Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanata 12 aralin 26 powerpoint in aral.pan

28,132 views

Published on

Published in: Education

Kabanata 12 aralin 26 powerpoint in aral.pan

 1. 1.  Ang GNP ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon. Ang market value ng isang produkto at serbisyo ang ginagamit sa pagsukat ng GNP. Ang market value ay halaga nang produkto at serbisyo na umiiral sa pamilihan.
 2. 2.  Ang mga produktong handa nang ikonsumo ang isinasama sa pagkuwenta ng GNP. Ito ang tinatawag na final goods, mga produkto na hindi na kailangang iproseso upang maging yaring produkto, tulad halimbawa ng mga damit, delata, makinarya, asukal, tinapay at iba pa.
 3. 3.  Ang mga intermediete goods ay mga produkto na kailangang iproseso upang maging yaring produkto, tulad ng tubo, arina, sariwang isda na gagawing sardinas at iba pa. Ang mga intermediete goods ay hindi isinasama sa pagkukuwenta upang maiwasan ang double couting sa GNP na nagiging dahilan ng paglaki ng GNP.
 4. 4.  Ang Pilipinas ay may kakayahan na magprodyus ng mataas na produksiyon dahil sa taglay nitong likas na yaman, pisikal na yaman, at yamang tao. Kung susuriin ang ating Potential GNP ay kaya ng Pilipinas na gumawa ng mas maraming produkto at serbisyo batay sa ating kapasidad.
 5. 5.  Ang Potetial GNP ay ang kabuuang produksiyon ng bansa na tinatantiya ayon sa kakayahan at kapasidad ng mga salik na nabanggit. Ito ang dapat matamo ng isang bansa sa loob ng isang taon.
 6. 6.  Pagkatapos ng isang taon ay sinusukat ang kabuuang produksiyon na nagawa ng bansa matapos gamitin ang iba’t ibang salik na tinatawag na Actual GNP. Upang malaman kung episyente ang paggamit sa mga salik, tulad ng likas na yaman, yamang tao, at yamang pisikal ay ibinabawas ang Actual GNP sa Potential GNP.
 7. 7.  Ang resulta ay tinawag na GNP Gap. Positive Gap kapag mas malaki ang Potential GNP kaysa sa Actual GNP, ibig sabihin hindi lubusang napakinabangan ang mga salik na magbibigay ng full production sa bansa.
 8. 8.  Ang market value ng produkto at serbisyo sa pamilihan ang batayan ng pagkukuwenta ng GNP. Sa ganitong paraan ay ipinapakita ang kaibahan ng Nominal at Real GNP.
 9. 9.  Ang Real GNP na tinatawag din na GNP at constant prices ay tumutukoy sa halaga ng kabuuang produksiyon ng bansa na ang batayan ay presyo ng base year. Samantala, ang Nominal GNP o kilala bilang GNP at current prices ay ang kabuuang produksiyon ng bansa na nababatay sa kasalukuyang presyo sa pamilihan.
 10. 10.  Ang paglago ng Real GNP ay higit ba pinag-uukulan ng pansin dahil ang pagtaas nito ay nagpapakita ng pagtaas ng produksiyon ng produkto at serbisyo. Ang presyo ng base year na itinatakda ng National Enconomic Development Authority (NEDA) ayon sa taon na mainam ang takbo ng ekonomiya. Ang GNP sa base year ay laging 100.
 11. 11.  Sapag-alam ng paglago ng Nominal at Real GNP ay gagamitin ang pomulang:Growth Rate= GNP ng kasalukuyang taon-GNP ng nakalipas na taon GNP ng nakalipas na taon X 100
 12. 12.  Ang GNP at GDP ay dalawang mahalagang economic indicators ng bansa. Pareho nito inilalarawan ang kalagayan ng produksiyon ng bansa. Kung ang GNP ay kabuuang produksiyon na nagawa ng mga mamamayan ng bansa sa loob at labas ng bansa sa loob ng isang taon.
 13. 13.  Ang GDP naman ay tumutukoy sa mga produkto at serbisyo na ginagawa sa loob ng bansa sa loob ng isang taon.
 14. 14.  Ang kaibahan ng GNP sa GDP ay ang una ay gawa ng lahat ng mamamayang Pilipino kahit saang dako sila ng daigdig naroon, samantalang ang GDP ay produksiyo lamang sa loob ng bansa, kahit ang gumawa ay dayuhan ito ay isinasama sa pagkukuwenta ng GDP.
 15. 15.  Ang mga kinikita ng ating mga Overseas Filipino Workers (OFWs) ay di-kabilang sa ating GDP dahil di- nanggaling sa loob ng bansa, ngunit isinasama ang mga ito sa ating GNP. Ang kita ng mga dayuhan na nagtratrabaho at namumuhunan sa loob ng bansa ay kasama sa ating GDP at hindi kabilang sa GNP.
 16. 16.  Sakabuuan, ang produksiyon ng bawat mamamayang Pilipino sa loob ng Pilipinas ay parehong isinasama sa pagkukuwenta ng GNP at GDP ng bansa.

×