Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De les infografies i els formats interactius als vídeos a l'estil Playground. Maria Cortés

193 views

Published on

Taller presentat per Maria Cortés en el marc del Campus Gutenberg de la Comunicació i la Cultura Científica, celebrat a Barcelona els dies 18 i 19 de setembre de 2017.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De les infografies i els formats interactius als vídeos a l'estil Playground. Maria Cortés

 1. 1. De les infografies i els formats interactius als vídeos a l’estil Playground Maria Cortés. TERMCAT Centre de Terminologia @macortesj
 2. 2. Distingir-se en l’era de la infoxicació Per aconseguir un bon posicionament i notorietat convé tenir un discurs que atregui i impliqui l’audiència a través de continguts creatius, curiosos, didàctics, que aportin valor i que siguin susceptibles de viralitzar-se. Avui dia, però, això cada cop és més complicat. Mai abans el nostre cervell havia estat exposat a una quantitat tan gran d’informació i impactes. Aquesta sobrecarrega d’informació, o infoxicació, fa que la nostra capacitat d’atenció s’hagi vist reduïda.
 3. 3. El potencial de la comunicació visual Quina és la forma i el canal més útil per a comunicar avui dia? Quins mecanismes tenim a l’abast per no passar desapercebuts? La comunicació actual passa per audiovisualitzar-ho tot. El contingut visual és un dels nous formats dominants de consum d’informació a través de totes les plataformes, especialment les socials: Youtube, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter... En aquest context, les organitzacions han de decidir com cridar l’atenció, com volen presentar-se i què comuniquen. Tenen el repte d’adaptar-se als nous dispositius i a les noves expectatives digitals.  Narrativa corporativa pròpia  Formats visuals i interactius  Continguts curiosos i sintètics
 4. 4. La ment simbòlica Acostumem a recordar només el 10% del que escoltem, el 20% del que llegim, però fins al 80% del que veiem i fem. Els continguts visuals aconsegueixen atreure i mantenir l’atenció. Percebre imatges propicia una millora de la retenció del coneixement a llarg termini i permet la comprensió d’informació complexa. L’espècie humana és eminentment visual L’espècie humana està molt més preparada per a processar senyals visuals que no senyals escrits, els quals han funcionat molt bé durant els darrers mil·lennis, però no deixen de ser una “invenció” humana.
 5. 5. Cervell verbal vs cervell visual El cervell té 2 meitats diferenciades: hemisferi dret i esquerre. Les funcions del llenguatge estan localitzades a l’hemisferi esquerre, i és per aquest motiu que durant molt temps s’ha considerat que aquest era l’hemisferi dominant. Als anys 50 i 60, el neurocientífic i Premi Nobel Roger W. Sperry va concloure que el cervell utilitza 2 tipologies de pensament diferents. Verbal Lògic Analític Seqüencial Visual Creatiu Perceptiu Simultani La transferència d’informació entre els dos hemisferis és constant.
 6. 6. Inicis llunyans La història de la narrativa visual neix a les cavernes i viatja a través del temps pels jeroglífics de l’antic Egipte, la pintura eclesiàstica a l’Edat Mitjana, els diaris de camp renaixentistes, els llibres il·lustrats, les novel·les gràfiques, la publicitat i el grafits fins arribar als nostres dies. Actualment, el llenguatge visual s’ha fet omnipresent en el nostre dia a dia i utilitza com a suport comunicatiu tot tipus de formats. Les nostres comunicacions són cada vegada més visuals: els emojis són els nous jeroglífics.
 7. 7. Explosió del llenguatge visual i interactiu
 8. 8. Elaboració del relat visual 1. Les dades, el suport de la narrativa corporativa. Les dades són la matèria primera a partir de la qual es deriven la informació i el coneixement. Com més contextualitzades i personalitzades les oferim, més impacte tindran en la nostra audiència. 2. Les primeres impressions ho són tot. El cervell està programat per a tenir impressions ràpides i instintives basades en els valors, coneixement i creences preconcebudes. Cal posar especial èmfasi en les primeres imatges i seqüències que mostrem. 3. Moviment. Sense acció ni moviment, el cervell visual s’avorreix de seguida. Els microvídeos o els gifs animats han esdevingut, en aquest context, recursos de capçalera. 4. La norma de Hitchcock. La mida d’un objecte ha de ser proporcional a la rellevància que té en el relat. 5. Estructura piramidal: qui, què, on? per què, com? Tota narrativa té un inici, un desenvolupament, un clímax i un desenllaç. Com més dades conté el relat, més important és l’ús d’una narrativa per transmetre la nostra idea.
 9. 9. Elaboració del relat visual 6. Focus en l’essencial i simplicitat. L’element més important és el missatge. Un relat comprensible ha de buscar no perdre’s en els detalls ni saturar amb excés d’informació. Es diu que si una imatge val més que 1.000 paraules, una bona visualització de dades val que més 1.000 imatges. 7. Vincle emocional. L’emoció i l’empatia són clau. Les dades i xifres per se no toquen la nostra fibra sensible. Sí que ho fan, en canvi, les històries i les persones que hi ha al darrere. 8. Contingut didàctic i específic. Les xifres són contundents: el contingut pedagògic a Youtube rep diàriament 500 milions de visites. L’audiència busca respostes concretes a preguntes específiques. 9. Ludificació. A través de la interactivitat i la diversió, l’ús de la mecànica del joc millora l’experiència i el compromís de l’usuari i fa augmentar l’interès pel que expliquem. 10. Coherència. L’alternança de diferents formats és enriquidora, però convé no perdre de vista l’homogeneïtat en la línia gràfica i d’estil corporativa.
 10. 10. Organisme públic, creat l’any 1985, encarregat de coordinar l’activitat terminològica en llengua catalana i la normalització dels neologismes Integració en la política lingüística del Govern de la Generalitat de Catalunya Vinculació amb l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat normativa de la llengua catalana Vinculació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, òrgan d’implantació territorial de la política lingüística Centre de Terminologia TERMCAT
 11. 11. Infografies Les infografies són atractives, didàctiques i es viralitzen amb facilitat Si una imatge val més que 1.000 paraules, una bona visualització de dades val que més 1.000 imatges. Podem veure’n clarament la popularitat a través de l’evolució de les cerques del terme “infographics” a Google Trends en els darrers anys:
 12. 12. Infografies
 13. 13. Imatges interactives
 14. 14. Relats immersius amb efecte paral·laxi
 15. 15. Targetes reversibles
 16. 16. Cronologies
 17. 17. Mapes
 18. 18. Núvols de paraules
 19. 19. Tests i qüestionaris
 20. 20. Vídeos amb titulars i animats
 21. 21. www.termcat.cat

×