Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-ALS LEERWERKPLAATS
© 2014 Marijke van Vijfeijken
Centre of Expertise Leren met ict
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN
...
Opbouw
• Toelichting onderzoek
• Toelichting werkwijze iXperium-ontwikkelkring
• Opbrengsten iXperium-ontwikkelkring (ict-...
Onderzoeksvraag
• Wat zijn de opbrengsten van de (professionaliserings)
activiteiten van het iXperium, toegespitst op de
o...
Figuur 1 –Onderzoek naar opbrengsten iXperium
De methodiek: iXPERIUM ontwikkelkring
Samen ict-leerarrangementen ontwerpen om
recht te doen aan verschillen in de klas.
...
Wie doen mee?
Studenten / opleiders
Onderzoekers CoE
leren met ict
Externe experts
Leraren / scholen
HOE WERKT HET IXPERIUM ?
Recht doen
aan
verschillen
met ict
Werk-
hypothese
Werk-
hypothese
Onderzoeks
vraag
Onderzoeks
vr...
Passend onderwijs (omgaan
met verschillen)
Effectieve leertijd vergroten
Nieuw onderwijsconcept: bijv.
onderzoekend leren
...
Koppeling praktijkvraag aan designteam
Figuur 3 – Kader voor meta-analyse onderzoeksrapportages voor iXperium-ontwikkelkring
Wat levert het op?
Ict-rijke leerarrangementen met
vakoverstijgende ict-toepassingen
Ict-rijke leerarrangementen met vakspecifieke
ict-toepassingen
Figuur 2.2 – Links: groepen waarvoor ict-rijke leerarrangementen zijn ontwikkeld (in aantal).
Rechts: welke vakgebieden wa...
Motivatie
betrokkenheid
Onderzoekend leren
leerresultaten
Bevindingen/ervaringen
Persoonlijke ervaringen/opbrengsten van
leraren
• Ervaring opgedaan met ontwerpen van ict-rijke
leerarrangementen en het e...
Persoonlijke ervaringen/opbrengsten van
lerarenopleiders
• Meer inzicht in praktijkvragen van de scholen
• Netwerkuitbreid...
Persoonlijke ervaringen/opbrengsten van
studenten
• Ervaring ontwerponderzoek
• In dialoog gaan met verschillende discipli...
Leergemeenschap?
Inrichtingskenmerken Leerproces Opbrengsten
Gedeeld domein Uitwisselen van verhalen Concrete producten
Gedeelde werkwijze ...
Pijler 1: Inrichtingskenmerken
Gemeenschappelijke opdracht is
beantwoorden praktijkvraag van de school
Zoektocht naar zinv...
Pijler 2: Leerprocessen
Uitwisseling en evaluaties adhv (tussentijdse)
producten van de student
Veel waardering voor de ve...
Pijler 3 Organisatie-opbrengsten
School Pabo CoE
Concrete producten Relatie werkveld &
opleiding is versterkt
Overkoepelen...
Opbrengsten
School Pabo CoE
Ict-rijke
leerarrangementen
Relatie werkveld &
opleiding is versterkt
Overkoepelende
inzichten...
Successen iXperium-ontwikkelkring
• Het leidt tot concrete producten (ict-rijke
leerarrangementen)
• De verschillende expe...
Leerpunten iXperium-ontwikkelkring
• Meer aandacht voor ontwerpen (design thinking)
• Het team van de basisschool een acti...
Kwaliteit en rendement Middagarrangementen
en iXpiratiedagen
Inspireren
Experimenteren
Toepassen in de klas
Schoolorganisa...
Model van Kirkpatrick (1994)
Wat zeggen de leraren over de middagarrangementen?
Kwaliteit iXpiratiemiddagen
• Veel belangstelling
• De wens is om praktische vragen beantwoord te krijgen
• Leraren zijn p...
Aanbevelingen iXperium-ontwikkelking
• Meer aandacht voor ontwerpen in de projectgroepen: het
worden designteams
• De lera...
• Systematische terugkoppeling naar eigen achterban (pabo,
team basisschool)
• Rapporteren verbeteren ten behoeve van kenn...
Aanbevelingen middagarrangementen en
iXpiratiemiddagen
• Huidige programma’s behouden, hier is vraag naar!
• Wel aanscherp...
Meer weten over dit evaluatieonderzoek?
Marijke.vanvijfeijken@han.nl
Marijke5eijken
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict

884 views

Published on

In 2011 is door het Community Learning Center (CLC) Arnhem, een samenwerkingsverband tussen drie schoolbesturen PO (Fluvius, De Basis en Delta) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Pabo Arnhem en Centre of Expertise leren met ict (CoE)), iXperium Arnhem opgericht. Dit is een leerwerkomgeving voor ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten in het kader van leren met ict. Recht doen aan verschillen is het leidende principe in het iXperium. De ambitie is om door de onderlinge regionale samenwerking en kennisontwikkeling een belangrijke stap te maken in het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen, effectief is en uitdaagt tot optimale talentontwikkeling. Het uitgangspunt daarbij is dat ict hierin een cruciale rol speelt en de klas- en schoolorganisatie mee zal moeten ontwikkelen.
In het iXperium zijn sinds het begin van schooljaar 2011/2012 diverse (professionaliserings-) activiteiten uitgezet vooral voor leraren en directies van de bij CLC Arnhem aangesloten scholen, voor lerarenopleiders en studenten van de pabo van de HAN en onderzoekers van CoE. Het CoE en de CLC-partners willen door middel van een tussentijdse evaluatie weten wat de opbrengsten zijn van het iXperium en handvatten krijgen voor gerichte sturing op kwaliteitsverbetering van de iXperium-activiteiten. De evaluatie naar de opbrengsten van het iXperium is uitgevoerd door onderzoekers van het CoE. Dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van april 2014 tot en met juli 2014, de analyse en rapportage in het najaar van 2014.

Het evaluatieonderzoek heeft zich gericht op twee facetten van het iXperium. Het eerste facet zijn de opbrengsten van de projectgroepen in de iXperium-ontwikkelkring. In deze projectgroepen ontwerpen leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, studenten en mentoren media educatie met elkaar ict-rijke leerarrangementen voor onderwijs dat recht doet aan verschillen. Het beantwoorden van de praktijkvraag van de basisschool is daarbij het uitgangspunt. Er is een meta-analyse gedaan over de ontwikkelde en onderzochte ict-rijke leerarrangementen en er zijn individuele en groepsgesprekken gevoerd om de leerprocessen en verbetermogelijkheden in de projectgroepen van de iXperium-ontwikkelkring te kunnen beschrijven. Het andere facet zijn de opbrengsten van het iXperium als fysieke plek voor professionalisering. Er worden in het iXperium middagarrangementen en iXpiratiemiddagen georganiseerd. Tijdens de middagarrangementen komt een leraar met zijn of haar klas naar het iXperium om onder begeleiding van studenten en lerarenopleiders van de pabo activiteiten te doen met verschillende devices en verschillende educatieve ict-toepassingen. Op de iXpiratiemiddagen worden workshops verzorgd over leren met ict. Er is door middel van interviews en het uitzetten van een vragenlijst onderzoek gedaan naar de kwaliteit en het rendement van de middagarrangementen en de iXpiratiemiddagen.
.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict

 1. 1. -ALS LEERWERKPLAATS © 2014 Marijke van Vijfeijken Centre of Expertise Leren met ict Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN Evaluatie activiteiten iXperium Arnhem 2012/2013 & 2013/2014
 2. 2. Opbouw • Toelichting onderzoek • Toelichting werkwijze iXperium-ontwikkelkring • Opbrengsten iXperium-ontwikkelkring (ict- leerarrangementen, persoonlijke opbrengsten en opbrengsten op organisatieniveau) • Successen en leerpunten iXperium-ontwikkelkring • Kwaliteit en rendement iXpiratiemiddagen en middagarrangementen • Aanbevelingen
 3. 3. Onderzoeksvraag • Wat zijn de opbrengsten van de (professionaliserings) activiteiten van het iXperium, toegespitst op de opbrengsten van de iXperium-ontwikkelkring, de middagarrangementen en de iXpiratiemiddagen? • Wat zijn de leerpunten en verbeterkansen?
 4. 4. Figuur 1 –Onderzoek naar opbrengsten iXperium
 5. 5. De methodiek: iXPERIUM ontwikkelkring Samen ict-leerarrangementen ontwerpen om recht te doen aan verschillen in de klas. samen leren samen werken samen ontwikkelen samen uitproberen samen onderzoeken
 6. 6. Wie doen mee? Studenten / opleiders Onderzoekers CoE leren met ict Externe experts Leraren / scholen
 7. 7. HOE WERKT HET IXPERIUM ? Recht doen aan verschillen met ict Werk- hypothese Werk- hypothese Onderzoeks vraag Onderzoeks vraag Ontwerp leerarran- gement Ontwerp leerarran- gement Uitvoeren en Onderzoek Uitvoeren en Onderzoek Ervaringen Resultaten Ervaringen Resultaten Praktijkvraag Ontwerpeisen - vraag - context Bestaande toepassingen (op maat maken) Nieuwe toepassingen Ontwikkelkring : leraren, opleiders, studenten, onderzoekers, experts. Studenten Door het gebruik van [ict- toepassing] verwacht ik voor [concept ] [vakgebied] bij [welke leerlingen] te bereiken dat [verwachte opbrengsten] omdat [onderlinge samenhang]
 8. 8. Passend onderwijs (omgaan met verschillen) Effectieve leertijd vergroten Nieuw onderwijsconcept: bijv. onderzoekend leren Ambities en praktijkvragen?
 9. 9. Koppeling praktijkvraag aan designteam
 10. 10. Figuur 3 – Kader voor meta-analyse onderzoeksrapportages voor iXperium-ontwikkelkring Wat levert het op?
 11. 11. Ict-rijke leerarrangementen met vakoverstijgende ict-toepassingen
 12. 12. Ict-rijke leerarrangementen met vakspecifieke ict-toepassingen
 13. 13. Figuur 2.2 – Links: groepen waarvoor ict-rijke leerarrangementen zijn ontwikkeld (in aantal). Rechts: welke vakgebieden waarvoor ict-rijke leerarrangementen zijn ontwikkeld (in aantal) 7 3 4 1 1 Vakgebied Taal Rekenen OJW Studievaardigheden Soc. Vaardigheden 2 2 6 7 Groep Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 Figuur 2.3 – Doelgroepen van de ict-rijke leerarrangementen (in aantal) 6 1 3 2 1 1 2 Doelgroep (hoog)begaafd Ontwikkelingsvoorsprong Dyslectisch/leeszwak Rekenzwak Beperkte woordenschat ADHD Hele klas Technisch lezen, woordenschat, beginnende geletterd en gecijferdheid, open en gesloten lettergrepen, werkwoordspelling, basisvaardigheden rekenen, tafeltjes automatiseren, kaartlezen, natuuronderwijs, samenwerken, geschiedenis, thematisch werken
 14. 14. Motivatie betrokkenheid Onderzoekend leren leerresultaten Bevindingen/ervaringen
 15. 15. Persoonlijke ervaringen/opbrengsten van leraren • Ervaring opgedaan met ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen en het evalueren/beoordelen ervan “Het onderzoek stelt ons in staat om er op een andere manier naar te kijken. Ik stop nu niet meer meteen als iets even niet werkt en mijn houding is veel kritischer geworden”
 16. 16. Persoonlijke ervaringen/opbrengsten van lerarenopleiders • Meer inzicht in praktijkvragen van de scholen • Netwerkuitbreiding “Ik zet nu zelf vaker ict in, al gaat het met kleine stapjes.”
 17. 17. Persoonlijke ervaringen/opbrengsten van studenten • Ervaring ontwerponderzoek • In dialoog gaan met verschillende disciplines “In het begin vond ik het raar dat dingen anders gingen in de projectgroepen van het iXperium. Uiteindelijk vind ik het fijn, ik heb nu meer geleerd dan wanneer ik niet in de iXperiumontwikkelkring had gezeten”.
 18. 18. Leergemeenschap?
 19. 19. Inrichtingskenmerken Leerproces Opbrengsten Gedeeld domein Uitwisselen van verhalen Concrete producten Gedeelde werkwijze Ervaringen expliciet maken Persoonlijke opbrengsten Gedeelde identiteit Sociale interactie Collectieve opbrengsten Collectieve reflectie Opbrengsten organisatie Collectief naar oplossing Pijlers voor leergemeenschappen (Mittendorf, 2006)
 20. 20. Pijler 1: Inrichtingskenmerken Gemeenschappelijke opdracht is beantwoorden praktijkvraag van de school Zoektocht naar zinvolle samenwerking (groei)/inbreng studenten te leidend Structuur in de projectgroep wordt erg gewaardeerd (projectmatig werken) Veel waardering voor de verschillende expertises in de groep
 21. 21. Pijler 2: Leerprocessen Uitwisseling en evaluaties adhv (tussentijdse) producten van de student Veel waardering voor de verschillende expertises in de groep, expertise leraar bs en mentoren media educatie onvoldoende tot recht Nauwelijks communicatie met achterban Weinig tijd voor ontwerpfase
 22. 22. Pijler 3 Organisatie-opbrengsten School Pabo CoE Concrete producten Relatie werkveld & opleiding is versterkt Overkoepelende inzichten inzet ict bij rechtdoen aan verschillen Ontwerpeisen Inzicht in specifieke ict- apps Meer inzicht in werking leergemeenschappen in relatie met innovatie ict Inzicht in specifieke ict- apps Inzicht in vraagstukken werkveld Tools voor ontwerpen en onderzoeken van leerarrangementen Inzicht in stappen voor innovatie met ict Handvatten voor eigen inzet ict in de lessen Inzicht in vraagstukken werkveld Drempelverlaging inzet ict in de les Aandacht voor dig. vaardigheden
 23. 23. Opbrengsten School Pabo CoE Ict-rijke leerarrangementen Relatie werkveld & opleiding is versterkt Overkoepelende inzichten Ontwerpeisen Inzicht in specifieke ict- apps Meer inzicht in werking plg’s in relatie met innovatie ict Inzicht in specifieke ict- apps en wijze van beoordelen Inzicht in vraagstukken werkveld Ontwikkeling van tools om praktijkonderzoek op school te verbeteren Inzicht in stappen voor innovatie met ict Handvatten voor eigen inzet ict in de lessen Inzicht in vraagstukken werkveld Drempelverlaging inzet ict in de les Verbetering onderzoeks- vaardigheden Kennis begeleiden van studenten Aandacht dig. vaardigheden
 24. 24. Successen iXperium-ontwikkelkring • Het leidt tot concrete producten (ict-rijke leerarrangementen) • De verschillende expertises in een projectgroep • Projectmatig werken • Goede aansluiting bij de vraag van de school • Onderzoeksexpertise
 25. 25. Leerpunten iXperium-ontwikkelkring • Meer aandacht voor ontwerpen (design thinking) • Het team van de basisschool een actievere rol bij het ontwerpen • Minder afhankelijk worden van de vorderingen van studenten • Aanscherpen van de rol van mediacoaches • Afstemming Pabo verbeteren • Meer afspraken over wijze van rapporteren over de arrangementen voor kennisdeling en kennisontwikkeling (systematische meta-analyse)
 26. 26. Kwaliteit en rendement Middagarrangementen en iXpiratiedagen Inspireren Experimenteren Toepassen in de klas Schoolorganisatie
 27. 27. Model van Kirkpatrick (1994) Wat zeggen de leraren over de middagarrangementen?
 28. 28. Kwaliteit iXpiratiemiddagen • Veel belangstelling • De wens is om praktische vragen beantwoord te krijgen • Leraren zijn positief over organisatie en leerrendement tijdens workshops • Beoordeling: 7,4
 29. 29. Aanbevelingen iXperium-ontwikkelking • Meer aandacht voor ontwerpen in de projectgroepen: het worden designteams • De leraar, als (toekomstig) gebruiker van het ict-rijke leerarrangement in de projectgroep • Structurele plek van de mentoren media educatie in de designteams • Verbeteren leerprocessen (samen ontwikkelen, beproeven en evalueren)/minder nadruk op de producten van studenten en meer op uitwisseling van ieder lid
 30. 30. • Systematische terugkoppeling naar eigen achterban (pabo, team basisschool) • Rapporteren verbeteren ten behoeve van kennisdeling en de systematische meta-analyse over de ontwikkelde en beproefde ict-rijke leerarrangementen
 31. 31. Aanbevelingen middagarrangementen en iXpiratiemiddagen • Huidige programma’s behouden, hier is vraag naar! • Wel aanscherpen door meer aan te sluiten bij leerbehoefte van de leraren (voortraject aanpassen) • Zorg voor folluw up bij de middagarrangementen • Ontwikkel middagarrangementen voor de gevorderde leraar • Zorg voor structurele evaluatie
 32. 32. Meer weten over dit evaluatieonderzoek? Marijke.vanvijfeijken@han.nl Marijke5eijken

×