Successfully reported this slideshow.

Presentación acc1 o 14abril11

564 views

Published on

Presentación de ACC1ó sobre las ayudas que proporcionan a las empresas que desean internacionalizarse y que tuvo lugar el pasado 14 de abril en Foment Nacional del Treball, dentro del acto: Internacionalització i tecnologia: claus pel futur

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación acc1 o 14abril11

 1. 1. ACC1ÓServeis a la Internacionalització14 abril 2011 www.acc10.cat
 2. 2. PRESENTACIÓ QUI SOMACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana, experta en innovació iinternacionalització, que compta amb 5 delegacions a Catalunya i una xarxa exterior de 34 oficinesarreu del món.ACC1Ó respon a la voluntat de millorar el suport al teixit empresarial català davant els nous reptesglobals.ACC1Ó situa l’empresa en el centre de la seva activitat, apropant-se a la seva realitat i a les sevesnecessitats d’innovació i internacionalització.ACC1Ó actua sota els principis de: • Proactivitat i proximitat. • Flexibilitat i capacitat d’adaptació. • Eficiència i optimització de recursos. • Consens entre el sector públic i el privat. www.acc10.cat
 3. 3. ÀMBITS D’ACTUACIÓ MODELS DE NEGOCI ACCIÓ INDIVIDUAL ACCIÓ COL·LECTIVA Millora del model de gestió Dinamització de clústers, Estratègia empresarial sectors i territori INNOVACIÓ INTERNACIONALITZACIÓ PROJECTES PROJECTESINDIVIDUALS COL·LABORATIUS DIVERSIFICACIÓ ATRACCIÓ INICIACIÓ I CONSOLIDACIÓ INVERSIONS TECNIO CENTRES PROMOCIÓ NEGOCIS (CPNs) FINANÇAMENT www.acc10.cat
 4. 4. SERVEIS INTERNACIONALITZACIÓ Resum de serveis per a la internacionalització de l’empresa catalana * INICIACIÓ DIVERSIFICACIÓ I CONSOLIDACIÓ ATRACCIÓ INVERSIONS PROGRAMA PROMOCIÓ INTERNACIONAL (MIPRO, CERIT, MICRO) PRIORITZACIÓ DE MERCATS GRUPS EXPORTACIÓ PRIMERA EXPORTACIÓ NEX-PIPE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA INTERNACIONAL 2BDIGITAL CONTRACTACIÓ PÚBLICA GESTIÓ PROJECTES INVERSIÓ DIRECTA EXTERIOR INTERNACIONAL INVERSIÓ NOVES ESTRATÈGIES D’INTERNACIONALITZACIÓ LÍNIA ICF – ACC1Ó INVERSIÓ EXTERIOR / LINIA ICO LIQUIDEZ (2011) LÍNIA PROJECTES INVEST CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS (34 CPNs)* Serveis no definitius a l’espera de conèixer el pressupost 2011 www.acc10.cat
 5. 5. INICIACIÓ A LA INTERNACIONALITZACIÓ INICIACIÓ PROGRAMA NEX - PIPE 2BDIGITAL • Objectiu: Confecció i implantació d’un Pla • Objectiu: Utilització de la pàgina web com a de Promoció Internacional eina de màrqueting internacional. Orientar el • Diagnosi gratuït web cap als mercats exteriors, reforçant • Assessor senior l’estratègia internacional. 100 hores a 70 / 85 Euros/hora BENEFICIS Ajut de 80% del cost. • Fase 1: Pla estratègic de l’empresa a Internet • Col·laborador Ajut: 50% del cost de 30 hores assessor i 30% (obligatori disposar d’un professional dedicat del cost de la creació/redisseny del web (màx. 100% al comerç internacional) 3.000 euros). Ajut de 12.000 Euros (1.000 Euros/mes). Sou mínim 18.000 Euros. • Fase 2: Pla de màrqueting en línia • Despeses de promoció internacional, Ajut: 50% del cost de 30 hores assessor i 50% Fins a 22.550 Euros. cost de promoció on line (màx 1000 euros) Ajut del 70% en viatges, fires, catàlegs,... • Gestionat entre ICEX, ACC1Ó i Cambres* Serveis no definitius a l’espera de conèixer el pressupost definitiu 2011 www.acc10.cat
 6. 6. CONSOLIDACIÓ INTERNACIONALCONSOLIDACIÓ NOVES ESTRATÈGIES INVERSIÓ DIRECTA A L’EXTERIOR D’INTERNACIONALITZACIÓObjectiu: Ajut i assessorament especialitzat per a • Objectiu: Ajut per a la creació i/o adquisició de necessitats específiques en el procés d’interna- societats a l’exterior, tant productives, comercials o cionalització d’empreses amb experiència int’l. de serveis.ÀMBITS DE TREBALL BENEFICIS • Fase Viabilitat: 25% de les despeses• Operativa financera internacional. subvencionables (estudis i viatges): màx. 12.000 €.• Gestió de l’expatriació del personal.• Fiscalitat en el procés d’internacionalització. • Fase Implantació: 25% de les despeses• Optimització l’organització internacional. subvencionables (constitució, sous i salaris,• Gestió del procés de fusió o adquisició a l’exterior. lloguers, assessors externs, selecció de personal,• Coneixement i gestió de la propietat industrial i formació i viatges): màx. 48.000 €/36.000 € facilitar-ne la seva internacionalització.• … • Assessorament per planificar l’estructura financera de la inversió.BENEFICIS50% del cost d’assessorament, màx. 10.000 €. www.acc10.cat
 7. 7. TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA INTERNACIONAL TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA INTERNACIONALServei ofert per ACC1Ó a través de l’Enterprise Europe Network i la xarxa d’oficines d’ACC1Ó.SERVEIS • Difusió d’ofertes i de demandes de perfils tecnològics a nivell internacional. • Cerca de socis tecnològics potencials (PIMEs, grups de recerca, centres tecnològics, grans empreses). • Organització i participació en missions i brokerage events d’àmbits tecnològics específics. • Servei de suport i assessorament en les diferents fases. • Missions tecnològiques Connect: Missions col·lectives dempreses per localitzar els millors socis tecnològics internacionals i desenvolupar projectes R+D+i conjunts. Missions 2011: Mèxic (energies renovables), EUA (Biotecnologia), Japó (green car), Corea (electrònica) i Israel (TIC) www.acc10.cat
 8. 8. INTRODUCCIÓ ALS CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS (CPNs)Què són? 34 oficines pròpies a les principals capitals econòmiques, amb personal propi expert en el paísque ofereixen serveis d’assessorament personalitzat per tal d’introduir l’empresa catalana al mercat. Principals serveis• Cerca de canals d’aprovisionament. • Implantació d’empresa.• Estudi de mercat • Missions comercials i tecnològiques.• Cerca de canals de comercialització. • Selecció de personal.• Constitució d’empresa. • Seguiment de contactes.• Prospecció individual. • Diversificació Exterior.• Contractació Pública Internacional • ... Nous àmbits d’actuació:• Captació de capital, d’inversions estrangeres i de talent.• Cerca de socis tecnològics i transferència tecnològica internacional.PLATAFORMES EMPRESARIALSDirigit a empreses que vulguin establir-se de manera estable i permanent a l’exterior:• Instal·lacions per desenvolupar l’activitat empresarial dins els CPNs d’ACC1Ó.• Assessorament per accelerar la implantació. www.acc10.cat
 9. 9. XARXA EXTERIOR D’ACC1ÓSilicon Valley 34 CPNs prestant servei a més de 70 països arreu del món www.acc10.cat
 10. 10. MODEL DE PRESTACIÓ DE SERVEISModel de prestació del servei CPNs COMERCIALITZACIÓ I AVALUACIÓ I DEFINICIÓ DEL EXECUCIÓ PROJECTE TANCAMENT PROJECTE-Reunió amb empresa per conèixer necessitats -Execució del projecte (CPN)-Treball conjunt BCN+CPN -Comunicació permanent amb - Anàlisi del projecte concret-Disseny de proposta: client (satisfacció i impacte)(Pla Actuació= objectius, metodologia, -Seguiment del projecte (BCN) outputs, hores dedicació, calendari i -Entrega Informe Final honoraris -segons preu hora definit- )-Acord amb empresa sobre proposta www.acc10.cat
 11. 11. PRINCIPALS XIFRES DE LA XARXA DE CPNs - Director CPN + equip (En general: entre 2 i 5 persones) - Coneixedors del mercat i experts en comerç internacionalEstructura d’un CPN - Comunicació directa amb empreses clients - Coordinació continua amb consultors BCN - Definits anualment - Objectiu de facturació (calculat per hores disponibles + mercat) Objectius CPN - Mantenir optimitzada la xarxa - Objectiu satisfacció clients (arribar a un 8 sobre 10) - L’empresa paga aprox. un 50% del cost real del serveiServeis Remunerats - Assegurar la implicació del client i del CPN i el valor del projecte - Mantenir un percentatge significatiu d’autofinançament - Unes 100 persones treballant a la xarxa Dades rellevants - 33 nacionalitats i més d’una vintena d’idiomes diferents - Oficines de 75 m2 de mitjana i uns 150 m2 si hi ha plataformes - Serveis certificats ISO 9000 des de 1996 - 803 projectes d’assessorament individual realitzats Resultats (2010) - 529 empreses diferents - Satisfacció clients 8,03 - Impacte real en negoci: 77% clients valoren favorablement www.acc10.cat
 12. 12. SECTORS USUARIS DELS CPNs 2010 S Altres Serveis 64Metal·lúrgia i Productes Metàl·lics i Maquinària i Equips Mecànics 42 Alimentació i Begudes 41 Tèxtil i Confecció 37 Indústries Químiques 33 S TIC i Telecomunicacions 28 Equips Elèctrics i Electrònics 23 S Construcció i Materials de Construcció 22 S Distribució 14 Material de transport 12 Indústries del Paper, l´Edició i les Arts Gràfiques 12 Altres Indústries 11 S Logística i Transports 10 S Serveis i Material Sanitari 8 S Medi Ambient 8 S Indústries audiovisuals 7 S Educació i formació 7 Indústria de la Fusta, el Suro i el Moble 5 2010: 170 Empreses de serveis (44,0 %) S Restauració i Turisme 2 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% MOSTRA: 386 empreses (amb projectes individuals + multicentres) www.acc10.cat
 13. 13. A ON VOLEN ANAR ELS SECTORS ?CPNs més contractats per les empreses de cada sector Equips Elèctrics i Electròn. TIC i Telecomunicacions Construcció i Materials Alimentació i Begudes Indústries Químiques Metal. i Maquinària Tèxtil i Confecció Altres Indústries Altres Serveis Mostra Total Univers: 1781 projectes Mostra 1781 256 123 139 197 112 123 60 88 406 Europa 507 34,4% 35,0% 25,2% 39,6% 32,1% 30,1% 23,3% 9,1% 21,7% 28,5% Amèrica 486 31,6% 14,6% 25,9% 18,8% 14,3% 30,1% 33,3% 56,8% 28,6% 27,3% Àfrica - Orient Mitjà 288 17,2% 11,4% 22,3% 17,3% 20,5% 6,5% 11,7% 8,0% 20,9% 16,2% Àsia - Pacífic 383 15,2% 38,2% 25,9% 21,8% 30,4% 29,3% 16,7% 13,6% 16,7% 21,5% Total 14,4% 6,9% 7,8% 11,1% 6,3% 6,9% 3,4% 4,9% 22,8% Font: ACC1Ó (dades 2008-2010) Les files i columnes amb menys registres han estat ocultades per fer més fàcil la comprensió de la taula www.acc10.cat
 14. 14. www.acc10.cat

×