Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leermiddelen challenge presentatie

785 views

Published on

Presentatie die hoort bij de workshop
Kennisnet leermiddelen Challenge

Tijdens de Leermiddelen Challenge van Kennisnet gaan schoolleiders in één dagdeel met hun team aan de slag om digitale leermiddelen een plek te geven in hun lessen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leermiddelen challenge presentatie

 1. 1. Kennisnet Leermiddelen Challenge.
 2. 2. HAAL MEER UIT MIJN METHODE?! Bron: Shutterstock
 3. 3. PROGRAMMA • Uitleg van de Leermiddelen Challenge • Analyseren van de methode, vanuit de gedeelde ambitie • Terugkoppelen • Tweede fase van de Leermiddelen Challenge • Op zoek naar de juiste balans • Terugkoppelen en planning bekend maken
 4. 4. DE KENNISNET LEERMIDDELEN CHALLENGE
 5. 5. DE KENNISNET LEERMIDDELEN CHALLENGE  De gedeelde ambitie: “vul hier uw ambitie in”  Welke prioriteiten ga je stellen en hoe ga je aan de slag?  “Aan tafel” (x- aantal herontwerptafels)  Presentaties en reflectie: waar zit de winst?  Het professionele perspectief: de leraar als onderwijsontwerper  Het veranderproces: hoe ga je verder in je team (en met wie)?  De opbrengsten: beoordelen, onderzoeken, borgen en delen
 6. 6. TIJDSPAD Vraag Eerste sessie KDC Diverse momenten van herontwerp Presenteren en bijstellen Implementeren en borgen Dagdeel Met een deel van het team/sectie ICT inzetten bij differentiatie Concrete planning maken Gedurende een maand iedere woensdag Na een maand presenteren aan hele team + delen van ervaringen uit praktijk Gevolgd door sessie om zaken bij te stellen Vastleggen van vervolg. Wie (welke leden team nog meer) Wat (welke onderwerpen) Planning Dit is ook het moment om inverentarisatie te maken van infra Vraag
 7. 7. DE KLC GAAT OVER LEERMIDDELEN
 8. 8. PRAKTISCHE HANDREIKING (KLEURENSYSTEEM) Instructie Verwerking Toepassing Toetsing
 9. 9. WAT IS DE BALANS? Toetsen Verwerken Toepassing Instructie
 10. 10. HERONTWERPEN: WAT WORDT DE BALANS? Huidige balans Instructie Verwerking Toepassing Toetsing Toekomstige balans?
 11. 11. HUIDIGE BALANS GEWENSTE BALANS Toetsen Verwerking Toepassing Instructie
 12. 12. BETERE BALANS DOOR AANDACHT VOOR EN INZET VAN ICT bestaand nieuw
 13. 13. ICT EN DE KUNST VAN HET BILJARTEN
 14. 14. DE KLC GAAT OVER ONDERWIJS ONTWERPEN
 15. 15. HOE INTEGREER JE HIER ICT IN?
 16. 16. Onderzoek van Kennisnet richt zich op de algemene principes die verklaren waarom een ict-toepassing in een zekere context wel of niet werkt. Het kan gaan over ict voor leren, organiseren en professionaliseren. Het tracht hiermee in kaart te brengen wat we weten over wat werkt met ict in het onderwijs, alsook welke praktijkvragen nog niet beantwoord zijn.
 17. 17. RENDEMENT POSTIEF… EEN GREEP UIT... Taal verwerven met digitale prentenboeken Rekenen met de spelcomputer Leesmotivatie bij dyslectische leerlingen Online mindmaps ondersteunen vraaggestuurd onderwijs Digitaal toetsen Verlengde rekeninstructie met het digibord Slim stampen maakt feiten leren leuk Beter schrijven met een hulpmiddel dat teksten ordent Meer leren van beeld én geluid Met een goede webquest denken leerlingen zelf na Webquests maken leren actiever Effectief leren met videovoorbeelden
 18. 18. GEBRUIKEN “WAT ER AL BEKEND IS”
 19. 19. “EVIDENCE AWARE” HERONTWERPEN Bron: kennisnet onderzoek
 20. 20. ICT en onderwijs
 21. 21. BLOOMS ONTLEDING VAN HET LEERPROCES creëren evalueren analyseren toepassen begrijpen onthouden hoge cognitieve belasting lage cognitieve belasting
 22. 22. https://www.youtube.com/watch?v=5OG2NpzQsEs
 23. 23. BLOOM KOPPELEN AAN KLEUREN EN LEEROPBRENGSTEN Beheersingsniveau gedragskenmerk operationele ‘werkwoorden’ Onthouden feiten-reproductie, herkenning, herinnering classificeren, herkennen, identificeren, in volgorde plaatsen, lokaliseren, navertellen, noemen, onderkennen, opsommen, reproduceren, rubriceren, selecteren, uit elkaar houden, weergeven Begrijpen begrip, interpretatie, logische reproductie aanduiden, aangeven, formuleren, illustreren, karakteriseren, opdracht geven, schetsen, signaleren, typeren, met eigen woorden vertellen, vertegenwoordigen Toepassen elementen uit ‘onthouden en ‘begrijpen’ hanteren in nieuwe situaties; kiezen van de juiste wetten, regels, schema’s, begrippen enzovoorts aandeel leveren, aangeven van grenzen, hiaten e.d., behandelen, berekenen, beschrijven, bewaken, bijdragen, definiëren, demonstreren, gebruiken, hanteren, oplossen, opstellen, een overzicht geven, procedure kiezen en volgen, rapporteren, schatten, uitleggen, verduidelijken, voorspellen, voorstel doen, vormgeven vragen formuleren Analyseren, synthetiseren ordenen naar inhoud, vorm, functie e.d.; samenstellen van elementen tot een uniek en origineel geheel afkeuren, afleiden, afwegingen maken, alternatieven voorleggen, argumenteren, becommentariëren, belangen afwegen, concluderen, construeren, controleren, discussiëren, herformuleren, leiding geven, modelleren, motiveren, onderhandelen, ontwerpen, fouten opsporen, opbouwen, problemen oplossen, ordenen, organiseren, overleggen, prioriteiten stellen, relateren, samenstellen, samenvatten, uitvoeren, tot stand brengen Creëren evalueren, beoordelen, toepassen buiten eigen discipline adviseren, beoordelen, commentaar geven, kritisch doorlichten, evalueren, ondersteunen, oordelen, verdedigen, toetsen, zelfstandig optreden
 24. 24. Voorbeelden gebruiken Bloom
 25. 25. VANUIT LEERLINGEN LANGS DOELEN EN LEERTAKEN NAAR MEDIA (INCL. ICT)
 26. 26. OEFENEN MET TAXONOMIE VAN BLOOM
 27. 27. Observeren en evalueren
 28. 28. IK GA INVESTEREN, MAAR.. levert het tijdwinst op? realiseert het onze ambitie? wat weten we erover uit onderzoek? kan ik het met collega’s delen?
 29. 29. Bedankt voor uw aandacht!

×