Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Руско турска освободителна война

5,542 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Руско турска освободителна война

 1. 1. Руско – турска освободителна война (1877-1878г.)
 2. 2. Дипломатическа подготовка на войната
 3. 3. Чрез поредица от срещи в Цариград, Будапеща, Виена и Лондон Русия сключва двустранни договори със Сърбия, Черна гора, Румъния и неутралитет с Австро-Унгария.
 4. 4. Начало и ход на войната
 5. 5. • Войната е обявена на 12 април 1877г.; • Река Дунав се форсира при Свищов на 15.06.1877г. от основните руски сили, които след това се разделя на 3 части:
 6. 6. Западна част • Ръководи се от ген. Николай Криденер; • Задачата на 35-хил. група е да овладее Никопол и да развие настъпление в западна посока. Ген. Николай Криденер
 7. 7. Предна част • Предвождана от ген.Йосиф Гурко; • Отрядът, наброяващ 12 хил. бойци, между които и българските опълченци, трябвало да настъпи по посока Търново и проходите в централната част на Балкана. ген.Йосиф Гурко
 8. 8. Източна част • Водена от Александър III Александрович; • Източният отряд в състав от 70 хил. души има задача да напредне на изток и да блокира големите военни бази Разград, Русе, Шумен и Варна, без да прави опити за тяхното Александър III Александрович превземане.
 9. 9. Настъпателен период (юни—юли 1877) • На 7 юли части от Предния отряд влизат във Велико Търново, а на 16 юли преминават Стара планина през Хаинбоазкия проход; • На 16 юли Западният отряд успява да превземе Никопол. ген.Скобелев
 10. 10. Борба за надмощие (август—декември 1877) • Повратни моменти в този етап на войната са борбите за Шипка и Плевен. Последиците от тези битки водят до определянето на победителите във войната.
 11. 11. Борбата при Шипка • Защитниците на Шипка - българи и руси - допринасят по категоричен начин за успешния изход от войната. Отбраната е поверена на ген. Николай Столетов. Ген. Николай Столетов
 12. 12. • Защитниците са около 5500 души, които се борят срещу 30хилядната войска на Сюлейман паша; • На 7 юни 1877 Шипка е в ръцете на руската армия.
 13. 13. Обсадата на Плевен • Най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-турската война. Западният отряд задържа в продължение на почти пет месеца град Плевен, където е съсредоточена армията на Осман паша; • Обсадата е поверена на ген.Едуард Тотлебен. ген.Едуард Тотлебен
 14. 14. • Осман паша привършва хранителните припаси. Решава да направи последен опит за пробиване на блокадата на 27 срещу 28 ноември, но претърпява неуспех и градът е превзет от руските войски.
 15. 15. Заключителен период (декември 1877—януари 1878) • В началото на периода решаващо значение има преминаването на Стара планина при много трудни зимни условия. Участват и българските доброволчески чети. От значение са битките при Арабаконак, Правец и Етрополе. На 16 януари е превзет Пловдив, а на 20 януари руските войски влизат в Одрин.
 16. 16. Санстефански мирен договор
 17. 17. • Договорът е подписан между Русия и Османската империя на 3.03.1878г. С него се слага край на Руско-турската освободителна война; • Договорът е предварителен, и подлежи на одобрението на останалите Велики сили.
 18. 18. • Българската държава се възстановява като автономно трибутарно княжество с християнско правителство и собствена войска; • Румъния, Сърбия и Черна гора получават независимост и териториално разширение.
 19. 19. Берлински договор
 20. 20. • Подписан на 1 / 13 юли 1878 г. в Берлин; • Урежда промените в положението на Османската империя след Рускотурската война (1877-1878).
 21. 21. • България се разделя на 5 части: – Васално княжество България – Автономна област Източна Румелия – Градовете Пирот и Враня се дават на Сърбия; – Северна Добруджа се дава на Румъния; – Македония и Тракия се връщат на Османската империя.
 22. 22. Изработили: • • • • Гергана Думанова, 12г клас; Георги Иларионов, 12г клас; Петър Илиев, 12г клас; Николай Тодоров, 12г клас.

×