La0240

1,209 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La0240

 1. 1. Vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong cơ chế thị trường vào Tổng công ty điện lực Việt Nam Luận án tiến sĩ - Mã số đề tài: LA0240 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 2. 2. MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU………………………………………………………….5 Chương 1: LÝ LUẬN VỀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG………………………………...13 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về phân phối thu nhập……………..13 1.2. Kinh tế thị trường và phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường…………………………………………...25 1.3. Các lý luận về phân phối trong nền kinh tế thị trường.…………...42 1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc về thực hiện phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp………………………...………..63 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG EVN: ĐẶC ĐIỂM , TÍNH CHẤT VÀ TÁC ĐỘNG PHÂN PHỐI THU NHẬP ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN………………………………..72 2.1. Tính chất của hoạt động kinh tế trong EVN trong thời kỳ đổi mới vừa qua…………………………………….72 2.2. Thực trạng phân phối thu nhập cá nhân trong EVN…………..109 2.3. Tính chất phân phối thu nhập và những vấn đề phân phối thu nhập trong EVN…………………...127 Chương 3. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG EVN…………………………………………..139 3.1. Bối cảnh phát triển của công nghiệp điện Việt Nam và sự cần thiết đổi mới kinh tế trong doanh nghiệp điện……...139 3.2. Tiếp tục đổi mới trong ngành công nghiệp điện………………150 3.3. Quan điểm và giải pháp đổi mới, hoàn thiện phân phối thu nhập cho cá nhân trong EVN…………………..174 KẾT LUẬN…………………………………………………......203 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ..…….………..207 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………..208 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 3. 3. DANH MỤC BIỂU Số thứ tự Trang Biểu 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của EVN …………..………….....107 Biểu 2.2 Đơn giá tiền lương giao cho các công ty điện lực……………....113 Biểu 2.3 Biểu tổng hợp đơn giá tiền lương giao cho các nhà máy điện…...116 Biểu 2.4 Đơn giá tiền lương năm 2003 của các công ty TVXD điện……..117 Biểu 3.1 Những chỉ số kinh tế của thời kỳ đổi mới…….…………………140 Biểu 3.2 Mức độ đóng góp của các lĩnh vực kinh tế vào tăng trưởng…….142 Biểu 3.3 Nhu cầu công suất các nhà máy điện cần đưa vào vận hành giai đoạn 2005-2010…………………………………..144 Biểu 3.4 Lưới điện truyền tải dự kiến xây dựng…………………………..145 Biểu 3.5 Kế hoạch phát triển hệ thống lưới phân phối điện đến 2010.....146 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 4. 4. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH Công nghiệp hoá CNTB Chủ nghĩa Tư bản CNXH Chủ nghĩa Xã hội CPI Chỉ số giá cả ĐCS Đảng Cộng sản EVN Tổng công ty Điện lực Việt Nam FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài HĐH Hiện đại hoá HTX Hợp tác xã LĐ Lao động WTO Tổ chức thương mại thế giới Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 5. 5. MỞ ĐẦU. 1, Tính cấp thiết của đề tài. Đổi mới kinh tế, chuyển kinh tế từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, phi thị trường sang kinh tế thị trường và hội nhập nền kinh tế vào nền kinh tế toàn cầu là một sự thay đổi căn bản trong phương thức sản xuất, kết cấu kinh tế và con đường phát triển kinh tế. Mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung phi thị trường trước đây có một đặc trưng nổi bật: i, Kinh tế Nhà nước với các doanh nghiệp Nhà nước chiếm vị trí chủ đạo, hơn nữa là lực lượng kinh tế bao trùm, xuyên suốt chi phối toàn bộ tiến trình phát triển kinh tế; ii, Cơ chế bao cấp, hành chính, chỉ huy. Cấu trúc và cơ chế kinh tế này đã làm cho bộ máy kinh tế sơ cứng, trì trệ, thiếu động lực. Bởi vậy, chuyển sang kinh tế thị trường, ở một ý nghĩa nhất định, là thay đổi căn bản trong cơ chế kinh tế và giải tính chất Nhà nước trong hoạt động kinh tế trở thành tất yếu. Điện lực là một lực lượng sản xuất quyết định, một yếu tố kỹ thuật đặc trưng của nền đại công nghiệp. Bởi vậy, để chuyển nền kinh tế từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp phát triển, điện khí hoá toàn nền kinh tế, xác lập một nền tảng kỹ thuật cho nền đại công nghiệp trở nên cần thiết. Tuy nhiên, trong mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, với tính cách là một lực lượng sản xuất của nền đại công nghiệp, điện lực đã không có được một hình thái kinh tế thích hợp để phát triển. Những ưu tiên đặc biệt của Nhà nước về đầu tư, về cơ chế và chính sách đã không thay được cơ chế nội sinh tự điều chỉnh thích hợp là cơ chế thị trường cho điện lực phát triển. Năm 1994, trong tiến trình đổi mới của nền kinh tế, Nhà nước đã có chủ trương thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh với hình thức là các Tổng công ty. Chủ trương này nhằm thay đổi cơ chế quản lý, thị trường hoá các ngành công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh hoá các hoạt động sản xuất – dịch vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước. Trong bối cảnh này, năm 1995, Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 6. 6. Tổng công ty điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562 TTg ngày 10/10/1994 và hoạt động theo điều lệ do Chính phủ ban hành trong Nghị định số 14/CP ngày 27/01/1995. Tới nay, hoạt động của Tổng công ty điện lực Việt Nam đã trải qua trên 10 năm. Câu hỏi đặt ra ở đây là sự đổi mới trong cơ chế kinh tế, từ cơ chế quan liêu bao cấp của mô hình kế hoạch hoá tập trung sang mô hình kinh tế thị trường làm thay đổi ra sao quan hệ và cơ chế phân phối thu nhập trong Tổng công ty điện lực? Các quan hệ và cơ chế phân phối đó đã thích ứng với hệ kinh tế thị trường hay chưa? Do vậy, đã giúp gì cho việc giải tính chất Nhà nước, do đó kinh doanh hoá của hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và thị trường hoá ngành công nghiệp điện? Trả lời những câu hỏi này, một mặt, giúp chúng ta làm sáng tỏ vấn đề cần một cơ chế, một chế độ phân phối nào để tạo ra động lực cho ngành công nghiệp điện phát triển trong quan hệ đáp ứng được yêu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Mặt khác, để trả lời câu hỏi này, cần vận dụng những lý luận phân phối thu nhập cá nhân nào của nền kinh tế thị trường. Phân phối thu nhập là một khâu của quá trình tái sản xuất, đồng thời là một quan hệ kinh tế trung tâm hợp thành nền tảng, hay hệ thống quan hệ kinh tế làm hình thái tất yếu cho lực lượng sản xuất phát triển. Bởi vậy, khi chuyển từ cơ chế phân phối của hệ thống kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế phân phối của hệ thống kinh tế thị trường, để hiểu về quá trình thay đổi trong quan hệ và nhất là trong việc xác định cơ chế, chế độ phân phối thu nhập đòi hỏi phải xuất phát từ góc độ lý luận kinh tế chính trị học để phân tích. Hơn nữa, hai hệ thống kinh tế này khác nhau căn bản, thậm chí đối lập nhau, trong đó chứa đựng những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến lợi ích kinh tế, đến động lực của sự phát triển, vì vậy, chỉ trên cơ sở vận dụng những lý luận phân phối của hệ thống kinh tế mới có thể làm sáng tỏ những vấn đề phân phối thu nhập nói chung, phân phối thu nhập cho cá nhân nói riêng trong việc đổi mới cơ chế phân phối thu nhập, hình thành chế độ phân phối thu nhập thích ứng với yêu cầu phát Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 7. 7. triển của kinh tế thị trường. Từ những ý nghĩa này, chủ đề nghiên cứu “Vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong cơ chế thị trường vào Tổng công ty điện lực Việt Nam” trở nên cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 2, Tình hình nghiên cứu. Phân phối thu nhập là vấn đề trung tâm của một hệ thống kinh tế, vì vậy, nó trở thành một trong những đối tượng cơ bản của kinh tế học chính trị nói riêng và của kinh tế học nói chung. Kinh tế học thời kỳ sơ khởi, kinh tế học cổ điển và kinh tế học hiện đại xuất phát từ bối cảnh lịch sử phát triển kinh tế khác nhau đã giải quyết về mặt lý luận phân phối thu nhập, hay phản ánh về mặt lý luận quan hệ phân phối, quy luật cơ chế và chế độ phân phối thu nhập thích ứng với từng hệ thống kinh tế, với từng trạng thái phát triển kinh tế khác nhau. Kinh tế học sơ khởi với trường phái trọng thương, kinh tế học cổ điển và kinh tế học hiện đại là kinh tế học của tiến trình kinh tế thị trường, thích ứng với các giai đoạn phát triển của tiến trình kinh tế thị trường. Dù có sự khác nhau trong cách tiếp cận, trong phương pháp nghiên cứu và cách giải quyết những vấn đề lý luận đặt ra trong phát triển kinh tế, do trình độ phát triển quy định, song kinh tế học ở các giai đoạn phát triển của kinh tế đều xoay quanh vấn đề cơ bản của kinh tế thị trường: con người sản xuất và phân phối của cải như thế nào, trên cơ sở quan hệ, quy luật, cơ chế kinh tế nào, do vậy, lợi ích kinh tế của những người tham gia trong hệ thống sản xuất, và từ đó, động lực kinh tế được hình thành ra sao? K.Mark và F.Ăngghen đã phân tích về mặt lý luận đạt tới trình độ kinh điển về phương thức sản xuất tư bản. Các ông đã vạch ra quy luật kinh tế nội tại của phương thức sản xuất tư bản. Trong cấu trúc lý luận đồ sộ của bộ “Tư Bản”, gồm ba phần chính, thì phần cuối cùng hình thành nên tập ba của bộ “Tư Bản”, K.Mark giành phân tích về quan hệ, quy luật và cơ chế phân phối thu nhập của phương thức sản xuất tư bản. ở một ý nghĩa nhất định, phân phối thu nhập là vấn Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 8. 8. đề lý luận tổng quát xuyên suốt toàn bộ bộ “Tư Bản”, nên quyển ba của bộ “Tư Bản” có tựa đề “Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa”. Có thể nói, bộ “Tư Bản” là lý luận về phân phối thu nhập của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Nửa cuối thế kỷ XX, nghiên cứu về phân phối được tập trung chủ yếu vào vấn đề phân phối lại, do đó về vấn đề công bằng trong phân phối, cụ thể là vấn đề tăng trưởng và công bằng, và xem đây là đặc trưng của sự phát triển hiện đại, vấn đề về vai trò của Nhà nước đối với phân phối nguồn lực nhằm tăng trưởng, ổn định, hiệu quả và công bằng. Bởi vậy, đặc điểm của những nghiên cứu về phân phối thu nhập trong thời kỳ này là được khuôn trong phạm vi quan hệ tăng trưởng và công bằng, quan hệ giữa tác động của Nhà nước vào nền kinh tế cùng việc thực hiện chức năng phát triển tức hiệu quả, ổn định và công bằng. Trung Quốc, một nước đang chuyển đổi cũng đặc biệt chú ý đến lý luận phân phối. Tác giả Lý Bân có công trình nghiên cứu khá đồ sộ về phân phối: “Lý luận chung của CNXH”, bàn về những nguyên lý, nguyên tắc, nội dung và hình thức phân phối trong nền kinh tế thị trường mang màu sắc Trung Quốc. Ở Việt Nam, trong những năm sau đổi mới, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phân phối: - Lương Xuân Quỳ: Xây dựng quan hệ sản xuất định hướng XHCN và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam. - Nguyễn Phú Trọng: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, quan niệm, giải pháp phát triển. - Mai Ngọc Cường - Đỗ Đức Bình: Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường. - Phạm Đăng Quyết: Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 9. 9. + Một số quan điểm về phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. + Kinh tế thị trường và công bằng trong phân phối. - Nguyễn Công Như: + Vấn đề phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. + Phân tích thống kê thu nhập của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. - Trần Thị Hằng: Về phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay. - Tống Văn Đường: Đổi mới cơ chế phân phối thu nhập và tiền lương ở Việt Nam. - Đăng Quảng: Kích cầu và phân phối thu nhập. - Nguyễn Công Nghiệp: Vấn đề phân phối nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. (Đề tài cấp Nhà nước KX 01-10. 2005). Những công trình nghiên cứu trên, về quy mô, có bốn công trình lớn, đó là: Công trình của GS.TS. Lương Xuân Quỳ, đề tài cấp Nhà nước, giai đoạn 1996-2001; Công trình của GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, đề tài cấp Nhà nước, giai đoạn 2001-2005; Công trình của Nguyễn Công Như, quy mô một cuốn sách; và công trình của GS.TS. Mai Ngọc Cường và GS.TS. Đỗ Đức Bình cũng với quy mô một cuốn sách. Những công trình có quy mô khá lớn này bàn về phân phối thu nhập có tính hệ thống. Những công trình còn lại là những bài báo, đăng tạp chí bàn về những khía cạnh khác nhau của phân phối thu nhập. Nhìn chung, những nghiên cứu về phân phối ở Việt Nam có hai đặc điểm: i, Tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng trong nền kinh tế thị trường. Ở đây phân phối được xem xét ở góc Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 10. 10. độ xã hội của phân phối. ii, Có vài công trình nghiên cứu phân phối thu nhập trong phạm vi doanh nghiệp, nhưng những công trình này chủ yếu phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập trong doanh nghiệp. Những công trình nghiên cứu về thu nhập nêu trên có nhiều ý kiến, quan điểm phù hợp có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, tác giả kế thừa trong việc giải quyết những vấn đề nghiên cứu trong đề tài luận án, đồng thời cũng thấy được những khía cạnh hạn chế cần phải xem xét và khắc phục. Những công trình nghiên cứu về phân phối nêu trên chưa trực tiếp vận dụng những lý luận phân phối của nền kinh tế thị trường vào việc giải quyết vấn đề phân phối trong một doanh nghiệp trong bối cảnh đang chuyển đổi từ hệ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang hệ kinh tế thị trường, dưới góc độ kinh tế chính trị. 3, Mục đích và nhiệm vụ của luận án. * Mục đích của luận án. - Làm rõ những lý luận phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường, hình thành những lý luận cho việc xem xét sự hình thành quan hệ, cơ chế, chế độ phân phối thu nhập trong một doanh nghiệp của nền kinh tế thị trường. - Vận dụng lý luận về phân phối thu nhập, phân tích, đánh giá, định dạng kiểu phân phối thu nhập trong Tổng công ty điện lực Việt Nam. Nêu rõ nguyên nhân và ý nghĩa của kiểu phân phối thu nhập đó đối với phát triển ngành công nghiệp điện. - Luận giải những phương hướng và những giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới cơ chế phân phối thu nhập trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam. * Nhiệm vụ. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 11. 11. - Hệ thống hoá các lý luận về phân phối, hình thành cơ sở lý luận cho việc xem xét, đánh giá sự đổi mới quan hệ, cơ chế và chế độ phân phối. - Đánh giá đúng tính chất phân phối trong Tổng công ty điện lực Việt Nam, định dạng kiểu phân phối và phân tích rõ nguyên nhân cơ bản của kiểu phân phối trong Tổng công ty điện lực Việt Nam cũng như tác động của kiểu phân phối đó đến hoạt động kinh doanh, đến sự phát triển của ngành công nghiệp điện. - Đề xuất phương hướng và những giải pháp cần thiết để hình thành một cơ chế phân phối thu nhập thích hợp giúp cho Tổng công ty điện lực Việt Nam chuyển nhanh sang chế độ kinh doanh theo cơ chế thị trường và thúc đẩy ngành công nghiệp điện phát triển thích hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường giai đoạn hiện nay. 4, Giới hạn của luận án. * Về thời gian: Luận án nghiên cứu phân phối thu nhập của Tổng công ty điện lực Việt Nam từ khi Tổng công ty được thành lập đến nay. * Về phạm vị địa bàn: Luận án phân tích phân phối thu nhập của Tổng công ty điện lực Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển của ngành công nghiệp điện của Việt Nam. * Về phạm vi vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề phân phối cá nhân trong Tổng công ty, trong mối quan hệ với phân phối chung của cả nước. Điều này hàm nghĩa, đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận án là phân phối thu nhập cá nhân trong phạm vi Tổng công ty điện lực Việt Nam. 5, Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. * Cơ sở lý luận của luận án: Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 12. 12. - Lý luận kinh tế chính trị Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phân phối và những quan điểm của Đảng về phân phối trong các văn kiện Đại hội, Nghị quyết, các chỉ thị của Đảng. - Tham khảo lý luận phân phối của kinh tế học cổ điển, kinh tế học hiện đại và kinh tế học phát triển. * Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin. - Phương pháp trừu tượng hoá của kinh tế chính trị học. - Phương pháp lịch sử – logíc. - Phương pháp phân tích – tổng hợp. - Phương pháp thống kê – so sánh. 6, Đóng góp của luận án. - Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về phân phối thu nhập, làm rõ lý luận phân phối thu nhập của nền kinh tế thị trường, đặc biệt, trên cơ sở lý luận về phân phối của nền kinh tế thị trường, nhận thức lại nguyên tắc phân phối theo lao động trong nền kinh tế thị trường. - Trên cơ sở đánh giá thực trang kinh doanh và phân phối thu nhập trong EVN, luận án làm rõ sự tương thích giữa cơ chế kinh doanh và cơ chế phân phối, từ đây đưa ra nhận xét tổng quát, để hình thành chế độ phân phối theo lý luận phân phối của hệ kinh tế thị trường, điều quyết định là đổi mới, chuyển hẳn hoạt động kinh tế của doanh nghiệp sang kinh doanh theo cơ chế thị trường, đồng thời thực hiện phân phối thu nhập theo cơ chế thị trường, là một phần tất yếu của việc biến hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp thành hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường. - Luận giải những cơ sở cho quá trình chuyển hoạt động kinh tế của doanh nghiệp sang kinh doanh theo cơ chế thị trường, đồng thời đề xuất một số giải Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 13. 13. pháp và điều kiện chủ yếu cho việc hình thành và thực hiện cơ chế phân phối của một doanh nghiệp kinh doanh theo cơ chế thị trường. 7, Kết cấu của luận án. - Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án được chia thành 3 chương: Chương 1. Lý luận về phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường Chương 2. Thực trạng phân phối thu nhập trong EVN: Đặc điểm , tính chất và tác động phân phối thu nhập đến phát triển ngành công nghiệp điện Chương 3. Tiếp tục Đổi mới và hoàn thiện phân phối thu nhập trong EVN Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com

×