SlideShare a Scribd company logo

Cara menulis bibliografi_oleh

Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai format penulisan bibliografi menggunakan sistem APA (American Psychological Association). Ia menjelaskan unsur-unsur yang perlu dimasukkan dalam bibliografi seperti nama pengarang, tahun penerbitan, judul, dan maklumat penerbit. Dokumen ini juga menyenaraikan format penulisan rujukan untuk pelbagai sumber seperti buku, jurnal, akhbar, dan sumber digital.

1 of 9
Download to read offline
Cara menulis Bibliografi
Oleh:
Hassan Mohd Ghazali
http://senivisual2.blogspot.com/
Sistem APA
Sistem dokumentasi APA ‘AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION’
(APA) merupakan system yang boleh diaplikasikan dalam bidang seni visual
sebagai menulisan kajian dan ilmiah.
Ia merupakan gabungan rujukan dalam teks (citations) dan senarai rujukan
(bibliography) maklumat sumber bahan yang digunakan di dalam sesuatu
tugasan.
Elemen asas yang terdapat di dalam sesebuah bibliografi adalah:
• Pengarang
• Tahun penerbitan
• Judul
• Maklumat penerbitan (jilid, isu, edisi, muka surat, dll)
• Maklumat tambahan (URL) (jika perlu)
Apa yang perlu didokumentasikan?
Dokumentasi merupakan satu kaedah penulisan akedemik yang lengkap dan
sistematik dimana ianya bertujuan memberi kemudahan kepada penulis dan
pembaca untuk mengenalpasti sumber maklumat dan merujuk semula
sumber bahan yang asal.
Dokumentasi diperlukan sekiranya terdapat:
• Petikan secara langsung (direct quotations)
• Parafrasa dan ringkasan (paraphrase and summary)
• Idea atau maklumat yang dirujuk ( statistik, graf, dll)
Format Bibliografi atau Rujukan menggunakan
sistem APA
Bibliografi merupakan senarai sumber-sumber yang dirujuk dalam
menyediakan sesuatu tugasan. Ia perlu diletakkan selepas teks induk dan
cara penulisannya perlulah konsisten dan mengikut standard seperti berikut:
a) Entri hendaklah disusun mengikut abjad nama pengarang dan tidak
dinomborkan. Sekiranya tanpa pengarang perlulah disusun
mengikut entri judul.
b) Pangkat atau gelaran bagi setiap pengarang perlu diletakkan
selepas nama pengarang ataupun diabaikan.
c) Entri juga hendaklah disusun secara selang sebaris di antara item
dan selang dua baris bagi entri yang seterusnya.
d) Setiap entri bermula di tepi margin kiri dengan baris kedua di
“kedalamkan” (indent) lima jalur.
e) Penulis dikehendaki mengunakan satu sistem sahaja secara
berterusan dalam keseluruhan penulisannya.
Penulisan Nama Pengarang
• Pengarang Barat – ringkaskan kepada nama keluarga sahaja dan
nama selainnya hendaklah digunakan parap (initial).
a) John Fitzgerald Kennedy jadi J.F. Kennedy
Parap hendaklah ditulis selepas nama keluarga dan didahului dengan
tanda ( , ).
a) J.F. Kennedy ditulis sebagai Kennedy, J.F.
• Pengarang Arab
a) Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani ditulis sebagai al-Tabrani,
b) Sulayman ibn Ahmad
c) Sharifah Alwiah Alsagoff ditulis sebagai Alsagoff, Sharifah
Alwiah
d) Sheikh Abdul Rauf ditulis sebagai Abdul Rauf, Sheikh
• Pengarang Melayu
a) Iberahim Hassan ditulis sebagai Iberahim Hassan
b) Ramli bin Abdullah ditulis sebagai Ramli bin Abdullah
c) Nik Safiah Abdul Karim ditulis sebagai Nik Safiah Abdul Karim
d) Dato’ Nordin Hassan ditulis sebagai Nordin Hassan, Dato’ atau
Nordin Hassan
e) Syed Ahmad Jamal ditulis sebagai Syed Ahmad Jamal
• Pengarang Cina
a) Tuck Cheong Tang ditulis sebagai Tuck, Cheong Tang
b) Walter Woon Cheong Ming ditulis sebagai Woon, Walter C.M.
• Pengarang India
a) Krishan Kumar ditulis sebagai Krishan Kumar
b) V. Thilagavathi Gunalan ditulis sebagai Gunalan, V.
Thilagavathi
c) Jagjit Singh Siddu ditulis sebagai Siddhu, Jagjit Singh
• Nama yang menggunakan parap, maka parap perlu diletakkan
selepas nama.
a) Zakri A.H ditulis sebagai Zakri, A.H.
b) H.M. Dahlan ditulis sebagai Dahlan, H.M.
c) S.K. Cheong ditulis sebagai Cheong, S.K.
d) R. Paul Singh ditulis sebagai Singh, R. Paul
• Penulisan bagi nama korporat.
a) Kementerian Pelajaran Malaysia ditulis sebagai Malaysia,
Kementerian Pelajaran
b) American Psychological Association ditulis sebagai American
Psychological Association
c) Angkatan Pelukis Semalaysia ditulis sebagai Angkatan Pelukis
Semalaysia
Format Penulisan Rujukan Buku
• Tanpa pengarang
Give me liberty. (1969). New York: World.
Judul. (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit.
• Satu pengarang
Hassan Mohd Ghazali (2009), Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual
tingkatan 4 dan 5, Kuala Lumpur: kreatif Enterprise
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan:
Penerbit.
• Dua pengarang
Luca,M. & Kent,R. (1968). Art Education: Strategies of Teaching. New
Jersey: Prentice Hall.
Nama pengarang pertama & nama pengarang kedua. (Tahun
penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.
• Tiga hingga lima pengarang
Cameron, D., Frazer, E., Harvey, P., Hampton, M.B.H., & Richardson,
K. (1992). Researching language: Issues of power and method.
London: Routledge.
Nama pengarang pertama, pengarang kedua, pengarang ketiga,
pengarang keempat, & pengarang kelima. (Tahun penerbitan).
Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.
• Enam pengarang dan ke atas
Rebecca T., et al (2007) Creativity and the Arts with Yong Children.
Canada: Thomson.
Nama pengarang pertama, et al. (Tahun penerbitan). Judul.
Tempat penerbitan: Penerbit.
• Pengarang & Penyunting
Welty, E. (1994). A writer’s eye: Collected book reviews (P.A.
McHaney, Ed.). Jackson: University Press of Mississippi.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. (Nama penyunting,
Ed.). Tempat penerbitan: Penerbit.
• Penyunting
Letheridge, S., & Cannon, C.R. (Eds.). (1980). Bilingual education:
Teaching English as a second language. New York: Praeger.
Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua. (Eds.).
(Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.
• Terjemahan
Dostoevsky, F. (1992). Devils (M.R. Katz, Trans.). Oxford, England:
Oxford University Press.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul (Nama penterjemah,
Trans.). Tempat penerbitan: Penerbit.
• Korporat / Organisasi
American Psychological Association. (1994). Publication manual of the
American Psychological Association. (4th ed.). Washington, DC:
Author.
Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. (Edisi). Tempat
penerbitan: Penerbit.
• Bab dalam buku
Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H.I. Kaplan & B.J. Sadock
(Eds.). Comprehensive textbook of psychiatry. (6th ed., pp. 1739-
1752). Baltimore: Williams & Wilkins.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul bab dalam buku. In
Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua (Eds.). Judul
buku. (Edisi., pp. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.
• Kamus
Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan:
Penerbit.
• Ensiklopedia
Arawak. (2000). In The Columbia encyclopedia (p.2533). New York:
Columbia University Press.
Judul petikan. (Tahun penerbitan). In Judul buku (p. mukasurat).
Tempat penerbitan: Penerbit.
• Buku Elektronik
Vibert, C. (2000). Web-based analysis for competitive intelligence.
Nova Scotia: Greenwood. Retrieved September 9, 2007, from
http://site.ebrary.com.eserv.uum.edu.my/lib/uum/Top?%3Fnosr=1&i
d=10017981&layout=document.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan:
Penerbit. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL.
Format Penulisan Rujukan Jurnal
• Jilid & Isu
Kaniappan, P. (1988). Duality in a convex vector optimization problem.
Sains Malaysiana, 17(4), 429-435.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal,
Jilid(Isu), Mukasurat.
• Abstrak
Burnby, J.G.L. (1985, June). Pharmaceutical connections: The Maw’s
family [Abstract]. Pharmaceutical Historian, 15(2), 9-11.
Nama pengarang. (Tahun, Bulan penerbitan). Judul artikel
[Abstract]. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat.
• Internet
Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2000, March 30).
Prevention of mental disorders in school-aged children: Current
state of the field. Prevention and Treatment, 4, Article 1. Retrieved
August 24, 2001, from
http://journals.apa.org/prevention/volume4/pre0040001a.htm.
Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang
ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid,
Article 1. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL.
• Pangkalan Data
Epstein, J. (2002). A voice in the wildreness. Latin Trade, 10(12), 26.
Retrieved March 15, 2004, from Ebscohost Research Databases.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal,
Jilid(Isu), Mukasurat. Retrieved tarikh bahan diakses, from nama
pangkalan data.
Format Penulisan Rujukan Majalah
Greenberg, G. (2001, August 13). As good as dead: Is there really
such a thing as brain death?. New Yorker, 36-41.
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul
Majalah, Mukasurat.
Format Penulisan Rujukan Akhbar
Minguan Malaysia. (1992, February 23). Masjid di Algeria jadi medan
latihan golongan pelampau, 10.
Judul Akhbar. (Tarikh penerbitan). Judul artikel, mukasurat.
Kandau Sidi. (2000, July 5). Kutu rayau cemar Kuala Lumpur. Berita
Harian, 17.
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar,
Mukasurat.
Mad-cow may tighten blood-donor curbs. (2001, April 19). The Gazette,
p. A13. Retrieved august 25, 2001, from Lexis-Nexis database.
Judul artikel. (Tarikh penerbitan). Judul Akhbar, p. mukasurat.
Retrieved tarikh bahan diakses, from nama pangkalan data.
Feller, B. (2005, May 6). GM, Ford get “junk” rating. The Detroit News
Online. Retrieved May 6, 2005, from.
http://www.detnews.com/2005/autosider/0505/ 06/A01-173553.htm.
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar.
Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.
Format Penulisan Rujukan Artikel dari Internet
Albanese, J. (2001). How can we reach teenage smokers? Retrieved
September 13, 2001, from
http://msweb.nursingspectrum.com/ce/ce229.htm.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Retrieved
tarikh bahan diakses, from URL.
Format Penulisan Rujukan Audiovisual
• Pita video
Language and verbal skills. (1976). [Videotape]. Virginia: Association
for Retarded Citizen.
Judul pita video. (Tahun penerbitan). [Videotape]. Tempat
penerbitan: Penerbit.
• TV Program
Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History
Channel.
Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul
rancangan.Tempat penerbitan: Penerbit.
• Kaset
Bolles, R.N. (2000). What color is your parachute? 2000: A practical
manual for job-hunter and career changers [Cassette recording].
San Bruno, CA: Audio Literature.
Nama pengarang/ jurucakap. (Tahun penerbitan). Judul kaset
[Cassette recording]. Tempat penerbitan: Penerbit.
Format Penulisan Rujukan untuk Temubual
Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan
Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Interview].
Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual
[Interview].
Format Penulisan Rujukan Tesis & Latihan Ilmiah
Abu Baka bin Salleh. (1978). Purification and Immobilisation of Uricase
for Use in automated analysis. Ph.D Dissertation. University of St.
Andrews.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Ph. D Dissertation,
Tempat penerbitan.
Ibrahim bin Haji Hashim. (1974). Peranan dan pengurusan zakat di
Negeri Kedah. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Latihan Ilmiah.
Tempat penerbitan
Meor Ahmad Shukri Bin Zainal Abidin. (2006). The study of e-book
usage in learning and teaching: primary and secondary school.
Master Dissertation, Universiti Utara Malaysia. Retrieved August
23, 2007, from
http://www.psb1.uum.edu.my/TESIS/Tesis/200521.pdf
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Master Dissertation.
Tempat penerbitan. Retreived tarikh bahan diakses, from URL.
Format Penulisan Rujukan Kertas Kerja Persidangan/
Seminar/Prosiding
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.). Nebraska
Symposium on motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation,
pp.237-288. Lincoln:University of Nebraska Press.
Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun
penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul
Persidangan, mukasurat. Tempat penerbitan: Penerbit.
Abdul Majid Mat Salleh. (1990). Tren pertubuhan dan perubahan
penduduk: Implikasi, prospek dan cabaran bagi masa hadapan.
Kertas kerja Persidangan Kependudukan dan Orientasi
Pembangunan Menjelang abad Ke 21. Universiti Malaysia Sabah,
10-11 Disember.
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Kertas
Kerja. Tempat penerbitan, Tarikh persidangan.
Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemisphericdifferences
in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy
of Sciences, USA, 89, 1372-1375.
Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun
penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul
Persidangan, Jilid, mukasurat.
Format Penulisan Rujukan Dokumen Kerajaan
Malaysia, Jabatan Perangkaan. (1977). Malaysian fertility and family
survey 1974: first country report. Kuala Lumpur: Jabatan
Perangkaan.
Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat
penerbitan: Penerbit.
Malaysia. (1991). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010.
Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri.
Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan:
Penerbit.
U.S. Public Health Service. (2000). Report of the surgeon general’s
conference on children’s mental health: A national action agenda.
Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services.
Retrieved on August 25, 2001, from
http://www.surgeongeneral.gov/cmh/chilreport.htm
Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat
penerbitan: Penerbit. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL.
Format Penulisan Rujukan Brosur / Risalah
Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure].
(n.d.). Philadelphia: Elfreth’s Alley Association.
Judul. [Brochure]. (n.d.). Tempat penerbitan: Penerbit.
Union College. (n.d.) The Nott Memorial: A national historic landmark
at Union College [Pamphlet]. Schenectady, NY: Author
Nama korporat. (n.d.). Judul. [Pamphlet]. Tempat penerbitan:
Penerbit.

Recommended

Cara menulis bibliografi
Cara menulis bibliografiCara menulis bibliografi
Cara menulis bibliografiAni Amboche
 
Penulisan bibliografi apa
Penulisan bibliografi apaPenulisan bibliografi apa
Penulisan bibliografi apaWan Farrah
 
Cara penulisan-bibliografi
Cara penulisan-bibliografiCara penulisan-bibliografi
Cara penulisan-bibliografinaninami
 
Penulisan gaya ukm (2011 2012)
Penulisan gaya ukm (2011 2012)Penulisan gaya ukm (2011 2012)
Penulisan gaya ukm (2011 2012)Syahmi Jaafar
 
Contoh penulisan rujukan (APA)
Contoh penulisan rujukan (APA)Contoh penulisan rujukan (APA)
Contoh penulisan rujukan (APA)sblm1053uum
 
Penulisan mengikut format apa
Penulisan mengikut format apaPenulisan mengikut format apa
Penulisan mengikut format apaNorlasbtintah
 

More Related Content

What's hot

3.1 kemahiran membuat rujukan
3.1 kemahiran membuat rujukan3.1 kemahiran membuat rujukan
3.1 kemahiran membuat rujukanLady30S
 
Teknik penulisan daftar pustaka
Teknik penulisan daftar pustakaTeknik penulisan daftar pustaka
Teknik penulisan daftar pustakaYoga Pratama
 
Sistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APASistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APAIPG
 
PPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIA
PPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIAPPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIA
PPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIAHanifa Zulfitri
 
Daftar Pustaka Standar IPB
Daftar Pustaka Standar IPBDaftar Pustaka Standar IPB
Daftar Pustaka Standar IPBAfdan Rojabi
 

What's hot (11)

Daftar pustaka
Daftar pustakaDaftar pustaka
Daftar pustaka
 
3.1 kemahiran membuat rujukan
3.1 kemahiran membuat rujukan3.1 kemahiran membuat rujukan
3.1 kemahiran membuat rujukan
 
Apa style indo
Apa style indoApa style indo
Apa style indo
 
Bab 8
Bab 8Bab 8
Bab 8
 
penulisan daftar pustaka
penulisan daftar pustakapenulisan daftar pustaka
penulisan daftar pustaka
 
Teknik penulisan daftar pustaka
Teknik penulisan daftar pustakaTeknik penulisan daftar pustaka
Teknik penulisan daftar pustaka
 
Sistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APASistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APA
 
PPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIA
PPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIAPPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIA
PPT DAFTAR PUSTAKA BAHASA INDONESIA
 
DOKUMENTASI
DOKUMENTASIDOKUMENTASI
DOKUMENTASI
 
Daftar Pustaka Standar IPB
Daftar Pustaka Standar IPBDaftar Pustaka Standar IPB
Daftar Pustaka Standar IPB
 
Menulis daftar pustaka
Menulis daftar pustakaMenulis daftar pustaka
Menulis daftar pustaka
 

Similar to Cara menulis bibliografi_oleh

25537888 cara-penulisan-bibliografi
25537888 cara-penulisan-bibliografi25537888 cara-penulisan-bibliografi
25537888 cara-penulisan-bibliografiElvin Nipok
 
Cara penulisan-bibliografi (apa style)
Cara penulisan-bibliografi (apa style)Cara penulisan-bibliografi (apa style)
Cara penulisan-bibliografi (apa style)Ila Ali
 
Kuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptx
Kuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptxKuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptx
Kuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptxVinothini Muniandy
 
PPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptx
PPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptxPPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptx
PPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptxalfarizarf
 
PPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptx
PPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptxPPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptx
PPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptxgitra5043
 
Kutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, Penyuntingan
Kutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, PenyuntinganKutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, Penyuntingan
Kutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, PenyuntinganAzharlina Rizqi Ardina
 
Bibliografi
BibliografiBibliografi
BibliografiNur Ain
 
Sistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APASistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APAIPG
 
Merangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansi
Merangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansiMerangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansi
Merangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansiKastam Syamsi S
 
Biografi, Fakta, Opini, dan Daftar Pustaka
Biografi, Fakta, Opini, dan Daftar PustakaBiografi, Fakta, Opini, dan Daftar Pustaka
Biografi, Fakta, Opini, dan Daftar PustakaTeuku Ichsan
 
Penulisan mengikut format apa
Penulisan mengikut format apaPenulisan mengikut format apa
Penulisan mengikut format apasiti suhailah
 
Panduan pengutipan metode apa 2011
Panduan pengutipan metode apa  2011Panduan pengutipan metode apa  2011
Panduan pengutipan metode apa 2011Agus Muliadi
 
Buku panduan penyelidikan (apa)
Buku panduan penyelidikan (apa)Buku panduan penyelidikan (apa)
Buku panduan penyelidikan (apa)johnthj
 
Pengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptx
Pengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptxPengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptx
Pengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptxErnRandanan
 
Kelompok 2 BIndonesia.pptx
Kelompok 2 BIndonesia.pptxKelompok 2 BIndonesia.pptx
Kelompok 2 BIndonesia.pptxshafanadia1
 

Similar to Cara menulis bibliografi_oleh (20)

25537888 cara-penulisan-bibliografi
25537888 cara-penulisan-bibliografi25537888 cara-penulisan-bibliografi
25537888 cara-penulisan-bibliografi
 
Cara penulisan-bibliografi (apa style)
Cara penulisan-bibliografi (apa style)Cara penulisan-bibliografi (apa style)
Cara penulisan-bibliografi (apa style)
 
Kuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptx
Kuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptxKuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptx
Kuliah_8_Penulisan_Nota_Rujukan_Bibliografi_Gaya_APA_Sistem.pptx
 
PPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptx
PPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptxPPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptx
PPT 13 teknik penulisan daftar rujukan.pptx
 
Panduan apa
Panduan apaPanduan apa
Panduan apa
 
PPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptx
PPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptxPPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptx
PPT 10 - Teknik Penulisan Karya Ilmiah (2).pptx
 
Penulisan daftar pustaka .pdf
Penulisan daftar pustaka .pdfPenulisan daftar pustaka .pdf
Penulisan daftar pustaka .pdf
 
Teknik Penulisan Referensi
Teknik Penulisan ReferensiTeknik Penulisan Referensi
Teknik Penulisan Referensi
 
Daftar pustaka
Daftar pustakaDaftar pustaka
Daftar pustaka
 
Kutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, Penyuntingan
Kutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, PenyuntinganKutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, Penyuntingan
Kutipan Tidak Langsung, Daftar Rujukan, Catatan Kaki, Penyuntingan
 
Bibliografi
BibliografiBibliografi
Bibliografi
 
Sistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APASistem dokumentasi_Sistem APA
Sistem dokumentasi_Sistem APA
 
Merangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansi
Merangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansiMerangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansi
Merangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah transparansi
 
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
 
Biografi, Fakta, Opini, dan Daftar Pustaka
Biografi, Fakta, Opini, dan Daftar PustakaBiografi, Fakta, Opini, dan Daftar Pustaka
Biografi, Fakta, Opini, dan Daftar Pustaka
 
Penulisan mengikut format apa
Penulisan mengikut format apaPenulisan mengikut format apa
Penulisan mengikut format apa
 
Panduan pengutipan metode apa 2011
Panduan pengutipan metode apa  2011Panduan pengutipan metode apa  2011
Panduan pengutipan metode apa 2011
 
Buku panduan penyelidikan (apa)
Buku panduan penyelidikan (apa)Buku panduan penyelidikan (apa)
Buku panduan penyelidikan (apa)
 
Pengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptx
Pengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptxPengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptx
Pengutipan-dan-Daftar-Pustaka.pptx
 
Kelompok 2 BIndonesia.pptx
Kelompok 2 BIndonesia.pptxKelompok 2 BIndonesia.pptx
Kelompok 2 BIndonesia.pptx
 

Recently uploaded

BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxBUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxAdeGk
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...Kanaidi ken
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...Kanaidi ken
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...Kanaidi ken
 
presentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesia
presentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesiapresentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesia
presentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesiasusana877669
 
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...LukyDEwiMasitoh
 
Laporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptx
Laporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptxLaporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptx
Laporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptxAdiPrasetia11
 
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfAksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfjamnahamapd21
 
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxModul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxMarsitaAssech2
 
RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...
RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...
RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...Kanaidi ken
 
DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptx
DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptxDAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptx
DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptxnanangpratomo2
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"SABDA
 
MOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptx
MOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptxMOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptx
MOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptxDedi Dwitagama
 
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOKFeedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOKedukasitdadepok
 
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimpemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimJAYANTINURULITA3
 
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdfgipgp21191622
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxKanaidi ken
 
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKANAKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKANLIDIADEVEGA4
 

Recently uploaded (20)

BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxBUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 /2023 (PENG...
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Paparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan Usaha
Paparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan UsahaPaparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan Usaha
Paparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan Usaha
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5/ 2023 (...
 
presentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesia
presentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesiapresentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesia
presentasi teks persuasif kelas 8 bahasa indonesia
 
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
 
Laporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptx
Laporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptxLaporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptx
Laporan Disiplin Positif Siswa Kelas 5.pptx
 
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfAksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
 
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxModul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
 
RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...
RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...
RENCANA + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & B...
 
DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptx
DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptxDAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptx
DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA_NANANAG ppt.pptx
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
 
MOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptx
MOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptxMOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptx
MOTIVASI KLS 12 ELIGIBLE SMKN 50 JAKARTA.pptx
 
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOKFeedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
 
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimpemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
 
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
 
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKANAKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
AKSI NYATA MELAKUKAN REFLEKSI PRIBADI TENTANG PROFIL PENDIDIKAN
 

Cara menulis bibliografi_oleh

 • 1. Cara menulis Bibliografi Oleh: Hassan Mohd Ghazali http://senivisual2.blogspot.com/ Sistem APA Sistem dokumentasi APA ‘AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION’ (APA) merupakan system yang boleh diaplikasikan dalam bidang seni visual sebagai menulisan kajian dan ilmiah. Ia merupakan gabungan rujukan dalam teks (citations) dan senarai rujukan (bibliography) maklumat sumber bahan yang digunakan di dalam sesuatu tugasan. Elemen asas yang terdapat di dalam sesebuah bibliografi adalah: • Pengarang • Tahun penerbitan • Judul • Maklumat penerbitan (jilid, isu, edisi, muka surat, dll) • Maklumat tambahan (URL) (jika perlu) Apa yang perlu didokumentasikan? Dokumentasi merupakan satu kaedah penulisan akedemik yang lengkap dan sistematik dimana ianya bertujuan memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengenalpasti sumber maklumat dan merujuk semula sumber bahan yang asal. Dokumentasi diperlukan sekiranya terdapat: • Petikan secara langsung (direct quotations) • Parafrasa dan ringkasan (paraphrase and summary) • Idea atau maklumat yang dirujuk ( statistik, graf, dll) Format Bibliografi atau Rujukan menggunakan sistem APA Bibliografi merupakan senarai sumber-sumber yang dirujuk dalam menyediakan sesuatu tugasan. Ia perlu diletakkan selepas teks induk dan cara penulisannya perlulah konsisten dan mengikut standard seperti berikut: a) Entri hendaklah disusun mengikut abjad nama pengarang dan tidak dinomborkan. Sekiranya tanpa pengarang perlulah disusun mengikut entri judul. b) Pangkat atau gelaran bagi setiap pengarang perlu diletakkan
 • 2. selepas nama pengarang ataupun diabaikan. c) Entri juga hendaklah disusun secara selang sebaris di antara item dan selang dua baris bagi entri yang seterusnya. d) Setiap entri bermula di tepi margin kiri dengan baris kedua di “kedalamkan” (indent) lima jalur. e) Penulis dikehendaki mengunakan satu sistem sahaja secara berterusan dalam keseluruhan penulisannya. Penulisan Nama Pengarang • Pengarang Barat – ringkaskan kepada nama keluarga sahaja dan nama selainnya hendaklah digunakan parap (initial). a) John Fitzgerald Kennedy jadi J.F. Kennedy Parap hendaklah ditulis selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda ( , ). a) J.F. Kennedy ditulis sebagai Kennedy, J.F. • Pengarang Arab a) Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani ditulis sebagai al-Tabrani, b) Sulayman ibn Ahmad c) Sharifah Alwiah Alsagoff ditulis sebagai Alsagoff, Sharifah Alwiah d) Sheikh Abdul Rauf ditulis sebagai Abdul Rauf, Sheikh • Pengarang Melayu a) Iberahim Hassan ditulis sebagai Iberahim Hassan b) Ramli bin Abdullah ditulis sebagai Ramli bin Abdullah c) Nik Safiah Abdul Karim ditulis sebagai Nik Safiah Abdul Karim d) Dato’ Nordin Hassan ditulis sebagai Nordin Hassan, Dato’ atau Nordin Hassan e) Syed Ahmad Jamal ditulis sebagai Syed Ahmad Jamal • Pengarang Cina a) Tuck Cheong Tang ditulis sebagai Tuck, Cheong Tang b) Walter Woon Cheong Ming ditulis sebagai Woon, Walter C.M. • Pengarang India a) Krishan Kumar ditulis sebagai Krishan Kumar b) V. Thilagavathi Gunalan ditulis sebagai Gunalan, V. Thilagavathi
 • 3. c) Jagjit Singh Siddu ditulis sebagai Siddhu, Jagjit Singh • Nama yang menggunakan parap, maka parap perlu diletakkan selepas nama. a) Zakri A.H ditulis sebagai Zakri, A.H. b) H.M. Dahlan ditulis sebagai Dahlan, H.M. c) S.K. Cheong ditulis sebagai Cheong, S.K. d) R. Paul Singh ditulis sebagai Singh, R. Paul • Penulisan bagi nama korporat. a) Kementerian Pelajaran Malaysia ditulis sebagai Malaysia, Kementerian Pelajaran b) American Psychological Association ditulis sebagai American Psychological Association c) Angkatan Pelukis Semalaysia ditulis sebagai Angkatan Pelukis Semalaysia Format Penulisan Rujukan Buku • Tanpa pengarang Give me liberty. (1969). New York: World. Judul. (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan: Penerbit. • Satu pengarang Hassan Mohd Ghazali (2009), Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 dan 5, Kuala Lumpur: kreatif Enterprise Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Dua pengarang Luca,M. & Kent,R. (1968). Art Education: Strategies of Teaching. New Jersey: Prentice Hall. Nama pengarang pertama & nama pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Tiga hingga lima pengarang Cameron, D., Frazer, E., Harvey, P., Hampton, M.B.H., & Richardson, K. (1992). Researching language: Issues of power and method. London: Routledge. Nama pengarang pertama, pengarang kedua, pengarang ketiga, pengarang keempat, & pengarang kelima. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Enam pengarang dan ke atas
 • 4. Rebecca T., et al (2007) Creativity and the Arts with Yong Children. Canada: Thomson. Nama pengarang pertama, et al. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Pengarang & Penyunting Welty, E. (1994). A writer’s eye: Collected book reviews (P.A. McHaney, Ed.). Jackson: University Press of Mississippi. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. (Nama penyunting, Ed.). Tempat penerbitan: Penerbit. • Penyunting Letheridge, S., & Cannon, C.R. (Eds.). (1980). Bilingual education: Teaching English as a second language. New York: Praeger. Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua. (Eds.). (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. • Terjemahan Dostoevsky, F. (1992). Devils (M.R. Katz, Trans.). Oxford, England: Oxford University Press. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul (Nama penterjemah, Trans.). Tempat penerbitan: Penerbit. • Korporat / Organisasi American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association. (4th ed.). Washington, DC: Author. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. (Edisi). Tempat penerbitan: Penerbit. • Bab dalam buku Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H.I. Kaplan & B.J. Sadock (Eds.). Comprehensive textbook of psychiatry. (6th ed., pp. 1739- 1752). Baltimore: Williams & Wilkins. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul bab dalam buku. In Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua (Eds.). Judul buku. (Edisi., pp. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit. • Kamus Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan). Tempat penerbitan:
 • 5. Penerbit. • Ensiklopedia Arawak. (2000). In The Columbia encyclopedia (p.2533). New York: Columbia University Press. Judul petikan. (Tahun penerbitan). In Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit. • Buku Elektronik Vibert, C. (2000). Web-based analysis for competitive intelligence. Nova Scotia: Greenwood. Retrieved September 9, 2007, from http://site.ebrary.com.eserv.uum.edu.my/lib/uum/Top?%3Fnosr=1&i d=10017981&layout=document. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL. Format Penulisan Rujukan Jurnal • Jilid & Isu Kaniappan, P. (1988). Duality in a convex vector optimization problem. Sains Malaysiana, 17(4), 429-435. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. • Abstrak Burnby, J.G.L. (1985, June). Pharmaceutical connections: The Maw’s family [Abstract]. Pharmaceutical Historian, 15(2), 9-11. Nama pengarang. (Tahun, Bulan penerbitan). Judul artikel [Abstract]. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. • Internet Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2000, March 30). Prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field. Prevention and Treatment, 4, Article 1. Retrieved August 24, 2001, from http://journals.apa.org/prevention/volume4/pre0040001a.htm. Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid, Article 1. Retrieved Tarikh bahan diakses, from URL. • Pangkalan Data Epstein, J. (2002). A voice in the wildreness. Latin Trade, 10(12), 26. Retrieved March 15, 2004, from Ebscohost Research Databases. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat. Retrieved tarikh bahan diakses, from nama
 • 6. pangkalan data. Format Penulisan Rujukan Majalah Greenberg, G. (2001, August 13). As good as dead: Is there really such a thing as brain death?. New Yorker, 36-41. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat. Format Penulisan Rujukan Akhbar Minguan Malaysia. (1992, February 23). Masjid di Algeria jadi medan latihan golongan pelampau, 10. Judul Akhbar. (Tarikh penerbitan). Judul artikel, mukasurat. Kandau Sidi. (2000, July 5). Kutu rayau cemar Kuala Lumpur. Berita Harian, 17. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat. Mad-cow may tighten blood-donor curbs. (2001, April 19). The Gazette, p. A13. Retrieved august 25, 2001, from Lexis-Nexis database. Judul artikel. (Tarikh penerbitan). Judul Akhbar, p. mukasurat. Retrieved tarikh bahan diakses, from nama pangkalan data. Feller, B. (2005, May 6). GM, Ford get “junk” rating. The Detroit News Online. Retrieved May 6, 2005, from. http://www.detnews.com/2005/autosider/0505/ 06/A01-173553.htm. Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL. Format Penulisan Rujukan Artikel dari Internet Albanese, J. (2001). How can we reach teenage smokers? Retrieved September 13, 2001, from http://msweb.nursingspectrum.com/ce/ce229.htm. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL. Format Penulisan Rujukan Audiovisual • Pita video Language and verbal skills. (1976). [Videotape]. Virginia: Association
 • 7. for Retarded Citizen. Judul pita video. (Tahun penerbitan). [Videotape]. Tempat penerbitan: Penerbit. • TV Program Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel. Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan.Tempat penerbitan: Penerbit. • Kaset Bolles, R.N. (2000). What color is your parachute? 2000: A practical manual for job-hunter and career changers [Cassette recording]. San Bruno, CA: Audio Literature. Nama pengarang/ jurucakap. (Tahun penerbitan). Judul kaset [Cassette recording]. Tempat penerbitan: Penerbit. Format Penulisan Rujukan untuk Temubual Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur [Interview]. Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Interview]. Format Penulisan Rujukan Tesis & Latihan Ilmiah Abu Baka bin Salleh. (1978). Purification and Immobilisation of Uricase for Use in automated analysis. Ph.D Dissertation. University of St. Andrews. Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Ph. D Dissertation, Tempat penerbitan. Ibrahim bin Haji Hashim. (1974). Peranan dan pengurusan zakat di Negeri Kedah. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Nama pengarang. (Tahun penerbitan) Judul. Latihan Ilmiah. Tempat penerbitan
 • 8. Meor Ahmad Shukri Bin Zainal Abidin. (2006). The study of e-book usage in learning and teaching: primary and secondary school. Master Dissertation, Universiti Utara Malaysia. Retrieved August 23, 2007, from http://www.psb1.uum.edu.my/TESIS/Tesis/200521.pdf Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul. Master Dissertation. Tempat penerbitan. Retreived tarikh bahan diakses, from URL. Format Penulisan Rujukan Kertas Kerja Persidangan/ Seminar/Prosiding Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.). Nebraska Symposium on motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation, pp.237-288. Lincoln:University of Nebraska Press. Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul Persidangan, mukasurat. Tempat penerbitan: Penerbit. Abdul Majid Mat Salleh. (1990). Tren pertubuhan dan perubahan penduduk: Implikasi, prospek dan cabaran bagi masa hadapan. Kertas kerja Persidangan Kependudukan dan Orientasi Pembangunan Menjelang abad Ke 21. Universiti Malaysia Sabah, 10-11 Disember. Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Judul Kertas Kerja. Tempat penerbitan, Tarikh persidangan. Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemisphericdifferences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. Nama pengarang pertama & pengarang kedua. (Tahun penerbitan). Judul artikel. In nama penyunting (Ed.). Judul Persidangan, Jilid, mukasurat. Format Penulisan Rujukan Dokumen Kerajaan Malaysia, Jabatan Perangkaan. (1977). Malaysian fertility and family survey 1974: first country report. Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat penerbitan: Penerbit. Malaysia. (1991). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010.
 • 9. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri. Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul. Tempat penerbitan: Penerbit. U.S. Public Health Service. (2000). Report of the surgeon general’s conference on children’s mental health: A national action agenda. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved on August 25, 2001, from http://www.surgeongeneral.gov/cmh/chilreport.htm Nama korporat. (Tahun penerbitan). Judul laporan. Tempat penerbitan: Penerbit. Retrieved tarikh bahan diakses, from URL. Format Penulisan Rujukan Brosur / Risalah Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure]. (n.d.). Philadelphia: Elfreth’s Alley Association. Judul. [Brochure]. (n.d.). Tempat penerbitan: Penerbit. Union College. (n.d.) The Nott Memorial: A national historic landmark at Union College [Pamphlet]. Schenectady, NY: Author Nama korporat. (n.d.). Judul. [Pamphlet]. Tempat penerbitan: Penerbit.