Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metode istraživanja stanica

4,249 views

Published on

dasfeagdsj xdiodfshvd nbvhsd bvsfh vdsicabwpof beropigbnhjxnck hveqhpbvfkhpbvepj bnvadk j dvkadjb čksahdwuiopfheqrop bvklbdaskjfheqrughqerpouig hwq4puiqhjwpovjxckabv xcnky bvsdajp dfsua fhapwe haupoiwhfcskjabc jkabsncvpasdob ibvh uirea bvazuhb ipeabip hbvaskhcbsk ahcbasdhk bqopvuera fhgjkdsbvkndfsbvDHKF BRUBHSARIKVBKNVBXYCN CHKSD CBAVPEFBI AEAVBAILRE BVKDLHBVKSA FAUPOERIHGSILU BVSDJ B S VBDKHSLVAEUR THSIUBH DIBHVDKV BXC KVBDSIO FHBUIORS HTBC MNVBKOAW LURGHOIWHfbSPDIUfbzhvx mkybuisoh oizbfklhdsfbfdlk ughrtkuzlbvcxm,vbu gire uig bhdl gl ksdh dh dh h h hh glkseh rwohgs ihgxkhgdsfhklg sdiu ghdsjklf gh ih lkdyfj ghlui erha glkjds lse rhgiku hsgeruio ghkdfl jghdsfkl

 • Login to see the comments

Metode istraživanja stanica

 1. 1. Metode istraživanja stanica
 2. 2. Mikroskopija • Mikroskop (grč. micron – malo, scopein – gledati)  Optički insturment za promatranje objekata nevidljivim ljudskom oku. • U 19. st. Carl Zeiss sa svojim suradnikom Ernstom Abbeom usavršio ondašnji složeni mikroskop te postigao moć razlučivanja od 0,5 mikrometara [μm].
 3. 3. Optički ili Svjetlosni mikroskop •  Najuobičajeniji tip mikroskopa, ujedno i prvi konstruiran. • Glavni dijelovi: 1. objektiv – stvara povećanu realnu sliku predmeta 2. okular – omogućava promatranje slike Može imati povećanje do 1500 puta (imerzijski objektivi).
 4. 4. Ostali dijelovi svjetlosnog mikroskopa • Ostali dijelovi svjetlosnog mirkoskopa su: 1. stalak (zrcalo/rasvjeta) 2. stolić (stavljamo preparat) 3. kondenzor (sustav leća) 4. iris-zaslon 5. tubus (makro/mikro vijci)
 5. 5. Elektronski mikroskop • Louis de Broglie 1929. otkrio da se čestice(elektroni) gibaju poput vala te da imaju valnu duljinu. • Omogućena znatno veća moć razlučivanja kod mikroskopa.
 6. 6. Moč razlučivanja • Sposobnost mikroskopa da dvije bliske točke prikaže odvojeno. • Elektronski mikroskopi umjesto vidljive svjetlosti koriste zraku elektrona, te ju usmjeravaju koristeći elektromagnetsko polje.
 7. 7. Povećanje • Razlučivost elektronskog mikroskopa je puno manja od one svjetlosnog, oko 0.1 – 0.2 nm. • Oko 1000 puta veća moć razlučivanja(povećanje do 100 000 puta)!
 8. 8. Stanično frakcioniranje • Postupak rastavljanja stanica na sastavne dijelove. • Nakon kidanja stanica manje st. komponente se na osnovi različite gustoće odvajaju cetrifugiranjem(centrifuga).
 9. 9. Autoradiografija • radiografsko snimanje pri kojemu je masa tijela koje se snima izvor zračenja • izvodi se s pomoću radioaktivnih izotopa
 10. 10. Primjena • primjenjuje se za praćenje sinteze makromolekula i izmjene tvari u organima. • Pomoću nje otkriveno da se RNA sintetizira u jezgri, te da se DNA udvostručuje u jezgri..
 11. 11. Kultura stanica • Metoda nasađivanja stanica mnogostaničnih organizama na odgovarajuće hranjive podloge(tekući hranjivi medij). • Posuda s hranjivom podlogom mora biti sterilna!
 12. 12. Primjena • Veoma raznolika primjena, npr. U suvremenoj poljoprivredi i biotehnologiji(oplemenjivanje biljaka, GMO,odstranjivanje virusnih bolesti sadnica..)
 13. 13. Računala • Upotreba računala jedan je od neizostavnih dijelova biologije kao znanosti. • Računalni su dio mikroskopije i mnogih medicinskih dijagnostičkih metoda.
 14. 14. Korist od računala • Pomoću računala se istražuju i objavljuju istraživanja, te je omogućena brža komunikacija i izmjena informacija. • Bioinformatika
 15. 15. KRAJ • Napravio: Luka Vidović 1. oga

×