Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aparatologia en tractaments cap

1,779 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aparatologia en tractaments cap

 1. 1. <ul><li>APARATOLOGIA </li></ul><ul><li>EN ELS TRACTAMENTS CAPIL·LARS </li></ul>
 2. 2. Aparatologia bàsica <ul><li>Efectes tèrmics </li></ul><ul><ul><li>Vaporal </li></ul></ul><ul><ul><li>Radiacions infraroges </li></ul></ul><ul><li>Sistemes mecànics </li></ul><ul><ul><li>Compressor </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventosa </li></ul></ul><ul><li>Sistemes elèctrics </li></ul><ul><ul><li>Corrents galvànics </li></ul></ul><ul><ul><li>Alta freqüència </li></ul></ul><ul><li>L.A.S.E.R. </li></ul>
 3. 3. VAPORAL <ul><li>Fonament científic: </li></ul><ul><ul><li>Dona calor humit (alguns també poden subministrar ozó, al portar una llum UV). </li></ul></ul><ul><li>Descripció: </li></ul><ul><ul><li>Té un dipòsit d’aigua que s’escalfa fins l’ebullició i després surt en forma de vapor a través del casc </li></ul></ul><ul><ul><li>Si l’aparell ho permet, poden afegir-se al dipòsit productes de tractament </li></ul></ul><ul><ul><li>El conjunt va acoblat a un peu amb rodes </li></ul></ul>
 4. 4. VAPORAL
 5. 5. VAPORAL <ul><li>Efectes: </li></ul><ul><ul><li>L’augment de la temperatura provoca vasodilatació superficial </li></ul></ul><ul><ul><li>L’augment de la quantitat aquosa de l’emulsió epicutània facilita l’absorció de cosmètics </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ozó que incorporen alguns models és germicida i oxigenant </li></ul></ul>
 6. 6. VAPORAL <ul><li>Indicacions: </li></ul><ul><ul><li>Es pot utilitzar durant el temps d’exposició de xampús de tractament, locions, mascaretes... </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot utilitzar-se per estovar la caspa i facilitar-ne la retirada </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot utilitzar-se per al tractament del cabell sec i maltractat </li></ul></ul>
 7. 7. VAPORAL – Protocol d'ús <ul><li>Comprovar el nivell de càrrega d’aigua del dipòsit i revisar que el nivell no sobrepassi el màxim </li></ul><ul><li>Afegir substàncies de tractament (olis essencials) al dipòsit, si s’escau </li></ul><ul><li>Explicar al client el procediment </li></ul><ul><li>Col·locar al client una capa protectora per evitar que es mulli </li></ul><ul><li>Connectar l’aparell </li></ul>
 8. 8. VAPORAL – Protocol d'ús (II) <ul><li>Accionar l’interruptor del vapor i, quan surti, accionar també el d’ozó si s'ha d'utilitzar </li></ul><ul><li>Temporitzar el tractament (entre 10 i 30 minuts) </li></ul><ul><li>Finalitzat el temps, desconnectar l’interruptor d’ozó i després el de vapor </li></ul><ul><li>Desconnectar el cable </li></ul>
 9. 9. VAPORAL <ul><li>Precaucions: </li></ul><ul><ul><li>No obrir el tap del dipòsit fins que l’aparell no estigui desconnectat i passin uns minuts </li></ul></ul><ul><ul><li>No omplir el dipòsit fins que l’aparell estigui fred </li></ul></ul><ul><ul><li>No sobrepassar el nivell màxim del dipòsit </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguns aparells no admeten afegir productes diferents de l'aigua al dipòsit (cal consultar les indicacions del fabricant al respecte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Les superfícies plàstiques i metàl·liques poden estar calentes </li></ul></ul>
 10. 10. VAPORAL <ul><li>Contraindicacions: </li></ul><ul><ul><li>Per l'augment de temperatura, no és recomanable en casos de seborrea </li></ul></ul><ul><ul><li>No aplicar en cas de ferides, processos inflamatoris o infecciosos del cuir cabellut </li></ul></ul><ul><li>Neteja del aparell: </li></ul><ul><ul><li>Cal renovar l'aigua del dipòsit amb regularitat i netejar les possibles calcificacions </li></ul></ul>
 11. 11. Radiacions
 12. 12. Radiacions infraroges <ul><li>Utilitzem els infrarojos “llunyans”, és a dir, amb alta longitud d’ona i escassa penetració als teixits  Efectes superficials </li></ul><ul><li>La làmpada infraroja té una bombeta que utilitza aquest tipus de radiació </li></ul><ul><li>L’efecte serà l’augment de temperatura a les zones superficials </li></ul>
 13. 13. Radiacions infraroges
 14. 14. Radiacions infraroges - Protocol <ul><li>Explicar el procediment al client i acomodar-lo </li></ul><ul><li>Col·locar la làmpada a 20-40 cm. de distància, de forma que incideixi perpendicularment sobre el cap </li></ul><ul><li>Connectar la làmpada </li></ul><ul><li>La durada de la sessió oscil·la entre 10-30 minuts </li></ul><ul><li>Pot aparèixer lleuger envermelliment i suoració </li></ul>
 15. 15. Sistemes mecànics
 16. 16. COMPRESSOR <ul><li>Dues opcions: </li></ul><ul><ul><li>Polvoritzador </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectiu del tractament: Projectar sobre el cabell qualsevol líquid (dissolució, emulsió aquosa) sense partícules en suspensió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cosmètics utilitzats: locions anticaiguda, locions antiseborrea, condicionadors bifàsics, tònics... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ventosa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectiu del tractament: Succionar la superfície del cuir cabellut </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Ventosa <ul><li>Efectes: </li></ul><ul><ul><li>Activa la circulació sanguínia i limfàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenganxa l’excés de greix i les cèl·lules mortes dels porus i els fol·licles del cuir cabellut </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavoreix la penetració de productes cosmètics que s’apliquen després </li></ul></ul><ul><li>Contraindicacions: </li></ul><ul><ul><li>Telangièctasis i angiomes </li></ul></ul>
 18. 18. Ventosa <ul><li>És de vidre </li></ul><ul><li>Té una dilatació on es col·loca un cotó que fa de filtre però deixa passar l’aire </li></ul><ul><li>Té un forat per controlar la succió de la ventosa, mitjançant la seva oclusió o obertura </li></ul><ul><li>Pot ser de boca estreta (per als comedons), plana (per arrugues i aletes nasals) o ample (activa la circulació, per tant, és la més utilitzada en tractaments capil·lars ) </li></ul>
 19. 19. Ventosa – Protocol d’ús (I) <ul><li>Connectar el tub de succió a l’aparell i a la ventosa </li></ul><ul><li>Engegar l’aparell </li></ul><ul><li>Controlar la potència de succió </li></ul><ul><li>Col·locar la ventosa perpendicular a la superfície del cuir cabellut </li></ul><ul><li>Tapar el forat </li></ul><ul><li>Esperar 2-3 segons </li></ul><ul><li>Destapar el forat </li></ul>
 20. 20. Ventosa – Protocol d’ús (II) <ul><li>No arrossegar la ventosa per la superfície del cuir cabellut </li></ul><ul><li>Anar succionant obrint ratlles per tota la superfície </li></ul><ul><li>En acabar, interrompre la succió i desconnectar l’aparell </li></ul><ul><li>Rentar i desinfectar la ventosa (millor si s’esterilitza), i substituir el cotó si s’escau </li></ul>
 21. 21. Ventosa - Precaucions <ul><li>No augmentar la potència de succió </li></ul><ul><li>No aplicar-la més de 3 segons </li></ul><ul><li>No arrossegar-la per la superfície </li></ul><ul><li>Es podrien produir equimosis </li></ul>
 22. 22. Sistemes elèctrics
 23. 23. CORRENT GALVÀNIC <ul><li>És corrent continu d’intensitat i polaritat constant </li></ul><ul><li>En tractaments capil·lars s’utilitzen dues de les seves aplicacions: </li></ul><ul><ul><li>Iontoforesi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>És l’absorció de substàncies de tractament carregades elèctricament, a través del cuir cabellut, gràcies a un corrent del mateix signe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’utilitza en la seborrea (amb tiosulfat sòdic) i per tractaments d’hidratació del cuir cabellut </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Desincrustació </li></ul></ul>
 24. 24. Desincrustació <ul><li>Efectes: </li></ul><ul><ul><li>Aprofita la saponificació que es produeix entre els àcids grassos del sèu del cabell i una substància alcalina, pel pas del corrent elèctric </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquests sabons poden eliminar-se fàcilment i el cuir cabellut queda net </li></ul></ul><ul><ul><li>La principal indicació és la seborrea </li></ul></ul>
 25. 25. Desincrustació - Substàncies <ul><li>Solució aquosa de: </li></ul><ul><ul><li>Clorur sòdic (sal) al 10% </li></ul></ul><ul><ul><li>Carbonat sòdic al 5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Bicarbonat sòdic al 10% </li></ul></ul>
 26. 26. Desincrustació – Protocol (I) <ul><li>Explicar el procediment al client i acomodar-lo </li></ul><ul><li>Comprovar que els reguladors d’intensitat i freqüència estiguin al mínim </li></ul><ul><li>Connectar l' elèctrode passiu (barra metàl·lica) al pol “+” </li></ul><ul><li>El client ha de subjectar la barra amb la ma </li></ul><ul><li>Connectar l’ elèctrode actiu al pol “-” </li></ul><ul><li>Embolicar l’elèctrode actiu en una gassa mullada en la solució desincrustant </li></ul><ul><li>Regular la intensitat a menys de 1-1.5 mA </li></ul>
 27. 27. Desincrustació – Protocol (II) <ul><li>Moure l’elèctrode contínuament per tota la superfície del cuir cabellut, obrint línies </li></ul><ul><li>En acabar, abaixar els reguladors </li></ul><ul><li>Desconnectar l’aparell </li></ul><ul><li>Rentar el cabell amb normalitat </li></ul><ul><li>Netejar els elèctrodes </li></ul><ul><li>La durada del tractament sol ser de 3-4 minuts </li></ul>
 28. 28. Desincrustació - Contraindicacions <ul><li>Contraindicacions : </li></ul><ul><ul><li>Ferides, inflamacions, irritacions… </li></ul></ul><ul><ul><li>Pròtesis metàl·liques </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcapassos </li></ul></ul><ul><ul><li>Alteracions de la sensibilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Si no es fa al cap: varices i DIU </li></ul></ul><ul><li>Precaucions : </li></ul><ul><ul><li>Si no es mou l’elèctrode contínuament es poden produir cremades </li></ul></ul><ul><ul><li>En casos de seborrea important, es poden produir efectes de rebot </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal deixar passar almenys 3 setmanes entre les sessions de desincrustació </li></ul></ul>
 29. 29. ALTA FREQÜÈNCIA <ul><li>Utilitza la corrent alterna </li></ul><ul><li>És d’alta freqüència i baixa intensitat: Corrents D’Arsonval </li></ul>
 30. 30. Alta freqüència - Efectes <ul><li>Efecte tèrmic </li></ul><ul><ul><li>Degut a l’arc voltaic que es forma entre la persona i l’elèctrode </li></ul></ul><ul><ul><li>Provoca un augment del metabolisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Augmenta l’oxigenació cel·lular i l’eliminació de diòxid de carboni </li></ul></ul><ul><li>Efecte vasodilatador </li></ul><ul><ul><li>Estimula la circulació perifèrica </li></ul></ul><ul><li>Efecte bactericida i antisèptic </li></ul><ul><ul><li>Degut a que es forma ozó en el lloc de l’espurna </li></ul></ul>
 31. 31. Alta freqüència - Elèctrodes <ul><li>Tubs de vidre de diferents formes per adaptar-se millor a les superfícies a tractar </li></ul>Elèctrode de barra Elèctrodes en xampinyó o bolet Elèctrode en llapis Elèctrode en forquilla Elèctrode en pinta
 32. 32. Alta freqüència - Elèctrodes <ul><li>Segons el que porten dins els elèctrodes de vidre: </li></ul><ul><ul><li>Al buit – Fan llum blava </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb neó – Fan llum ataronjada-rosada </li></ul></ul>
 33. 33. Alta freqüència <ul><li>Formes d’aplicació: </li></ul><ul><ul><li>Aplicació directa </li></ul></ul><ul><ul><li>Espurneig </li></ul></ul><ul><ul><li>Massatge indirecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Fulguracions </li></ul></ul>
 34. 34. Alta freqüència <ul><li>Aplicació directa </li></ul><ul><ul><li>També s’anomenen “Efluvis” </li></ul></ul><ul><ul><li>Es fa amb els elèctrodes de superfície més o menys plana (bolet, pinta,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Efecte calmant i descongestiu </li></ul></ul><ul><ul><li>En sec o amb els cabells impregnats de producte de tractament cosmètic, sempre que no porti alcohol, èter o altres productes inflamables </li></ul></ul>
 35. 35. Alta freqüència <ul><li>Espurneig </li></ul><ul><ul><li>L’elèctrode es separa uns mil·límetres de la superfície del cuir cabellut o el cabell </li></ul></ul><ul><ul><li>Té efectes fonamentalment tèrmics </li></ul></ul><ul><ul><li>També produeix efectes bactericides i antisèptics </li></ul></ul><ul><li>Fulguracions </li></ul><ul><ul><li>Es concentra l’alta freqüència en un elèctrode especial, de poca superfície, que s’aplica de forma continuada sobre un punt </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveix per eliminar berrugues, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal que sigui supervisat pel metge </li></ul></ul>
 36. 36. Alta freqüència <ul><li>Massatge indirecte </li></ul><ul><ul><li>Es realitza amb l’elèctrode metàl·lic de barra o amb l’elèctrode d’espiral </li></ul></ul><ul><ul><li>Té efectes tònics i estimulants </li></ul></ul><ul><ul><li>És el més utilitzat en el tractament de les alopècies </li></ul></ul>
 37. 37. Alta freqüència – Protocol d’ús (I) <ul><li>Explicar al client el procediment i acomodar-lo </li></ul><ul><li>Inserir l’elèctrode triat en el mànec </li></ul><ul><li>Comprovar que els reguladors d’intensitat i freqüència estiguin al mínim </li></ul><ul><li>Si el mànec no té interruptor, col·locar un dit damunt de l’elèctrode </li></ul><ul><li>Connectar l’aparell </li></ul><ul><li>Regular la freqüència i anar augmentant de forma progressiva la intensitat, fins al nivell desitjat </li></ul>
 38. 38. Alta freqüència – Protocol d’ús (II) <ul><li>Contactar l’elèctrode amb el cuir cabellut del client i treure el nostre dit de l’elèctrode </li></ul><ul><li>(si té interruptor, hi haurà prou amb accionar-lo) </li></ul><ul><li>Prémer suaument l’elèctrode sobre la superfície del cuir cabellut, movent-lo contínuament </li></ul><ul><li>La durada del tractament sol ser de 10-15 minuts </li></ul>
 39. 39. Alta freqüència – Protocol d’ús (III) <ul><li>En acabar, tocar l’elèctrode novament amb el nostre dit i interrompre el contacte amb el client </li></ul><ul><li>Abaixar la freqüència i la intensitat </li></ul><ul><li>Desconnectar l’aparell </li></ul><ul><li>Treure l’elèctrode del mànec </li></ul><ul><li>Netejar i desinfectar (esterilitzar, si cal) l’elèctrode </li></ul>
 40. 40. Massatge indirecte <ul><li>Consisteix en utilitzar l'alta freqüència com a complement al massatge </li></ul><ul><li>Els dits del tècnic es converteixen en l'elèctrode </li></ul><ul><li>Als efectes del massatge, s'afegeixen els efectes de l'alta freqüència, el que el fan especialment indicat en casos d'alopècia </li></ul>
 41. 41. Massatge indirecte – Protocol (I) <ul><li>Explicar el procediment al client i acomodar-lo </li></ul><ul><li>Inserir l’elèctrode metàl·lic en el mànec </li></ul><ul><li>Comprovar que els reguladors d’intensitat i freqüència estiguin al mínim </li></ul>
 42. 42. Massatge indirecte – Protocol (II) <ul><li>El client ha de subjectar l'elèctrode metàl·lic amb les mans </li></ul><ul><li>Col·locar una ma damunt del cap del client </li></ul><ul><li>Connectar l’aparell </li></ul><ul><li>Regular la freqüència i anar augmentant de forma progressiva la intensitat, fins al nivell desitjat </li></ul><ul><li>Fer massatge suau sobre la superfície del cuir cabellut, movent contínuament les mans, mantenint sempre el contacte almenys amb una ma </li></ul>
 43. 43. Massatge indirecte – Protocol (III) <ul><li>En acabar, abaixar la freqüència i la intensitat amb una ma, sense treure l’altre ma del cap del client </li></ul><ul><li>Desconnectar l’aparell </li></ul><ul><li>Treure la ma de damunt del cap del client </li></ul><ul><li>Treure l’elèctrode del mànec i netejar-lo </li></ul><ul><li>La durada del tractament sol ser de 10-15 minuts </li></ul>
 44. 44. Alta freqüència – Contraindicacions <ul><li>Contraindicacions </li></ul><ul><ul><li>Portadors de marcapassos cardíac </li></ul></ul><ul><ul><li>No és recomanable sobre l’abdomen de dones embarassades </li></ul></ul><ul><ul><li>Portadors de pròtesis metàl·liques </li></ul></ul><ul><li>Precaucions: </li></ul><ul><ul><li>Treure els pírcings </li></ul></ul><ul><ul><li>Treure les joies: arracades, penjolls, rellotge,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Treure els clips metàl·lics del cabell </li></ul></ul><ul><ul><li>No utilitzar MAI sobre cabell o zones de la pell mullades amb líquids inflamables (alcohol, èter, etc.) doncs les espurnes podrien produir cremades </li></ul></ul>

×