Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cicle De Les Roques

31,640 views

Published on

Descripció dels tipus de roques que formen l'escorça

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cicle De Les Roques

 1. 1. El cicle de les roques Escola Baltà Elias. Cicle superior 6è
 2. 2. El cicle de les roques <ul><li>Les roques són agregats naturals de minerals, i són els constituents de l’escorça terrestre. </li></ul><ul><li>Les roques formen els relleus que constitueixen els continents. </li></ul>
 3. 3. El cicle de les roques <ul><li>Podem classificar les roques en tres grups segons el seu origen: </li></ul><ul><ul><li>Sedimentàries </li></ul></ul><ul><ul><li>Magmàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Metamòrfiques </li></ul></ul>
 4. 4. El cicle de les roques Les roques sedimentàries <ul><li>Es formen a partir d’acumulacions en conques sedimentàries dels fragments arrencats o dissolts de les roques i transportats pel vent o l’aigua, en un procés que dura moltíssims anys. </li></ul><ul><li>La seva característica més important és la estratificació: Les roques sedimentàries formen capes o estrats. </li></ul><ul><li>Sovint contenen fòssils, com a conseqüència de les seves característiques especials de formació. </li></ul>
 5. 5. El cicle de les roques <ul><li>Podem classificar les roques sedimentàries en tres grans grups: </li></ul><ul><ul><li>Les detrítiques: formades per la sedimentació i compactació de sediments. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les químiques: es formen a partir de partícules de roca que l’aigua ha dissolt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les orgàniques: es formen a partir de restes d’éssers vius </li></ul></ul>
 6. 6. El cicle de les roques Segons el tamany de les partíqules que formen les roques detrítiques les podem classificar en: Conglomerats Gres Argiles Còdols fluvials Grans de sorra Partícules molt petites
 7. 7. El cicle de les roques Paisatge format amb conglomerats.
 8. 8. El cicle de les roques Paisatge format amb gres
 9. 9. El cicle de les roques Paisatge format amb argiles
 10. 10. El cicle de les roques <ul><li>Les roques sedimentàries químiques es poden classificar segons la seva composició: </li></ul><ul><ul><li>Les roques calcàries: formades per partícules que provenen d’altres roques o closques d’alguns mol·luscs que estaven dissoltes en el mar. </li></ul></ul><ul><ul><li>El guix: formades per partícules dissoltes en aigua, en un ambient sec i àrid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les sals: formades a partir de la sal dissolta en l’aigua dels mars </li></ul></ul>
 11. 11. El cicle de les roques Paisatge format amb roques calcàries:
 12. 12. El cicle de les roques En un paisatge calcàric es poden trobar un gran nombre coves i formacions molt maques per la facilitat amb que l’aigua dissol aquest tipus de roca
 13. 13. El cicle de les roques Paisatge format amb roques de sal ( mines de Cardona )
 14. 14. El cicle de les roques Les roques magmàtiques. <ul><li>Es formen per refredament i solidificació de magmes de l’interior de la terra. </li></ul><ul><li>Les roques magmàtiques es poden classificar en: </li></ul><ul><ul><li>Plutòniques, quan el magma es refreda lentament a l’interior de l’escorça. </li></ul></ul><ul><ul><li>Volcàniques quan els magmes es refreden de forma ràpida a la superfície de la terra. </li></ul></ul>
 15. 15. El cicle de les roques Les roques plutòniques formen cristalls de certa grandària, és el cas del granit que forma gran part dels continents de la terra i és el nucli de totes les grans serralades. Roca de granit polida
 16. 16. El cicle de les roques El basalt és la roca volcànica més habitual. És una roca negra i molt dura formada per petits cristalls. Si el refredament és molt ràpid, en les cendres, obtenim les pedres tosques i les gredes. Basalt Gredes
 17. 17. El cicle de les roques Paisatge format per roques plutòniques
 18. 18. El cicle de les roques Paisatge format per roques volcàniques ( 1 )
 19. 19. El cicle de les roques Paisatge format per roques volcàniques ( 2 )
 20. 20. El cicle de les roques Roques metamòrfiques; s’originen a partir d’altres roques existents: magmàtiques o sedimentàries. Es formen a l’interior de l’escorça terrestre per l’acció d’elevades pressions i temperatures. Marbre: format a partir de roques calcàries Pissarres: format a partir d’argiles Gneis: format a partir de granit
 21. 21. El cicle de les roques Paisatge amb granit i gneis ( alta muntanya )

×