Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Pres anat sup la pell dermis i hipodermis

Download to read offline

Presentació per al CFGS Estètica sobre la Dermis i la Hipodermis.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Pres anat sup la pell dermis i hipodermis

 1. 1. LA PELL Dermis i hipodermis ‏ Anatomia i fisiologia humanes bàsiques Lourdes Sánchez Salvador Departament d’Imatge Personal IES Cal·lípolis
 2. 2. CAPES DE LA PELL <ul><li>EPIDERMIS </li></ul><ul><ul><li>Teixit epitelial de revestiment </li></ul></ul><ul><li>DERMIS </li></ul><ul><ul><li>Teixit conjuntiu dens </li></ul></ul><ul><li>HIPODERMIS </li></ul><ul><ul><li>Teixit conjuntiu més lax i teixit adipós </li></ul></ul>
 3. 3. Membrana basal (U.D.E.) ‏ <ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Mantenir l'adherència entre dermis i epidermis </li></ul></ul><ul><ul><li>Regular la permeabilitat entre ambdues capes </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar en la cicatrització de les ferides, estimulant la proliferació dels queratinòcits </li></ul></ul>
 4. 4. DERMIS <ul><li>Formada per teixit connectiu fibrós dens </li></ul><ul><li>Cèl·lules pròpies: </li></ul><ul><ul><li>Fibroblasts (fixes)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Macròfags i mastòcits (migratoris)‏ </li></ul></ul><ul><li>Fibres: </li></ul><ul><ul><li>Col·lagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Elastina </li></ul></ul><ul><ul><li>Reticulina </li></ul></ul>Pell by http ://mediateca.educa.madrid.org/
 5. 5. CÈL·LULES DE LA DERMIS Mastòcits by euthman Macròfag Mastòcits
 6. 6. DERMIS: ZONES <ul><li>DERMIS PAPIL·LAR </li></ul><ul><li>Sota la membrana basal (UDE) ‏ </li></ul><ul><li>Les fibres es disposen de forma perpendicular a la superfície de la pell </li></ul><ul><li>Funció: Aporta nutrients a l'epidermis i rep els estímuls sensorials </li></ul><ul><li>DERMIS RETICULAR </li></ul><ul><li>Per sota de la dermis papil·lar </li></ul><ul><li>Les fibres es disposen de forma paral·lela a la superfície de la pell, molt denses </li></ul><ul><li>Funció: Proporciona resistència a la pell i és suport de vasos, nervis i annexes </li></ul>
 7. 7. DERMIS: FIBRES (I) ‏ <ul><li>Col·lagen </li></ul><ul><ul><li>Les fibres amb aquesta proteïna en forma d'hèlix són les més abundants de la dermis (>70%) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Les fibres es situen de forma perpendicular a la superfície de la pell en la zona papil·lar i de forma paral·lela en la zona reticular </li></ul></ul><ul><ul><li>Molta flexibilitat, però també molt resistent a l'estirament – Dona turgència a la pell </li></ul></ul>
 8. 8. DERMIS: FIBRES (II) ‏ <ul><li>Elastina </li></ul><ul><ul><li>Dona elasticitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Les fibres es disposen en perpendicular a la superfície de la pell </li></ul></ul><ul><ul><li>Representen el 5% aprox. de les fibres dèrmiques </li></ul></ul><ul><li>Reticulina (en realitat, col·lagen tipus III o fibronectina) ‏ </li></ul><ul><ul><li>Poc elàstic. Forma xarxes rígides de suport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fibres molt escasses a la dermis, augmenten en els processos d'inflamació </li></ul></ul>
 9. 9. DERMIS: FIBRES ELÀSTIQUES Fibres elàstiques by akay
 10. 10. DERMIS: SUBST. FONAMENTAL <ul><li>Rodeja les fibres i les cèl·lules </li></ul><ul><li>Consistència de gel </li></ul><ul><li>Composició: </li></ul><ul><ul><li>Aigua i altres components plasmàtics (ions, glúcids,...)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Macromolècules (proteïnes i glúcids de gran tamany): Glicosaminoglicans i proteoglicans, que retenen l'aigua </li></ul></ul>
 11. 11. DERMIS: VASCULARITZACIÓ <ul><li>Al contrari que l'epidermis, la dermis sí té una autèntica xarxa vascular sanguínia en forma de plexes (arterioles, vènules i capil·lars interconnectats) ‏ </li></ul><ul><ul><li>Plexe papil·lar : Format per capil·lars que ajudaran a la nutrició de les cèl·lules dels estrats més profunds de l'epidermis </li></ul></ul><ul><ul><li>Plexe reticular : Es situa prop de la hipodermis, en la zona més profunda de la dermis </li></ul></ul><ul><li>Circulació limfàtica molt important </li></ul>
 12. 12. DERMIS: VASCULARITZACIÓ
 13. 13. DERMIS: VASCULARITZACIÓ <ul><li>Funcions de la circulació cutània: </li></ul><ul><ul><li>Aport de nutrients i oxigen. Eliminació dels residus del metabolisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulació de la temperatura: vasodilatació i vasoconstricció </li></ul></ul><ul><ul><li>Regulació de la pressió arterial </li></ul></ul><ul><ul><li>Defensa de l'organisme amb la resposta inflamatòria </li></ul></ul>
 14. 14. DERMIS: INNERVACIÓ <ul><li>A la pell rau de forma principal el sentit del tacte </li></ul><ul><li>Vies eferents per a les glàndules, els músculs erectors del pèl i els vasos sanguinis </li></ul><ul><li>Moltes vies aferents , originades a les terminacions nervioses especialitzades de la dermis: </li></ul><ul><ul><li>A la calor: Corpuscles de Ruffini </li></ul></ul><ul><ul><li>Al fred: Bulbs de Krause </li></ul></ul><ul><ul><li>A la pressió: Corpuscles de Paccini </li></ul></ul><ul><ul><li>Al tacte: Corpuscles de Meissner </li></ul></ul><ul><ul><li>Al dolor: Terminacions nervioses lliures </li></ul></ul>
 15. 15. HIPODERMIS <ul><li>També anomenada teixit cel·lular subcutani </li></ul><ul><li>Aquesta capa de la pell no està clarament diferenciada de la dermis </li></ul><ul><li>Formada per teixit conjuntiu fibrós laxe i, especialment, per teixit adipós </li></ul><ul><li>El seu gruix és molt variable entre els individus (pot mesurar-se per plicometria ) ‏ i entre els sexes </li></ul><ul><li>Formada per lòbuls grassos separats per feixos de fibres conjuntives, per on passen els vasos i els nervis. Dins dels lòbuls trobem els adipòcits </li></ul>
 16. 16. HIPODERMIS Teixit adipós by akay
 17. 17. HIPODERMIS: FUNCIONS <ul><li>Regulació tèrmica: A més gruix, més resistència al fred </li></ul><ul><li>Dipòsit energètic: A més gruix, més resistència a la gana en casos de dejú </li></ul><ul><li>Protecció enfront els traumatismes: A més gruix, més “coixí”... </li></ul><ul><li>Funció plàstica al modelar la silueta segons edat, sexe i estat nutricional </li></ul><ul><li>Dipòsit de precursors d'hormones </li></ul>
 18. 18. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http ://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca Lourdes Sánchez Salvador Departament d’Imatge Personal IES Cal·lípolis

Presentació per al CFGS Estètica sobre la Dermis i la Hipodermis.

Views

Total views

1,750

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

70

Actions

Downloads

29

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×