Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Implasyon - Economics

156,389 views

Published on

Economics, 4th year presentation project

Published in: Education
 • Login to see the comments

Implasyon - Economics

 1. 1. Ito ay isang economic indicator upang sukatin ang kalagayan ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Ito ay isang suliranin na kinakaharap ng maraming bansa sa daigdig. Kataliwas nito ang Deplasyon na nangangahulugang pagkalahatang pagbaba ng presyo.
 2. 2. Ang lahat ng sektor ng ekonomiya, nabibilang dito ang sambahayan, kompanya at pamahalaan ay may kani- kanilang demand sa anumang uri ng produkto. Ito ang bumubuo sa aggregate demand ng ekonomiya. Ito ay nagaganap kapag ang pagnanais ng mga sektor na makabili ng produkto at serbisyo ay mas marami kaysa sa kayang isuplay o iprodyus ng pamilihan.
 3. 3. Ang pagtaas ng mga gastusing pamproduksyon ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga sahod ng manggagawa, pagbili ng mga hilaw na materyales & maiknarya at paghahangad ng malaking tubo ng mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng mga prsyo ng mga bilihin na kapag ang bawat salik o mga salik ng produksyon ay nagtaas ng kabayarang salapi.
 4. 4. Ang implasyong instruktural ay nangyayari dahil sa mga labis na pagsandal ng ekonomiya sa mga dayuhang kapital at pamilihan o exports. Ito ay may malaking epekto sa presyo ng mga lokal na produkto, ang mataas na halaga ng dayuhang kapital, input at pabagubagong palitan ng salapi.
 5. 5. Ito ay isang dahilan kung saan takatuon ang labis na pera sa sirkulasyon. Epekto: Pagtaas ng Demand Solusyon: Tight Money Policy
 6. 6. Dahil sa pagiging Import Dependent ng isang bansa mas natutuon ang mga mamamayan sa Produktong banyaga kaysa sa lokal. Epekto: Pagdagsa ng Produktong dayuhan Solusyon: Linangin ang lokal na pinagkukunan
 7. 7. Dahil mas nakatuon ang mga mamamayan ng Isang bansa sa mga dayuhang produkto, dahil roon mas tinutuon ng producer na magbenta sa ibang bansa. Epekto: kakulangan ng Suplay sa Local na pamilihan Solusyon: Prayoridad sa Local na pamilihan
 8. 8. Dahil sa mga utang ng pamahalaan, sa halip na Sa isang sektor napupunta ang badyet ay Ipinapambayad pa ito. Epekto: Hindi nagagamit sa produktibong industriya. Solusyon: Maliit na badyet
 9. 9. Itinutuon ito sa mataas na gastos ng produksyon. Epekto: Pagbaba ng Suplay Solusyon: Pataasin ng Produksyon
 10. 10. Ito ay nakatuon sa mga monopolistang nag- Kokontrol ng presyo. Epekto: Kinokontrol ang Presyo Solusyon: Sugpuin ang mga Monopolista
 11. 11. Pagdagsa ng mga produkto sa dayuhan Pagkontrol sa Presyo ng mga Produkto Pagbaba ng suplay ng mga Produksyon Pagkukulang ng Pondo ng Bayan Tumataas ang Demand
 12. 12. Mangungutang Mga Speculators – mga mahilig bumuli ng Mabilis o madali Mga taong di tiyak ang kita
 13. 13. Nagpapautang Nagiimpok Mga taong tiyak ang kita
 14. 14. 1. Ito ay nagaganap kapag ang pagnanais ng bawat sektor ng ekonomiya, sambahayan, kompanya o pamahalaan na makabili ng produkto at serbisyo na mas marami sa isusuplay o ipoprodyus ng pamilihan? Cost push Demand Pull Structural Inflation W.S.N
 15. 15. 2. Nagiging dahilan ng paghihirap ng mga bansa? Cost push Demand Pull Structural Inflation Implasyon
 16. 16. 3. Ang pagtaas ng presyo ng mga gastusing pamproduksyon ang siyang sanhi ng pagtaas ng presyo ng bilihin? Cost push Demand Pull Structural Inflation W.S.N
 17. 17. 4. Kawalan ng kakayahan ng ilang sektor na malayon ang anumang pagbabago sa lebel at dami ng kabuuang demand ng ekonomiya.? Cost push Demand Pull Structural Inflation Implasyon
 18. 18. 5. Alin ang di naaapektuhan sa listahan ng Implasyon? Nagiimpok Nagpapautang Pulubi Mangagawa
 19. 19. II. Enumeration Mga Sanhi (4) Naapektuhan (3) Nakikinabang (3)
 20. 20. Inintindi mo ba!

×