOK 2,609 2,541 97.39 2 70 PPD PASIR MAS 3,620 3,522 97.29 3 72 PPD KOTA BHARU 9,121 8,868 97.23 4 75 PPD TUMPAT 3,051 2,962 97.08 TARGET NKRA 97.00 5 81 PPD TANAH MERAH 2,376 2,303 96.93 6 83 PPD MACHANG 1,792 1,736 96.88 7 97 PPD PASIR PUTIH 2,367 2,281 96.37 8 112 PPD JELI 916 874 95.41 9 123 PPD KUALA KRAI 2,175 2,044 93.98 10 141 PPD GUA MUSANG 1,857 1,513 81.48
 5. 5. Rank Negeri Hadir Perdana % Capai 1 WP PUTRAJAYA 1,462 1,460 99.86 2 WP LABUAN 1,286 1,279 99.46 3 JOHOR 54,853 54,185 98.78 4 NEGERI SEMBILAN 16,981 16,743 98.60 5 PULAU PINANG 22,738 22,411 98.56 6 WP KUALA LUMPUR 21,940 21,617 98.53 7 SELANGOR 84,368 82,960 98.33 8 TERENGGANU 19,818 19,428 98.03 9 MELAKA 13,210 12,950 98.03 10 KEDAH 32,535 31,716 97.48 11 PERAK 35,390 34,480 97.43 TARGET NKRA 97.00 12 PERLIS 3,846 3,714 96.57 13 PAHANG 23,902 23,061 96.48 14 SABAH 42,429 40,746 96.03 15 KELANTAN 29,884 28,644 95.85 16 SARAWAK 41,318 39,514 95.63
 6. 6. LITERASI NUMERASI JumlahBil PPD OKU TEGAR LINUS PERDANA TEGAR LINUS PERDANA Murid Hadir Hadir Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. %1 PPD KOTA BHARU 8,979 11 8,944 129 1.44 634 7.09 8,181 91.47 8,944 67 0.75 187 2.09 8,690 97.162 PPD PASIR MAS 3,610 9 3,595 65 1.81 261 7.26 3,269 90.93 3,595 30 0.83 207 5.76 3,358 93.413 PPD PASIR PUTIH 2,445 2 2,440 82 3.36 262 10.74 2,096 85.90 2,440 35 1.43 154 6.31 2,251 92.254 PPD TANAH MERAH 2,291 6 2,278 61 2.68 273 11.98 1,944 85.34 2,278 21 0.92 155 6.80 2,102 92.275 PPD KUALA KRAI 2,149 3 2,140 67 3.13 300 14.02 1,773 82.85 2,140 49 2.29 203 9.49 1,888 88.226 PPD GUA MUSANG 1,909 6 1,816 136 7.49 373 20.54 1,307 71.97 1,816 66 3.63 292 16.08 1,458 80.297 PPD BACHOK 2,504 2 2,500 60 2.40 269 10.76 2,171 86.84 2,500 34 1.36 160 6.40 2,306 92.248 PPD TUMPAT 2,906 4 2,902 67 2.31 331 11.41 2,504 86.29 2,902 24 0.83 156 5.38 2,722 93.809 PPD MACHANG 1,740 1 1,739 59 3.39 190 10.93 1,490 85.68 1,739 17 0.98 128 7.36 1,594 91.6610 PPD JELI 864 0 858 44 5.13 128 14.92 686 79.95 858 23 2.68 85 9.91 750 87.41 JPN KELANTAN 29,397 44 29,212 770 2.64 1,730 5.92 25,421 87.02 29,212 202 0.69 1,727 5.91 27,119 92.84
 7. 7. TUMPAT KOTA BHARULITERASI 86.29% LITERASI 91.47%NUMERASI 93.80% NUMERASI 97.16% PASIR MAS BACHOKLITERASI 90.93% LITERASI 86.84%NUMERASI 93.41% NUMERASI 92.24% TANAH MERAH PASIR PUTEHLITERASI 85.34% LITERASI 85.90%NUMERASI 92.27% NUMERASI 92.25% JELI MACHANGLITERASI 79.95% LITERASI 85.68%NUMERASI 87.41% NUMERASI 91.66% GUA MUSANG KELANTAN KUALA KRAILITERASI 71.97% LITERASI 82.85%NUMERASI 80.29% LITERASI 87.02% NUMERASI 88.22% NUMERASI 92.84%
 8. 8. PENINGKATAN/ SARINGAN 2 SARINGAN 3 +/- PENURUNAN TARGETBil PPD PENCAPAIAN STATUS (%) DAN TARGET Bil. % Bil. % Bil. %1 PPD KOTA BHARU 7,374 82.33 8,181 91.47 807 9.14 90.00 1.47 CAPAI2 PPD PASIR MAS 2,964 82.40 3,269 90.93 305 8.53 90.00 0.93 CAPAI3 PPD PASIR PUTIH 1,714 70.07 2,096 85.90 382 15.83 90.00 -4.10 BELUM4 PPD TANAH MERAH 1,584 69.23 1,944 85.34 360 16.11 90.00 -4.66 BELUM5 PPD KUALA KRAI 1,448 67.89 1,773 82.85 325 14.96 90.00 -7.15 BELUM6 PPD GUA MUSANG 1,072 58.80 1,307 71.97 235 13.17 90.00 -18.03 BELUM7 PPD BACHOK 1,788 71.61 2,171 86.84 383 15.23 90.00 -3.16 BELUM8 PPD TUMPAT 1,996 68.71 2,504 86.29 508 17.58 90.00 -3.71 BELUM9 PPD MACHANG 1,261 72.64 1,490 85.68 229 13.04 90.00 -4.32 BELUM10 PPD JELI 526 61.02 686 79.95 160 18.93 90.00 -10.05 BELUM JPN KELANTAN 21,727 74.30 25,421 87.02 3,694 12.73 90.00 -2.98 BELUM
 9. 9. PENINGKATAN/ SARINGAN 2 SARINGAN 3 +/- PENURUNAN TARGETBil PPD PENCAPAIAN STATUS (%) DAN TARGET Bil. % Bil. % Bil. %1 PPD KOTA BHARU 8,371 93.46 8,690 97.16 319 3.70 90.00 7.16 CAPAI2 PPD PASIR MAS 3,148 87.52 3,358 93.41 210 5.89 90.00 3.41 CAPAI3 PPD PASIR PUTIH 2,049 83.77 2,251 92.25 202 8.48 90.00 2.25 CAPAI4 PPD TANAH MERAH 1,885 82.39 2,102 92.27 217 9.88 90.00 2.27 CAPAI5 PPD KUALA KRAI 1,585 74.31 1,888 88.22 303 13.91 90.00 -1.78 BELUM6 PPD GUA MUSANG 1,289 70.71 1,458 80.29 169 9.58 90.00 -9.71 BELUM7 PPD BACHOK 2,070 82.90 2,306 92.24 236 9.34 90.00 2.24 CAPAI8 PPD TUMPAT 2,462 84.75 2,722 93.80 260 9.05 90.00 3.80 CAPAI9 PPD MACHANG 1,393 80.24 1,594 91.66 201 11.42 90.00 1.66 CAPAI10 PPD JELI 655 75.99 750 87.41 95 11.42 90.00 -2.59 BELUM JPN KELANTAN 24,907 85.17 27,119 92.84 2,212 7.67 90.00 2.84 CAPAI
 10. 10. Rank Rank PPD Hadir Perdana % CapaiNeg Keb 1 52 PPD KOTA BHARU 8,944 8,181 91.47 2 57 PPD PASIR MAS 3,595 3,269 90.93 TARGET NKRA 90.00 3 92 PPD BACHOK 2,500 2,171 86.84 4 98 PPD TUMPAT 2,902 2,504 86.29 5 101 PPD PASIR PUTIH 2,440 2,096 85.90 6 105 PPD MACHANG 1,739 1,490 85.68 7 107 PPD TANAH MERAH 2,287 1,952 85.35 8 117 PPD KUALA KRAI 2,140 1,773 82.85 9 129 PPD JELI 858 686 79.95 10 138 PPD GUA MUSANG 1,816 1,307 71.97
 11. 11. Rank Negeri Hadir Perdana % Capai 1 WP PUTRAJAYA 1,656 1,607 97.04 2 JOHOR 53,929 50,852 94.29 3 PULAU PINANG 22,634 21,336 94.27 4 NEGERI SEMBILAN 16,685 15,653 93.81 5 WP KUALA LUMPUR 21,903 20,542 93.79 6 SELANGOR 85,456 80,106 93.74 7 WP LABUAN 1,317 1,223 92.86 8 PERAK 34,716 32,007 92.20 9 TERENGGANU 20,118 18,418 91.55 10 MELAKA 13,321 12,190 91.51 11 KEDAH 31,849 28,828 90.51 TARGET NKRA 90.00 12 PAHANG 23,841 21,389 89.72 13 PERLIS 3,689 3,278 88.86 14 KELANTAN 29,221 25,429 87.02 15 SARAWAK 41,493 35,422 85.37 16 SABAH 43,539 36,966 84.90
 12. 12. Tidak Peka Tentang Pelaksanaan Program LINUSTidak Melaksanakan Pencerapan P&P Guru LINUSTidak Memantau Pelaksanaan Program LINUSJawatankuasa Kerja LINUS Sekolah Kurang BerfungsiPanitia Bahasa Melayu dan Matematik Kurang Berfungsi membantupelaksanaan LINUS di sekolah
 13. 13. Tidak Memantau Proses Pengisian Data Saringan PadaPortal NKRATiada Perancangan Strategik Peningkatan PenguasaanKemahiran Asas Literasi dan NumerasiTiada Program Sokongan Bagi Menyokong PelaksanaanProgram LINUS
 14. 14. Kesediaan Guru Dalam Pengajaran KurangBerbanding Dengan Kesediaan Murid Untuk BelajarTidak Menggunakan Modul LINUS Yang DibekalkanOleh BPK, KPMTidak Fokus Terhadap Tahap Penguasaan MuridKawalan Kelas Yang Longgar
 15. 15. Tiada Kepelbagaian Strategi Pengajaran danPembelajaranKurang Menggunakan Bahan Bantu Mengajar.
 16. 16. Guru LINUS Bukan Opsyen Bahasa Melayu dan MatematikTerdapat Guru Tidak Masuk Kelas Terutamanya di KawasanPedalaman, iaitu Derah Gua Musang.Guru Pemulihan Khas Bukan Opsyen Pemulihan KhasGuru Pemulihan Khas LINUS dilantik dalam Kalangan Guru LINUSGuru Yang Hadir Kursus LINUS Tidak Mahu Mengajar KelasLINUS
 17. 17. Salah Tadbir Saringan dan Masih Terikat Dengan CaraUjian.Tidak Membaca Manual Pentadbiran Saringan.Lewat Melaksanakan Saringan, iaitu Minggu Terakhir danSelepas Tempoh Masa Yang Ditetapkan.Tidak Melaksanakan Saringan.
 18. 18. PENETAPAN TOV DAN TARGET SARINGAN 7 (KOHOR 1) PENCAPAIAN TOV TARGET SEBENARBIL PPD SARINGAN 6 SARINGAN 7 SARINGAN 7 Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi1 PPD KOTA BHARU 97.23 99.31 98.00 100.002 PPD PASIR MAS 97.29 98.34 99.00 99.003 PPD PASIR PUTIH 96.37 98.31 99.00 99.004 PPD TANAH MERAH 97.00 97.55 99.00 99.005 PPD KUALA KRAI 93.98 93.43 97.00 97.006 PPD GUA MUSANG 81.48 86.90 92.00 95.007 PPD BACHOK 97.39 98.31 99.00 99.008 PPD TUMPAT 97.08 98.89 100.00 100.009 PPD MACHANG 96.88 97.43 99.00 99.0010 PPD JELI 95.20 97.49 99.00 100.00 NEGERI 95.86 97.42 99.00 100.00
 19. 19. PENETAPAN TOV DAN TARGET SARINGAN 4 (KOHORT 2) PENCAPAIAN TOV TARGET SEBENARBIL PPD SARINGAN 3 SARINGAN 4 SARINGAN 4 Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi1 PPD KOTA BHARU 95.00 97.16 96.00 98.002 PPD PASIR MAS 90.93 93.41 92.00 95.003 PPD PASIR PUTIH 85.90 92.25 93.00 93.004 PPD TANAH MERAH 85.34 92.27 93.00 93.005 PPD KUALA KRAI 82.85 88.27 91.00 91.006 PPD GUA MUSANG 71.97 80.29 82.00 90.007 PPD BACHOK 86.84 92.24 93.00 93.008 PPD TUMPAT 86.29 93.80 100.00 100.009 PPD MACHANG 85.68 91.66 91.00 93.0010 PPD JELI 79.95 87.41 91.00 91.00 NEGERI 87.02 92.84 93.00 95.00
 20. 20. Kursus Kepimpinan Intraksional Kepada Guru Besar BagiSekolah Yang Masih Ramai Murid TEGARKursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai Meja LINUSdan FasiLINUS di PPDKursus Pemantapan Pengurusan Panitia Bahasa Melayudan MatematikPemantapan Pengurusan Pemantauan PengurusanKurikulum dan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran
 21. 21. Pemantapan Pengurusan dan Pelaksanaan HeadcountLINUSPemantapan Tugas dan Fungsi FasiLINUS PeringkatDaerah
 22. 22. Kursus Pemantapan Pedagogi Kepada Guru LINUS dan GuruPemulihan Khas Bagi Sekolah Yang Belum Mencapai Sasaran NKRAKursus Pemantapan Pengurusan Panitia Bahasa Melayu danMatematikPemantapan Pengurusan Pemantauan Pengurusan Kurikulum danPencerapan Pengajaran dan PembelajaranBengkel Penyediaan Media Pengajaran dan MeningkatkanPenggunaan Media Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Guru LINUS.
 23. 23. Pelaksanaan Program Kem LINUS Bagi Murid Tegar dan LINUSMengikut DaerahProgram Peningkatan Penguasaan Asas Literasi dan NumerasiPeringkat SekolahWujud Bilik Khas Serta Sudut LINUS di Semua Sekolah RendahProgram Motivasi Kepada IbuBapa Murid Yang Terlibat DenganProgram LINUS
 24. 24. X • ExcellentP • PengetahuanL • LatihanU • UsahaS • Sinergy / Sepasukan

×