Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogiohje II

973 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Blogiohje II

 1. 1. Sosiaalisen median hyödyntäminen Valtti-hankkeessa 1) Ryhmäohjauksen suunnittelu 2) Selvitys 3) Projektin eteneminen
 2. 2. Blogit Valtissa
 3. 3. Avainohjaajan blogit Valtti-blogi Avainohjaajan oma hlökoht. blogi VUOSI 2009-2010, Yhteensä 4 blogia VUOSI 2010-2011, Yhteensä 4 blogia KAIKKI (projektilaiset avainohjaajat tutorit) AVAINOHJAAJA RYHMÄOHJAUS, RYHMÄBLOGI VUODET 2009-2011 Yksilöllistä kirjoittamista varten Yhteistä kirjoittamista varten Ryhmäblogi I Uraryhmä Ryhmäblogi II Lopputyöryhmä Tuutorohjaajan oma hlökoht. blogi Ryhmäblogi I Uraryhmä Ryhmäblogi II Lopputyöryhmä Avainohjaaja kommentoi Avainohjaaja suunnittelun apuna Avainohjaaja suunnittelee Yhteistä kirjoittamista varten TUUTOROHJAAJA
 4. 4. Blogit Ryhmäohjauksessa
 5. 5. Ryhmäohjauksen eteneminen Johdatus aiheeseen Tiedonhaku Mielipiteiden kirjoittaminen Kommentointi WWW Muu materiaali Ryhmä- tapaaminen Verkko- työskentely Ryhmä- tapaaminen Verkko- työskentely Ryhmä- tapaaminen Verkko- työskentely Ryhmä- tapaaminen Verkko- työskentely Prosessi: Yks.koht.suunnitelma: <ul><li>Mieti blogin funktio! </li></ul><ul><ul><li>Ryhmäohjauksen ja verkkotyöskentelyn jatkumo! </li></ul></ul>
 6. 6. Ryhmäohjausprosessi Ryhmäohjausprosessi 1. tavoite/tehtävä Verkossa Ryhmässä Yksilöohjaus Ohjaus Materiaalit I1. tavoite/tehtävä Verkossa Ryhmässä Yksilöohjaus Ohjaus Materiaalit II1. tavoite/tehtävä Verkossa Ryhmässä Yksilöohjaus Ohjaus Materiaalit
 7. 7. Ryhmäohjauksen suunnittelu Käytä suunnittelusi apuna Kaisan ura- ja lopputyötehtäviä ja prosessin rakennetta. <ul><li>3. Kerta </li></ul><ul><ul><li>Ryhmässä </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkossa </li></ul></ul><ul><li>2. Kerta </li></ul><ul><ul><li>Ryhmässä </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkossa </li></ul></ul><ul><li>Kerta </li></ul><ul><ul><li>Ryhmässä </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkossa </li></ul></ul>Aihe ja siihen liittyvä tehtävä/kysymys Millainen tehtävä, miksi? Millaisia materiaaleja? Millaisia työskentelytapoja? Kuka tekee milloin ja miksi? Ydinsisältö, mitä tavoitellaan Mitä ohjaaja tekee Mitä opiskelija tekee
 8. 8. Ryhmäohjauksen suunnittelu – blogi ryhmässä I Oman ohjausmallin auki kirjoittaminen <ul><li>Anna aina välitehtävänä verkkotehtävä </li></ul><ul><ul><li>Älä odota omatoimista kirjoittamista, ainakaan aluksi </li></ul></ul><ul><li>Selvät ja näkyvät säännöt - ryhmän kanssa yhdessä? </li></ul><ul><ul><li>Verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmätapaamisissa </li></ul></ul><ul><li>Mitä blogityöskentelyltä odotetaan - laita blogissa ohjeistus näkyvälle paikalle </li></ul><ul><ul><li>Työskentelymuodot </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentointitavat ja –aika </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjaajan rooli, opiskelijoiden rooli </li></ul></ul><ul><li>Miten ohjaus alkaa ja loppuu? </li></ul><ul><li>Miten kommentoit opiskelijoiden tekstejä? </li></ul>
 9. 9. Ryhmäohjauksen suunnittelu – blogi ryhmässä II <ul><li>Aloituskerralla esittele myös blogi </li></ul><ul><li>Anna opiskelijoille vapaus toimia! </li></ul><ul><li>Osoita oma aktiivisuus </li></ul><ul><ul><li>Esim. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luo keskustelualueelle aloitusviesti tai ns. statusteksti (”Tänään/tällä viikolla olen…”, ”Löysin XX”) </li></ul></ul></ul><ul><li>Tavoitteena: kokeilu ja kehittäminen </li></ul><ul><li>Blogi toimii parhaiten ajattelun, perustelun ja reflektion tukena </li></ul><ul><ul><li>Mieti, mikä kiinnostaa opiskelijoita </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millainen aihe/asia saa keskustelemaan, perustelemaan, pohtimaan, esittämään näkemyksiä? </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Ryhmäohjauksen suunnittelu – blogi ryhmässä III Opiskelija ohjauksessa <ul><li>Mieti </li></ul><ul><li>Mitä opiskelijat käytännössä verkossa tekevät? </li></ul><ul><li>Mitä materiaalia opiskelijat verkkoon tuottavat tai tuovat? </li></ul><ul><li>Miten opiskelijat toimivat? Miten opiskelijat kommentoivat toistensa kirjoituksia? </li></ul><ul><li>Aikataulu? </li></ul><ul><li>Arviointi/palaute? </li></ul>
 11. 11. Ryhmäohjauksen suunnittelu – blogi ryhmässä V <ul><li>Muista oma ajankäyttösi – blogin kommentoinnille ja rakentamiselle on varattava aikaa! </li></ul>
 12. 12. Ryhmäohjauksen suunnittelu – tehtäviä <ul><li>Etsikää 1-2 viikon aikana X aiheesta kiinnostavia ajankohtaisia uutisia. Linkittäkää aiheet blogiin, perustelkaa miksi aihe on kiinnostava. Kommentoikaa toistenne uutisia (esim. jokainen kommentoi vähintään yhtä-kahta uutista). </li></ul><ul><li>Avoin lähestyminen (esim. ohjauksen loppuvaiheessa). Miettikää ryhmässä yhdessä, millainen tehtävä/aihe olisi ryhmää kiinnostava. Miettikää yhdessä tehtävänanto, aika ja kommentointitavat. </li></ul><ul><li>Tuottaa tekstiä verkkoon </li></ul><ul><ul><li>Muut kommentoivat </li></ul></ul><ul><li>Skannaa kuva, ota kameralla/kännykällä kuva </li></ul><ul><ul><li>Kommentointi </li></ul></ul>
 13. 13. Blogit Teko-ohjeita
 14. 14. Artikkeli, kommentti, sivu <ul><li>Kommentti </li></ul><ul><ul><li>Kirjoita kommentti, jos haluat saada mielipiteesi kirjoittajan tai muiden blogin lukijoiden tietoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastaa kommenttina, jos haluat vastata kommenttiin ja haluat lähinnä jatkaa keskustelua </li></ul></ul><ul><li>Artikkeli </li></ul><ul><ul><li>Kirjoita artikkeli, jos haluat kehitellä ajatusta pidemmälle, kirjoittaa uudesta näkökulmasta tai saada laajemman lukijakunnan ajatuksillesi </li></ul></ul><ul><li>Vastaa artikkelin kommentteihin kommenteissa, mutta uutta asiaa kirjoittaessasi aloita uusi artikkeli – sijoita haluamasi aiheen/kategorian alle, jolloin kaikki artikkelisi samasta aiheesta löytyvät kronologisessa järjestyksessä aiheen alta </li></ul><ul><li>Sivun ja artikkelin ero </li></ul><ul><ul><li>Sivu on pysyvä eikä sen alla oleva tieto ns. lisäänny </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikkeli sijoitetaan tietyn aiheen (kategoria) alle -> artikkelit järjestyvät aina saman aiheen alle, aiheen alle sijoitettavat artikkelit ovat ”kumuloituvia” </li></ul></ul><ul><li>Kirjoita sivu, kun sivulle sijoitettava tieto on suhteellisen pysyvää. Kirjoita artikkeli, kun haluat kirjoittaa samasta aiheesta lisää uudesta näkökulmasta </li></ul>
 15. 15. Blogin uudet toiminnot <ul><li>Avainohjaajat pääkäyttäjinä hlökohtaisessa blogissa ja ryhmäblogissa </li></ul><ul><ul><li>Voit muokata sivuston ulkoasua, kutsua käyttäjiä, ottaa käyttöön uusia toimintoja asentamalla lisäosia (sekä poistaa blogin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yksityisyys, voit määrittää blogin yksityisyyden </li></ul></ul>
 16. 16. Suunnitelma ohjausryhmästä I <ul><li>Blogin rakenne </li></ul><ul><ul><li>Mitä asioita haluat blogissasi olevan? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitä sivuina (staattisia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitä artikkeleina (”kumulatiivisia”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toteutus (Jenni/sijainen työskentelyn apuna, lisäksi blogin ”tekniikkapäivä” syyskuun alussa Valtti-koulutuksessa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voit katsoa tahtoessasi mallia http://valmistutkinto.wordpress.com </li></ul></ul><ul><ul><li>(linkitetty kunkin hlökohtaiseen blogiin) </li></ul></ul>
 17. 17. Suunnitelma ohjausryhmästä II 7) 7) 6) 6) 5) 5) 4) 4) 3) 3) 2) 2) 1) 1) Mitä aiheita? Minkä aiheiden alle blogisi artikkelit (eli kirjoitukset) tulevat? Mitä sivuja? Sivut ovat pysyviä ja niiden sisältö säilyy koko ryhmän ajan kutakuinkin samana
 18. 18. Wiki Valtissa
 19. 19. Kirjoittaminen <ul><li>tiimityönä </li></ul><ul><ul><li>yo-tiimi (3 jäsentä) ja amk-tiimi (4 jäsentä) </li></ul></ul><ul><li>joku avainohjaaja koordinoi / nakittaa </li></ul><ul><ul><li>= huolehtii siitä, että kaikki me tehdään  </li></ul></ul><ul><li>kirjoittamisalustana Valtti-wiki </li></ul><ul><li>miten kirjoitetaan? kirjoitusohjeet? </li></ul>aikataulu asia loppuvuodesta 2009/ tammikuussa 2010 <ul><li>Väliseminaari </li></ul><ul><ul><li>* tiedottaa saa aiemminkin </li></ul></ul>marraskuussa painoon lokakuussa <ul><li>tulosten yhdistäminen </li></ul><ul><ul><li>* yhteisen kirjoittamisen aika (johdanto, pohdinta / loppulauseet / ehdotukset) </li></ul></ul><ul><ul><li>* yhteisen kieliasun tarkastus </li></ul></ul>viimeistään elo-syyskuun aikana yo- tiimi ja amk-tiimi kirjoittavat omat tulokset
 20. 20. Sisällys (alustava) <ul><li>Johdanto </li></ul><ul><li>Menetelmäosa </li></ul><ul><li>Yliopistojen tulokset </li></ul><ul><ul><li>Lapin yliopisto </li></ul></ul><ul><ul><li>Oulun yliopisto </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaasan yliopisto </li></ul></ul><ul><li>Ammattikorkeakoulujen tulokset </li></ul><ul><ul><li>Oulun seudun ammattikorkeakoulu </li></ul></ul><ul><ul><li>Rovaniemen ammattikorkeakoulu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaasan ammattikorkeakoulu </li></ul></ul><ul><li>Yhteenveto </li></ul>
 21. 21. Tehtävät
 22. 22. Tehtävä I Projektin eteneminen - Projektimuistio <ul><li>ESR-projekteissa edellytetään toiminnan raportointia ja kirjaamista </li></ul><ul><ul><li>Kirjaaminen tapahtuu maksatuskausittain (1.1.-30.4., 1.5.-31.8 ja 1.9.-31.12) </li></ul></ul><ul><li>Kirjoita hlökohtaiseen blogiisi lyhyt yhteenveto (ranskalaiset viivat sisältöä kuvaavin lausein riittää) tammikuusta 2009 tähän saakka </li></ul><ul><ul><li>Valmis 8.6.2009 </li></ul></ul><ul><li>Jatkossa voit päivittää muistiota, kuten parhaimmaksi koet kuitenkin maksatuskauden ajankohdat huomioiden </li></ul><ul><li>Kirjaamisen myötä näette, mitä muut avainohjaajat ovat omassa korkeakoulussaan tehneet. Käykää siis lukemassa ja kommentoimassakin toisten blogeja! </li></ul>
 23. 23. Projektimuistion sisällys Miten olet vienyt toimintaa eteenpäin omassa korkeakoulussasi? <ul><li>Työnkuvastasi ja työtehtävistäsi </li></ul><ul><ul><ul><li>Mitä olet kevään aikana tehnyt, lyhyt lista työtehtävistä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millaiseksi työnkuvasi on muodostunut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Valtin varsinaiset toimenpiteet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uudet toimenpiteet, joita olet Valtissa asetettujen toimenpiteiden lisäksi tehnyt </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Toiminta, johon olet lisäksi osallistunut korkeakoulussasi </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Yhteistyöstä </li></ul><ul><ul><ul><li>Kenen kanssa olet tehnyt hankkeen puitteissa yhteistyötä (ESR & muut) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millaista apua on saanut ja keneltä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketkä ovat muodostuneet lähimmiksi kollegoiksesi </li></ul></ul></ul><ul><li>Tiedottamisesta </li></ul><ul><ul><ul><li>Missä ja miten olet esitellyt projektia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Miten olet tiedottanut hankkeesta omassa korkeakoulussasi </li></ul></ul></ul><ul><li>Vastaanotosta </li></ul><ul><ul><ul><li>Millaisen vastaanoton olet saanut/ hanke on saanut korkeakoulussasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millaisia kehittämisalueita tai -toiveita on tullut, tai epäilyksiä </li></ul></ul></ul><ul><li>Vauhdilla eteenpäin ja/tai taaksepäin </li></ul><ul><ul><ul><li>Mitä hyvää hankkeesta… jos on tullut etenemisessä takapakkeja, niin millaisia ja miksi </li></ul></ul></ul><ul><li>Arvioi lopuksi lyhyesti omasta näkökulmastasi toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista korkeakoulussasi </li></ul>
 24. 24. Tehtävä II Ryhmäohjaus, suunnitelmat <ul><li>Ryhmäsuunnitelmat </li></ul><ul><ul><li>Valmis 17.8.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentointiaika 18.-31.8.2009 </li></ul></ul><ul><li>Kirjoita hlökohtaiseen blogiisi suunnitelmat ura- ja lopputyöryhmästä (eli 2 suunnitelmaa), ainakin: </li></ul><ul><ul><li>Käsiteltävät aiheet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehtävät </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ryhmässä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogissa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aikataulu </li></ul></ul>
 25. 25. Ryhmäohjaussuunnitelmien kommentointi (hlökoht. blogit) <ul><li>Opponointiparit/tiimit </li></ul><ul><ul><li>AMK </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maria ja Päivi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Riitta ja Susanna </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>YO </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaisa ja Pauliina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jaana ja Krista </li></ul></ul></ul><ul><li>Myös muiden avainohjaajien blogien lukeminen ja kommentointi suositeltavaa </li></ul><ul><li>Kaisa ja Jenni (/sijainen) antavat kommentteja kaikille </li></ul><ul><li>Tehtävänä tsempata, kannustaa, kysyä, tarkentaa </li></ul><ul><li>Sopikaa keskenänne kommentointikäytännöstä </li></ul><ul><li>Soittakaa, Skypettäkää, keskustelkaa blogissa (kommentointi) </li></ul>

×