Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jerday Knesset Maya Choshen

663 views

Published on

Dr, Maya Choshen Jerusalem researcher of JIIS (the Jerusalem Institute for Israel studies) presents the challanges of the population in Jerusalem in the Knesset

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jerday Knesset Maya Choshen

 1. 1. ירושלים – חיכוך , חיים והשלמה דיון מיוחד לרגל יום ירושלים חילונים , דתיים וחרדים בירושלים יום ירושלים תשס " ט המקור לכל הנתונים הסטטיסטיים הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים , בעריכת מאיה חושן ובהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל ועיריית ירושלים , לשנים המתאימות www.jiis.org.il ד " ר מאיה חושן מכון ירושלים לחקר ישראל
 2. 2. פסיפס ירושלמי <ul><li>העושר החברתי - תרבותי של תושבי ירושלים </li></ul><ul><li>והמבנה השכונתי שלה </li></ul><ul><li>הם חלק מיופייה ומאופייה , אך הם גם מקור לשסעים ולקונפליקטים . </li></ul><ul><li>הם חלק מהפוטנציאל של העיר אך גם חלק מהמורכבות וקשיי ההתמודדות שלה . </li></ul>
 3. 3. מגזרי האוכלוסייה היהודית <ul><li>שלושה מגזרים באוכלוסייה היהודית בירושלים : </li></ul><ul><ul><li>חילונים </li></ul></ul><ul><ul><li>חרדים </li></ul></ul><ul><ul><li>דתיים ( שאינם חרדים ) </li></ul></ul>
 4. 4. אוכלוסייה יהודית בגיל 20+ לפי מידת דתיות , 2005-2007 86% 11% 3% 100% חיפה 85% 13% 1% 100% תל אביב - יפו 69% 23% 7% 100% סה &quot; כ ישראל 42% 30% 28% 100% ירושלים לא - דתית דתית חרדית אוכלוסייה סה &quot; כ
 5. 5. אוכלוסייה יהודית בגיל 20+ לפי מידת דתיות , 2005-2007
 6. 6. פריסת אוכלוסייה (2008) <ul><li>יהודים : 65% מאוכלוסיית העיר </li></ul><ul><ul><ul><li>חרדים : מעל 30% מהאוכלוסייה היהודית בעיר , מעל 20% מכלל האוכלוסייה בעיר </li></ul></ul></ul>
 7. 8. פסיפס עירוני בתנועה מתמדת <ul><li>השתנות האוכלוסייה בעיר כולה ובכל אחת משכונותיה נובעת מהבדלים בקצבי גידול של כל אחת מקבוצות האוכלוסייה ויוצרת שינויים מתמידים בדמות הפסיפס העירוני ובגודלו . </li></ul>
 8. 9. שיעורי העוני בירושלים ( ובישראל ) מקור : מישר וצימרינג ערבי -- (33.5) 66.7 (55.4) יהודי - חרדי 48.9 (43.1) 61.6 (63.1) יהודי - כללי 10.1 (10.9) 16.1 (13.5) סה &quot; כ 20.4 (14.9) 42.8 (24.7) מגזר 1990 2005
 9. 10. תלמידים בחינוך העברי בירושלים , לפי זרם חינוך
 10. 11. תלמידים בחינוך העברי בירושלים , לפי זרם חינוך
 11. 12. פסיפס עירוני בתנועה מתמדת <ul><li>שינויים כאלה יוצרים חוסר - התאמה מרחבית הולכת וגדלה בין הביקוש לבין ההיצע של שירותי ציבור , לפי מגזרי האוכלוסייה . </li></ul><ul><li>התוצאה – מאבק על שטח , משאבים וזהות . </li></ul><ul><li>תופעה זו בולטת במיוחד במערכת החינוך . </li></ul>
 12. 13. שייכות וזהות <ul><li>על - מנת שכל קהילה תחוש : </li></ul><ul><ul><li>שייכות </li></ul></ul><ul><ul><li>הזדהות קולקטיבית </li></ul></ul><ul><ul><li>ורצון להמשיך ולחיות בשכונה ובעיר </li></ul></ul><ul><li>יש להקנות לה ביטחון </li></ul><ul><li>בִּמקום - מושבהּ . </li></ul>
 13. 14. המציאות השברירית בירושלים <ul><li>מחייבת שמוסדות הציבור יתאימו לאופי התושבים </li></ul><ul><li>ולצרכיהם החברתיים . </li></ul>
 14. 15. שמירה וחיזוק הפסיפס הירושלמי <ul><li>כדי לחזק ולתחזק את המִגוון הרב - תרבותי השורר בעיר , </li></ul><ul><li>יש להכיר בשונוּת בין קבוצות האוכלוסייה </li></ul><ul><li>ולאפשר לכל קבוצה לשמור על זהותה הייחודית </li></ul><ul><li>בִּמקום - מושבהּ . </li></ul>
 15. 16. מגמות הגירה : אוכלוסייה יהודית חילונית ודתית ( לא - חרדית ) פסגת זאב מעלה אדומים בית - שמש רמות אלון גילה תלפ &quot; ז מרכז הארץ מבשרת ציון צור הדסה גבעת זאב
 16. 17. מגמות הגירה : אוכלוסייה חרדית נוה יעקב תל ציון בית - שמש ביתר עילית מרכז העיר רמות אלון בית וגן , הר נוף קרית ספר
 17. 18. שיעור פריון כולל מספר הילדים שאישה צפויה ללדת במהלך חייה
 18. 19. <ul><li>האוכלוסייה החרדית </li></ul><ul><li>כאחוז מהאוכלוסייה היהודית בירושלים </li></ul>2020 33% 2005 31% 1995 29% תחזית דלה פרגולה
 19. 21. להשקיע בחזקים <ul><li>במצבה של ירושלים היום חשוב להשקיע בחזקים </li></ul><ul><li>השקעה בהם היא גם השקעה בחלשים </li></ul>
 20. 22. תודה רבה
 21. 23. שיעור השתתפות חרדים בכוח העבודה בירושלים
 22. 24. שיעור הילדים מתחת לגיל 18, 2007

×