Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Alteracions i patologies dels aparells respiratori, digestiu i excretor <ul><ul><li>amb relació amb la imatge personal </l...
APARELL RESPIRATORI: ANOMALIES <ul><li>Simptomatologia respiratòria </li></ul><ul><li>Asma bronquial </li></ul><ul><li>Mal...
Simptomatologia respiratòria <ul><li>Dispnea : Dificultat respiratòria </li></ul><ul><li>Taquipnea : Augment de la freqüèn...
ASMA BRONQUIAL <ul><li>Malaltia respiratòria crònica , caracteritzada per inflamació de les vies respiratòries, hiperr...
ASMA BRONQUIAL <ul><li>Afecta aproximadament a un 5% de la població en alguna etapa de la seva vida </li></ul><ul><li>Caus...
MPOC <ul><li>Malaltia respiratòria caracteritzada per la limitació crònica al flux aeri, poc reversible , progressiva ...
MPOC <ul><li>És la 4a causa de mort en el món </li></ul><ul><li>Afecta a un 9% aprox. dels majors de 40 anys </li></ul><ul...
MPOC <ul><li>Inclou dues patologies: </li></ul><ul><ul><li>Bronquitis crònica : Obstrucció alveolar per mocs i inflamació ...
COMPOSICIÓ DEL FUM DEL TABAC <ul><li>La composició exacta del tabac és desconeguda </li></ul><ul><li>Conté més de 4000 sub...
Beneficios del abandono del tabaco
Test de Fagerström
Test de Richmond
APARELL DIGESTIU: ANOMALIES <ul><li>Simptomatologia digestiva </li></ul><ul><li>Alteracions del ritme deposicional: </li><...
Simptomatologia digestiva <ul><li>Disfàgia : Dificultat a l'empassar </li></ul><ul><li>Dispèpsia i indigestió : Digestió d...
ALTERACIONS DEPOSICIONALS <ul><li>Diarrea : Expulsió de femta no formada o líquida, més freqüent del normal </li></ul><ul>...
CÀRIES DENTAL <ul><li>Lesió a les dent que acaba produint la seva destrucció, deguda als àcids produïts pels bacteris de l...
HEPATITIS <ul><li>Inflamació hepàtica, sovint produïda per virus que destrueixen els hepatòcits. </li></ul><ul><li>Els sig...
HEPATITIS: TIPUS <ul><li>Hepatitis A : Molt freqüent, menys greu. Es transmet per via digestiva. Vacunació si s'escau. </l...
HEPATITIS
HEPATITIS
APARELL EXCRETOR: ANOMALIES <ul><li>Deshidratació </li></ul><ul><li>Síndrome nefròtica </li></ul><ul><li>Infecció urinària...
DESHIDRATACIÓ <ul><li>Pèrdua excessiva d'aigua que no és reposada. </li></ul><ul><li>Causes : Poc aport d'aigua, situació ...
DESHIDRATACIÓ: SÍMPTOMES <ul><li>Sequedat de pell i mucoses: Signe del plec positiu. </li></ul><ul><li>Nàusees, cefalea, f...
DESHIDRATACIÓ
SÍNDROME NEFRÒTICA <ul><li>Proteïnúria que conduirà a hipoproteïnèmia. </li></ul><ul><li>Pas d'aigua a l'espai intersticia...
SÍNDROME NEFRÒTICA
ALTRES <ul><li>INFECCIÓ URINÀRIA: Presència de gèrmens a l'orina. Apareix síndrome miccional: polaquiúria, disúria. Si h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Patologia dels aparells respiratori, digestiu, excretor

Download to read offline

Presentació de patologia dels aparells respiratori, digestiu i excretor, per ser utilitzada en els crèdits anatòmics dels cicles formatius de la Família d'Imatge Personal.

Patologia dels aparells respiratori, digestiu, excretor

 1. 1. Alteracions i patologies dels aparells respiratori, digestiu i excretor <ul><ul><li>amb relació amb la imatge personal </li></ul></ul>
 2. 2. APARELL RESPIRATORI: ANOMALIES <ul><li>Simptomatologia respiratòria </li></ul><ul><li>Asma bronquial </li></ul><ul><li>Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) </li></ul><ul><li>Tabaquisme </li></ul>
 3. 3. Simptomatologia respiratòria <ul><li>Dispnea : Dificultat respiratòria </li></ul><ul><li>Taquipnea : Augment de la freqüència respiratòria (més de 20 resp/min) ‏ </li></ul><ul><li>Bradipnea : Disminució de la freqüència respiratòria (menys de 12 resp/min) ‏ </li></ul><ul><li>Apnea : Sense respiració </li></ul><ul><li>Tos : Expulsió brusca d'aire. Pot ser seca o productiva </li></ul><ul><li>Sibilants : Xiulets d'entrada o sortida de l'aire </li></ul><ul><li>Expectoració : Expulsió productiva amb la tos (moc, sang,...) ‏ </li></ul>
 4. 4. ASMA BRONQUIAL <ul><li>Malaltia respiratòria crònica , caracteritzada per inflamació de les vies respiratòries, hiperreactivitat a estímuls molt variats i obstrucció bronquial reversible . </li></ul><ul><li>Manifestacions: Tos seca, dispnea, sibilants expiratoris, de forma intermitent </li></ul>
 5. 5. ASMA BRONQUIAL <ul><li>Afecta aproximadament a un 5% de la població en alguna etapa de la seva vida </li></ul><ul><li>Causes: </li></ul><ul><ul><li>Al·lergens: Àcars, pol·len, pèl d'animals </li></ul></ul><ul><ul><li>Fàrmacs: Aspirina, AINEs, pirazolones </li></ul></ul><ul><ul><li>Tabac i contaminació. Fumadors passius </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercici </li></ul></ul><ul><ul><li>Intrínseques </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres </li></ul></ul>
 6. 6. MPOC <ul><li>Malaltia respiratòria caracteritzada per la limitació crònica al flux aeri, poc reversible , progressiva , causada per reacció inflamatòria a substàncies nocives, generalment el tabac </li></ul><ul><li>Manifestacions: Tos productiva (matinal), dispnea, sibilants expiratoris, cianosi, limitació a l'esforç </li></ul>
 7. 7. MPOC <ul><li>És la 4a causa de mort en el món </li></ul><ul><li>Afecta a un 9% aprox. dels majors de 40 anys </li></ul><ul><li>Afecta més als homes (4:1) ‏ </li></ul><ul><li>Morbiditat: 10% de les consultes del CAP, 7% dels ingressos hospitalaris, 35% de les incapacitats laborals </li></ul><ul><li>La mortalitat en dones s'ha duplicat en els darrers 20 anys </li></ul><ul><li>Hi ha moltes persones no diagnosticades (3:1) ‏ </li></ul>
 8. 8. MPOC <ul><li>Inclou dues patologies: </li></ul><ul><ul><li>Bronquitis crònica : Obstrucció alveolar per mocs i inflamació </li></ul></ul><ul><ul><li>Emfisema : Pèrdua d'elasticitat dels alvèols </li></ul></ul><ul><li>Causes no relacionades amb el tabaquisme </li></ul><ul><ul><li>Dèficit de alfa-1-antitripsina </li></ul></ul><ul><ul><li>Fumadors passius </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició laboral a fums, pols i substàncies químiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminació ambiental en espais oberts o tancats </li></ul></ul><ul><ul><li>Infeccions respiratòries freqüents durant la infància </li></ul></ul>
 9. 9. COMPOSICIÓ DEL FUM DEL TABAC <ul><li>La composició exacta del tabac és desconeguda </li></ul><ul><li>Conté més de 4000 substàncies identificades </li></ul><ul><li>Els principals tòxics del fum del tabac són: </li></ul><ul><ul><li>Gasosos: Monòxid de carboni , amoníac, benzè, metà,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Partícules: Quitrà , nicotina , benzopirens,... </li></ul></ul>
 10. 10. Beneficios del abandono del tabaco
 11. 11. Test de Fagerström
 12. 12. Test de Richmond
 13. 13. APARELL DIGESTIU: ANOMALIES <ul><li>Simptomatologia digestiva </li></ul><ul><li>Alteracions del ritme deposicional: </li></ul><ul><ul><li>Restrenyiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Colon irritable </li></ul></ul><ul><li>Càries dental </li></ul><ul><li>Hepatitis </li></ul><ul><li>Els trastorns nutricionals (obesitat, trastorns de la conducta alimentària,...) seran tractats en una altra Unitat Formativa </li></ul>
 14. 14. Simptomatologia digestiva <ul><li>Disfàgia : Dificultat a l'empassar </li></ul><ul><li>Dispèpsia i indigestió : Digestió dificultosa </li></ul><ul><li>Nàusees : Sensació subjectiva de ganes de vomitar </li></ul><ul><li>Vòmits : Expulsió de part del contingut de la part </li></ul><ul><li>superior del tub digestiu, de forma brusca </li></ul><ul><li>Pirosi : Cremor, caladror </li></ul><ul><li>Ictericia : Coloració groga de la pell i les mucoses, per problemes hepàtics o biliars </li></ul><ul><li>Altres: Distensió abdominal, meteorisme, </li></ul><ul><li>flatulència, eructació </li></ul>
 15. 15. ALTERACIONS DEPOSICIONALS <ul><li>Diarrea : Expulsió de femta no formada o líquida, més freqüent del normal </li></ul><ul><ul><li>Causes més freqüents: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infeccions digestives (gastroenteritis infeccioses) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Síndrome del colon irritable (crònic, per fàrmacs, per aliments, hormonal...) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><li>Restrenyiment : Defecació difícil de forma persistent, poc freqüent o incompleta </li></ul><ul><ul><li>Causes més freqüents: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aport insuficient de fibra vegetal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàrmacs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espasme de l'esfínter anal per fisura anal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o per hemorroides doloroses </li></ul></ul></ul>
 16. 16. CÀRIES DENTAL <ul><li>Lesió a les dent que acaba produint la seva destrucció, deguda als àcids produïts pels bacteris de la boca que actuen sobre el sucre i els residus de menjar que queden a les dents </li></ul><ul><li>Per evitar-la, cal una bona higiene bucal, canvis dietètics que disminueixin el sucre, el tabac i el cafè, tartrectomies regulars... </li></ul>
 17. 17. HEPATITIS <ul><li>Inflamació hepàtica, sovint produïda per virus que destrueixen els hepatòcits. </li></ul><ul><li>Els signes i símptomes són: malestar, nàusees i vòmits, diarrea, colúria, icterícia i augment de mida dolorós del fetge </li></ul>
 18. 18. HEPATITIS: TIPUS <ul><li>Hepatitis A : Molt freqüent, menys greu. Es transmet per via digestiva. Vacunació si s'escau. </li></ul><ul><li>Hepatitis B : Es transmet per la sang, per via sexual i de forma perinatal. Vacunació en poblacions de risc. </li></ul><ul><li>Hepatitis C : Igual transmissió que l'anterior, té molta tendència a cronificar </li></ul><ul><li>Hepatitis D : Molt greu, de vegades pot ser fulminant. Igual transmissió que la Hep.B. </li></ul><ul><li>També hi ha la E i la G, però són de més recent aparició, i menys freqüents </li></ul>
 19. 19. HEPATITIS
 20. 20. HEPATITIS
 21. 21. APARELL EXCRETOR: ANOMALIES <ul><li>Deshidratació </li></ul><ul><li>Síndrome nefròtica </li></ul><ul><li>Infecció urinària </li></ul><ul><li>Litiasi renal </li></ul>
 22. 22. DESHIDRATACIÓ <ul><li>Pèrdua excessiva d'aigua que no és reposada. </li></ul><ul><li>Causes : Poc aport d'aigua, situació de molta calor, exercici intens... També per vòmits o diarrees repetitius, edemes importants, febre intensa, ... </li></ul><ul><li>Conseqüències : Els ronyons intenten evitar que hi hagi més pèrdua d'aigua, concentrant l'orina. A la llarga, pot causar fallida renal, amb acumulació dels residus. </li></ul>
 23. 23. DESHIDRATACIÓ: SÍMPTOMES <ul><li>Sequedat de pell i mucoses: Signe del plec positiu. </li></ul><ul><li>Nàusees, cefalea, falta de força... </li></ul><ul><li>Oligúria. </li></ul><ul><li>Augment de la temperatura corporal i cop de calor. </li></ul>
 24. 24. DESHIDRATACIÓ
 25. 25. SÍNDROME NEFRÒTICA <ul><li>Proteïnúria que conduirà a hipoproteïnèmia. </li></ul><ul><li>Pas d'aigua a l'espai intersticial. </li></ul><ul><li>Aparició d'edemes (amb fòvea), que apareixen al matí a la cara, i després també a l'abdomen i a les cames al final del dia. </li></ul><ul><li>Colesterol elevat i tendència a fenòmens de coagulació </li></ul><ul><li>Causes múltiples: Glomerulonefritis, diabetis, etc. </li></ul>
 26. 26. SÍNDROME NEFRÒTICA
 27. 27. ALTRES <ul><li>INFECCIÓ URINÀRIA: Presència de gèrmens a l'orina. Apareix síndrome miccional: polaquiúria, disúria. Si hi ha febre, la infecció pot ser més alta. </li></ul><ul><li>LITIASI URINÀRIA: Cristalls o pedres a les vies urinàries. Poden causar còlic nefrític . </li></ul>
 • lilicia

  Apr. 13, 2014

Presentació de patologia dels aparells respiratori, digestiu i excretor, per ser utilitzada en els crèdits anatòmics dels cicles formatius de la Família d'Imatge Personal.

Views

Total views

3,127

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

54

Actions

Downloads

32

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×