Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Camilla Stoltenberg: Én verden, én helse

Verdens grenser forskyves. Smitte skjer på tvers av landegrenser og kontinenter og mellom dyr og mennesker. Hvordan ivaretar og styrker man befolkningens helse? Hvilke strategiske vurderinger ligger bak kommunikasjonen med publikum? Og hva skal til for å skape varig endring?

Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet gir innblikk i hvor skoen trykker mest og hvordan de bygger den nødvendige beredskapen for å møte utfordringene.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Camilla Stoltenberg: Én verden, én helse

  1. 1. Kommunikasjonsdagen 2016 Det Norske Teatret onsdag 2. mars 2016 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Én verden – én helse
  2. 2. Ikke-smittsomme sykdommerSmittsomme sykdommer Én verden – én helse Fedme Bærekraft, mat og helse Urbanisering, byutvikling Ebola, zika, pandemier Antibiotikaresistens
  3. 3. 6.-7. oktober 2014
  4. 4. DOBLING av antall overvektige siden 1980 42 MILL 42 millioner barn under 5 år var overvektige i 2013 70 MILL barn vil være overvektige i 2025 om trenden fortsetter 30% Veksten er 30% høyere i lav- og mellominntektsland, enn i utviklede land
  5. 5. Kommunikasjon og kulturforståelse
  6. 6. Takk

×