Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Med Blicken Mot Framtiden

654 views

Published on

Moderaterna har en lång tradition av att diskutera frågor på tröskeln till framtiden.

För att fånga upp ungas engagemang och syn på samhället söker vi nu i debattboken Med Blicken mot framtiden svaren på en rad utmaningar på olika områden.

I boken diskuteras allt från hur vi kan ge skolbarn en rättvis start i livet, vikten av att fler människor i vår omvärld omfattas av samma fri- och rättigheter som vi, en miljösmartare politik.

Men också om hur Moderaterna kan utveckla politiken för att både tillvarata de många möjligheter som internet ger och samtidigt hantera viktiga frågor kring upphovsrätt och äganderätt.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×