Van harte welkom
 
RUIMTE VOOR DE TOEKOMST NAAR EEN VLAAMS GROENBOEK VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Beleidsplan Ruimte Peter Cabus, 12 februari 2011
Inhoud <ul><li>Regeerakkoord </li></ul><ul><li>Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) </li></ul><ul><ul><li>Waarom een BRV? <...
Regeerakkoord <ul><li>Effectieve uitvoering van RSV </li></ul><ul><li>Afwerken Korte Termijn Herziening (VR: december 2010...
Waarom een BRV? <ul><li>RSV is gedateerd: hoe omgaan met nieuwe uitdagingen? </li></ul><ul><li>Accentverschuiving van stru...
Structuurplanning: back to basics <ul><li>Strategisch </li></ul><ul><li>Cyclisch </li></ul><ul><li>Evaluatie met behoud ro...
<ul><ul><li>Focussen op hoofdlijnen ( subsidiariteit ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>We maken een strategisch beleidsplan...
Cyclisch <ul><li>Planproces stopt niet met een product </li></ul><ul><li>Planproces is (minstens) even belangrijk als prod...
KT-herzieningen Uitvoering RSV Opmaak RSV  1 2  3  4  5 6  …. Strategisch beleidskaders  Opmaak BRV’s Strategisc...
Inhoud <ul><li>Inbedding in Vlaanderen in Actie (groen stedengewest) </li></ul><ul><ul><li>Hoe kunnen de ViA-doorbraken p...
Bovendrijvende kernideeën <ul><li>Eerder optimistische / naïeve (?) kijk 2050: </li></ul><ul><ul><li>40 jaar verder kijken...
Bovendrijvende kernideeën <ul><li>Ruimtelijke strategieën: </li></ul><ul><ul><li>Compactheid en densiteit </li></ul></ul><...
Co-productie <ul><li>Maatschappelijke dialoog </li></ul><ul><ul><li>alle partners of belanghebbenden, zowel de georganisee...
Co-productie Coproductie <ul><li>BRV Kernteam </li></ul><ul><li>Expert-projectleider </li></ul><ul><li>Ruimtelijk relevan...
Mijlpalen: Groenboek, Witboek, Beleidsplan <ul><li>Kick off januari 2011 </li></ul><ul><li>Groenboek : december 2011 </li...
 
 
Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Brecht Vandekerc...
Inhoud <ul><li>1. Doelstellingen en trendbreuken? </li></ul><ul><li>Instrumentarium? </li></ul><ul><li>Realiteiten? </li>...
Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Vijf onderzoeksvr...
Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Vijf onderzoeksvr...
OV 1: In welke mate zijn de in het RSV vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd?
De selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen waaro...
Stedelijk gebied - Scoping en onderzoek
<ul><li>Definitie concentratiegebied voor de 60/40-doelstelling </li></ul><ul><li>Versie RSV 1997: 60/40= na te streven v...
Stedelijk gebied – 60/40 regel
Stedelijk gebied – 60/40 regel
Stedelijk gebied/buitengebied – 25/15 wngn ha Indicator woningdichtheid: - teller: bouwvergunningen – aantal nieuwe wonin...
Stedelijk gebied - Scoping en onderzoek
Stedelijk gebied – conclusie <ul><li>De cijfermatige taakstellingen zijn dan misschien niet allen gehaald, er is toch een...
Buitengebied - basisdoelstellingen Het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling ...
Buitengebied - Scoping Behoud en versterken BG Bundelen in de kernen Natuurlijke stuctuur Agrarische structuur Landschap ...
Buitengebied - vaststellingen <ul><li>Natuurlijke structuur </li></ul><ul><li>een kwantitatieve optie voor de afbakening...
Gebieden voor economische activiteiten – Scoping en onderzoek <ul><li>Het concentreren van economische activiteiten in...
Gebieden voor economische activiteiten – Scoping en onderzoek
Gebieden economische activiteiten – 80-85/20-15 regel
Gebieden economische activiteiten – vaststellingen <ul><li>Het RSV heeft wel geleid tot de bestemming van bedrijventerrei...
Lijninfrastructuur <ul><li>Vaststellingen </li></ul><ul><li>Grote complementariteit met het Mobiliteitsplan Vlaanderen </...
OV 1: In welke mate zijn de in het RSV vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd?
OV 1: Algemene conclusies De opdeling in vier structuurbepalende componenten en de harde opdeling stedelijk gebied en buit...
Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Vijf onderzoeksvr...
OV 2: Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren?  <...
OV 2: Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren?  <...
Dubbele planstructuur <ul><li>schema </li></ul>1991 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008...
Dubbele planstructuur <ul><li>Vaststellingen: </li></ul><ul><li>Consensus over dubbele planstructuur als basis van ruimtel...
Structuurplanning
Structuurplanning <ul><li>Vaststellingen </li></ul><ul><li>gemeenten: planlast niet in proportie tot resultaat </li></ul><...
Afbakening <ul><li>T iming van de verschillende processen onderschat  bij opmaak RSV </li></ul><ul><li>Het planningsproce...
Uitvoeringsplannen <ul><li>- 400 gewestelijke RUP’s </li></ul><ul><li>- 170 provinciale RUP’s </li></ul><ul><li>- 870 gem...
Beleidssuggesties – Algemeen Instrumentarium <ul><li>Nieuw ruimtelijk beleidsplan moet ook uitvoeringsgericht worden uitge...
Beleidssuggesties – Algemeen Instrumentarium <ul><li>De facto wordt gesteld dat de RUP’s de breuk ten aanzien van de BPA’s...
3. Vaststellingen <ul><li>  RSV en uitvoering RSV botste op een aantal realiteiten </li></ul><ul><li>(te theoretische o...
Realiteiten <ul><li>R1: juridische realiteit </li></ul><ul><ul><li>het oude ‘stelsel’ weegt zeer zwaar door (GP, BPA’s, v...
Realiteiten <ul><li>R2: maatschappelijke realiteit </li></ul><ul><ul><li>woonmodel a-/anti-stedelijk </li></ul></ul><ul>...
Realiteiten <ul><li>R3: territoriale realiteit </li></ul><ul><ul><li>nevelstad vs hiërarchie van centrale plaatsen  dis...
Realiteiten <ul><li>R4: beperkte uitvoeringscapaciteit </li></ul><ul><ul><ul><li>nieuw  learning by doing </li></ul></ul...
Realiteiten <ul><li>R5: politieke realiteit </li></ul><ul><ul><li>RSV/RO: geen wervend politiek project </li></ul></ul><ul...
Realiteiten <ul><li>R6: realisatie-realiteit </li></ul><ul><ul><li>plan >< effectieve realisatie </li></ul></ul>
Realiteiten <ul><li>R7: communicatie & p.r. </li></ul><ul><ul><li>negatieve beeldvorming in de media (slopen) </li></ul><...
4. Algemene aanbevelingen <ul><li>Maak het RSV-vervolg/de opvolger meer uitvoeringsgericht (uitvoering EN realisatie) </li...
 
 
hier z.1-2 Wonen hier Werk  z. 2 Mobiel  z. 3 Water  z. 1
Van harte welkom
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Integraal 12.2.11

552 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Integraal 12.2.11

 1. 1. Van harte welkom
 2. 3. RUIMTE VOOR DE TOEKOMST NAAR EEN VLAAMS GROENBOEK VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Beleidsplan Ruimte Peter Cabus, 12 februari 2011
 3. 4. Inhoud <ul><li>Regeerakkoord </li></ul><ul><li>Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) </li></ul><ul><ul><li>Waarom een BRV? </li></ul></ul><ul><ul><li>Structuurplanning back to basics </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Co-productie </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijlpalen </li></ul></ul>
 4. 5. Regeerakkoord <ul><li>Effectieve uitvoering van RSV </li></ul><ul><li>Afwerken Korte Termijn Herziening (VR: december 2010 – bekrachtiging VP februari 2011) </li></ul><ul><li>Voorlopig vastgesteld ‘Nieuw Plan’ met dubbele horizon 2020-2050 </li></ul><ul><ul><li>Mededeling VR juli 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Startnota januari 2011 </li></ul></ul>Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
 5. 6. Waarom een BRV? <ul><li>RSV is gedateerd: hoe omgaan met nieuwe uitdagingen? </li></ul><ul><li>Accentverschuiving van structuurplanning naar structuurplan en ‘uitvoering’ daarvan </li></ul><ul><li>Ruimtelijke planning in te grote mate geëvolueerd naar het ‘boekhouden’ van de ruimtelijke aanspraken </li></ul><ul><ul><ul><li>Sommige maatschappelijke segmenten voelen zich wel ‘comfortabel’ met het uitvoeren van de ruimtebalans </li></ul></ul></ul><ul><li>Planlast en trage besluitvorming staat tegenover consensus over nood aan ontwikkeling van strategisch (en sneller) ruimtelijk beleid </li></ul><ul><ul><ul><li>RO wordt als hinderpaal bekeken eerder dan strategisch kader voor maatschappelijke ontwikkeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hypotheek van ‘historische plansystemen’ op toekomstige ‘strategische’ plannen </li></ul></ul></ul><ul><li>Het ruimtelijk ordeningsbeleid moet in staat zijn om tijdig innovatieve oplossingen aan te reiken die constructief aankijken tegen maatschappelijke dynamiek, en tegelijk een duurzame ontwikkeling garanderen </li></ul>
 6. 7. Structuurplanning: back to basics <ul><li>Strategisch </li></ul><ul><li>Cyclisch </li></ul><ul><li>Evaluatie met behoud robuuste krachtlijnen </li></ul>Beleidsplan Ruimte
 7. 8. <ul><ul><li>Focussen op hoofdlijnen ( subsidiariteit ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>We maken een strategisch beleidsplan op Vlaams niveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Maken van strategische keuzes ( selectiviteit ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Er kan niet op alles tegelijkertijd worden ingezet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plannen is ook uitvoeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Focussen op veranderingsruimtes ( gebiedsgericht ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet alle Vlaamse ruimtes vragen ruimtelijke beleidskeuzes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sommige ruimtes zijn strategischer of meer aan druk onderhevig </li></ul></ul></ul>Strategisch: (minstens) 3 betekenissen
 8. 9. Cyclisch <ul><li>Planproces stopt niet met een product </li></ul><ul><li>Planproces is (minstens) even belangrijk als product </li></ul>Evaluatie <ul><li>Systeem </li></ul><ul><li>Inhoudelijk: behoud robuuste krachtlijnen </li></ul>Impliceert opzet dat die 3 kenmerken garandeert
 9. 10. KT-herzieningen Uitvoering RSV Opmaak RSV 1 2 3 4 5 6 …. Strategisch beleidskaders Opmaak BRV’s Strategisch – cyclisch - evalueren Robuuste krachtlijnen en concepten Proces 1992-1997 2010 2004 <ul><li>Lange termijn keuzes: Vlaams Parlement </li></ul><ul><li>Korte termijn keuzes: Vlaamse regering </li></ul><ul><ul><li>BRV </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategische beleidskaders </li></ul></ul>BRV 1 BRV 2 BRV 3 2050
 10. 11. Inhoud <ul><li>Inbedding in Vlaanderen in Actie (groen stedengewest) </li></ul><ul><ul><li>Hoe kunnen de ViA-doorbraken passen in een ruimtelijk coherent verhaal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bv hoe verhoudt Vlaanderen als slimme draaischijf zich met de warme samenleving? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Een ViA Ronde tafel op 3 december 2010 was de eerste inhoudelijke toets </li></ul></ul><ul><li>15 gesprekthema’s afgeleid uit de 7 doorbraken </li></ul><ul><li>Medisch centrum Vlaanderen </li></ul><ul><li>De open ondernemer </li></ul><ul><li>De lerende Vlaming </li></ul><ul><li>Slimme draaischijf van Europa </li></ul><ul><li>Groen stedengewest </li></ul><ul><li>De warme samenleving </li></ul><ul><li>Slagkrachtige overheid </li></ul>
 11. 12. Bovendrijvende kernideeën <ul><li>Eerder optimistische / naïeve (?) kijk 2050: </li></ul><ul><ul><li>40 jaar verder kijken is niet evident </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie op toekomst is dikwijs zich afzetten tegen wat men vandaag kent (versnippering, verdere verstedelijking, …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geloof in maakbaarheid van ruimte </li></ul></ul><ul><li>Context: </li></ul><ul><ul><li>Tegenstelling/complementariteit (?) tussen internationalisering en lokalisering (global-local paradox) </li></ul></ul><ul><ul><li>Economische crisis </li></ul></ul><ul><ul><li>Algemene gevoeligheid voor milieuproblematieken (klimaat, overstromingen, vervuiling, …) </li></ul></ul><ul><li>Sense of urgency: nood aan wervend ruimtelijk verhaal (klimaat, stadsvlucht, overstromingen, files, …) </li></ul>
 12. 13. Bovendrijvende kernideeën <ul><li>Ruimtelijke strategieën: </li></ul><ul><ul><li>Compactheid en densiteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat is kwalitatieve stad? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stad><platteland? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belang van nabijheid en groen in leefbare wijken: parkstad? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kleiner en compact >< kwaliteit, wooneisen, meer vrije tijd (en dus meer ruimte) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Multifunctioneel ruimtegebruik: open ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigende balans tussen het individuele en collectieve ook inzake ruimtegebruik </li></ul></ul><ul><li>Onderbouw van ruimtelijke strategieën: </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe technologie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Is oplossing voor die ruimtelijke strategieën (energie - vervoer) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Is echter niet zeker dat die tot compactheid leidt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sturende overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mentaliteitswijziging </li></ul></ul>
 13. 14. Co-productie <ul><li>Maatschappelijke dialoog </li></ul><ul><ul><li>alle partners of belanghebbenden, zowel de georganiseerde als niet georganiseerde, zowel de traditionele als niet-traditionele partijen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Politieke actoren (partijen, parlement, regering,…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Middenveld of belangengroepen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheden (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adviescommissies (op Vlaams niveau) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Burgers en bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vakwereld </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internationale partners </li></ul></ul></ul><ul><li>Coproductie </li></ul><ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheid van maatschappelijke sectoren in bepaling en realisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integrerende benadering </li></ul></ul></ul><ul><li>Organisatiebrede inbedding in Vlaamse overheid </li></ul><ul><ul><li>BRV-kernteam: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RWO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Structurele betrokkenheid van ruimtevragende beleidsvelden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stuurgroep </li></ul></ul>
 14. 15. Co-productie Coproductie <ul><li>BRV Kernteam </li></ul><ul><li>Expert-projectleider </li></ul><ul><li>Ruimtelijk relevante beleidsvelden </li></ul><ul><li>Beleidsdomein RWO </li></ul>Partners <ul><li>Stuurgroep </li></ul><ul><li>secretaris-generaal RWO </li></ul>Vlaamse Regering
 15. 16. Mijlpalen: Groenboek, Witboek, Beleidsplan <ul><li>Kick off januari 2011 </li></ul><ul><li>Groenboek : december 2011 </li></ul><ul><ul><li>Eerste aanzet tot een coherente toekomstvisie en strategische prioriteiten </li></ul></ul><ul><li>Witboek , medio 2013 </li></ul><ul><ul><li>Visie en doelstellingen lange termijn (2050) </li></ul></ul><ul><ul><li>Scherpe aflijning van de strategische keuzes (MT en KT) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Middelen en instrumenten </li></ul></ul></ul><ul><li>Ontwerp van Beleidsplan Ruimte: voorjaar 2014 </li></ul><ul><ul><li>Ambitieniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteitstelling en middelen voor realisatie strategische keuzes </li></ul></ul>
 16. 19. Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Brecht Vandekerckhove SumResearch
 17. 20. Inhoud <ul><li>1. Doelstellingen en trendbreuken? </li></ul><ul><li>Instrumentarium? </li></ul><ul><li>Realiteiten? </li></ul><ul><li>4. Algemene aanbevelingen </li></ul>
 18. 21. Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Vijf onderzoeksvragen (1) In welke mate zijn de in het RSV vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd? (2) Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren? (3) Hebben de doelstellingen van het RSV doorgewerkt in andere beleidsplannen en in welke mate heeft dit ertoe bijgedragen dat de integrerende rol van ruimtelijke ordening werd gerealiseerd? (4) Hebben andere beleidsniveaus bijgedragen tot het realiseren van de ruimtelijke beleidsdoelstellingen? (5) Hoe kan het maatschappelijk draagvlak voor het ruimtelijke ordeningsbeleid geoptimaliseerd worden?
 19. 22. Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Vijf onderzoeksvragen (1) In welke mate zijn de in het RSV vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd? (2) Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren? (3) Hebben de doelstellingen van het RSV doorgewerkt in andere beleidsplannen en in welke mate heeft dit ertoe bijgedragen dat de integrerende rol van ruimtelijke ordening werd gerealiseerd? (4) Hebben andere beleidsniveaus bijgedragen tot het realiseren van de ruimtelijke beleidsdoelstellingen? (5) Hoe kan het maatschappelijk draagvlak voor het ruimtelijke ordeningsbeleid geoptimaliseerd worden?
 20. 23. OV 1: In welke mate zijn de in het RSV vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd?
 21. 24. De selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur Stedelijk gebied - basisdoelstelling
 22. 25. Stedelijk gebied - Scoping en onderzoek
 23. 26. <ul><li>Definitie concentratiegebied voor de 60/40-doelstelling </li></ul><ul><li>Versie RSV 1997: 60/40= na te streven verhouding tussen woningen in 'de stedelijke gebieden' en woningen in 'het buitengebied' </li></ul><ul><li>Versie RSV herziening 2003 </li></ul><ul><li>definitie herziening minder streng, want stedelijk gebied op basis van gemeenten groter in oppervlakte </li></ul>Stedelijk gebied – Bundelen 60/40 regel
 24. 27. Stedelijk gebied – 60/40 regel
 25. 28. Stedelijk gebied – 60/40 regel
 26. 29. Stedelijk gebied/buitengebied – 25/15 wngn ha Indicator woningdichtheid: - teller: bouwvergunningen – aantal nieuwe woningen (Bron: ADSEI) - noemer: bijkomende oppervlakte woongebied volgens bodemgebruik 2003-2007 2007-2009 grootstedelijk 39 38 regionaalstedelijk 32 27 kleinstedelijk struct 27 19 kleinstedelijk prov 24 18 vsgb 18 18 stedelijk 29 23 buitengebied 17 13 totaal 22 18
 27. 30. Stedelijk gebied - Scoping en onderzoek
 28. 31. Stedelijk gebied – conclusie <ul><li>De cijfermatige taakstellingen zijn dan misschien niet allen gehaald, er is toch een positieve evolutie naar meer bouwen in de stedelijke gebieden </li></ul><ul><li>Er zijn verschillende zaken sterk opgenomen, oa: </li></ul><ul><li>Compacter bouwen </li></ul><ul><li>Herwaardering van openbare ruimte </li></ul><ul><li>stationsomgevingen (opportuniteit vanuit NMBS) </li></ul><ul><li>Er zijn zaken waar we het moeilijker mee hadden </li></ul><ul><li>Oa Verweven </li></ul><ul><li>Er zijn zaken die we niet hebben opgenomen </li></ul><ul><li>Oa recreatieve en toeristische structuur </li></ul><ul><li>Brede waaier aan doelstellingen  Gedifferentieerd beeld </li></ul>
 29. 32. Buitengebied - basisdoelstellingen Het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied.
 30. 33. Buitengebied - Scoping Behoud en versterken BG Bundelen in de kernen Natuurlijke stuctuur Agrarische structuur Landschap Recreatie & toerisme Gemeenschaps en nutsvoorzieningen Waterwinning en ontginning
 31. 34. Buitengebied - vaststellingen <ul><li>Natuurlijke structuur </li></ul><ul><li>een kwantitatieve optie voor de afbakening vd gebieden vd natuurlijke structuur </li></ul><ul><li>Gebiedsgericht ruimtelijk beleid voor de gebieden van de natuurlijke structuur </li></ul><ul><li>Agrarische structuur </li></ul><ul><li>3. Erkenning en ondersteuning van de agrarische macrostructuur </li></ul><ul><li>4. Agrarische bedrijvenzone voor een leefbare landbouw </li></ul><ul><li>Landschap </li></ul><ul><li>5. Specifieke ordening van elementen en componenten </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>18. Selectieve bundeling van groei in bebouwde perifere landschappen </li></ul><ul><li>vaststellingen </li></ul><ul><li>Veel beperktere resultaten </li></ul><ul><li>MAAR Pas in 2005 opgestart, het beleid heeft zich in de eerste fase geconcentreerd op de afbakening van het stedelijk gebied. </li></ul><ul><li>Beleidssuggestie: Gerichter met harde bescherming voor wat echt waardevol is </li></ul>
 32. 35. Gebieden voor economische activiteiten – Scoping en onderzoek <ul><li>Het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel </li></ul><ul><li>uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen </li></ul>
 33. 36. Gebieden voor economische activiteiten – Scoping en onderzoek
 34. 37. Gebieden economische activiteiten – 80-85/20-15 regel
 35. 38. Gebieden economische activiteiten – vaststellingen <ul><li>Het RSV heeft wel geleid tot de bestemming van bedrijventerreinen (plandoelstellingen gehaald), maar niet zozeer tot effectieve ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen </li></ul><ul><li>Weinig selectieve selectie van de economische knooppunten heeft de ruimtelijke concentratie van economische activiteiten verzwakt </li></ul><ul><li>Economische poorten hebben als concept wel goed doorgewerkt </li></ul><ul><li>Beleidsaanbeveling </li></ul><ul><li> Visie op ruimtelijke economie, op poorten en structuren moet versterkt en geïntegreerd worden. </li></ul>
 36. 39. Lijninfrastructuur <ul><li>Vaststellingen </li></ul><ul><li>Grote complementariteit met het Mobiliteitsplan Vlaanderen </li></ul><ul><li>Categorisering van de wegen belangrijk voor de optimalisatie van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur </li></ul><ul><li>De investeringen en realisaties bleven enigszins achter </li></ul><ul><li>Het principe van de intermodale knooppunten werkte ook slechts beperkt door. </li></ul><ul><li>Beleidsuggesties </li></ul><ul><li>Er is nood aan een meer integrale visie van de verschillende lijninfrastructuren. </li></ul><ul><li>We moeten de optelsom durven maken van alle projecten in planning. </li></ul>
 37. 40. OV 1: In welke mate zijn de in het RSV vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd?
 38. 41. OV 1: Algemene conclusies De opdeling in vier structuurbepalende componenten en de harde opdeling stedelijk gebied en buitengebied sloot te weinig aan bij de bestaande ruimtelijke structuur gewenste ruimtelijke structuur <-> Bestaande ruimtelijke structuur gewenste ruimtelijke structuur <–> juridische ruimtelijke structuur Per structuurbepalende component vele te realiseren trendbreuken. Middelen waren niet in verhouding tot deze enorme waaier aan doelstellingen. Fragmentatie bemoeilijkte een integrale aanpak en een focus op de essentie. Bij de goedkeuring van het RSV in 1997 stond de strategische planning nog in haar kinderschoenen. Het RSV is een beleidsvisie die weinig uitvoeringsgericht is uitgewerkt De analyse toont alleszins aan dat een aantal positieve evoluties werden gerealiseerd. Vandaag is Vlaanderen “Stedelijker, maar ook minder open”.
 39. 42. Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Vijf onderzoeksvragen (1) In welke mate zijn de in het RSV vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd? (2) Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren? (3) Hebben de doelstellingen van het RSV doorgewerkt in andere beleidsplannen en in welke mate heeft dit ertoe bijgedragen dat de integrerende rol van ruimtelijke ordening werd gerealiseerd? (4) Hebben andere beleidsniveaus bijgedragen tot het realiseren van de ruimtelijke beleidsdoelstellingen? (5) Hoe kan het maatschappelijk draagvlak voor het ruimtelijke ordeningsbeleid geoptimaliseerd worden?
 40. 43. OV 2: Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren? <ul><li>Dubbele planstructuur </li></ul><ul><li>Structuurplan </li></ul><ul><li>Afbakeningen </li></ul><ul><li>Uitvoeringsplan </li></ul>
 41. 44. OV 2: Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren? <ul><li>Dubbele planstructuur </li></ul><ul><li>Structuurplan </li></ul><ul><li>Afbakeningen </li></ul><ul><li>Uitvoeringsplan </li></ul>
 42. 45. Dubbele planstructuur <ul><li>schema </li></ul>1991 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1991 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Structuurplannen Stedelijke gebieden Buitengebied Economische gebieden lijninfrastructuur
 43. 46. Dubbele planstructuur <ul><li>Vaststellingen: </li></ul><ul><li>Consensus over dubbele planstructuur als basis van ruimtelijk beleid. </li></ul><ul><li>Aandachtspunten: </li></ul><ul><li>- De dubbele planstructuur op drie beleidsniveaus  planlast, capaciteit  dubbel werk vermijden </li></ul><ul><li>- vereenvoudiging van de verschillende facetten van dit proces leidt tot een vereenvoudiging van het volledige proces. </li></ul><ul><li>- huidige planningsniveaus de meest aangewezen? </li></ul>
 44. 47. Structuurplanning
 45. 48. Structuurplanning <ul><li>Vaststellingen </li></ul><ul><li>gemeenten: planlast niet in proportie tot resultaat </li></ul><ul><li>variabele kwaliteit gemeentelijke structuurplannen </li></ul><ul><li>verkeerdelijk gebruik RSP: te vaak aangewend voor het verlenen van vergunningen of voor het betwisten ervan </li></ul><ul><li>procesmatige karakter van structuurplanning en flexibiliteit van structuurplan zijn komen te vervallen </li></ul><ul><li>Matigende variabelen </li></ul><ul><li>Mindsetting </li></ul><ul><li>probleem invullen van de positie van de stedenbouwkundig ambtenaar </li></ul><ul><li>Strategisch, actiegericht karakter van structuurplanning en focus op ruimtelijke kwaliteit heeft moeten wijken voor het creëren van rechtszekerheid </li></ul>
 46. 49. Afbakening <ul><li>T iming van de verschillende processen onderschat bij opmaak RSV </li></ul><ul><li>Het planningsproces voor de afbakening is complex. </li></ul><ul><li>Verschillende factoren : </li></ul><ul><ul><li>partners op verschillend niveau (gewest, provincie, gemeenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaamse/provinciale ambtenaren versus gemeentelijke politici </li></ul></ul><ul><ul><li>ambtenaren met verschillende achtergrond (beleidsvoorbereiding versus uitvoeringsgericht, lokaal versus provinciaal/gewestelijk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het niet nemen van politieke verantwoordelijkheden in dergelijke processen, zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau.” </li></ul></ul><ul><li>Gebrek aan opvolging van de actieprogramma’s heeft het draagvlak ten dele ondermijnd. </li></ul><ul><li>De afbakeningen botsen vaak op een realiteit, omdat onze ruimtelijke structuur als complexer wordt aanzien </li></ul><ul><li>De relatie tussen afbakening en inrichting ontbreekt vaak </li></ul>
 47. 50. Uitvoeringsplannen <ul><li>- 400 gewestelijke RUP’s </li></ul><ul><li>- 170 provinciale RUP’s </li></ul><ul><li>- 870 gemeentelijke RUP’s </li></ul><ul><li>RUP’s zijn er te weinig in geslaagd zijn om de visiedocumenten tot uitvoering te brengen. We hebben de breuk/stijlverandering met het BPA niet kunnen maken </li></ul><ul><li>Er wordt herhaaldelijk aangegeven dat het gewestplan het dominante plan blijft, ook na het opmaken van 1440 RUP’s </li></ul><ul><li>Tijdsrovende aspect en de hoge graad van detaillering van het RUP hinderlijk ervaren tav snel veranderende behoeften van de markt </li></ul><ul><li>Langlopende processen, maar vaak hebben vertragingen te maken met processen die er aangekoppeld worden (MER, Raad van State). </li></ul><ul><li>“ juridisering” van het RUP :   flexibiliteit zoals voorzien in het RUP teruggeschroefd: uitvoeringsplannen opnieuw in het vergunningensysteem gedwongen en het creëren van ruimtelijke kwaliteit meer naar de achtergrond verschoven </li></ul>
 48. 51. Beleidssuggesties – Algemeen Instrumentarium <ul><li>Nieuw ruimtelijk beleidsplan moet ook uitvoeringsgericht worden uitgewerkt. </li></ul><ul><li>Niet alleen: wat willen we? OOK: Hoe komen we er? </li></ul><ul><li>De procesketen ‘selectie – afbakening – RUP’ is een zware procedure. </li></ul><ul><li>Duidelijke vraag om de GRS’s minder gedetailleerd te maken, planologie op hoofdlijnen </li></ul><ul><li>De finaliteit van het afbakeningsproces met een harde bestemmingslijn wordt sterk in vraag gesteld: werken met zoekzones? </li></ul><ul><li>Vraag naar een categorie voor het overgangsgebied tussen stedelijk en buitengebied en om d oelstellingen te diversifiëren naargelang de schaal van het (stedelijk) gebied </li></ul>
 49. 52. Beleidssuggesties – Algemeen Instrumentarium <ul><li>De facto wordt gesteld dat de RUP’s de breuk ten aanzien van de BPA’s niet hebben gehaald. Er zou moeten bijgestuurd worden ten aanzien van het detailleringniveau en uitvoeringsplannen zouden minder beperkend kunnen opgesteld worden </li></ul><ul><li>Het strategisch karakter van de ruimtelijke planning dient opnieuw op de voorgrond geplaatst te worden. Nu weinig ingezet op de strategische en uitvoeringgerichte component </li></ul>
 50. 53. 3. Vaststellingen <ul><li> RSV en uitvoering RSV botste op een aantal realiteiten </li></ul><ul><li>(te theoretische oefening) </li></ul>
 51. 54. Realiteiten <ul><li>R1: juridische realiteit </li></ul><ul><ul><li>het oude ‘stelsel’ weegt zeer zwaar door (GP, BPA’s, verkavelingsvergunningen)  er was geen wit blad </li></ul></ul><ul><ul><li>niet te onderschatten: ‘gebruiksgemak’ van het oude stelsel </li></ul></ul>
 52. 55. Realiteiten <ul><li>R2: maatschappelijke realiteit </li></ul><ul><ul><li>woonmodel a-/anti-stedelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>pendelcultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Grondbezit, -gebruik & -prijzen  nog steeds geen grondbeleid  versterkt suburbanisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>hang naar zekerheid bij vele spelers </li></ul></ul>
 53. 56. Realiteiten <ul><li>R3: territoriale realiteit </li></ul><ul><ul><li>nevelstad vs hiërarchie van centrale plaatsen  discussie over zin van afbakening (theoretische stad vs functionele stad) </li></ul></ul>
 54. 57. Realiteiten <ul><li>R4: beperkte uitvoeringscapaciteit </li></ul><ul><ul><ul><li>nieuw  learning by doing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>personeel (aantal; deskundigheid) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>planning vs vergunning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>financiering </li></ul></ul></ul>
 55. 58. Realiteiten <ul><li>R5: politieke realiteit </li></ul><ul><ul><li>RSV/RO: geen wervend politiek project </li></ul></ul><ul><ul><li>weinig zichtbare resultaten </li></ul></ul><ul><ul><li>maatschappelijke druk  uitholling RSV door beleidsinitiatieven binnen eigen sector (bv. decreet grond- en pandenbeleid, Vlaamse codex, handhavingsbeleid) </li></ul></ul>
 56. 59. Realiteiten <ul><li>R6: realisatie-realiteit </li></ul><ul><ul><li>plan >< effectieve realisatie </li></ul></ul>
 57. 60. Realiteiten <ul><li>R7: communicatie & p.r. </li></ul><ul><ul><li>negatieve beeldvorming in de media (slopen) </li></ul></ul><ul><ul><li>te weinig PR, geen goede voorbeelden; strategische projecten bleven uit </li></ul></ul>
 58. 61. 4. Algemene aanbevelingen <ul><li>Maak het RSV-vervolg/de opvolger meer uitvoeringsgericht (uitvoering EN realisatie) </li></ul><ul><li>Creëer meer ruimte voor vragen & opportuniteiten van onderuit (proactieve planning) </li></ul><ul><li>Blijf ambitieus maar plan ook realistisch & zuinig </li></ul><ul><li>Gedifferentieerd format voor planning mogelijk maken (in functie van bestuurskracht gemeenten) </li></ul><ul><li>Beschouw ruimtelijke planning niet enkel als een professionele activiteit maar ook als motor van maatschappelijk debat </li></ul><ul><li>Meerwaarde ruimtelijk beleid linken aan probleemstelling maatschappelijke uitdagingen (aanschouwelijk maken) </li></ul><ul><li>Versterk de ruimtelijke beleidscapaciteit door een verbetering van de kennisinfrastructuur </li></ul>
 59. 64. hier z.1-2 Wonen hier Werk z. 2 Mobiel z. 3 Water z. 1
 60. 65. Van harte welkom

×