Aktivitetsförbud

1,093 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,093
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aktivitetsförbud

  1. 1. Socialdemokraterna införde aktivitetsförbudet - Regeringen införde förstärkta coachningsinsatser från dag ett Sammanfattning: I Socialdemokraternas rapport ”Ge Sveriges unga chansen” daterad 2010-06-07 går att läsa; Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet. Socialdemokraterna införde själva det som de nu kallar ”aktivitetsförbudet för unga”. Detta gjorde Socialdemokraterna genom de två arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin, som infördes 1995 och 1998. Förbudet innebar att aktivitet endast kunde ges till ungdomar tidigast efter 90 dagar. Den nuvarande regeringen avskaffade kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin och införde den 1 december 2007 istället en Jobbgaranti för unga som gäller efter tre månaders arbetslöshet. I samband med finanskrisen införde regeringen förstärkta individuella coachningsinsatser som kan användas redan från första dagens arbetslöshet. Socialdemokraterna införde aktivitetsförbudet genom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin. Sedan mitten av 1990-talet hade kommunerna på frivillig basis en möjlighet att ansvara för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar mellan 18 och 24 år. Detta skedde genom två program: det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin. Avtalet innebar att kommunen blev skyldig att erbjuda ungdomar som stod till arbetsmarknadens förfogande en insats. Skyldigheten inträdde om annan sysselsättning inte kunnat erbjudas inom 90 dagar från att ungdomen anmält sig som arbetslös. Kommunen skulle erbjuda verksamhet inom tio dagar från den tidpunkt då skyldigheten inträdde. Aktivitet för arbetslösa ungdomar kunde alltså tidigast ske efter 90 dagar. Resultat för kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin visar att andelen ungdomar som gick från de tidigare ungdomsinsatserna till arbete var runt 40% och till studier ca 15% under mitten av 2000-talet. Fram till år 2000 var det vanligast att deltagarna hamnade i arbetslöshet efter avslutat program. Det framgår av IFAU:s rapport 2005:9 Kommunala arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar mellan 18 och 24 år. I Socialdemokraternas rapport ”Ge Sveriges unga chansen” daterad 2010-06-07 går att läsa; Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet. Vad Socialdemokraterna införde var ett aktivitetsförbud. Den nuvarande regeringen avskaffade kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin och införde istället en Jobbgaranti som gäller redan efter tre månaders arbetslöshet. Jobbgarantin ger ungdomarna samma möjligheter över hela landet. I samband med finanskrisen införde regeringen förstärkta individuella coachningsinsatser som kan användas redan från första dagen i arbetslöshet. Coachernas uppgift är att ge ungdomarna 1
  2. 2. stöd och vägledning tillbaka till studierna för att de när konjunkturen tar fart ska stå väl rustade för arbetsmarknadens behov. En bred jobbpolitik Regeringen står för en bred jobbpolitik. Det handlar om jobbskatteavdrag, en aktiv arbetsmarknadspolitik och en reformering av Arbetsförmedlingen. Men den handlar även om att det ska bli billigare att anställa, inte minst för dem som gått utan jobb ett tag. Regeringen har även gjort kraftiga satsningar för att förbättra utbildningssystemet och möjliggöra så att fler kan få de kunskaper som behövs för ett yrkesliv. Det är så vi bäst kan förebygga långtidsarbetslöshet och utanförskap bland unga. Utbildning, omställning och en aktiv arbetsmarknadspolitik • Aktiva åtgärder och utbildningssatsningar har förstärkts under krisen. Regeringen har avsatt resurser för över 100 000 platser i insatser eller utbildning under 2010. Antalet registrerade studenter vid universitet och högskolor är 2008/2009 över 400 000, vilket innebär att antalet på högskola aldrig varit så många som nu. • I samband med krisen förstärktes matchningsverksamhet hos Arbetsförmedlingen. Unga kan få personliga coacher från första dagen i arbetslöshet efter en individuell bedömning. Coachernas uppgift är att ge ungdomarna stöd och vägledning tillbaka till studierna för att när konjunkturen tar fart stå väl rustade för arbetsmarknadens behov. • Efter tre månaders coachning och aktivt jobbsökande kan de unga delta i Jobbgarantin för unga. • I Jobbgarantin kan deltagarna i dag få ta del av aktiva insatser med fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och fortsatt jobbsökaraktivitet med coachning. Även praktik, stöd till start av näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering och kortare utbildning ges i garantin. • Regeringen har gjort en särskild satsning på ungdomar som inte har slutfört sina grundskole- eller gymnasiestudier. Folkhögskolorna har fått resurser får att skräddarsy kurser för denna målgrupp. Syftet är att motivera ungdomar att återgå till sina studier. Kurserna är motiverande, repeterande eller orienterade. Resurser har avsatts för att 4000 ungdomar ska kunna genomföra utbildningsinsatserna. • Regeringen vill förbättra unga människors möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden. Därför görs en särskild satsning på sommarjobb för skolungdomar. Satsningen på sommarjobben avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar som ska pågå i två till åtta veckor under juni-augusti. Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor 2010 och beräknas kunna tillskapa ca 15 000 sommarjobb på heltid. 2
  3. 3. Arbetsmarknadsområdet Tabell. Tillfälliga satsningar på arbetsmarknadsområdet 2009-2013 sedan BP09 Antal årsgenomsnitt 2009 2010 2011 2012 2013 Åtgärder för jobb och omställning Förstärkt coachning 27 500 30 000 15 000 Praktik 19 000 26 000 8 000 VÅP09 Förstärkt coachning 4 000 Praktik 2 600 BP10 Lyft 40 000 Praktik 4 000 Coachning 8 000 Arbetsmarknadsutbildning 1 000 Folkhögskola 1 000 VÅP10 Nystartsjobb för äldre 700 2 200 2 200 800 SUMMA 53 100 110 700 25 200 2 200 800 2. Utbildningsområdet Tabell. Tillfälliga utbildningssatsningar 2009-2012 sedan BP09 Totalt 2009- Antal helårsplatser 2009 2010 2011 2012 2012 Yrkeshögskolan 1 500 4 750 5 500 1 000 12 750 Yrkesvux/komvux 5 600 18 800 19 300 0 43 700 Universitet och högskolor* 10 250 10 500 4 500 25 250 Summa reguljär utbildning 7 100 33 800 35 300 5 500 81 700 * För 2012 finansieras platserna av det frigjorda utrymmet som uppstår pga. införandet av studieavgifter för "tredje landssstudenter". Eftersom alla studenterna på vuxenutbildningen inte studerar på heltid eller på sammanhållna studievägar kommer satsningen att nå ett betydligt större antal individer. Vad gäller yrkesvux/komvux räknas schablonmässigt med att det går ca 1,4 personer på varje helårsplats. Det innebär att uppskattningsvis 26 300 personer omfattas av satsningen på yrkesvux/komvux 2010. 3

×