Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cesar script final

415 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cesar script final

 1. 1. <ul><li>INHOUDSOPGAVE </li></ul><ul><li>Glossary </li></ul><ul><li>Algemene zaken </li></ul><ul><li>Virtuele case 1: workshops in Stadsregio Rotterdam </li></ul><ul><ul><li>Onderbouwing keuze </li></ul></ul><ul><ul><li>Script Workshop 1: contextualiseren van Urban Strategy </li></ul></ul><ul><ul><li>Script Workshop 2: strategievorming ondersteunen </li></ul></ul><ul><li>Toekomstige cases </li></ul>
 2. 2. Glossary <ul><li>Case : Inhoudelijke / ruimtelijke casus waaraan in één of meerdere bijeenkomsten (workshops) gewerkt wordt met een groep participanten </li></ul><ul><li>Workshop : Eén bijeenkomst waarin participanten op een actieve wijze aan een vraagstuk werken, onderdeel van een case </li></ul><ul><li>Contextualiseren : In samenspraak met de participanten formuleren van (breed gedragen) functionele eisen aan de informatie gegeven de context voor een volgende bijeenkomst. </li></ul><ul><li>Contextueel scenario : een tekstuele omschrijving van een richting waarin het onderwerp van studie zich in de toekomst kan ontwikkelen gegeven verschillende aannamen </li></ul><ul><li>Ruimtelijk scenario : een ruimtelijke vertaling van een contextueel scenario. In het ruimtelijke scenario zijn de effecten van de ontwikkelingen voorzien in een contextueel scenario op het ruimtegebruik in een bepaald gebied berekend en ingetekend. Het ruimtelijke scenario kan gezien worden als een kaart van een mogelijke toekomst gegeven een contextueel scenario. </li></ul><ul><li>Praatplaat : de praatplaat is een collectie van ruimtelijke scenarios (we gaan nu uit van 4) die ontwikkelingen visualiseren voor vier extremen op assenstelsel dat extremen op twee inhoudelijke themas afdekt. </li></ul>
 3. 3. Algemene zaken: Doelen 1. Input voor ontwikkeling US climate proof (“in-the-flow ontwikkeling“, MPS) 2. Inzicht in bruikbaarheid van informatie 3. Inzicht en context-rich testen van procesheuristieken van kennis toepassing 4. Klimaat mitigatie strategieën (deelnemers)
 4. 4. <ul><li>Algemene zaken </li></ul><ul><li>Toepassen, testen en verbeteren van inzichten </li></ul><ul><li>(P1, P2, P3) </li></ul><ul><li>Driehoek Niels (UU), Ralph (TNO) en Marco (UvA) </li></ul><ul><li>direct betrokken bij opzet van workshops </li></ul><ul><li>Concrete organisatie door TNO </li></ul><ul><li>P1 en P2 leveren inhoudelijke inzichten aan </li></ul><ul><li>P3 en P4 leveren procesmatige inzichten aan </li></ul>
 5. 5. <ul><li>VIRTUELE CASE 1: STADSREGIO ROTTERDAM </li></ul><ul><li>Stadsregio niveau is benaderbare organisatie (itt zuidvleugel) </li></ul><ul><li>Data zijn bijna volledig aanw ezig in US </li></ul><ul><li>Veel onderzoek al gedaan (Wageningen) </li></ul><ul><li>Detailniveau voldoende voor US analyse </li></ul><ul><li>Beleidsmakers zijn bekend (gecharmeerd) van het instrument </li></ul><ul><li>Klimaat in stad staat hoog op de agenda (Clinton city) </li></ul><ul><li>( http://klimaatagenda.stadsregio.nl/#pagina=849 ) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Vraag: is dit problematisch in kader van DBR? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>VIRTUELE CASE 1: STADSREGIO ROTTERDAM </li></ul><ul><li>Eind 2010 (bv. pilot met studenten) </li></ul><ul><li>Vooraf afkadering (onderwerp, instrument) bespreken </li></ul><ul><li>(aansluiten op concreet vraagstuk; bv. verdichtingsopgave) </li></ul><ul><li>Aantal workshops: minimaal 2 per case </li></ul><ul><ul><li>Workshop (1) : contextualiseren van Urban Strategy </li></ul></ul><ul><ul><li>Workshop(2) : uitvoeren (strategievorming) </li></ul></ul><ul><li>Vraag: kunnen we mogelijke onderwerpen inkaderen? </li></ul>
 7. 7. VIRTUELE CASE 1: STADSREGIO ROTTERDAM Inzoomen: 1. vooraf obv vraagstuk ; 2. in workshop nav ruimtelijke scenarios
 8. 8. <ul><li>STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 1) </li></ul><ul><li>Doel 1 : Contextualiseren van Urban Strategy. Balans </li></ul><ul><li>tussen wat men wil en wat wij kunnen. </li></ul><ul><li>Doel 2 : Kennismaking met elkaar en US: deelnemers </li></ul><ul><ul><ul><li>krijgen eerste indruk van US en andere deeln </li></ul></ul></ul><ul><li>Doel 3 : Consensus bereiken over de probleemstelling </li></ul><ul><ul><li>voor ws2 en aard van gehoopte uitkomsten </li></ul></ul><ul><li>Wie : De deelnemers aan workshop 2. </li></ul><ul><li>Beleidsmakers van verschillende relevante </li></ul><ul><li>domeinen (RO, VV, EZ, Milieu, GGD, etc) </li></ul><ul><li>Voorbereiden : Ralph, Marco, Niels </li></ul><ul><li>Concrete organisatie : TNO </li></ul>
 9. 9. <ul><li>STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 1) </li></ul><ul><li>Script: </li></ul><ul><ul><li>Ontmoeten / kennismakingsronde </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezamenlijke definitie (heldere, gedragen) probleemstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>- Binnen vraagstuk en mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>- Korte discussie over precieze probleemstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezamenlijke definitie van (heldere, gedragen) missie statement </li></ul></ul><ul><ul><li>- Afspraken over doel/uitkomst van workshops voor planners </li></ul></ul><ul><ul><li>/wat wil iedereen eruit halen </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectie van scenarios (input voor ontwerp) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Rotterdam 2040: omgevingsscenarios: Input voor ontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>- Binnen mogelijkheden van P1/P2 (op dat moment) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Welke indicator(en) wil men zien? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Hoe moeten ze er uit zien: lay out? </li></ul></ul>
 10. 10. Groei temp hoog Groei temp laag Socio-economisch laag Socio-economisch hoog VOORBEELD VAN PRAATPLAAT Van tevoren worden contextuele scenarios (WLO, KNMI) vertaald in ruimtelijke scenarios (kaarten / datasets) (P4) Ruimtelijke scenarios worden doorgerekend op allerlei relevante indicatoren (TNO en P1/P2) In sessie vooraf bepalen deelnemers, variabelen (voor assen), indicatoren en hoe deze eruit moeten zien
 11. 11. <ul><li>STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 1) </li></ul><ul><li>Script: </li></ul><ul><ul><li>Selectie parameters voor ontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aan welke knoppen willen/kunnen participanten draaien? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Binnen mogelijkheden van US/P1/P2 (op dat moment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectie indicatoren voor effecten </li></ul></ul><ul><ul><li>- Binnen vraagstuk en mogelijkheden US/P1/P2 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Discussie/stickersessie: bv. select 5 van 8 mogelijke indicatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>- Afspraken lay-out indicatoren </li></ul></ul><ul><li>Uitkomst: </li></ul><ul><ul><li>(1) Functionele eisen Aangepaste US Climate Proof voor workshop 2, </li></ul></ul><ul><li>(2) Constructieve kennismaking planners met US en elkaar en </li></ul><ul><li>(3) Consensus over de probleemstelling, missie statement ws2 </li></ul>SCRIPT
 12. 12. Stickersessie (input voor discussie) VRAAG: Drukke agenda WS1?
 13. 13. <ul><li>STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 2) </li></ul><ul><li>Doel : Klimaat adaptatie strategievorming </li></ul><ul><li>- Social learning over relatie ruimtelijke inrichting, microklimaat </li></ul><ul><li>en mobiliteitsgedrag en beinvloeding ervan </li></ul><ul><li>(effect, gevolg, handelen) </li></ul><ul><li>Wie : beleidsmakers uit verschillende domeinen (ro, </li></ul><ul><li>vv, economie, ez, milieu) en verschillende </li></ul><ul><li>instanties binnen stadsregio en stadsregio </li></ul><ul><li>overstijgend. Genoeg om te ontwerpen in 2 groepen </li></ul><ul><li>Voorbereiden : Ralph, Marco, Niels </li></ul><ul><li>Concrete organisatie : TNO </li></ul>
 14. 14. <ul><li>STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 2) </li></ul><ul><li>Script: </li></ul><ul><ul><li>Briefing </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kader (spelregels, herhaling vraagstuk en doelen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentatie </li></ul></ul><ul><ul><li>- Scenarios, parameters (knoppen), indicatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse scenarios </li></ul></ul><ul><ul><li>- adhv scenarios inzoomen op knelpunten en kansen (plenair) </li></ul></ul><ul><ul><li>- obv discussie tussen de beleidsmakers </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraag: Keuze voor 1 scenario? Of scenarios behouden bij ontwerpen </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 2) </li></ul><ul><li>Script: </li></ul><ul><ul><li>Strategieën (in 2 groepen?) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Maatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>- Modelberekening </li></ul></ul><ul><ul><li>- Effecten op indicatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>- Robuuste interventies (altijd …doen) & what if’s (als…dan…) </li></ul></ul><ul><li>Nazorg: </li></ul><ul><ul><li>Debriefing: Doelen gehaald?, output definieren </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie naar (niet)deelnemers </li></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>VERDERE CASES (2011-2012) </li></ul><ul><li>Klimaat adaptatie strategievorming </li></ul><ul><li>Verbeteren bruikbaarheid US climate proof als PSS </li></ul><ul><li>Verdere implementatie van kennis uit P1/P2 </li></ul><ul><li>Verdere testen van proces inzichten uit P3 </li></ul><ul><li>Vier mogelijke opties (obv hoe goed het gaat): </li></ul><ul><ul><li>Stadsregio Rotterdam 2 en 3 (PSS verbeteren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere stadsregio’s (Amsterdam/Utrecht) </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere soort deelnemers (stakeholders, politici, burgers) </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere schaalniveaus </li></ul></ul><ul><li>Beslissen na Case 1 </li></ul>
 17. 18. Pre-sessie Thema/ Scenarios voorbereiden
 18. 19. Actiepunten <ul><li>Naast Rotterdam is Utrecht een interessante startcasus. Martin heeft al contact met deze regio en houdt dit warm </li></ul><ul><li>Project 1 en 2 leiden een inhoudelijke oefening om mogelijke onderwerpen en schalen van CESAR te bepalen. Dit is input voor eerste contacten met cases </li></ul><ul><li>Het script wordt uitgetest met studenten om de drukte van de agenda te bepalen (eind 2010) </li></ul><ul><li>Ontwerpen vanuit extreme scenarios </li></ul>

×